Sunteți pe pagina 1din 4

ANATOMIA SI FIZIOLOGIA ANALIZATORULUI OLFACTIV

Simțul mirosului - olfacția - este slab dezvoltat la om, comparativ cu


unele animale. Rolul său principal constă în a depista prezența în
aer a unor substanțe mirositoare, eventual nocive, și împreună cu
simțul gustului, de a participa la aprecierea calității alimentelor și la
declanșarea secrețiilor digestive.

Stimulii sunt substanțe chimice odorante, volatile și solubile, care


 pot traversa stratul de mucus și atinge celulele olfactive.

Receptorii  sunt chemoreceptori care ocupă partea postero-


superioară a foselor nazale, ind reprezentați de celulele bipolare
din mucoasa olfactivă.

Calea de conducere 

Protoneuronii sunt aceeași cu receptorii – 10-20 celulele bipolare


care au dendrite scurte și groase, care se termină cu o veziculă,
butonul olfactiv, prevăzută cu cili; axonii celulelor bipolare  pleacă
fi
de la polul bazal şi formează nervii olfactivi care străbat lama
ciuruită a etmoidului și se termină în bulbul olfactiv

Deutoneuronii sunt neuronii multipolari - celulele mitrale din bulbul


olfactiv, axonii lor formează tractul olfactiv

Centrul nervos - fața medială a lobului temporal, aria olfactivă —


girul hipocampic și nucleul amigdalian. Calea olfactivă nu are
legături directe cu talamusul.

Senzația este de miros – olfacție 

Omul poate distinge până la 10 000 de mirosuri diferite, dar există


un număr de aproximativ 50 de mirosuri primare, din a căror
combinare, în proporții diferite, poate rezulta întreaga diversitate de
senzații olfactive. 

LOBUL OLFACTIV.SISTEMUL OLFACTIV:


Receptorii olfactivi se găsesc plasați in grosimea mucoasei
cavităților nazale care ocupa regiunea cornetului superior si
plafonul cavitatii nazale din dreptul lamei ciuruite a etmoidului.Pe
aceasta arie mucoasa este mai palida,de unde si numele de pata
galbena olfactiva.In grosimea ei se găsesc trei tipuri de
celule:celule receptoare,de susținere si celule bazale.
1.CELULELE RECEPTOARE:sunt neuroni bipolari si reprezintă
protoneuronul caii olfactive.Dendritele lor,scurte si groase,se
îndreaptă spre suprafața liberă a mucoasei olfactive unde se
termina prin porțiuni dilatate numite bastonașe olfactive ,care sunt
prevăzute cu cili.Pe suprafața bastonașelor olfactive se găsesc
receptori care formează cuplaje speci ce cu unul din cele 7 tipuri de
substanțe excitante
primare :camforate, orale,eterice,mosc,piperment,caustice si
putride.Acestea sunt substante chimice volatile,care se solva in
mucusul ce acoperă mucoasa.Odată cuplul format ,canalele ionice
ale receptorilor se deschid ,receptorulul se depolarizeaza si apare
potențialul de acțiune in brele nervului olfactiv.Numărul receptori
olfactivi depășește 100 de milioane si, ca si receptorii gustativi, sunt
in continua regenerare.Ciclul de reînnoire este de circa 60 de zile si
fl
fi
fi
are loc pe seama celulelor bazale.Fenomenul este remarcabil,
deoarece asistam la reînnoirea de dendrite si axoni.
2.CELULELE DE SUSȚINERE:
Sunt celule secretoare de mucus, care anchează celulele
receptoare.
3.CELULELE BAZALE:
In evoluția lor spre forma nala de celule receptoare, apar in
diverse faze de dezvoltare.

BULBUL OLFACTIV:
Este o mică formațiune ovalara, cu o lungime de 4-6 mm, turtită de
sus in jos, care se continua posterior cu tractul olfactiv.Se a a
asezat in șanțul orbital intern al fetei orbitare a lobului frontal, iar
inferior se sprijină pe lama ciuruita a etmoidului.Bulbul olfactiv are o
structura laminată, ind format din 6 straturi.La nivelul lor, neuronii
si brele nervoase se interconectează variat.

TRACTUL OLFACTIV:
Continua posterior bulbul olfactiv si are o lungime de 3-4 cm.In
structura sa se găsesc bre olfactive secundare, axoni ai neuronilor
mitrali si in pămătuf.Spre extremitatea sa posterioară, tractul olfactiv
se împarte in 3 brațe numite strii olfactive.
fi
fi
fi
fi
fl
fl
Studenți:Iulia Delicote
Mădălina Romulus
Maricica Radu

S-ar putea să vă placă și