Sunteți pe pagina 1din 2

CURTEA DE APEL BĂLŢI

Dosarul nr.21rji-1353/22 Judecătoria Soroca (sediul central)


Judecător Ghenadie Tocaiuc
DECIZIE
În numele Legii
(dispozitiv)
11 ianuarie 2023 mun. Bălţi
Colegiul penal al Curţii de Apel Bălţi
Avînd în componenţa sa:
Preşedintele şedinţei Ion Talpa
Judecătorii Svetlana Șleahtițki și Oxana Mironov
Cu participarea:
Procurorului Serghei Bodiu
Avocatului Ilie Gîlca
Reprezentantul penitenciarului nr.6 Soroca Elena Chiriac
Specialist principal al administrației Naționale a penitenciarelor Sergiu Crutco
a judecat în şedinţă publică în ordine de recurs, recursul procurorului în
Procuratura raionului Soroca, Serghei Bodiu, recursul directorului adjunct,
inspector principal de justiție al Penitenciarului nr.6 Soroca, Dumitru Porcescu,
declarate împotriva încheierii Judecătoriei Soroca (sediul central) din 20.12.2022,
privind examinarea cererii avocatului Ilie Gîlca în interesele condamnatului Lupei
(Nichifor) Adrian ***** privind aplicarea prevederilor Legii nr.243 cu privire la
amnistie, în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței
Republicii Moldova.
Conducându-se de prevederile art. 449 alin. (1) pct.2) lit.b) Cod de
procedură penală, Colegiul penal
DECIDE:
Recursul procurorului în Procuratura raionului Soroca, Serghei Bodiu și
recursul directorului adjunct, inspector principal de justiție al Penitenciarului nr.6
Soroca, Dumitru Porcescu, declarate împotriva încheierii Judecătoriei Soroca
(sediul central) din 20.12.2022, se admit cu casarea încheierii în cauză, rejudecă
cauza cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima
instanță.
Cererea avocatului Ilie Gîlca în interesele condamnatului Lupei (Nichifor)
Adrian ***** privind aplicarea prevederilor Legii nr.243 cu privire la amnistie, în
legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii
Moldova, se respinge ca nefondat.
Se dispune în continuare executarea pedepsei neexecutate care a fost stabilită
condamnatului Lupei (Nichifor) Adrian *****, a.n.*****, prin încheierea
Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 24.04.2019 sub formă de închisoare de
17 (șaptesprezece) ani 6 (șase) luni.
Decizia este irevocabilă.

Preşedintele şedinţei: Judecători:

S-ar putea să vă placă și