Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DATA : 11 aprilie 2016


ŞCOALA: Gimnazială Bălțați
CLASA a VII-a A
EFECTIV: 17 elevi, 14 băieți și 3fete
LOC DE DESFĂȘURARE: sala de sport,teren de sport
MATERIALE NECESARE  :fluier,mingi maieuri, jaloane.
PROFESOR: Lavric Teodora

TEMELE ȘI OBIECTIVELE LECȚIEI

1.Fotbal – conducerea mingii -învățare


OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
1. .Să folosească adecvat procedeele tehnice și acțiunile
2..Să folosească adecvat procedeele tehnice și acțiunile tactice în condiții de întrecere
OBIECTIVE OPERAȚIONALE MAJORE
1. Elevii să fie capabili să execute corect procedeul ethnic
2. Sa aprecieze viteza ,distranta pasarii din deplasare..
2. Alergare de rezistenţă: consolidarea pasului de semifond ;
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ :elevii să fie capabili să execute corect pasul de semifond şi să-şi adapteze organismul la efort
OBIECTIVE OPERAȚIONALE MAJORE Sa utilizeze corect mijl si procedeele de dezvolyare a rezistenței
3.Joc bilateral
STRATEGIA DIDACTICA:Metode si procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, corectarea, exersarea.
Verigile Conţinutul lecţiei Dozare Scheme şi formaţii de lucru, Observaţii
lecţiei indicaţii metodice
- adunarea, alinierea, raportul, salutul ; 2’ In linie pe un rând se lucrează în şir câte
COLECTIVULUI
I.ORGANIZARE

-verificarea echipamentului si a stării de unul, respectând


DE ELEVI 1’

sănătate ; distanţa dintre ei de o


-anuntarea temelor lectiei ; lungime de braţ
A

- întoarceri de pe loc, din mers, din alergare


-alergare uşoară

Variante de mers : 1L -se lucrează pe lungime, pe lăţime Se lucrează în jurul


II.PREGATIREA ORGANISMULUI

-mers pe vârfuri,braţele sus; 1L mers cu mişcări de respiraţie terenului, alternând cu


- mers pe călcâie cu mâinile la spate ; lucru pe diagonale
-mers pe partea interioara si exterioara a labei -la semnal sonor ;
PENTRU EFORT

piciorului ;
-treceri din mers in alergare si invers ; după fiecare variantă de alergare,
Variante de alergare : 1L se execută mers cu mişcări de
5’

-cu joc de glezne ; 1L respiraţie


-cu pas adaugat ; 1L
-cu pendularea gambelor înapoi ; 1L
-genunchi la piept ; 1L
-pas saltat ; 1L
-pas sarit ; 1L
-mers cu mişcări de respiraţie 1L
Organizarea colectivului de elevi pe patru
rânduri : Formație de lucru sub
forma de șah
Ex.1: P.I.:Stând depărtat br. pe şold: ☺☺☺☺☺☺☺☺
T1-2 – aplecări ale cap-gâtului înainte, cu arcuire; ☺☺☺☺☺☺☺
T3-4 – extensii ale cap-gâtului, cu arcuire; ☺☺☺☺☺☺☺☺
T5-6 – îndoiri ale cap-gâtului,cu arcuire spre
stânga; 3x8 ☺☺☺☺☺☺☺
T7-8 - îndoiri ale cap-gâtului, cu arcuire spre ☻
dreapta. În timpul rotărilor de
cap, ochii se menţin
Ex.2: P.I.:Stând depărtat br. pe şold: 3x8 deschişi
T1-4 – rotiri ale capului spre stânga;
T5-8 – rotiri ale capului spre dreapta. În timpul extensiei
4x8 palmele sunt orientate
Ex.3: P.I.:Stând depărtat br. la nivelui pieptului:
în sus
T1-2 – ducerea coatelor spre înapoi, cu arcuire
T3- 4 – extensia brațelor, cu arcuire
T5–6 – duceea coatelor spre ânapoi, cu arcuire -se va urmări
T7-8 – extensia brațelor, cu arcuire. executarea corectă a
mişcărilor;
Ex.4: P.I Stând depărtat br.pe lângă corp 4x8 - se vor corecta
T1-5 ducerea brațelor înainte greşelile de execuţie.
T2-6 ducerea brațelor sus
III.PREGĂTIREA ANALITICĂ A APARATULUI LOCOMOTOR

T3-7 ducerea brațelor lateral


T4-8 revenire in P.I

Ex.5 P.I Stând depărtat, braţul stâng sus,


braţul drept jos: 4x8
T1-2- extensia cu arcuirea braţelor
T3-4 –celălalt braţ sus, extensie cu arcuire
T5-8 –se continuă mişcarea
-braţele vor fi foarte
Ex.6: P.I. Stând depărtat, br. sus: bine întinse;
T1-4 – rotări ale br. spre înainte; 4x8 -se va urmări
10’

T5-8 - rotări ale br. spre înapoi.


executarea corectă a
Ex.7: P.I. Stând depărtat, br. sus: mişcărilor;
T1-2 – extensia trunchiului, cu arcuire; - se vor corecta
4x8
T3-4 – aplecări ale trunchiului, cu arcuire greşelile de execuţie.
T5-6 – extensia trunchiului, cu arcuire

Ex.8: P.I. Stând depărtat, cu mâinile pe şold:


T1-2/5-6 – îndoirea tr. lat. cu arcuire spre stg., cu
br. dr. sus, iar br.stg. pe şold; 4x8
T3-4/7-8 – îndoirea tr. lat.cu arcuire spre dr. cu
br.stg. sus, iar br. dr. pe şold.
-se va ţine seama ca
Ex.9: P.I. Stând depărtat cu mâinile la ceafă: spatele să fie drept, iar
4x8
T1-2/5-6 – răsucirea tr. spre stg., cu arcuire; tălpile să fie bine fixate
T3-4/7-8 – răsucirea tr. spre dr., cu arcuire. pe sol.

Ex.10: P.I. Stând depărtat, mâinile pe şold:


T1-4 – rotirea tr. de 4 ori înspre stg.;
T5-8 – rotirea tr. de 4 ori înspre dr. 3x8 -răsucirea trunchiului se
Ex.11: P.I.:Stând depărtat, mâinile pe şold:
va executa spre stânga
T1-2/5-6 – fandare înainte pe pic.stg.,cu ducerea şi spre dreapta cu talpile
palmelor la ceafă, cu arcuire; bine fixate pe sol;
3x8
T3-4/7-8– fanadre înainte pe pic. dr., cu ducerea - privirea va trece uşor
palmelor la ceafă, cu arcuire. peste umăr.

Ex.12: P.I. Stând, mâinile pe şold:


T1-8 – sărituri cu depărtarea pic. şi apropierea lor -braţele vor fi perfect
simultan cu bătaia palmelor deasupra capului. 4x8
întinse, iar genunchii
vor fi întinşi, tălpile
bine fixate pe sol.
1. Conducerea mingii cu interiorul, Elevii vor fi organizați pe 2 grupe Laba piciorului cât mai
exteriorul și șiretul plin cu piciorul una înaintea celeilalte față în față mobilă, mingea fiind
DEZVOLTAREA/EDUCAREA
VITEZEI /ÎNDEMÂNAREA
îndemânatic din mers sau alergare 5x și vor executa exercițiul sub formă mai mult împinsă decât
ușoară printre jaloane așezate în linie de suveică. lovită.
dreaptă la distanță de 1,5m. Ridicarea permanentă a
2. Conducerea mingii cu interiorul, Elevii vor fi organizați pe 2 grupe privirii.
IV. 12'

exteriorul și șiretul plin cu piciorul la un interval de 5-6 m, se va Elevii din față vor avea
îndemânatic din mers sau alergare 4x executa o dată dintr-o parte o dată minge, după șut
ușoară printre jaloane așezate în zig- din cealaltă parte. recuperarea mingii.
zag oprire urmată de șut la poartă. Mingile se culeg repede
Mingea să se afle sub un control pentru a nu fi loviţi de
permanent. următorii copii care
șutează la poartă
Joc bilateral cu punerea în acțiune a noului Colectivul va fi împărțit în
TEMELE
LECȚIEI

element tehnic învățat astăzi. 10’ 2echipe numeric egale.


V.10’

Tema 2. Atletism –alergare de rezistenţă, 8’ Copiii sunt împărţiţi în 4 grupe Executarea corectă a
MOTRICE FORȚA SAU REZISTENȚA

consolifarea pasului de semifond ; aşezate în fiecare colţ al terenului, pasului de semifond.


VI.8’ DEZVOLTAREA/EDUCAREA
SAU VERIFICAREA CALITĂȚILOR

- joc « schimbă căpitanul » -copiii sunt în şir câte unul ;


împărţiţi în 4 grupe aşezate în fiecare colţ al
terenului, în şir câte unul ; la semnal ultimul
aleargă în faţa şirului şi preia funcţia de
căpitan. Se continuă cu semnale sonore până
ce toţi elevii au condus plutonul şi a ajuns iar
primul la locul lui, când se opreşte alergarea.

-mers cu mişcări de respiraţie o tură -mers cu mişcări de


ORGANISMULUI

-din alergare uşoară scuturarea braţelor şi a respiraţie


DUPA EFORT
REVENIREA

picioarelor -din alergare uşoară


VII.2’

scuturarea braţelor şi a
picioarelor

Reorganizarea colectivului de elevi ; În linie pe un rând:


RECOMANDĂRI

Aprecieri asupra obiectivelor propuse; ☺☺☺☺☺☺☺☺☺


CONCLUZII,
APRECIERI,

Aprecieri pozitive sau negative asupra ☺☺


VIII.1’

activităţii desfăşurate;
Salutul; ☻

S-ar putea să vă placă și