Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN ANUAL

DE INSTRUIRE A PERSONALULUI DIN SPITAL

NR TEMATICA RESPONSABIL CURSANTI FRECVENTA


CRT CURS INSTRUIRII
Obtinerea consimtamantului informat , Personalul Ianuarie
1. vulnerabilitatile referitoare la obtinerea SMC medico-sanitar Iulie
consimtamantului informat al pacientului
2. Protectia muncii Responsabil Tot personalul Ianuarie
SSM angajat Iulie

3. Situatii de urgenta Responsabil PSI Tot personalul Ianuarie


angajat Iulie

4. Secretul profesional al actului medical Director medical Personalul


Respectarea confidentialitatii datelor pacientilor medico-sanitar Ianuarie
si auxiliar Iulie
sanitar
5. Inrregistrare audio/foto/video a pacientului , cu Director medical Medici Ianuarie
scopul de a evita suspectarea unei culpe medicale Iulie
6. Sindromul de Burnout Tot personalul Ianuarie
SMC angajat
7. Utilizarea oxigenului Responsabil Asistenti Februarie
Monitorizarea concentratiei de oxigen PSI/SU medicali , August
Masurile care trebuie luate in cazul declansarii infirmiere ,
alarmei sau depasirii valorii de alerta ingrijitoare
8. Drepturile pacientului Departament Personalul Februarie
Protectia datelor cu caracter personal juridic medico-sanitar August
si auxiliar
sanitar
9. Interrelationarea si preluarea in ingrijire a Director medical Personal Februarie
pacientilor cu dizabilitati sau nevoi personale medico-sanitar August
si auxiliar
sanitar.

10. Prevenirea/diminuarea riscurilor de cadere a Director medical Personalul Februarie


pacientilor aflati in ingrijire medico-sanitar August
si auxiliar
sanitar
11. Ingrijirea pacientului Asistent sef Asistenti Februarie
medicali August
12. Curatenia spatiilor , utilizarea biocidelor de nivel CPIAAM Asistenti , Februarie
inalt infirmiere, August
ingrijitori de
curatenie
13. Identificarea corecta a pacientilor Director medical Personal Martie
medico-sanitar Septembrie
1
14. Colectare selectiva si in siguranta a deseurilor Asistent sef Personal
Manevrarea,recuperarea si depozitarea deseurilor medico-sanitar Martie
si a substantelor toxice si auxiliar Septembrie
sanitar
15. Punerea in functiune,utilizarea aparatelor si Responsabil Personal Martie
dispozitivelor medicale si prevenirea riscurilor SSM medico-sanitar Septembrie
16. Manifestarile agresive ale pacientilor, Director medical Personalul Martie
apartinatorilor sau medic medico-sanitar Septembrie
Identificarea semnelor clinice ale psihiatru si auxiliar
sevrajului/intoxicarii sau utilizarii substantelor sanitar
generatoare de adictie
17. A doua opinie medicala Director medical Medici,asistenti Martie
Septembrie
18. Gestionarea si managementul informatiilor IT Tot personalul Martie
angajat Septembrie
19. Planul alb Responsabil SU Tot personalul Aprilie
angajat Octombrie
20. Instructaje privind sustinerea functiilor vitale Medic ATI Tot personalul Aprilie
Instructaje privind resuscitarea cardio- medico-sanitar Octombrie
respiratorie
Instructaje privind interventiile in urgentele
vitale
21. Transportul intern al pacientilor Asistent sef Asistenti Aprilie
medicali,infirmi Octombrie
ere
22. Pregatirea pacientilor in vederea efectuarii Asistent sef Asistenti Aprilie
investigatiilor paraclinice medicali,infirmi Octombrie
ere
23. Curatenia si dezinfectia echipamentelor CPIAAM Asistenti Aprilie
Octombrie
24. Norme de igiena si circuitul lenjeriei CPIAAM Asistenti,infirmi Aprilie
ere,ingrijitoare Octombrie
25. Imbunatatirea comunicarii personalului spitalului SMC Tot personalul Aprilie
cu pacientii/apartinatorii angajat Octombrie
26. Recoltarea probelor biologice Medic laborator Asistenti Mai
medicali Noiembrie
27. Riscul de contaminare CPIAAM Personalul Mai
medico-sanitar Noiembrie
si auxiliar
sanitar
28. Riscurile clinice si masurile pentru prevenirea lor Director medical Medici Mai
Noiembrie
29. Antibioterapia CPIAAM Medici Mai
Noiembrie
30. Situatiile in care este permisa depasirea Director medical Medici Mai
competentelor medicale, in afara specialitatii Noiembrie
31. Avizarea si eliberarea documentelor medicale Jurist Medici,asistenti Mai
Noiembrie
32. Criteriile de stabilire a modalitatii de rezolvare a Director medical Medici Iunie
cazului(ambulatoriu/spitalizare de zi/spitalizare Noiembrie
continua)
33. Asigurarea si imbunatatirea calitatii serviciilor de SMC Tot personalul Iunie
sanatate si sigurantei pacientului angajat Decembrie
34. Abordarea pacientilor care necesita asigurarea CPIAAM Asitenti Iunie

2
microclimatului de ,,zona curata’’ medicali,infirmi Decembrie
ere,ingrijitoare
35. Managementul riscurilor Responsabil Tot personalul Iunie
riscuri angajat Decembrie
36. Echipamente cu risc de vatamare fizica Responsabil Tot personalul Iunie
SSM angajat Decembrie
37. Pregatirea pacientilor in vederea investigatiilor Medic radiolog Asistenti Iunie
radiologice medicali Decembrie
38. Triajul pacientilor pe cod de culori in camera Medic coord Asistenti Iunie
de garda camera de medicali Decembrie
garda camera de
garda
39. Instruiri privind procedurile de curatenie si Medic coord Personalul din Iunie
dezinfectie din sectorul alimentar CPIAAM sectorul alim Decembrie
40. Sterilizarea echipamentelor si Asistent coord Personal din Iunie
instrumentarului statie subordine Decembrie
sterilizare
41. Promovarea alimentatiei sanatoase a nou- Director Personal Iunie
nascutului si sugarului medical compartiment Decembrie
OG/NN

Manager , Director medical

S-ar putea să vă placă și