Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

3-1163/22
HOTĂRÎRE
În numele Legii
(dispozitiv)
25 noiembrie 2022 mun.Chişinău
Judecătoria Chişinău (sediu Râșcani)
Instanța compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Guzun
Corneliu
Grefier Fedișin
Adelina
examinând în ședință publică cauza de contencios administrativ la cererea de
chemare în judecată depusă de Vîlcu Igor către Guvernul Republicii Moldova, cu
participarea terților Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Agenția de Stat
pentru Siguranța Alimentelor privind anularea actului administrativ, restabilirea în
funcție, încasarea plăților salariale și repararea prejudiciului moral,

În conformitate cu art.art. 96, 256 Cod de procedură civilă, art. 224 alin.1) lit.
a), c) Cod administrativ, instanța de judecată

hotărăște:

Cererea de chemare în judecată depusă de Vîlcu Igor către Guvernul


Republicii Moldova, cu participarea terților Cancelaria de Stat a Republicii
Moldova, Agenția de Stat pentru Siguranța Alimentelor privind anularea actului
administrativ, restabilirea în funcție, încasarea plăților salariale și repararea
prejudiciului moral se admite.
Se anulează Dispoziția Guvernului Republicii Moldova nr. 56-d din
13.04.2022 ”Cu privire la destituirea din funcția publică a domnului Igor Vîlcu”, ca
ilegală.
Se dispune restabilirea lui Vîlcu Igor în funcția de director general adjunct în
domeniul fitosanitar al Agenției de Stat pentru Siguranța Alimentelor.
Se încasează de la Guvernul Republicii Moldova în beneficiul lui Vîlcu Igor
salariul pentru absența forțată de la muncă, începând cu 14.04.2022, până la data
pronunțării prezentei hotărâri de restabilire în funcție.
Se încasează de la Guvernul Republicii Moldova în beneficiul lui Vîlcu Igor
prejudiciul moral în mărimea unui salariu mediu lunar al acestuia.
Se încasează de la Guvernul Republicii Moldova în beneficiul lui Vîlcu Igor
cheltuielile de asistență juridică, în sumă de 15 000 (cincisprezece mii),00 lei.
Hotărârea, în partea încasării unui salariu mediu pentru absența forțată de la
muncă, se execută imediat.
Hotărârea, în partea restabilirii lui Vîlcu Igor în funcția de director general
adjunct în domeniul fitosanitar al Agenției de Stat pentru Siguranța Alimentelor, se
execută imediat.
Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30
zile de la pronunțarea dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediu
Râșcani).
Motivarea apelului se prezintă la instanţa de apel în termen de 30 de zile de la
data notificării hotărârii motivate. Dacă se depune împreună cu apelul, motivarea
apelului se depune la instanţa de judecată care a emis hotărârea contestată.

Președintele ședinței,
Judecător Guzun
Corneliu

S-ar putea să vă placă și