Sunteți pe pagina 1din 3

REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele - Cod MySmis 2014+:133247

Modulul 2 – Activitatea 9

Numele cursantului: Popica Maria


Data: 23.07.2021

Numele și prenumele cursantului : Nivel III


____________________________

EVALUARE INIȚIALĂ
La disciplina Limba și literatura română
Toate subiectele sunt obligatorii.
1.Citeşte textul cu atenţie, apoi rezolvă cerinţele:

Povestea spune că, într-o toamnă, Iepurele pornise spre un iarmaroc vestit, ca
să-şi cumpere ceva pentru încălţat, că era desculţ.
Şi cum mergea Iepurele prin pădure, uitându-se atent când în dreapta, când în
stânga, ciulind urechile la orice foşnet, iată că se întâlni pe o potecă cu Ogarul care purta
în picioare nişte cizmuliţe nou-nouţe.
— Cât ai dat pe încălţări? întrebă fricos Iepurele.
— Doi galbeni, cât să dau! îi răspunse fudul Ogarul.

a) Încercuieşte răspunsul corect:

Întâmplarea se petrece în anotimpul: a) vara b) iarna c) toamna

b) Completează:

Personajele textului sunt…………………………………………………………………

S1_G5: iunie – iulie 2021 1


REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele - Cod MySmis 2014+:133247
c )Formulează răspunsul la întrebare:

Unde a plecat Iepurele ?


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru cuvintele:

a) desculţ - .......................... b) atent - ..............................

c) fricos - .................................

3. Găseşte cuvinte cu acelaşi sens pentru cuvintele:

a) foşnet - .............................b) potecă - .............................

c) pădure - ...............................

4. Formulează câte o propoziție cu cuvintele: poveste, iepure, vestit

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.Completează dialogurile cu formulele potrivite din partea dreaptă a paginii:
a) - Bună ziua, copii! spuse domnul învățător.
- ………………………….! răspunseră copiii într-un glas.
- Domnule învățător, …………………….să merg până la
Salut
bibliotecă? întrebă sfioasă Ionela.
- Bineînțeles, răspunse blând învățătorul. Bună ziua
Ionela intră în bibliotecă: Vă rog
-………………………….,doamnă bibliotecară!
- …………………………. , Ionela! Îți mulțumesc
- …………………………….frumos să-mi împrumutați
cartea ”Dumbrava minunată” de Mihail Sadoveanu.
- Este aici. Poftim!
Vă mulțumesc
Fetița ia cartea și îi mulțumește doamnei bibliotecare:
Te rog
-………………………, doamnă bibliotecară!
îmi permiteți
-………………………, Ionela.
Cu plăcere

b) Anghel se întâlnește cu colegul său, Marin în parc.

S1_G5: iunie – iulie 2021 2


REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele - Cod MySmis 2014+:133247
- …………………, Marin! Jucăm tenis?
- …………………, Anghel! Imediat! ……….. …să mai ai cinci minute răbdare,
să sosească și Alin.
- Bine, îl vom aștepta.
- ……………………pentru înțelegere!

Barem de corectare :

Item Foarte bine Bine Suficient


I1 Citeşte textul si rezol- Citește textul și rezolvă Citește textul și rezolvă
vă corect cerințele corect cerințele a,b sau a,c corect o cerință a sau b
a,b,c sau b,c sau c
I2 Scrie opusul Scrie opusul pentru 2 Scrie opusul un cuvant a
cuvintelor a,b,c cuvinte a,b, sau a,c sau b,c sau b sau c
I3 Scrie cuvinte cu Scrie cuvinte cu acelasi Scrie cuvinte cu acelasi
acelasi sens pentru sens pentru 2 cuvinte a,b, sens
cuvintele a,b,c sau a,c sau b,c
pentru un cuvant a sau b
sau c
I4 Formulează și scrie Formulează și scrie cu Formulează și scrie cu
corect 3 propoziții greșeli 3 propoziții/ greșeli 2 propoziții/
Formulează și scrie corect Formulează și scrie
2 propoziții corect 1 propoziție
I.5 Identifică și Identifică și precizează Identifică și precizează
precizează corect corect formulele în 6-8 corect formulele în 4-6
formulele în toate situații din cele date. situații din cele date.
situațiile date.

S1_G5: iunie – iulie 2021 3

S-ar putea să vă placă și