Sunteți pe pagina 1din 12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

”UNIVERSUL COPIILOR”, CLUJ-NAPOCA


gradinitauniversulcopiilor@yahoo.com
Str. Aleea Moldoveanu, Nr. 5 – 7
Tel. 0264458480

INSPECȚIE DE SPECIALITATE I
DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
AN ȘCOLAR 2021-2022
8 DECEMBRIE 2021

Educatoare: Zah Maria-Gabriela

„ Iarnă, bine ai venit ! ”


Activitate integrată ( de o zi )

„ Iarnă, bine ai venit ! ”


Data: 08.12.2021

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit „Universul Copiilor” Cluj-Napoca;

Grupa: mare „ Voiniceii ”

Tema anuală de studiu: „ Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? ”

Proiect tematic: „ Sărbători de iarnă ”

Tema săptămânii: „ Primele semne de iarnă ”

Tema activității: „ Iarnă, bine ai venit ! ”

Tipul activității: mixt

Categorii de activități de învățare


ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

● Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea (deprinderi specifice)


● Întâlnirea de dimineață: Cum te simți azi...
● Tranziții: ”Unul după altul...”, ”La măsuțe ne-așezăm/ Și de lucru ne-apucăm”,
”Intră voinicei”
● Moment de mișcare/tranziție : ”Jocul animalelor.”
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA):
● Artă-„Brăduțul Zânei Iarnă „-modelaj
● Construcții-„Derdelușul Zânei Iarnă”
● Științe-”Când se întâmplă ?”
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:
● Domeniul Limbă și Comunicare (DLC): Educarea limbajului - joc didactic-
„Surprizele Zânei Iarnă ”
● Domeniul Om și Societate (DOS): Activitate practică - lipire, șnuruire- ”Ornamente
pentru brăduțul Zânei Iarnă”
Forma de realizare:

● Activitate integrată (DLC+DOS)

Dimensiuni de dezvoltare:

● A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI


PERSONALE:
➔ A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare
● B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ:
➔ B.1. Interacțiunea cu adulții și cu copii de vârste apropiate
➔ B.4. Autocontrol și expresivitate emoțională
● C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE:
➔ C.2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor ( persistență în activități )
➔ C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ
● D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR
CITIRII ȘI SCRIERII:
➔ D.2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Comportamente vizate în cadrul activității integrate:

● A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate


● B.1.2. Cere ajutorul adultului atunci când este în dificultate
● B.4.1. Recunoaște și numește emoții simple (teamă, bucurie, tristețe)
● C.2.1 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
● D.2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități,
acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă)
● D.2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
● D.2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului

Obiective operaționale urmărite în cadrul activităților propuse:

● ADP:
➢ să imite emoția de pe jetonul extras din „pălăriile emoțiilor ”;
● ALA:

ARTĂ:

- să modeleze plastilina, folosind tehnici cunoscute, pentru a realiza „bradul Zânei Iarnă ”;

CONSTRUCȚII:

- să îmbine piesele de construcții încât să formeze un plan înclinat;

ȘTIINȚE:

- să găsească jetoanele specific fiecărui anotimp;

- să lipească corespunzător jetoanele în dreptul fiecărui anotimp.

● ADE:

DLC:

➢ să asocieze anotimpului iarna cel puțin cinci cuvinte care exprimă fenomene,
obiceiuri, culori specifice, pe baza cunoștințelor dobândite anterior ;
➢ să identifice sunetul cu care începe un cuvânt dat, dând apoi exemple de cel puțin
trei cuvinte care încep cu același sunet, pe baza imaginilor prezentate;
➢ să construiască propoziții dezvoltate, corect formulate din punct de vedere gramatical
pornind de la un cuvânt dat, astfel încât să creeze o scurtă poveste ;
➢ să stabilească valoarea de adevăr a unor propoziții, formulând propoziția adevărată,
pe baza explicațiilor date de educatoare ;

DOS:

➢ să recunoască materialele de lucru, denumind cel puțin două dintre ele;


➢ să snuruiască siluetele date;
➢ să decoreze siluetele date folosind tehnica lipiri, utilizând corect instrumentul de lucru
(lipiciul);
➢ să îmbine în mod creativ materialele ( steluțe, sclipici, paiete ) în vederea împodobirii
ornamentelor pentru bradul adus de Zâna Iarnă;
● ALA2:
➢ să execute corect deprinderile de mers şi alergare păstrând poziţia corectă a corpului,
dând dovadă de rapiditate, atenție și îndemânare;
➢ să interacționeze cu partenerii de joc, respectând regulile jocului pentru siguranța lor.
Strategii didactice:

● Metode şi procedee didactice: povestirea, conversația, explicația,demonstrația


expunerea, problematizarea .
● Mijloace didactice: scrisoare, jetoane cu diferite imagini, fulgi–cărticele, cutii cu
obiecte specifice anotimpului iarna, fulgi de zăpadă și crenguțe de brad din hârtie,
recompense- simboluri ale iernii, cub, panou, siluete, lipici, sclipici, steluțe, mărgele,
panglici colorate, brad, luminițe, pălării, jetoane cu emoții, decor de iarnă, Spiridușul
Pipa, medalioane.

Scopul activității:
● Dezvoltarea creativității/expresivității verbale, a fluenței și originalității în vorbire
prin exprimarea în propoziții și fraze corecte din punct de vedere gramatical.
● Confecționarea unor ornamente pentru brad prin utilizarea de tehnici diferite,
manifestarea sentimentelor de bucurie față de această sărbătoare (Crăciunul);
Sarcină didactică:
● Găsirea cât mai multor cuvinte care denumesc fenomene, obiecte, obiceiuri aparținând
anotimpului iarna, identificarea sunetului inițial al cuvântului și găsirea altor cuvinte
care încep cu sunetul inițial dat, formularea de propoziții corecte din punct de vedere
gramatical, stabilirea valorii de adevăr a unor propoziții.
Regulile jocului:
● Grupa de copii va fi împărţită în două echipe: câte un reprezentant de la fiecare echipă
va răspunde la sarcinile primite. Răspunsurile corecte vor fi aplaudate și
recompensate. Răspunsurile pot fi completate de ceilalţi membri ai echipei.
Elemente de joc:

● Surpriza, mişcarea, aplauze, ghicirea, întrecerea.

Forma de organizarea a activităţii: frontal, individual, pe echipe

Evaluare: observarea curentă a comportamentului copiilor, aprecieri stimulative,


analiza produselor activității
Locul desfășurării: sala de grupă
Durata: o zi (tura I).

Bibliografie:
● MECT, 2019, Curriculum pentru educație timpurie
● Culea, L., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M., Ionescu, D., Anghel, N., 2008,
Activitatea integrată din grădiniţă, Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar, Bucureşti: Editura Didactica Publishing House;
● Glava, A., Pocol, M., Tătaru L., 2009, Educaţia timpurie. Ghid metodologic pentru
aplicarea curriculumului şcolar, Piteşti: Editura Paralela 45.
● Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș, (2014), Piramida Cunoașterii, Editura
Diamant, Pitești
Scenariul activității:

Moment organizatoric:
Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente: un semicerc de scăunele unde
se vor desfășura Întâlnirea de dimineața și activitatea de la Domeniul Limbă și Comunicare,
respectiv măsuțele ce vor fi amenajate pentru desfășurarea activităților liber alese și a
activități de la Domeniul Om și Societate
Întâlnirea de dimineață:
Îi invit pe copii în sala de grupă rugându-i să se așeze în timp ce eu cânt ” Dacă vesel se
trăiește ” și le transmit ideea că azi se vor saluta în funcție de sentimentele pe care le trăiesc
față de colegii de grupă. Pentru început mă adresez cu o formulă de salut cu rol de exemplu :
” Bună dimineața dragii mei, astăzi vom avea o zi tare frumoasă pentru că suntem împreună!
” și copiii continuă: ” Bună dimineața dragul meu prieten, dragul meu coleg, draga mea
Maria, mă bucur, sunt fericit, mă simt bine sau sunt trist că prietenul meu lipsește de la
grădiniță. ”
După ce s-au salutat, se face prezenţa. Când îşi aude numele, fiecare copil spune
„prezent” ridicând mâna. În continuare se va stabili împreună cu preşcolarii anotimpul,
aspectele vremii, îmbrăcămintea adecvată recomandată pentru această zi, completându-se
astfel calendarul naturii.
Împărtășirea cu ceilalți: - Se va desfășura jocul ” Pălăriile fermecate cu
emoții ”. Copiii sunt puși în situația de conștientizare, exprimare, etichetare corectă a
emoțiilor. Grupa de copii are în față două pălării- una roz care conține cartonașe care exprimă
bucurie, fericire, iubire, mirare și una albastră care conține cartonașe care exprimă furie,
teamă, nemulțumire. Fiecare copil alege câte un cartonaș din ce pălărie dorește. Identifică
denumirea emoției de pe cartonaș și găsește o situație în care s-a simțit după cum exprimă
cartonașul. Am folosit acest joc în mai multe situații pentru că facilitează identificarea
consecințelor trăirilor emoționale.
Momentul de mișcare: Se va realiza folosind versurile:
”Cum zboară un fluturaș? Uite-așa...
Cum sare un iepuraș? Uite-așa...
Cum înoată peștișorul? Uite-așa...
Cum tropăie mânzișorul? Uite-așa...
Cum merge ursu-n pădure? Uite-așa...
Cum culege fragi și mure? Uite-așa...
Cum sare în lac broscuța? Uite-așa...
Cum se dă ia huța, huța? Uite-așa...”.
1.Captatea atenției: Are loc prin sosirea unei scrisori surpriză adusă de Spiridușul Papi
care a primit-o de la Zâna Iarnă. Se prezintă scrisoarea de la Zâna Iarna în care aceasta se
arată a fi foarte necăjită, căci a uitat care-i sunt trăsăturile și ce ar trebui să facă încât să fie
iarnă cu adevărat pe pământ. Aceasta îi roagă să o ajute să-și reamintească cum este
anotimpul iarna și să găsească o soluție cu referire la bradul trimis de către ea..
„ Dragi copii,
Am venit de multe ori la fereastra clasei voastre și am văzut că sunteți copii deștepți, ați
învățat multe lucruri interesante despre mine...și vreau acum să mă ajutați căci am o problemă
foarte mare: am uitat care îmi sunt îndatoririle de zână a iernii . Nu știu cum să mă comport
ca să se simtă cu adevărat că este anotimpul iarna. Nu știu ce se întâmplă în acest anotimp.
Am auzit, eu, de un brad, însă nu știu ce ar trebui să fac cu el. Cu ajutorul Spiridușului, Papi ,
am trimis prin intermediul lui un brad, poate aflați voi ce ar trebui să fac cu el ?! Eu v‐am
trimis câteva joculețe pe care, dacă le veți rezolva corect, îmi vor arăta cum ar trebui să mă
comport ca o adevărată zână a ierni.
La final bineînțeles că vă voi trimite o surpriză, adusă de Spiridușul meu pentru
voi. !

Cu drag,

Zâna Iarnă”

Anunțarea temei și a obiectivelor: Se va anunţa tema activităţii şi obiectivele


propuse. Copiii vor desfăşura jocul didactic „ Surprizele Zânei Iarnă ”, având de trecut cele
trei probe, vor confecționa ornamente pentru bradul trimis de Zâna Iarnă prin intermediul
Spiridușului, Papi .

2. Dirijarea învățări:

Explicarea şi demonstrarea regulilor de joc:


Copiii vor fi împărţiţi în două grupe, având fiecare, ca semne distinctiv al grupei, medali cu
fulgi de zăpadă, respectiv crenguțe de brad. Câte un reprezentant de la fiecare grupă va
răspunde la câte o întrebare din cadrul jocului „ Surprizele Zânei Iarnă ”. Răspunsurile
corecte vor fi aplaudate şi recompensate cu jetoane reprezentând elemente caracteristice
anotimpului iarna, răspunsurile greşite vor fi corectate.
Jocul de probă
Se va verifica modul în care copiii au înţeles desfăşurarea jocului, efectuându-se un joc de
probă:

„La ce mă gândesc când spun iarnă”:


- Sacina acestei probe este de a denumi orice obiect, fenomene, obiceiuri, culori specifice
anotimpului iarna, care le vine în minte și să numească sunetul de început al cuvântului ales
de către copil.
Jocul propriu-zis:
Proba nr.1) „Fii isteț !”
Se va rostogoli un cub pe fațetele căruia sunt imagini sugestive de iarnă, iar sarcina
copiilor este de a spune cu ce sunet începe cuvântul, de a da exemple de cuvinte care încep cu
același sunet și de a formula propoziții cu ele.

Proba nr.2) „Ghici, ghici, ce-am spus eu aici ?”


Se citesc copiilor diferite enunțuri în care sunt strecurate greșeli, sarcina acestei probe
este să identifice greșeala și să o corecteze, apoi să formuleze ei înșiși propoziții în care este
ascuns un neadevăr, iar cealaltă echipă trebuie să identifice greșeala .

Complicarea jocului:

Proba nr.3) „Povestea mea are culoarea …”


Se vor aduce în fața copiilor două cutii cu obiecte: o cutie de culoare roșie și o altă cutie
verde, sarcina copiilor este a extrage din fiecare cutie câte un obiect și a crea una sau două
propoziții despre obiectele aflate în cuti.

3.Obținerea performanței și asigurarea transferului:


Acum că am aflat unele din îndatoririle zânei, mai avem de trecut și alte probe până să
ajungem să aflăm ce am putea face noi cu bradul trimis de Zâna Iarnă. Cu tranziția: ”De
mânuțe ne luăm/ Centrele le vizităm” educatoarea prezintă copiilor centrele, iar aceștia se vor
aşeza în funcţie de preferință.
La centrul Artă copiii au sarcina să modeleze cu ajutorul plastilinei un brad.
La centrul Știință copiii au sarcina de a așeza jetoanele pe care sunt reprezentate
anumite trăsături specifice a celor 4 anotimpuri în căsuța potrivită anotimpului descris în
jeton.
La centrul Construcții copiii au sarcina de a realiza din piese lego, pe structura dată,
„un derdeluș”.
La finalizarea sarcinilor voi aşeza lucrările copiilor de la centrele Artă şi Știință pe
„derdeluș” realizat la centrul Construcţii, lăsând copiii să admire ceea ce au făcut.
Cu tranziția: “Rândul bine îl formăm,/ Și la baie noi plecăm” copiii sunt conduși la
baie, timp în care sala va fi pregătită pentru activitatea de la Domeniul Om și Societate–
activitate practică .
La întoarcere copiii se vor așeza la măsuțe și vor asculta ghicitoarea rostită de către
doamna educatoare:
„Sus pe coama munţilor,
Munţilor, cărunţilor,
Stă voinicul cel ţepos
Veşnic verde şi frumos.

(Bradul)”
Copiii, vor răspunde la întrebarea Zânei Iarnă, care face trimitere la bradul pe care l-au
primit și ce ar trebui să facem cu el în anotimpul iarna. Se împart materialele de lucru
necesare pentru confecționarea ornamentelor de brad.
Prezentarea şi intuirea materialului:
Rog copiii să observe materialele pregătite, să le numească și să îmi spună ce cred ei că vom
realiza astăzi cu ele. Copiii vor trebui cu ajutorul materialelor puse la dispoziție de către
educatoare, să confecționeze propria lor decorațiune de brad pentru a putea fi ornat bradul
primit de la Zâna Iarnă . Prezint copiilor modelul realizat de mine și modalitatea de lucru prin
care s-a realizat ornamentul de brad.
Explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru:
Veți introduce prin fiecare dintre găurile siluetei pe care o găsiți pe masă șnurul colorat.Pe
spatele siluetelor se va lipi o panglică pentru a putea fi agățat ornamentul în brad . Se vor
aplica pe siluete: mărgele colorate, sclipici, steluțe, paiete, care se lipesc pe suprafața
globului așa cum dorește fiecare copil .
Efectuarea unor exerciții pentru încălzirea musculaturii fine a mâinii:
Se vor realiza exerciţiile de încălzire a mâinilor prin următoarele versuri:

„Freacă, freacă palmele,


Mişcă, mişcă degețele,
Atinge-le unul câte unul,
Închide şi deschide pumnul.
Spargem nucile,
Aruncăm cojile,
Scuturăm mânuțele
Spor la treabă”
Fixarea tehnicii de lucru:
Educatoarea va fixa cu ajutorul unui copil tehnica de lucru. Va atrage atenția asupra
modului de snuruire asupra modului în care trebuie lipite mărgelele, steluțele, sclipiciul și
paietele, dar și asupra acurateții lucrărilor.
Realizarea lucrării de către copii:
Pe parcursul lucrării educatoarea. îi va supraveghea pe copii și îi va îndruma pe cei care cer
ajutor.

Analizarea lucrărilor realizate:


După ce copiii au finalizat lucrările, acestea vor fi așezate în brad și vor fi apreciate .

4. Asigurarea retenției:
Acum că am ajutat-o pe Zâna Iarnă, să își amintească îndatoririle ei de zână a ierni, vom
admira bradul pe care l-am împodobit cu ajutorul ornamentelor noastre, vom aprinde
beculețele de pe brad și vom cânta cântecul „ Iarna a sosit în zori…”. Se oferă recompense
fiecărui copil.

Cu tranziția: ”1,2,1,2/ Faceți toți la fel ca noi/ Pe băncuțe ne-așezăm/ Și-mpreună ne


jucăm” cei mici se vor pregăti pentru jocurile recreative.
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE :

1.Joc distractiv : „Coronița Iernii”


Descrierea jocului:
Copiii stau pe scăunelele aşezate în cerc. Conducătorul jocului( zâna Iarnă) stă în mijloc.
Fiecare copil îşi alege un jeton (glob, brad, stea, clopoțel) pe care îl arată. Conducătorul,
mişcându-se în cerc, trece prin faţa scaunelor şi spune: “Vreau să-mi prind pe coroniță un
globuleț roșu!”. Copilul care a ales globulețul roșu porneşte după conducător, care îşi
continuă mersul în cerc. Conducătorul jocului spune iar : “Vreau să-mi prind pe coroniță un
clopoțel!”. Copilul care a ales clopoțelul se aşează după globulețul roșu. Jocul continuă astfel
până în momentul în care conducătorul exclamă: ”S-a rupt coronița!”. Copiii se reped să se
aşeze pe scaune, dar fiind cu un scaun mai puţin, unul dintre ei va rămâne în picioare. Acesta
din urmă va fi noul conducător al jocului.
2. Joc distractiv: „ Găsește bradul”
Descrierea jocului:
Jocul în care educatoarea roagă copiii să pună mâinile la ochi, timp în care ea așează în
curtea grădiniței un brad confecționa. La bătaia din palme a educatoarei copiii lasă mâinile
jos și încep să caute bradul, ascuns în curtea grădiniței. Cel care găsește primul bradu ia locul
educatoarei, așezând, la rândul său bradul ori unde dorește în curte grădiniței.

Încheierea activității și aprecierile finale


La finalul activităţii voi face aprecieri colective privind implicarea copiilor în
activităţile propuse şi comportamentul acestora pe parcursul lor.
.

S-ar putea să vă placă și