Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT TEHNIC nr.

1
Perioada de referință1:

Fondul Social European


Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară
Prioritatea de
investiții
Beneficiar
Titlul proiectului
Contract de finanțare
nr.
Cod SMIS

Titlul proiectului:

Codul proiectului:
Valoare:
Data începerii proiectului:
Data finalizării proiectului:

Organism Intermediar
Regional / Organism
Intermediar
Adresă:
Persoană de contact:
Nr. telefon:
Nr. fax:
E-mail:

[Beneficiar]
Adresă (sediu social + locații
de implementare ale
activităților proiectului):
Persoană de contact:
Nr. telefon:
Nr. fax:
E-mail:

1
Perioada este determinată de perioada de implementare a activităților proiectului.
Raport elaborat de:
Semnătură /
Data:

1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:
Obiectivul general

Tipul proiectului:
 Naţional
 Sectorial
 Multi-regional
 Regional
 Local

Clasificarea domeniilor:
 Rural
 Urban
 Rural şi urban

Locaţia proiectului:
o România
o Regiunea/regiunile: Centru, Nord-Est, Nord-Vest
o Judeţ/judeţe: Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu, Bacău, Iași, Neamț,
Suceava, Vaslui, Bihor, Bistrița – Năsăud, Cluj, Sălaj
o Altele (inclusiv transnaţional): ………………..

Indicatori atinşi:

Indicatori prestabiliți de rezultat

Valori aprobate/ Valoare raportată Valoarea realizată Valoare în


Indicator (comuni FSE/ILMT și
revizuite (conform la ultimul RT (dacă în perioada de perioada curentă
specifici de program)
CF)* este cazul)* raportare* (agregată)*
Denumire ID U Tot Bărb Fem Tot Bărb Fem Tot Bărb Fem Tot Bărb Fem
M al ați ei al ați ei al ați ei al ați ei
4S34 - Persoane 4S34 N 29 - - -
care dobândesc r 3
o calificare /
care si-au validat
competențele în
sectoarele
economice/dome
niile cu
specializare
inteligenta
aferente SNC/
SNCDI la
încetarea
calitații de
participant
4S35.1 - 4S35 N 33 - -
Întreprinderi .1 r
care introduc
programe de
învaþare la locul
de
munța, la 6 luni
dupa finalizarea
sprijinului, din
care: - IMM-uri

Indicatori prestabiliți de realizare

Valori aprobate/ Valoare raportată Valoarea realizată Valoare în


Indicator (comuni FSE/ILMT și
revizuite (conform la ultimul RT (dacă în perioada de perioada curentă
specifici de program)
CF)* este cazul)* raportare* (agregată)*
Denumire ID U Tot Bărb Fem Tot Bărb Fem Tot Bărb Fem Tot Bărb Fem
M al ați ei al ați ei al ați ei al ați ei
4S17.1 - 4S17 N 29 - - -
Întreprinderi .1 r 3
sprijinite, din
care: -IMM-uri
4S36 - Angajați 4S36 N 33 - -
care beneficiaza r
de programe de
formare

SAU

 Vă transmitem POCUForm.B, în cadrul căruia este completată secțiunea C a


Formularului de înregistrare individuală a participanților, la 6 luni de la
încetarea calității de participant, pentru persoanele din GT care fac obiectul
raportării indicatorilor comuni FSE de rezultat pe termen mai lung. Vom
actualiza pe parcursul RT-urilor viitoare, dar și după finalizarea proiectului
(dacă este cazul), secțiunea C a Formularului de înregistrare individuală a
participanților, la 6 luni de la încetarea calității de participant, pentru
persoanele din GT al proiectului și vom transmite POCUForm.B revizuit. [În
cazul RT-ului final: Vom transmite POCUForm.B revizuit după finalizarea
proiectului (dacă este cazul), în care vom actualiza secțiunea C a
Formularului de înregistrare individuală a participanților, la 6 luni de la
încetarea calității de participant, pentru persoanele din GT al proiectului.]

Grup ţintă în perioada raportată:

Categorie Valoare realizată până la Valoare realizată în perioada


Valoare prognozată2
Grup ţintă ultimul RT aprobat3 de raportare 4

2
Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în
conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale)
Perioada ….. Perioada ……….
Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Angajați care
beneficiaza
315 0 0
de programe
de formare

Participanții nu vor fi cuantificați de mai multe ori, în funcție de categoria GT la care


participă în cadrul activităților proiectului, și nici nu vor apărea ca persoane nou recrutate
(în coloana valoare realizată în perioada de raportare). Explicațiile vor urma modelul: “din
cele X persoane înregistrate în grupul țintă eligibil al proiectului, în calitate de
antepreșcolari/ preșcolari (spre exemplu) în perioada anterioară RT curent, Y persoane au
început pe parcursul perioadei de referință a RT curent activitățile în calitate de
preșcolari/ elevi (spre exemplu)”.

Notă: fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului ţintă


pentru fiecare persoană nou introdusă în proiect și alte documente conform
Ghidului Solicitantului.

3
Se va insera valoarea grupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv
până la ultimul Raport tehnic aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).
4
Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de raportare

S-ar putea să vă placă și