Sunteți pe pagina 1din 13

Informatii standard la nivel european

privind creditul solicitat

1. Identitatea si datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit


Creditor: Raiffeisen Bank SA,
Adresa: cu sediul social in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca,
nr. 246 C, sector 1
(daca este cazul)
Intermediar de credit:
Adresa:

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare


Tip credit:  Credit de nevoi personale nenominalizate Flexi Credit.
 Credit de nevoi personale nenominalizate Flexi Credit cu
Refinantare externa.
Valoarea totala a creditului: 65.200 RON
(plafonul sau sumele totale puse la (Valoare totala credit inclusiv comision de analiza dosar de credit)
dispozitie in baza contractului de
credit)
Conditiile care reglementeaza Creditul va fi pus la dispozitia Imprumutatului in Contul curent
tragerea creditului: deschis la solicitarea Imprumutatului la Raiffeisen Bank S.A. Pentru
(modul si momentul de obtinere a acordarea, utilizarea si rambursarea Creditului, Imprumutatul trebuie
banilor) sa detina cel putin un Cont curent si un card de debit atasat acestuia
(pachet de cont curent Standard) denominate in moneda creditului.
Serviciile aferente pachetului de cont curent Standard permit
utilizarea sumei din Credit acordata pentru nevoi personale
nenominalizate prin plati efectuate cu cardul de debit si prin retragere
de numerar la ATM/MFM-urile Bancii precum si operatiuni de
alimentare a contului curent prin depunere numerar la MFM-urile
Bancii in vederea rambursarii Creditului si platii dobanzilor,
comisioanelor si celorlalte costuri aferente Creditului.
Daca la „Tipul creditului” este marcat „Credit de nevoi personale
nenominalizate Flexi Credit cu Refinantare externa”, creditul va fi
pus la dispozitia Imprumutatului prin tragere unica (‘’utilizarea’’)
numai dupa semnarea de catre Imprumutat
F2 – 1.1.3.02-1, Ed. 24/0

• a dispozitiei de emitere a ordinului/ordinelor de plata


conditionat/e si/sau
• a ordinului de plata - va fi utilizat numai daca banca ce a
acordat creditul care se refinanteaza face parte dintre cele care
nu accepta executarea ordinelor de plata conditionate. Daca
utilizarea creditului sau a unei parti din credit s-a facut prin
ordin de plata, Imprumutatul trebuie sa prezinte Bancii in
original, in termen de cel mult 45 de zile calendaristice,
inscrisul eliberat de cealalta banca, care face dovada
indeplinirii acestei obligatii.
Daca la „Tipul creditului” sunt marcate si „Credit de nevoi personale
nenominalizate Flexi Credit” si „Credit de nevoi personale
nenominalizate Flexi Credit cu Refinantare externa” daca suma/o
Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat inregistrat
la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de inregistrare fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC
RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 1/13 NEW_12.04.2022
parte din suma destinata refinantarii va fi virata la cealalta banca prin
ordin de plata simplu (adica nu se va utiliza ordinul de plata
conditionat) Banca va permite Imprumutatului sa utilizeze partea din
credit convenit a fi acordata pentru nevoi personale nenominalizate,
numai dupa prezentarea de catre Imprumutat a dovezii achitarii
anticipat si integral a facilitatii/facilitatilor de credit refinantate.
In cazul in care Imprumutatul alege sa utilizeze in numerar suma din
Credit acordata pentru nevoi personale nenominalizate retragerea de
numerar se poate efectua exclusiv prin intermediul cardului de debit
de la ATM/MFM-urile Bancii cu respectarea limitei zilnice pentru
retrageri de numerar de la ATM/MFM astfel cum aceasta este
stabilita de Banca.
In cazul in care Imprumutatul doreste sa utilizeze suma din Credit
acordata pentru nevoi personale nenominalizate si prin alte
modalitati, respectiv sa realizeze viramente/transferuri din cont
(intra/inter bancare) si/sau schimburi valutare, va trebui sa
detina/achizitioneze si serviciile de internet/mobile banking oferite de
Banca pentru astfel de operatiuni.
Durata contractului de credit: 60 luni
Ratele si, daca este cazul, ordinea Va trebui sa achitati urmatoarele:
in care acestea vor fi alocate: - rata in valoare totala de: 1.350,55 RON (in cazul rambursarii in rate
descrescatoare aceasta valoare reprezinta prima rata de plata, iar
valorile celorlate rate sunt cele mentionate in graficului de
F2 – 1.1.3.02-1, Ed. 24/0

rambursare atasat);
- numarul total al ratelor: 60;
- frecventa platilor: lunara;
Sumele platite conform contractului de credit vor stinge debitele
Imprumutatului in ordinea scadentei si cu urmatoarea succesiune:
comisioane, dobanda majorata, dobanda curenta, credit;
Valoarea totala pe care va trebui 81.033 RON
sa o achitati: (suma dintre valoare creditului si costul total al creditului pentru
Inseamna suma imprumutata plus consumator. Costul total al creditului include toate costurile, inclusiv
dobanda si posibile costuri dobanda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care
aferente creditului. trebuie sa le suporte consumatorul in legatura cu contractul de
credit si care sunt cunoscute de catre creditor, cu exceptia taxelor
notariale).
(daca este cazul)
Creditul este acordat sub forma nu e cazul
unei amanari la plata pt un bun sau
serviciu sau este legat de furnizarea
anumitor bunuri sau prestarea unui
anumit serviciu.
Denumirea bunului/serviciului:.....
Pretul de achizitie:.....
(daca este cazul) imprumutatul si Codebitorul garanteaza rambursarea Creditului, plata
Garantii necesare: dobanzilor, comisioanelor si oricaror alte sume datorate de
Imprumutat si Codebitor Bancii, conform prezentului contract
(Obligatiile de plata) cu :

Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat inregistrat
la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de inregistrare fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC
RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 2/13 NEW_12.04.2022
• ipoteca mobiliara asupra creantelor reprezentand veniturile
prezente si viitoare realizate de acestia din contracte de
munca, de prestari servicii, de colaborare, de agent, de
inchiriere si asimilate, din raporturile de pensie.
• ipoteca mobiliara de prim rang avand ca obiect Contul curent
destinat acordarii si rambursarii Creditului
• daca valoarea Creditului (din care se scade suma destinata
achitarii comisionului de analiza) este mai mare de 10.000
Euro/echivalent lei la cursul BNR din data semnarii
contractului de credit de catre client, sau daca urmare a
incheierii prezentului contract valoarea totala a creditelor fara
o garantie imobiliara acordate de Banca Imprumutatului in
temeiul prezentului contract si a altor contracte de credit in
curs de executare (din care se scade suma destinata achitarii
comisionului de analiza pentru Credit) devine mai mare de
10.000 Euro sau echivalent lei la cursul BNR din data
semnarii prezentului Contract de catre client, imprumutatul si
Codebitorul constituie in favoarea Bancii ipoteca mobiliara de
prim rang avand ca obiect toate conturile deschise la Banca.
(daca este cazul) nu e cazul
Rambursarile nu genereaza o
rambursare imediata a valorii totale
a creditului.
3. Costurile creditului
Rata dobanzii (aferenta creditului Rata anuala a dobanzii curente este 8,75 % pe an, nu este variabila,
sau, dupa caz, diferitele rate ale valoarea sa ramanand fixa pe toata perioada creditului.
dobanzii care se aplica contractului
de credit) este:
Fixa
Dobanda anuala efectiva (DAE): DAE este 9,42 %, calculat pentru creditul si perioada de creditare
Acesta este costul total exprimat ca mentionate mai sus.
procentaj anual din valoarea totala Calculul dobanzii anuale efective se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:
a creditului. • contractul de credit urmeaza sa ramana valabil pentru
DAE va ajuta sa comparati diferite perioada convenita, iar creditorul si consumatorul isi vor
F2 – 1.1.3.02-1, Ed. 24/0

oferte indeplini obligatiile in conditiile si in termenele convenite in


contractul de credit;

Obtinerea creditului sau obtinerea


creditului conform clauzelor si
conditiilor convenite este
conditionata de incheierea: Nu
-unei asigurari pentru garantarea
creditului:
sau: Nu
-unui contract de serviciu
accesoriu;
In cazul in care costurile acestor
servicii nu sunt cunoscute de

Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat inregistrat
la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de inregistrare fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC
RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 3/13 NEW_12.04.2022
creditor, acestea nu sunt incluse in
DAE.
4. Costuri aferente
(daca este cazul) Pentru acordarea, utilizarea si rambursarea Creditului, Imprumutatul
Este necesar sa se mentina unul sau trebuie sa detina cel putin un Cont curent deschis la Raiffeisen Bank
mai multe conturi pentru si un card de debit atasat acestuia (pachet de cont curent Standard)
inregistrarea atat a operatiunilor de denominate in moneda creditului si sa le mentina pe toata perioada
plata cat si a tragerilor. creditului.
Nu se datoreaza taxa lunara de administrare Pachet de cont
curent Standard pe durata derularii creditului, daca Imprumutatul
utilizeaza contul curent exclusiv pentru acordarea, utilizarea si
rambursarea creditului si plata oricaror sume datorate bancii in baza
contractului de credit.
(daca este cazul) nu e cazul
Valoarea costurilor aferente
utilizarii unui mijloc specific de
plata (ex. card de credit).
(daca este cazul) A: Comision de analiza dosar de credit : 200 RON, comisionul se
Orice alte costuri ce reies din datoreaza integral la data tragerii creditului, Banca fiind autorizata
contractul de credit. de catre imprumutat sa retina automat contravaloarea acestuia.

B: Comision de administrare de 5 RON, platibil lunar, la data


scadentei fiecarei rate lunare.

C: Comision de plata anticipata:


1% din suma rambursata in avans (daca rambursarea se face cu mai
mult de un an inainte de scadenta finala), respectiv 0,5%, daca
rambursarea se face cu mai putin de un an inainte de scadenta finala.

D: Pentru contul curent:


• nu se datoreaza comision retragere numerar din contul
curent pentru sumele retrase din credit cu utilizarea cardului
de debit la ATM-urile/MFM-urile Bancii.
• nu se datoreaza taxa lunara de administrare Pachet de
F2 – 1.1.3.02-1, Ed. 24/0

cont curent Standard pe durata derularii creditului, daca se


utilizeaza contul curent exclusiv pentru acordarea, utilizarea
si rambursarea creditului si plata oricaror sume datorate
bancii in baza contractului de credit.
Imprumutatul datoreaza Bancii taxa lunara de administrare a
Pachetului de cont curent Standard in urmatoarele situatii:
- daca Banca nu-i percepe comision de administrare a creditului
(daca suma mentionata la pct. B. este “0”);
- in perioadele in care Banca decide sa nu perceapa comisionul de
administrare a creditului (in cadrul unor promotii, etc.);
- daca utilizeaza Contul curent si pentru derularea altor operatiuni
decat cele de acordare, utilizare si rambursare a Creditului.
La data emiterii prezentului formular, valoarea taxei lunare de
administrare a Pachetului Standard de cont curent este de 5 lei/luna

Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat inregistrat
la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de inregistrare fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC
RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 4/13 NEW_12.04.2022
pentru conturile in lei.
In cazul in care Imprumutatul alege sa utilizeze suma din Credit
acordata pentru nevoi personale nenominalizate si prin efectuarea de
viramente/transferuri din cont, interbancare si/sau intrabancare, va
trebui sa detina/achizitioneze serviciile Raiffeisen Online sau Smart
Mobile la costurile in vigoare la momentul achizitiei.
La data emiterii prezentului formular valoarea abonamentului lunar
pentru serviciul de internet banking Raiffeisen Online este de 4
lei/luna, iar valoarea abonamentului lunar pentru serviciul de mobile
banking SmartMobile este de 4 lei/luna.
In plus, daca Tipul creditului ales este „Credit de nevoi personale
nenominalizate Flexi Credit cu Refinantare externa”:
a) In cazul in care virarea creditului/unei parti din credit se va face
prin ordin de plata (simplu), costurile utilizarii ordinului de plata pe
hartie, la data emiterii prezentului formular sunt 0, cu exceptia
Spezelor Swift aferente platilor interbancare in valuta, al caror cost
este de 50 Lei/mesaj. Spezele SWIFT nu se percep platilor in euro,
daca prestatorul de servicii al beneficiarului platii se afla intr-un stat
membru apartinand UE /SEE (Spatiul Economic European) si
utilizeaza o schema de plata SEPA ("zona unica de plati in euro).

b) In cazul in care virarea creditului/unei parti din credit se va face


prin ordin de plata conditionat, costurile utilizarii ordinului de plata
conditionat, la data emiterii prezentului formular sunt:
(i) ordin de plata conditionat in valuta: 5 EUR / OPC, spezele
SWIFT incluse.
(ii) ordin de plata conditionat in lei, plati interbancare in Lei: 5 EUR
in echivalent Lei/ OPC, calculat la cursul de schimb al Bancii de la
data debitarii contului cu contravaloarea acestuia. Comisioanele de
procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare pentru
transferurile credit interbancare in lei sunt incluse.
Daca din motive ce tin de vointa Imprumutatului, ordinul de plata
conditionat nu va fi acceptat de banca ce a acordat creditul/creditele
ce urmeaza a fi lichidat/lichidate integral anticipat din creditul pentru
F2 – 1.1.3.02-1, Ed. 24/0

refinantare acordat de Banca refuzul fiind comunicat Bancii, in scris,


prin mesaj SWIFT (adica, prin mesaj comunicat in sistemul de
comunicare interbancar), Imprumutatului va suporta integral toate
costurile aferente ordinului de plata conditionat datorate celeilalte
banci ca efect al initierii ordinului de plata conditionat, in cuantumul
comunicat Bancii de cealalta banca.
(daca este cazul) Costurile aferente contractului de credit enumerate mai sus pot fi
Conditiile in care costurile privind modificate conform dispozitiilor legii sau ale conventiei partilor
contractul de credit prevazute mai cuprinsa in documentul contractual ce reglementeaza relatia de credit
sus pot fi modificate. sau cont curent.
Valoarea taxei lunare de administrare Pachet de cont curent Standard/
a abonamentului lunar pentru serviciul Raiffeisen Online/Smart
Mobile/a costurilor pentru ordinul de plata si/sau pentru ordinul de
plata conditionat, poate fi modificata de Banca cu respectarea

Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat inregistrat
la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de inregistrare fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC
RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 5/13 NEW_12.04.2022
prevederilor legale privind serviciile de plata, prin transmiterea catre
titularul contului a propunerilor de modificare cu cel putin 2 luni
inainte de data stabilita pentru aplicarea modificarii si prin aplicarea
principiului acceptarii tacite, atunci cand titularul contului nu notifica
bancii in scris neacceptarea propunerilor de modificare.
(daca este cazul) nu e cazul
Obligatia de a plati taxe notariale.
Costuri in caz de intarziere la Pentru sumele restante in conformitate cu prevederile contractului de
plata: credit, cu exceptia sumelor provenite din calculul dobanzii, denumite
Platile neefectuate ar putea sa aiba generic Sume restante, Imprumutatul datoreaza bancii pe langa
consecinte grave pentru Dobanda curenta prevazuta mai sus si dobanda penalizatoare.
dumneavoastra (de exemplu Dobanda penalizatoare se calculeaza pe baza de procent fix de 3 %
vanzare silita) si sa ingreuneze /an si se aplica la Sumele restante in conformitate cu prevederile
obtinerea de credite contractului de credit.
In scopul calcularii dobanzii penalizatoare se considera anul de 360
de zile si luna de 30 de zile si se aplica urmatoarea formula de calcul:
D = C*Rd*n/N, unde
D - dobanda penalizatoare; C – suma restanta pentru care se
calculeaza dobanda penalizatoare; Rd - rata anuala a dobanzii
penalizatoare respectiv: procentul fix de 3 % /an ; n - numarul de zile
din luna (30); N - Numarul de zile din an (360).
Dupa declararea scadentei anticipate, se poate percepe doar o
dobanda penalizatoare, calculata pe baza de procent fix de doua
puncte procentuale, care se adauga la Rata dobanzii curente si se
aplica la datoria exigibila. Pe parcursul procedurii de executare silita
Banca nu percepe dobanzi si dobanzi penalizatoare.
Avertizare: Banca poate declansa procedura de executare silita:
- pentru o suma restanta: incepand din prima zi de intarziere la
plata oricarei sume datorata si neachitata la scadenta.
- pentru tot creditul: incepand din ziua urmatoare declararii
scadentei anticipate a creditului.
Avertizare: conform Conventiei actuale dintre banci si Biroul de
F2 – 1.1.3.02-1, Ed. 24/0

Credit, termenul la care se fac raportarile la Biroul de Credite este de


30 de zile de intarziere la plata.
5. Alte aspecte juridice importante
Dreptul de retragere: Da (Solicitantul are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice
(aveti dreptul sa renuntati la calculat de la data incheierii contractului de credit, termen in care
contractul de credit in termen de 14 Imprumutatul se poate retrage din contractul de credit fara a invoca
zile calendaristice) motive).
Rambursare anticipata: Da, daca in contul Imprumutatului va exista o suma de bani cel putin
(aveti dreptul in orice moment la egala cu suma precizata in cerere, cu mentinerea scadentei finale.
rambursarea anticipata totala sau
partiala a creditului)
(daca este cazul) Da, comisionul de rambursare anticipata este de: 1% din suma
Creditorul are dreptul la rambursata in avans (daca rambursarea se face cu mai mult de un an
compensatie in caz de rambursare inainte de scadenta finala), respectiv 0,5%, daca rambursarea se face
Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat inregistrat
la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de inregistrare fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC
RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 6/13 NEW_12.04.2022
anticipata. cu mai putin de un an inainte de scadenta finala.
Consultarea unei baze de date: Se verifica Biroul de credit
Creditorul trebuie sa va informeze
imediat si gratuit asupra rezultatelor
consultarii unei baze de date, in
cazul in care cererea de creditare
este respinsa pe baza acestei
consultari. Acest lucru nu se aplica
in cazul in care furnizarea unor
astfel de informatii este interzisa de
acte normative care transpun sau
care creeaza cadrul de aplicare
pentru legislatia comunitara ori
contravine obiectivelor de ordine
publica sau de securitate publica.
Dreptul de a primi proiectul Aveti dreptul ca, la cerere, sa obtineti gratuit un exemplar al
contractului de credit: proiectului de contract de credit. Aceasta prevedere nu se aplica in
cazul in care, la momentul cererii, creditorul nu poate sa incheie
contractul de credit cu dumneavoastra conform normelor sale interne.
(daca este cazul) Informatiile legate de credit mentionate in cuprinsul acestui
Perioada de timp pe parcursul document nu obliga banca, deoarece aceste informatii se pot
careia creditorul este tinut sa modifica ca urmare a analizei actelor necesare acordarii creditului
respecte obligatiile precontractuale

6. Informatii suplimentare care trebuie oferite in cazul comercializarii la distanta de servicii financiare
a) referitoare la creditor
Dupa caz Raiffeisen Bank S.A. Romania Cladirea Sky Tower,
Reprezentantul creditorului in Romania Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod
Adresa postal 014476• Romania
Telefon*) • Telefon: +40 21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 •
E-mail*) E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro
Fax*)
Adresa internet*)
*) Aceasta informatie este facultativa pentru creditor.
F2 – 1.1.3.02-1, Ed. 24/0

Dupa caz Numar de inregistrare in Registrul Comertului


Inregistrarea J40/44/1991
Dupa caz Banca Nationala a Romaniei
Autoritatea de supraveghere
b) referitoare la contractul de credit
Dreptul de retragere Da (Solicitantul are la dispozitie un termen de 14 zile
Aveti dreptul sa renuntati la contractul de credit calendaristice calculat de la data incheierii
contractului de credit,isitermen
Daca Imprumutatul in care
exercita Imprumutatul
dreptul se
de retragere,
in termen de 14 zile calendaristice.
are urmatoarele obligatii:
Dupa caz
a) sa inregistreze la orice unitate teritoriala a de a
Exercitarea dreptului de retragere
transmite Bancii, inainte de expirarea termenului de

Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat inregistrat
la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de inregistrare fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC
RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 7/13 NEW_12.04.2022
14 zile calendaristice definit mai sus, o notificare
scrisa, pe suport hartie privind decizia sa exercitare
a dreptului de retragere din contractul de credit;
b) sa plateasca Bancii Creditul sau partea de Credit
trasa si dobanda aferenta acestuia, calculata de la data
la care Creditul sau partea respectiva din Credit a fost
trasa pana la data la care Creditul sau partea
respectiva din Credit este rambursata prin aplicarea
formulei de calcul a Ratei dobanzii curente, fara nicio
intarziere nejustificata si nu mai tarziu de 30 de zile
calendaristice de la data expedierii catre Banca a
notificarii privind retragerea. Imprumutatul datoreaza
Bancii si orice taxe nerambursabile platite de catre
Banca administratiei publice in legatura cu contractul
de credit.
Neexercitarea dreptului de retragere in termenul
mentionat presupune executarea in totalitate si in
termenii agreati a contractului de credit.

Dupa caz Legea romana


Legea stabilita de creditor aplicabila raporturilor cu
dumneavoastra inainte de incheierea contractului de
credit

Dupa caz Contractul de credit este redactat in limba romana,


Clauza care precizeaza legislatia aplicabila corespunzator vointei partilor si este guvernat de
contractului de credit si/sau instanta competenta legea romana. Partile vor solutiona neintelegerile
legate de contractul de credit pe cale amiabila, in caz
contrar, partile convin sa se adreseze instantelor
judecatoresti competente.
Dupa caz Informatiile si termenii contractuali se vor furniza in
Regimul lingvistic limba romana. Cu consimtamantul dumneavoastra,
F2 – 1.1.3.02-1, Ed. 24/0

intentionam sa comunicam in limba romana pe durata


contractului de credit.
c) referitoare la caile de atac
Existenta si posibilitatea recurgerii la un mecanism Pentru solutionarea pe cale amiabila a eventualelor
extrajudiciar de reclamatie si despagubire pentru dispute, Imprumutatul poate apela la mecanisme
consumator extrajudiciare de reclamatie si despagubire pentru
consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006
privind medierea si organizarea profesiei de mediator,
cu modificarile si completarile ulterioare. La data
prezentei, adresa Autoritatii Nationale pentru
Protectia Consumatorilor este: bd Aviatorilor, nr 72,
sector 1, Bucuresti. De asemenea, poate apela la
aplicarea mecanismului de solutionare alternativa a
litigiilor, urmand procedura stabilita conform
prevederilor OG nr. 38/2015 privind solutionarea

Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat inregistrat
la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de inregistrare fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC
RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 8/13 NEW_12.04.2022
alternativa a litigiilor dintre consumatori si
comercianti si inaintand cererea catre Centrul de
solutionare alternativa a litigiilor din domeniul bancar
(CSALB, cu sediul in municipiul Bucuresti, Str.
Sevastopol nr. 24, et.2, sector 1, cod postal 10992,
Romania, telefon 021 9414, www.csalb.ro)

7. Anexa
In plus fata de informatiile prezentate mai sus conform OUG nr.50/2010, in continuare, in Anexa, va sunt
prezentate exemple reprezentative privind impactul unei eventuale deprecieri severe a monedei nationale
si/sau nivelul la care obligatiile de plata periodice ar putea ajunge in cazul creditelor care nu au dobanda fixa
ca urmare a unei eventuale deprecieri severe a monedei nationale, asociate cu majorarea dobanzilor.
Subsemnatul RADU IOANA ANCA solicit
- reducerea termenului de 15 zile reglementat in favoarea mea de OUG 50/2010 pentru a studia continutul
Informatiilor standard la nivel european primite
Da  Nu 
- reducerea termenului de 15 zile reglementat in favoarea mea de Regulamentul BNR nr.17/2012 pentru a
studia continutul Anexei
Da  Nu 
si in consecinta incheierea contractului de credit incepand cu data acestei solicitari.

Data emitere document: 31-05-2022

Anexa este semnata de client cu semnatura electronica calificata

Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat inregistrat
la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de inregistrare fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC
RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 9/13 NEW_12.04.2022
Contractul de credit pe intelesul tuturor
1. Ce este creditul si cum se acorda?

Creditul este o suma de bani pe care banca o imprumuta clientului pentru o perioada de timp.

Pentru suma si perioada acordata, banca solicita garantii (mobiliare sau imobiliare, in functie de tipul
creditului) si percepe dobanda si comisioane. Returnarea banilor (suma acordata + dobanzi si comisioane) se
face sub forma de plati lunare (rate).

Pentru a se asigura ca persoana care solicita imprumutul are capacitatea de a returna banii primiti si dobanda
aferenta, banca consulta veniturile acesteia in baza de date ANAF cu acordul persoanei vizate si/sau poate
solicita anumite documente care atesta situatia veniturilor. De asemenea, banca verifica la Biroul de Credit
daca persoana respectiva mai are alte credite si daca inregistreaza/a inregistrat intarzieri la plata ratelor
aferente acestora.

In cazul in care veniturile clientului nu sunt suficiente pentru a putea primi o anumita suma ori suma pe care
clientul doreste sa o imprumute este una semnificativa, este posibil ca banca sa solicite unul sau mai multi
codebitori. Acestia trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii si le revin aceleasi obligatii ca si persoanei care
a obtinut imprumutul.

Dupa acordarea creditului, banca va transmite catre S.C. Biroul de Credit S.A. informatiile referitoare la
creditul acordat clientului, precum si date legate de eventualele intarzieri la plata ratelor.

2. Ce se plateste prin rata lunara?

Rata lunara reprezinta suma pe care Clientul are obligatia sa o achite in fiecare luna si contine: o parte din
suma imprumutata + dobanda lunara + comisioane (conform graficului de rambursare si prevederilor din
Contractul de credit).
3. Cum se calculeaza dobanzile?

Dobanda = soldul creditului (suma acordata initial sau suma ramasa din credit pana la momentul respectiv –
se poate urmari in graficul de rambursare) x rata anuala a dobanzii x 30 (numarul de zile din luna) / 360
(numarul de zile din an). In functie de tipul de credit, dobanda poate fi:

A. Fixa (nu se schimba pe tot parcursul creditului sau, dupa caz, pentru o anumita perioada de timp din
perioada de creditare, conform prevederilor din Contractul de credit)

B. Variabila (compusa din Indicele de Referinta, pentru creditele in Lei, la care se adauga marja bancii (marja
care este fixa pe intreaga perioada de creditare)).

Rd= Indice de referinta trimestrial (denumit in continuare „Indice de referinta pentru creditele acordate
consumatorilor”, abreviat IRCC) + Marja bancii ;

Unde:

Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Cod de inregistrare
fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC RZBRROBU • Raiffeisen Direct: *2000, cu tarif normal in
retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 10/13 NEW_23.05.2019
IRCC, luat in considerare in cadrul formulei de mai sus, este cel care se calculeaza la finalul fiecarui
trimestru ca medie aritmetica a ratelor dobanzilor zilnice ale tranzactiilor pe piata monetara interbancara,
determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de catre Banca pentru trimestrul urmator.

Data de actualizare a indicelui de referinta : IRCC, luat in calcul in cadrul formulei de mai sus se
actualizeaza, conform prevederilor legale in vigoare de 4 ori pe an, la finalul fiecarui trimestru al anului
calendaristic pentru trimestul anterior si se aplica din prima zi calendaristica a trimestrului urmator.

Marja bancii este fixa pe intreaga perioada de creditare.

ATENTIE! Rata anuala a dobanzii nu este acelasi lucru cu dobanda anuala efectiva (DAE).

DAE reprezinta costul total al creditului, calculat sub forma unui procent anual in care sunt incluse atat
dobanda, cat si toate comisioanele aferente creditului. Aceasta este o valoare orientativa si nu este folosita in
calcularea ratei lunare. In cazul creditelor garantate, DAE contine si contravaloarea taxei de evaluare, a
asigurarilor imobilului, a comisionul contului curent si a executarii ordinului de plata.

Dobanda penalizatoare se aplica la suma restanta din credit, pe langa dobanda curenta, incepand cu prima zi
de intarziere la plata.

Dobanda penalizatoare = suma cu care s-a intarziat x procentul fix de 3% x 30 / 360

4. Garantii (difera in functie de tipul creditului)

- imobiliare – creditul este garantat cu un imobil, ce respecta anumite conditii solicitate de catre banca (poate
fi imobilul achizitionat sau altul);

- mobiliare – creditul este garantat cu veniturile clientului sau cu sume aflate in alte conturi ale acestuia si ale
codebitorilor.

5. Ce se intampla daca nu achit ratele la timp?

Daca, la data scadenta, in contul de rambursare nu se regaseste suma datorata, banca poate incasa suma din
orice alt cont curent pe care clientul il detine la Raiffeisen Bank, fara notificare prealabila. Daca valuta
contului respectiv este diferita de valuta in care trebuie platita rata, banca poate efectua schimbul valutar la
rata de schimb afisata de banca in ziua respectiva (NU la cursul BNR).
In cazul in care intampinati dificultati in a plati ratele, pentru a evita acumularea de restante, trebuie sa va
adresati bancii, astfel incat sa identificam, impreuna, o solutie potrivita pentru dumneavoastra.

Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat inregistrat
la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de inregistrare fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC
RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 11/13 NEW_12.04.2022
Daca nu platiti pentru o perioada de 90 de zile, banca poate declara scadenta anticipata, ceea ce inseamna ca
intreaga suma ramasa din soldul creditului este considerata datorie si se vor aplica dobanzi penalizatoare la
intreaga datorie scadenta (vezi punctul 3) pana la achitarea integrala a acesteia + achitarea dobanzii
acumulate pana in acel moment.
In cazul achitarii partiale, se achita mai intai dobanda si comisioanele, apoi soldul creditului. Daca datoria nu
este achitata integral si/sau daca nu se ajunge la o rezolvare amiabila a situatiei, se poate trece la executarea
silita a garantiilor (poprire pe toate conturile clientului si/sau valorificarea imobilului cu care a fost garantat
creditul, in functie de tipul de credit).
6. Cum fac daca doresc sa achit creditul inainte de termen (anticipat)?
Pentru a achita inainte de termen suma datorata (in totalitate sau partial), clientul trebuie sa se prezinte in
orice agentie Raiffeisen Bank, sa solicite, sa completeze si sa depuna o cerere de rambursare anticipata.
Totodata, clientul trebuie sa depuna in contul curent suma pe care intentioneaza sa o achite in avans, suma ce
include si comisionul de rambursare anticipata (in cazul in care contractul dumneavoastra de credit prevede
un astfel de comision).

ATENTIE! Nu este suficient sa depuneti banii in cont fara a depune si cererea de rambursare anticipata, care
trebuie sa fie inregistrata de banca. De asemenea, cererea nu poate fi procesata daca in cont nu ati depus suma
pe care doriti sa o rambursati anticipat si pe care ati mentionat-o in cerere.

7. Facilitati (in masura in care vor fi prevazute in contract)

Vacanta de 3 rate

Clientul are dreptul ca, pe parcursul creditului, sa solicite o amanare a platii ratei cu trei luni. In consecinta,
perioada totala de achitare a creditului se prelungeste cu numarul de luni cu care se amana rata/ratele
respective. Nu este obligatoriu ca cele trei luni sa fie consecutive. Pentru a beneficia de acest lucru, este
necesar sa depuneti o cerere scrisa in orice agentie Raiffeisen Bank in conditiile prevazute in Contract si sa nu
aveti intarzieri la plata ratei.
Modificarea datei scadente
Pentru a modifica data la care trebuie sa platiti rata lunara, trebuie sa depuneti o cerere scrisa in orice agentie
Raiffeisen Bank. Cererea va fi aprobata daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sa nu existe
intarzieri la plata ratei si sa aveti in cont suma care reprezinta valoarea dobanzii acumulate in perioada dintre
actuala data de scadenta si noua data de scadenta solicitata.

Exemplul 1: Clientul are scadenta pe 5 ale lunii. Isi alege noua scadenta pe 17 ale lunii. Clientul va trebui sa
plateasca dobanda pe 12 zile calendaristice.

Exemplul 2: Clientul are scadenta pe 17 ale lunii. Isi alege noua scadenta pe 5 ale lunii. Clientul va trebui sa
plateasca dobanda pe 18 zile calendaristice astfel: 13 zile (din luna curenta) + 5 zile (din luna urmatoare).

Sfaturi pentru administrarea eficienta a unui credit


• Inainte de a semna un contract, asigurati-va ca l-ati citit in intregime si ati inteles toate conditiile
contractuale.
• Inainte de a lua un credit, urmariti-va timp de cateva luni veniturile si cheltuielile si vedeti care ar fi suma
maxima pe care va puteti permite sa o platiti pe rate bancare (recomandam ca valoarea ratelor sa nu
Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat inregistrat
la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de inregistrare fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC
RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 12/13 NEW_12.04.2022
depaseasca 20% din valoarea veniturilor, in cazul contractarii unui/unor credite in valuta, respectiv 30% in
cazul contractarii unui/unor credite in lei, mai ales daca va ganditi la un credit pe termen lung). Atunci cand
tabiliti nivelul cheltuielilor, alocati o suma de bani si pentru situatiile neprevazute (probleme de sanatate,
diverse reparatii, nunti si alte evenimente speciale).

Fiti prudenti! Alegeti creditele cu dobanda fixa pentru a avea o rata lunara fixa. Are avantajul ca rata lunara nu
se modifica pe perioada de creditare si nu exista riscul ca ulterior rata lunara sa creasca.

• Fiti responsabili! Asigurati-va ca bunul pe care il cumparati prin credit va este cu adevarat necesar si ca veti
putea achita creditul fara a intra in dificultati financiare.

• Inainte de a cumpara o locuinta prin credit, luati in calcul toate cheltuielile. Pe langa avansul necesar mai
apar cheltuieli legate de evaluarea, inregistrarea, radierea garantiilor la Cartea Funciara si a altor documente,
taxele notariale, primele de asigurare (a imobilului cu care este garantat creditul). Acestea nu sunt sume
datorate bancii, ci prestatorilor serviciilor respective, de aceea, ele nu sunt detaliate in niciun document
informativ pe care banca il pune la dispozitia clientilor.

ATENTIE! La contractarea unui credit clientul trebuie sa detina un cont curent in moneda creditului cont in
care se vor vira banii. Trebuie sa luati in calcul si eventualele comisioane aferente contului respectiv. Pentru
creditele de nevoi personale, in cazul in care contul este folosit exclusiv pentru plata ratelor, nu se plateste
comision de administrare cont curent. Daca respectivul cont este utilizat si pentru alte operatiuni se percepe
comision de administrare cont curent.

Pentru creditele garantate cu ipoteca, se percepe un comision de administrare cont curent.

• Dupa ce ati contractat creditul, asigurati-va ca platiti ratele la timp, pentru a evita penalizarile, neplacerile
cauzate de procesul de recuperare a datoriilor si raportarea la Biroul de Credit sau Centrala Riscurilor de
Credit.

ATENTIE! Atunci cand achitati rata prin transfer bancar, ar putea dura o zi pana cand banii ajung efectiv in
contul de rambursare. Pentru a evita intarzierea la plata, este bine sa platiti rata cu cel putin o zi inainte.

Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • Romania • Telefon: +40
21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF
nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat inregistrat
la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de inregistrare fiscala RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrata in sistem dualist • Cod BIC
RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
Pag. 13/13 NEW_12.04.2022

S-ar putea să vă placă și