Sunteți pe pagina 1din 1

Nume ________________________ Prenume____________________ clasa________ Data_______________

1. Scrie verbele la imperfect ( ce făceam?)

 Am început să citesc când (a fi) _________ 6 ani. 1


 Când (a fi) _________ mic, tata îmi (a citi) ___________ povești în fiecare seară. 1
 Colegii mei (a asculta) _____________ muzica populară. 1
 Eu (a se plimba) __________________ prin pădure când a început să plouă. 1

2. Puneți verbele la perfectul compus ( ce am făcut?) :


Mama ( a face)_________________ tortă la ziua mea ne naștere. 2
Vara eu ( a fi)__________________ în călătorieîn jurul lumii. 2
Părinții mei (a obsolvi) ______________ Universitatea de Stat . 2
Voi (a pregăti) ________________ temele de acasă? 2

3. Alcătuiți propoziții cu îmbinări de cuvinte :


Toamna aurie, cer posomorât, bate vântul.
________________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________ 2
4. Scrieți antonimele pentru cuvintele date :
cald - _______________ 2
A se despărți- ________________ 2
Des - ______________ 2
Scrieți sinonimele pentru cuvintele date :
A se desface - ______________ 2
A ocroti - ____________ 2
Lung - _______________ 2
5. Răspundeți la întrebări cu ajutorul textului :
1.Cum se numește floare de apă ce se întîlnește în America de Sud?
_______________________________________________________________________
2.Ce mănâncă balena- albastră?
____________________________________________________________________
3.De ce erau vânate sute și mii de egrete?
___________________________________________________________________
4.Cu ce se alimentează pasărea colibri?
__________________________________________________________________________
Total 30

S-ar putea să vă placă și