Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE „IONIŢĂ ICHIM”

ETAPA JUDEŢEANĂ – 25 APRILIE 2009


CLASA a V a

I. Scrieţi pe foaia de concurs, răspunsurile corecte care completează


propoziţiile de mai jos:
1. Corpurile cereşti care au căldură şi lumină proprie se numesc....................
2. Cele mai înalte forme de relief de pe continente poartă denumirea
de.......................
3. Hidrosfera este învelişul................al Pământului.
4. Raportul dintre numărul populaţiei şi suprafaţa pe care este răspândită aceasta se
numeşte................
5. Calitatea solului de a hrăni plantele poartă denumirea de..............
5 x 2p = 10 puncte
II. Analizaţi afirmaţiile de mai jos şi identificaţi răspunsul corect notând
pe foaia de concurs litera corespunzătoare acestuia:
1. Forma Pământului este:
a) o sferă perfectă; c) o sferă puţin turtită la poli şi
b) perfect plană; bombată la ecuator;
d) perfect rotundă.
2. Luna este:
a) un planetoid; c) una dintre planetele Sistemului Solar;
b) satelit natural al Pământului; d) un satelit artificial al Pământului.
3. Cel mai răspândit gaz din atmosferă este:
a) oxigenul; b) azotul; c) dioxidul de carbon; d) ozonul.
4. Zona caldă se află pe glob între paralelele de :
a. 0 şi 30 b. 30 şi 60; c. 60 şi 90; d. 0 şi 45.
5. Asteroizii gravitează în zona situată între planetele:
a. Mercur şi Venus; b. Venus şi Terra; c. Terra şi Marte; d. Marte şi Jupiter
5 x 2p = 10 puncte
III. Explicaţi următorii termeni geografici şi daţi câte un exemplu pentru
fiecare termen: latitudine, bazin oceanic, longitudine, climă, sol.
5 x 4p = 20 puncte

IV. Scrieţi pe foaia de concurs, numele planetelor care lipsesc din


enumerarea de mai jos, în ordinea depărtării de Soare:
1. …………..
2. .................
3. TERRA
4. ………….
5. JUPITER
6. …………..
7. URANUS
8. ……………..
9. PLUTO 5 x 2p = 10 puncte
V. Notaţi originea lacurilor menţionate în tabelul de mai jos:

Denumirea lacului Geneza lacului


1. Tanganyka
2. Marile Lacuri
3. Sfânta Ana
4. Lacul Roşu
5. Razim

5 x 2p = 10 puncte

VI. Urmăriţi cu atenţie harta de mai jos şi răspundeţi în scris, pe foaia de


concurs, la următoarele cerinţe:

Scrieţi pe foaia de concurs:


1. Numele continentelor marcate pe harta de mai sus, cu literele A şi B;
2. Numele oceanelor marcate pe harta de mai sus, cu literele C şi D;
3. Ce reprezintă linia geografică marcată pe harta de mai sus, cu cifra 2;
4. Ce reprezintă elementul ţărmului marcat pe harta de mai sus, cu litera F;
5. Cu ce literă este marcată o strâmtoare pe harta de mai sus;
6. Cu ce literă este marcat un golf pe harta de mai sus;
7. Cum este numit acel element al ţărmului, notat cu litera E pe harta de mai
sus;
8. Ce reprezintă, linia geografică marcată pe harta de mai sus, cu cifra 1.

30 puncte

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru – 90 minute. Se acordă


10 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și