Sunteți pe pagina 1din 4

1 DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA

S-a executat cofrajul si


urmeaza faza de betonare

PVRC – Proces
Verbal de receptie
Sef Punct de Lucru initiaza verificarea
calitativa (a cofrajului)
cofrajului (dimensiuni, etanseitate,
curatenie) si existenta "PV Receptie
PVRC – Proces calitativa a cofrajului", respectiv dupa
Verbal de receptie caz, existenta "PV de Receptie calitativa
calitativa(pentru pentru armatura"
armatura)

Sef Punct de Lucru, verifica prognoza


meteo, si se pregatesc materialele
necesare pentru conditii nefavorabile
(rogojini, prelate, saltele, aeroterme, etc)

Sef Punct de Lucru, verifica existenta


drumurilor de acces, a dispozitivelor si
platformelor intermediare la locul de
turnare

Sef Punct de Lucru, verifica existenta si


starea mijloacelor de dirijare a betonului
(macarale, bene, jgheaburi, etc),
respectiv existenta mijloacelor de
compactare, vibratoare.

Sef Punct de Lucru efectueaza


verificarea finala a cotelor inainte de
turnare, cu ajutorul unei rulete

- curatarea cofrajelor, armaturilor, pieselor


inglobate si a stratului de beton turnat
anterior de toate impuritatile, rugina, pojghita
de lapte de ciment prin batere, spalare cu
Sef Punct de Lucru initieaza operatiile apa, suflare cu aer comprimat, etc
care trebuie executate cu putin timp - cu 2-3 ore inainte de turnare suprafata
inainte de punerea in opera a betonului. betonului turnat anterior si cofrajele vor fi
udate cu apa pentru a preveni absorbtia apei
din betonul proaspat
- ap ramasa de la spalare sau precipitatii va fi
indepartat

"A"
pe
pag. 2

DOCUMENT CONTROLAT
751-14 Rev. 0 Ex.
TURNAREA BETONULUI Pagina 1 din 4
Proprietar de Proces: RMI
Data: 30.09.2016 Semnatura Turnarea Betonului.vsd
"A"
de la
pag. 1
Buletin de Compozitie

Clasele de beton, respectiv tipul cimentului, agregatelor


La sosirea betonului pe santier, Seful
si aditivii utilizati sunt alese de proiectant, in functie de
Punctului de Lucru verifica "Buletinul de
exigentele de performanta la care trebuie sa raspunda
Compozitie" emis de statia de betoane,
elementul in structura de rezistenta a cladirii (incalcari,
dupa care permite punerea in opera a
solicitari, agresivitatea mediului, etc) in conformitate cu
betonului cu acordul reprezentantul
prevederile normativului C.140-86 si ale Caietelor de
beneficiarului .
Sarcini aplicabile

C.140-86

Seful Punctului de Lucru emite un


Proces Verbal de Caietelor de Sarcini
"Proces Verbal de Receptie inainte de
Receptie Calitativa aplicabile
turnare" in 3 exemplare, ce va fi semnat (inainte de turnare )
de: Seful Punctului de Lucru, 750-00-02
Reprezentantul Beneficiarului si de
Proiectant.

Muncitorii executa turnarea betonului in


functie de dimensiunea si pozitia din Instructiune de Lucru
structura cu bena, jgheaburi, burlane sau Efectuarea Turnarii
direct cu pompa de beton, conf. 751-14-01
"Instructiunii de Lucru - Efectuarea
Turnarii"

Dupa terminarea turnarii, faza este FCC


verificata si consemnata de Seful 750-00-01
Punctului de Lucru in FCC-ul aferent.

- betonul se protejeaza minimum 7 zile dupa turnare prin


acoperire cu materiale de protectie cu prelate, rogojini,
nisip (numai dupa ce betonul nu mai adera la suprafata
acoperita), respectiv prin stropirea periodica cu apa,, care
incepe dupa 2-12 ore de la turnare in funbctie de tipul de
ciment si temperatura mediului, dar dupa ce betonul este
Protectia betonului dupa turnare
suficient de intarit, pentru a nu fi antrenata pasta de ciment
- cand temperatura mediului este sub +5oC grade se
aplica materiale (saltele termo izolatoare, rogojini) sau
pelicule de protectie, conform C.16-84.
- in cazul precipitatiilor suprafetele de beton proaspat se
acopera cu prelate sau folii de polietilena

Verificarea calitatii
beton armat
752-01

DOCUMENT CONTROLAT
751-14 Rev. 0 Ex.
TURNAREA BETONULUI Pagina 2 din 4
Proprietar de Proces: RMI
Data: 30.09.2016 Semnatura Turnarea Betonului.vsd
2 DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE TEXT
Inainte de turnarea betonului sunt necesare pe langa conditiile prealabile urmatoarele verificari si lucrari pregatitoare:
- verificarea cofrajului si a P.V. de receptie calitativa pentru cofrare;
- verificarea armaturii, a pieselor metalice inglobate si a P.V. de receptie calitativa pentru armare;
- verificarea conditiilor meteo si pregatirea materialelor necesare pentru conditii nefavorabile (rogojini, prelate, saltele,
aeroterme, etc.)
- existenta drumurilor de acces si a platformelor intermediare la locul de turnare.
- existenta mijloacelor de dirijare a betonului (macarale, bene, jgheaburi, tuburi de turnare, etc.)
- existenta mijloacelor de compactare (vibratoare de tip corespunzator : pentru adancime, exterior, etc.)
- verificarea finala a cotelor inainte de turnare

Operatiile care se executa cu putin timp inainte de punerea in opera a betonului sunt :
- curatirea cofrajelor, armaturilor, pieselor inglobate si betonul turnat anterior de toate impuritatile, rugina, pojghita de
lapte de ciment, prin batere, buciordare, spalare cu apa, suflare cu aer comprimat,etc.
- cu 2-3 ore inainte de turnare suprafata betonului turnat anterior si cofrajele vor fi udate cu apa pentru a preveni
absorbtia apei din betonul proaspat. Apa ramasa de la spalare sau precipitatii va fi indepartata.

Clasele de beton respectiv tipul cimentului, agregatelor si aditivii utilizati sunt alese de proiectant in functie de exigentele de
performanta la care trebuie sa raspunda elementul in structura de rezistenta a cladirii (incarcari, solicitari, agresivitatea mediului,
etc.) in conformitate cu prevederile si ale caietelor de sarcini aplicabile

La sosirea betonului pe santier, seful punctului de lucru verifica buletinul de compozitie emis de statia de betoane, dupa
care permite punerea in opera a betonului.
In functie de punctele de control PCCVI, betonarea incepe numai dupa verificarea si acceptul dat de reprezentantul
beneficiarului si CTC santier. In acest caz, seful punctului de lucru emite un P.V. de receptie inainte de turnare ce va fi consemnat
de participanti, respectivi proiectanti.
Infunctie de dimensiunile si pozitia din structura, turnarea se poate face cu : macaraua cu bena, pompa de beton, cu
jgheaburi sau direct din autobetoniera.

La turnarea in cofraje glisante, se utilizeaza aceleasi mijloace de turnare a betonului cf. pct. 8.3.6. dar se tine cont, in primul
rand de lucrabilitatea betonului, viteza de glisare si cerintele C.41-76 Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor
glisante.
Inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa depaseasca 1,5 m la turnarea cu bena si 1,0 m la turnarea cu pompa.
Betonul va fi turnat in straturi orizontale uniforme ce nu vor depasi 30 cm grosime.
Turnarea se efectueaza evitand dirijarea jetului de beton direct catre barele de armatura sau piesele inglobate pentru a
preveni deplasarea sau deformarea acestora.
La elementele (stalpi diafragme, pereti) cu inaltimea de max. 3 m, cofrajul se excuta integral iar betonarea se face continuu
pe la partea superioara a elementului.
In cazul elementelor cu inaltimea mai mare de 3 m, betonarea se face in faze succesive, odata cu inaintarea cofrajulul, sau
prin ferestre laterale practicate in mod special la cofrarea elementului.
Betonarea grinzilor si placilor poate incepe dupa 1-2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau a peretilor pe care reazama,
daca proiectul de executie sau caietul de sarcini nu contine alte precizari.
Grinzile si placile ce vin in legatura se toarna de regula in acelasi timp, cu crearea unui rost de lucru la 1/5.....1/3 din
deschiderea placii si turnarea anterioara a acesteia.
Betonarea se face continuu pana la cotele prevazute in proiect, in directia si ordinea de betonare stabilita in instructiunile
tehnice de betonare.

In cazul unei intreruperi de betoane, reluarea turnarii se face numai dupa pregatirea rostului de lucru (sau de dilatare - cu pozitia
stabilita prin proiect) urmand :
- la stalpi: rosturi numai la baza
- la grinzi: in regiunea de moment minim sau la 3 - 5 cm sub nivelul inferior al placii sau vutei placii
- la diafragme sau pereti de lungime mare, se lasa rosturi verticale la max. 15 m intre ele, realizare cu un cofraj interior cu
sicane
- suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora, iar la placi si pereti, perpendiculara
pe suprafata lor
- suprafetele rosturilor se curata bine de betonul necompactat si pojghita de lapte de ciment, dupa care se spala bine cu
apa inainte de turnarea betonului proaspat.

In timpul turnarii se verifica permanent inglobarea completa in beton a armaturilor, respectand grosimea stratului de
acoperire.
In functie de conditiile mediului la turnare se vor lua toate masurile pentru realizarea betoanelor pe timp friguros pornind de
la pregatirea lucrarii, compozitia betonului, aditivi, masuri de protectie (agenti de incalzire) in timpul dupa turnare.

DOCUMENT CONTROLAT
751-14 Rev. 0 Ex.
TURNAREA BETONULUI Pagina 3 din 4
Proprietar de Proces: RMI
Data: 30.09.2016 Semnatura Turnarea Betonului.vsd
Compactarea betonului se realizeaza prin:
- vibrare macanica - cu vibrator de interior sau exterior, sau de suprafata, ales in functie de lucrabilitatea betonului,
dimensiunile fundatiei si desimea armaturii;
- vibrare manuala - cu maiul, vergele metalice, sipci, in paralel cu ciocanirea cofrajelor, in situatia in care dimensiunile
elementului si desimea armaturii nu permit o buna vibrare externa. Acest mod de vibrare se utilizeaza frecvent la stalpi, grinzi si la
nodurile cadrelor
- vibrarea de suprafata se utilizeaza la compactarea placilor cu grosimea de max 20 cm.

Durata de vibrare optima, intr-un punct este de 5-30 secunde, in functie de lucrabilitatea betonului si tipul de vibrator.

Vibrarea, inceteaza in momentul in care suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa, nu mai apar bule de aer in
masa betonului si apare apa sau lapte de ciment la imbinarea cofrajelor.

Protectia betonului dupa turnare :


- Betonul se protejeaza minim 7 zile dupa turnare prin acoperiri cu materiale de protectie, stropire periodica cu apa, etc.
- Acoperirea cu materiale de protectie se realizeaza cu prelate, rogojini, nisip, numai dupa ce betonul nu mai adera la
suprafata acoperita;
- Stropirea cu apa incepe dupa 2-12 ore de la turnare functie de tipul de ciment si temperatura mediului, dar dupa ce
betonul este suficient de intarit pentru a nu fi antrenata pasta de ciment,
- Cand temperatura mediului este sub +5 C se vor aplica materiale sau pelicule de protectie.
- In cazul precipitatiilor, suprafetele de beton proaspat se acopera cu prelate sau foi de polietilena.

DOCUMENT CONTROLAT
751-14 Rev. 0 Ex.
TURNAREA BETONULUI Pagina 4 din 4
Proprietar de Proces: RMI
Data: 30.09.2016 Semnatura Turnarea Betonului.vsd

S-ar putea să vă placă și