Sunteți pe pagina 1din 32

Universitatea din Craiova

Facultatea de Agronomie
Specializarea Consultanță și Management în Agricultură

SCHIMBURILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE CU MĂLAI

REFERAT - CONJUNCTURI ȘI RELAȚII ECONOMICE AGROALIMENTARE

Coordonator:
Prof. Dr. Ing. PÂNZARU Radu - Lucian
Student:
ȚACU Mihaela - Nicoleta
Anul: I
CRAIOVA 2021
1. IMPORTANȚĂ ȘI AVANATAJE ECONOMICE

Mălaiul (denumit și făină de porumb) este un produs de morărit, o făină alimentară obținută prin măcinarea boabelor uscate
de porumb. Are o largă utilizare în bucătăria sud-americană și în America Centrală. Este folosit ca ingredient pentru mâncăruri, dar și
ca hrană pentru animale.

Pe continentul american a fost folosit în bucătăria amerindiană (precolumbiană) încă din antichitate și, după descoperirea Americii
de către europeni, a ajuns în alimentația europeană și s-a răspândit concomitent în toată lumea.

Compoziție mălai: numeroase vitamine și minerale: vitamina A, vitamina B, C și E, potasiu, magneziu. Din punct de vedere
nutrițional, porumbul, implicit mălaiul conține:

 10% proteine
 67% carbohidrați sub formă de fructoză, glucoză și amidon
 7% fibre
 5% grăsimi din care 85% acizi grași nesaturați, din care 20% omega 3 (omega 3 sunt tot grăsimi nesaturate)
 nu conține gluten!

Beneficiile mălaiul ce conduc la avantaje economice:

 Boabele de porumb conțin substanțe cu efecte detoxifiante, dar care ajută și ficatul la eliminarea toxinelor și la menținerea
acestuia sănătos în fața cirozei, insuficienței hepatice sau a altor boli de ficat.

2
 Terciul de mălai poate reduce cu 20% riscul de afecțiuni ale celulei hepatice.
 Mămăliga crește secreția și evacuarea bilei.
 Porumbul are proprietăți moderate astringente, diuretice, antiinflamatoare, tonice, fiind utilizat in primul rând ca aliment și apoi
ca plantă medicinală.

Importanța procesării mălaiului se datorează valorii alimentare și gustative, terapeutice și însușirilor tehnologice specifice,
particularităților agrobiologice ale plantelor de porumb și valorilor economice mari. Astfel că odată procesat, mălaiul este categorisit
după cum urmează:

 Mălaiul extra – este un mălai degerminat, adică înaintea procesului de măcinare, prin procesul tehnologic de producție i s-au
înlăturat germenii din interiorul boabelor de porumb. Prin acest proces tehnologic se obține un termen mai mare de valabilitate
a produsului finit, dar cu calități nutritive mai scăzute comparativ cu mălaiul integral.
 Mălaiul grișat – este un mălai degerminat, care după procesul de măcinare și degerminare a boabelor de porumb, intră într-un
proces final de calibrare a granulei mălaiului, obținându-se astfel o granulație uniformă cu ajutorul unui echipament special
denumit mașină de griș. Mălaiul extra și cel grișat au aceleași calități nutritive diferența dintre ele o face doar granulația
și costurile de producție, cel grișat având costuri suplimentare.
 Mălaiul superior - este un mălai obținut prin măcinarea integrală a boabelor de porumb, acesta fiind superior celorlalte două
tipuri (extra și grișat) deoarece conține toate elementele nutritive din bobul de porumb. Cele mai importante elemente nutritive
inclusiv enzimele se află chiar în germenele bobului. Deoarece acești germeni conțin uleiuri/ grăsimi, face ca termenul de
valabilitate al mălaiului integral să fie mult mai mic decât al celorlalte tipuri de mălai degerminat (extra și grișat), deoarece

3
uleiurile/ grăsimile își pierd calitățile și oxidează rapid în condițiile în care produsul nu este depozitat corespunzător, ducând
astfel la deteriorarea mai rapidă a calității produsului finit.

2. CONTEXTUL ȘI REALIZAREA SCHIMBURILOR COMERCIALE

2.1.SCHIMBURILE COMERCIALE

a. Volumul importurilor (cantitativ și valoric – tabelele 1 și 2)

IMPORTUL MONDIAL CANTITAIV (2017-2019)

Nr. ANUL
Media (2017-2019)
crt. 2017 2018 2019
Specificar
e Din
Str. Str. Din. Str. Din. Str. Din.
.
T. T T T
% Ibf % Ibf % Ibf % Ibf

1 Africa 788383 36.11 100 586225 26.74 74.36 712633 31.17 90.39 695747 31.33 88.25

2 America 548027 25.10 100 577333 26.33 105.35 593796 25.98 108.35 573052 25.81 104.57

3 Asia 353491 16.19 100 421513 19.23 119.24 483358 21.15 136.74 419454 18.89 118.66

4 Europa 478011 21.89 100 593320 27.06 124.12 479398 20.97 100.29 516910 23.28 108.14

4
5 Oceania 15516 0.71 100 14039 0.64 90.48 16729 0.73 107.82 15428 0.69 99.43

Nivel 218342 219243 228591 222059


6 100 100 100 100.41 100 104.69 100 101.70
mondial 8 0 4 1

Uniunea
7 370474 16.97 100 498841 22.75 134.65 390984 17.10 105.54 420100 18.92 113.40
Europeană
8 România 21157 0.97 100 24760 1.13 117.03 20127 0.88 95.13 22015 0.99 104.05
UM: t.

Tabel 1. Importul mondial cantitativ (2017-2019)

23.28 0.69
31.33

18.89

25.81

Africa America Asia Europa Oceania

5
Figură 1. Structura importurilor mondiale cantitative – media perioadei (%)

Potrivit graficului generat anterior (figura 1), se poate afirma faptul că, analizând structura importurilor mondiale cantitative
din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, Africa ocupă primul loc, cu o pondere de
31,33%, urmată de America (25,81%), Europa (23,28%), Asia (18,89%), iar pe ultimul loc se situează Oceania (0,69%).

0.99
Media

0.88
2019

1.13
2018

0.97
2017

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

Figură 2. România – pondere în structura mondială a importurilor cantitative (%)

6
Potrivit graficului generat anterior (figura 2), se poate afirma faptul că, analizând ponderea în structura mondială a importurilor
cantitative din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, în medie România a înregistrat
o pondere de 0,99% din totalul înregistrat la nivel mondial.

Media 18.92

2019 17.10

2018 22.75

2017 16.97

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

Figură 3. Uniunea Europeană – pondere în structura mondială a importurilor cantitative (%)

7
Potrivit graficului generat anterior (figura 3), se poate afirma faptul că, analizând ponderea în structura mondială a importurilor
cantitative din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, în medie Uniunea Europeană a
înregistrat o pondere de 18,92% din totalul înregistrat la nivel mondial.

2017 2018 2019 Medie

136.74

134.65
124.12
119.24

118.66

117.03
113.40
108.35

108.14

107.82

105.54
105.35

104.69
104.57

104.05
101.70
100.41
100.29

99.43
100

100

95.13
100

100

100

100

100

100
90.48
90.39
88.25
74.36

Afr i c a Am er i c a Asi a Europ a Oc ean i a N i v el Un i u n ea Ro m âni a


m o n d i al Eu r o p ean ă

Figură 4. Dinamica importurilor mondiale cantitative (%)

8
Potrivit graficului generat anterior (figura 4), se poate afirma faptul că, analizând dinamică mondială a importurilor cantitative
din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai raportat la continente, în medie Asia a
înregistrat cea mai mare pondere, și anume 118.66%, urmată de Europa (108.14%), America (104.57%), Oceania (99.43%) și Africa
(88.25%). De asemenea, raportat la grupul special - Uniunea Europeană, s-a înregistrat o dinamică, în medie, de 113.40%, iar la
nivelul României de 104.05%. La nivel mondial, ponderea înregistrată este de 101.70%.

IMPORTUL MONDIAL VALORIC (2017-2019)

Nr. ANUL
Media
crt. 2017 2018 2019
Specificar
e
Str. Din. Str. Din. Str. Din. Str. Din.
Mii $. Mii $. Mii $. Mii $.
% Ibf % Ibf % Ibf % Ibf
20237 24274
1 Africa 302662 29.89 100 21.78 66.86 26.18 80.20 249259 26.07 82.36
1 4
34147 32625 351179.3
2 America 385815 38.10 100 36.76 88.51 35.19 84.56 36.72 91.02
3 0 3
14587 14332 138275.3
3 Asia 125629 12.41 100 15.70 116.11 15.46 114.09 14.46 110.07
2 5 3
22682 20216 205191.3
4 Europa 186590 18.43 100 24.42 121.56 21.80 108.35 21.46 109.97
2 2 3
5 Oceania 11994 1.18 100 12477 1.34 104.03 12676 1.37 105.69 12382.33 1.29 103.24
6 Nivel 101269 100 100 92901 100 91.74 92715 100 91.55 956287.3 100 94.43

9
mondial 0 5 7 3

Uniunea 18823 16532 167733.6


7 149639 14.78 100 20.26 125.79 17.83 110.48 17.54 112.09
Europeană 8 4 7

8 România 7788 0.77 100 8984 0.97 115.36 8723 0.94 112.01 8498.33 0.89 109.12
UM: 1.000 US $

Tabel 2. Importul mondial valoric (2017-2019)

1.29

21.46 26.07

14.46

36.72

Africa America Asia Europa Oceania

10
Figură 5. Structura importurilor mondiale valorice – media perioadei (%)

Potrivit graficului generat anterior (figura 5), se poate afirma faptul că, analizând structura importurilor mondiale valorice din
perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, America ocupă primul loc, cu o pondere de
36,72%, urmată de Africa (26,07%), Europa (21,46%), Asia (14,46%), iar pe ultimul loc se situează Oceania (1,29%).

Medie 0.89

2019 0.94

2018 0.97

2017 0.77

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

Figură 6. România – pondere în structura mondială a importurilor valorice (%)

11
Potrivit graficului generat anterior (figura 6), se poate afirma faptul că, analizând ponderea în structura mondială a importurilor
valorice din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, în medie România a înregistrat o
pondere de 0,89% din totalul înregistrat la nivel mondial.

Medie 17.54

2019 17.83

2018 20.26

2017 14.78

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

Uniunea Europeană

Figură 7. Uniunea Europeană – pondere în structura mondială a importurilor valorice (%)

12
Potrivit graficului generat anterior (figura 7), se poate afirma faptul că, analizând ponderea în structura mondială a importurilor
valorice din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, în medie Uniunea Europeană a
înregistrat o pondere de 17,54% din totalul înregistrat la nivel mondial.

2017 2018 2019 Medie

125.79
121.56
116.11

115.36
114.09

112.09

112.01
110.48
110.07

109.97

109.12
108.35

105.69
104.03

103.24
100

100

100

100

100

100

100

100
94.43
91.74
91.55
91.02
88.51
84.56
82.36
80.20
66.86

A fr i c a Am er i c a Asi a Eu r o p a O c ea n i a N i v el U n i u n ea Ro m ân i a
m o n d i al Eu r o p ean ă
Figură 8. Dinamica importurilor mondiale valorice (%)

13
Potrivit graficului generat anterior (figura 8), se poate afirma faptul că, analizând dinamică mondială a importurilor valorice din
perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai raportat la continente, în medie Asia a
înregistrat cea mai mare pondere, și anume 110.07%, urmată de Europa (109.97%), Oceania (103.24%), America (91.02%) și Africa
(82.36%). De asemenea, raportat la grupul special - Uniunea Europeană, s-a înregistrat o dinamică, în medie, de 112.09%, iar la
nivelul României de 109.12%. La nivel mondial, ponderea înregistrată este de 94.43%.

b. Volumul exporturilor (cantitativ și valoric – tabelele 3 și 4)

EXPORTUL MONDIAL CANTITATIV (2017-2019)

Nr. ANUL
Media
2017 2018 2019
Specificar
e Din
Str. Str. Din. Str. Din. Str. Din.
T . T. T T
% Ibf % Ibf % Ibf % Ibf
1 Africa 393722 18.36 100 459386 20.48 116.68 534156 24.49 135.67 462421.33 21.12 117.45
2 America 831768 38.78 100 833955 37.18 100.26 782809 35.89 94.11 816177.33 37.27 98.13
3 Asia 342352 15.96 100 411007 18.32 120.05 310494 14.23 90.69 354617.67 16.19 103.58
4 Europa 571897 26.66 100 534464 23.83 93.45 544273 24.95 95.17 550211.33 25.13 96.21
5 Oceania 5270 0.25 100 4471 0.20 84.84 9561 0.44 181.42 6434.00 0.29 122.09
Nivel 214500 224328 218129 2189861.6
6 100 100 100 104.58 100 101.69 100 102.09
mondial 9 3 3 7
Uniunea
7 474272 22.11 100 476871 21.26 100.55 493737 22.64 104.10 481626.67 21.99 101.55
Europeană
8 România 4369 0.20 100 9902 0.44 226.64 11902 0.55 272.42 8724.33 0.40 199.69
UM: t.

14
Tabel 3. Exportul mondial cantitativ (2017-2019)

0.29 21.12
25.13

16.19

37.27

Africa America Asia Europa Oceania

Figură 9. Structura exporturilor mondiale cantitative – media perioadei (%)

Potrivit graficului generat anterior (figura 9), se poate afirma faptul că, analizând structura exporturilor mondiale cantitative din
perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, America ocupă primul loc, cu o pondere de
38,78%, urmată de Europa (26,66%), Africa (18,36%), Asia (15,96%), iar pe ultimul loc se situează Oceania (0,25%).

15
Medie 0.4

2019 0.55

2018 0.44

2017 0.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Figură 10. România – pondere în structura mondială a exporturilor cantitative (%)

Potrivit graficului generat anterior (figura 10), se poate afirma faptul că, analizând ponderea în structura mondială a
exporturilor cantitative din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, în medie România
a înregistrat o pondere de 0,4% din totalul înregistrat la nivel mondial.

16
Medie 21.99

2019 22.64

2018 21.26

2017 22.11

20.5 21 21.5 22 22.5 23

Figură 11. Uniunea Europeană – pondere în structura mondială a exporturilor cantitative (%)

Potrivit graficului generat anterior (figura 11), se poate afirma faptul că, analizând ponderea în structura mondială a
exporturilor cantitative din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, în medie Uniunea
Europeană a înregistrat o pondere de 22,64% din totalul înregistrat la nivel mondial.

17
2017 2018 2019 Medie

272.42
226.64

199.69
181.42
135.67

122.09
120.05
117.45
116.68

104.58

104.10
103.58

102.09
101.69

101.55
100.55
100.26
98.13

96.21
95.17
94.11

93.45
100

100

100

100

100

100

100

100
90.69

84.84
Afr i c a A m er i c a Asi a Eu r o p a O c ea n i a N i v el U n i u n ea Rom âni a
m o n d i al Eu r o p ean ă

Figură 12. Dinamica exporturilor mondiale cantitative (%)

Potrivit graficului generat anterior (figura 12), se poate afirma faptul că, analizând dinamică mondială a exporturilor cantitative
din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai raportat la continente, în medie Oceania a
înregistrat cea mai mare pondere, și anume 122.09%, urmată de Africa (117.55%), Asia (103.58%), America (98.13%), Europa

18
(96.21%), și De asemenea, raportat la grupul special - Uniunea Europeană, s-a înregistrat o dinamică, în medie, de 101.55%, iar la
nivelul României de 199.69%. La nivel mondial, ponderea înregistrată este de 102.09%.

EXPORTUL MONDIAL VALORIC (2017-2019)

Nr. ANUL
Media
crt. Specificar 2017 2018 2019
e Str. Din. Str. Din. Str. Din. Str. Din.
Mii $. Mii $. Mii $. Mii $.
% Ibf % Ibf % Ibf % Ibf
13788 12771 15679
1 Africa 15.86 100 14.07 92.63 18.36 113.72 140798 16.05 102.11
2 4 8
37728 41903 37536 390559.6
2 America 43.41 100 46.15 111.07 43.95 99.49 44.53 103.52
2 5 2 7
11150 11590 101503.6
3 Asia 12.83 100 12.76 103.94 77104 9.03 69.15 11.57 91.03
7 0 7
23752 24135 24233 240403.6
4 Europa 27.33 100 26.58 101.61 28.37 102.02 27.41 101.21
4 6 1 7
5 Oceania 4994 0.57 100 4022 0.44 80.54 2545 0.30 50.96 3853.67 0.44 77.17
Nivel 86918 90802 85414 877118.6
6 100 100 100 104.47 100 98.27 100 100.91
mondial 9 7 0 7
Uniunea 20484 22149 22494 217095.3
7 23.57 100 24.39 108.13 26.34 109.82 24.75 105.98
Europeană 1 6 9 3
8 România 1862 0.21 100 3725 1.68 200.05 4468 0.52 239.96 3351.7 0.38 180.00
UM: 1.000 US $

Tabel 4. Exportul mondial valoric (2017-2019)

19
0.44 16.05
27.41

11.57

44.53

Africa America Asia Europa Oceania

Figură 13. Structura exporturilor mondiale valorice – media perioadei (%)

Potrivit graficului generat anterior (figura 13), se poate afirma faptul că, analizând structura exporturilor mondiale valorice din
perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, America ocupă primul loc, cu o pondere de
43,41%, urmată de Europa (27,3%), Africa (15,86%), Asia (12,83%), iar pe ultimul loc se situează Oceania (0,57%).

20
Medie 0.38

2019 0.52

2018 1.68

2017 0.21

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

Figură 14. România – pondere în structura mondială a exporturilor valorice (%)

Potrivit graficului generat anterior (figura 14), se poate afirma faptul că, analizând ponderea în structura mondială a
exporturilor valorice din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, în medie România a
înregistrat o pondere de 0,38% din totalul înregistrat la nivel mondial.

21
Medie
24.75

2019

26.34
2018
24.39

2017
23.57

22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5

Figură 15. Uniunea Europeană – pondere în structura mondială a exporturilor valorice (%)

Potrivit graficului generat anterior (figura 15), se poate afirma faptul că, analizând ponderea în structura mondială a
exporturilor valorice din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, în medie Uniunea
Europeană a înregistrat o pondere de 24,75% din totalul înregistrat la nivel mondial.

22
2017 2018 2019 Medie
250

200

150

100

50

ia
ca

nia
ca

nia
rop
As

i al
ri

eri


ea
Af


nd
Eu

ea
Am

Oc

mo

Ro
rop
l

Eu
ve
Ni

ea
iun
Un
Figură 16. Dinamica exporturilor mondiale valorice (%)

Potrivit graficului generat anterior (figura 16), se poate afirma faptul că, analizând dinamică mondială a exporturilor valorice
din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai raportat la continente, în medie America a
înregistrat cea mai mare pondere, și anume 103.52%, urmată de Africa (102.1%), Europa (101.21%), Asia (91.03%) și Oceania
(77.17%). De asemenea, raportat la grupul special - Uniunea Europeană, s-a înregistrat o dinamică, în medie, de 105.98%, iar la
nivelul României de 180%. La nivel mondial, ponderea înregistrată este de 100.91%.

23
c. Balanța comercială (tabelul 5)

BALANŢA COMERCIALĂ A SCHIMBURILOR MONDIALE (2017-2019)


Nr
ANUL
.
Specificar Media
crt
e 2017 2018 2019
.
export import ± export import ± export import ± export import ±
- - - -108461
13788 12771 20237 15679 24274
1 Africa 302662 16478 7465 8594 140798 249259
2 4 1 8 4
0 7 6
39380.3
37728 41903 34147 7756 37536 32625 4911 390559.66 351179.33
2 America 385815 -8533 3
2 5 3 2 2 0 2 7 3
-
- -
11150 - 11590 14587 14332 101503.66 138275.33 36771.6
3 Asia 125629 2997 77104 6622
7 14122 0 2 5 7 3 7
2 1

35212.3
23752 24135 22682 1453 24233 20216 4016 240403.66 205191.33
4 Europa 186590 50934 3
4 6 2 4 1 2 9 7 3
- -
- 3853.6666 12382.333
5 Oceania 4994 11994 -7000 4022 12477 2545 12676 1013 8528.67
8455 7 3
1
6 Nivel 86918 101269 - 90802 92901 - 85414 92715 - 877118.66 956287.33 -
mondial 9 0 14350 7 5 2098 0 7 7301 7 3 79168.6
1 8 7

24
7

Uniunea 49361.6
20484 22149 18823 3325 22494 16532 5962 217095.33 167733.66
7 European 149639 55202 7
1 6 8 8 9 4 5 3 7
ă

-
- - 3351.6666 8498.3333
8 România 1862 7788 -5926 3725 8984 4468 8723 5146.67
5259 4255 7 3
UM: 1.000 US $

Tabel 5. Balanţa comercială a schimburilor mondiale (2017-2019)

25
40000.00
39380.33 35212.33

20000.00

0.00
-8528.67 Africa
-20000.00 America
Asia
-40000.00 Europa
-36771.67
Oceania
Nivel mondial
-60000.00

-80000.00 -79168.67

-100000.00
-108461.00
-120000.00

Figură 17. Balanța comercială mondială, media perioadei (mii $)

Potrivit graficului generat anterior (figura 17), se poate afirma faptul că, analizând balanța comercială mondială din perioada
2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, în medie, la nivel mondial s-au înregistrat scăderi de
79168.67 mii US $. Astfel că, în medie, în: Africa sunt înregistrate scăderi de 108461 mii US $, America sunt înregistrate creșteri de
39380.33 mii US $, în Asia sunt înregistrate scăderi de 36771.6667 mii US $, în Europa sunt înregistrate creșteri de 35212.33 mii US
$, iar în Oceania sunt înregistrate scăderi de 8528.66 mii US $.

26
0

-20000

-40000 -20988
2017
-60000 2018
-73017 2019
-80000 -79168.67 Media

-100000

-120000

-140000
-143501

-160000

Figură 18. Balanța comercială mondială, evoluție anuală (mii $)

Potrivit graficului generat anterior (figura 18), se poate afirma faptul că, analizând balanța comercială mondială a evoluției
anuale din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, s-au înregistrat scăderi, în medie,
de 79168.6667 mii US $ întrucât în: 2017 s-au înregistrat scăderi de 143501 mii US $, 2018 s-au înregistrat scăderi de 20988 mii US,
iar în 2019 s-au înregistrat scăderi de 73017 mii US $.

27
60000
55202 59625
50000 49361.67

40000

30000 33258

20000

10000

0
Uniunea Europeană

2017 2018 2019 Media

Figură 19. Balanța comercială a Uniunii Europene (mii $)

Potrivit graficului generat anterior (figura 19), se poate afirma faptul că, analizând balanța comercială a Uniunii Europene din
perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, s-au înregistrat creșteri, în medie, de
749361.67 mii US $ întrucât în: 2017 s-au înregistrat creșteri de 55202 mii US $, 2018 s-au înregistrat creșteri de 33258 mii US, iar în
2019 s-au înregistrat creșteri de 59625 mii US $.

28
România

-1000

-2000

-3000

-4000
-4255

-5000
-5259 -5146.67

-6000 -5926

2017 2018 2019 Media

Figură 20. Balanța comercială națională - România (mii $)

Potrivit graficului generat anterior (figura 19), se poate afirma faptul că, analizând balanța comercială a României din perioada
2017-2019 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale cu mălai, s-au înregistrat scăderi, în medie, de 5146.67 mii US $
întrucât în: 2017 s-au înregistrat scăderi de 5926 mii US $, 2018 s-au înregistrat scăderi de 5259 mii US, iar în 2019 s-au înregistrat
scăderi de 4255 mii US $.

29
CONCLUZII

În ceea ce privește importurile internaționale cu mălai în perioada 2017-2019, pot afirma că din punct de vedere cantitativ, în
medie, la nivel mondial s-au înregistrat schimburi de 2220591 t. mălai, iar din punct de vedere valoric s-a atins cifra de 956.287,33
mii US $.

În ceea ce privește exporturile internaționale cu mălai în perioada 2017-2019, pot afirma că din punct de vedere cantitativ, în
medie, la nivel mondial s-au înregistrat schimburi de 2189.861,67 t. mălai, iar din punct de vedere valoric s-a atins cifra de
877.118,667 mii US $.

În concluzie, analizând balanța comercială mondială a evoluției anuale din perioada 2017-2019 în ceea ce privește schimburile
comerciale internaționale cu mălai, s-au înregistrat scăderi, în medie, de 79.168,67 mii US $.

0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

-20000 -20988

-40000

-60000
-73017
-79168.6666666667
-80000

-100000

-120000

-140000 -143501

-160000

Nivel mondial Series4

30
BIBLIOGRAFIE

Pânzaru R. L., 2020, Conjuncturi și relații economice agroalimentare, Suport de curs, Universitatea din Craiova

Wikipedia, „Mălai”, (2021), [online] la adresa https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83lai

Minunea naturii, „Malaiul – aliment stramosesc cu beneficii uitate”, (2018), [online] la adresa https://minuneanaturii.ro/blog/malaiul-aliment-
stramosesc-cu-beneficii-uitate

Băcănia fermierului, „Despre Malaiul AGRANOLAND”, (2019), [online] la adresa https://bacaniafermierului.ro/despre-malaiul-agranoland/?


v=f5b15f58caba

Food and Agriculture Organization of the United Nations, „Crops and livestock products”, (2021), [online] la adresa
https://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL

31
LISTA DE FIGURI

Figură 1. Structura importurilor mondiale cantitative – media perioadei (%)...........................................................................................5


Figură 2. România – pondere în structura mondială a importurilor cantitative (%)..................................................................................6
Figură 3. Uniunea Europeană – pondere în structura mondială a importurilor cantitative (%).................................................................7
Figură 4. Dinamica importurilor mondiale cantitative (%)....................................................................................................................... 8
Figură 5. Structura importurilor mondiale valorice – media perioadei (%)............................................................................................10
Figură 6. România – pondere în structura mondială a importurilor valorice (%)....................................................................................11
Figură 7. Uniunea Europeană – pondere în structura mondială a importurilor valorice (%)...................................................................12
Figură 8. Dinamica importurilor mondiale valorice (%)......................................................................................................................... 13
Figură 9. Structura exporturilor mondiale cantitative – media perioadei (%).........................................................................................15
Figură 10. România – pondere în structura mondială a exporturilor cantitative (%)..............................................................................16
Figură 11. Uniunea Europeană – pondere în structura mondială a exporturilor cantitative (%).............................................................17
Figură 12. Dinamica exporturilor mondiale cantitative (%)...................................................................................................................18
Figură 13. Structura exporturilor mondiale valorice – media perioadei (%)...........................................................................................20
Figură 14. România – pondere în structura mondială a exporturilor valorice (%)..................................................................................21
Figură 15. Uniunea Europeană – pondere în structura mondială a exporturilor valorice (%).................................................................22
Figură 16. Dinamica exporturilor mondiale valorice (%)....................................................................................................................... 23
Figură 17. Balanța comercială mondială, media perioadei (mii $).........................................................................................................26
Figură 18. Balanța comercială mondială, evoluție anuală (mii $)...........................................................................................................27
Figură 19. Balanța comercială a Uniunii Europene (mii $)..................................................................................................................... 28
Figură 20. Balanța comercială națională - România (mii $)...................................................................................................................29

32

S-ar putea să vă placă și