Sunteți pe pagina 1din 12

Aprob,

Administrator,
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE
IN MUNCA PRIVIND ACTIVITATEA IN CADRUL
S.C. DARINA S.R.L.

Cap.1. PREVEDERI GENERALE

Art.1.Scopul prezentelor instructiuni este acela de a stabili responsabilitatile perso-nalului in


vederea realizarii activitatii de consultanta pentru afaceri si management in conditii de securitate
si sanatate.

Art.2.Prezentele instructiuni se aplica personalului incadrat in fiecare domeniu de activitate din


cadrul societatii. Pentru fiecare activitate , risc, loc de munca se elaboreaza instructiuni proprii.

Art.3.Prezentele instructiuni se modifica si se revizuiesc periodic, ori de cate ori este necesar, ca
urmare a schimbarilor legislative, a modificarilor structurii organizatorice sau proceselor de
munca.

Art.5.Dotarea cu echipament individual de protectie si acordarea coletelor igienico- sanitare se


face conform Legii 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca si H.G. nr.1048/2006- privind
cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamnetelor individuale de protectie.

Art.6.Referitor la instructiuni lucratorii societatii au urmatoarele responsabilitati:


participa la instructiunile SSM respecta prezentele instructiuni specifice SSM;
propune masuri de prevenire si protectie in legatura cu activitatea societatii

Art.7.Angajatii au obligatia sa se prezinte la lucru la orele fixate pentru programul de lucru


stabilit, in deplina capacitate de munca fara sa consume bauturi alcoolice.

Art.8.Sa respecte intocmai obligatiile ce le revin la locul de munca si sa nu efectueze sub nici un
motiv menevre la utilaje sau instalatiile pentru care nu sunt autorizati .

Art.9.Sa nu foloseasca foc deschis in locurile unde exista pericol de incendiu sau se explozie.

CAP.2.INSTRUCTIUNI PROPRII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN


MUNCA PENTRU LUCRATORII DIN CADRUL ACTIVITATII DE BIROU

Art.10Prezentele instructiuni se aplica activitatilor de birou ce presupune lucrul cu echipamente


electronice pentru prelucrarea datelor.

Art.11.Lucratorii care urmeaza sa desfasoare activitati la echipamentele de birou (calculatoare,


imprimante,Xerox ,etc), vor fi incadrati si repartizati la posturile de lucru numai dupa efectuarea
examenelor in vigoare ale Ministerului Sanatatii, inclusive examenul medical oftalmologic.

Art.12.Lucratorii in timpul de lucru sunt obligatI sa respecte urmatoarele:


- reglarea corespunzatoare a scaunelor, birourilor, pupitrelor, si echipamentelor de lucru
astfel incat san u unfluienteze starea de sanatate a acestora ( pozitie sezanda timp
indelungat, diminuarea riscurilor de natura vizuala si mentala);
- distantele si unghiurile de vedere trebuie sa fie in raport cu cerintele sarcinilor de munca si
in conformitate cu pozitia de lucru standard: asezat si ortostatic;
- inaltimea optima a centrului ecranului trebuie sa corespunda unei directii de privire intre
10 grade si 20 grade sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor;
- inaltimea tastaturii trebuie sa asigure, in timpul utilizarii un unghi intre brat si antebrat de
min 90 grade.

Art.13.In pozitie asezat , distanta dintre planul de lucru si suprafata de sedere trebuie sa fie
cuprinsa intre 200 si 260mm.

Art.14.Lucratorului I se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor;

Art.15.In timpul functionarii imprimantelor , capacul superior al acestora va fi mentinut inchis;


deschiderea pentru diferite reglaje se va efectua numai dupa deconectarea de la reteaua electrica;

Art.16.Se interzice interventia si remedierea unor eventuale defectiuni in timpul functionarii


echipamentelor de birou,orice interventie se va face numai de catre firma de service autorizata;

Art.17.Este interzisa conectarea echipamentelor de birou la prize defecte sau fara legatura la
pamant;

Art.18.Interventiile in timpul functionarii sunt premise numai cu luarea masurilor de evitare a


antrenari partilor corpului de catre echipamentele aflate in miscare.

Art.19.Se interzice fumatul in birouri si in incaperile cu volum mare de documente. Fumatul este
permis numai in spatii amenajate corespunzator.

Art.20.In cazul izbucnirii unui incendiu la echipamentele din dotare se va actiona cu stingatorul cu
dioxid de carbon.

Art.21.Se interzice lucratorilor prezenta la locul de munca sub influenta bauturilor alcoolice.

Art.22.Deplasarea lucratorilor in cadrul birourilor si in spatiilor comune ale institutiei se va face


respectand caile de acces.

Art.23.Este interzisa conectarea calculatoarelor la prize defecte sau fara legatura la pamant;

Art.24.La aparitia unor zgomote suspecte sau a unei functionary incorecte, imprimanta sau
copiatorul vor fi deconectate de la retea si anuntat personalul de intretinere.

Art.25.Nu indoiti cablul de la imprimanta ;

Art.26.Pentru fiecare echipament de calcul se vor intocmi grafice

Art.27.Personalul de intretinere a echipamentelor electrice trebuie sa asigure dotarea circuitelor cu


sigurante fuzibile originale si calibrate corespunzator.
CAP.3.INSTRUCTIUNI PROPRII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN
MUNCA PRIVIND LUCRUL CU ECHIPAMENTELE AFLATE SUB TENSIUNE.

Art.28.Cablurile electrice sa fie pozate corespunzator si protejate impotriva deteriorarii mecanice ,


termice , chimice. Etc.

Art.29.Circuitele de comanda , semnalizare, sesizare trebuie sa fie alimentate la tensiuni


nepericuloase dintr-un transformator separator, care se separe galvanic aceste circuite de circuitele
mai mari.

Art.30.Se interzice deschiderea , capacelor si a altor mijloace de protectie la echipamentele de


birou aflate sub tensiune.

Art.31.Curatarea echipamentelor de birou , la terminarea lucrului , se va efectua numai dupa


intreruperea alimentarii cu energie electrica a acestora.

Art.32.Dupa terminarea lucrului,masinile de birou vor fi scoase de sub tensiune, obligatoriu.

Art.33.Prizele de alimentare a echipamentelor actionate electric trebuie sa fie de tip schicco cu


legatura de protectie la priza de pamant.

Art.34.Se interzice lucrul la echipamentele de birou actionate electric, cu mainile umede sau
murdare de grasimi.

Art.35.Instalatiile electrice ce deservesc echipamentele de birou trebuie sa fie in perfecta stare de


functionare. Sunt interzise legaturile improvizate, cablurile neizolate , sigurantele necalibrate, etc.,
care pot provoca scurt-circuite.

Art.36.Toate reparatiile ,reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua
numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de catre persoane autorizate. In
zona de lucru , vor fi montate , la loc vizibil , tablite avertizoare de interdictie.

Art.37. Echipamentele de birou actionate electric vor fi protejate prin carcase , capace si alte
mijloace de protectie astfel incat elementele aflate normal sub tensiune san u poata fi atinse.

CAP.4.INSTRUCTIUNI PROPRII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN


MUNCA PENTRU EVITAREA ACCIDENTELOR PRODUSE DE CURENTUL
ELECTRIC

Art.38.Este interzisa manevrarea comutatoarelor electrice cu mana umeda sau daca acestea sunt
deteriorate – defectiunea va fi anuntata.

Art.39.Este cu desavarsire interzisa stropirea sistemelor , a echipamentelor tehnice si a


dispozitivelor electrice.

Art.40.Este cu desavarsire interzis sa se intervina la instalatiile electrice.

Art.41.Se interzice utilizarea instalatiilor electrice improvizate sau cu defectiuni.


Art.42.Izolatia conductorilor trebuie sa fie in perfecta stare pentru a fi exclusa posibilitatea
atingerii accidentale a acestora cand se afla sub tensiune.

Art.43.Uneltele cu care se lucreaza , sa fie cu manerele din materiale electroizolante.

Art.44.Elementele sub tensiune vor fi protejate de carcase electroizolante , impiedicandu-se astfel


atingerea lor.

Art.45.Este obligatoriu verificarea instalatiei electrice pentru determinarea starii de functionare a


acesteia, de catre electricieni autorizati si instruiti.

Art.46.Se interzice interventia la instalatiile electrice a personalului neautorizat

CAP.5.INSTRUCTIUNI PROPRII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN


MUNCA PENTRU CURIER

     
      Angajatii care utilizeaza în activitatea lor mijloace auto, curierii, trebuie:
        sa stabileasca traseele de acces la/de la drumurile publice precum si traseele interioare;
        sa asigure conditiile de parcare a autovehiculelor;
        sa asigure conditiile de efectuare a lucrarilor de întretinere si exploatare auto;
        sa asigure amenajarea si întretinerea în stare de circulatie a drumurilor de acces, a rampelor, a
cheiurilor fixe si a locurilor de încarcare- descarcare a autovehiculelor;
        sa asigure descongestionarea drumurilor de acces si a spatiului de manevra pentru intrarea si
iesirea la rampele sau la locurile de încarcare- descarcare a autovehiculelor;
        sa asigure marcarea si semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase în care se limiteaza
viteza de circulatie a mijloacelor de transport ;
        sa asigure iluminatul pe timp de noapte a cailor de acces, a spatiilor pentru încarcarea-
descarcarea si manevrarea autovehiculelor si a altor puncte de lucru periculoase;
        sa asigure instruirea persoanelor care piloteaza autovehicule.

Conditii tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca autovehiculele

      Pentru a asigura buna functionare a autovehiculelor în parcurs si pentru a evita defectiunile si
accidentele, autovehiculele trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii tehnice:
        dispozitivul de pornire automata sa fie în stare de functionare;
        volanul sa nu aiba joc mai mare de 15°;
        piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri (jocuri la articulatie, lipsa
splinturi etc.);
        puntea fata precum si puntea (puntile) spate sa nu prezinte deformari sau alte defectiuni la
elementele de fixare de cadrul autovehiculului;
        elementele suspensiei (arcuri lamelare si spirale, perne de aer, amortizoare etc.) sa nu prezinte
defectiuni;
        rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite în prescriptiile tehnice de
functionare ale acestora;
        sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri, fiind
interzise orice fel de improvizatii;
        instalatia electrica a autovehiculului sa fie în perfecta stare; sunt interzise legaturile
improvizate, cablurile neizolate, sigurantele necalibrate, lipsa capacelor de protectie etc. care pot
provoca scurt- circuite;
        bateria acumulatoare sa fie în buna stare, bine fixata, acoperita si amplasata în asa fel încât
bacurile sa nu se sparga în timpul mersului;
        releele regulatoarelor de tensiune si de curent sa fie bine reglate si izolate fata de exterior (capac
etc.) pentru a se evita scurtcircuitele;
        sistemele de frânare sa fie reglate corect si sa fie în perfecta stare de functionare;
        anvelopele sa fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si sa nu prezinte deformatii ce indica
dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente, iar presiunea sa fie cea prescrisa de fabricant. Nu
se vor folosi anvelope a caror banda de rulare prezinta o uzura peste limita prevazuta de
instructiunile tehnice. Este interzisa folosirea anvelopelor resapate pe axa din fata;
        jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezinte deformatii ca urmare a uzurii si a loviturilor.
Jantele vor fi bine fixate cu piulitele respective;
        teava de evacuare a gazelor arse va fi în buna stare, fara fisuri sau garnituri defecte si va fi
prevazuta cu amortizor de zgomot (toba de esapament);
        parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie în buna stare si curate. Se interzice
înlocuirea geamurilor cu geamuri de alta calitate decât cele prescrise de constructor, cu alte
materiale sau cu geamuri care nu sunt corect fixate. Parbrizul va fi prevazut cu stergatoare în
perfecta stare de functionare;
      Se interzice plecarea în cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu
sunt amenajate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pe drumurile
publice si ale prezentelor instructiuni.
      Conducatorii auto au obligatia ca, pentru asigurarea conditiilor tehnice ale autovehiculelor, sa
verifice înainte de plecarea în cursa urmatoarele:
        instalatia de alimentare cu carburanti, instalatia electrica, instalatia de evacuare a gazelor arse
(esapate), instalatia de încalzire, sistemul de directie, semnalizare, rulare si frânare care trebuie sa
fie în stare corespunzatoare si fara improvizatii;
        sa nu aiba atasate rezervoare suplimentare de combustibil, în afara celor montate de catre uzina
constructoare;
        existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare;
        usile sa fie în buna stare de functionare;
        sa confirme, prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehiculul corespunde din punct de
vedere tehnic.
      Este interzisa manevra de manevra de mers înapoi a autovehiculelor cu remorca, daca nu se
blocheaza în prealabil, peridocul.
      Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie sa asigure ca în inventarul autovehiculului sa se
gaseasca:
        lampa electrica portabila;
        patru pene pentru asigurarea împotriva deplasarii necomandate a mijloacelor de transport în
timpul remedierii defectiunilor tehnice, în diferite situatii ivite;
        trusa medicala de prim ajutor;
        trusa de scule si unelte, în buna stare, corespunzatoare tipului de autovehicul;
        cric corespunzator tonajului autovehiculului încarcat si suport de lemn pentru stabilitatea
acestuia;
        doua triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor;
        pe timp de iarna, autovehiculele vor fi dotate, în plus, cu: huse pentru acoperirea mastii
radiatorului, lanturi antiderapante, lopeti, nisip, sare etc.
      Se interzice plecarea în cursa daca se constata ca dispozitivele nu sunt corespunzatoare.
      Conducatorilor auto le este interzis sa transporte în cabina mijlocului de transport un numar de
persoane mai mare decât cel stabilit prin constructia autovehiculului si înscris în certificatul de
inmatriculare.
     
Parcarea

      La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducatorii auto vor lua
urmatoarele masuri:
        vor asigura distanta de manevrare în siguranta dintre autovehicule si între acestea si constructii;
        vor opri motorul;
        vor frina autovehiculul;
        vor scoate cheile din contact;
        vor închide si vor asigura prin încuiere usile cabinei;
        vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a mijlocului de transport, actionând întrerupatorul
general (daca este cazul).
      Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul în functiune.
      La locul de parcare sunt interzise:
        efectuarea probelor de frânare în mers. Acestea se vor efectua la standurile de încercare a
eficientei sistemului de frânare sau În zone special amenajate;
        alimentarea cu combustibili sau lubrifianti;
        aruncarea cÂrpelor Îmbibate cu produse petroliere etc.;
        parcarea autovehiculelor încarcate cu materiale explozive sau usor inflamabile, cu rezervoare de
benzina fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse.
      Iesirea autovehiculelor din parcare si din incintele agentilor economici în drumurile publice se
va face cu fata. În cazul când nu este posibil, iesirea pe drumurile publice se efectueaza numai
prin pilotare.

Transportul coletelor

Masuri generale de securitate a muncii privind marfurile transportate

      Încarcarea autovehiculelor se va face în conformitate cu indicatiile date de fabrica


constructoare.
      La manevrarea, pozitionarea si fixarea autovehiculelor pentru încarcare - descarcare,
conducatorii auto vor respecta prevederile instructiunilor de protectie a muncii specifice locurilor
de munca respective.
     
      Asezarea marfurilor în autovehicule se va face astfel încât sa fie asigurata stabilitatea lor în
timpul parcursului. Responsabilitatea asupra modului de asezare si de ancorare a încarcaturii
revine unitatii la care se face încarcarea. Conducatorul auto va refuza efectuarea transportului
daca aceasta nu îndeplineste conditiile de tonaj si/sau gabarit.
      Este interzis sa se transporte în caroseria sau cabina autovehiculului, persoane care se afla în
stare de ebrietate.
      Se interzice urcarea sau coborirea persoanelor În timpul mersului.
      Se interzice accesul la locul de încarcare - descarcare al autovehiculelor, persoanelor care nu au
nici o atributie la aceste operatii.

Manipularea manuala a maselor

Personalul care răspunde de operaţiunile de depozitare


      Depozitarea coletelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, de incendii,
de explozii si de intoxicatie.
      Depozitarea coletelor se va face numai in spatii destinate acestor scopuri, asigurandu-se atat cai
libere de circulatie cat si distante libere fata de peretii constructiei.
      Este interzisa blocarea accesului la instalaţiile electrice si de P.S.I. cu diverse materiale;
    Depozitarea coletelor se va face pe cat posibil in ambalajele originale, avandu-se grija ca in
timpul stivuirii acestea sa nu se deterioreze;
      Stivuirile se vor face numai cu materiale si ambalaje care garantează maxima stabilitate;
      Stivuirea coletelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa;
      Scoaterea coletelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prăbuşirea stivei;
      La depozitarea coletelor se va respecta compatibilitatea dintre ele, fiind interzisa depozitarea in
comun a coletelor care pot reacţiona chimic producând produşi inflamabili, explozivi, toxici sau
corosivi.
      La depozitarea coletelor ce emana aerosoli inflamabili, explozivi, toxici sau corosivi ambalajele
acestora trebuie sa fie etanşe.
      In cazul manipulării unei sarcini, concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia vor ridica si
cobori sarcina numai la comanda conducătorului operaţiei.
      Locurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc degajări dăunătoare sanatatii
muncitorilor vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare.
      Accesul in spatiile de depozitare si in locurile de incarcare-descarcare este interzis persoanelor
care nu au atribuţii la aceste operaţiuni.
      Spatiile de depozitare trebuie sa fie amenajate corespunzător coletelor ce se vor depozita in
aceste locuri.

Manipulare, transportul prin purtare si depozitarea coletelor cu mijloace nemecanizate.

      Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor se intelege orice
operaţie de transport sau susţinere a unei mase de către unul sau mai mulţi lucratori, inclusiv
ridicarea, coborârea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care, din cauza
caracteristicilor sale sau a condiţiilor ergonomice nefavorabile implica riscuri de accidentare sau
îmbolnăvire profesionala.
      Conducerea societăţii trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzătoare sau sa folosească
mijloace adecvate, in special echipament mecanic pentru a evita manipularea si transportul prin
purtare a maselor de către salariaţi.
      In toate cazurile in care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a maselor,
conducerea societăţii trebuie sa organizeze locurile de munca astfel incat activitatea sa se
desfăşoare in condiţii de siguranţa si cu risc cat mai mic pentru sănătate.
      Conducerea societăţii va evalua in prealabil condiţiile de securitate si sanatate pentru activitatea
respectiva in ceea ce priveşte:     
        caracteristicile masei;
        efortul fizic depus;      
        caracteristicile mediului de munca;
        caracteristicile activităţii.        
      Conducerea societăţii va dispune si va urmări realizarea masurilor corespunzătoare in scopul
evitării sau reducerii riscurilor de accidentare si imbolnaviri luând in considerare:
        Caracteristicile masei:
         greutatea si dimensiunile;
         dificultatea de apucare;
         instabilitatea sau riscul deplasării conţinutului;
         plasarea in asa fel incat ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexarea
trunchiului;
         probabilitatea de producere a unor leziuni datorita marginilor, muchiilor in cazul unei ciocniri.
        Efortul fizic:
         prea mare;
         care nu poate fi realizat decât printr-o mişcare a trunchiului;
         care nu antrenează o mişcare buna a masei;
         care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o poziţie instabila.
        Caracteristicile mediului de munca:
         spaţiu insuficient pentru realizarea activităţii;
         pardoseliile alunecoase si/sau care prezintă neregularitati;
         imposibilitatea ridicării manuale la inaltime in siguranţa;
         manipularea maselor la mai multe niveluri;
         condiţiile climatice necorespunzatoare.
        Cerinţele activităţii:
         efortul fizic frecvent si prelungit;        
         insuficienta repausului fiziologic sau de recuperare;
         distantele mari pentru transport sarcini;        
         ritm impus.     
      La efectuarea operaţiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor se vor repartiza
numai salariaţi care corespund din punct de vedere fizic.
      Este interzisa manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor fara efectuarea unor controale
medicale periodice.
      Conducerea societăţii va urmări ca salariaţii care executa lucrări de manipulare si transport prin
purtare sa primească o instruire adecvata privind manipularea si transportul prin purtare si
riscurile la care se expun in cazul in care aceste activităţi nu sunt executate corect.
      Salariaţii vor fi informaţi de conducătorii locurilor de munca asupra masurilor luate de
conducerea societăţii pentru asigurarea sanatatii la transportul si manipularea prin purtare.
      Conducerea societăţii va urmări modul in care salariaţii respecta indicaţiile tehnice de lucru
privind manipularea si transportul prin purtare.
      Conducerea societăţii va indica, pentru fiecare caz in parte, greutatea sarcinii de ridicat precum
si centrul de greutate in cazul unui ambalaj excentric.
      Conducerea societăţii va consulta salariaţii sau reprezentanţii lor si va permite acestora sa ia
parte la discutarea problemelor referitoare la manipularea si transportul manual al maselor care ar
putea afecta sănătatea si securitatea in munca.
      Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala, masele
transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele, distanta dintre
doua niveluri in care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime care pot fi
transportate pe plan inclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie sa depăşească
valorile maxime cuprinse in normative.
      In timpul manipulării manuale a maselor, salariatul sau salariaţii trebuie sa aiba vizibilitate.
      Este interzis transportul prin purtarea maselor care împiedica vizibilitatea.
      Conducătorul locului de munca va stabili numărul de salariaţi care vor efectua manipularea si
transportul maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibre.
      Este interzis transportul de mase care au sisteme de prindere necorespunzatoare.
      Manipularea in acelaşi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre
ele corespunzător. Este interzisa manipularea sau transportul prin purtare in acelaşi timp a maselor
care sunt instabile intre ele.
       Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu
obstacole, instabil sau alunecos.
      Manipularea sau transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafeţe tăietoare sau
care, datorita naturii lor, pot produce leziuni ale mâinilor se va face numai cu palmare.
      Este interzisa manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spaţiu pe orizontala
sau verticala corespunzător pentru realizarea acestei activităţi, daca nu se iau masuri suplimentare
pentru micşorarea riscului de accidentare sau imbolnaviri profesionale.
      Planurile inclinate utilizate de salariaţi pentru manipularea si transportul manual al maselor
trebuie sa aiba stabilitate si sa fie prevăzute cu parapeti de protecţie.
      In cazul in care condiţiile climatice (vant, ceata, căldura excesiva) nu permit manipularea si
transportul manual al maselor in condiţii de securitate, conducătorul locului de munca trebuie sa
ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau micşorarea riscului de accidentare sau imbolnavire
profesionala.
      Este interzisa creşterea numărului de ridicări sau coborâri pe unitati de timp.
      Este interzisa utilizarea salariaţilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au
echipament individual de protecţie si/sau de lucru corespunzător si in bunăstare.
      La încărcare, descărcare, transportul si manipularea coletelor prin purtare se vor respecta si
următoarele masuri:
        se va curata terenul pe care se efectuează aceste operaţii de toate obstacolele sau obiectele ce ar
putea impiedica operaţiunea de încărcare- descărcare;
        terenul pe care se face mişcarea sau manipularea sarcinilor, trebuie sa fie stabil si rezistent, iar
in cazul cand acesta este denivelat sau in panta se vor amenaja platforme orizontale sau se va
aduce terenul la forma orizontala.
        distantele de transport nu vor depasi 50 de metri.
        mărimea sarcinilor transportate manual cu mijloace de transport ajutătoare   (cărucioare, lize)
nu trebuie sa depăşească pe teren consolidat 50 de kg la femei si 75 de kg la bărbaţi.
        transportul coletelor cu ajutorul mijloacelor ajutătoare (lize, cărucioare) este permis numai pe
teren drept. Se interzice transportul cu mijloace ajutătoare a instalaţiilor sau coletelor pe scări,
trepte sau rampe de acces.
      Este interzis categoric transportul de sarcini pe deasupra personalului muncitor, in incaperile
locuite.
      Este interzisa desfacerea stivelor sau a grămezilor de alte materiale prin surpare (eliberând unul
din straturile de susţinere).
      Manevrarea coletelor se va face in ordine inversa stivuirii lor.
      Este interzisa depozitarea dezordonata si imprastierea coletelor la locurile de munca. Spatiile in
care se vor depozita materialele trebuie sa fie uşor accesibile, sa aibă drumuri bune de acces, iar
dotările si instalatile aferente sa asigure deplina securitate a muncitorilor de deservire.
     Aceste masuri cuprind masuri minime de prevenire a accidentării si imbolnavirii profesionale,
luând in considerare pericolele specifice acestor activităţi si cerinţele desfăşurării procesului de
munca in condiţii de securitate.

CAP.6.INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU


SITUATII DE AVARIE.

a) Acordarea primului ajutor.

Societatea isi i-a masuri necesare privind asigurarea medicala a angajatilor . Vor fi folositi
numai lucratori apti din punct de vedere medical si numai pentru loc de munca pentru care a
primit aviz medical.Este interzisa cu desavarsire utilizarea luct\ratorilor la activitati fara aviz
medical din partea medicului de medicina muncii.

Societatea trebuie sa asigure celputin o trusa medicala de prim ajutor care va fi mentinuta cu
necesarul complet ,intr-un loc unde sa poata fi folosita in orice moment.

Prin grija angajatorului se vor asigura conditii igienice de lucru .

Pe timp calduros , cu temperature extreme , se vor lua masuri pentru protectia


lucratorilor.

b) Organizarea primului ajutor

La organizarea si acordarea primului ajutor pot participa :


- din interiorul unitatii : martorul accidentului ,salvatorul, conducerea unitatii.
- din afara unitatii pompieri, personal cu pregatire sanitar,politisti.
Mijloace disponibile: oprirea de urgenta, intreruperea curentului electric,telefon,apel verbal,
radio, semnal de alarma, dispensar, cabinet medical, ambulator, elicopter, vehicolele unitatii,
spitale, clinici, cabinete medicale, materiale speciale .
c) Modul de acordare a primului ajutor.

Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul,
de catre orice persoana care este pregatita pentru aceasta

Asistenta medicala de urgenta ocupa un loc special in ingrijirea medicala, trebuind sa resolve,
promt si competent , cazurile care pun in pericol imediat viata bolnavului: accidente de munca,de
circulatie sau casnice, hemoragii, afectiuni acute cu dezechilibru respirator si circulator.

Pentru personalul medico-sanitar, acordarea primului ajutor la locul producerii unui accident
sau a unei imbolnaviri acute constituie o obligatie profesionala.

In conformitate cu legislatia actuala de protectia muncii , obligatia de a asigura securitatea si


sanatatea angajatilor, in toate aspectele referitoare la munca, revine conducatorului unitatii.

Obligatiile salariatilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca nu vor afecta principiul


responsabilitatii conducatorului unitatii. In contextual responsabilitatii sale , conducatorul unitatii
va lua masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii
angajatilor, implicit pentru organizarea si dotarea punctelor de prim ajutor in cadrul unitatii.

Salvatorul de la locul de munca este important si de neinlocuit, deoarece el se gaseste la locul


si in momentul producerii accidentului si este colegul de munca al victimei.

Prima examinare a victimei se va face la locul accidentului,fara a incerca sa o


deplasati.Datorita conditiilor in care ea se executa , examinarea va fi sumara si va incerca sa
stabileasca numai daca accidentatul mai respire si daca inima iimai bate. Executarea rapida si
perseverenta a manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie pot scoate accidentatul din starea de
moarte aparenta.
Activitatea inimii o veti cerceta palpand pulsul arterial la nivelul arterelor carotide (pe partile
laterale ale gatului) , dar cel mai bine bataile inimii , ca si respiratia pot fi ascultate direct cu
urechea pe torace.

Manevrarea sin transportul accidentatului trebuie sa respecte o serie de reguli. De


exemplu,una din erorile deosebite care se fac si este responsabila pentru nenumarate decese este
neasteptarea ambulantei sau a unei targi.

Anutarea accidentului la politie si la statia de salvare.

n cazul sangerarilor abundente se aplica compresie manuala locala, pansament compresiv


sau compresie manuala la distanta in zona subclaviculara sau inghinala.

In cazul in care victima vorbeste sin u poete face anumite miscari: Oricare ar fi semnele,
va actiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitand sa o deplaseze si respectand toate
eventualele deformari la nivelul membrului superior,membrului inferior, coloanei vertebrale.

Pana la sosirea echipei de specialitate , salvatorul va urmari semnele vitale ale victimei :
prezenta respiratiei, a pulsului, starea de constiinta si va supraveghea in continuare starea
pansamentelor, imobilizarea fracturilor, pozitia de siguranta.

d)Instructiuni de utilizare a stingatoarelor de incendiu

Este important sa stiti cu exactitate locul unde se afla stingatoarele de incendiu si tipul
acestora.
Stingatoarele de incendiu pot fi grele , de aceea este o idée buna sa luati un stingator in
mana pentru a vedea cat este de greu si daca il puteti manui cu usurinta.De asemenea este
important sa cititi instructiunile de folosire tiparite pe fiecare stingator.

In cazul in care va trebui sa folositi stingatorul intr-un incendiu real trebuie sa stiti cum sa-l
manuiti:
- scoateti piedica de siguranta;
- indreptati furtunul la baza focului;
- apasati manerul pentru a permite eliberarea agentului de stingere;
- miscati furtunul astfel incat sa stingeti incendiul.

T ot timpul aveti in vedere san u va apropiati prea mult de foc. Distanta recomandata de la
care puteti folosi stingatorul in siguranta este de 6-7 metri de la focarul de incendiu.

Stingatoarele de incendiu trebuie plasate in locuri vizibile si usor accesibile; instructiunile de


functionare trebuie sa fie ligibile; piedica de siguranta trebuie sa fie prezenta; trebuie sa fie
inspectate periodic pentru a va asigura ca sunt in stare buna de functionare.

e) Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Se interzice lucratorilor accesul cu flacara deschisa in spatiile de lucru unde exista


pericolul producerii incendiilor si exploziilor. Vor fi afisate, in locuri vizibile, tablite avertizoare
pentru interzicerea fumatului in spatiile de lucru cu pericol de incendiu si explozii.

In timpul transportului cu autovehicule, recipientele ce contin produse inflamabile si


explozive vor fi asigurate impotriva rasturnarii, iar dopurile sau capacele vor fi asigurate contra
deschiderii.

Produsele inflamabile si explozive vor avea marcate clar pe ambalaj:


-denumirea chimica uzuala a substantei;
-densitatea sau concentratia substantei
-gradul de pericol pe care il reprezinta;
-reprezentarea grafica a semnului de avertizare standardizat.

Vor fi amenajate spatii de evacuare a personalului, in caz de incendiu, conform


prevederilor Normelor generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI
nr.163/2007.
Spatiile de evacuare vor fi mentinute in stare de curatenie si vor fi semnalizate
corespunzator. Se va prevedea un iluminat de siguranta de evacuare care va asigura o iluminare de
cel putin 0,3 lx la nivelul pardoselii.

CAP7.INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA


PENTRU DEPLASAREA SALARIATILOR LA/DE LA LOCUL DE MUNCA

In timpul deplasarii pe traseul normal de acasa la serviciu si de la serviciu acasa in


perioada  de timp normala de deplasare, salariatul societatii este obligat sa respecte urmatoarele
reguli:
Sa circule numai pe trotuare, iar in lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumurilor
publice.
Sa circule numai pe partea stanga a drumurilor publice, daca acestea nu au trotuare sau
poteci.
Sa traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru
trecerea pietonilor, iar in orase unde asemenea indicatoare sau marcaje lipsesc, pe la coltul
strazilor, dupa ce s-au asigurat ca nu exista vreun pericol; traversarea drumurilor publice se face
perpendicular pe axul acestora.
Salariatul societatii este obligat sa nu urce, sa nu coboare si sa nu deschida usile
autovehiculului de transport in comun in timpul mersului.
Salariatul societatii este obligat sa nu distraga atentia conducatorilor autovehiculelor de
transport in comun.
La deplasarea la/de la locul de munca/domiciliu cu autovehiculul de serviciu sau
proprietate personala este obligat sa respecte legislatia specifica circulatiei pe drumurile publice,
astfel incat sa protejeze propria persoana si pe ceilalti participanti la traficul auto.

CAP8.REVIZUIREA INSTRUCTIUNILOR DE SECURITATE SI SANATATE IN


MUNCA

Prezentele instructiuni se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este
necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislative, tehnica etc, survenite la nivelul societatii
sau a procesului de munca.

Intocmit,
s.c. service info protect s.r.l.

S-ar putea să vă placă și