Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

ŞCOALA DOCTORALĂ
A N U N Ţ

In ziua de 27 SEPTEMBRIE 2016, la ora 11.00, în SALA Ap10, va avea loc susţinerea publică a tezei de
doctorat intitulată: «STUDIUL POTENȚIALULUI PRODUCTIV AL ZĂCĂMINTELOR DE ȚIȚEI
ABANDONATE», elaborată de doctorand JACOTĂ DAN ROMULUS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de
DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINERESTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :


Președinte : prof.univ.dr.ing. Nistor Iulian, decan
Conducător de doctorat : prof.univ.dr.ing. Minescu Florea
Referenți oficiali :- prof.univ.dr.ing. Dinu Corneliu
- conf.univ.dr.ing. Stoicescu Maria
- dr.ing. Stănculescu Vasile, C.S.P.gr.I

Ploiesti,
5 septembrie 2016

S-ar putea să vă placă și