Sunteți pe pagina 1din 10

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

ovsdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
Subiect-Examen Bacalaureat
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
5/28/2020

Năstuță Ioana Delia


ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvpasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
Cuprins
Subiectul 1.......................................................................................................................3
Enunțuri....................................................................................................................... 3
Rezolvări...................................................................................................................... 4
Subiectul 2.......................................................................................................................5
Enunțuri....................................................................................................................... 5
Rezolvări...................................................................................................................... 6
Subiectul 3.......................................................................................................................7
Enunțuri....................................................................................................................... 7
Rezolvări...................................................................................................................... 8
Bibliografie......................................................................................................................9

2
Subiectul 1
Enunțuri

(( ) )
2
1 28
1. Arătați că + 3 : =1.
3 9
2. Arătați că f ( 1 ) −f (−1 )=4 pentru orice număr real m, unde
f : R → R , f ( x ) =2 x +m .
2

3. Rezolvați în mulțimea numerelor naturale ecuația 2 x +3=24 x .


4. Prețul unui obiect este 1200 de lei. Determinați prețul obiectului după ce
se scumpește de două ori, succesiv, cu câte 5%.
5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2,6 ) și B(2,3). Determinați
distanța de la punctul O la punctul C , unde C este simetricul punctului A
față de punctul B.
6. Calculați perimetrul și aria triunghiului ABC , știind că m ( ∢ B )=45° și
AB= AC=4 .

3
Rezolvări

(( ) ) ( )
2
1 28 1 28 1+27 9 28
1. + 3 : = +3 : = ∙ = =1.
3 9 9 9 9 28 28
2. Calculăm valoarea funcției pentru x=1 ⇒ f ( 1 )=2+ m
Calculăm valoarea funcției pentru x=−1 ⇒ f (−1 )=−2+m
După efectuarea calculelor
⇒ f (1 )−f (−1 )=2+ m−(−2+m )=2+m+2−m=4 , ∀ m∈ R.
3.
2
4±2
2 x +3=24 x ⇒ x 2 +3=4 x ⇒ x 2−4 x +3=0 ⇒ ∆=(−4)2 −4 ∙ 1∙ 3 ⇒∆=16−12⇒ ∆=4 ⇒ x 1,2 = , x1=1∈ N , x
2
.
4. După prima scumpire cu 5%, prețul obiectului este
5
1200+ ∙ 1200=1200+60=1260 de lei.
100
După a doua scumpire cu 5%, prețul obiectului este
5
1260+ ∙ 1260=1260+63=1323 de lei.
100
5. Simetricul punctului A față de punctul B este punctul C ( 2,0 ) ⇒ distanța de
la punctul O la punctul C este

¿ OC∨¿ ( x C −x O ) + ( yC − y O ) = √( 2−0 ) + ( 0−0 ) =√ 4=2.
2 2 2 2

6. Triunghiul ABC este un triunghi dreptunghic isoscel (


AB= AC ⇒m ( ∢ B )=m ( ∢ C ) =45 ° ⇒ m ( ∢ A )=90 ° ⇒ △ ABC−dreptunghicisoscel ¿.
Aplicând Teorema lui Pitagora vom afla măsura laturii
BC ⇒∨BC ∨¿ √ 4 + 4 =√ 32=4 √ 2 ⇒Per
2 2

imetrul triunghiului ABC este


8+ 4 √ 2.

P ABC = AB+ AC + BC =4 + 4+ 4 √ 2=8+ 4 √ 2

Aria triunghiului ABC este 8.


AB ∙ AC 4 ∙ 4 16
A ABC = = = =8
2 2 2

Teorema lui Pitagora

4
În orice triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma
pătratelor lungimilor catetelor.

5
Subiectul 2
Enunțuri
Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție

x∗y =x+ y−2017.

1. Arătați că 2000∗17=0.
2. Arătați că legea de compoziție „¿” este asociativă.
3. Demonstrați că a∗( a+ 2017 )=( a+ 1009 )∗(a+1008), pentru orice număr real a .
4. Determinați numărul real x , știind că 4 x∗2x =−2011.
5. Determinați cel mai mare număr natural n , pentru care n∗n ≤ n.
2
∗2
6. Arătați că numărul 3−√ 5 este întreg.
3+ √ 5

6
Rezolvări
1. 2000∗17=2000+ 17−2017=2017−2017=0.
2. Legea de compoziție „¿” este asociativă dacă ∀ x , y , z ∈ R x∗( y∗z )=( x∗y )∗z.
x∗( y∗z )=x∗( y + z−2017 )=x + y + z−2017−2017=x + y + x−4034
( x∗y )∗z=( x+ y−2017 )∗z=x + y−2017+ z −2017=x + y + z−4034
3. Calculăm a∗( a+ 2017 )=a+a+2017−2017=2 a.
Calculăm ( a+1009 )∗( a+1008 )=a+1009+ a+1008−2017=2 a+2017−2017=2 a.
Rezultatele celor două expresii sunt egale
⇒ a∗( a+2017 )=( a+1009 )∗(a+1008).
4. 4 x∗2x =−2011⇒ 4 x + 2x −2017=−2011 ⇒ 4 x +2 x −6=0 ⇒¿
x 2 −1± 5
Notăm 2 =t ⇒t + t−6=0⇒ ∆=25 ⇒ t1,2 = ⇒ t 1=−3 ⇒2 x =−3 (nu convine,
2
x x
2 >0 ), t 2=2 ⇒2 =2 ⇒ x=1 .
5. n∗n ≤ n⇒ n+n−2017 ≤ n⇒ n−2017 ≤ 0 ⇒n ≤ 2017 ⇒2017 este cel mai mare
număr natural care îndeplinește condiția inițială.
6.
2
∗2
3−√ 5 2 2 2 ( 3+ √5 ) + 2(3− √5) 6+ 2 √ 5+6−2 √ 5 12
= + −2017= −2017= −2017= −2017=3
3+ √ 5 3−√ 5 3+ √ 5 ( 3+ √ 5 ) (3−√ 5) 9−5 4
.

7
Subiectul 3
Enunțuri
( )
1 2 1 0
( )
Se consideră matricele A= 2 2 și I 2= 0 1 .

1. Calculați detA .

( )
−1 1
2. Demonstrați că inversa matricei A este matricea 1 −1 .
2
3. Arătați că A ∙ A−3 A=2 I 2.
4. Determinați numerele reale x , știind că det ( A−x I 2 ) =2.
5. Determinați numărul real a, știind că A ∙ A ∙ A=aA+ 6 I 2.
6. Determinați numerele reale p și q , pentru care A ∙ X= X ∙ A , unde
X= ( 2p 1q ).

8
Rezolvări
1 2
| |
1. detA = 2 2 =1 ∙2−2∙ 2=2−4=−2 .
2. Pentru ca matricea respectivă să fie inversa matricei A , aceasta trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:

( ) ( )( )(
−1 1 −1 1
 A∙
1
−1
2
=I 2 ⇒
1 2
2 2

1
−1 =
2
−1+2 1−1
−2+2 2−1
=
1 0
0 1
=I 2 )( )

( ) ( )(
−1 1 −1 1
 1
−1 ∙ A=I 2 ⇒
2
1
−1 ∙
2
2 2 1−1 2−1 0 1)(
1 2 = −1+ 2 −2+2 = 1 0 =I
2 )( )

( )
−1 1
⇒ matricea −1 este inversa matricei A .
1
2

3.
A ∙ A−3 A= (12 22) ∙(12 22)−3(12 22 )=(1+4
2+4
2+4
)( )( )( )( )
4+ 4

3 6
6 6
=
5 6
6 6

3 6
6 6
=
2 0
0 2
=2 I 2.

4. Calculăm valoarea matricei dată de relația A−x I 2 ⇒


A−x I 2= ( 12 22)−x (10 01)=( 1−x
2
2
2−x )
Calculăm det ( A−x I 2 ) ⇒
det ⁡( A−x I 2)= |1−x2 2
2−x | 2 2
=( 1−x ) ( 2−x )−4=2−3 x + x −4=x −3 x−2

După ce egalăm rezultatul obținut cu 2


2 3±5
⇒ x −3 x−4=0 ⇒ ∆=9+16 ⇒ ∆=25⇒ x 1,2 = ⇒ x 1=−1 , x 2=4 .
2
5. A ∙ A ∙ A=aA+ 6 I 2
De la punctul 3 ⇒ A ∙ A−3 A=2 I 2 ⇒ A ∙ A=3 A +2 I 2.
Înlocuim în expresia dată A∙ A cu
3 A +2 I 2 ⇒ A ∙ A ∙ A=( 3 A +2 I 2 ) ∙ A=3 A ∙ A+ 2 A=3 ( 3 A +2 I 2 ) +2 A=9 A+ 6 I 2 +2 A=11 A+6 I 2 ⇒ 11 A+
.

( )( ) (
1 2 2 1 2+ 2 p 1+ 2q
6. Calculăm A ∙ X= 2 2 ∙ p q = 4+ 4 p 2+ 2q . )
Calculăm X ∙ A=( p q )∙ ( 2 2)=( p+ 2q )
2 1 1 2 2+ 2 4+ 2
2 p+2 q
.

Egalăm cele două rezultate obținute pentru a afla numerele reale pșiq
A ∙ X= X ∙ A ⇒
1+2 q
2+2 q( 4+2+ 24 pp
=
4 6
p+ 2 q 2 p+2 q
⇒ )( )
5
2+2 p=4 ⇒ p=1 ;1+2 q=6 ⇒ q= .
2
9
Bibliografie
1. http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2016-11-2-21392229-0-
matematica-pedagogic-varianta-model-2017.pdf
2. http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2016-11-2-21392228-0-
matematica-pedagogic-barem-model-2017.pdf

10

S-ar putea să vă placă și