Sunteți pe pagina 1din 10

Exerciții pentru examenul on-line 2022

Ȋntrebări Probabilități și Statistică Matematică (Informatică Anul II)

Răspunsurile cu fundal galben sunt cele corecte.

Sunt și ȋntrebări cu MAI MULTE răspunsuri corecte !

Cum calculam probabilitatea unei serii de trageri independente AAABABA cu p(A)=0.5 ?


p(A)**7
(P(A)*P(B))**7
2**(7)
2**(5*P(A)+2*P(B))

Cum calculam probabilitatea unei serii de trageri independente ABABABA cu p(A)=0.5 ?


p(B)**7
(P(A)+P(B))**7
2**(7)
2**(4*P(A)+3*P(B))

Cum calculam probabilitatea unei serii de trageri independente ABABABA cu p(A)=0.4 ?


(p(B)**3)*(p(A)**4)
(P(A)+P(B))**7
2**(7*P(A)*P(B))
2**(4*P(A)+3*P(B))

Cum calculam probabilitatea unei serii de trageri independente ABABC cu p(A)=0.4 si


P(B)=P(C) ?
(0.4**2)*(0.3**3)
(0.4+2*0.3)**5
3**(2*0.4+3*0.3)
1/ ( 3**(2*0.4+3*0.3) )

Cum calculam probabilitatea unei serii de trageri independente CBABC cu p(A)=0.4 si


P(B)=2*P(C) ?
0.4*0.4*0.4*0.2*0.2
0.4*0.6*0.3
0.4*(0.6**2)*(0.3**2)
3**(0.4+0.6+0.3)

Cum calculam probabilitatea unei serii de trageri independente p(ABC) ?


p(A)*p(B)*p(C)
p(A)/(p(B)*p(C))
p(C)/(p(A)*p(CB))
p(A)*p(B)/p(C)

Avem probabilitati inegale p(ABC) si P(BAC). Ce putem afirma despre evenimentele


A,B si C ?
Sunt dependente
Sunt independente
Sunt echiprobabile
Sunt imposibile

Avem probabilitati egale p(ABC) si P(BAC). Ce putem afirma despre evenimentele


A,B si C ?
Pot fi independente
Nu pot fi dependente
Toate secventele format din A,B,C sunt echiprobabile
Sunt imposibile

Avem o serie cronologica de date care masoara evolutia unei cantitati. Ce ne spune
permutarea intrarilor ?
Daca mai este valabil un anumit model de prognoza
Daca se modifica distributia statistica a valorilor
Daca toate secventele sunt echiprobabile
Daca ordinea trebuie inversata

Avem o serie cronologica de date care masoara evolutia unei cantitati. Asupra carui aspect nu
are influenta permutarea intrarilor ?
asupra mediei
asupra probabilitatilor de tranzitie
asupra variantei
asupra distributiei statistice

Ce face inferenta statistica ?


Filtreaza datele de valori extreme
Extinde indicatorii esantionului asupra populatiei
Extinde indicatorii populatiei asupra esantionului
Reduce dispersia datelor observate

Ce scop are inferenta statistica ?


Obtinerea unui numar cat mai mare de indicatori
Obtinerea unei caracterizari cat mai veridice a unei populatii
Obtinerea unui grup cat mai concentrat de indicatori
Obtinerea unei caracteristici cu dispersia minimala

Avem observatiile (10, 20, 16, 30, 4) in care primele 4 sunt echiprobabile cu probabilitatea
1/6. Care este media ?
16
14
15.6
Problema nu este bine formulata

Avem n egal 5 observatii x cu (10, 20, 16, 30, 4) din care primele 3 si respectiv, ultimele doua
sunt echiprobabile. Care este media ?
(x[1]p1 + x[2]p2 +x[3]p3)/(n-2) + (x[3]p1 + x[4]p2)/(n-3)
(x[1]p1 + x[2]p1 +x[3]p1)/(n-2) + (x[3]p2 + x[4]p2)/(n-3)
(x[1]p1 + x[2]p1 +x[3]p1)/(n-3) + (x[3]p2 + x[4]p2)/(n-2)
Problema nu este bine formulata

Avem observatiile (10, 20, 16, 30, 4) in care primele 4 sunt echiprobabile cu probabilitatea
1/4. Care este media ?
16
Problema nu este bine formulata
5/4
14

Avem observatiile (10, 20, 16, 30, 4) in care primele 3 sunt echiprobabile. Care vector de
probabilitați constituie o problema bine formulata ?
(1/36, 1/36, 1/36, 7/32, 22/32)
(1/32, 1/32, 1/32, 7/32, 22/32)
(1/5, 1/5, 1/5, 7/32, 22/32)
Problema nu este bine formulata
Avem cinci observatii (10, 20, 16, 30, 4) in care primele 3 sunt echiprobabile. Care vector de
probabilitați constituie o problema bine formulata ?
(10/36, 20/36, 16/36, 30/32, 4/32)
Niciuna dintre cele propuse
(1/5, 1/5, 1/5, 7/32, 22/32)
(10/32, 20/32, 16/32, 7/32, 22/32)

Avem n observatii echiprobabile cu media de zero. Ce este dispersia observatiilor ?


varianta mediei patrate de la observatii
media devierii patrate de la medie
devierea medie patrata
nu se pate afirma nimic in cazul mediei de zero

Avem n observatii echiprobabile. Cum este dispersia observatiilor ?


Dispersia trebuie sa fie positiva
Dispersia trebuie sa fie semi-positiva
Dispersia trebuie sa creasca in n
Dispersia trebuie sa creasca in n la patrat

Avem n observatii echiprobabile. Ce putem afirma pentru profilul de risc ?


Riscul subiectiv creste in functie de dispersie
Riscul obiectiv creste in functie de dispersie
Riscul subiectiv creste in functie de n
Riscul obiectiv trebuie sa creasca in n la patrat

Avem 5 observatii. Primele 3 observatii sunt echiprobabile. Ce putem afirma pentru profilul
de risc ultimelor doua?
Avem 2 probabilităti independente. A doua creste riscul
Riscul nu depinde de media primelor trei observatii
Avem 3 probabilităti independente. Prima creste riscul
Riscul depinde de numarul de observatii si nu de probabilitati

Putem opta pentru doua investitii a1 si a2. In functie de starea pietelor in urmatoarea
perioda acestea vor genera castiguri sau pierderi. Distingem cinci stari echiprobabile. Atunci
a1 va genera (-20, 10, 0, 100, 5) și a2 va genera (10, -15, 10, -5, 70). Pentru care alternativa sa
optam dupa criteriul maximizarii castigului asteptat ?
cea cu dispersia mai mare decat 70
cea cu media de 19
cea cu dispersia mai mica decăt 10
cea cu dispersia mai mica decat 5

In statistica cunoastem mai multe tipuri de variabile. Prin ce se caracterizeaza cele


categoriale?
Exista o ordine naturala intre variabile categoriale
Nu se pot calcula distante intre doua variabile categoriale
Se pot calcula distante metrice intre doau variabile categoriale
Nu se poate stabili o ordine intre doua sau mai multe variable categoriale

In statistica cunoastem mai multe tipuri de variabile. Prin ce se caracterizeaza cele ordinale?
Exista o ordine naturala intre valorile variabilelor
Nu se pot calcula distante metrice intre doua variabile ordinale
Se pot calcula distante metrice intre doau variabile ordinale
Nu se poate stabili o ordine intre doua sau mai multe variable

In statistica cunoastem mai multe tipuri de variabile. Prin ce se caracterizeaza cele metrice?
Exista o ordine naturala intre valorile variabilelor
Se pot calcula distante intre doua variabile
Nu se pot calcula distante metrice intre doua variabile
Variabilele matrice trebuie sa fie pozitive

In statistica cunoastem mai multe tipuri de variabile. Prin ce se caracterizeaza cele pe


intervale?
Se poate stabili o ordine partiala intre valorile variabilelor
Se pot calcula cvasi-distante metrice intre doua variabile
Se pot calcula distante metrice intre doau variabile ordinale
Se poate stabili o ordine totala intre doua variable

Ce este un interval de incredere de 95% ?


Desemneaza sau indica indirect o probabilitate
Rezultatul unui calcul care depinde si de dispersie
Rezultatul unui calcul care depinde de medie
Rezultatul unui calcul care nu depinde de numarul observatiilor
Ce este un interval de incredere de 98% ?
Desemneaza indirect o probabilitate
Rezultatul unui calcul care depinde si de numarul observatiilor
Rezultatul unui calcul care depinde de medie
Un calcul care se foloseste exclusiv pentru variabile continue

Ce necesită o ipoteza statistica ?


Formularea unei posibile relații statistice ȋntre observații
O distributie statistica de referinta
Cel putin doua distributii statistice independente
O baza de date cu un numar de observatii care creste in functie de dispersie

Care dintre urmatoarele exemple manifesta independenta statistica ?


Numere castigatoare la jocuri cu noroc
Aruncarea unui zar
Investiții economice
Avalanse / calamaitati naturale

Prin ce se disting din punct de vedere statistic relatii dependente de relatii cauzal dependente
?
Serii de date cronologice pot fi co-determinate de relatii cauzale
Aparitia unor boli poate fi cauzata de factori climatici
Investiții economice sunt cauzate de somaj
Investitii straine sunt cauzate de investitii interne

Prin ce se disting din punct de vedere statistic relatii de dependenta sau asocieri de corelatii
liniare?
Corelatii indică o directie comuna
Asocieri se aseamana cu grupari
Corelatii indica o directe cauzala
Asocieri indica o cauzalitate

Pentru ce se folosește testul t-student ? Pentru a testa daca


doua esantioane au dispersia in comun
doua esantioane au media in comun
doua esantioane sunt dintr-o singura distributie
doua distributii sunt la fel

Pentru ce se folosește testul F? Pentru a testa daca


doua esantioane au media in comun
doua esantioane au dispersia in comun
doua esantioane sunt dintr-o singura distributie
doua distributii simetrice sunt la fel

Pentru ce se folosește testul Chi-patrat? Pentru a testa


daca observatiile contin un nivel maximal de incertitudine
cu ce probabilitate o relatie stipulata este sistematica
daca doua distributii asimetrice sunt la fel
daca exista o relatie cauzala ȋntre doua distributii

Ce semnifica gradele de libertate la testul Chi-patrat? Indica


numarul posibil de distributii generatoare
numarul de variabile la care valorile pot fi alese independent
cate relatii necauzale pot fi alese ȋntre doua variabile
cate relatii necauzale exista ȋntre doua distributii

Prin ce se caracterizeaza o distributie statistica standard uniforma ?


prin echiprobabilitatea tragerilor din orice multime
prin echiprobabilitatea tragerilor dintr-un interval finit
prin probabilitati de tragere uniforme pe trepte
printr-o functie de densitate cu un singur punct extremal

Prin ce se caracterizeaza o distributie statistica standard normala ?


prin echiprobabilitatea tragerilor dintr-o multime normata
printr-o functie de densitate cu un singur punct extremal
prin probabilitati normate pe intervale
prin echiprobabilitatea tragerilor dintr-un interval finit

Prin ce se caracterizeaza o distributie statistica standard normala ?


prin echiprobabilitatea tragerilor dintr-o multime normata
prin simetrie in jurul mediei cu valoarea de zero
prin asimetrie normata in jurul mediei
prin echiprobabilitatea normata dintr-un interval finit

Prin ce se caracterizeaza o distributie statistica log-normala ?


Prin simetrie in jurul mediei cu valoarea de zero
Prin asimetrie in jurul mediei cu valoare log-pozitiva
Nu admite argumente cu valori negative
Prin echiprobabilitatea normata intr-un interval logaritmic

Avem 10 litere a,b,c, …,i,j si vrem sa producem siruri de cate trei litere. Cate siruri putem
forma cu si fara inlocuire, cu si fara ordine?
cu inlocuire, cu ordine : 1000
fara inlocuire, fara ordine: 10*9*8/6
cu inlocuire, fara ordine : 720
fara inlocuire, cu ordine : 240

Avem 6 litere a,b,c, e,f,g si vrem sa producem siruri de cate patru litere care contin a,b,e,g.
Cate siruri putem forma, cu inlocuire, fara inlocuire ?
cu inlocuire, cu ordine : 256
fara inlocuire, cu ordine: 720
fara inlocuire, fara ordine : 240
cu inlocuire, fara ordine: 320

Ce este un automat boolean determinist ?


un sistem dinamic cu stari discrete
un proces Markov recurent cu stari echiprobabile
un sistem dinamic cu stari discrete si tranzitii in probabilitati
un proces stocastic cu memorie adaptiva

Ce este un automat boolean stocastic ?


un sistem dinamic cu stari discrete si tranzitii in probabilitati
un proces Markov recurent cu stari echiprobabile
un sistem dinamic stabil la perturbatii mici ale starilor de pornire
un proces stocastic cu memorie adaptiva
Ce este un lant de tip Markov ?
un proces cu stari discrete si tranzitii in probabilitati
un proces determinist si recursiv
un proces stocastic cu memorie lunga
un proces stocastic cu memorie adaptiva

Lant sau proces Markov are


memoria scurta
stari discrete
memorie lunga
un continuu de stari

Un lant Markov cu matrice de tranzitie constanta poate converge spre


o distributie limita
un ciclu de distributii
o secventa complet iregulara
nu converge

Un lant Markov cu matrice de tranzitie 2x2 constanta poate de exemplu converge spre
(0,1) sau (1,0)
(0.7, 0.3)
(0.6, 0.2)
(0.650, 0.351)

Un lant Markov cu matrice de tranzitie 3x3 constanta poate de exemplu converge spre
(0,1,0) sau (1,0,0)
(0.5, 0, 0.5)
(0.7, 0.1,0.1)
(-0.01 0.650, 0.351)

Ce fel de valori caracteristice poate avea un lant Markov cu matrice de tranzitie 3x3
constanta ?
trei valori reale
o pereche de valori complexe plus una reala
trei valori complexe
o valoare complexa si doua reale
Ce fel de valori poate avea matricea de tranzitie constanta a unui lant Markov?
probabilitati de tranzitie intre cate doua stari admisibile
si zero daca suma probabilitatilor tranzitiilor ramase pe coloana este egal cu unu
poate avea o coloana de zerouri
trebuie sa fie valori pozitive dar mai mici decat sau egal cu unu

In multe aplicatii informatice se folosec numere aleatorii generate de module numite RNG. Ce
caracteristici are un RNG de baza bun ?
are un ciclu foarte lung
nu produce vectori preferentiali sau localizati pe substructuri
nu produce distributii uniforme
are mai multe cicluri scurte

S-ar putea să vă placă și