Sunteți pe pagina 1din 10

SÃRBÃTOAREA CRÃCIUNULUI

(clasa a IV-a)

Personaje:

Recitatori (colindãtori)

Magii- Melchior
-Balthazar
-Gaspard

Mos Crãciun
2
Recitator (1)
Colo,sus,în vreme-aceea,
În frumoasa Galileea
O fecioarã vieţuia
Si Maria se chema.
R
Nazaret era oraşul
Unde ea-si avea sãlaşul.
Într-o zi,Maria sta
Singurã si se ruga.
R
Deodatã ce vãzu?
Casa toatã se umplu,
De-o luminã lucitoare
Ca lumina de la soare.
R

Îngerul Gavriil intrase


La Sfânta Fecioarã-n casã.
,,-Nu te speria,Maria,
Cã vei naşte pe Mesia!
Fiul Tatãlui va fi
Si Iisus se va numi.”

R
Coborât-a coborât,
Coborât-a Duhul Sfânt,
La uşa bisericii,
La icoana Precistei.
R
Icoana Maichii întreabã:
,,-Ce veste-ai adus în tarã?”
Veste bunã-aduce-n tarã
Duhul Sfânt când se coboarã.
R
Toatã oastea crestineascã
Astãzi sã se veseleascã,
C-o stea mare s-a ivit
Sus,la Sfântul Rãsãrit!

Strãluceşte cu tãrie,
Vestind mare bucurie,
Cã veşnicul Dumnezeu
Trimite pe Fiul Sãu.
3
COLINDUL ,,IESLEA MINUNATĂ”

https://www.youtube.com/watch?v=jFVch0umpo0&ab_channel=Gh.Roset

Lângă ieslea minunată ne-adunam


Cănd colindul Sfinteri Nastri colindam.
Dorme Fiul lâng-al mamei sân duios
Soare dulce este faţa lui Hristos!

REFREN
Doamne,Doamne şi noi Ţie ne-nchinăm,
Când colindul Sfinteri Nastri colindam!
II
Cãntã îngerii ,,Osana:-templul sfânt
Slavã Tie sus în cer si pe pãmânt,
Cântã si pãstorii cântec fericit
Slavã lui Hristos,Mesia,cel dorit!
4
Refren........
III
Magii-ngenunchiati cu daruri cântã-n cor
Slavã Tie, Impãratul tuturor!
Steaua-i cãntã de luminã peste cer
Slavã lui Hristos,Mesia,lerui,ler!
Refren...
IV
Cântã cerul si pãmântul sus si-n jos
Închinare si mãrire lui Hristos!
Numai Maica vede somnul profetit,
Umbra Crucii peste Fiul adormit.
Refren......

R
Astãzi,pe înserat
Fecioara Maria
În Betleem,în cetate,
Sãlãşluind sosea.
Şi fiind obositã
Sãlaşul îl cerea,
În Betleemul mare,
Nimeni nu o primea
R
Sfânta Fecioarã Maria
Va sã nascã pe Mesia;
Şi umblã din casã-n casã,
Dar nimenea nu o lasã.
R
Şi,iatã,cã pe-nserat,
Într-un grajd s-a asezat,
Si-a nãscut pe fân curat
Prunc frumos si luminat.

Şi-ntre dobitoace
Pe fânul uscat,
Naşte Preacurata
Un fiu de-mpãrat.
R
Frumos nume ce i-a dat
“Iisus Hristos Împãrat.”
Frumos nume ce i-a pus
Împãratului Iisus.

R
El vine-n hainã albã
De îngeri albi purtat,
Sã spele lumea toatã
De rãu si de pãcat.

R
Acolo,doar acolo,în ieslea cea sãracã
Nãscutu-s-a Iisus,pruncul Iisus,
Acea fãclie vie,acea fiintã sacrã,
S-aducã mântuirea si pacea mai presus.
R
Când s-a nãscut sub cerul Sfânt
În iesle,ca oricare,
Mesia cel fãrã-nceput
Şi fãrã-asemãnare,
Şi noaptea mai seninã-a fost,
Şi mult mai luminoasdã
Pãtrunse vestea de Crãciun
În fiecare casã.
R
Iar noi,azi,sãrbãtorim,
Cu floarea în cunune
Si sufletului pregãtim
A Naşterii minune!
R
Cu flori albe te-ntâmpinãm
Cã albul e luminã,
Firbinte Naştere-a lui Hrist,
Credinţei rãdãcinã!
R
Cu flori de nea te mângâiem
Cã neaua e curatã,
O, purã Naştere-a lui Hrist
Minune-adevãratã!
R
Cu flori de vis te-ntâmpinãm,
Cã visul e o floare,
Eternã Nastere-a lui Hrist
Si fãrã-asemãnare!
5
COLIND
Cerul si pãmântul,cerul si pãmântul,
În cântãri rãsunã
Îngeri si oameni.îngeri si oameni,
Cântã-mpreunã.

Refren
Hristos se naste,Domnul coboarã
Îngerii cântã,Magii îl adoarã,
Pãstori aleargã ieslea o-nconjoarã
Mari minuni se întâmplarã.

În Betleem azi (bis) e mare minune


Fecioara Maria Fiu nãscut-a-n lume.
Refren

Din Rãsãrit vin;magi cu bucurie


Cu dar de smirnã,aur si tãmâie.
Refren
R
Pe-un picior de plai odatã
La ieslea din Betleem,
Steaua nasterii se-aratã,
Marele si sfântul semn.
R
Cei trei magi cu daruri scumpe
Dintr-al lumilor nectar
Aduc Pruncului cu har:
Aur ,smirnã si tãmâie.

Eu sunt MELCHIOR de la Persida,care prin steaua ce s-a arãtat am


cunoscut cã s-a nãscut Împãrat mare pe pãmânt.Merg la Betleem sã mã
închin Lui.

Eu sunt craiul BALTHAZAR de la Persida,care prin steaua ce s-a arãtat


si prin prooroci,întelegând cã s-a nãscut Împãratul Hristos, merg sã mã
închin Lui.

Eu sunt craiul GASPARD de la Rãsãrit si,vãzând steaua ce s-a arãtat pe


cer,am ispitit proorocii si scripturile si am cunoscu cã s-a nãscut
Hristos,Domnul Domnilor,Craiul Crailor si Împãratul Împãratilor;merg la
Betleem sã mã închin si eu Lui.
6
R
Veneau din depãrtare,la ieslea cea sãracã,
Veneau sã se închine acelui Prunc nãscut
De pururea Fecioarã Maria,
Se-nchinarã.
R
Si îi dãdurã daruri ce le purtau sub scut
Cu aur si cu smirnã,cu smirnã si tãmâie.
Asazã-n locul tainic si sfânt tot darul lor
Si îngerii din ceruri cântau cu bucurie
Iar craii simt cã astfel le este mai usor

COLINDUL TREI CRAI DE LA RÃSÃRIT

R
Venirã-n urmã încã,pãstorii de la stânã
Erau sãraci din fire,n-aveau podoabe,flamuri,
Purtau iubirea-n suflet si flori de mãr în mânã
ulese-n dimineatã din a credintei ramuri.

Vin si ei din zãri senine,


Vin si ei sã se închine,
Dintr-al inimii îndemn
La ieslea din Betleem.

R
Si Hrist zâmbea serafic,acelor ce veneau,
Si îngerii din ceruri,dumnezeiesccântau.

Celor ce vin la El sã se închine


Pruncul Iisus cu raze-n ochi zâmbeste,
Când cea mai sfântã si mai dulce mamã,
La sânu-i cald cu dragoste-l primeste.

COLINDUL : ,,TREI PÃSTORI

Trei pãstori se întâlnirã,trei pãstori se întâlnirã.


Raza soarelui,floarea soarelui
Trei pãstori se întâlnirã.

Si asa se sfãtuirã (bis)-raza.......Si asa se sfãtuirã


7

Haideti fratilor sã mergem (bis)-raza.........Haidetifratilor sã mergem!

Floricele sã culegem (bis) -raza............Floricele sã culegem.

7
Si sã facem o cununã (bis) –raza..........Si sã................

Sã i-o ducem lui Hristos (bis) -raza.........Sã i-o.......

Sã ne fie de folos (bis) -raza.......Sã ne fie de folos.

POVESTITOR
La români între Crãciun si Boboteazã
colindãtorii umblã cu steaua,obicei de demult.Cei care umblã cântã colinde
ce amintesc de Nasterea Mântuitorului.

R
Dar Irod n-o sã-nteleagã
Pe-ostasii lui cu caii-n spume,
(Toti trimisi de el,anume,
Ca sã fulgere si tune
Si în loc de închinare
Capul Sfânt sã îl doboare

R
O,Doamne,ia mânia lui Irod
Sã nu ucidã pruncul meu de lapte!
Si crutã-i pe toti pruncii, cât mai sunt
Nãscuti în lung si-n lat pe-acest pãmânt!

R
Pe toti soldatii regelui Irod,
Împrãstie-i si mintile le-ncurcã!
Fereste,Doamne,pruncii toti de chin,
Iar mie dã-mi atât pe Fiul Tãu
Sã simt dulceata sufletului Sãu.

R
O,tiranul crunt Irod
Muri-n blestem de norod,
Nefiind el bucuros
De nasterea lui Hristos!

8
POVESTITOR
Despre CRÃCIUN
Se spune cã Fecioara Maria intrase încã din copilãrie la mânãstire.Aici a
fost anuntatã de ãrhanghelul Gavriil cã va naste Prunc Sfânt de la
Împãratul Cerurilor.Dupã câteva luni,nevinovata Fecioarã,i-a mãrturisit
totul staretei.
Aceasta n-a crezut-o si a alungat-o din mânãstire. A plecat si s-a ascuns
într-o pãdure,fãcându-si o colibã si asteptând sorocul Nasterii.Aici o pândea
mereu tartorul iadului,chinuind-o cu vedenii de spaimã.
Maria a plecat din pãdure si a ajuns la casa unui om bogat numit
Crãciun.Inimã de piatrã,acesta îsi persecuta familia si argatii.
Pe când era plecat la moarã,Maria a rugat-o pe sotia acestuia s-o
primeascã în gospodãria ei pentru a putea sã nascã. De frica
bãrbatului,Crãciuneasa a
primit-o în staul,lângã ieslea vitelor,unde bãrbatul nu putea s-o vadã.

POV
Românul îlvede pe Mos Crãciun sub înfãtisarea unui om bãtrân cu
barbã ca zãpada.
Iar dacã mos este Crãciun,apoi mos trebuie sa fie si vestitorul sosirii
sale,adicã Mos Ajun,cel
care se zice cã a fost baciul aflat în slujba lui Crãciun,stãpânul staulului
unde Maica Domnului l-a nãscut pe Îisus Hristos.
R
Astã searã-i searã mare
Dar de ce e seara mare?
Seara mare-a lui Crãciun,
Când s-a nãscut Domnul bun.

R
Noi umblãm si colindãm,
Vestea bunã sã v-o dãm,
Pe Iisus sã-l lãudãm.
Si de-acum pânã-n vecie
Mila Domnului sã fie!
9

OBICEIURI DE CRÃCIUN

În Transilvania nimãnui nu-i este îngãduit sã doarmã în


grajduri,deoarece în noaptea aceea,boii vorbesc unii cu altii,în limba lor
despre Iisus Hristos,cel nãscut în iesle si încãlzit de vite cu suflarea lor.

În Oltenia se poartã la colindat bete de alun mpodobite numite


colinde sau colindite.

În Ajunul Crãciunului si în zilele urmãtoare, omul trebuie sã se


fereascã sã se certe,se dã doar pomanã pentru morti,iar dacã se naste un
copil va fi norocos.

În dimineata de Crãciun e bine sã ne spãlãm pe fatã cu apã curgãtoare


luatã anume dintr-o vale,în care punem o monedã de argint,pentru ca tot
anul sã fim curati ca argintul,feriti de bube si betesuguri.

COLINDUL FLORILE DALBE

PLUGUŞOR

ÎNVĂȚĂTOR GH. ROȘEȚ RĂCĂ CIUNI / BACĂU

S-ar putea să vă placă și