Sunteți pe pagina 1din 372

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ


CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI

Nr. 137584 / 10.12.2021

ANUNŢ
Aducem la cunostinta cetăţenilor

BUGETELE RECTIFICATE
(general, local și bugetul veniturilor proprii)

LA DATA DE 30.11.2021

si

PROGRAMUL DE INVESTITII

Pentru consultarea acestuia vă invităm să vizitaţi site-ul


www.primaria-iasi.ro

CAPITALA
ISTORICĂ A Bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11 0232 267 621 www.primaria-iasi.ro
ROMÂNIEI Iași RO-700064; Cod Fiscal: 4541580 informatii@primaria-iasi.ro / PrimariaMunicipiuluiIasi
MUNICIPIUL IASI

BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI IASI


la 30.11.2021

mii lei
FOND DENUMIRE BUGET Buget an 2021
02A Buget local 1.444.944,05
Sectiunea de functionare
974.694,97
Sectiunea de dezvoltare
02B 470.249,08
0,00
Bugetul centralizat al creditelor externe si interne
Bugetul fondurilor externe nerambursabile- Sectiunea de
02D Dezvoltare 997,00
Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate
02E;02G;02F
integral sau partial din venituri proprii 390.344,14
Sectiunea de functionare 324.002,57

Sectiunea de dezvoltare
66.341,57
Transferuri intre bugete(se scad)
-62.331,17

TOTAL 1.773.954,02

02A Bugetul Local


02D Bugetul fondurilor externe nerambursabile - Spitalul de Recuperare - proiect FEN
Activitati finantate integral din venituri proprii - Invatamant, Directia de Asistenta Sociala, Caminul de
02E Pensionari, Caminul de Batrani, Directia Crese.
Integral venituri proprii - Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul Clinic Dr.C.I.Parhon, Spitalul Clinic
02F Judetean de Urgenta Sf.Spiridon
Venituri proprii si subventii - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor, Politia Locala, Ateneul National din
02G Iasi, Editura Junimea, Casa de Cultura a Municipiului Iasi - Mihai Ursachi.
MUNICIPIUL IASI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE


CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA
CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI
PARAGRAFE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI
PENTRU ANII 2022-2024
Sursa de finantare: 02A
(mii lei)
Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

SECTIUNEA TOTAL
TOTAL VENITURI 1 00.01 1.396.344,05 359.481,82 305.996,82 431.948,57 298.916,84 1.190.082,37 899.841,14 873.867,73
VENITURI PROPRII 2 00.02 888.567,97 243.389,12 143.296,58 257.462,53 244.419,74 646.226,99 675.200,46 707.467,51
I. VENITURI CURENTE 3 00.03 1.057.388,51 278.219,61 169.204,82 286.304,14 323.659,94 789.186,49 818.157,47 850.509,34
A. VENITURI FISCALE 4 00.04 773.061,93 249.619,69 154.907,27 204.412,42 164.122,55 710.580,86 735.621,55 763.929,04
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
5 00.05 447.877,82 167.571,13 96.047,93 126.830,00 57.428,76 441.129,70 463.057,54 485.669,63
CASTIGURI DIN CAPITAL
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 6 03.00.01 447.877,82 167.571,13 96.047,93 126.830,00 57.428,76 441.129,70 463.057,54 485.669,63
PERSOANE FIZICE
Impozit pe venit 7 03.02A 1.486,82 594,73 297,36 371,70 223,03 1.556,70 1.634,54 1.714,63
Impozitul pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din 8 03.02A.18 1.486,82 594,73 297,36 371,70 223,03 1.556,70 1.634,54 1.714,63
patrimoniul personal
Cote si sume defalcate din impozitul
9 04.02A 446.391,00 166.976,40 95.750,57 126.458,30 57.205,73 439.573,00 461.423,00 483.955,00
pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02A.01 444.311,00 166.976,40 95.750,57 126.458,30 55.125,73 432.595,00 454.225,00 476.482,00

©ELCEB, Adi-Com Soft 1 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Sume alocate din cotele defalcate din


impozitul pe venit pentru echilibrarea 11 04.02A.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,00 2.166,00 2.186,00
bugetelor locale
Sume repartizate din Fondul la
12 04.02A.05 2.080,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00 4.798,00 5.032,00 5.287,00
dispozitia Consiliului Judetean
A3. IMPOZITE SI TAXE PE
13 07.00.01 112.497,28 33.545,42 26.272,70 31.928,77 20.750,39 91.533,55 92.900,97 96.712,94
PROPRIETATE
Impozite si taxe pe proprietate 14 07.02A 112.497,28 33.545,42 26.272,70 31.928,77 20.750,39 91.533,55 92.900,97 96.712,94
Impozit pe cladiri 15 07.02A.01 78.640,97 23.870,00 21.434,99 22.664,54 10.671,44 66.208,14 66.309,28 68.818,25
Impozit pe cladiri - PF 16 07.02A.01.01 23.310,39 7.139,00 3.569,49 8.924,81 3.677,09 21.634,28 19.649,72 20.582,01
Impozit pe cladiri - PJ 17 07.02A.01.02 55.330,58 16.731,00 17.865,50 13.739,73 6.994,35 44.573,86 46.659,56 48.236,24
Impozit pe terenuri 18 07.02A.02 27.263,55 7.038,32 3.519,16 7.616,04 9.090,03 18.422,79 19.343,94 20.291,80
Impozit pe terenuri - PF 19 07.02A.02.01 6.836,43 2.054,58 1.027,29 2.484,11 1.270,45 5.377,85 5.646,75 5.923,44
Impozit pe terenuri - PJ 20 07.02A.02.02 20.296,15 4.938,19 2.469,09 5.086,37 7.802,50 12.925,70 13.571,99 14.237,02
Impozit pe terenurile extravilane 21 07.02A.02.03 130,97 45,55 22,78 45,56 17,08 119,24 125,20 131,34
Taxe judiciare de timbru, taxe de
timbru pentru activitatea notariala si 22 07.02A.03 6.592,76 2.637,10 1.318,55 1.648,19 988,92 6.902,62 7.247,75 7.602,89
alte taxe de timbru
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI
23 11.00.01 208.254,81 46.795,14 31.732,64 44.424,14 85.302,89 173.446,89 174.968,78 176.622,19
SERVICII
Sume defalcate din TVA (se scad) 24 11.02A 171.580,14 35.475,01 26.071,93 30.553,98 79.479,22 143.816,45 143.856,81 143.985,72
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea
25 11.02A.01 3.540,05 0,00 705,00 562,05 2.273,00 4.881,00 4.881,00 4.881,00
cheltuielilor descentralizate la nivelul
judetelor
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul 26 11.02A.02 99.135,09 27.618,01 19.750,93 24.888,93 26.877,22 112.939,45 113.846,81 114.740,72
comunelor, oraselor, municipiilor,
sectoarelor si Municipiului Bucuresti

©ELCEB, Adi-Com Soft 2 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Sume defalcate din TVA pt


27 11.02A.06 45.906,00 0,00 0,00 0,00 45.906,00 3.421,00 2.554,00 1.789,00
echilibrarea bugetelor locale
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea
28 11.02A.09 22.999,00 7.857,00 5.616,00 5.103,00 4.423,00 22.575,00 22.575,00 22.575,00
invatamantului particular sau
confesional acreditat
Taxe pe servicii specifice 29 15.02A 1.107,82 443,13 222,21 276,96 165,52 1.159,89 1.217,89 1.277,57
Impozit pe spectacole 30 15.02A.01 6,18 2,47 1,24 1,55 0,92 6,47 6,80 7,13
Alte taxe pe servicii specifice 31 15.02A.50 1.101,64 440,66 220,97 275,41 164,60 1.153,42 1.211,09 1.270,44
Taxe pe utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 32 16.02A 35.566,85 10.877,00 5.438,50 13.593,20 5.658,15 28.470,55 29.894,08 31.358,90
desfasurarea de activitati
Taxa asupra mijloacelor de transport 33 16.02A.02 27.805,83 7.971,85 3.985,92 11.329,32 4.518,74 20.866,33 21.909,65 22.983,23
Taxa asupra mijloacelor de transport -
34 16.02A.02.01 17.473,82 5.069,53 2.534,76 7.468,46 2.401,07 13.269,50 13.932,98 14.615,70
PF
Taxa asupra mijloacelor de transport -
35 16.02A.02.02 10.332,01 2.902,32 1.451,16 3.860,86 2.117,67 7.596,83 7.976,67 8.367,53
PJ
Taxe si tarife pentru eliberarea de
36 16.02A.03 1.106,40 243,30 121,65 600,22 141,23 636,83 668,67 701,44
licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 37 16.02A.50 6.654,62 2.661,85 1.330,93 1.663,66 998,18 6.967,39 7.315,76 7.674,23
desfasurare de activitati
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 38 18.00.01 4.432,02 1.708,00 854,00 1.229,51 640,51 4.470,72 4.694,26 4.924,28
Alte impozite si taxe fiscale 39 18.02A 4.432,02 1.708,00 854,00 1.229,51 640,51 4.470,72 4.694,26 4.924,28
Alte impozite si taxe 40 18.02A.50 4.432,02 1.708,00 854,00 1.229,51 640,51 4.470,72 4.694,26 4.924,28
C. VENITURI NEFISCALE 41 30.00.01 284.326,58 28.599,92 14.297,55 81.891,72 159.537,39 78.605,63 82.535,92 86.580,30
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 42 30.00.02 66.147,80 19.605,30 9.802,65 29.387,91 7.351,94 55.074,75 57.828,50 60.662,21
Venituri din proprietate 43 30.02A 66.145,64 19.605,30 9.802,65 29.385,75 7.351,94 55.074,75 57.828,50 60.662,21
Venituri din concesiuni si inchirieri 44 30.02A.05 57.272,48 18.829,00 9.414,50 21.968,12 7.060,86 49.284,89 51.749,14 54.284,95

©ELCEB, Adi-Com Soft 3 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Alte venituri din concesiuni si


45 30.02A.05.30 57.272,48 18.829,00 9.414,50 21.968,12 7.060,86 49.284,89 51.749,14 54.284,95
inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende 46 30.02A.08 6.932,45 0,00 0,00 6.932,45 0,00 3.757,93 3.945,83 4.139,18
Venituri din dividende de la alti
47 30.02A.08.02 6.932,45 0,00 0,00 6.932,45 0,00 3.757,93 3.945,83 4.139,18
platitori
Alte venituri din proprietate 48 30.02A.50 1.940,71 776,30 388,15 485,18 291,08 2.031,93 2.133,53 2.238,08
Venituri din dobanzi 49 31.02A 2,16 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din dobanzi 50 31.02A.03 2,16 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 51 33.00.01 218.178,78 8.994,62 4.494,90 52.503,81 152.185,45 23.530,88 24.707,42 25.918,09
Venituri din prestari de servicii si alte
52 33.02A 192.797,54 118,44 59,22 45.124,03 147.495,85 310,02 325,52 341,47
activitati
Venituri din prestari de servicii 53 33.02A.08 192.500,00 0,00 0,00 45.050,00 147.450,00 0,00 0,00 0,00
Contributia persoanelor beneficiare
54 33.02A.12 6,10 2,44 1,22 1,53 0,91 6,39 6,71 7,04
ale cantinelor de ajutor social
Venituri din recuperarea cheltuielilor
55 33.02A.28 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00
de judecata, imputatii si despagubiri
Alte venituri din prestari de servicii si
56 33.02A.50 290,00 116,00 58,00 72,50 43,50 303,63 318,81 334,43
alte activitati
Venituri din taxe administrative,
57 34.02A 1.607,95 615,71 307,85 450,71 233,68 1.611,62 1.692,20 1.775,12
eliberari permise
Taxe extrajudiciare de timbru 58 34.02A.02 8,68 0,00 0,00 5,89 2,79 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din taxe administrative,
59 34.02A.50 1.599,27 615,71 307,85 444,82 230,89 1.611,62 1.692,20 1.775,12
eliberari de permise
Amenzi, penalitati si confiscari 60 35.02A 13.115,88 4.102,34 2.051,17 4.063,96 2.898,41 10.737,88 11.274,78 11.827,25
Venituri din amenzi si alte sanctiuni
61 35.02A.01 13.115,88 4.102,34 2.051,17 4.063,96 2.898,41 10.737,88 11.274,78 11.827,25
aplicate conform dispozitiilor legale
Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate de catre alte institutii de 62 35.02A.01.02 13.115,88 4.102,34 2.051,17 4.063,96 2.898,41 10.737,88 11.274,78 11.827,25
specialitate
Diverse venituri 63 36.02A 10.652,63 4.153,35 2.076,66 2.865,11 1.557,51 10.871,36 11.414,92 11.974,25
©ELCEB, Adi-Com Soft 4 / 42
Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Venituri din aplicarea prescriptiei


64 36.02A.01 18,57 7,43 3,71 4,64 2,79 19,44 20,41 21,41
extinctive
Venituri din aplicatia prescriptiei
65 36.02A.01.01 18,57 7,43 3,71 4,64 2,79 19,44 20,41 21,41
extinctive
Taxe speciale 66 36.02A.06 3.416,36 1.316,55 658,27 947,84 493,70 3.446,05 3.618,35 3.795,65
Venituri din recuperarea cheltuielilor
efectuate in cursul procesului de 67 36.02A.14 144,28 0,00 0,00 144,28 0,00 0,00 0,00 0,00
executare silita
Alte venituri 68 36.02A.50 7.073,42 2.829,37 1.414,68 1.768,35 1.061,02 7.405,87 7.776,16 8.157,19
Transferuri voluntare, altele decat
69 37.02A 4,78 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
subventiile
Donatii si sponsorizari 70 37.02A.01 4,78 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varsaminte din sectiunea de
functionare pentru finantarea
71 37.02A.03 -117.108,04 -40.009,15 -40.411,99 -41.320,77 4.633,87 -139.479,40 -50.289,72 -28.728,81
sectiunii de dezvoltare a bugetului de
venituri proprii si subventii
Varsaminte din sectiunea de
72 37.02A.04 117.108,04 40.009,15 40.411,99 41.320,77 -4.633,87 139.479,40 50.289,72 28.728,81
functionare
II. VENITURI DIN CAPITAL 73 39.00.01 2.764,38 649,30 163,69 1.712,37 239,02 856,95 899,80 943,89
Venituri din valorificarea unor bunuri 74 39.02A 2.764,38 649,30 163,69 1.712,37 239,02 856,95 899,80 943,89
Venituri din valorificarea unor bunuri
75 39.02A.01 405,67 38,88 19,44 300,88 46,47 101,78 106,87 112,11
ale institutiilor publice
Venituri din vanzarea locuintelor
76 39.02A.03 721,27 288,51 144,25 180,32 108,19 755,17 792,93 831,78
construite din fondurile statului
Venituri din vanzarea unor bunuri
77 39.02A.07 1.637,44 321,91 0,00 1.231,17 84,36 0,00 0,00 0,00
apartinand domeniului privat
IV. SUBVENTII 78 42.00.01 93.044,16 19.986,92 29.867,92 44.574,27 -1.384,95 108.462,06 45.474,26 22.414,50
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
79 42.00.02 93.044,16 19.986,92 29.867,92 44.574,27 -1.384,95 108.462,06 45.474,26 22.414,50
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat 80 42.02A 93.044,16 19.986,92 29.867,92 44.574,27 -1.384,95 108.462,06 45.474,26 22.414,50

©ELCEB, Adi-Com Soft 5 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Retehnologizarea centralelor termice


81 42.02A.01 13.843,40 0,00 9.560,60 4.282,80 0,00 0,00 0,00 0,00
si electrice de termoficare
Sume alocate de la bugetul de stat
82 42.02A.01.01 1.560,60 0,00 9.560,60 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pentru Programul Termoficare
Sume alocate pentru Programul
Termoficare din sumele obtinute din
83 42.02A.01.02 12.282,80 0,00 0,00 12.282,80 0,00 0,00 0,00 0,00
vanzarea certificatelor de emisii de
gaze cu efect de sera
Suventii de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea 84 42.02A.16 10.879,00 0,00 0,00 7.379,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
investitiilor in sanatate
Subventii de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
85 42.02A.16.01 10.879,00 0,00 0,00 7.379,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
aparaturii medicale si echipamentelor
de comunicatii in urgenta in sanatate
Subventii pentru acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei si a
suplimentului pentru energie alocate 86 42.02A.34 14,50 7,25 0,00 0,00 7,25 14,50 14,50 14,50
pentru consumul de combustibili
solizi si sau petrolieri
Subventii de la bugetul de stat pentru
87 42.02A.41 12.168,00 4.542,00 4.042,00 3.542,00 42,00 168,00 168,00 168,00
finantarea sanatatii
Finantarea Programui National de
88 42.02A.65 1.300,00 854,62 445,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezvoltare Locala
Subventii de la bugetul de stat pentru
89 42.02A.66 22.232,00 7.186,00 5.650,00 5.600,00 3.796,00 22.232,00 22.232,00 22.232,00
finantarea sanatatii
Subventii de la bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din
90 42.02A.69 32.382,26 7.397,05 10.169,94 23.545,47 -8.730,20 86.047,56 23.059,76 0,00
fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare, aferente perioadei
de programare 2014 - 2020

©ELCEB, Adi-Com Soft 6 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Subventii pentru finantarea liceelor


tehnologice cu profil preponderent 91 42.02A.79 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00
agricol
Subventii pentru finantarea liceelor
tehnologice cu profil preponderent
92 42.02A.79.02 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00
agricol, pentru sectiunea de
dezvoltare
Alte sume primite de la UE 93 46.02A 259,70 0,00 0,00 259,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte sume primite si fonduri de la
Uniunea Europeana pentru
94 46.02A.04 259,70 0,00 0,00 259,70 0,00 0,00 0,00 0,00
programele operationale finantate din
cadrul financiar 2014-2020
Sume primite de la UE/alti donatori în
contul platilor efectuate si
95 48.02A 242.887,30 60.625,99 106.760,39 99.098,09 -23.597,17 291.576,87 35.309,61 0,00
prefinantari aferente cadrului
financiar 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare
96 48.02A.01 235.846,92 57.912,69 104.685,86 97.179,76 -23.931,39 283.824,37 32.369,71 0,00
Regionala (FEDR)
Sume primite in contul platilor
97 48.02A.01.01 140.199,99 23.928,29 55.351,31 48.452,04 12.468,35 283.824,37 32.369,71 0,00
efectuate în anul curent
Sume primite în contul platilor
98 48.02A.01.02 7.411,03 6.266,78 1.150,24 -25,18 19,19 0,00 0,00 0,00
efectuate în anii anteriori
Prefinantare 99 48.02A.01.03 88.235,90 27.717,62 48.184,31 48.752,90 -36.418,93 0,00 0,00 0,00
Fondul Social European (FSE) 100 48.02A.02 5.954,75 2.713,30 2.074,53 832,70 334,22 2.898,99 0,00 0,00
Sume primite în contul platilor
101 48.02A.02.01 4.013,93 1.698,81 1.085,04 895,87 334,21 2.071,18 0,00 0,00
efectuate în anul curent
Sume primite în contul platilor
102 48.02A.02.02 373,58 326,01 47,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efectuate în anii anteriori
Prefinantare 103 48.02A.02.03 1.567,24 688,48 941,92 -63,17 0,01 827,81 0,00 0,00
Instrumentul European de Vecinatate
104 48.02A.12 1.085,63 0,00 0,00 1.085,63 0,00 4.853,51 2.939,90 0,00
(ENI)

©ELCEB, Adi-Com Soft 7 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Sume primite în contul platilor


105 48.02A.12.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310,00 2.639,90 0,00
efectuate în anul curent
Sume primite în contul platilor
106 48.02A.12.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 300,00 0,00
efectuate în anii anteriori
Prefinantare 107 48.02A.12.03 1.085,63 0,00 0,00 1.085,63 0,00 2.433,51 0,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 108 1.444.944,05 2.719,57 408.081,82 305.996,82 431.948,57 298.916,84 1.190.082,37 899.841,14 873.867,73
CHELTUIELI CURENTE 109 01 1.301.036,67 488,87 355.929,27 261.946,83 387.915,98 295.244,59 1.042.418,64 836.288,32 812.034,51
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 110 10 150.784,15 0,00 56.526,61 33.683,77 39.488,53 21.085,24 152.450,00 158.699,48 165.137,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 111 20 496.161,01 8,13 83.309,38 40.867,41 100.677,24 271.306,98 205.682,80 271.408,34 299.394,74
TITLUL III DOBANZI 112 30 8.376,00 0,00 1.712,00 2.208,00 2.310,00 2.146,00 6.110,00 5.970,00 5.344,00
TITLUL IV SUBVENTII 113 40 122.090,71 480,74 49.367,05 22.982,95 49.383,85 356,86 103.132,53 107.245,21 111.618,51
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 114 50 2.060,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.177,32
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 115 51 84.436,94 0,00 23.274,70 13.089,67 39.654,00 8.418,57 65.059,98 85.691,85 89.939,78
PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116 55 24.488,00 0,00 8.452,40 6.031,20 5.321,50 4.682,90 24.491,68 24.267,69 23.123,93
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 117 57 45.391,85 0,00 11.732,33 9.291,30 10.455,05 13.913,17 44.799,17 46.487,93 48.225,66
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 118 58 326.780,73 0,00 108.533,86 126.955,53 128.594,31 -37.302,97 393.091,09 68.858,36 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 119 59 40.467,28 0,00 10.960,94 6.837,00 12.031,50 10.637,84 37.601,39 57.659,46 59.073,07
CHELTUIELI DE CAPITAL 120 70 115.129,38 2.230,70 44.738,05 36.745,39 36.839,09 -3.193,15 119.638,73 35.527,82 25.473,22
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 121 71 114.979,38 2.230,70 44.588,05 36.745,39 36.839,09 -3.193,15 119.638,73 35.527,82 25.473,22
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 122 72 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERATIUNI FINANCIARE 123 79 28.778,00 0,00 7.414,50 7.304,60 7.193,50 6.865,40 28.025,00 28.025,00 36.360,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
124 81 28.778,00 0,00 7.414,50 7.304,60 7.193,50 6.865,40 28.025,00 28.025,00 36.360,00
CREDITE

©ELCEB, Adi-Com Soft 8 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Partea I-a SERVICII PUBLICE


125 50.02A 103.598,83 0,00 41.680,88 24.149,10 28.517,77 9.251,08 111.901,97 114.570,29 118.656,83
GENERALE
Autoritati publice si actiuni externe 126 51.02A 75.845,80 0,00 28.727,61 17.537,34 22.588,77 6.992,08 78.648,54 80.777,11 84.690,69
CHELTUIELI CURENTE 127 01 73.748,17 0,00 28.005,48 16.342,84 21.061,77 8.338,08 77.740,54 79.869,11 83.782,69
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 128 10 62.401,86 0,00 25.122,48 12.937,84 17.672,30 6.669,24 68.318,00 71.733,91 75.248,87
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 129 20 9.046,97 0,00 1.881,00 2.535,00 2.976,97 1.654,00 7.067,25 7.420,62 7.784,23
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 130 58 1.800,00 0,00 742,00 740,00 250,00 68,00 1.674,74 0,00 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 131 59 499,34 0,00 260,00 130,00 162,50 -53,16 680,55 714,58 749,59
CHELTUIELI DE CAPITAL 132 70 1.189,63 0,00 494,13 966,50 1.299,00 -1.570,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 133 71 1.189,63 0,00 494,13 966,50 1.299,00 -1.570,00 0,00 0,00 0,00
OPERATIUNI FINANCIARE 134 79 908,00 0,00 228,00 228,00 228,00 224,00 908,00 908,00 908,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
135 81 908,00 0,00 228,00 228,00 228,00 224,00 908,00 908,00 908,00
CREDITE
Autoritati executive si legislative 136 51.02A.01 75.845,80 0,00 28.727,61 17.537,34 22.588,77 6.992,08 78.648,54 80.777,11 84.690,69
Autoritati executive 137 51.02A.01.03 75.845,80 0,00 28.727,61 17.537,34 22.588,77 6.992,08 78.648,54 80.777,11 84.690,69

Alte servicii publice generale 138 54.02A 18.069,03 0,00 11.214,27 3.255,76 3.534,00 65,00 26.922,43 27.664,18 28.519,14
CHELTUIELI CURENTE 139 01 18.069,03 0,00 11.214,27 3.255,76 3.534,00 65,00 26.922,43 27.664,18 28.519,14
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 140 20 6.944,00 0,00 5.072,00 1.614,00 1.561,00 -1.303,00 8.097,92 8.502,83 8.919,44
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 141 50 2.060,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.177,32
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 142 51 7.735,00 0,00 2.903,10 1.550,90 1.898,00 1.383,00 8.240,41 8.652,44 9.076,41
PUBLICE
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 143 58 1.030,03 0,00 1.059,17 30,86 0,00 -60,00 270,00 179,11 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
©ELCEB, Adi-Com Soft 9 / 42
Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 144 59 300,00 0,00 120,00 60,00 75,00 45,00 314,10 329,80 345,97
Fond de rezerva bugetara la
145 54.02A.05 2.060,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.177,32
dispozitia autoritatilor locale
Servicii publice comunitare de
146 54.02A.10 7.735,00 0,00 2.903,10 1.550,90 1.898,00 1.383,00 8.240,41 8.652,44 9.076,41
evidenta a persoanelor
Alte servicii publice generale 147 54.02A.50 8.274,03 0,00 6.251,17 1.704,86 1.636,00 -1.318,00 8.682,02 9.011,74 9.265,41

Tranzactii privind datoria publica


148 55.02A 9.684,00 0,00 1.739,00 3.356,00 2.395,00 2.194,00 6.331,00 6.129,00 5.447,00
si imprumuturi
CHELTUIELI CURENTE 149 01 9.684,00 0,00 1.739,00 3.356,00 2.395,00 2.194,00 6.331,00 6.129,00 5.447,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 20 1.308,00 0,00 27,00 1.148,00 85,00 48,00 221,00 159,00 103,00
TITLUL III DOBANZI 151 30 8.376,00 0,00 1.712,00 2.208,00 2.310,00 2.146,00 6.110,00 5.970,00 5.344,00
Tranzactii privind datoria publica
152 55.02A.00 9.684,00 0,00 1.739,00 3.356,00 2.395,00 2.194,00 6.331,00 6.129,00 5.447,00
si imprumuturi
Partea a II-a APARARE, ORDINE
PUBLICA SI SIGURANTA 153 59.02A 29.777,00 0,00 12.194,00 6.200,00 7.639,00 3.744,00 32.066,50 33.669,85 35.319,67
NATIONALA
Ordine publica si siguranta
154 61.02A 29.777,00 0,00 12.194,00 6.200,00 7.639,00 3.744,00 32.066,50 33.669,85 35.319,67
nationala
CHELTUIELI CURENTE 155 01 29.777,00 0,00 12.194,00 6.200,00 7.639,00 3.744,00 32.066,50 33.669,85 35.319,67
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 156 20 250,00 0,00 123,00 165,00 94,00 -132,00 471,15 494,70 518,94
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 157 51 29.527,00 0,00 12.071,00 6.035,00 7.545,00 3.876,00 31.595,35 33.175,15 34.800,73
PUBLICE
Ordine publica 158 61.02A.03 29.527,00 0,00 12.071,00 6.035,00 7.545,00 3.876,00 31.595,35 33.175,15 34.800,73
Politie locala 159 61.02A.03.04 29.527,00 0,00 12.071,00 6.035,00 7.545,00 3.876,00 31.595,35 33.175,15 34.800,73
Protectie civila si protectie contra
incendiilor (protectie civila 160 61.02A.05 100,00 0,00 3,00 145,00 84,00 -132,00 314,10 329,80 345,96
nonmilitara)

©ELCEB, Adi-Com Soft 10 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Alte cheltuieli in domeniul ordinii


161 61.02A.50 150,00 0,00 120,00 20,00 10,00 0,00 157,05 164,90 172,98
publice si sigurantei nationale
Partea a III-a CHELTUIELI
162 64.02A 430.759,80 1.736,55 151.725,50 106.282,86 124.628,72 48.122,72 393.552,55 375.316,64 376.667,03
SOCIAL-CULTURALE
Invatamant 163 65.02A 131.765,93 0,00 51.443,08 31.777,06 30.093,29 18.452,50 125.949,33 95.822,81 100.543,00
CHELTUIELI CURENTE 164 01 110.793,23 0,00 43.391,73 24.001,21 24.295,79 19.104,50 107.839,33 95.822,81 98.863,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 165 20 38.394,78 0,00 16.499,78 4.355,00 8.911,00 8.629,00 42.730,00 45.567,00 51.392,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 166 51 343,20 0,00 104,20 60,00 82,00 97,00 474,00 484,00 494,00
PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 167 55 23.019,00 0,00 7.868,00 5.620,00 5.105,00 4.426,00 22.575,00 22.575,00 22.575,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 168 57 6.368,85 0,00 348,00 1.346,80 1.708,05 2.966,00 5.701,00 5.701,00 5.701,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 169 58 20.992,46 0,00 10.597,81 7.822,41 3.692,74 -1.120,50 16.813,93 2.794,81 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 170 59 21.674,94 0,00 7.973,94 4.797,00 4.797,00 4.107,00 19.545,40 18.701,00 18.701,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 171 70 20.972,70 0,00 8.051,35 7.775,85 5.797,50 -652,00 18.110,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 172 71 20.972,70 0,00 8.051,35 7.775,85 5.797,50 -652,00 18.110,00 0,00 0,00
OPERATIUNI FINANCIARE 173 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
174 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
CREDITE
Invatamant prescolar si primar 175 65.02A.03 38.775,55 0,00 12.541,60 11.503,38 8.796,20 5.934,37 37.972,33 28.118,94 26.660,49
Invatamant prescolar 176 65.02A.03.01 26.532,05 0,00 8.769,00 8.565,58 5.953,50 3.243,97 26.868,33 16.927,74 15.352,19
Invatamant primar 177 65.02A.03.02 12.243,50 0,00 3.772,60 2.937,80 2.842,70 2.690,40 11.104,00 11.191,20 11.308,30
Invatamant secundar 178 65.02A.04 73.948,25 0,00 28.415,15 15.627,43 17.737,04 12.168,63 64.351,16 62.502,87 66.998,51
Invatamant secundar inferior 179 65.02A.04.01 24.143,77 0,00 8.308,25 5.383,84 4.997,10 5.454,58 21.912,00 21.270,65 21.467,21
Invatamant secundar superior 180 65.02A.04.02 47.103,03 0,00 19.102,40 8.903,09 11.817,84 7.279,70 37.964,16 39.101,40 44.556,30
Invatamant profesional 181 65.02A.04.03 2.701,45 0,00 1.004,50 1.340,50 922,10 -565,65 4.475,00 2.130,82 975,00

©ELCEB, Adi-Com Soft 11 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Invatamant postliceal 182 65.02A.05 925,19 0,00 631,29 240,00 149,00 -95,10 473,84 159,00 162,00
Servicii auxiliare pentru educatie 183 65.02A.11 509,00 0,00 0,00 0,00 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte servicii auxiliare 184 65.02A.11.30 509,00 0,00 0,00 0,00 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul
185 65.02A.50 17.607,94 0,00 9.855,04 4.406,25 2.902,05 444,60 23.152,00 5.042,00 6.722,00
invatamantului

Sanatate 186 66.02A 64.972,70 0,00 18.878,43 16.710,39 24.119,85 5.264,03 43.976,44 58.068,00 53.465,58
CHELTUIELI CURENTE 187 01 64.792,27 0,00 18.458,00 16.710,39 24.119,85 5.504,03 43.976,44 58.068,00 53.465,58
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 188 10 32.200,00 0,00 10.678,00 9.042,00 8.642,00 3.838,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 189 20 2.711,06 0,00 1.150,00 1.061,06 500,00 0,00 204,70 209,93 215,32
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 190 51 23.998,67 0,00 3.130,00 2.900,57 11.289,00 6.679,10 11.478,50 30.444,86 30.950,26
PUBLICE
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 191 58 5.882,54 0,00 3.500,00 3.706,76 3.688,85 -5.013,07 9.993,24 5.113,21 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 192 70 180,43 0,00 420,43 0,00 0,00 -240,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 193 71 180,43 0,00 420,43 0,00 0,00 -240,00 0,00 0,00 0,00
Servicii medicale in unitati sanitare
194 66.02A.06 29.902,18 0,00 6.890,97 6.607,33 14.977,85 1.426,03 21.471,74 35.558,07 30.950,26
cu paturi
Spitale generale 195 66.02A.06.01 29.902,18 0,00 6.890,97 6.607,33 14.977,85 1.426,03 21.471,74 35.558,07 30.950,26
Servicii de sanatate publica 196 66.02A.08 22.811,06 0,00 7.228,00 6.103,06 5.642,00 3.838,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 197 66.02A.50 12.259,46 0,00 4.759,46 4.000,00 3.500,00 0,00 104,70 109,93 115,32
Alte institutii si actiuni sanitare 198 66.02A.50.50 12.259,46 0,00 4.759,46 4.000,00 3.500,00 0,00 104,70 109,93 115,32

Cultura, recreere si religie 199 67.02A 122.998,42 1.114,15 43.183,02 34.099,03 45.303,35 413,02 110.044,25 92.749,18 88.729,62
CHELTUIELI CURENTE 200 01 104.196,37 0,00 37.423,72 28.788,38 36.609,65 1.374,62 87.486,25 83.283,76 87.918,62
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 201 20 45.038,60 0,00 14.732,60 10.917,35 16.319,65 3.069,00 34.407,88 46.128,27 47.898,55

©ELCEB, Adi-Com Soft 12 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE


UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 202 51 13.349,50 0,00 5.066,40 2.543,20 3.840,00 1.899,90 13.271,72 12.935,40 14.618,38
PUBLICE
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 203 58 31.373,27 0,00 16.369,72 14.267,83 10.250,00 -9.514,28 26.263,71 0,00 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 204 59 14.435,00 0,00 1.255,00 1.060,00 6.200,00 5.920,00 13.542,94 24.220,09 25.401,69
CHELTUIELI DE CAPITAL 205 70 18.760,05 1.114,15 5.747,80 5.299,05 8.683,20 -970,00 22.520,00 9.427,42 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 206 71 18.760,05 1.114,15 5.747,80 5.299,05 8.683,20 -970,00 22.520,00 9.427,42 0,00
OPERATIUNI FINANCIARE 207 79 42,00 0,00 11,50 11,60 10,50 8,40 38,00 38,00 811,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
208 81 42,00 0,00 11,50 11,60 10,50 8,40 38,00 38,00 811,00
CREDITE
Servicii culturale 209 67.02A.03 39.653,49 1.114,15 21.488,62 10.044,97 9.684,70 -1.564,80 20.157,52 12.973,40 14.656,38
Muzee 210 67.02A.03.03 1.814,00 0,00 819,50 676,60 308,50 9,40 2.159,30 2.266,70 2.377,30
Institutii publice de spectacole si
211 67.02A.03.04 10.879,50 0,00 3.982,40 1.991,20 3.112,50 1.793,40 10.423,93 9.945,13 11.481,44
concerte
Consolidarea si restaurarea
212 67.02A.03.12 21.778,79 0,00 13.726,72 6.423,17 5.507,00 -3.878,10 6.872,80 25,00 25,00
monumentelor istorice
Alte servicii culturale 213 67.02A.03.30 5.181,20 1.114,15 2.960,00 954,00 756,70 510,50 701,49 736,57 772,64
Servicii recreative si sportive 214 67.02A.05 63.326,16 0,00 18.643,30 14.313,20 22.819,65 7.550,01 47.976,28 56.716,88 59.490,81
Sport 215 67.02A.05.01 12.689,81 0,00 2.934,00 450,81 6.562,50 2.742,50 9.302,59 9.767,73 10.246,34
Tineret 216 67.02A.05.02 1.000,00 0,00 424,00 212,00 -135,00 499,00 1.109,82 1.165,31 1.707,22
Intretinere gradini publice, parcuri,
zone verzi, baze sportive si de 217 67.02A.05.03 49.636,35 0,00 15.285,30 13.650,39 16.392,15 4.308,51 37.563,87 45.783,84 47.537,25
agrement
Servicii religioase 218 67.02A.06 3.100,00 0,00 240,00 620,00 1.275,00 965,00 3.245,70 3.407,98 3.574,98
Alte servicii în domeniile culturii,
219 67.02A.50 16.918,77 0,00 2.811,10 9.120,86 11.524,00 -6.537,19 38.664,75 19.650,92 11.007,45
recreerii si religiei

©ELCEB, Adi-Com Soft 13 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Asigurari si asistenta sociala 220 68.02A 111.022,75 622,40 38.220,97 23.696,38 25.112,23 23.993,17 113.582,53 128.676,65 133.928,83
CHELTUIELI CURENTE 221 01 108.245,75 0,00 36.904,35 22.459,00 24.960,23 23.922,17 112.525,53 127.569,25 132.768,61
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 222 10 56.182,29 0,00 20.726,13 11.703,93 13.174,23 10.578,00 61.832,00 64.665,57 67.588,63
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 223 20 9.216,00 0,00 3.062,00 2.014,00 2.317,00 1.823,00 8.391,06 8.752,57 9.126,47
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 224 57 39.023,00 0,00 11.384,33 7.944,50 8.747,00 10.947,17 39.098,17 40.786,93 42.524,66
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 225 58 566,46 0,00 499,89 66,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 226 59 3.258,00 0,00 1.232,00 730,00 722,00 574,00 3.204,30 13.364,18 13.528,85
CHELTUIELI DE CAPITAL 227 70 2.770,00 622,40 1.314,62 1.235,38 150,00 70,00 1.050,00 1.100,40 1.153,22
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 228 71 2.770,00 622,40 1.314,62 1.235,38 150,00 70,00 1.050,00 1.100,40 1.153,22
OPERATIUNI FINANCIARE 229 79 7,00 0,00 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00 7,00 7,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
230 81 7,00 0,00 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00 7,00 7,00
CREDITE
Asistenta acordata persoanelor in
231 68.02A.04 8.915,10 0,00 3.152,00 2.066,00 2.350,10 1.347,00 8.601,46 8.977,34 9.364,12
varsta
Asistenta sociala in caz de boli si
232 68.02A.05 67.188,00 0,00 20.715,00 11.477,00 16.076,00 18.920,00 70.562,70 73.652,14 76.831,16
invaliditati
Asistenta sociala in caz de
233 68.02A.05.02 67.188,00 0,00 20.715,00 11.477,00 16.076,00 18.920,00 70.562,70 73.652,14 76.831,16
invaliditate
Crese 234 68.02A.11 17.359,36 622,40 7.570,75 4.578,88 3.345,93 1.863,80 17.264,95 18.038,97 18.845,81
Prevenirea excluderii sociale 235 68.02A.15 3.166,00 0,00 1.084,53 1.899,50 256,60 -74,63 3.123,62 3.276,90 3.434,62
Ajutor social 236 68.02A.15.01 2.036,00 0,00 633,33 1.617,50 31,00 -245,83 1.942,60 2.036,83 2.133,79
Cantine de ajutor social 237 68.02A.15.02 1.130,00 0,00 451,20 282,00 225,60 171,20 1.181,02 1.240,07 1.300,83
Alte cheltuieli in domeniul
238 68.02A.50 14.394,29 0,00 5.698,69 3.675,00 3.083,60 1.937,00 14.029,80 24.731,30 25.453,12
asigurarilor si asistentei sociale
Alte cheltuieli in domeniul
239 68.02A.50.50 14.394,29 0,00 5.698,69 3.675,00 3.083,60 1.937,00 14.029,80 24.731,30 25.453,12
asistentei sociale

©ELCEB, Adi-Com Soft 14 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Partea a IV-a SERVICII SI


DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 240 69.02A 117.121,07 502,28 27.544,41 30.178,65 35.733,02 23.664,99 77.603,56 90.329,85 100.857,83
MEDIU SI APE
Locuinte, servicii si dezvoltare
241 70.02A 82.013,84 502,28 16.978,25 23.136,20 20.715,40 21.183,99 50.869,03 57.528,73 62.713,74
publica
CHELTUIELI CURENTE 242 01 54.255,05 8,13 13.098,20 15.992,20 13.941,50 11.223,15 29.020,30 50.292,73 55.477,74
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 243 20 32.220,38 8,13 12.942,00 7.754,00 5.695,00 5.829,38 28.773,80 50.089,49 55.477,74
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 244 55 166,00 0,00 66,40 33,20 41,50 24,90 246,50 203,24 0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 245 58 21.868,67 0,00 89,80 8.205,00 8.205,00 5.368,87 0,00 0,00 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 246 70 20.183,79 494,15 1.932,05 5.196,00 4.925,90 8.129,84 14.612,73 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 247 71 20.183,79 494,15 1.932,05 5.196,00 4.925,90 8.129,84 14.612,73 0,00 0,00
OPERATIUNI FINANCIARE 248 79 7.575,00 0,00 1.948,00 1.948,00 1.848,00 1.831,00 7.236,00 7.236,00 7.236,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
249 81 7.575,00 0,00 1.948,00 1.948,00 1.848,00 1.831,00 7.236,00 7.236,00 7.236,00
CREDITE
Locuinte 250 70.02A.03 9.812,28 494,15 1.944,00 1.275,00 2.799,50 3.793,78 11.789,04 967,00 967,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte 251 70.02A.03.01 7.611,28 494,15 1.442,00 342,00 2.039,50 3.787,78 9.227,74 967,00 967,00
Alte cheltuieli in domeniul
252 70.02A.03.30 2.201,00 0,00 502,00 933,00 760,00 6,00 2.561,30 0,00 0,00
locuintelor
Alimentare cu apa si amenajari
253 70.02A.05 166,00 0,00 66,40 33,20 41,50 24,90 246,50 203,24 0,00
hidrotehnice
Alimentare cu apa 254 70.02A.05.01 166,00 0,00 66,40 33,20 41,50 24,90 246,50 203,24 0,00
Iluminat public si electrificari
255 70.02A.06 36.908,05 0,00 7.295,80 11.061,00 10.111,00 8.440,25 15.254,69 23.684,15 24.188,96
rurale
Alte servicii in domeniul locuintei,
256 70.02A.50 35.127,51 8,13 7.672,05 10.767,00 7.763,40 8.925,06 23.578,80 32.674,34 37.557,78
serviciilor si dezvoltarii comunale

Protectia mediului 257 74.02A 35.107,23 0,00 10.566,16 7.042,45 15.017,62 2.481,00 26.734,53 32.801,12 38.144,09

©ELCEB, Adi-Com Soft 15 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

CHELTUIELI CURENTE 258 01 33.963,12 0,00 10.400,00 6.302,50 14.107,62 3.153,00 26.616,53 32.683,12 38.026,09
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 259 20 32.963,12 0,00 10.000,00 6.102,50 13.857,62 3.003,00 25.130,62 31.387,15 37.680,12
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 260 55 700,00 0,00 280,00 140,00 175,00 105,00 1.171,81 966,16 0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 261 59 300,00 0,00 120,00 60,00 75,00 45,00 314,10 329,81 345,97
CHELTUIELI DE CAPITAL 262 70 1.026,11 0,00 136,16 709,95 880,00 -700,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 263 71 1.026,11 0,00 136,16 709,95 880,00 -700,00 0,00 0,00 0,00
OPERATIUNI FINANCIARE 264 79 118,00 0,00 30,00 30,00 30,00 28,00 118,00 118,00 118,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
265 81 118,00 0,00 30,00 30,00 30,00 28,00 118,00 118,00 118,00
CREDITE
Reducerea si controlul poluarii 266 74.02A.03 926,11 0,00 86,16 709,95 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor 267 74.02A.05 33.081,12 0,00 10.080,00 6.132,50 13.837,62 3.031,00 25.248,62 31.505,15 37.798,12
Salubritate 268 74.02A.05.01 32.960,62 0,00 10.000,00 6.100,00 13.857,62 3.003,00 25.128,00 31.384,40 37.677,24
Colectarea, tratarea si distrugerea
269 74.02A.05.02 120,50 0,00 80,00 32,50 -20,00 28,00 120,62 120,75 120,88
deseurilor
Canalizarea si tratarea apelor
270 74.02A.06 700,00 0,00 280,00 140,00 175,00 105,00 1.171,81 966,16 0,00
reziduale
Alte servicii in domeniul protectiei
271 74.02A.50 400,00 0,00 120,00 60,00 875,00 -655,00 314,10 329,81 345,97
mediului
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 272 79.02A 763.687,35 480,74 174.937,03 139.186,21 235.430,06 214.134,05 574.957,79 285.954,51 242.366,37
Actiuni generale economice,
273 80.02A 754,10 0,00 194,10 0,00 400,00 160,00 0,00 0,00 0,00
comerciale si de munca
CHELTUIELI CURENTE 274 01 194,10 0,00 194,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 275 58 194,10 0,00 194,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 276 70 560,00 0,00 0,00 0,00 400,00 160,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 277 71 560,00 0,00 0,00 0,00 400,00 160,00 0,00 0,00 0,00
Actiuni generale economice si
278 80.02A.01 754,10 0,00 194,10 0,00 400,00 160,00 0,00 0,00 0,00
comerciale
©ELCEB, Adi-Com Soft 16 / 42
Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Programe de dezvoltare regionala


279 80.02A.01.10 454,10 0,00 194,10 0,00 400,00 -140,00 0,00 0,00 0,00
si sociala
Alte cheltuieli pentru actiuni
280 80.02A.01.30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
generale economice si comerciale

Combustibili si energie 281 81.02A 362.441,00 0,00 16.612,16 18.332,33 61.042,80 266.453,71 110.024,59 71.132,69 36.542,38
CHELTUIELI CURENTE 282 01 343.319,70 0,00 14.437,26 8.345,73 54.998,00 265.538,71 99.431,37 70.521,69 35.931,38
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 283 20 274.483,10 0,00 0,00 681,50 30.798,00 243.003,60 11.183,53 11.742,70 12.318,09
TITLUL IV SUBVENTII 284 40 14.676,86 0,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 -2.323,14 20.940,00 21.987,00 23.064,36
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 285 51 9.483,57 0,00 0,00 0,00 15.000,00 -5.516,43 0,00 0,00 0,00
PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 286 55 476,00 0,00 238,00 238,00 0,00 0,00 498,37 523,29 548,93
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 287 58 44.200,17 0,00 4.199,26 5.426,23 4.200,00 30.374,68 66.809,47 36.268,70 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 288 70 18.457,30 0,00 2.004,90 9.816,60 5.882,80 753,00 9.982,22 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 289 71 18.457,30 0,00 2.004,90 9.816,60 5.882,80 753,00 9.982,22 0,00 0,00
OPERATIUNI FINANCIARE 290 79 664,00 0,00 170,00 170,00 162,00 162,00 611,00 611,00 611,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
291 81 664,00 0,00 170,00 170,00 162,00 162,00 611,00 611,00 611,00
CREDITE
Energie termica 292 81.02A.06 362.441,00 0,00 16.612,16 18.332,33 61.042,80 266.453,71 110.024,59 71.132,69 36.542,38

Transporturi 293 84.02A 399.752,25 480,74 157.860,77 120.763,88 173.269,26 -52.141,66 464.619,10 214.492,02 205.478,03
CHELTUIELI CURENTE 294 01 349.558,88 480,74 128.349,16 110.132,82 160.135,57 -49.058,67 392.148,32 170.385,02 156.169,03
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 295 20 43.272,00 0,00 17.700,00 2.460,00 17.444,00 5.668,00 38.689,79 60.624,28 67.614,88
TITLUL IV SUBVENTII 296 40 107.413,85 480,74 39.367,05 20.982,95 44.383,85 2.680,00 82.192,53 85.258,21 88.554,15

©ELCEB, Adi-Com Soft 17 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

TITLUL X Proiecte cu finantare din


fonduri externe nerambursabile 297 58 198.873,03 0,00 71.282,11 86.689,87 98.307,72 -57.406,67 271.266,00 24.502,53 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 298 70 30.729,37 0,00 24.486,61 5.716,06 8.220,69 -7.693,99 53.363,78 25.000,00 24.320,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 299 71 30.729,37 0,00 24.486,61 5.716,06 8.220,69 -7.693,99 53.363,78 25.000,00 24.320,00
OPERATIUNI FINANCIARE 300 79 19.464,00 0,00 5.025,00 4.915,00 4.913,00 4.611,00 19.107,00 19.107,00 24.989,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
301 81 19.464,00 0,00 5.025,00 4.915,00 4.913,00 4.611,00 19.107,00 19.107,00 24.989,00
CREDITE
Transport rutier 302 84.02A.03 356.254,94 480,74 141.459,79 106.736,52 161.181,94 -53.123,31 420.005,23 202.428,48 189.889,82
Drumuri si poduri 303 84.02A.03.01 871,00 0,00 191,00 60,00 855,00 -235,00 723,10 329,80 345,97
Transport in comun 304 84.02A.03.02 295.101,94 480,74 105.289,79 100.966,52 142.990,94 -54.145,31 337.763,10 109.188,42 90.412,48
Strazi 305 84.02A.03.03 60.282,00 0,00 35.979,00 5.710,00 17.336,00 1.257,00 81.519,03 92.910,26 99.131,37
Alte cheltuieli in domeniul
306 84.02A.50 43.497,31 0,00 16.400,98 14.027,36 12.087,32 981,65 44.613,87 12.063,54 15.588,21
transporturilor

Alte actiuni economice 307 87.02A 740,00 0,00 270,00 90,00 718,00 -338,00 314,10 329,80 345,96
CHELTUIELI CURENTE 308 01 440,00 0,00 120,00 60,00 118,00 142,00 314,10 329,80 345,96
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 309 20 313,00 0,00 120,00 60,00 118,00 15,00 314,10 329,80 345,96
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 310 55 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 311 70 300,00 0,00 150,00 30,00 600,00 -480,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 312 71 150,00 0,00 0,00 30,00 600,00 -480,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 313 72 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turism 314 87.02A.04 420,00 0,00 120,00 90,00 675,00 -465,00 314,10 329,80 345,96
Alte actiuni economice 315 87.02A.50 320,00 0,00 150,00 0,00 43,00 127,00 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE,


316 96.02A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXCEDENT/DEFICIT
REZERVE 317 97.02A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
©ELCEB, Adi-Com Soft 18 / 42
Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

EXCEDENT 318 98.02A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFICIT 319 99.02A 48.600,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE
TOTAL VENITURI 320 00.01 974.694,97 249.945,71 138.484,83 254.125,37 332.139,06 672.121,59 790.282,25 844.195,03
VENITURI PROPRII 321 00.02 885.803,59 242.739,82 143.132,89 255.750,16 244.180,72 645.370,04 674.300,66 706.523,62
I. VENITURI CURENTE 322 00.03 940.280,47 238.210,46 128.792,83 244.983,37 328.293,81 649.707,09 767.867,75 821.780,53
A. VENITURI FISCALE 323 00.04 773.061,93 249.619,69 154.907,27 204.412,42 164.122,55 710.580,86 735.621,55 763.929,04
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
324 00.05 447.877,82 167.571,13 96.047,93 126.830,00 57.428,76 441.129,70 463.057,54 485.669,63
CASTIGURI DIN CAPITAL
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 325 03.00.01 447.877,82 167.571,13 96.047,93 126.830,00 57.428,76 441.129,70 463.057,54 485.669,63
PERSOANE FIZICE
Impozit pe venit 326 03.02A 1.486,82 594,73 297,36 371,70 223,03 1.556,70 1.634,54 1.714,63
Impozitul pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din 327 03.02A.18 1.486,82 594,73 297,36 371,70 223,03 1.556,70 1.634,54 1.714,63
patrimoniul personal
Cote si sume defalcate din impozitul
328 04.02A 446.391,00 166.976,40 95.750,57 126.458,30 57.205,73 439.573,00 461.423,00 483.955,00
pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit 329 04.02A.01 444.311,00 166.976,40 95.750,57 126.458,30 55.125,73 432.595,00 454.225,00 476.482,00
Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea 330 04.02A.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,00 2.166,00 2.186,00
bugetelor locale
Sume repartizate din Fondul la
331 04.02A.05 2.080,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00 4.798,00 5.032,00 5.287,00
dispozitia Consiliului Judetean
A3. IMPOZITE SI TAXE PE
332 07.00.01 112.497,28 33.545,42 26.272,70 31.928,77 20.750,39 91.533,55 92.900,97 96.712,94
PROPRIETATE
Impozite si taxe pe proprietate 333 07.02A 112.497,28 33.545,42 26.272,70 31.928,77 20.750,39 91.533,55 92.900,97 96.712,94
Impozit pe cladiri 334 07.02A.01 78.640,97 23.870,00 21.434,99 22.664,54 10.671,44 66.208,14 66.309,28 68.818,25

©ELCEB, Adi-Com Soft 19 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Impozit pe cladiri - PF 335 07.02A.01.01 23.310,39 7.139,00 3.569,49 8.924,81 3.677,09 21.634,28 19.649,72 20.582,01
Impozit pe cladiri - PJ 336 07.02A.01.02 55.330,58 16.731,00 17.865,50 13.739,73 6.994,35 44.573,86 46.659,56 48.236,24
Impozit pe terenuri 337 07.02A.02 27.263,55 7.038,32 3.519,16 7.616,04 9.090,03 18.422,79 19.343,94 20.291,80
Impozit pe terenuri - PF 338 07.02A.02.01 6.836,43 2.054,58 1.027,29 2.484,11 1.270,45 5.377,85 5.646,75 5.923,44
Impozit pe terenuri - PJ 339 07.02A.02.02 20.296,15 4.938,19 2.469,09 5.086,37 7.802,50 12.925,70 13.571,99 14.237,02
Impozit pe terenurile extravilane 340 07.02A.02.03 130,97 45,55 22,78 45,56 17,08 119,24 125,20 131,34
Taxe judiciare de timbru, taxe de
timbru pentru activitatea notariala si 341 07.02A.03 6.592,76 2.637,10 1.318,55 1.648,19 988,92 6.902,62 7.247,75 7.602,89
alte taxe de timbru
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI
342 11.00.01 208.254,81 46.795,14 31.732,64 44.424,14 85.302,89 173.446,89 174.968,78 176.622,19
SERVICII
Sume defalcate din TVA (se scad) 343 11.02A 171.580,14 35.475,01 26.071,93 30.553,98 79.479,22 143.816,45 143.856,81 143.985,72
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea
344 11.02A.01 3.540,05 0,00 705,00 562,05 2.273,00 4.881,00 4.881,00 4.881,00
cheltuielilor descentralizate la nivelul
judetelor
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul 345 11.02A.02 99.135,09 27.618,01 19.750,93 24.888,93 26.877,22 112.939,45 113.846,81 114.740,72
comunelor, oraselor, municipiilor,
sectoarelor si Municipiului Bucuresti
Sume defalcate din TVA pt
346 11.02A.06 45.906,00 0,00 0,00 0,00 45.906,00 3.421,00 2.554,00 1.789,00
echilibrarea bugetelor locale
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea
347 11.02A.09 22.999,00 7.857,00 5.616,00 5.103,00 4.423,00 22.575,00 22.575,00 22.575,00
invatamantului particular sau
confesional acreditat
Taxe pe servicii specifice 348 15.02A 1.107,82 443,13 222,21 276,96 165,52 1.159,89 1.217,89 1.277,57
Impozit pe spectacole 349 15.02A.01 6,18 2,47 1,24 1,55 0,92 6,47 6,80 7,13
Alte taxe pe servicii specifice 350 15.02A.50 1.101,64 440,66 220,97 275,41 164,60 1.153,42 1.211,09 1.270,44

©ELCEB, Adi-Com Soft 20 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Taxe pe utilizarea bunurilor,


autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 351 16.02A 35.566,85 10.877,00 5.438,50 13.593,20 5.658,15 28.470,55 29.894,08 31.358,90
desfasurarea de activitati
Taxa asupra mijloacelor de transport 352 16.02A.02 27.805,83 7.971,85 3.985,92 11.329,32 4.518,74 20.866,33 21.909,65 22.983,23
Taxa asupra mijloacelor de transport -
353 16.02A.02.01 17.473,82 5.069,53 2.534,76 7.468,46 2.401,07 13.269,50 13.932,98 14.615,70
PF
Taxa asupra mijloacelor de transport -
354 16.02A.02.02 10.332,01 2.902,32 1.451,16 3.860,86 2.117,67 7.596,83 7.976,67 8.367,53
PJ
Taxe si tarife pentru eliberarea de
355 16.02A.03 1.106,40 243,30 121,65 600,22 141,23 636,83 668,67 701,44
licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 356 16.02A.50 6.654,62 2.661,85 1.330,93 1.663,66 998,18 6.967,39 7.315,76 7.674,23
desfasurare de activitati
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 357 18.00.01 4.432,02 1.708,00 854,00 1.229,51 640,51 4.470,72 4.694,26 4.924,28
Alte impozite si taxe fiscale 358 18.02A 4.432,02 1.708,00 854,00 1.229,51 640,51 4.470,72 4.694,26 4.924,28
Alte impozite si taxe 359 18.02A.50 4.432,02 1.708,00 854,00 1.229,51 640,51 4.470,72 4.694,26 4.924,28
C. VENITURI NEFISCALE 360 30.00.01 167.218,54 -11.409,23 -26.114,44 40.570,95 164.171,26 -60.873,77 32.246,20 57.851,49
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 361 30.00.02 66.147,80 19.605,30 9.802,65 29.387,91 7.351,94 55.074,75 57.828,50 60.662,21
Venituri din proprietate 362 30.02A 66.145,64 19.605,30 9.802,65 29.385,75 7.351,94 55.074,75 57.828,50 60.662,21
Venituri din concesiuni si inchirieri 363 30.02A.05 57.272,48 18.829,00 9.414,50 21.968,12 7.060,86 49.284,89 51.749,14 54.284,95
Alte venituri din concesiuni si
364 30.02A.05.30 57.272,48 18.829,00 9.414,50 21.968,12 7.060,86 49.284,89 51.749,14 54.284,95
inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende 365 30.02A.08 6.932,45 0,00 0,00 6.932,45 0,00 3.757,93 3.945,83 4.139,18
Venituri din dividende de la alti
366 30.02A.08.02 6.932,45 0,00 0,00 6.932,45 0,00 3.757,93 3.945,83 4.139,18
platitori
Alte venituri din proprietate 367 30.02A.50 1.940,71 776,30 388,15 485,18 291,08 2.031,93 2.133,53 2.238,08
Venituri din dobanzi 368 31.02A 2,16 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din dobanzi 369 31.02A.03 2,16 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 370 33.00.01 101.070,74 -31.014,53 -35.917,09 11.183,04 156.819,32 -115.948,52 -25.582,30 -2.810,72

©ELCEB, Adi-Com Soft 21 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Venituri din prestari de servicii si alte


371 33.02A 192.797,54 118,44 59,22 45.124,03 147.495,85 310,02 325,52 341,47
activitati
Venituri din prestari de servicii 372 33.02A.08 192.500,00 0,00 0,00 45.050,00 147.450,00 0,00 0,00 0,00
Contributia persoanelor beneficiare
373 33.02A.12 6,10 2,44 1,22 1,53 0,91 6,39 6,71 7,04
ale cantinelor de ajutor social
Venituri din recuperarea cheltuielilor
374 33.02A.28 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00
de judecata, imputatii si despagubiri
Alte venituri din prestari de servicii si
375 33.02A.50 290,00 116,00 58,00 72,50 43,50 303,63 318,81 334,43
alte activitati
Venituri din taxe administrative,
376 34.02A 1.607,95 615,71 307,85 450,71 233,68 1.611,62 1.692,20 1.775,12
eliberari permise
Taxe extrajudiciare de timbru 377 34.02A.02 8,68 0,00 0,00 5,89 2,79 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din taxe administrative,
378 34.02A.50 1.599,27 615,71 307,85 444,82 230,89 1.611,62 1.692,20 1.775,12
eliberari de permise
Amenzi, penalitati si confiscari 379 35.02A 13.115,88 4.102,34 2.051,17 4.063,96 2.898,41 10.737,88 11.274,78 11.827,25
Venituri din amenzi si alte sanctiuni
380 35.02A.01 13.115,88 4.102,34 2.051,17 4.063,96 2.898,41 10.737,88 11.274,78 11.827,25
aplicate conform dispozitiilor legale
Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate de catre alte institutii de 381 35.02A.01.02 13.115,88 4.102,34 2.051,17 4.063,96 2.898,41 10.737,88 11.274,78 11.827,25
specialitate
Diverse venituri 382 36.02A 10.652,63 4.153,35 2.076,66 2.865,11 1.557,51 10.871,36 11.414,92 11.974,25
Venituri din aplicarea prescriptiei
383 36.02A.01 18,57 7,43 3,71 4,64 2,79 19,44 20,41 21,41
extinctive
Venituri din aplicatia prescriptiei
384 36.02A.01.01 18,57 7,43 3,71 4,64 2,79 19,44 20,41 21,41
extinctive
Taxe speciale 385 36.02A.06 3.416,36 1.316,55 658,27 947,84 493,70 3.446,05 3.618,35 3.795,65
Venituri din recuperarea cheltuielilor
efectuate in cursul procesului de 386 36.02A.14 144,28 0,00 0,00 144,28 0,00 0,00 0,00 0,00
executare silita
Alte venituri 387 36.02A.50 7.073,42 2.829,37 1.414,68 1.768,35 1.061,02 7.405,87 7.776,16 8.157,19

©ELCEB, Adi-Com Soft 22 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Transferuri voluntare, altele decat


388 37.02A -117.103,26 -40.004,37 -40.411,99 -41.320,77 4.633,87 -139.479,40 -50.289,72 -28.728,81
subventiile
Donatii si sponsorizari 389 37.02A.01 4,78 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varsaminte din sectiunea de
functionare pentru finantarea
390 37.02A.03 -117.108,04 -40.009,15 -40.411,99 -41.320,77 4.633,87 -139.479,40 -50.289,72 -28.728,81
sectiunii de dezvoltare a bugetului de
venituri proprii si subventii
IV. SUBVENTII 391 42.00.01 34.414,50 11.735,25 9.692,00 9.142,00 3.845,25 22.414,50 22.414,50 22.414,50
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
392 42.00.02 34.414,50 11.735,25 9.692,00 9.142,00 3.845,25 22.414,50 22.414,50 22.414,50
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat 393 42.02A 34.414,50 11.735,25 9.692,00 9.142,00 3.845,25 22.414,50 22.414,50 22.414,50
Subventii pentru acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei si a
suplimentului pentru energie alocate 394 42.02A.34 14,50 7,25 0,00 0,00 7,25 14,50 14,50 14,50
pentru consumul de combustibili
solizi si sau petrolieri
Subventii de la bugetul de stat pentru
395 42.02A.41 12.168,00 4.542,00 4.042,00 3.542,00 42,00 168,00 168,00 168,00
finantarea sanatatii
Subventii de la bugetul de stat pentru
396 42.02A.66 22.232,00 7.186,00 5.650,00 5.600,00 3.796,00 22.232,00 22.232,00 22.232,00
finantarea sanatatii

TOTAL CHELTUIELI 397 974.694,97 488,87 249.945,71 138.484,83 254.125,37 332.139,06 672.121,59 790.282,25 844.195,03
CHELTUIELI CURENTE 398 01 945.916,97 488,87 242.531,21 131.180,23 246.931,87 325.273,66 644.096,59 762.257,25 807.835,03
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 399 10 150.784,15 0,00 56.526,61 33.683,77 39.488,53 21.085,24 152.450,00 158.699,48 165.137,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 400 20 496.161,01 8,13 83.309,38 40.867,41 100.677,24 271.306,98 205.682,80 271.408,34 299.394,74
TITLUL III DOBANZI 401 30 8.376,00 0,00 1.712,00 2.208,00 2.310,00 2.146,00 6.110,00 5.970,00 5.344,00
TITLUL IV SUBVENTII 402 40 122.090,71 480,74 49.367,05 22.982,95 49.383,85 356,86 103.132,53 107.245,21 111.618,51
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 403 50 2.060,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.177,32

©ELCEB, Adi-Com Soft 23 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE


UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 404 51 57.090,97 0,00 18.756,90 9.451,80 27.480,70 1.401,57 61.247,33 81.688,54 85.740,30
PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 405 55 23.495,00 0,00 8.106,00 5.858,00 5.105,00 4.426,00 23.073,37 23.098,29 23.123,93
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 406 57 45.391,85 0,00 11.732,33 9.291,30 10.455,05 13.913,17 44.799,17 46.487,93 48.225,66
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 407 59 40.467,28 0,00 10.960,94 6.837,00 12.031,50 10.637,84 37.601,39 57.659,46 59.073,07
OPERATIUNI FINANCIARE 408 79 28.778,00 0,00 7.414,50 7.304,60 7.193,50 6.865,40 28.025,00 28.025,00 36.360,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
409 81 28.778,00 0,00 7.414,50 7.304,60 7.193,50 6.865,40 28.025,00 28.025,00 36.360,00
CREDITE

Partea I-a SERVICII PUBLICE


410 50.02A 99.574,17 0,00 39.314,18 22.342,64 26.968,77 10.948,58 109.810,13 114.236,72 118.494,80
GENERALE
Autoritati publice si actiuni externe 411 51.02A 72.856,17 0,00 27.491,48 15.830,84 21.039,77 8.494,08 76.973,80 80.777,11 84.690,69
CHELTUIELI CURENTE 412 01 71.948,17 0,00 27.263,48 15.602,84 20.811,77 8.270,08 76.065,80 79.869,11 83.782,69
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 413 10 62.401,86 0,00 25.122,48 12.937,84 17.672,30 6.669,24 68.318,00 71.733,91 75.248,87
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 414 20 9.046,97 0,00 1.881,00 2.535,00 2.976,97 1.654,00 7.067,25 7.420,62 7.784,23
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 415 59 499,34 0,00 260,00 130,00 162,50 -53,16 680,55 714,58 749,59
OPERATIUNI FINANCIARE 416 79 908,00 0,00 228,00 228,00 228,00 224,00 908,00 908,00 908,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
417 81 908,00 0,00 228,00 228,00 228,00 224,00 908,00 908,00 908,00
CREDITE
Autoritati executive si legislative 418 51.02A.01 72.856,17 0,00 27.491,48 15.830,84 21.039,77 8.494,08 76.973,80 80.777,11 84.690,69
Autoritati executive 419 51.02A.01.03 72.856,17 0,00 27.491,48 15.830,84 21.039,77 8.494,08 76.973,80 80.777,11 84.690,69

Alte servicii publice generale 420 54.02A 17.034,00 0,00 10.083,70 3.155,80 3.534,00 260,50 26.505,33 27.330,61 28.357,11
CHELTUIELI CURENTE 421 01 17.034,00 0,00 10.083,70 3.155,80 3.534,00 260,50 26.505,33 27.330,61 28.357,11
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 422 20 6.944,00 0,00 5.072,00 1.614,00 1.561,00 -1.303,00 8.097,92 8.502,83 8.919,44
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 423 50 2.060,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.177,32

©ELCEB, Adi-Com Soft 24 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE


UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 424 51 7.730,00 0,00 2.831,70 1.481,80 1.898,00 1.518,50 8.093,31 8.497,98 8.914,38
PUBLICE
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 425 59 300,00 0,00 120,00 60,00 75,00 45,00 314,10 329,80 345,97
Fond de rezerva bugetara la
426 54.02A.05 2.060,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.177,32
dispozitia autoritatilor locale
Servicii publice comunitare de
427 54.02A.10 7.730,00 0,00 2.831,70 1.481,80 1.898,00 1.518,50 8.093,31 8.497,98 8.914,38
evidenta a persoanelor
Alte servicii publice generale 428 54.02A.50 7.244,00 0,00 5.192,00 1.674,00 1.636,00 -1.258,00 8.412,02 8.832,63 9.265,41

Tranzactii privind datoria publica


429 55.02A 9.684,00 0,00 1.739,00 3.356,00 2.395,00 2.194,00 6.331,00 6.129,00 5.447,00
si imprumuturi
CHELTUIELI CURENTE 430 01 9.684,00 0,00 1.739,00 3.356,00 2.395,00 2.194,00 6.331,00 6.129,00 5.447,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 431 20 1.308,00 0,00 27,00 1.148,00 85,00 48,00 221,00 159,00 103,00
TITLUL III DOBANZI 432 30 8.376,00 0,00 1.712,00 2.208,00 2.310,00 2.146,00 6.110,00 5.970,00 5.344,00
Tranzactii privind datoria publica
433 55.02A.00 9.684,00 0,00 1.739,00 3.356,00 2.395,00 2.194,00 6.331,00 6.129,00 5.447,00
si imprumuturi
Partea a II-a APARARE, ORDINE
PUBLICA SI SIGURANTA 434 59.02A 29.362,00 0,00 12.028,00 6.117,00 7.535,00 3.682,00 31.631,99 33.213,61 34.841,08
NATIONALA
Ordine publica si siguranta
435 61.02A 29.362,00 0,00 12.028,00 6.117,00 7.535,00 3.682,00 31.631,99 33.213,61 34.841,08
nationala
CHELTUIELI CURENTE 436 01 29.362,00 0,00 12.028,00 6.117,00 7.535,00 3.682,00 31.631,99 33.213,61 34.841,08
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 437 20 250,00 0,00 123,00 165,00 94,00 -132,00 471,15 494,70 518,94
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 438 51 29.112,00 0,00 11.905,00 5.952,00 7.441,00 3.814,00 31.160,84 32.718,91 34.322,14
PUBLICE
Ordine publica 439 61.02A.03 29.112,00 0,00 11.905,00 5.952,00 7.441,00 3.814,00 31.160,84 32.718,91 34.322,14
Politie locala 440 61.02A.03.04 29.112,00 0,00 11.905,00 5.952,00 7.441,00 3.814,00 31.160,84 32.718,91 34.322,14

©ELCEB, Adi-Com Soft 25 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Protectie civila si protectie contra


incendiilor (protectie civila 441 61.02A.05 100,00 0,00 3,00 145,00 84,00 -132,00 314,10 329,80 345,96
nonmilitara)
Alte cheltuieli in domeniul ordinii
442 61.02A.50 150,00 0,00 120,00 20,00 10,00 0,00 157,05 164,90 172,98
publice si sigurantei nationale
Partea a III-a CHELTUIELI
443 64.02A 302.335,92 0,00 100.943,48 62.623,24 80.297,13 58.472,07 295.570,63 353.488,19 371.954,95
SOCIAL-CULTURALE
Invatamant 444 65.02A 89.800,77 0,00 32.793,92 16.178,80 20.603,05 20.225,00 91.025,40 93.028,00 100.543,00
CHELTUIELI CURENTE 445 01 89.800,77 0,00 32.793,92 16.178,80 20.603,05 20.225,00 91.025,40 93.028,00 98.863,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 446 20 38.394,78 0,00 16.499,78 4.355,00 8.911,00 8.629,00 42.730,00 45.567,00 51.392,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 447 51 343,20 0,00 104,20 60,00 82,00 97,00 474,00 484,00 494,00
PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 448 55 23.019,00 0,00 7.868,00 5.620,00 5.105,00 4.426,00 22.575,00 22.575,00 22.575,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 449 57 6.368,85 0,00 348,00 1.346,80 1.708,05 2.966,00 5.701,00 5.701,00 5.701,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 450 59 21.674,94 0,00 7.973,94 4.797,00 4.797,00 4.107,00 19.545,40 18.701,00 18.701,00
OPERATIUNI FINANCIARE 451 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
452 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
CREDITE
Invatamant prescolar si primar 453 65.02A.03 27.312,60 0,00 8.483,70 6.193,88 5.707,20 6.927,82 26.303,00 26.479,95 26.660,49
Invatamant prescolar 454 65.02A.03.01 16.207,00 0,00 5.113,00 3.732,08 3.324,50 4.037,42 15.199,00 15.288,75 15.352,19
Invatamant primar 455 65.02A.03.02 11.105,60 0,00 3.370,70 2.461,80 2.382,70 2.890,40 11.104,00 11.191,20 11.308,30
Invatamant secundar 456 65.02A.04 55.215,22 0,00 21.624,22 9.169,92 12.861,80 11.559,28 59.525,40 61.347,05 66.998,51
Invatamant secundar inferior 457 65.02A.04.01 20.849,84 0,00 7.529,82 3.943,84 4.183,10 5.193,08 21.912,00 21.270,65 21.467,21
Invatamant secundar superior 458 65.02A.04.02 33.365,68 0,00 13.818,40 4.955,58 8.456,60 6.135,10 36.638,40 39.101,40 44.556,30
Invatamant profesional 459 65.02A.04.03 999,70 0,00 276,00 270,50 222,10 231,10 975,00 975,00 975,00
Invatamant postliceal 460 65.02A.05 194,90 0,00 44,00 40,00 49,00 61,90 155,00 159,00 162,00
Servicii auxiliare pentru educatie 461 65.02A.11 509,00 0,00 0,00 0,00 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft 26 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Alte servicii auxiliare 462 65.02A.11.30 509,00 0,00 0,00 0,00 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul
463 65.02A.50 6.569,05 0,00 2.642,00 775,00 1.476,05 1.676,00 5.042,00 5.042,00 6.722,00
invatamantului

Sanatate 464 66.02A 35.161,06 0,00 11.908,00 10.143,06 9.192,00 3.918,00 33.983,20 52.954,79 53.465,58
CHELTUIELI CURENTE 465 01 35.161,06 0,00 11.908,00 10.143,06 9.192,00 3.918,00 33.983,20 52.954,79 53.465,58
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 466 10 32.200,00 0,00 10.678,00 9.042,00 8.642,00 3.838,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 467 20 2.711,06 0,00 1.150,00 1.061,06 500,00 0,00 204,70 209,93 215,32
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 468 51 250,00 0,00 80,00 40,00 50,00 80,00 11.478,50 30.444,86 30.950,26
PUBLICE
Servicii medicale in unitati sanitare
469 66.02A.06 250,00 0,00 80,00 40,00 50,00 80,00 11.478,50 30.444,86 30.950,26
cu paturi
Spitale generale 470 66.02A.06.01 250,00 0,00 80,00 40,00 50,00 80,00 11.478,50 30.444,86 30.950,26
Servicii de sanatate publica 471 66.02A.08 22.811,06 0,00 7.228,00 6.103,06 5.642,00 3.838,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 472 66.02A.50 12.100,00 0,00 4.600,00 4.000,00 3.500,00 0,00 104,70 109,93 115,32
Alte institutii si actiuni sanitare 473 66.02A.50.50 12.100,00 0,00 4.600,00 4.000,00 3.500,00 0,00 104,70 109,93 115,32

Cultura, recreere si religie 474 67.02A 69.687,80 0,00 19.835,10 13.906,95 25.539,85 10.405,90 58.029,50 79.929,15 85.170,76
CHELTUIELI CURENTE 475 01 69.645,80 0,00 19.823,60 13.895,35 25.529,35 10.397,50 57.991,50 79.891,15 84.359,76
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 476 20 45.038,60 0,00 14.732,60 10.917,35 16.319,65 3.069,00 34.407,88 46.128,27 47.898,55
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 477 51 10.172,20 0,00 3.836,00 1.918,00 3.009,70 1.408,50 10.040,68 9.542,79 11.059,52
PUBLICE
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 478 59 14.435,00 0,00 1.255,00 1.060,00 6.200,00 5.920,00 13.542,94 24.220,09 25.401,69
OPERATIUNI FINANCIARE 479 79 42,00 0,00 11,50 11,60 10,50 8,40 38,00 38,00 811,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
480 81 42,00 0,00 11,50 11,60 10,50 8,40 38,00 38,00 811,00
CREDITE

©ELCEB, Adi-Com Soft 27 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Servicii culturale 481 67.02A.03 10.214,20 0,00 3.847,50 1.929,60 3.020,20 1.416,90 10.078,68 9.580,79 11.097,52
Muzee 482 67.02A.03.03 1.014,00 0,00 503,50 253,60 366,00 -109,10 1.321,70 1.387,20 1.454,70
Institutii publice de spectacole si
483 67.02A.03.04 8.502,20 0,00 3.068,00 1.534,00 2.479,70 1.420,50 8.030,49 7.432,02 8.845,18
concerte
Consolidarea si restaurarea
484 67.02A.03.12 28,00 0,00 8,00 8,00 7,00 5,00 25,00 25,00 25,00
monumentelor istorice
Alte servicii culturale 485 67.02A.03.30 670,00 0,00 268,00 134,00 167,50 100,50 701,49 736,57 772,64
Servicii recreative si sportive 486 67.02A.05 54.870,30 0,00 15.344,30 11.257,35 21.119,65 7.149,00 44.492,26 56.716,88 59.490,81
Sport 487 67.02A.05.01 8.840,00 0,00 435,00 150,00 4.962,50 3.292,50 9.302,59 9.767,73 10.246,34
Tineret 488 67.02A.05.02 1.000,00 0,00 424,00 212,00 -135,00 499,00 1.109,82 1.165,31 1.707,22
Intretinere gradini publice, parcuri,
zone verzi, baze sportive si de 489 67.02A.05.03 45.030,30 0,00 14.485,30 10.895,35 16.292,15 3.357,50 34.079,85 45.783,84 47.537,25
agrement
Servicii religioase 490 67.02A.06 3.100,00 0,00 240,00 620,00 1.275,00 965,00 3.245,70 3.407,98 3.574,98
Alte servicii în domeniile culturii,
491 67.02A.50 1.503,30 0,00 403,30 100,00 125,00 875,00 212,86 10.223,50 11.007,45
recreerii si religiei

Asigurari si asistenta sociala 492 68.02A 107.686,29 0,00 36.406,46 22.394,43 24.962,23 23.923,17 112.532,53 127.576,25 132.775,61
CHELTUIELI CURENTE 493 01 107.679,29 0,00 36.404,46 22.392,43 24.960,23 23.922,17 112.525,53 127.569,25 132.768,61
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 494 10 56.182,29 0,00 20.726,13 11.703,93 13.174,23 10.578,00 61.832,00 64.665,57 67.588,63
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 495 20 9.216,00 0,00 3.062,00 2.014,00 2.317,00 1.823,00 8.391,06 8.752,57 9.126,47
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 496 57 39.023,00 0,00 11.384,33 7.944,50 8.747,00 10.947,17 39.098,17 40.786,93 42.524,66
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 497 59 3.258,00 0,00 1.232,00 730,00 722,00 574,00 3.204,30 13.364,18 13.528,85
OPERATIUNI FINANCIARE 498 79 7,00 0,00 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00 7,00 7,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
499 81 7,00 0,00 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00 7,00 7,00
CREDITE
Asistenta acordata persoanelor in
500 68.02A.04 8.915,10 0,00 3.152,00 2.066,00 2.350,10 1.347,00 8.601,46 8.977,34 9.364,12
varsta

©ELCEB, Adi-Com Soft 28 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Asistenta sociala in caz de boli si


501 68.02A.05 67.188,00 0,00 20.715,00 11.477,00 16.076,00 18.920,00 70.562,70 73.652,14 76.831,16
invaliditati
Asistenta sociala in caz de
502 68.02A.05.02 67.188,00 0,00 20.715,00 11.477,00 16.076,00 18.920,00 70.562,70 73.652,14 76.831,16
invaliditate
Crese 503 68.02A.11 14.771,59 0,00 6.094,93 3.636,93 3.295,93 1.743,80 16.214,95 16.938,57 17.692,59
Prevenirea excluderii sociale 504 68.02A.15 3.166,00 0,00 1.084,53 1.899,50 256,60 -74,63 3.123,62 3.276,90 3.434,62
Ajutor social 505 68.02A.15.01 2.036,00 0,00 633,33 1.617,50 31,00 -245,83 1.942,60 2.036,83 2.133,79
Cantine de ajutor social 506 68.02A.15.02 1.130,00 0,00 451,20 282,00 225,60 171,20 1.181,02 1.240,07 1.300,83
Alte cheltuieli in domeniul
507 68.02A.50 13.645,60 0,00 5.360,00 3.315,00 2.983,60 1.987,00 14.029,80 24.731,30 25.453,12
asigurarilor si asistentei sociale
Alte cheltuieli in domeniul
508 68.02A.50.50 13.645,60 0,00 5.360,00 3.315,00 2.983,60 1.987,00 14.029,80 24.731,30 25.453,12
asistentei sociale
Partea a IV-a SERVICII SI
DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 509 69.02A 73.176,50 8,13 25.040,00 15.894,50 21.505,62 10.736,38 61.572,52 89.160,45 100.857,83
MEDIU SI APE
Locuinte, servicii si dezvoltare
510 70.02A 39.795,38 8,13 14.890,00 9.702,00 7.543,00 7.660,38 36.009,80 57.325,49 62.713,74
publica
CHELTUIELI CURENTE 511 01 32.220,38 8,13 12.942,00 7.754,00 5.695,00 5.829,38 28.773,80 50.089,49 55.477,74
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 512 20 32.220,38 8,13 12.942,00 7.754,00 5.695,00 5.829,38 28.773,80 50.089,49 55.477,74
OPERATIUNI FINANCIARE 513 79 7.575,00 0,00 1.948,00 1.948,00 1.848,00 1.831,00 7.236,00 7.236,00 7.236,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
514 81 7.575,00 0,00 1.948,00 1.948,00 1.848,00 1.831,00 7.236,00 7.236,00 7.236,00
CREDITE
Locuinte 515 70.02A.03 967,00 0,00 242,00 242,00 242,00 241,00 967,00 967,00 967,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte 516 70.02A.03.01 967,00 0,00 242,00 242,00 242,00 241,00 967,00 967,00 967,00
Iluminat public si electrificari
517 70.02A.06 13.489,38 0,00 7.206,00 1.806,00 906,00 3.571,38 13.227,00 23.684,15 24.188,96
rurale
Alte servicii in domeniul locuintei,
518 70.02A.50 25.339,00 8,13 7.442,00 7.654,00 6.395,00 3.848,00 21.815,80 32.674,34 37.557,78
serviciilor si dezvoltarii comunale

©ELCEB, Adi-Com Soft 29 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Protectia mediului 519 74.02A 33.381,12 0,00 10.150,00 6.192,50 13.962,62 3.076,00 25.562,72 31.834,96 38.144,09
CHELTUIELI CURENTE 520 01 33.263,12 0,00 10.120,00 6.162,50 13.932,62 3.048,00 25.444,72 31.716,96 38.026,09
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 32.963,12 0,00 10.000,00 6.102,50 13.857,62 3.003,00 25.130,62 31.387,15 37.680,12
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 522 59 300,00 0,00 120,00 60,00 75,00 45,00 314,10 329,81 345,97
OPERATIUNI FINANCIARE 523 79 118,00 0,00 30,00 30,00 30,00 28,00 118,00 118,00 118,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
524 81 118,00 0,00 30,00 30,00 30,00 28,00 118,00 118,00 118,00
CREDITE
Salubritate si gestiunea deseurilor 525 74.02A.05 33.081,12 0,00 10.030,00 6.132,50 13.887,62 3.031,00 25.248,62 31.505,15 37.798,12
Salubritate 526 74.02A.05.01 32.960,62 0,00 10.000,00 6.100,00 13.857,62 3.003,00 25.128,00 31.384,40 37.677,24
Colectarea, tratarea si distrugerea
527 74.02A.05.02 120,50 0,00 30,00 32,50 30,00 28,00 120,62 120,75 120,88
deseurilor
Alte servicii in domeniul protectiei
528 74.02A.50 300,00 0,00 120,00 60,00 75,00 45,00 314,10 329,81 345,97
mediului
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 529 79.02A 470.246,38 480,74 72.620,05 31.507,45 117.818,85 248.300,03 173.536,32 200.183,28 218.046,37

Combustibili si energie 530 81.02A 299.783,53 0,00 10.408,00 3.089,50 50.960,00 235.326,03 33.232,90 34.863,99 36.542,38
CHELTUIELI CURENTE 531 01 299.119,53 0,00 10.238,00 2.919,50 50.798,00 235.164,03 32.621,90 34.252,99 35.931,38
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 532 20 274.483,10 0,00 0,00 681,50 30.798,00 243.003,60 11.183,53 11.742,70 12.318,09
TITLUL IV SUBVENTII 533 40 14.676,86 0,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 -2.323,14 20.940,00 21.987,00 23.064,36
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 534 51 9.483,57 0,00 0,00 0,00 15.000,00 -5.516,43 0,00 0,00 0,00
PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 535 55 476,00 0,00 238,00 238,00 0,00 0,00 498,37 523,29 548,93
OPERATIUNI FINANCIARE 536 79 664,00 0,00 170,00 170,00 162,00 162,00 611,00 611,00 611,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
537 81 664,00 0,00 170,00 170,00 162,00 162,00 611,00 611,00 611,00
CREDITE
Energie termica 538 81.02A.06 299.783,53 0,00 10.408,00 3.089,50 50.960,00 235.326,03 33.232,90 34.863,99 36.542,38

©ELCEB, Adi-Com Soft 30 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Transporturi 539 84.02A 170.149,85 480,74 62.092,05 28.357,95 66.740,85 12.959,00 139.989,32 164.989,49 181.158,03
CHELTUIELI CURENTE 540 01 150.685,85 480,74 57.067,05 23.442,95 61.827,85 8.348,00 120.882,32 145.882,49 156.169,03
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 541 20 43.272,00 0,00 17.700,00 2.460,00 17.444,00 5.668,00 38.689,79 60.624,28 67.614,88
TITLUL IV SUBVENTII 542 40 107.413,85 480,74 39.367,05 20.982,95 44.383,85 2.680,00 82.192,53 85.258,21 88.554,15
OPERATIUNI FINANCIARE 543 79 19.464,00 0,00 5.025,00 4.915,00 4.913,00 4.611,00 19.107,00 19.107,00 24.989,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE
544 81 19.464,00 0,00 5.025,00 4.915,00 4.913,00 4.611,00 19.107,00 19.107,00 24.989,00
CREDITE
Transport rutier 545 84.02A.03 161.897,85 480,74 59.766,05 26.292,95 64.938,85 10.900,00 130.417,05 155.351,21 165.569,82
Drumuri si poduri 546 84.02A.03.01 500,00 0,00 150,00 60,00 275,00 15,00 314,10 329,80 345,97
Transport in comun 547 84.02A.03.02 111.667,85 480,74 39.827,05 21.432,95 47.213,85 3.194,00 84.040,23 87.111,15 90.412,48
Strazi 548 84.02A.03.03 49.730,00 0,00 19.789,00 4.800,00 17.450,00 7.691,00 46.062,72 67.910,26 74.811,37
Alte cheltuieli in domeniul
549 84.02A.50 8.252,00 0,00 2.326,00 2.065,00 1.802,00 2.059,00 9.572,27 9.638,28 15.588,21
transporturilor

Alte actiuni economice 550 87.02A 313,00 0,00 120,00 60,00 118,00 15,00 314,10 329,80 345,96
CHELTUIELI CURENTE 551 01 313,00 0,00 120,00 60,00 118,00 15,00 314,10 329,80 345,96
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 552 20 313,00 0,00 120,00 60,00 118,00 15,00 314,10 329,80 345,96
Turism 553 87.02A.04 270,00 0,00 120,00 60,00 75,00 15,00 314,10 329,80 345,96
Alte actiuni economice 554 87.02A.50 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE,


555 96.02A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXCEDENT/DEFICIT
REZERVE 556 97.02A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXCEDENT 557 98.02A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFICIT 558 99.02A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

©ELCEB, Adi-Com Soft 31 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

TOTAL VENITURI 559 00.01 421.649,08 109.536,11 167.511,99 177.823,20 -33.222,22 517.960,78 109.558,89 29.672,70
VENITURI PROPRII 560 00.02 2.764,38 649,30 163,69 1.712,37 239,02 856,95 899,80 943,89
I. VENITURI CURENTE 561 00.03 117.108,04 40.009,15 40.411,99 41.320,77 -4.633,87 139.479,40 50.289,72 28.728,81
C. VENITURI NEFISCALE 562 30.00.01 117.108,04 40.009,15 40.411,99 41.320,77 -4.633,87 139.479,40 50.289,72 28.728,81
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 563 33.00.01 117.108,04 40.009,15 40.411,99 41.320,77 -4.633,87 139.479,40 50.289,72 28.728,81
Transferuri voluntare, altele decat
564 37.02A 117.108,04 40.009,15 40.411,99 41.320,77 -4.633,87 139.479,40 50.289,72 28.728,81
subventiile
Varsaminte din sectiunea de
565 37.02A.04 117.108,04 40.009,15 40.411,99 41.320,77 -4.633,87 139.479,40 50.289,72 28.728,81
functionare
II. VENITURI DIN CAPITAL 566 39.00.01 2.764,38 649,30 163,69 1.712,37 239,02 856,95 899,80 943,89
Venituri din valorificarea unor bunuri 567 39.02A 2.764,38 649,30 163,69 1.712,37 239,02 856,95 899,80 943,89
Venituri din valorificarea unor bunuri
568 39.02A.01 405,67 38,88 19,44 300,88 46,47 101,78 106,87 112,11
ale institutiilor publice
Venituri din vanzarea locuintelor
569 39.02A.03 721,27 288,51 144,25 180,32 108,19 755,17 792,93 831,78
construite din fondurile statului
Venituri din vanzarea unor bunuri
570 39.02A.07 1.637,44 321,91 0,00 1.231,17 84,36 0,00 0,00 0,00
apartinand domeniului privat
IV. SUBVENTII 571 42.00.01 58.629,66 8.251,67 20.175,92 35.432,27 -5.230,20 86.047,56 23.059,76 0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
572 42.00.02 58.629,66 8.251,67 20.175,92 35.432,27 -5.230,20 86.047,56 23.059,76 0,00
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat 573 42.02A 58.629,66 8.251,67 20.175,92 35.432,27 -5.230,20 86.047,56 23.059,76 0,00
Retehnologizarea centralelor termice
574 42.02A.01 13.843,40 0,00 9.560,60 4.282,80 0,00 0,00 0,00 0,00
si electrice de termoficare
Sume alocate de la bugetul de stat
575 42.02A.01.01 1.560,60 0,00 9.560,60 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pentru Programul Termoficare
Sume alocate pentru Programul
Termoficare din sumele obtinute din
576 42.02A.01.02 12.282,80 0,00 0,00 12.282,80 0,00 0,00 0,00 0,00
vanzarea certificatelor de emisii de
gaze cu efect de sera

©ELCEB, Adi-Com Soft 32 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Suventii de la bugetul de stat catre


bugetele locale pentru finantarea 577 42.02A.16 10.879,00 0,00 0,00 7.379,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
investitiilor in sanatate
Subventii de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
578 42.02A.16.01 10.879,00 0,00 0,00 7.379,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
aparaturii medicale si echipamentelor
de comunicatii in urgenta in sanatate
Finantarea Programui National de
579 42.02A.65 1.300,00 854,62 445,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezvoltare Locala
Subventii de la bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din
580 42.02A.69 32.382,26 7.397,05 10.169,94 23.545,47 -8.730,20 86.047,56 23.059,76 0,00
fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare, aferente perioadei
de programare 2014 - 2020
Subventii pentru finantarea liceelor
tehnologice cu profil preponderent 581 42.02A.79 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00
agricol
Subventii pentru finantarea liceelor
tehnologice cu profil preponderent
582 42.02A.79.02 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00
agricol, pentru sectiunea de
dezvoltare
Alte sume primite de la UE 583 46.02A 259,70 0,00 0,00 259,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte sume primite si fonduri de la
Uniunea Europeana pentru
584 46.02A.04 259,70 0,00 0,00 259,70 0,00 0,00 0,00 0,00
programele operationale finantate din
cadrul financiar 2014-2020
Sume primite de la UE/alti donatori în
contul platilor efectuate si
585 48.02A 242.887,30 60.625,99 106.760,39 99.098,09 -23.597,17 291.576,87 35.309,61 0,00
prefinantari aferente cadrului
financiar 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare
586 48.02A.01 235.846,92 57.912,69 104.685,86 97.179,76 -23.931,39 283.824,37 32.369,71 0,00
Regionala (FEDR)

©ELCEB, Adi-Com Soft 33 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Sume primite in contul platilor


587 48.02A.01.01 140.199,99 23.928,29 55.351,31 48.452,04 12.468,35 283.824,37 32.369,71 0,00
efectuate în anul curent
Sume primite în contul platilor
588 48.02A.01.02 7.411,03 6.266,78 1.150,24 -25,18 19,19 0,00 0,00 0,00
efectuate în anii anteriori
Prefinantare 589 48.02A.01.03 88.235,90 27.717,62 48.184,31 48.752,90 -36.418,93 0,00 0,00 0,00
Fondul Social European (FSE) 590 48.02A.02 5.954,75 2.713,30 2.074,53 832,70 334,22 2.898,99 0,00 0,00
Sume primite în contul platilor
591 48.02A.02.01 4.013,93 1.698,81 1.085,04 895,87 334,21 2.071,18 0,00 0,00
efectuate în anul curent
Sume primite în contul platilor
592 48.02A.02.02 373,58 326,01 47,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efectuate în anii anteriori
Prefinantare 593 48.02A.02.03 1.567,24 688,48 941,92 -63,17 0,01 827,81 0,00 0,00
Instrumentul European de Vecinatate
594 48.02A.12 1.085,63 0,00 0,00 1.085,63 0,00 4.853,51 2.939,90 0,00
(ENI)
Sume primite în contul platilor
595 48.02A.12.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310,00 2.639,90 0,00
efectuate în anul curent
Sume primite în contul platilor
596 48.02A.12.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 300,00 0,00
efectuate în anii anteriori
Prefinantare 597 48.02A.12.03 1.085,63 0,00 0,00 1.085,63 0,00 2.433,51 0,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 598 470.249,08 2.230,70 158.136,11 167.511,99 177.823,20 -33.222,22 517.960,78 109.558,89 29.672,70
CHELTUIELI CURENTE 599 01 355.119,70 0,00 113.398,06 130.766,60 140.984,11 -30.029,07 398.322,05 74.031,07 4.199,48
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 600 51 27.345,97 0,00 4.517,80 3.637,87 12.173,30 7.017,00 3.812,65 4.003,31 4.199,48
PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 601 55 993,00 0,00 346,40 173,20 216,50 256,90 1.418,31 1.169,40 0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 602 58 326.780,73 0,00 108.533,86 126.955,53 128.594,31 -37.302,97 393.091,09 68.858,36 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 603 70 115.129,38 2.230,70 44.738,05 36.745,39 36.839,09 -3.193,15 119.638,73 35.527,82 25.473,22
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 604 71 114.979,38 2.230,70 44.588,05 36.745,39 36.839,09 -3.193,15 119.638,73 35.527,82 25.473,22
©ELCEB, Adi-Com Soft 34 / 42
Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 605 72 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE


606 50.02A 4.024,66 0,00 2.366,70 1.806,46 1.549,00 -1.697,50 2.091,84 333,57 162,03
GENERALE
Autoritati publice si actiuni externe 607 51.02A 2.989,63 0,00 1.236,13 1.706,50 1.549,00 -1.502,00 1.674,74 0,00 0,00
CHELTUIELI CURENTE 608 01 1.800,00 0,00 742,00 740,00 250,00 68,00 1.674,74 0,00 0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 609 58 1.800,00 0,00 742,00 740,00 250,00 68,00 1.674,74 0,00 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 610 70 1.189,63 0,00 494,13 966,50 1.299,00 -1.570,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 611 71 1.189,63 0,00 494,13 966,50 1.299,00 -1.570,00 0,00 0,00 0,00
Autoritati executive si legislative 612 51.02A.01 2.989,63 0,00 1.236,13 1.706,50 1.549,00 -1.502,00 1.674,74 0,00 0,00
Autoritati executive 613 51.02A.01.03 2.989,63 0,00 1.236,13 1.706,50 1.549,00 -1.502,00 1.674,74 0,00 0,00

Alte servicii publice generale 614 54.02A 1.035,03 0,00 1.130,57 99,96 0,00 -195,50 417,10 333,57 162,03
CHELTUIELI CURENTE 615 01 1.035,03 0,00 1.130,57 99,96 0,00 -195,50 417,10 333,57 162,03
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 616 51 5,00 0,00 71,40 69,10 0,00 -135,50 147,10 154,46 162,03
PUBLICE
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 617 58 1.030,03 0,00 1.059,17 30,86 0,00 -60,00 270,00 179,11 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
Servicii publice comunitare de
618 54.02A.10 5,00 0,00 71,40 69,10 0,00 -135,50 147,10 154,46 162,03
evidenta a persoanelor
Alte servicii publice generale 619 54.02A.50 1.030,03 0,00 1.059,17 30,86 0,00 -60,00 270,00 179,11 0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE


PUBLICA SI SIGURANTA 620 59.02A 415,00 0,00 166,00 83,00 104,00 62,00 434,51 456,24 478,59
NATIONALA

©ELCEB, Adi-Com Soft 35 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Ordine publica si siguranta


621 61.02A 415,00 0,00 166,00 83,00 104,00 62,00 434,51 456,24 478,59
nationala
CHELTUIELI CURENTE 622 01 415,00 0,00 166,00 83,00 104,00 62,00 434,51 456,24 478,59
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 623 51 415,00 0,00 166,00 83,00 104,00 62,00 434,51 456,24 478,59
PUBLICE
Ordine publica 624 61.02A.03 415,00 0,00 166,00 83,00 104,00 62,00 434,51 456,24 478,59
Politie locala 625 61.02A.03.04 415,00 0,00 166,00 83,00 104,00 62,00 434,51 456,24 478,59
Partea a III-a CHELTUIELI
626 64.02A 128.423,88 1.736,55 50.782,02 43.659,62 44.331,59 -10.349,35 97.981,92 21.828,45 4.712,08
SOCIAL-CULTURALE
Invatamant 627 65.02A 41.965,16 0,00 18.649,16 15.598,26 9.490,24 -1.772,50 34.923,93 2.794,81 0,00
CHELTUIELI CURENTE 628 01 20.992,46 0,00 10.597,81 7.822,41 3.692,74 -1.120,50 16.813,93 2.794,81 0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 629 58 20.992,46 0,00 10.597,81 7.822,41 3.692,74 -1.120,50 16.813,93 2.794,81 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 630 70 20.972,70 0,00 8.051,35 7.775,85 5.797,50 -652,00 18.110,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 631 71 20.972,70 0,00 8.051,35 7.775,85 5.797,50 -652,00 18.110,00 0,00 0,00
Invatamant prescolar si primar 632 65.02A.03 11.462,95 0,00 4.057,90 5.309,50 3.089,00 -993,45 11.669,33 1.638,99 0,00
Invatamant prescolar 633 65.02A.03.01 10.325,05 0,00 3.656,00 4.833,50 2.629,00 -793,45 11.669,33 1.638,99 0,00
Invatamant primar 634 65.02A.03.02 1.137,90 0,00 401,90 476,00 460,00 -200,00 0,00 0,00 0,00
Invatamant secundar 635 65.02A.04 18.733,03 0,00 6.790,93 6.457,51 4.875,24 609,35 4.825,76 1.155,82 0,00
Invatamant secundar inferior 636 65.02A.04.01 3.293,93 0,00 778,43 1.440,00 814,00 261,50 0,00 0,00 0,00
Invatamant secundar superior 637 65.02A.04.02 13.737,35 0,00 5.284,00 3.947,51 3.361,24 1.144,60 1.325,76 0,00 0,00
Invatamant profesional 638 65.02A.04.03 1.701,75 0,00 728,50 1.070,00 700,00 -796,75 3.500,00 1.155,82 0,00
Invatamant postliceal 639 65.02A.05 730,29 0,00 587,29 200,00 100,00 -157,00 318,84 0,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul
640 65.02A.50 11.038,89 0,00 7.213,04 3.631,25 1.426,00 -1.231,40 18.110,00 0,00 0,00
invatamantului

©ELCEB, Adi-Com Soft 36 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Sanatate 641 66.02A 29.811,64 0,00 6.970,43 6.567,33 14.927,85 1.346,03 9.993,24 5.113,21 0,00
CHELTUIELI CURENTE 642 01 29.631,21 0,00 6.550,00 6.567,33 14.927,85 1.586,03 9.993,24 5.113,21 0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 643 51 23.748,67 0,00 3.050,00 2.860,57 11.239,00 6.599,10 0,00 0,00 0,00
PUBLICE
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 644 58 5.882,54 0,00 3.500,00 3.706,76 3.688,85 -5.013,07 9.993,24 5.113,21 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 645 70 180,43 0,00 420,43 0,00 0,00 -240,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 646 71 180,43 0,00 420,43 0,00 0,00 -240,00 0,00 0,00 0,00
Servicii medicale in unitati sanitare
647 66.02A.06 29.652,18 0,00 6.810,97 6.567,33 14.927,85 1.346,03 9.993,24 5.113,21 0,00
cu paturi
Spitale generale 648 66.02A.06.01 29.652,18 0,00 6.810,97 6.567,33 14.927,85 1.346,03 9.993,24 5.113,21 0,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 649 66.02A.50 159,46 0,00 159,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte institutii si actiuni sanitare 650 66.02A.50.50 159,46 0,00 159,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie 651 67.02A 53.310,62 1.114,15 23.347,92 20.192,08 19.763,50 -9.992,88 52.014,75 12.820,03 3.558,86
CHELTUIELI CURENTE 652 01 34.550,57 0,00 17.600,12 14.893,03 11.080,30 -9.022,88 29.494,75 3.392,61 3.558,86
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 653 51 3.177,30 0,00 1.230,40 625,20 830,30 491,40 3.231,04 3.392,61 3.558,86
PUBLICE
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 654 58 31.373,27 0,00 16.369,72 14.267,83 10.250,00 -9.514,28 26.263,71 0,00 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 655 70 18.760,05 1.114,15 5.747,80 5.299,05 8.683,20 -970,00 22.520,00 9.427,42 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 656 71 18.760,05 1.114,15 5.747,80 5.299,05 8.683,20 -970,00 22.520,00 9.427,42 0,00
Servicii culturale 657 67.02A.03 29.439,29 1.114,15 17.641,12 8.115,37 6.664,50 -2.981,70 10.078,84 3.392,61 3.558,86
Muzee 658 67.02A.03.03 800,00 0,00 316,00 423,00 -57,50 118,50 837,60 879,50 922,60

©ELCEB, Adi-Com Soft 37 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Institutii publice de spectacole si


659 67.02A.03.04 2.377,30 0,00 914,40 457,20 632,80 372,90 2.393,44 2.513,11 2.636,26
concerte
Consolidarea si restaurarea
660 67.02A.03.12 21.750,79 0,00 13.718,72 6.415,17 5.500,00 -3.883,10 6.847,80 0,00 0,00
monumentelor istorice
Alte servicii culturale 661 67.02A.03.30 4.511,20 1.114,15 2.692,00 820,00 589,20 410,00 0,00 0,00 0,00
Servicii recreative si sportive 662 67.02A.05 8.455,86 0,00 3.299,00 3.055,85 1.700,00 401,01 3.484,02 0,00 0,00
Sport 663 67.02A.05.01 3.849,81 0,00 2.499,00 300,81 1.600,00 -550,00 0,00 0,00 0,00
Intretinere gradini publice, parcuri,
zone verzi, baze sportive si de 664 67.02A.05.03 4.606,05 0,00 800,00 2.755,04 100,00 951,01 3.484,02 0,00 0,00
agrement
Alte servicii în domeniile culturii,
665 67.02A.50 15.415,47 0,00 2.407,80 9.020,86 11.399,00 -7.412,19 38.451,89 9.427,42 0,00
recreerii si religiei

Asigurari si asistenta sociala 666 68.02A 3.336,46 622,40 1.814,51 1.301,95 150,00 70,00 1.050,00 1.100,40 1.153,22
CHELTUIELI CURENTE 667 01 566,46 0,00 499,89 66,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 668 58 566,46 0,00 499,89 66,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 669 70 2.770,00 622,40 1.314,62 1.235,38 150,00 70,00 1.050,00 1.100,40 1.153,22
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 670 71 2.770,00 622,40 1.314,62 1.235,38 150,00 70,00 1.050,00 1.100,40 1.153,22
Crese 671 68.02A.11 2.587,77 622,40 1.475,82 941,95 50,00 120,00 1.050,00 1.100,40 1.153,22
Alte cheltuieli in domeniul
672 68.02A.50 748,69 0,00 338,69 360,00 100,00 -50,00 0,00 0,00 0,00
asigurarilor si asistentei sociale
Alte cheltuieli in domeniul
673 68.02A.50.50 748,69 0,00 338,69 360,00 100,00 -50,00 0,00 0,00 0,00
asistentei sociale
Partea a IV-a SERVICII SI
DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 674 69.02A 43.944,57 494,15 2.504,41 14.284,15 14.227,40 12.928,61 16.031,04 1.169,40 0,00
MEDIU SI APE
Locuinte, servicii si dezvoltare
675 70.02A 42.218,46 494,15 2.088,25 13.434,20 13.172,40 13.523,61 14.859,23 203,24 0,00
publica

©ELCEB, Adi-Com Soft 38 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

CHELTUIELI CURENTE 676 01 22.034,67 0,00 156,20 8.238,20 8.246,50 5.393,77 246,50 203,24 0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 677 55 166,00 0,00 66,40 33,20 41,50 24,90 246,50 203,24 0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 678 58 21.868,67 0,00 89,80 8.205,00 8.205,00 5.368,87 0,00 0,00 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 679 70 20.183,79 494,15 1.932,05 5.196,00 4.925,90 8.129,84 14.612,73 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 680 71 20.183,79 494,15 1.932,05 5.196,00 4.925,90 8.129,84 14.612,73 0,00 0,00
Locuinte 681 70.02A.03 8.845,28 494,15 1.702,00 1.033,00 2.557,50 3.552,78 10.822,04 0,00 0,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte 682 70.02A.03.01 6.644,28 494,15 1.200,00 100,00 1.797,50 3.546,78 8.260,74 0,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul
683 70.02A.03.30 2.201,00 0,00 502,00 933,00 760,00 6,00 2.561,30 0,00 0,00
locuintelor
Alimentare cu apa si amenajari
684 70.02A.05 166,00 0,00 66,40 33,20 41,50 24,90 246,50 203,24 0,00
hidrotehnice
Alimentare cu apa 685 70.02A.05.01 166,00 0,00 66,40 33,20 41,50 24,90 246,50 203,24 0,00
Iluminat public si electrificari
686 70.02A.06 23.418,67 0,00 89,80 9.255,00 9.205,00 4.868,87 2.027,69 0,00 0,00
rurale
Alte servicii in domeniul locuintei,
687 70.02A.50 9.788,51 0,00 230,05 3.113,00 1.368,40 5.077,06 1.763,00 0,00 0,00
serviciilor si dezvoltarii comunale

Protectia mediului 688 74.02A 1.726,11 0,00 416,16 849,95 1.055,00 -595,00 1.171,81 966,16 0,00
CHELTUIELI CURENTE 689 01 700,00 0,00 280,00 140,00 175,00 105,00 1.171,81 966,16 0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 690 55 700,00 0,00 280,00 140,00 175,00 105,00 1.171,81 966,16 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 691 70 1.026,11 0,00 136,16 709,95 880,00 -700,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 692 71 1.026,11 0,00 136,16 709,95 880,00 -700,00 0,00 0,00 0,00
Reducerea si controlul poluarii 693 74.02A.03 926,11 0,00 86,16 709,95 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor 694 74.02A.05 0,00 0,00 50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colectarea, tratarea si distrugerea
695 74.02A.05.02 0,00 0,00 50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
deseurilor

©ELCEB, Adi-Com Soft 39 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Canalizarea si tratarea apelor


696 74.02A.06 700,00 0,00 280,00 140,00 175,00 105,00 1.171,81 966,16 0,00
reziduale
Alte servicii in domeniul protectiei
697 74.02A.50 100,00 0,00 0,00 0,00 800,00 -700,00 0,00 0,00 0,00
mediului
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 698 79.02A 293.440,97 0,00 102.316,98 107.678,76 117.611,21 -34.165,98 401.421,47 85.771,23 24.320,00
Actiuni generale economice,
699 80.02A 754,10 0,00 194,10 0,00 400,00 160,00 0,00 0,00 0,00
comerciale si de munca
CHELTUIELI CURENTE 700 01 194,10 0,00 194,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 701 58 194,10 0,00 194,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 702 70 560,00 0,00 0,00 0,00 400,00 160,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 703 71 560,00 0,00 0,00 0,00 400,00 160,00 0,00 0,00 0,00
Actiuni generale economice si
704 80.02A.01 754,10 0,00 194,10 0,00 400,00 160,00 0,00 0,00 0,00
comerciale
Programe de dezvoltare regionala
705 80.02A.01.10 454,10 0,00 194,10 0,00 400,00 -140,00 0,00 0,00 0,00
si sociala
Alte cheltuieli pentru actiuni
706 80.02A.01.30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
generale economice si comerciale

Combustibili si energie 707 81.02A 62.657,47 0,00 6.204,16 15.242,83 10.082,80 31.127,68 76.791,69 36.268,70 0,00
CHELTUIELI CURENTE 708 01 44.200,17 0,00 4.199,26 5.426,23 4.200,00 30.374,68 66.809,47 36.268,70 0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 709 58 44.200,17 0,00 4.199,26 5.426,23 4.200,00 30.374,68 66.809,47 36.268,70 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 710 70 18.457,30 0,00 2.004,90 9.816,60 5.882,80 753,00 9.982,22 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 711 71 18.457,30 0,00 2.004,90 9.816,60 5.882,80 753,00 9.982,22 0,00 0,00
Energie termica 712 81.02A.06 62.657,47 0,00 6.204,16 15.242,83 10.082,80 31.127,68 76.791,69 36.268,70 0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft 40 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

Transporturi 713 84.02A 229.602,40 0,00 95.768,72 92.405,93 106.528,41 -65.100,66 324.629,78 49.502,53 24.320,00
CHELTUIELI CURENTE 714 01 198.873,03 0,00 71.282,11 86.689,87 98.307,72 -57.406,67 271.266,00 24.502,53 0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile 715 58 198.873,03 0,00 71.282,11 86.689,87 98.307,72 -57.406,67 271.266,00 24.502,53 0,00
aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL 716 70 30.729,37 0,00 24.486,61 5.716,06 8.220,69 -7.693,99 53.363,78 25.000,00 24.320,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 717 71 30.729,37 0,00 24.486,61 5.716,06 8.220,69 -7.693,99 53.363,78 25.000,00 24.320,00
Transport rutier 718 84.02A.03 194.357,09 0,00 81.693,74 80.443,57 96.243,09 -64.023,31 289.588,18 47.077,27 24.320,00
Drumuri si poduri 719 84.02A.03.01 371,00 0,00 41,00 0,00 580,00 -250,00 409,00 0,00 0,00
Transport in comun 720 84.02A.03.02 183.434,09 0,00 65.462,74 79.533,57 95.777,09 -57.339,31 253.722,87 22.077,27 0,00
Strazi 721 84.02A.03.03 10.552,00 0,00 16.190,00 910,00 -114,00 -6.434,00 35.456,31 25.000,00 24.320,00
Alte cheltuieli in domeniul
722 84.02A.50 35.245,31 0,00 14.074,98 11.962,36 10.285,32 -1.077,35 35.041,60 2.425,26 0,00
transporturilor

Alte actiuni economice 723 87.02A 427,00 0,00 150,00 30,00 600,00 -353,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI CURENTE 724 01 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 725 55 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 726 70 300,00 0,00 150,00 30,00 600,00 -480,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 727 71 150,00 0,00 0,00 30,00 600,00 -480,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 728 72 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turism 729 87.02A.04 150,00 0,00 0,00 30,00 600,00 -480,00 0,00 0,00 0,00
Alte actiuni economice 730 87.02A.50 277,00 0,00 150,00 0,00 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE,


731 96.02A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXCEDENT/DEFICIT
REZERVE 732 97.02A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXCEDENT 733 98.02A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft 41 / 42


Din care
credite
Total bugetare
Cod Indicator
Denumirea indicatorului bugetar (T1+T2+ destinate Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
T3+T4) stingerii
platilor
restante

DEFICIT 734 99.02A 48.600,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE DIRECTOR GENERAL SEF SERVICIU BUGET INTOCMIT


CREDITE MARIA APETROAEI LUCIA GHERGHESANU
MIHAI CHIRICA

............. ............. .............


.............

©ELCEB, Adi-Com Soft 42 / 42


MUNICIPIUL IASI

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR


FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI
PROPRII PE ANUL 2021
Sursa de finantare: 10
(mii lei)

stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

SECTIUNEA TOTAL
TOTAL VENITURI 1 00.01 373.201,66 103.226,95 111.081,12 77.200,04 81.693,55 339.362,45 355.173,32 371.740,54
I. VENITURI CURENTE 2 00.02 196.190,26 61.664,45 61.336,84 38.297,86 34.891,11 201.815,45 210.917,91 220.504,38
C. VENITURI NEFISCALE 3 16.00.03 196.190,26 61.664,45 61.336,84 38.297,86 34.891,11 201.815,45 210.917,91 220.504,38
C1. VENITURI DIN
4 16.00.04 1.113,18 484,50 238,50 191,50 198,68 1.135,93 1.165,11 1.195,43
PROPRIETATE
Venituri din proprietate 5 30.10 1.113,18 484,50 238,50 191,50 198,68 1.135,93 1.165,11 1.195,43
Venituri din concesiuni si
6 30.10.05 1.087,18 475,00 233,00 186,00 193,18 1.108,43 1.136,11 1.164,90
inchirieri
Alte venituri din
concesiuni si inchirieri de 7 30.10.05.30 1.087,18 475,00 233,00 186,00 193,18 1.108,43 1.136,11 1.164,90
catre institutiile publice
Alte venituri din
8 30.10.50 26,00 9,50 5,50 5,50 5,50 27,50 29,00 30,53
proprietate
C2. VANZARI DE BUNURI
9 31.00.01 195.077,08 61.179,95 61.098,34 38.106,36 34.692,43 200.679,52 209.752,80 219.308,95
SI SERVICII
Venituri din prestari de
10 33.10 194.646,78 61.059,95 61.035,84 37.908,56 34.642,43 200.365,42 209.422,99 218.962,98
servicii si alte activitati
Taxe si alte venituri in
11 33.10.05 6.177,65 2.784,90 2.385,76 670,49 336,50 8.237,32 8.587,91 8.963,29
invatamant
Venituri din prestari de
12 33.10.08 3.956,71 843,62 1.496,62 1.112,84 503,63 3.765,40 3.942,92 4.129,35
servicii
Contributia de intretinere
13 33.10.13 3.704,00 1.241,80 934,20 918,00 610,00 3.941,79 4.083,88 4.227,19
a persoanelor asistate
Contributia elevilor si
studentilor pentru
14 33.10.14 20.392,69 5.566,69 5.761,21 3.888,20 5.176,59 16.538,75 16.889,21 17.349,21
internate, camine si
cantine
Venituri din valorificarea
produselor obtinute din
15 33.10.16 140,00 45,00 35,00 30,00 30,00 155,19 160,72 166,51
activitatea proprie sau
anexa
Venituri din organizarea
de cursuri de calificare si
conversie profesionala, 16 33.10.17 30,00 9,00 7,50 7,50 6,00 34,50 36,15 37,89
specializare si
perfectionare
Venituri din serbari si
spectacole scolare,
17 33.10.19 561,00 153,40 144,20 129,75 133,65 587,35 616,64 646,77
manifestari culturale,
artistice si sportive
Venituri din contractele
incheiate cu casele de
18 33.10.21 126.354,35 42.331,00 37.980,91 24.194,62 21.847,82 133.027,92 139.451,99 146.155,89
asigurari sociale de
sanatate
Venituri din contractele
incheiate cu directiile de
sanatate publica din sume 19 33.10.30 29.076,00 6.520,00 11.211,00 6.239,00 5.106,00 30.005,87 31.457,49 32.957,30
alocate de la bugetul de
stat
Alte venituri din prestari
20 33.10.50 4.254,38 1.564,54 1.079,44 718,16 892,24 4.071,33 4.196,08 4.329,58
de servicii si alte activitati
Venituri din taxe
administrative, eliberari 21 34.10 300,00 120,00 60,00 75,00 45,00 314,10 329,81 345,97
permise
Alte venituri din taxe
administrative, eliberari 22 34.10.50 300,00 120,00 60,00 75,00 45,00 314,10 329,81 345,97
de permise
Transferuri voluntare,
23 37.10 130,30 0,00 2,50 122,80 5,00 0,00 0,00 0,00
altele decat subventiile
Donatii si sponsorizari 24 37.10.01 7,50 0,00 2,50 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft 1 / 27


stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

Varsaminte din sectiunea


de functionare pentru
finantarea sectiunii de
25 37.10.03 -5.790,66 -610,31 -2.320,24 -2.007,71 -852,40 -4.954,61 -5.185,72 -5.434,62
dezvoltare a bugetului de
venituri proprii si
subventii
Varsaminte din sectiunea
26 37.10.04 5.790,66 610,31 2.320,24 2.007,71 852,40 4.954,61 5.185,72 5.434,62
de functionare
Alte transferuri voluntare 27 37.10.50 122,80 0,00 0,00 122,80 0,00 0,00 0,00 0,00
II. VENITURI DIN
28 39.00.01 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00
CAPITAL
Venituri din valorificarea
29 39.10 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00
unor bunuri
Venituri din valorificarea
unor bunuri ale 30 39.10.01 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00
institutiilor publice
SUBVENTII DE LA ALTE
NIVELE ALE
31 42.00.02 143.800,38 41.562,50 37.581,22 38.864,33 25.792,33 137.547,00 144.255,41 151.236,16
ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Subventii de la alte
32 43.10 143.800,38 41.562,50 37.581,22 38.864,33 25.792,33 137.547,00 144.255,41 151.236,16
administratii
Subventii pentru institutii
33 43.10.09 47.014,20 18.772,70 9.351,80 12.348,70 6.541,00 49.294,83 51.759,68 54.296,04
publice
Subventii de la bugetul
local pentru finantarea
34 43.10.14 11.669,67 2.650,00 2.660,57 3.610,00 2.749,10 10.264,00 10.757,00 11.273,10
cheltuielilor de capital
din domeniul santatii
Sume din bugetul de stat
catre bugetele locale
35 43.10.16 10.879,00 0,00 0,00 7.379,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
pentru finantarea
investitiilor in sanatate
Sume din bugetul de stat
catre bugetele locale
pentru finantarea
aparaturii medicale si 36 43.10.16.01 10.879,00 0,00 0,00 7.379,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
echipamentelor de
comunicatii in urgenta in
sanatate
Subventii pentru institutii
publice destinate sectiunii 37 43.10.19 3.597,30 1.467,80 777,30 934,30 417,90 3.812,65 4.003,31 4.199,48
de devoltare
Subventii din bugetul
Fondului national unic de
asigurari sociale de
38 43.10.33 70.640,21 18.672,00 24.791,55 14.592,33 12.584,33 74.175,52 77.735,42 81.467,54
sanatate pentru
acoperirea cresterilor
salariale
Alte sume primite de la
39 46.10 1.500,64 0,00 1.500,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UE
Alte sume primite si
fonduri de la Uniunea
Europeana pentru
40 46.10.04 1.500,64 0,00 1.500,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
programele operationale
finantate din cadrul
financiar 2014-2020
Sume primite de la UE/alti
donatori în contul platilor
efectuate si prefinantari 41 48.10 31.707,78 0,00 10.662,42 37,85 21.007,51 0,00 0,00 0,00
aferente cadrului
financiar 2014-2020
Fondul European de
Dezvoltare Regionala 42 48.10.01 31.669,93 0,00 10.662,42 0,00 21.007,51 0,00 0,00 0,00
(FEDR)
Sume primite in contul
platilor efectuate în anul 43 48.10.01.01 27.509,71 0,00 10.662,42 0,00 16.847,29 0,00 0,00 0,00
curent
Sume primite în contul
platilor efectuate în anii 44 48.10.01.02 4.160,22 0,00 0,00 0,00 4.160,22 0,00 0,00 0,00
anteriori
Instrumentul European
45 48.10.12 37,85 0,00 0,00 37,85 0,00 0,00 0,00 0,00
de Vecinatate (ENI)
Sume primite în contul
platilor efectuate în anul 46 48.10.12.01 12,85 0,00 0,00 12,85 0,00 0,00 0,00 0,00
curent
Prefinantare 47 48.10.12.03 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 48 390.194,14 0 107.350,02 123.583,00 77.387,54 81.873,58 339.362,45 355.173,32 371.740,54
©ELCEB, Adi-Com Soft 2 / 27
stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

CHELTUIELI CURENTE 49 01 357.127,01 0 102.607,72 116.706,97 63.460,74 74.351,58 320.337,70 335.227,29 350.833,34
TITLUL I CHELTUIELI DE
50 10 179.622,50 0 53.511,79 60.556,22 37.054,15 28.500,34 186.693,97 195.500,41 204.685,79
PERSONAL
Cheltuieli salariale in
51 10.01 171.740,09 0 50.783,66 58.389,74 35.278,91 27.287,78 X X X
bani
Salarii de baza 52 10.01.01 119.544,15 0 35.723,65 39.594,60 25.387,80 18.838,10 X X X
Sporuri pentru conditii de
53 10.01.05 25.152,00 0 6.460,00 8.977,00 4.995,00 4.720,00 X X X
munca
Alte sporuri 54 10.01.06 7.758,30 0 2.291,90 2.687,60 1.475,36 1.303,44 X X X
Ore suplimentare 55 10.01.07 0,00 0 30,00 20,00 -60,00 10,00 X X X
Fond pentru posturi
56 10.01.10 1,20 0 1,20 0,00 0,00 0,00 X X X
ocupate prin cumul
fond aferent platii cu ora 57 10.01.11 10.177,83 0 3.261,90 3.872,34 1.722,75 1.320,84 X X X
Indemnizatii platite unor
persoane din afara 58 10.01.12 162,38 0 67,00 33,00 40,00 22,38 X X X
unitatii
Drepturi de delegare 59 10.01.13 28,00 0 43,80 2,40 13,00 -31,20 X X X
Indemnizatii de detasare 60 10.01.14 55,00 0 3,00 27,00 9,00 16,00 X X X
Indemnizatie de hrana 61 10.01.17 5.043,00 0 1.348,60 1.837,80 1.031,00 825,60 X X X
Stimulentul de risc 62 10.01.29 355,00 0 355,00 0,00 0,00 0,00 X X X
Alte drepturi salariale in
63 10.01.30 3.463,23 0 1.197,61 1.338,00 665,00 262,62 X X X
bani
Cheltuieli salariale in
64 10.02 3.789,00 0 1.504,00 751,00 939,00 595,00 X X X
natura
Norme de hrana 65 10.02.02 3.787,00 0 1.502,00 751,00 939,00 595,00 X X X
Uniforme si echipament
66 10.02.03 2,00 0 2,00 0,00 0,00 0,00 X X X
obligatoriu
Contributii 67 10.03 4.093,41 0 1.224,13 1.415,48 836,24 617,56 X X X
Contributii de asigurari
68 10.03.01 184,11 0 53,10 95,10 19,45 16,46 X X X
sociale de stat
Contributii de asigurari
69 10.03.02 7,70 0 5,52 3,06 0,09 -0,97 X X X
de somaj
Contributii de asigurari
70 10.03.03 27,64 0 6,20 22,48 0,42 -1,46 X X X
sociale de sanatate
Contributii de asigurari
pentru accidente de
71 10.03.04 2,36 0 1,20 2,03 0,02 -0,89 X X X
munca si boli
profesionale
Contributii pentru
72 10.03.06 5,49 0 1,90 4,09 0,06 -0,56 X X X
concedii si indemnizatii
Contributia asiguratorie
73 10.03.07 3.866,11 0 1.156,21 1.288,72 816,20 604,98 X X X
pentru munca
TITLUL II BUNURI SI
74 20 142.693,57 0 48.649,62 43.489,69 25.946,53 24.607,73 132.098,22 138.113,10 144.455,98
SERVICII
Bunuri si servicii 75 20.01 25.858,66 0 8.480,84 7.243,47 5.542,73 4.591,62 X X X
Furnituri de birou 76 20.01.01 577,92 0 175,02 162,50 108,00 132,40 X X X
Materiale pentru
77 20.01.02 1.192,00 0 300,20 365,50 252,00 274,30 X X X
curatenie
Incalzit, iluminat si forta
78 20.01.03 5.235,00 0 1.856,20 1.574,50 975,00 829,30 X X X
motrica
Apa, canal si salubritate 79 20.01.04 1.779,00 0 527,95 588,37 327,00 335,68 X X X
Carburanti si lubrifianti 80 20.01.05 603,50 0 215,50 142,00 143,25 102,75 X X X
Piese de schimb 81 20.01.06 1.417,00 0 407,90 260,95 528,25 219,90 X X X
Transport 82 20.01.07 155,59 0 47,92 58,23 29,70 19,74 X X X
Posta, telecomunicatii,
83 20.01.08 684,00 0 230,66 177,36 143,45 132,53 X X X
radio, tv, internet
Materiale si prestari de
servicii cu caracter 84 20.01.09 5.934,63 0 1.973,73 1.515,40 1.167,25 1.278,25 X X X
functional
Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si 85 20.01.30 8.280,02 0 2.745,76 2.398,66 1.868,83 1.266,77 X X X
functionare
Reparatii curente 86 20.02 3.884,36 0 1.050,27 1.331,47 898,50 604,12 X X X
Hrana 87 20.03 24.643,32 0 7.572,74 6.767,75 4.757,34 5.545,49 X X X
Hrana pentru oameni 88 20.03.01 24.643,32 0 7.572,74 6.767,75 4.757,34 5.545,49 X X X
Medicamente si materiale
89 20.04 75.461,90 0 27.451,45 24.876,50 12.006,35 11.127,60 X X X
sanitare
©ELCEB, Adi-Com Soft 3 / 27
stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

Medicamente 90 20.04.01 47.915,03 0 16.527,40 14.830,53 8.189,40 8.367,70 X X X


Materiale sanitare 91 20.04.02 20.712,87 0 9.319,25 8.086,47 1.889,45 1.417,70 X X X
Reactivi 92 20.04.03 5.651,00 0 1.200,30 1.630,25 1.700,25 1.120,20 X X X
Dezinfectanti 93 20.04.04 1.183,00 0 404,50 329,25 227,25 222,00 X X X
Bunuri de natura
94 20.05 4.781,54 0 1.367,26 1.283,41 1.047,16 1.083,71 X X X
obiectelor de inventar
Uniforme si echipament 95 20.05.01 754,00 0 259,40 257,50 126,00 111,10 X X X
Lenjerie si accesorii de
96 20.05.03 725,00 0 160,00 269,50 108,50 187,00 X X X
pat
Alte obiecte de inventar 97 20.05.30 3.302,54 0 947,86 756,41 812,66 785,61 X X X
Deplasari, detasari,
98 20.06 177,50 0 84,60 84,50 43,75 -35,35 X X X
transferari
Deplasari interne,
99 20.06.01 170,50 0 79,60 75,50 39,50 -24,10 X X X
detasari, transferari
Deplasari in strainatate 100 20.06.02 7,00 0 5,00 9,00 4,25 -11,25 X X X
Materiale de laborator 101 20.09 438,00 0 113,30 149,25 88,25 87,20 X X X
Carti, publicatii si
102 20.11 212,04 0 71,90 51,69 88,40 0,05 X X X
materiale documentare
consultanta si expertiza 103 20.12 228,00 0 52,00 110,00 38,00 28,00 X X X
Pregatire profesionala 104 20.13 254,00 0 129,00 129,80 63,75 -68,55 X X X
Protectia muncii 105 20.14 483,40 0 205,10 129,85 80,85 67,60 X X X
Cheltuieli judiciare si
extrajudiciare derivate
din actiuni in
106 20.25 36,00 0 11,00 6,00 7,00 12,00 X X X
reprezentarea intereselor
statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli 107 20.30 6.234,85 0 2.060,16 1.326,00 1.284,45 1.564,24 X X X
Reclama si publicitate 108 20.30.01 78,92 0 18,92 34,00 24,75 1,25 X X X
Prime de asigurare
109 20.30.03 217,60 0 61,00 50,00 61,00 45,60 X X X
non-viata
Chirii 110 20.30.04 291,50 0 74,50 77,00 64,50 75,50 X X X
alte cheltuieli cu bunuri si
111 20.30.30 5.646,83 0 1.905,74 1.165,00 1.134,20 1.441,89 X X X
servicii
TITLUL III DOBANZI 112 30 12,00 0 5,00 2,00 3,00 2,00 12,56 13,19 13,84
Alte dobanzi 113 30.03 12,00 0 5,00 2,00 3,00 2,00 X X X
Dobanzi la operatiunile
114 30.03.05 12,00 0 5,00 2,00 3,00 2,00 X X X
de leasing
TITLUL IX ASISTENTA
115 57 26,50 0 1,50 2,00 21,50 1,50 0,00 0,00 0,00
SOCIALA
Ajutoare sociale 116 57.02 26,50 0 1,50 2,00 21,50 1,50 X X X
Ajutoare sociale in
117 57.02.01 26,50 0 1,50 2,00 21,50 1,50 X X X
numerar
TITLUL X Proiecte cu
finantare din fonduri
externe nerambursabile 118 58 33.224,44 0 11,81 12.163,06 42,06 21.007,51 6,51 0,00 0,00
aferente cadrului
financiar 2014-2020
Programe din Fondul
European de Dezvoltare 119 58.01 33.170,57 0 0,00 12.163,06 0,00 21.007,51 X X X
Regionala (FEDR)
Finantarea externa
120 58.01.02 33.165,33 0 0,00 12.163,06 0,00 21.002,27 X X X
nerambursabila
Cheltuieli neeligibile 121 58.01.03 5,24 0 0,00 0,00 0,00 5,24 X X X
Programe din Fondul
122 58.02 11,81 0 11,81 0,00 0,00 0,00 X X X
Social European (FSE)
Finantarea nationala 123 58.02.01 11,81 0 11,81 0,00 0,00 0,00 X X X
Programe Instrumentul
European de Vecinatate 124 58.12 42,06 0 0,00 0,00 42,06 0,00 X X X
(ENI)
Finantarea nationala 125 58.12.01 4,21 0 0,00 0,00 4,21 0,00 X X X
Finantarea externa
126 58.12.02 37,85 0 0,00 0,00 37,85 0,00 X X X
nerambursabila
TITLUL XI ALTE
127 59 1.548,00 0 428,00 494,00 393,50 232,50 1.526,44 1.600,59 1.677,73
CHELTUIELI
Asociatii si fundatii 128 59.11 170,00 0 68,00 34,00 42,50 25,50 X X X

©ELCEB, Adi-Com Soft 4 / 27


stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

Sume aferente
persoanelor cu handicap 129 59.40 1.378,00 0 360,00 460,00 351,00 207,00 X X X
neincadrate
CHELTUIELI DE CAPITAL 130 70 33.067,13 0 4.742,30 6.876,03 13.926,80 7.522,00 19.024,75 19.946,03 20.907,20
TITLUL XIII ACTIVE
131 71 33.067,13 0 4.742,30 6.876,03 13.926,80 7.522,00 19.024,75 19.946,03 20.907,20
NEFINANCIARE
Active fixe 132 71.01 19.989,51 0 2.662,30 2.296,82 10.380,84 4.649,55 X X X
Constructii 133 71.01.01 160,00 0 24,00 82,00 15,00 39,00 X X X
Masini, echipamente si
134 71.01.02 17.806,01 0 2.133,30 1.520,55 9.387,18 4.764,98 X X X
mijloace de transport
Mobilier, aparatura
birotica si alte active 135 71.01.03 964,10 0 352,00 195,20 292,50 124,40 X X X
corporale
Alte active fixe 136 71.01.30 1.059,40 0 153,00 499,07 686,16 -278,83 X X X
Reparatii capitale
137 71.03 13.077,62 0 2.080,00 4.579,21 3.545,96 2.872,45 X X X
aferente activelor fixe

Partea I-a SERVICII


138 50.10 8.493,39 0 3.406,10 1.702,90 2.088,00 1.296,39 8.554,51 8.982,25 9.422,38
PUBLICE GENERALE
Alte servicii publice
139 54.10 8.493,39 0 3.406,10 1.702,90 2.088,00 1.296,39 8.554,51 8.982,25 9.422,38
generale
CHELTUIELI CURENTE 140 01 8.476,39 0 3.322,70 1.633,80 2.088,00 1.431,89 8.407,41 8.827,79 9.260,35
TITLUL I CHELTUIELI DE
141 10 7.000,00 0 2.819,70 1.375,80 1.765,50 1.039,00 7.329,00 7.695,45 8.072,53
PERSONAL
Cheltuieli salariale in
142 10.01 6.824,20 0 2.755,90 1.335,80 1.725,50 1.007,00 X X X
bani
Salarii de baza 143 10.01.01 6.449,20 0 2.613,90 1.226,80 1.646,50 962,00 X X X
Indemnizatii platite unor
persoane din afara 144 10.01.12 1,00 0 3,00 0,00 0,00 -2,00 X X X
unitatii
Drepturi de delegare 145 10.01.13 0,00 0 10,00 0,00 0,00 -10,00 X X X
Indemnizatie de hrana 146 10.01.17 292,00 0 94,00 74,00 74,00 50,00 X X X
Alte drepturi salariale in
147 10.01.30 82,00 0 35,00 35,00 5,00 7,00 X X X
bani
Contributii 148 10.03 175,80 0 63,80 40,00 40,00 32,00 X X X
Contributii de asigurari
149 10.03.01 5,95 0 6,10 0,00 -0,15 0,00 X X X
sociale de stat
Contributii de asigurari
150 10.03.02 0,25 0 0,20 0,00 0,05 0,00 X X X
de somaj
Contributii de asigurari
151 10.03.03 2,10 0 2,00 0,00 0,10 0,00 X X X
sociale de sanatate
Contributii de asigurari
pentru accidente de
152 10.03.04 0,10 0 0,10 0,00 0,00 0,00 X X X
munca si boli
profesionale
Contributii pentru
153 10.03.06 0,40 0 0,40 0,00 0,00 0,00 X X X
concedii si indemnizatii
Contributia asiguratorie
154 10.03.07 167,00 0 55,00 40,00 40,00 32,00 X X X
pentru munca
TITLUL II BUNURI SI
155 20 1.403,39 0 471,00 242,00 302,50 387,89 994,65 1.044,39 1.095,56
SERVICII
Bunuri si servicii 156 20.01 669,20 0 260,20 104,00 116,50 188,50 X X X
Furnituri de birou 157 20.01.01 40,00 0 11,00 12,00 10,00 7,00 X X X
Materiale pentru
158 20.01.02 1,20 0 1,20 0,00 0,00 0,00 X X X
curatenie
Incalzit, iluminat si forta
159 20.01.03 152,00 0 98,00 12,00 23,50 18,50 X X X
motrica
Apa, canal si salubritate 160 20.01.04 29,00 0 8,00 5,00 13,00 3,00 X X X
Carburanti si lubrifianti 161 20.01.05 5,00 0 0,00 5,00 0,00 0,00 X X X
Transport 162 20.01.07 0,00 0 1,00 1,00 3,00 -5,00 X X X
Posta, telecomunicatii,
163 20.01.08 104,00 0 35,00 14,00 13,00 42,00 X X X
radio, tv, internet
Materiale si prestari de
servicii cu caracter 164 20.01.09 14,00 0 4,00 8,00 2,00 0,00 X X X
functional
Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si 165 20.01.30 324,00 0 102,00 47,00 52,00 123,00 X X X
functionare

©ELCEB, Adi-Com Soft 5 / 27


stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

Reparatii curente 166 20.02 48,00 0 19,00 12,00 12,00 5,00 X X X


Bunuri de natura
167 20.05 97,00 0 30,00 10,00 10,00 47,00 X X X
obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar 168 20.05.30 97,00 0 30,00 10,00 10,00 47,00 X X X
Deplasari, detasari,
169 20.06 0,00 0 5,00 5,00 2,00 -12,00 X X X
transferari
Deplasari interne,
170 20.06.01 0,00 0 2,00 2,00 1,00 -5,00 X X X
detasari, transferari
Deplasari in strainatate 171 20.06.02 0,00 0 3,00 3,00 1,00 -7,00 X X X
Carti, publicatii si
172 20.11 0,80 0 0,80 0,00 0,00 0,00 X X X
materiale documentare
Pregatire profesionala 173 20.13 0,00 0 19,00 23,00 10,00 -52,00 X X X
Protectia muncii 174 20.14 42,00 0 7,00 29,00 5,00 1,00 X X X
Alte cheltuieli 175 20.30 546,39 0 130,00 59,00 147,00 210,39 X X X
Prime de asigurare
176 20.30.03 4,00 0 2,00 2,00 0,00 0,00 X X X
non-viata
Chirii 177 20.30.04 60,00 0 20,00 8,00 24,00 8,00 X X X
alte cheltuieli cu bunuri si
178 20.30.30 482,39 0 108,00 49,00 123,00 202,39 X X X
servicii
TITLUL XI ALTE
179 59 73,00 0 32,00 16,00 20,00 5,00 83,76 87,95 92,26
CHELTUIELI
Sume aferente
persoanelor cu handicap 180 59.40 73,00 0 32,00 16,00 20,00 5,00 X X X
neincadrate
CHELTUIELI DE CAPITAL 181 70 17,00 0 83,40 69,10 0,00 -135,50 147,10 154,46 162,03
TITLUL XIII ACTIVE
182 71 17,00 0 83,40 69,10 0,00 -135,50 147,10 154,46 162,03
NEFINANCIARE
Active fixe 183 71.01 17,00 0 83,40 69,10 0,00 -135,50 X X X
Masini, echipamente si
184 71.01.02 9,00 0 80,40 0,00 0,00 -71,40 X X X
mijloace de transport
Mobilier, aparatura
birotica si alte active 185 71.01.03 5,00 0 0,00 7,20 0,00 -2,20 X X X
corporale
Alte active fixe 186 71.01.30 3,00 0 3,00 61,90 0,00 -61,90 X X X
Servicii publice
comunitare de evidenta 187 54.10.10 8.493,39 0 3.406,10 1.702,90 2.088,00 1.296,39 8.554,51 8.982,25 9.422,38
a persoanelor
Partea a II-a APARARE,
ORDINE PUBLICA SI
188 59.10 29.527,00 0 12.071,00 6.035,00 7.545,00 3.876,00 31.595,35 33.175,15 34.800,73
SIGURANTA
NATIONALA
Ordine publica si
189 61.10 29.527,00 0 12.071,00 6.035,00 7.545,00 3.876,00 31.595,35 33.175,15 34.800,73
siguranta nationala
CHELTUIELI CURENTE 190 01 29.112,00 0 11.905,00 5.952,00 7.441,00 3.814,00 31.160,84 32.718,91 34.322,14
TITLUL I CHELTUIELI DE
191 10 27.350,00 0 11.200,00 5.600,00 7.000,00 3.550,00 29.316,00 30.781,80 32.290,10
PERSONAL
Cheltuieli salariale in
192 10.01 22.970,70 0 9.486,00 4.647,00 5.928,00 2.909,70 X X X
bani
Salarii de baza 193 10.01.01 21.959,00 0 9.060,00 4.433,00 5.662,00 2.804,00 X X X
Sporuri pentru conditii de
194 10.01.05 785,00 0 320,00 160,00 200,00 105,00 X X X
munca
Alte sporuri 195 10.01.06 5,70 0 10,00 5,00 6,00 -15,30 X X X
Indemnizatii platite unor
persoane din afara 196 10.01.12 1,38 0 0,00 1,00 0,00 0,38 X X X
unitatii
Alte drepturi salariale in
197 10.01.30 219,62 0 96,00 48,00 60,00 15,62 X X X
bani
Cheltuieli salariale in
198 10.02 3.787,00 0 1.502,00 751,00 939,00 595,00 X X X
natura
Norme de hrana 199 10.02.02 3.787,00 0 1.502,00 751,00 939,00 595,00 X X X
Contributii 200 10.03 592,30 0 212,00 202,00 133,00 45,30 X X X
Contributii de asigurari
201 10.03.01 61,50 0 0,00 65,00 0,00 -3,50 X X X
sociale de stat
Contributii de asigurari
202 10.03.02 2,00 0 0,00 3,00 0,00 -1,00 X X X
de somaj
Contributii de asigurari
203 10.03.03 20,30 0 0,00 22,00 0,00 -1,70 X X X
sociale de sanatate

©ELCEB, Adi-Com Soft 6 / 27


stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

Contributii de asigurari
pentru accidente de
204 10.03.04 1,10 0 0,00 2,00 0,00 -0,90 X X X
munca si boli
profesionale
Contributii pentru
205 10.03.06 3,40 0 0,00 4,00 0,00 -0,60 X X X
concedii si indemnizatii
Contributia asiguratorie
206 10.03.07 504,00 0 212,00 106,00 133,00 53,00 X X X
pentru munca
TITLUL II BUNURI SI
207 20 1.750,00 0 700,00 350,00 438,00 262,00 1.832,28 1.923,92 2.018,20
SERVICII
Bunuri si servicii 208 20.01 1.168,00 0 474,00 234,00 260,00 200,00 X X X
Furnituri de birou 209 20.01.01 88,00 0 32,00 16,00 20,00 20,00 X X X
Materiale pentru
210 20.01.02 11,00 0 3,00 1,00 2,00 5,00 X X X
curatenie
Incalzit, iluminat si forta
211 20.01.03 105,00 0 57,00 21,00 26,00 1,00 X X X
motrica
Apa, canal si salubritate 212 20.01.04 9,00 0 4,00 2,00 2,00 1,00 X X X
Carburanti si lubrifianti 213 20.01.05 285,00 0 114,00 57,00 71,00 43,00 X X X
Piese de schimb 214 20.01.06 90,00 0 28,00 14,00 18,00 30,00 X X X
Posta, telecomunicatii,
215 20.01.08 80,00 0 32,00 16,00 20,00 12,00 X X X
radio, tv, internet
Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si 216 20.01.30 500,00 0 204,00 107,00 101,00 88,00 X X X
functionare
Reparatii curente 217 20.02 20,00 0 0,00 0,00 33,00 -13,00 X X X
Medicamente si materiale
218 20.04 7,90 0 2,00 1,00 1,00 3,90 X X X
sanitare
Medicamente 219 20.04.01 7,90 0 2,00 1,00 1,00 3,90 X X X
Bunuri de natura
220 20.05 277,50 0 89,00 48,00 59,00 81,50 X X X
obiectelor de inventar
Uniforme si echipament 221 20.05.01 230,00 0 86,00 46,00 58,00 40,00 X X X
Alte obiecte de inventar 222 20.05.30 47,50 0 3,00 2,00 1,00 41,50 X X X
Deplasari, detasari,
223 20.06 4,00 0 20,00 10,00 12,00 -38,00 X X X
transferari
Deplasari interne,
224 20.06.01 4,00 0 20,00 10,00 12,00 -38,00 X X X
detasari, transferari
Pregatire profesionala 225 20.13 42,00 0 39,00 19,00 24,00 -40,00 X X X
Protectia muncii 226 20.14 93,00 0 37,00 19,00 23,00 14,00 X X X
Cheltuieli judiciare si
extrajudiciare derivate
din actiuni in
227 20.25 36,00 0 11,00 6,00 7,00 12,00 X X X
reprezentarea intereselor
statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli 228 20.30 101,60 0 28,00 13,00 19,00 41,60 X X X
Reclama si publicitate 229 20.30.01 15,00 0 6,00 3,00 4,00 2,00 X X X
Prime de asigurare
230 20.30.03 86,60 0 22,00 10,00 15,00 39,60 X X X
non-viata
TITLUL III DOBANZI 231 30 12,00 0 5,00 2,00 3,00 2,00 12,56 13,19 13,84
Alte dobanzi 232 30.03 12,00 0 5,00 2,00 3,00 2,00 X X X
Dobanzi la operatiunile
233 30.03.05 12,00 0 5,00 2,00 3,00 2,00 X X X
de leasing
CHELTUIELI DE CAPITAL 234 70 415,00 0 166,00 83,00 104,00 62,00 434,51 456,24 478,59
TITLUL XIII ACTIVE
235 71 415,00 0 166,00 83,00 104,00 62,00 434,51 456,24 478,59
NEFINANCIARE
Active fixe 236 71.01 415,00 0 166,00 83,00 104,00 62,00 X X X
Constructii 237 71.01.01 60,00 0 24,00 12,00 15,00 9,00 X X X
Masini, echipamente si
238 71.01.02 347,00 0 142,00 71,00 89,00 45,00 X X X
mijloace de transport
Alte active fixe 239 71.01.30 8,00 0 0,00 0,00 0,00 8,00 X X X
Ordine publica 240 61.10.03 29.527,00 0 12.071,00 6.035,00 7.545,00 3.876,00 31.595,35 33.175,15 34.800,73
Politie locala 241 61.10.03.04 29.527,00 0 12.071,00 6.035,00 7.545,00 3.876,00 31.595,35 33.175,15 34.800,73
Partea a III-a
CHELTUIELI 242 64.10 352.173,75 0 91.872,92 115.845,10 67.754,54 76.701,19 299.212,59 313.015,92 327.517,43
SOCIAL-CULTURALE
Invatamant 243 65.10 34.925,59 0 12.673,31 10.466,02 5.262,73 6.523,53 28.496,73 29.274,38 30.192,54
CHELTUIELI CURENTE 244 01 34.796,58 0 12.629,31 10.381,01 5.262,73 6.523,53 28.496,73 29.274,38 30.192,54
©ELCEB, Adi-Com Soft 7 / 27
stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

TITLUL I CHELTUIELI DE
245 10 7.648,50 0 3.591,49 3.142,62 672,65 241,74 8.258,84 8.605,22 8.970,09
PERSONAL
Cheltuieli salariale in
246 10.01 7.445,19 0 3.512,76 3.076,94 623,91 231,58 X X X
bani
Salarii de baza 247 10.01.01 2.883,95 0 1.317,15 1.438,00 124,80 4,00 X X X
Alte sporuri 248 10.01.06 790,60 0 483,90 135,60 76,36 94,74 X X X
Ore suplimentare 249 10.01.07 0,00 0 30,00 20,00 -60,00 10,00 X X X
Fond pentru posturi
250 10.01.10 1,20 0 1,20 0,00 0,00 0,00 X X X
ocupate prin cumul
fond aferent platii cu ora 251 10.01.11 3.425,83 0 1.541,90 1.388,34 372,75 122,84 X X X
Drepturi de delegare 252 10.01.13 9,00 0 9,00 0,00 0,00 0,00 X X X
Indemnizatie de hrana 253 10.01.17 150,00 0 45,00 95,00 10,00 0,00 X X X
Alte drepturi salariale in
254 10.01.30 184,61 0 84,61 0,00 100,00 0,00 X X X
bani
Cheltuieli salariale in
255 10.02 2,00 0 2,00 0,00 0,00 0,00 X X X
natura
Uniforme si echipament
256 10.02.03 2,00 0 2,00 0,00 0,00 0,00 X X X
obligatoriu
Contributii 257 10.03 201,31 0 76,73 65,68 48,74 10,16 X X X
Contributia asiguratorie
258 10.03.07 201,31 0 76,73 65,68 48,74 10,16 X X X
pentru munca
TITLUL II BUNURI SI
259 20 27.054,77 0 8.989,51 7.216,39 4.568,58 6.280,29 20.173,63 20.608,64 21.159,02
SERVICII
Bunuri si servicii 260 20.01 3.552,42 0 1.695,22 715,31 556,08 585,81 X X X
Furnituri de birou 261 20.01.01 143,92 0 60,42 30,50 22,50 30,50 X X X
Materiale pentru
262 20.01.02 323,30 0 105,00 83,50 75,00 59,80 X X X
curatenie
Incalzit, iluminat si forta
263 20.01.03 154,00 0 86,70 31,50 19,00 16,80 X X X
motrica
Apa, canal si salubritate 264 20.01.04 84,00 0 37,70 16,00 18,00 12,30 X X X
Carburanti si lubrifianti 265 20.01.05 202,00 0 62,00 54,00 43,00 43,00 X X X
Piese de schimb 266 20.01.06 63,00 0 26,50 19,75 7,75 9,00 X X X
Transport 267 20.01.07 25,48 0 16,84 5,20 2,70 0,74 X X X
Posta, telecomunicatii,
268 20.01.08 191,40 0 61,90 52,80 40,80 35,90 X X X
radio, tv, internet
Materiale si prestari de
servicii cu caracter 269 20.01.09 603,30 0 308,90 103,90 100,00 90,50 X X X
functional
Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si 270 20.01.30 1.762,02 0 929,26 318,16 227,33 287,27 X X X
functionare
Reparatii curente 271 20.02 541,36 0 181,27 162,47 93,50 104,12 X X X
Hrana 272 20.03 19.352,41 0 5.869,20 5.264,44 3.494,84 4.723,93 X X X
Hrana pentru oameni 273 20.03.01 19.352,41 0 5.869,20 5.264,44 3.494,84 4.723,93 X X X
Medicamente si materiale
274 20.04 184,21 0 44,45 65,71 33,75 40,30 X X X
sanitare
Medicamente 275 20.04.01 53,96 0 11,60 24,46 8,50 9,40 X X X
Materiale sanitare 276 20.04.02 46,25 0 13,05 16,75 7,75 8,70 X X X
Reactivi 277 20.04.03 1,00 0 0,30 0,25 0,25 0,20 X X X
Dezinfectanti 278 20.04.04 83,00 0 19,50 24,25 17,25 22,00 X X X
Bunuri de natura
279 20.05 678,26 0 253,36 188,71 119,66 116,53 X X X
obiectelor de inventar
Uniforme si echipament 280 20.05.01 39,00 0 8,40 13,00 8,00 9,60 X X X
Lenjerie si accesorii de
281 20.05.03 70,00 0 17,00 17,50 18,50 17,00 X X X
pat
Alte obiecte de inventar 282 20.05.30 569,26 0 227,96 158,21 93,16 89,93 X X X
Deplasari, detasari,
283 20.06 94,50 0 36,60 33,50 7,00 17,40 X X X
transferari
Deplasari interne,
284 20.06.01 92,50 0 36,60 31,50 7,00 17,40 X X X
detasari, transferari
Deplasari in strainatate 285 20.06.02 2,00 0 0,00 2,00 0,00 0,00 X X X
Materiale de laborator 286 20.09 23,00 0 6,30 6,25 5,25 5,20 X X X
Carti, publicatii si
287 20.11 76,00 0 22,60 30,25 12,25 10,90 X X X
materiale documentare
Pregatire profesionala 288 20.13 102,00 0 28,90 46,50 10,50 16,10 X X X
©ELCEB, Adi-Com Soft 8 / 27
stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

Protectia muncii 289 20.14 121,00 0 36,50 32,25 24,25 28,00 X X X


Alte cheltuieli 290 20.30 2.329,61 0 815,11 671,00 211,50 632,00 X X X
Reclama si publicitate 291 20.30.01 53,92 0 6,92 22,00 15,00 10,00 X X X
Prime de asigurare
292 20.30.03 39,00 0 6,00 13,00 14,00 6,00 X X X
non-viata
Chirii 293 20.30.04 1,50 0 0,50 0,00 0,50 0,50 X X X
alte cheltuieli cu bunuri si
294 20.30.30 2.235,19 0 801,69 636,00 182,00 615,50 X X X
servicii
TITLUL IX ASISTENTA
295 57 26,50 0 1,50 2,00 21,50 1,50 0,00 0,00 0,00
SOCIALA
Ajutoare sociale 296 57.02 26,50 0 1,50 2,00 21,50 1,50 X X X
Ajutoare sociale in
297 57.02.01 26,50 0 1,50 2,00 21,50 1,50 X X X
numerar
TITLUL X Proiecte cu
finantare din fonduri
externe nerambursabile 298 58 11,81 0 11,81 0,00 0,00 0,00 6,51 0,00 0,00
aferente cadrului
financiar 2014-2020
Programe din Fondul
299 58.02 11,81 0 11,81 0,00 0,00 0,00 X X X
Social European (FSE)
Finantarea nationala 300 58.02.01 11,81 0 11,81 0,00 0,00 0,00 X X X
TITLUL XI ALTE
301 59 55,00 0 35,00 20,00 0,00 0,00 57,75 60,52 63,43
CHELTUIELI
Sume aferente
persoanelor cu handicap 302 59.40 55,00 0 35,00 20,00 0,00 0,00 X X X
neincadrate
CHELTUIELI DE CAPITAL 303 70 129,01 0 44,00 85,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE
304 71 129,01 0 44,00 85,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEFINANCIARE
Active fixe 305 71.01 97,01 0 44,00 85,01 -32,00 0,00 X X X
Masini, echipamente si
306 71.01.02 8,00 0 8,00 0,00 0,00 0,00 X X X
mijloace de transport
Mobilier, aparatura
birotica si alte active 307 71.01.03 66,00 0 36,00 30,00 0,00 0,00 X X X
corporale
Alte active fixe 308 71.01.30 23,01 0 0,00 55,01 -32,00 0,00 X X X
Reparatii capitale
309 71.03 32,00 0 0,00 0,00 32,00 0,00 X X X
aferente activelor fixe
Invatamant prescolar si
310 65.10.03 13.288,75 0 4.258,61 3.740,00 2.091,00 3.199,14 9.925,10 10.038,18 10.253,25
primar
Invatamant prescolar 311 65.10.03.01 12.805,99 0 4.089,85 3.614,00 2.029,00 3.073,14 9.594,10 9.705,18 9.918,25
Invatamant primar 312 65.10.03.02 482,76 0 168,76 126,00 62,00 126,00 331,00 333,00 335,00
Invatamant secundar 313 65.10.04 14.510,94 0 4.892,20 3.693,52 2.623,33 3.301,89 11.141,53 11.456,28 11.785,93
Invatamant secundar
314 65.10.04.01 1.338,49 0 576,03 314,47 117,94 330,05 856,78 867,20 880,83
inferior
Invatamant secundar
315 65.10.04.02 12.133,79 0 3.637,51 3.379,05 2.505,39 2.611,84 9.228,09 9.514,28 9.811,28
superior
Invatamant profesional 316 65.10.04.03 1.038,66 0 678,66 0,00 0,00 360,00 1.056,66 1.074,80 1.093,82
Invatamant postliceal 317 65.10.05 7.125,90 0 3.522,50 3.032,50 548,40 22,50 7.430,10 7.779,92 8.153,36

Sanatate 318 66.10 295.656,78 0 70.942,00 100.548,01 56.949,01 67.217,76 250.558,49 262.634,01 275.241,27
CHELTUIELI CURENTE 319 01 266.707,26 0 67.830,30 94.637,49 44.125,81 60.113,66 235.346,39 246.691,29 258.533,55
TITLUL I CHELTUIELI DE
320 10 131.630,00 0 33.491,00 49.233,00 26.110,00 22.796,00 135.483,00 141.795,49 148.406,13
PERSONAL
Cheltuieli salariale in
321 10.01 128.645,00 0 32.701,00 48.146,00 25.519,00 22.279,00 X X X
bani
Salarii de baza 322 10.01.01 82.970,00 0 20.679,00 31.420,00 16.621,00 14.250,00 X X X
Sporuri pentru conditii de
323 10.01.05 24.367,00 0 6.140,00 8.817,00 4.795,00 4.615,00 X X X
munca
Alte sporuri 324 10.01.06 6.962,00 0 1.798,00 2.547,00 1.393,00 1.224,00 X X X
fond aferent platii cu ora 325 10.01.11 6.752,00 0 1.720,00 2.484,00 1.350,00 1.198,00 X X X
Indemnizatii de detasare 326 10.01.14 55,00 0 3,00 27,00 9,00 16,00 X X X
Indemnizatie de hrana 327 10.01.17 4.257,00 0 1.074,00 1.596,00 851,00 736,00 X X X
Stimulentul de risc 328 10.01.29 355,00 0 355,00 0,00 0,00 0,00 X X X
Alte drepturi salariale in
329 10.01.30 2.927,00 0 932,00 1.255,00 500,00 240,00 X X X
bani

©ELCEB, Adi-Com Soft 9 / 27


stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

Contributii 330 10.03 2.985,00 0 790,00 1.087,00 591,00 517,00 X X X


Contributii de asigurari
331 10.03.01 116,66 0 47,00 30,10 19,60 19,96 X X X
sociale de stat
Contributii de asigurari
332 10.03.02 5,45 0 5,32 0,06 0,04 0,03 X X X
de somaj
Contributii de asigurari
333 10.03.03 5,24 0 4,20 0,48 0,32 0,24 X X X
sociale de sanatate
Contributii de asigurari
pentru accidente de
334 10.03.04 1,16 0 1,10 0,03 0,02 0,01 X X X
munca si boli
profesionale
Contributii pentru
335 10.03.06 1,69 0 1,50 0,09 0,06 0,04 X X X
concedii si indemnizatii
Contributia asiguratorie
336 10.03.07 2.854,80 0 730,88 1.056,24 570,96 496,72 X X X
pentru munca
TITLUL II BUNURI SI
337 20 100.634,63 0 34.054,30 32.821,43 17.647,75 16.111,15 98.677,39 103.652,56 108.824,49
SERVICII
Bunuri si servicii 338 20.01 16.661,00 0 4.568,00 5.334,00 3.694,00 3.065,00 X X X
Furnituri de birou 339 20.01.01 250,00 0 44,00 95,00 44,00 67,00 X X X
Materiale pentru
340 20.01.02 516,00 0 104,00 201,00 70,00 141,00 X X X
curatenie
Incalzit, iluminat si forta
341 20.01.03 4.100,00 0 1.285,00 1.335,00 740,00 740,00 X X X
motrica
Apa, canal si salubritate 342 20.01.04 1.350,00 0 334,00 484,00 260,00 272,00 X X X
Carburanti si lubrifianti 343 20.01.05 40,00 0 12,00 13,00 8,00 7,00 X X X
Piese de schimb 344 20.01.06 1.250,00 0 347,00 223,00 500,00 180,00 X X X
Transport 345 20.01.07 120,00 0 22,00 50,00 24,00 24,00 X X X
Posta, telecomunicatii,
346 20.01.08 180,00 0 50,00 62,00 36,00 32,00 X X X
radio, tv, internet
Materiale si prestari de
servicii cu caracter 347 20.01.09 3.700,00 0 1.020,00 1.071,00 702,00 907,00 X X X
functional
Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si 348 20.01.30 5.155,00 0 1.350,00 1.800,00 1.310,00 695,00 X X X
functionare
Reparatii curente 349 20.02 2.750,00 0 577,00 938,00 640,00 595,00 X X X
Hrana 350 20.03 1.700,00 0 379,00 461,00 560,00 300,00 X X X
Hrana pentru oameni 351 20.03.01 1.700,00 0 379,00 461,00 560,00 300,00 X X X
Medicamente si materiale
352 20.04 75.188,39 0 27.385,30 24.783,49 11.940,60 11.079,00 X X X
sanitare
Medicamente 353 20.04.01 47.798,47 0 16.500,30 14.789,57 8.157,60 8.351,00 X X X
Materiale sanitare 354 20.04.02 20.639,92 0 9.300,00 8.058,92 1.873,00 1.408,00 X X X
Reactivi 355 20.04.03 5.650,00 0 1.200,00 1.630,00 1.700,00 1.120,00 X X X
Dezinfectanti 356 20.04.04 1.100,00 0 385,00 305,00 210,00 200,00 X X X
Bunuri de natura
357 20.05 2.730,00 0 598,00 822,00 556,00 754,00 X X X
obiectelor de inventar
Uniforme si echipament 358 20.05.01 432,00 0 150,00 182,00 50,00 50,00 X X X
Lenjerie si accesorii de
359 20.05.03 535,00 0 103,00 212,00 60,00 160,00 X X X
pat
Alte obiecte de inventar 360 20.05.30 1.763,00 0 345,00 428,00 446,00 544,00 X X X
Deplasari, detasari,
361 20.06 45,00 0 6,00 23,00 9,00 7,00 X X X
transferari
Deplasari interne,
362 20.06.01 45,00 0 6,00 23,00 9,00 7,00 X X X
detasari, transferari
Materiale de laborator 363 20.09 415,00 0 107,00 143,00 83,00 82,00 X X X
Carti, publicatii si
364 20.11 7,24 0 3,50 1,44 1,15 1,15 X X X
materiale documentare
consultanta si expertiza 365 20.12 176,00 0 41,00 95,00 23,00 17,00 X X X
Pregatire profesionala 366 20.13 85,00 0 23,50 29,50 17,00 15,00 X X X
Protectia muncii 367 20.14 167,00 0 97,00 25,00 25,00 20,00 X X X
Alte cheltuieli 368 20.30 710,00 0 269,00 166,00 99,00 176,00 X X X
Reclama si publicitate 369 20.30.01 10,00 0 0,00 6,00 2,00 2,00 X X X
Prime de asigurare
370 20.30.03 60,00 0 15,00 21,00 12,00 12,00 X X X
non-viata
Chirii 371 20.30.04 230,00 0 54,00 69,00 40,00 67,00 X X X

©ELCEB, Adi-Com Soft 10 / 27


stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

alte cheltuieli cu bunuri si


372 20.30.30 410,00 0 200,00 70,00 45,00 95,00 X X X
servicii
TITLUL X Proiecte cu
finantare din fonduri
externe nerambursabile 373 58 33.212,63 0 0,00 12.163,06 42,06 21.007,51 0,00 0,00 0,00
aferente cadrului
financiar 2014-2020
Programe din Fondul
European de Dezvoltare 374 58.01 33.170,57 0 0,00 12.163,06 0,00 21.007,51 X X X
Regionala (FEDR)
Finantarea externa
375 58.01.02 33.165,33 0 0,00 12.163,06 0,00 21.002,27 X X X
nerambursabila
Cheltuieli neeligibile 376 58.01.03 5,24 0 0,00 0,00 0,00 5,24 X X X
Programe Instrumentul
European de Vecinatate 377 58.12 42,06 0 0,00 0,00 42,06 0,00 X X X
(ENI)
Finantarea nationala 378 58.12.01 4,21 0 0,00 0,00 4,21 0,00 X X X
Finantarea externa
379 58.12.02 37,85 0 0,00 0,00 37,85 0,00 X X X
nerambursabila
TITLUL XI ALTE
380 59 1.230,00 0 285,00 420,00 326,00 199,00 1.186,00 1.243,24 1.302,93
CHELTUIELI
Sume aferente
persoanelor cu handicap 381 59.40 1.230,00 0 285,00 420,00 326,00 199,00 X X X
neincadrate
CHELTUIELI DE CAPITAL 382 70 28.949,52 0 3.111,70 5.910,52 12.823,20 7.104,10 15.212,10 15.942,72 16.707,72
TITLUL XIII ACTIVE
383 71 28.949,52 0 3.111,70 5.910,52 12.823,20 7.104,10 15.212,10 15.942,72 16.707,72
NEFINANCIARE
Active fixe 384 71.01 16.255,90 0 1.031,70 1.432,51 9.382,04 4.409,65 X X X
Masini, echipamente si
385 71.01.02 15.775,51 0 999,70 1.336,35 8.812,98 4.626,48 X X X
mijloace de transport
Mobilier, aparatura
birotica si alte active 386 71.01.03 8,10 0 0,00 0,00 0,00 8,10 X X X
corporale
Alte active fixe 387 71.01.30 472,29 0 32,00 96,16 569,06 -224,93 X X X
Reparatii capitale
388 71.03 12.693,62 0 2.080,00 4.478,01 3.441,16 2.694,45 X X X
aferente activelor fixe
Servicii medicale in
unitati sanitare cu 389 66.10.06 295.656,78 0 70.942,00 100.548,01 56.949,01 67.217,76 250.558,49 262.634,01 275.241,27
paturi
Spitale generale 390 66.10.06.01 295.656,78 0 70.942,00 100.548,01 56.949,01 67.217,76 250.558,49 262.634,01 275.241,27

Cultura, recreere si
391 67.10 15.182,58 0 5.793,68 2.876,20 4.324,80 2.187,90 14.831,77 15.573,35 16.336,49
religie
CHELTUIELI CURENTE 392 01 11.882,48 0 4.563,28 2.251,00 3.371,70 1.696,50 11.600,73 12.180,74 12.777,63
TITLUL I CHELTUIELI DE
393 10 5.994,00 0 2.409,60 1.204,80 1.506,00 873,60 6.307,13 6.622,45 6.946,94
PERSONAL
Cheltuieli salariale in
394 10.01 5.855,00 0 2.328,00 1.184,00 1.482,50 860,50 X X X
bani
Salarii de baza 395 10.01.01 5.282,00 0 2.053,60 1.076,80 1.333,50 818,10 X X X
Indemnizatii platite unor
persoane din afara 396 10.01.12 160,00 0 64,00 32,00 40,00 24,00 X X X
unitatii
Drepturi de delegare 397 10.01.13 19,00 0 24,80 2,40 13,00 -21,20 X X X
Indemnizatie de hrana 398 10.01.17 344,00 0 135,60 72,80 96,00 39,60 X X X
Alte drepturi salariale in
399 10.01.30 50,00 0 50,00 0,00 0,00 0,00 X X X
bani
Contributii 400 10.03 139,00 0 81,60 20,80 23,50 13,10 X X X
Contributia asiguratorie
401 10.03.07 139,00 0 81,60 20,80 23,50 13,10 X X X
pentru munca
TITLUL II BUNURI SI
402 20 5.698,48 0 2.077,68 1.008,20 1.818,20 794,40 5.094,67 5.349,41 5.611,58
SERVICII
Bunuri si servicii 403 20.01 2.366,33 0 903,13 449,40 606,75 407,05 X X X
Furnituri de birou 404 20.01.01 22,00 0 7,00 8,00 5,50 1,50 X X X
Materiale pentru
405 20.01.02 55,00 0 13,00 8,00 17,50 16,50 X X X
curatenie
Incalzit, iluminat si forta
406 20.01.03 359,00 0 154,00 87,00 86,50 31,50 X X X
motrica
Apa, canal si salubritate 407 20.01.04 59,00 0 18,00 17,00 12,50 11,50 X X X
Carburanti si lubrifianti 408 20.01.05 53,00 0 17,00 13,00 13,25 9,75 X X X
©ELCEB, Adi-Com Soft 11 / 27
stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

Piese de schimb 409 20.01.06 6,00 0 2,40 1,20 1,50 0,90 X X X


Transport 410 20.01.07 9,00 0 7,00 2,00 0,00 0,00 X X X
Posta, telecomunicatii,
411 20.01.08 79,00 0 34,40 19,20 21,25 4,15 X X X
radio, tv, internet
Materiale si prestari de
servicii cu caracter 412 20.01.09 1.353,33 0 552,33 230,00 296,25 274,75 X X X
functional
Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si 413 20.01.30 371,00 0 98,00 64,00 152,50 56,50 X X X
functionare
Reparatii curente 414 20.02 225,00 0 123,00 69,00 120,00 -87,00 X X X
Bunuri de natura
415 20.05 492,90 0 236,90 86,00 180,50 -10,50 X X X
obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar 416 20.05.30 492,90 0 236,90 86,00 180,50 -10,50 X X X
Deplasari, detasari,
417 20.06 34,00 0 17,00 13,00 13,75 -9,75 X X X
transferari
Deplasari interne,
418 20.06.01 29,00 0 15,00 9,00 10,50 -5,50 X X X
detasari, transferari
Deplasari in strainatate 419 20.06.02 5,00 0 2,00 4,00 3,25 -4,25 X X X
Carti, publicatii si
420 20.11 123,00 0 40,00 20,00 75,00 -12,00 X X X
materiale documentare
consultanta si expertiza 421 20.12 52,00 0 11,00 15,00 15,00 11,00 X X X
Pregatire profesionala 422 20.13 10,00 0 8,60 6,80 2,25 -7,65 X X X
Protectia muncii 423 20.14 18,00 0 7,00 4,00 3,00 4,00 X X X
Alte cheltuieli 424 20.30 2.377,25 0 731,05 345,00 801,95 499,25 X X X
Reclama si publicitate 425 20.30.01 0,00 0 6,00 3,00 3,75 -12,75 X X X
Prime de asigurare
426 20.30.03 28,00 0 16,00 4,00 20,00 -12,00 X X X
non-viata
alte cheltuieli cu bunuri si
427 20.30.30 2.349,25 0 709,05 338,00 778,20 524,00 X X X
servicii
TITLUL XI ALTE
428 59 190,00 0 76,00 38,00 47,50 28,50 198,93 208,88 219,11
CHELTUIELI
Asociatii si fundatii 429 59.11 170,00 0 68,00 34,00 42,50 25,50 X X X
Sume aferente
persoanelor cu handicap 430 59.40 20,00 0 8,00 4,00 5,00 3,00 X X X
neincadrate
CHELTUIELI DE CAPITAL 431 70 3.300,10 0 1.230,40 625,20 953,10 491,40 3.231,04 3.392,61 3.558,86
TITLUL XIII ACTIVE
432 71 3.300,10 0 1.230,40 625,20 953,10 491,40 3.231,04 3.392,61 3.558,86
NEFINANCIARE
Active fixe 433 71.01 2.948,10 0 1.230,40 524,00 880,30 313,40 X X X
Constructii 434 71.01.01 100,00 0 0,00 70,00 0,00 30,00 X X X
Masini, echipamente si
435 71.01.02 1.410,00 0 796,40 10,00 438,70 164,90 X X X
mijloace de transport
Mobilier, aparatura
birotica si alte active 436 71.01.03 885,00 0 316,00 158,00 292,50 118,50 X X X
corporale
Alte active fixe 437 71.01.30 553,10 0 118,00 286,00 149,10 0,00 X X X
Reparatii capitale
438 71.03 352,00 0 0,00 101,20 72,80 178,00 X X X
aferente activelor fixe
Servicii culturale 439 67.10.03 15.182,58 0 5.793,68 2.876,20 4.324,80 2.187,90 14.831,77 15.573,35 16.336,49
Muzee 440 67.10.03.03 1.826,00 0 828,40 418,20 565,25 14,15 2.168,30 2.276,70 2.388,30
Institutii publice de
441 67.10.03.04 11.744,68 0 4.215,58 2.170,60 3.400,30 1.958,20 11.158,93 11.716,88 12.291,01
spectacole si concerte
Edituri 442 67.10.03.11 1.611,90 0 749,70 287,40 359,25 215,55 1.504,54 1.579,77 1.657,18

Asigurari si asistenta
443 68.10 6.408,80 0 2.463,93 1.954,87 1.218,00 772,00 5.325,60 5.534,18 5.747,13
sociala
CHELTUIELI CURENTE 444 01 6.152,30 0 2.357,13 1.851,67 1.171,50 772,00 5.325,60 5.534,18 5.747,13
TITLUL II BUNURI SI
445 20 6.152,30 0 2.357,13 1.851,67 1.171,50 772,00 5.325,60 5.534,18 5.747,13
SERVICII
Bunuri si servicii 446 20.01 1.441,71 0 580,29 406,76 309,40 145,26 X X X
Furnituri de birou 447 20.01.01 34,00 0 20,60 1,00 6,00 6,40 X X X
Materiale pentru
448 20.01.02 285,50 0 74,00 72,00 87,50 52,00 X X X
curatenie
Incalzit, iluminat si forta
449 20.01.03 365,00 0 175,50 88,00 80,00 21,50 X X X
motrica

©ELCEB, Adi-Com Soft 12 / 27


stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

Apa, canal si salubritate 450 20.01.04 248,00 0 126,25 64,37 21,50 35,88 X X X
Carburanti si lubrifianti 451 20.01.05 18,50 0 10,50 0,00 8,00 0,00 X X X
Piese de schimb 452 20.01.06 8,00 0 4,00 3,00 1,00 0,00 X X X
Transport 453 20.01.07 1,11 0 1,08 0,03 0,00 0,00 X X X
Posta, telecomunicatii,
454 20.01.08 49,60 0 17,36 13,36 12,40 6,48 X X X
radio, tv, internet
Materiale si prestari de
servicii cu caracter 455 20.01.09 264,00 0 88,50 102,50 67,00 6,00 X X X
functional
Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si 456 20.01.30 168,00 0 62,50 62,50 26,00 17,00 X X X
functionare
Reparatii curente 457 20.02 300,00 0 150,00 150,00 0,00 0,00 X X X
Hrana 458 20.03 3.590,91 0 1.324,54 1.042,31 702,50 521,56 X X X
Hrana pentru oameni 459 20.03.01 3.590,91 0 1.324,54 1.042,31 702,50 521,56 X X X
Medicamente si materiale
460 20.04 81,40 0 19,70 26,30 31,00 4,40 X X X
sanitare
Medicamente 461 20.04.01 54,70 0 13,50 15,50 22,30 3,40 X X X
Materiale sanitare 462 20.04.02 26,70 0 6,20 10,80 8,70 1,00 X X X
Bunuri de natura
463 20.05 505,88 0 160,00 128,70 122,00 95,18 X X X
obiectelor de inventar
Uniforme si echipament 464 20.05.01 53,00 0 15,00 16,50 10,00 11,50 X X X
Lenjerie si accesorii de
465 20.05.03 120,00 0 40,00 40,00 30,00 10,00 X X X
pat
Alte obiecte de inventar 466 20.05.30 332,88 0 105,00 72,20 82,00 73,68 X X X
Carti, publicatii si
467 20.11 5,00 0 5,00 0,00 0,00 0,00 X X X
materiale documentare
Pregatire profesionala 468 20.13 15,00 0 10,00 5,00 0,00 0,00 X X X
Protectia muncii 469 20.14 42,40 0 20,60 20,60 0,60 0,60 X X X
Alte cheltuieli 470 20.30 170,00 0 87,00 72,00 6,00 5,00 X X X
alte cheltuieli cu bunuri si
471 20.30.30 170,00 0 87,00 72,00 6,00 5,00 X X X
servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL 472 70 256,50 0 106,80 103,20 46,50 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE
473 71 256,50 0 106,80 103,20 46,50 0,00 0,00 0,00 0,00
NEFINANCIARE
Active fixe 474 71.01 256,50 0 106,80 103,20 46,50 0,00 X X X
Masini, echipamente si
475 71.01.02 256,50 0 106,80 103,20 46,50 0,00 X X X
mijloace de transport
Asistenta acordata
476 68.10.04 5.014,26 0 1.976,39 1.509,87 918,00 610,00 3.941,79 4.083,88 4.227,19
persoanelor in varsta
Crese 477 68.10.11 1.364,54 0 472,54 430,00 300,00 162,00 1.352,40 1.417,32 1.485,35
Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor si 478 68.10.50 30,00 0 15,00 15,00 0,00 0,00 31,41 32,98 34,59
asistentei sociale
Alte cheltuieli in
domeniul asistentei 479 68.10.50.50 30,00 0 15,00 15,00 0,00 0,00 31,41 32,98 34,59
sociale

Partea a VII-a REZERVE,


480 96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXCEDENT/DEFICIT
REZERVE 481 97.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXCEDENT 482 98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFICIT 483 99.10 16.992,48 4.123,07 12.501,88 187,50 180,03 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA
FUNCTIONARE
TOTAL VENITURI 484 00.01 308.054,01 98.498,84 93.159,95 63.231,18 53.164,04 320.331,19 335.227,29 350.833,34
I. VENITURI CURENTE 485 00.02 190.399,60 61.054,14 59.016,60 36.290,15 34.038,71 196.860,84 205.732,19 215.069,76
C. VENITURI NEFISCALE 486 16.00.03 190.399,60 61.054,14 59.016,60 36.290,15 34.038,71 196.860,84 205.732,19 215.069,76
C1. VENITURI DIN
487 16.00.04 1.113,18 484,50 238,50 191,50 198,68 1.135,93 1.165,11 1.195,43
PROPRIETATE
Venituri din proprietate 488 30.10 1.113,18 484,50 238,50 191,50 198,68 1.135,93 1.165,11 1.195,43
Venituri din concesiuni si
489 30.10.05 1.087,18 475,00 233,00 186,00 193,18 1.108,43 1.136,11 1.164,90
inchirieri

©ELCEB, Adi-Com Soft 13 / 27


stingerii platilor
Din care credite

destinate
bugetare
Denumirea Total

restante
Cod Indicator
indicatorului (T1+T2+ Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2022 2023 2024
rand bugetar
bugetar T3+T4)

Alte venituri din


concesiuni si inchirieri de 490 30.10.05.30 1.087,18 475,00 233,00 186,00 193,18 1.108,43 1.136,11 1.164,90
catre institutiile publice
Alte venituri din
491 30.10.50 26,00 9,50 5,50 5,50 5,50 27,50 29,00 30,53
proprietate
C2. VANZARI DE BUNURI
492 31.00.01 189.286,42 60.569,64 58.778,10 36.098,65 33.840,03 195.724,91 204.567,08 213.874,33
SI SERVICII
Venituri din prestari de
493