Sunteți pe pagina 1din 8

 

PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ

 
GPP ”GULLIVER” SUCEAVA

Grupa mare ”Ștrumfii”

                                                       

 
 

PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ


 
 
DATA:

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: G.P. P.  „Gulliver”- Suceava

GRUPA :  mare ”Ștrumfii”

EDUCATOARE:

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: „

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE:  

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:

ADE (Activități pe domenii experiențiale):

     DLC : (Domeniul Limbă și Comunicare): ”Mănâncă-ți legumele, Bălăuco!” – lectura


educatoarei

     DEC: (Domeniul Estetic și Creativ): „Supa Bălăucăi”- predare cântec

                                                                       Joc ritmico-melodic.....

     DOS:   (Domeniul Om și Societate): ”Tartine pentru Bălăuca” – preparare tartine


sănătoase (activitate gospodărească)

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  Dezvoltarea capacității de a recepționa  mesajul  oral și de a exprima idei şi


stări afective pozitive pe baza acestuia, prin dezvoltarea capacității interpretative, a simțului ritmic și
melodic, exersând deprinderi  practic-gospodăreşti.
 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

să redea în cuvinte proprii fragmente ale poveștii, pe baza imaginilor puse la dispoziția
copiilor, exprimând oral ideea acesteia;

să denumească anumite norme de alimentație sănătoasă, respectându-le;

să explice rolul benefic sau dăunător al anumitor alimente pentru organismul uman;

 să interpreteze corect cântecul, individual şi în grup, acompaniaţi de educatoare;

să exerseze deprinderi practico – gospodărești utilizând obiectele și materialele puse la


dispoziție, în vederea realizării produselor solicitate;

să prepare „tartine pentru Bălăuca”respectând indicațiile, regulile de igienă, realizând


produse în mod original și inventiv;

să coopereze cu partenerii de joc în realizarea obiectivului propus.

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode și procedee: povestirea, conversația, explicația, observația, expunerea, conversația


euristică, exercițiul, exercițiul muzical, demonstrația, perechea de sprijn, aprecierea.

b) Resurse materiale: imagini care ilustrează povestea ”Mănâncă-ți legumele, Bălăuco!”, felii de
pâine, boluri, tocătoare, cremă de brânză, pate, felii de morcov, cuțite de plastic, boabe de
porumb, măsline, ridiche, ceapă verde.

c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

BIBLIOGRAFIE:

* Tătaru, Lolica, Glava, Adina, Chiș, Olga, (2014), ”Piramida cunoașterii – repere metodice în
aplicarea curriculumului preșcolar”, Ed. Diamant, Pitești

* Smallman Steve, (2015), ”Povești altfel”, Ed. Girasol, București

* Ezechil Liliana, Lăzărescu Mihaela , (2011), ”Laborator preșcolar”, Ed. V&I Integral, București

* Catalano, Horațiu, Albulescu, Ion (2019), ”Didactica jocurilor”, Editura  didactică și pedagogică S.A.,
București

* MEN, (2018), ”Curriculum pentru educație timpurie”.

 
SCENARIUL  DIDACTIC

        

         Activitatea debutează cu povestea ”Mănâncă-ți legumele, Bălăuco!” (DLC), cu ajutorul


căreia se va realiza captarea atenției. Povestea ne-o prezintă pe Bălăuca, o fetiță cu bucle
aurii și ochi mari albaștri, asemănătoare unui înger, dar cu un comportament  nepotrivit și
care refuza mereu   să mănânce hrană sănătoasă. După experiența trăită în casa urșilor,
Bălăuca a acceptat să mănânce sănătos și a aflat că legumele  pot fi delicioase. În urma
discuțiilor purtate, având ca suport povestea, se va scoate în evidență că legumele sunt
sănătoase și gustoase, și există diferite modalități de a fi gătite, urmând, ca pe baza
discuțiilor să precizeze modalități de preparare a acestora.

         Audierea poveștii a declanșat un moment afectiv pozitiv, drept urmare, pentru a o
motiva pe micuța fetiță blondă să consume în continuare  supă, implicit legume, propunem să
îi interpretăm  cântecelul „ Supa Bălăucăi” (DEC). Vom   realiza câteva exerciții de încălzire
vocală ce fac referire la tema zilei („Spălăm legume- shhhhh”-sunetul apei de la robinet,
„ tocăm legume Toc- toc-toc”, „Fierbe supa- pfffff”), voi interpreta  cântecul integral,  stabilind
apoi  ideile principale desprinse din cântec.  Interpretarea se va realiza pe versuri,  pe strofe
și integral,  individual, în grup sau colectiv, urmărind respectarea ritmului melodic și a
interpretării corecte.

 În speranţa că fetiţa din poveste nu va mai fi mofturoasă, rugămintea adresată de


educatoare este ca preşcolarii să îşi pună imaginaţia la încercare şi să creeze cele mai
frumoase şi atractive tartine, în mod cât mai original şi inventiv cu putinţă. Copiii vor lucra în
echipe, iar de data aceasta îşi vor alege un coleg/ o colegă, pentru a-i sprijini în realizarea
sarcinii. Joc  ritmico melodic!!!!!!! (T)- 
La începutul lucrului, educatoarea expune, reaminteşte şi explică regulile de folosire a
uneltelor de bucătărie, iar copiilor le sunt amintite regulile igienico-sanitare și se iau măsuri
pentru respectarea acestora (se vor spăla pe mâini și se vor usca) – Tranziție . De
asemenea, supraveghează, explică şi ajută unde este nevoie. După finalizarea sarcinilor, se
prezintă produsele muncii copiilor, precizând, ingredientele folosite şi aprecierea personală în
ceea ce priveşte realizarea sarcinii în mod original şi creativ. Copiii vor fi informați că vor
mânca din tartinele realizate de ei la masa de prânz, nu înainte de a o servi imaginar și pe
Bălăuca din cele pregătite special pentru ea.

         Activitatea se va încheia într-un mod plăcut, făcându-se aprecieri colective și


individuale asupra desfășurării activității.

 
Nr. Etapele Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare/
crt. activităţii
metode şi indicatori

Metode şi Mijloace de
procedee învăţământ

1. Captarea şi Se realizează printr-o convorbire despre ceea ce ne ajută pe noi Observarea sistematică
orientarea oamenii să fim sănătoși: plimbările în aer liber, exercițiile fizice,
  atenţiei alimentația sănătoasă. Conversaţia a comportamentului
copiilor
  Observaţia

2. Anunţarea Tema şi obiectivele activităţii sunt anunţate în termeni accesibili Observarea sistematică a
temei şi a copiilor. comportamentului copiilor
  obiectivelor Explicația PPT
Contextul creat va permite accesibilizarea obiectivelor propuse și
  va oferi copiilor situații care să le trezească dorința de a acumula Expunerea Povestea
informații prin oferta de lucru.
  ”Mănâncă-ți
legumele,
  Bălăuco!”

 
3. Prezentarea Lectura PPT Povestea Observarea sistematică a
conţinutului Exersarea achizițiilor lingvistice în povestirea demersului narativ educatoarei comportamentului copiilor
  ”Mănâncă-ți
complet, acceptat de grup. Antrenarea copiilor într-un demers de
şi dirijarea Expunerea legumele,
  validare a recepţionării mesajului textului prin apel la memoria Bălăuco!”
învăţării Explicaţia Probă orală:
  verbal-logică, afectivă:
-identificarea corectă întâmplărilor narate în poveste; Precizarea succintă 
  momentelor principale ale
-emiterea de aprecieri asupra diferitelor tipuri de comportamente. poveștii, a personajelor şi
  a ideii principale

 
a) Familiarizarea copiilor cu textul cântecului:
Se va realiza printr-o conversație de verificare, printr-o scurtă Expunerea
 
povestire care să zugrăvescă conținutul cântecului.
b)Demonstrarea cântecului: Conversaţia
  Probă practică:
Se va interpreta cântecul de către educatoare în mod corect şi euristică
  expresiv.
Explicaţia Interpretarea cântecului
Se vor recita versurile care se vor repeta apoi cu copiii. în grup şi individual
  Se repetă cântecul model de către educatoare.
Se vor face precizări asupra modului corect de interpretare al Expunerea
 
cântecului.
  c) Executarea cântecului împreună cu copiii:
Se va executa cântecul cu toată grupa urmărindu-se intonaţia şi Exerciţiul
dicţia (pe fragmente muzicale și apoi în întregime), apoi se va muzical
 
repeta cântecul de 2-3 ori.
  Se va executa cântecul cu toți copiii şi individual. Demonstraţia

  Explicaţia
Exerciţiul
  muzical
Explicaţia
 

  Exerciţiul Proba practică:


Aplicarea cunoştinţelor dobândite în cadrul activităţii practic- prepararea diverselor
gospodăreşti "Tartine pentru Bălăuca", în cadrul căreia, Perechea de tipuri de tartine,
folosindu-se de imaginaţia creatoare şi cu ajutorul perechii de sprijin Felii de pâine raportându-se la cerinţa
sprijin, vor "însufleţi" alimentele pentru a pregăti preparate dată
originale cu scopul de a determina fetiţa din povestea expusă să Tocătoare
mănânce cu plăcere.
Cremă de brânză
Realizarea corectă a tuturor sarcinilor de lucru, în grup şi în
4.Obținerea Pate
performanței pereche, solicitând copiii să participe activ la învăţare, pe
Felii de morcov
parcursul întregii activităţi.
Felii de măsline

Cuțite de plastic,
boabe de porumb,
 
măsline, ridiche,
ceapă verde.
 

Autoevaluare/
Se solicită copiilor să se autoevalueze şi să evalueze activitatea
per ansamblu, după criterii comunicate de educatoare. Conversația Coevaluare
5. Evaluarea Aprecierea
Se fac aprecieri verbale și individuale cu privire la activitatea
evaluativă
desfăşurată cu referire la respectarea tehnicilor de lucru, modul
de participare şi comportament.
 

S-ar putea să vă placă și