Sunteți pe pagina 1din 7

PROIE

CLASA: Pregătitoare

CT DE
DATA:
ARIA CURRICULARĂ: Arte
LECȚI
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice

E
UNITATEA TEMATICĂ: Muzica și natura
SUBIECTUL: Căsuță și pomișori din figuri geometrice - colaj
FORMA DE REALIZARE: Integrată
TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi și deprinderi
DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română / Matematica și explorarea mediului / Arte vizuale și
abilități practice / Muzica și mișcare
COMPETENȚE SPECIFICE:
♣AVAP
1.1-Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen / pictura / modelaj / colaj / film /
desen animat, care reflectă un context familiar;
2.2-Manifestarea liberă a ideilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor;
♣C.L.R 3.3.- Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată,
din universul familiar
2.4-Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei in contexte cunoscute;
♣MM
 2.1- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind versurile cu mișcarea .
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 O1- să numească materialele folosite în realizarea lucrării;
 O2 – să repete etapele de lucru descoperite în mesajul scris;
 O3 – să realizeze lucrarea propusă pe baza modelului și etapelor;
 O4 – să evalueze lucrările ținând seama de următoarele aspecte :finalizare, corectitudine, aspectul estetic al
lucrării;
METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, demonstrația.
RESURSE MATERIALE: planșa model, sabloane, foarfece, lipici, cântece pentru copii.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe
FORME DE EVALUARE: proba practică, observarea, aprecieri verbale
RESURSE TEMPORALE: 45 minute
RESURSE UMANE: 3 elevi
RESURSE SPATIALE: sala de clasă
BIBLIOGRAFIE:
 Curs formare :,,Organizarea interdisciplinara a ofertelor de invatare pentru formarea competentelor cheie la
scolarii din clasele I-IV-program de formare continua de tip,,blended learning”pentru cadrele didactice din
invatamantul primar.
 MECTS-,,Programa scolara pentru disciplinele Arte vizuale si abilitati practice,Comunicare in limba romana
si Muzica si miscare,aprobata prin ordin de ministru nr.3418/19.03.2013,Bucuresti,2013”
Nr. Etapele lectiei Ob. Conținuturi Strategii didactice Evaluare
crt. op.
1. Moment Asigur un climat de ordine si disciplină necesar Conversația
organizatoric desfășurării în bune condiții a lecției. Instructaj verbal
Verific existența materialelor necesare
desfășurării orei de arte vizuale și abilități practice.

2. Captarea atenției Activitate independentă Explicația Observarea


Se va face printr-o fișă de muncă Instructaj verbal sistematică a
independentă.Elevii vor avea de unit câteva Frontal comportamentu-
propoziții cu imaginile corespunzătoare si apoi să lui elevilor
coloreze imaginile.
3. Anuntarea temei Activitate directă Planșe model
și a obiectivelor Se va discuta pe marginea fișei si se va reaminti Explicația
cântecul,,Eu cunosc un orășel,, Instructaj verbal
Astăzi la ora de Arte vizuale și abilități practice Frontal
vom realiza, un tablou din natură din figuri
geometrice învățate, cu ajutorul cântecului. Voi va
trebui să lucrați îngrijit, să mânuiți corect
materialele.
Le prezint planșa model.

4. Prezentarea Planșe model Individual


modelului si a Se explică elevilor pașii ce trebuie parcurși pentru Explicația
modului de lucru realizarea tabloului. Instructaj verbal
Frontal
5. Realizarea Se vor repeta de către elevi etapele de lucru. Plansa model In grupuri de
lucrării Activitate independentă Explicatia patru elevi
Se decupează figurile geometrice dupa contur, Exercitiul
după care se lipesc pe cartonul suport. Foarfece
Se precizeaza ca isi pot personaliza lucrarile cum Lipici
cred de cuviinta. Coli colorate
Activitatea este permanent supravegheată , voi Carton colorat
ajuta elevii care întâmpină dificultăți.
Se precizează criteriile de evaluare :
-corectitudinea executiei;
-aspectul îngrijit;
-gradul de finalizare;
-originalitatea lucrarii.
Activități în completare: Cântecul ,,Eu cunosc un
orășel,,

6. Analiza lucrării Toate tablourile realizate se vor expune pe tablă și Observarea


vor fi analizate de către aceștia pe baza criteriilor sistematica a
stabilite. elevilor

Nume si prenume…………………… Data

FIȘA DE LUCRU

1.Uniți propoziția cu imaginea corespunzătoare.


CĂSUȚA ESTE FRUMOASĂ. PITICUL ESTE SINGUR.

FLUTURII ZBOARĂ PRINTRE FLORI. ALBINA ADUNĂ MIERE DIN FLORI.

S-ar putea să vă placă și