Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

PENTRU
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER- ALESE
PROIECT DIDACTIC
PENTRU JOCURI ȘI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (A.L.A. 2)

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.P. ,,Gulliver” Suceava
GRUPA:
EDUCATOARE:
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Pe când trăiau dinozaurii”
CATEGORIA DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: Jocuri și activități liber- alese
TEMA ACTIVITĂŢII:
 ”Atinge leguma!”-joc de atenție;
 „Cursa legumelor”-joc de mișcare;
MIJLOCUL DE REALIZARE:
 joc de atenție;
 joc de mișcare;

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Satisfacerea nevoii de mișcare, de recreere a copiilor, prin


exersarea capacităților senzoriale tactile și prin crearea unei atmosfere competitive, de
destindere și bună dispoziție;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să atingă leguma doar în momentul indicat de educatoare;
 Să își coordoneze mișcările solicitate cu ajutorul simțului tactil;
 Să dea dovadă de răbdare într-o sarcină ce implică așteptare;
 Să respecte regulile jocurilor, manifestând stări emoționale pozitive, empatice;
 Să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiție și fair-play.
STRATEGII DIDACTICE:

 Metode și procedee: conversația, explicația, observaţia, demonstrația, exercițiul, jocul.


 Resurse materiale: siluete de legume, imagini legume, scaune, coșuri;
 Forma de organizare: frontal, în perechi, pe grupe;

 JOCUL DE ATENȚIE: ”Atinge leguma!”


Sarcina jocului: atingerea și însușirea legumei la auzul cuvântului ce o denumește;
Regula jocului: la comenzile educatoarei: ”Mâinile pe cap! Mâinile pe umeri! Mâinile
pe genunchi! Mâinile pe urechi! Mâinile pe legumă!”, copiii ating cu mâna părțile corpului
denumite;
Elemente de joc: întrecerea, mișcarea, aplauzele;

 JOC DE MIȘCARE: ”Cursa legumelor”


Sarcina jocului: transportarea legumelor de la linia de start la linia de finish, într-un ritm
cât mai rapid;
Regula jocului: Copiii sunt împărţiţi în două echipe (echipa ridichilor şi echipa
salatelor). Fiecare echipă are câte două coşuri. Unul dintre coşuri se află la linia de start,
iar celălalt la linia de sosire.Fiecare echipa va transporta legumele dintr-un capăt al
grupei din coşul aflat la linia de start, în celalat capăt al grupei , în coşul aflat la linia de
final. Câştigă echipa care transportă cel mai repede toate legumele.
Elemente de joc: întrecerea, mișcarea, aplauzele, surpriza, acoperirea/ descoperirea
ochilor;

BIBLIOGRAFIE:
 MEN, (2019) ,,Curriculum pentru educația timpurie”;
 Anca Bulboacă, Grațiela Vișan, “Labirintul jocurilor”, Editura Arlequin, București,
2015;
 https://www.scribd.com/doc/257300364/Hai-La-Joc-Culegere-de-Jocuri-Pentru-Copii-
Sec%C8%9Biunea-II
Strategii didactice
Etapele
Conținutul activității Metode și Mijloace de Evaluare
activității
procedee învățământ
1. Captarea Orientarea atenţiei copiilor către materialele pregătite pentru a se Conversația Observarea
atenției distra și relaxa cu dinozaurii de jucărie; Observația sistematică a
comportamentului
copiilor
2. Anunţarea Se vor anunța tema și obiectivele în mod direct, printr-o
temei şi a comunicare la nivelul de înțelegere al copiilor. Conversaţia
obiectivelor Copiii vor desfășura două jocuri noi: „Atinge leguma!” și ”Cursa Explicația
legumelor!”.

3. Prezentarea 1. a) Explicarea și demonstrarea jocului de atenție


optimă a ”Atinge leguma!”
conţinutului şi Copiii vor fi împărțiți în două echipe egale și se vor așeza
dirijarea doi câte doi, unul în fața celuilalt. În mijlocul celor doi copii, care Explicația
învăţării formează o pereche, se va afla câte o legumă de primăvară, pe care Demonstrația
îl va lua unul dintre ei, în funcție de cât de atent și rapid va fi.
Educatoarea va spune: ”Mâinile pe cap/ mâinile pe umeri/ mâinile
pe genunchi/ mâinile pe urechi/ mâinile pe legumă!”. La auzul
comenzii din urmă, vor încerca să o ia, iar câștigătorul este cel/cea
care a atins-o primul.
b) Jocul de probă Probă practică:
Copiii, îndrumaţi de educatoare vor executa jocul de probă Viteza de reacție și
pentru a înțelege acțiunile pe care le vor executa și ce reguli promptitudinea
trebuie să respecte. Jocul Siluete de Observarea
c) Desfășurarea propriu- zisă a jocului de atenție Exercițiul legume sistematică a
Se va urmări derularea acţiunii de joc, respectarea regulilor comportamentului
jocului, atenția și rapiditatea copiilor, exprimarea bucuriei și copiilor
satisfacției pentru ceea ce fac prin joc. Jocul va fi reluat de mai
multe ori, până ce fiecare copil a atins măcar o dată leguma.

2. a) Explicarea modului de desfășurare a jocului de


mișcare „Cursa legumelor!”.
Copiii vor fi dispuși în două echipe, alese prin numărare
alternativă din doi în doi. După ce s-au format cele două echipe, se
stabilește faptul că una va purta denumirea de „echipa ridichilor”,
iar cealalta de „echipa salatelor”. Fiecare echipă are câte două
coşuri. Unul dintre coşuri se află la linia de start iar celălalt la linia Coșuri de Probă practică:
de sosire.Fiecare echipa va transporta legumele dintr-un capăt al Explicația legume Transportarea de
grupei din coşul aflat la linia de start, în celalat capăt al grupei , în Demonstrația Scaune legume;
coşul aflat la linia de final. Câştigă echipa care transportă cel mai Orientarea în
repede toate legumele. spațiul dat
b) Jocul de probă: Acuitatea
Se va realiza jocul de probă cu ajutorul a doi copii. kinestezică
c) Desfășurarea propriu-zisă a jocului:
Se va urmări derularea acțiunii de joc, respectarea regulilor Observarea
jocului, interrelaționarea și comunicarea dintre copii. Eucatoarea sistematică a
îi va îndruma și ajuta pe copiii care întâmpină dificultăți pe Jocul comportamentului
parcursul desfășurării jocului. Jocul va fi reluat de mai multe ori. Exercițiul copiilor
4. Evaluare Se fac aprecieri generale şi individuale asupra modului în Conversaţia Autoevaluarea
care au participat copiii la cele două jocuri. Evaluativă Coevaluarea
Evaluarea

S-ar putea să vă placă și