Sunteți pe pagina 1din 8

+0 Basic Stat

Str Agi Stm


Garaa
25
18
30
Hallowfiend Hirako Shinji 20
20
20
Hirako Shinji
16
16
16
Bomb Ichigo
26
26
26
Jiraiya
27
27
23
Kurosaki Ichigo
24
24
24
White Ichigo
25
25
25
Yadomaru Sasha
20
20
20
Asuma
18
16
18
Love Aikawa
24
8
16
Momo Hinamori
18
17
16
Hallowfiend Ulquiorra
24
22
28
Inoue Orihime
20
22
30
Tsunade
30
14
28
Unohana Retsu
28
15
29
Ulquiorra
18
18
21
White Ulquiorra
20
22
27
Kurotsuchi Nemu
12
10
26
Shizune
10
14
24
Aizen
24
24
28
Jun
29
24
21
Monique
23
25
28
Uchiha Itachi
23
27
20
Yamanaka Ino
22
16
20
Kurenai Yuuhi
12
18
12
Nara Shikamaru
16
16
16
Kuchiki Byakuya
25
25
24
Gin Ichimaru
16
22
24
Scorpion
26
12
26
Zangetsu
24
18
23
Aburame Shino
18
20
18
Rangiku Matsumoto
23
7
18
Tenten
10
20
14
Neliel
18
30
26
Orochimaru
25
22
26
Mitarashi Anko
14
18
14
Hatake Kakashi
26
26
24
Uchiha Sasuke
25
27
24
Kusajishi Yachiru
24
12
24
Renji
26
6
16
Hyuuga Hinata
24
25
26
Sakura Haruno
30
17
26
Grimmjow
24
22
14
Hallowfiend Grimmjow
21
21
19
Name Outfit

Outfit + ?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Str
35
28
22
36
38
34
35
28
25
34
25
34
28
42
39
25
28
17
14
34
41
32
32
31
17
22
35
22
36
34
25
32
14
25
35
20
36
35
34
36
34
42
34
29

Result
Agi
25
28
22
36
38
34
35
28
22
11
24
31
31
20
21
25
31
14
20
34
34
35
38
22
25
22
35
31
17
25
28
10
28
42
31
25
36
38
17
8
35
24
31
29

Stm
42
28
22
36
32
34
35
28
25
22
22
39
42
39
41
29
38
36
34
39
29
39
28
28
17
22
34
34
36
32
25
25
20
36
36
20
34
34
34
22
36
36
20
27

Hyuuga Neji
Rock Lee
Akamichi Choji
Inazuka Kiba
Sarugaki Hiyori
Halibel
Kuchiki Rukia
Haku
Hitsugaya Toushiro
Momochi Zabuza
Nanao Ise
4th Hokage
Shihouin Yoruichi
Uzumaki Naruto
Soifon
Temari
Ggio Vega

20
22
23
17
18
26
24
6
12
24
14
22
22
28
22
23
10

20
22
4
17
14
22
24
28
28
20
16
30
30
24
26
23
22

16
16
23
23
18
26
24
20
24
18
20
22
18
24
16
20
13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28
31
32
24
25
36
34
8
17
34
20
31
31
39
31
32
14

28
31
6
24
20
31
34
39
39
28
22
42
42
34
36
32
31

22
22
32
32
25
36
34
28
34
25
28
31
25
34
22
28
18

Change Value of Outfit+ Column to check its chan


Only Change Column Outfit+ ?

By AndnYue
andnyue@yahoo.co.uk

Thx to VastoLorde, Neliel, Setry, and Peth @Game


Thx to Game321.com (Pockie Ninja)
Ninja.Game321.com Copyright
Note
Unknown Formula for toon Jun + Monique
Winnie Server 3
Pockie Ninja

Total Stat Effect (Outfit Only)


Atk % Block Speed %DodgeHP / Cakra % Str
3.2
3
1.0
1
4.7
11
2.0
2
2.0
2
2.3
14
1.6
2
1.6
2
1.9
14
2.8
3
2.6
3
3.0
13
3.2
3
3.2
3
2.3
12
2.6
3
2.2
2
3.1
13
2.9
3
2.5
3
2.9
12
2.2
2
2.3
2
2.2
13
1.9
2
1.6
2
2.3
13
3.1
3
0.5
1
2.2
11
1.9
2
1.8
2
1.9
13
2.6
3
1.5
1
4.4
13
1.4
1
2.1
2
5.3
20
3.5
4
1.2
1
3.6
12
3.3
3
1.2
1
4.5
12
1.9
2
1.1
1
3.7
13
2.2
2
1.5
1
4.2
13
0.9
1
0.5
0
6.1
19
0.7
1
1.2
1
4.2
19
2.6
3
2.6
3
3.3
13
0.4
0
0.3
0
0.3
100
0.3
0
0.4
0
0.4
100
2.7
3
3.8
4
1.3
12
2.8
3
1.3
1
2.3
11
0.8
1
2.3
2
1.5
20
1.6
2
1.6
2
1.9
14
2.7
3
2.5
3
2.8
13
1.2
1
2.6
3
3.4
18
3.6
4
0.6
1
4.0
10
2.8
3
1.3
1
3.2
12
1.4
1
2.5
3
2.3
18
3.2
3
0.5
0
2.3
10
0.8
1
2.5
3
1.5
17
1.7
2
3.5
4
3.3
15
2.7
3
1.9
2
3.3
13
1.4
1
2.3
2
1.3
14
2.6
3
3.0
3
2.6
14
2.7
3
3.4
3
2.4
13
3.1
3
0.9
1
3.1
11
3.6
4
0.4
0
1.9
10
2.8
3
3.2
3
2.1
12
3.5
4
1.5
1
3.3
12
2.6
3
2.4
2
1.5
13
2.3
2
2.3
2
2.0
13

BMV
Agi
26
14
14
14
12
15
14
12
14
22
13
21
15
17
17
22
21
29
16
13
100
100
10
17
11
14
14
12
29
19
11
21
11
12
16
11
12
11
19
21
11
16
13
13

Stm
9
12
12
12
14
11
12
13
11
10
12
9
8
11
9
8
9
6
8
12
100
100
22
12
11
12
12
10
9
10
11
11
13
11
11
15
13
14
11
12
17
11
13
13

Speciality
Earth
Earth
Earth
Fire
Fire
Fire
Fire
Fire
Fire
Fire
Fire
Heal
Heal
Heal
Heal
Heal
Heal
Heal
Heal
Illusion
Illusion
Illusion
Illusion
Illusion
Illusion
Illusion
Ninja
Ninja
Ninja
Ninja
Ninja
Ninja
Ninja
Seal
Seal
Seal
Thunder
Thunder
Thunder
Thunder
Vitality
Vitality
Vitality
Vitality

Weapon
Blunt
Fists
Fists
Blunt
Blunt
Sharp
Sharp
Blunt
Sharp
Blunt
Sharp
Fists
Fists
Fists
Sharp
Sharp
Sharp
Fists
Fists
Sharp
Any
Any
Sharp
Fists
Sharp
Blunt
Sharp
Sharp
Blunt
Fists
Fists
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
Blunt
Blunt
Sharp
Blunt
Blunt
Fists
Blunt
Blunt
Blunt

2.2
2.6
3.6
2.0
1.9
3.0
2.4
0.2
0.8
2.8
1.8
2.4
2.4
3.3
2.4
2.5
0.8

2
3
4
2
2
3
2
0
1
3
2
2
2
3
2
2
1

2.2
2.4
0.3
2.2
1.2
1.5
2.4
4.9
3.3
1.9
0.9
4.2
4.2
2.2
3.3
2.5
3.1

2
2
0
2
1
2
2
5
3
2
1
4
4
2
3
2
3

1.7
1.7
4.0
1.8
2.5
3.6
3.1
2.2
3.7
2.1
3.1
1.7
1.4
2.8
1.3
2.0
1.3

13
12
9
12
13
12
14
37
22
12
11
13
13
12
13
13
17

13
13
21
11
16
20
14
8
12
15
26
10
10
15
11
13
10

13
13
8
18
10
10
11
13
9
12
9
18
18
12
17
14
14

Vitality
Vitality
Vitality
Vitality
Vitality
Water
Water
Water
Water
Water
Water
Wind
Wind
Wind
Wind
Wind
Wind

mn to check its change to our character

FORMULA

Grey suit + 1s + 1s = Grey another char (Can combo with 0s, or all 0s)
Grey suit + 1s + 2s = Blue suit (40%) Grey suit HIGH caliber (60%)
try, and Peth @Game321
Grey suit + 2s + 2s = Blue suit (80%)
Blue suit + 1s + 1s = Blue suit snother char (Can combo with 0s, or all 0s)
Blue suit + 1s + 2s = Blue suit of HIGH caliber (60%)
Blue suit + 2s + 2s = Orange suit (20%)
Blue suit + Blue suit + 3s = Orange suit (70%)
Blue suit + 3s + 3s = Orange suit (80%)
Blue suit + 3s + Lucky Gem = Orange suit (90%)
Orange suit + 1s + 1s = Orange suit another char (No yet try 0s)
Synt +1 Success 100%; From +2 | +3, the success rate declined with level

Fists
Fists
Blunt
Blunt
Blunt
Sharp
Sharp
Sharp
Fists
Sharp
Blunt
Fists
Fists
Fists
Fists
Fists
Fists

Equipment Status
Str
Agi
Stm
HIGH Garaa
1
1
1
HIGH Hallowfiend Hirako Shinji 1
1
1
Hirako Shinji
1
1
1
HIGH Bomb Ichigo
1
1
1
HIGH Jiraiya
1
1
1
Kurosaki Ichigo
1
1
1
White Ichigo
1
1
1
HIGH Yadomaru Sasha
1
1
1
HIGH Asuma
1
1
1
Love Aikawa
1
1
1
Momo Hinamori
1
1
1
HIGH Hallowfiend Ulquiorra
1
1
1
HIGH Inoue Orihime
1
1
1
Tsunade
1
1
1
HIGH Unohana Retsu
1
1
1
Ulquiorra
1
1
1
HIGH White Ulquiorra
1
1
1
HIGH Kurotsuchi Nemu
1
1
1
HIGH Shizune
1
1
1
HIGH Aizen
1
1
1
HIGH Jun
1
1
1
HIGH Monique
1
1
1
HIGH Uchiha Itachi
1
1
1
Yamanaka Ino
1
1
1
HIGH Kurenai Yuuhi
1
1
1
Nara Shikamaru
1
1
1
HIGH Kuchiki Byakuya
1
1
1
Gin Ichimaru
1
1
1
HIGH Scorpion
1
1
1
Zangetsu
1
1
1
HIGH Aburame Shino
1
1
1
HIGH Rangiku Matsumoto
1
1
1
HIGH Tenten
1
1
1
HIGH Neliel
1
1
1
Orochimaru
1
1
1
HIGH Mitarashi Anko
1
1
1
HIGH Hatake Kakashi
1
1
1
HIGH Uchiha Sasuke
1
1
1
HIGH Kusajishi Yachiru
1
1
1
HIGH Renji
1
1
1
Hyuuga Hinata
1
1
1
Sakura Haruno
1
1
1
HIGH Grimmjow
1
1
1
HIGH Hallowfiend Grimmjow
1
1
1

CALIBER

LOW

LOW
LOW

LOW
LOW

LOW
LOW

LOW
LOW
LOW
LOW

LOW

LOW
LOW

Name Outfit

Total Stat Effect From E


Atk %
Block
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0

LOW

LOW
LOW
LOW
LOW

LOW

Hyuuga Neji
HIGH Rock Lee
HIGH Akamichi Choji
HIGH Inazuka Kiba
Sarugaki Hiyori
HIGH Halibel
Kuchiki Rukia
HIGH Haku
Hitsugaya Toushiro
Momochi Zabuza
HIGH Nanao Ise
HIGH 4th Hokage
HIGH Shihouin Yoruichi
Uzumaki Naruto
HIGH Soifon
HIGH Temari
HIGH Ggio Vega

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Equipment stat Effect on Each Char


Change Value Str / Agi / Stm Only

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

al Stat Effect From Equipment


Speed % Dodge HP / Cakra %
0.0
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.0
0
0.1
0.1
0
0.1
0.0
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.0
0
0.1
0.0
0
0.1
0.0
0
0.2
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.1
0
0.0
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.0
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.0
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.0
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1

0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1