Sunteți pe pagina 1din 10

RESURSE PROPRII 2018 2019 2020 2021

Capital subscris varsat 5.664.410.834 5.664.410.834 5.664.410.834 5.664.410.834


Prime de capital 0 0 0 0
Rezerve 6.694.285.750 6.725.427.303 6.771.842.047 6.833.472.829
Rezultat raportat 14.065.620.01716.380.043.513 18.156.531.375 17.735.735.793
Rezultatul exercitiului 3.879.650.048 3.563.589.092 1.381.578.837 2.688.416.594
Provizioane 6.914.815.902 7.789.113.616 8.613.730.354 7.244.044.122
Subventii pentru investitii 5.804.207 5.059.110 4.319.062 3.617.483
Patrimoniul public 0 0 0 0
TOTAL RESURSE PROPRII 37.224.586.75834.077.643.468 31.978.682.155 40.169.697.655

RESURSE IMPRUMUTATE PE TERMEN SCURT2 2018 2019 2020 2021


Credite bancare pe termen scurt 90.667.584 92.426.204 93.669.631 94.698.227
Credite bancare pe termen lung 281.871.521 197.884.957 108.935.964 16.493.667
Leasing 6.988.633 6.486.673 6.281.713 5.703.232
Datorii intre grup 1.640.374.911 1.418.642.975 1.416.510.822 1.777.373.022
Furnizori 2.372.960.415 2.588.876.486 2.609.701.089 2.845.075.160
Datorii catre stat pe termen scurt 1.043.128.812 1.067.098.638 998.544.180 1.624.223.130
Datorii catre stat pe termen lung 136.489.928 420.154.426 344.430.093 302.450.176
Venituri in avans 53.895.161 75.340.623 126.750.518 101.316.029
TOTAL RESURSE IMRPUMUTATE 5.626.376.965 5.866.910.982 5.704.824.010 6.767.332.643

TOTAL RESURSE 42.850.963.72339.944.554.450 37.683.506.165 46.937.030.298

Surse 2018 2019 2020 2021


Surse proprii 86,3% 97,59% 84,47% 85,58%
Surse externe 13,7% 2,41% 15,13% 14,42%
PONDERI 2018 PONDERI 2019 PONDERI 2020 PONDERI 2021
13,21% 14,18% 15,03% 12,06%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,62% 16,83% 17,97% 1,45%
32,28% 41,00% 48,18% 37,78%
9,05% 8,92% 3,66% 5,72%
16,13% 19,49% 22,85% 15,43%
0,01% 0,01% 0,01% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,3% 97,59% 84,87% 85,58%

PONDERI 2018 PONDERI 2019 PONDERI 2020 PONDERI 2021


0,21% 0,23% 0,24% 0,20%
0,65% 0,49% 0,28% 0,03%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
3,82% 3,55% 3,75% 3,78%
5,53% 6,48% 6,92% 6,06%
2,43% 2,67% 2,64% 3,46%
0,31% 1,05% 0,91% 0,64%
0,12% 0,18% 0,33 0,21%
13,7% 2,41% 15,13% 14,42%

100% 100% 100% 100%

Surse 2018 2019 2020


Surse proprii 37.224.586.758 34.077.643.468 31.978.682.155
Surse externe 5.626.376.965 5.866.910.982 5.704.824.010
Mod. Abs. 2018-2019 Mod.Abs 2019-2020 Mod. Abs 2020-2021
0 0 0
0 0 0
31.141.553 46.414.744 61.630.782
2.314.423.496 1.776.487.862 -420.795582
-316.060956 0,3876930817 1.306.837.757
11,264,383,212 824.616.738 -1.369686232
-745.097 -740.048 -701.579
0 0 0
-3.14694329 -2.098961313 8.191.015.500

1.758.620 1.243.427 1.028.596


-83.986564 -88.948993 -92.442297
-501.96 -20.496 -578.81
-221.731936 -2.132153 360.862.200
215.916.071 20.824.603 1235.374.071
23.969.826 -68.554458 625.888.950
283.664.498 -75.724333 -41.979017
21.445.462 51.409.895 -25.434489
240.534.017 -162.086972 1.062.508.633

2021
40.169.697.655
6.767.332.643
Mod. Rel. 2018-2019 Mod. Rel. 2019-2020 Mod.Rel.2020-2021
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.16% 0.10% -0.02%
-0.08% 1.08% 0.94%
1.62% 0.10% -0.15%
0.12% -0.14% -0.16%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.06% 0.25%

Mod. Rel. 2018-2019 Mod. Rel. 2019-2020 Mod.Rel.2020-2021


0.01% 0.01% 1.09%
-0.29% -0.44% -84.85%
0.00% 0.00% -0.92%
-0.13% 0.00% 25.47%
0.09% 0.00% 47.33%
0.02% -0.06% 62.68%
2.07% -0.18% -12.18%
0.39% -0.68% -20.06%
2018
90.667.584
281.871.521
6.988.633
1.640.374.911
2.372.960.415
1.043.128.812
136.489.928
53.895.161

RESURSE IMPRUMUTATE PE TERMEN SCURT 2018 2019


Credite bancare pe termen scurt 0,21% 0,23%
Credite bancare pe termen lung 0,65% 0,49%
Leasing 0,01% 0,01%
Datorii intre grup 3,82% 3,55%
Furnizori 5,53% 6,48%
Datorii catre stat pe termen scurt 2,43% 2,67%
Datorii catre stat pe termen lung 0,31% 1,05%
Venituri in avans 0,12% 0,18%
2019 2020 2021
92.426.204 93.669.631 94.698.227
197.884.957 108.935.964 16.493.667
6.486.673 6.281.713 5.703.232
1.418.642.975 1.416.510.822 1.777.373.022
2.588.876.486 2.609.701.089 2.845.075.160
1.067.098.638 998.544.180 1.624.223.130
420.154.426 344.430.093 302.450.176
75.340.623 126.750.518 101.316.029

2020 2021
0,24% 0,20%
0,28% 0,03%
0,01% 0,01%
3,75% 3,78%
6,92% 6,06%
2,64% 3,46%
0,91% 0,64%
0,33 0,21%
Anii2018-2019; 2019-2020 si 2020-2021
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
ur
t ng g up ri ur
t ng s
-1.00%
sc lu in gr izo sc lu an
as n av
en en Le tre F ur en en i n
rm rm in rm rm ri
te te rii te te it u
pe pe to pe pe e n
re re Da at at V
a nc
a st st
nc tre
ba ba tre ca
e ite ca
it
ed ri i rii
ed Cr to to
Cr Da Da

Mod. Rel. 2018-2019 Mod. Rel. 2019-2020 Mod.Rel.2020-2021

Mod. Rel. Mod. Rel. Mod.Rel.2020-2021


0.01% 0.01% 0.01%
-0.29% -0.44% -0.48%
0.00% 0.00% 0.00%
-0.13% 0.00% 0.25%
0.09% 0.00% 4.73%
0.02% -0.06% 0.62%
2.07% -0.18% -0.12%
0.39% -0.68% -0.20%
2018 2019
5.664.410.834 5.664.410.834
6.694.285.750 6.725.427.303
14.065.620.017 16.380.043.513
3.879.650.048 3.563.589.092
6.914.815.902 7.789.113.616
5.804.207 5.059.110

RESURSE PROPRII PONDERI 2018 PONDERI 2019 PONDERI 2020 PONDERI 2021
Capital subscris varsat 13,21% 14,18% 15,03% 12,06%
Prime de capital 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rezerve 15,62% 16,83% 17,97% 1,45%
Rezultat raportat 32,28% 41,00% 48,18% 37,78%
Rezultatul exercitiului 9,05% 8,92% 3,66% 5,72%
Provizioane 16,13% 19,49% 22,85% 15,43%
Subventii pentru investitii 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%
Patrimoniul public 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Anii 2018-2019; 2019-2020 si 2020-2021


2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
Capital subscris Rezerve Rezultat raportat Rezultatul Provizioane Subventii pentru
-0.50% varsat
Anii 2018-2019; 2019-2020 siinvestitii
exercitiului
2020-
Mod.rel 2018-2019 Mod.Rel2019-2020
2021
Mod.Rel.2020-2021

1.50%
0.50%
-0.50% t e t ui e i
rsa zerv orta tiul oan s titi
va Re t ra
p rc
i i zi nv
e
cris a e xe Prov ru i
s t nt
ub ul tu
l
ls R ez l ta i pe
a zu
pi
t nti
Ca Re bve
Su
Mod.rel 2018-2019 Mod.Rel2019-2020 Mod.Rel.2020-2021
2020 2021
5.664.410.834 5.664.410.834 Anii 2018-2019; 201
6.771.842.047 6.833.472.829
18.156.531.375 17.735.735.793 0.12%
1.381.578.837 2.688.416.594
8.613.730.354 7.244.044.122
4.319.062 3.617.483

1.62

Capital subscris varsat Reze


Rezultatul exercitiului Prov

RESURSE PMod.rel 20Mod.Rel20


Capital sub 0.00% 0.00%
Rezerve 0.00% 0.00%
Rezultat ra 0.16% 0.10%
Rezultatul -0.08% 1.08%
Provizioan 1.62% 0.10%
Subventii p 0.12% -0.14%

2020-

1
Anii 2018-2019; 2019-2020 si 2020-2021
-
0.12% 0.16% 0.08
%

1.62%

Capital subscris varsat Rezerve Rezultat raportat


Rezultatul exercitiului Provizioane Subventii pentru investitii

Mod.Rel.2020-2021
0.00%
0.00%
-0.02%
0.94%
-0.15%
-0.16%

S-ar putea să vă placă și