Sunteți pe pagina 1din 8

Pentru prelucrarea datelor s-au folosit programul Microsoft Excel (Microsoft Corp.

, Redmond, WA,
USA), împreună cu suita XLSTAT pentru MS Excel (Addinsoft SARL, Paris, Franţa).
Informaţiile obținute au fost stocate în fişiere Microsoft Excel, fiind apoi prelucrate statistic, în
vederea analizării relaţiilor dintre datele clinice și paraclinice ale pacienților.
Prelucrarea secundară a datelor – analiza descriptivă a lotului în funcţie de diferiţi parametri,
reprezentarea lor grafică a fost efectuată cu programului Excel, cu ajutorul comenzilor Pivot Tables,
Functions-Statistical, Chart şi a modulului Data Analysis. Pentru realizarea testelor statistice complexe
(testul Z pentru proporţii, Chi pătrat) s-au folosit comenzi din modulul XLSTAT.
Testul z pentru proporţii – se foloseşte pentru investigarea semnificaţiei statistice a diferenţei
dintre o frecvenţă teoretică f (într-o populaţie) şi o frecvenţă observată p pe un eşantion reprezentativ,
pentru o variabilă calitativă, binară, sau pentru a compara frecvenţele calculate pe două eşantioane
randomizate, independente, extrase din două populaţii diferite Testul este corect aplicat dacă numărul n al
observaţiilor eşantionului este suficient de mare (n·p, n·(1-p)>10, sau daca cele doua eşantioane au un
număr suficient de mare de subiecţi (n 1, n2 >30).
În cazul parametrilor care nu sunt reprezentaţi prin date numerice, continue sau discrete, nu putem
calcula coeficienţii de corelaţie tradiţionali, enumeraţi anterior. În cazul datelor ordinale sau nominale
trebuie să apelăm la teste care analizează tabelele de incidenţă (contingenţă) generate prin aplicarea
încrucişata („cross tabulation”) a unor perechi de factori, pentru a identifica legăturile dintre categoriile
acelor variabile.
Testul Chi pătrat este un test statistic ce arata daca exista vreo legatura (influenta reciproca) intre
doi factori. El a fost folosit pentru a interpreta tabelele de incidenţă generate prin aplicarea încrucişata
(„cross tabulation”) a perechilor de factori urmăriţi in acest studiu.
La testul chi patrat de testare a dependentei ( χ2 ) s-a calculat rezultatul testului pentru datele din
tabelele de incidenta, rezultat care a fost comparat cu valoarea prag care indica o dependenta
semnificativa (prag de 95% sau 99%) sau o dependenta inalt semnificativa (prag de 99.9%) intre cei doi
factori de clasificare. Valoarea lui χ2 se calculeaza prin formula:
n 2
(|Oi−E i|)
χ =∑
2

i =1 Ei ,
unde O - frecventa observata, E - frecventa teoretica
Ipotezele testate sunt:
H0 (ipoteza nula) – cei doi factori sunt independenti;
Ha (ipoteza alternativa) – exista o asociere (dependenta) intre cei doi factori.
Am folosit următoarea interpretare a valorilor lui p, furnizate direct de programul cu care se
realizează prelucrarea statistica a datelor, prin aplicarea testului de mai sus:
 p < 0.05, rezultat semnificativ (S, încredere 95% că exista o asociere intre factori);
 p < 0.01, rezultat semnificativ (S, încredere 99% că exista o asociere intre factori);
 p < 0.001, rezultat înalt semnificativ (HS, încredere 99,9% că exista o asociere intre factori);
 p > 0.05, rezultat nesemnificativ (NS, încrederea de a considera ca exista o dependenta intre factorii
studiati este mai mica de 95%, deci eroarea de a respinge ipoteza ca factorii sunt independenti
este mai mare de 5%, prag considerat prea mare).

1
Targu Jiu Colegiul National Spiru
465 Haret Tg Jiu
16.77% 564
20.34%

Tantareni
340
12.26% Farcasele
255
9.20%

Scoala Gimnaziala nr. 2 Nicolae Titulescu Caracal


Caracal 505
476 18.21%
17.17%

Scoala Gimnaziala Capu Dealului Scoala Cezieni


119 49
4.29% 1.77%

LOT Nr
Colegiul National Spiru Haret Tg Jiu 564
Farcasele 255
Nicolae Titulescu Caracal 505
Scoala Cezieni 49
Scoala Gimnaziala Capu Dealului 119
Scoala Gimnaziala nr. 2 Caracal 476
Tantareni 340
Targu Jiu 465
TOTAL 2773

2
Sex Cazuri Procente
Femei 1462 52.72%
Bărbaţi 1311 47.28%
Total 2773 100.00%

Băr-
baţi
1311
47.2 Fe-
8% mei
1462
52.7
2%

Mediu Cazuri Procente


Urban 2010 72.48%
Rural 763 27.52%
Total 2773 100.00%

Ru-
ral
763
27.5
2%

Ur-
ban
2010
72.4
8%

Mediu Cazuri Procente


Urban 2010 72.48%
Rural 763 27.52%
Total 2773 100.00%

3
Anomalii dentare Total Procente
Fara anomalii 1724 62.17%
Cu anomalii 1049 37.83%
Total 2773 100.00%

Cu
ano
malii
1049
37.8
3%

Fara
ano
malii
1724
62.1
7%

Tip anomalie dentara Clasa I Clasa II/1 Clasa II/2 Clasa III/1 Clasa III/2 Total
Cazuri 618 282 95 45 9 1049
Procente 58.91% 26.88% 9.06% 4.29% 0.86% 100.00%

58.91%

60%
Frecvenţa relativă

50%

40%
26.88%
30%

20% 9.06%
4.29%
10% 0.86%

0%
Clasa I Clasa II/1 Clasa II/2 Clasa III/1 Clasa III/2
Tip anomalie

4
Sex Cu anomalii Fara anomalii Total
Bărbaţi 465 (35.47%) 846 (64.53%) 1311 (100.00%)
Femei 584 (39.95%) 878 (60.05%) 1462 (100.00%)
Total 1049 (37.83%) 1724 (62.17%) 2773 (100.00%)

Cu anomalii Fara anomalii

64.53%
80%
60.05%

60%
35.47% 39.95%

40%

20%

0%
Bărbaţi Femei

p Chi patrat=0.015 - diferenta semnificativa

Sex Cu anomalii Fara anomalii Total


Rural 281 (36.83%) 482 (63.17%) 763 (100.00%)
Urban 768 (38.21%) 1242 (61.79%) 2010 (100.00%)
Total 1049 (37.83%) 1724 (62.17%) 2773 (100.00%)

Cu anomalii Fara anomalii

80% 63.17% 61.79%

60% 36.83%
38.21%

40%

20%

0%
Rural Urban

p Chi patrat=0.503 - diferenta nesemnificativa

5
Sex\ Tip
anomalie Clasa I Clasa II/1 Clasa II/2 Clasa III/1 Clasa III/2 Normal Total
Bărbaţi 279 (21.28%) 108 (8.24%) 46 (3.51%) 25 (1.91%) 7 (0.53%) 846 (64.53%) 1311 (100%)
Femei 339 (23.19%) 174 (11.90%) 49 (3.35%) 20 (1.37%) 2 (0.14%) 878 (60.05%) 1462 (100%)
Total 618 (22.29%) 282 (10.17%) 95 (3.43%) 45 (1.62%) 9 (0.32%) 1724 (62.17%) 2773 (100%)
Bărbaţi Femei
70% 64.53%
60.05%
60%

50%

40%
23.19%
30% 21.28%
20% 11.90%
8.24%
10% 3.51% 3.35%1.91%
1.37%0.53% 0.14%
0%
Clasa I Clasa II/1 Clasa II/2 Clasa III/1 Clasa III/2 Normal

Tip anomalie

p Chi patrat=0.004 - diferenta semnificativa

Mediu\ Tip
anomalie Clasa I Clasa II/1 Clasa II/2 Clasa III/1 Clasa III/2 Normal Total
Rural 193 (25.29%) 56 (7.34%) 23 (3.01%) 8 (1.05%) 1 (0.13%) 482 (63.17%) 763 (100%)
Urban 425 (21.14%) 226 (11.24%) 72 (3.58%) 37 (1.84%) 8 (0.40%) 1242 (61.79%) 2010 (100%)
Total 618 (22.29%) 282 (10.17%) 95 (3.43%) 45 (1.62%) 9 (0.32%) 1724 (62.17%) 2773 (100%)
Rural Urban
70% 63.17%
61.79%
60%

50%

40%

30% 25.29%
21.14%
20%
11.24%
7.34%
10% 3.01%3.58% 1.05%1.84%
0.13%0.40%
0%
Clasa I Clasa II/1 Clasa II/2 Clasa III/1 Clasa III/2 Normal

Tip anomalie

p Chi patrat=0.005 - diferenta semnificativa

6
MEDIU SEX Cu anomalii Fara anomalii Total
Rural Masculin 143 253 396
Feminin 138 229 367
Urban Masculin 322 593 915
Feminin 446 649 1095

MEDIU SEX Normal I II/1 II/2 III/1 III/2


Rural Masculin 253 104 22 11 5 1
Feminin 229 89 34 12 3
Urban Masculin 593 175 86 35 20 6
Feminin 649 250 140 37 17 2

MEDIU SEX Cu aparat fix Fara aparat Total


Rural Masculin 2 394 396
Feminin 2 365 367
Urban Masculin 20 895 915
Feminin 49 1046 1095

Aparat dentar Total Procente


Cu aparat fix 73 89.02%
Fara aparat 2700 3292.68%
Total 82 100.00%

Cu aparat fix
73
2.63%

Fara aparat
2700
97.37%

7
Aparat dentar Cu anomalii Fara anomalii Total
Cu aparat fix 41 32 73
Fara aparat 1008 1692 2700
Total 1049 1724 2773

Cu anomalii Fara anomalii

80% 56.16% 62.67%

60% 43.84%
37.33%

40%

20%

0%
Cu aparat fix Fara aparat

p Chi patrat=0.0011 - diferenta semnificativa

Aparat\ Tip
anomalie Clasa I Clasa II/1 Clasa II/2 Clasa III/1 Clasa III/2 Normal Total
Cu aparat fix 21 (28.77%) 16 (21.92%) 1 (1.37%) 3 (4.11%) (0.00%) 32 (43.84%) 73 (100%)
Fara aparat 597 (22.11%) 266 (9.85%) 94 (3.48%) 42 (1.56%) 9 (0.33%) 1692 (62.67%) 2700 (100%)
Total 618 (22.29%) 282 (10.17%) 95 (3.43%) 45 (1.62%) 9 (0.32%) 1724 (62.17%) 2773 (100%)
Cu aparat fix Fara aparat

70% 62.67%

60%

50% 43.84%

40%
28.77%
30% 22.11% 21.92%
20%
9.85%
10% 4.11%
1.37% 3.48% 1.56% 0.00% 0.33%
0%
Clasa I Clasa II/1 Clasa II/2 Clasa III/1 Clasa III/2 Normal

Tip anomalie

p Chi patrat=0.0014 - diferenta semnificativa

S-ar putea să vă placă și