Sunteți pe pagina 1din 3

Contabilitate magerială.

Suport seminar CIG 2021-2022

CAPITOLUL I
CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITĂŢII MANAGERIALE:
CONTABILITATEA FINANCIARĂ VERSUS CONTABILITATEA MANAGERIALĂ

1. Se cunosc următoarele informații cu privire la contul 301 Materii prime din cadrul unei entități
economice, aferent lunii noiembrie N:

Elemente Valori
Materii prime achiziționate în cursul lunii 144.000
Materii prime donate unei alte entități economice 5.000

Soldul contului 301 Materii prime la data de 1 noiembrie N a fost de 12.000 u.m., iar la data de 30
noiembrie N a fost de 10.000 u.m..
Se cere: Care este valoarea materiilor prime consumate în luna noiembrie N?

2. La data de 1 septembrie N, în cadrul unei entități economice existau 60 bucăți lemn evaluate la
valoarea de 10u.m. fiecare. Pe data de 10 septembrie N au fost achiziționate 20 bucăți, la un preț de
cumpărare de 12 u.m./buc, pe data de 17 septermbrie N au fost achizitionate 40 bucati, la un pret
de 15 u.m/buc, iar pe data de 24 septembrie N au consum 30 bucăți.
Se cere:
a) Care a fost valoarea stocului final la data de 30 septembrie N, în cazul în care societatea
utilizează metoda:
i) FIFO;
ii) LIFO;
iii) CMP?
b) Care este valoarea consumului de lemn din luna septembrie și cum se înregistrează în
contabilitatea financiară, în cazul în care societatea utilizează metoda:
i) FIFO;
ii) LIFO;
iii) CMP?

3. Societatea Alfa, neînregistrată în scopuri de TVA, a achiziţionat din Ecuador 300 tone de banane
în vederea obținerii de nectar. Costurile legate de achiziţie au fost: preţ de vânzare 20.000 u.m.,
cheltuieli de transport pe parcurs extern 5.000 u.m., taxe vamale 2.500 u.m., TVA plătit în vamă
1.000 u.m., cheltuieli de transport pe parcurs intern 4.000 u.m., cheltuieli de manipulare 600 u.m.,
prime de asigurare a mărfurilor pe parcursul transportului 1300 u.m., reducere financiară primită
de la furnizor pentru plata facturii înainte de scadență 850 u.m., reducere comercială primită de la
furnizor 400 u.m., diferenţe de curs valutar rezultate din plata furnizorului extern 3.000 u.m.,
pierderi înregistrate peste limitele normal admise 200 u.m..
Se cere:
a) Determinaţi costul de achiziţie pentru toată cantitatea achiziționată și la nivel unitar;
b) Înregistrați în contabilitate consumul cantității de 2.000 kg banane necesare pentru obținerea
a 2.500 litri nectar;
c) Care ar fi fost valoarea costului de achiziția al materiilor prime dacă societatea ar fi făst
înregistrată în scopuri deTVA?
Contabilitate magerială. Suport seminar CIG 2021-2022

4. O societate comercială ține evidența stocurilor la cost standard (preț prestabilit). Situația inițială a
stocurilor de produse finite este: produs finit A 500 buc * 100 u.m., diferențe de preț favorabile
4.500 u.m.. În cursul lunii se obțin 2.000 buc. produse finite * 90 u.m. cost de producție efectiv.
Se cere: Să se înregistreze în contabilitatea financiară obținerea de produse finite și descărcarea
gestiunii de produse finite, în condițiile vânzării întregii cantități de produse obținute.

5. O societate achiziţionează în cursul anului N un stoc de materie primă la costul de achiziţie de 100
u.m.. La sfârşitul anului N, se estimează pentru acest stoc o valoare realizabilă netă de 90 u.m..
Totodată, se estimează că produsele finite în care urmează să se încorporeze materia primă, vor fi
vândute: a) pentru un preţ de 300 u.m.; b) pentru un preţ de 210 u.m., în ambele situaţii costul de
producţie efectiv fiind de 250 u.m..
Se cere: Pe baza tranzacțiilor recunoscute în contabilitatea financiară, analizați situația existentă la
finalul exerciţiului N și consiliați managerul în legătură cu tratamentul contabil adecvat celor două
situații.

6. Pornind de la fabricarea a trei produse P1, P2 şi P3 se consideră următoarele situaţii de calcul a


costurilor şi rezultatelor în cele două contabilităţi.

Contabilitatea financiară (CF)


Elemente u.m.
1. Cheltuieli materiale (Materiale) 6.000
2. Cheltuieli cu personalul (Manoperă) 2.800
3. Alte cheltuieli 2.000
4. Cost total (1+2+3) 10.800

5. Venituri din vânzări 12.000


6. Rezultat (profit) (5-4) 1.200

7. Rata profitului (6/5) 10%

Contabilitatea managerială (CM)


Elemente P1 P2 P3 TOTAL
1 Cheltuieli cu materialele (Materiale) 1.920 1.480 2.600 6.000
2 Cheltuieli cu personalul (Manoperă) 600 1.000 1.200 2.800
3 Alte cheltuieli 600 720 680 2.000
4 Cost total (1+2+3) 3.120 3.200 4.480 10.800

5 Venituri din vânzări 4.096 4.320 3.584 12.000

6 Rezultat (5-4) 976 1.120 -896 1.200


7 Rata profit (6/5) 23% 26% - 10%
Se cere: Pe baza informațiilor existente, argumentați ce decizie ar trebui să ia societatea cu privire la
continuareaa activității.
Contabilitate magerială. Suport seminar CIG 2021-2022

7. Se cunosc următoarele informații privind veniturile unei întreprinderi și cheltuielile acesteia,


clasificate după natura lor:
Cheltuieli şi venituri după natură Valori (um)
Cheltuieli cu diferențele de curs valutar 13.500
Cheltuieli privind cedarea activelor 4.000
Cheltuieli cu salariile 125.000
Cheltuieli cu materiile prime 85.000
Cheltuieli cu impozitul pe profit 6.000
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 20.000
Producția stocată 10.000
Venituri din cedarea activelor 3.000
Alte venituri din exploatare 1.000
Venituri din dividende 7.500
Venituri din vânzarea produselor finite 252.000

Informații complementare privind clasificarea cheltuielilor de exploatare după destinație în cadrul


întreprinderii:
Cheltuieli Producție Distribuție Administrație TOTAL
Cheltuieli cu materiile prime 85.000 - - 85.000
Cheltuieli cu salariile 95.000 10.000 20.000 125.000
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 15.000 3.000 2.000 20.000
TOTAL 195.000 13.000 22.000 230.000

Informații privind evoluția stocurilor:


Stocuri Materii prime Salarii Amortizare TOTAL
Stocuri inițiale 130.000
- produse în curs de execuție 28.000 18.000 4.000 50.000
- produse finite 23.000 50.000 7.000 80.000
Stocuri finale 140.000
- produse în curs de execuție 20.000 15.000 2.000 37.000
- produse finite 35.000 60.000 8.000 103.000
Se cere:
a) Întocmiți contul de profit şi pierdere atât după natură cât şi după destinații, ținând cont de
cerințele naționale și internaționale cu privire la prezentarea situațiilor financiare.
b) Justificați modul de determinare a informației costul bunurilor vândute și prezentați utilitatea
acestui indicator.

S-ar putea să vă placă și