Sunteți pe pagina 1din 4

Independent Evaluation Commission for assessing the integrity of candidates

for the position of member in the self-administration bodies of judges and prosecutors

Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția


de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor

Decizia nr. 1 din 4 ianuarie 2023 cu privire la cererea de recuzare a membrilor Comisiei
depusă de Alexei PANIȘ,
Candidat la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii.

Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de


autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (“Comisia”) a deliberat în privat la 4 ianuarie
2023. Membrii participanți au fost:

1. Herman von HEBEL


2. Victoria HENLEY
3. Vitalie MIRON
4. Nona TSOTSORIA

Nadejda HRIPTIEVSCHI și Tatiana RĂDUCANU, subiecți ai cererii de recuzare, au furnizat


Comisiei explicațiile cu privire la cererea de recuzare și nu au mai participat la această decizie.

Comisia emite următoarea decizie, care a fost adoptată în acea dată:

Faptele

Alexei PANIȘ, Judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani („candidatul”), s-a aflat pe lista
candidaților remisă de Consiliul Superior al Magistraturii în adresa Comisiei la 6 aprilie 2022 în
vederea evaluării pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii.

La 3 ianuarie 2023, candidatul a depus o cerere de recuzare a membrilor Comisiei Nadejda


HRIPTIEVSCHI și Tatiana RĂDUCANU. Cererea de recuzare din partea candidatului s-a bazat
pe faptul că Tatiana RĂDUCANU continuă să facă parte din Consiliul Suprem de Securitate în
perioada ce este membru al Comisiei Independente de Evaluare și Nadejda HRIPTIEVSCHI
continuă să facă parte din Comitetul Consultativ Anticorupție pe lângă Președintele Republicii
Moldova în perioada ce este membru al Comisiei Independente de Evaluare. Candidatul
precizează că Tatiana RĂDUCANU a fost inclusă în componența Consiliului Suprem de
Securitate, constituit la 25 octombrie 2021, printr-un decret prezidențial emis de președintele
Maia Sandu. Candidatul precizează că Nadejda HRIPTIEVSCHI a fost inclusă în componența
Comitetului Consultativ Anticorupție pe lângă Președintele Republicii Moldova, constituit la 10
iunie 2021, printr-un decret prezidențial emis de președintele Maia Sandu. Ambele sunt membri
ai Comisiei Independente de Evaluare din 4 aprilie 2022. Candidatul susține că „Atît membrii
Consiliului Suprem de Securitate, cît și a Comitetului consultativ anticorupție pe lîngă
Președintele Republicii Moldova sunt desemnați de către Președintele Republicii Moldova pe
criterii de loialitate și însăși prezența lor în cadrul Comisiei de evaluare este suficientă pentru a
constata nu doar un conflict de interese, ci și un real mecanism de a influența procedura de
evaluare. Ambele entități sunt organe consultative pe lângă președintele Republicii Moldova și

1
acestea includ în componenta lor persoanele apropiate de președinte, care împărtășesc aceleași
viziuni în domeniul social, politic sau justiției.” Candidatul a mai declarat că la 30 decembrie
2022, Președintele Republicii Moldova în mod public a amenințat judecătorii și a recunoscut
influența asupra procesului de evaluare externă, declarând că „pentru a menține sprijinul popular
pentru reformă ...ar fi cazul să vedem mai multă implicare și responsabilitate din partea
judecătorilor ...mai ales că procesul de evaluare îi așteaptă și modul cum se comportă ei astăzi va
conta pentru notele la evaluare.”

Cadrul normativ
Art. 7 lit. d) din Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția
de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor („Legea nr.
26/2022”) prevede că membrii Comisiei de evaluare au obligația să se abţină de la orice activitate
în caz de conflict de interese, de la orice activitate ce ar putea genera un conflict de interese.

Art. 10, alin. (1)-(5) din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei independente de
evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale
judecătorilor și procurorilor, în temeiul Legii nr. 26/2022, adoptată la 22 aprilie 2022, modificată
la 23 decembrie 2022 („Regulamentul de organizare și funcționare”) prevede că cazurile de
conflict de interese sau alte circumstanțe care pot afecta obiectivitatea sau imparțialitatea
membrului, așa cum se menționează în art. 7 lit. d) din Legea nr. 26/2022, pot genera o decizie
de conflict de interese. Regulamentul de organizare și funcționare impune ca o cerere cu privire
la deciziea privind conflictul de interese - depusă de către un membru, alți membri sau de către
candidat - trebuie să fie argumentată și transmisă președintelui cît mai curîns posibil, la orice
etapă a procesului de evaluare. Comisia examinează cererea de recuzare în prezența membrului
respectiv, iar membrul poate oferi explicații.

În cazul în care cererea de recuzare a unui sau a mai multor membri afectează cvorumul, toți
membrii vor participa la dezbateri vizavi de decizia de recuzare. Dacă membrul/membrii afectat
(afectați) nu sunt obligați să participe pentru a asigura cvorumul, decizia de recuzare va fi luată
de membrii comisiei fără prezența membrului (membrilor) afectat (afectați).

În cazul în care Comisia decide recuzarea unui membru, membru recuzat - în ceea ce privește
candidatul vizat - nu va mai avea acces la informații care nu sunt publice, se va abține de la
activitățile de colectare a informațiilor, nu va participa la elaborarea materialelor și nu va participa
la procedura de vot, decât în cazul prevăzut de Legea nr. 26/2022 sau dacă este afectat cvorumul
necesar pentru adoptarea deciziei. Recuzarea se aplică în toate etapele ulterioare ale procedurii,
chiar dacă nu a fost declarată repetat și în mod explicit.

Motivarea

Cererea de recuzare a fost depusă la Comisie la 3 ianuarie 2023. Comisia a stabilit că cererea de
recuzare nu a fost depusă la Comisie cât mai curând posibil, deoarece, după cum a remarcat însuși
candidatul, Tatiana RĂDUCANU este membru al Consiliului Suprem de Securitate din 25
octombrie 2021 și Nadejda HRIPTIEVSCHI este membru al Comitetului Consultativ

2
Anticorupție din 10 iunie 2021 și ambele sunt membri ai Comisiei Independente de Evaluare din
4 aprilie 2022. Nedepunerea de către candidat a cererii de recuzare timp de zece luni de la apariția
presupusului conflict de interese nu poate fi considerată o depunere cât mai curând posibilă, așa
cum prevede art. 10 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei. În acest
sens, Comisia reține în continuare că candidatul a depus o cerere prealabilă de recuzare a acelorași
doi membri în urmă cu trei luni, la 6 octombrie 2022, cererea fiind respinsă parțial, din cauza
caracterului intempestiv al cererii, dovedind cunoașterea candidatului cu cerința ca cererea de
recuzare să fie depusă „cât mai curând posibil la orice etapă a procesului de evaluare”.

Comisia a analizat cererea de recuzare din partea candidatului, explicațiile membrilor Tatiana
RĂDUCANU și Nadejda HRIPTIEVSCHI, care sunt subiecți ai cererii de recuzare. În opinia
Comisiei, chiar dacă cererea de recuzare a fost depusă cât mai curând posibil, nu există conflict
de interese sau alte circumstanțe care ar putea afecta obiectivitatea sau imparțialitatea oricărui
membru al Comisiei. Art. 5 alin. (8) și (9) din Legea nr. 26/2022 identifică potențiale conflicte
de interese pentru membrii Comisiei prin interzicerea acestora de a ocupa orice altă funcție
publică și de a fi ocupat în ultimii trei ani funcția de deputat în Parlament, membru al Guvernului,
parte dintr-un partid politic, funcția de judecător sau procuror în Republica Moldova, funcția de
membru în Consiliul Superior al Magistraturii sau Consiliul Superior al Procurorilor sau oricare
dintre organele de specialitate ale acestora. Niciunul dintre organele consultative la care participă
Tatiana RĂDUCANU și Nadejda HRIPTIEVSCHI nu este inclus ca unul dintre organele în care
funcțiile actuale sau funcțiile recente de membru sunt interzise ca conflicte de interese reale sau
potențiale prin Legea nr. 26/2022. În consecință, afirmația candidatului potrivit căreia implicarea
în aceste organisme creează în mod inerent un conflict de interese pentru un membru al Comisiei,
fără alte temeiuri de fapt sau de drept, neapărat eșuează.

Eforturile candidatului de a invoca alte circumstanțe care pot afecta obiectivitatea sau
imparțialitatea membrilor Comisiei, de asemenea eșuează. Candidatul presupune că membrii se
află sub influența și controlul Președintelui, susținând că organele în care activează cuprind în
componența lor „persoanele apropiate de președinte, care împărtășesc aceleași opinii în domeniul
social, politic sau al justiției” și că membrii au fost desemnați în acele organisme „pe criterii de
loialitate” și însăși prezența lor în cadrul Comisiei de evaluare servește ca un real mecanism de a
influența procedura de evaluare.” În absența oricărui suport de fapt, pretențiile candidatului nu
sunt recunoscute. Mai mult decât atât, în opinia Comisiei, declarația atribuită președintelui (cu
multiple ștergeri) că „pentru a menține sprijinul popular pentru reformă... ar trebui să vedem mai
multă implicare și responsabilitate din partea judecătorilor... mai ales că procesul de evaluare îi
așteaptă și modul cum se comportă ei astăzi va conta pentru notele de evaluare,” nu evidențiază
controlul Președintelui asupra procesului de evaluare a candidaților la funcții în organele de
autoadministrare în sistemul de justiție (pre-vetting) sau asupra membrilor Comisiei pe care
candidatul încearcă să-i recuze.

Decizia

Comisia a stabilit că nu a existat un conflict de interese sau alte circumstanțe care ar putea afecta
obiectivitatea sau imparțialitatea membrilor Nadejda HRIPTIEVSCHI și Tatiana RĂDUCANU
din cauza participării continue a acestora, în Comitetul Consultativ Anticorupție și respectiv,
Consiliul Suprem de Securitate, în perioada în care activează în calitate de membri ai Comisiei

3
Independente de Evaluare. În consecință, Comisia a decis să nu recuze membrii Nadejda
HRIPTIEVSCHI și Tatiana RĂDUCANU.

Decizia fost întocmită în limba engleza și tradusă în limba română.

Semnătura: Herman von HEBEL


Președinte al Comisiei

S-ar putea să vă placă și