Sunteți pe pagina 1din 5

Data: 27.11.

2020
Clasa: a VII-a B
Ora: 09:00-09:40
Profesor: Dolea Simona-Valentina
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.2 Timișoara
Disciplina: Matematică - Algebră
Subiectul: Recapitulare- Operații cu numere reale
Unitate de învățare: Operații cu numere reale
Tipul lecţiei: Lecție de recapitulare și consolidare a cunoștințelor
Scopul: În această lecție elevii își vor fixa și consolida operațiile cu numere reale prin rezolvarea
corectă a exercițiilor
Competente generale:
CG3. . Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice;
CS 3.1 Utilizarea unor algoritmi și a proprietăților operațiilor în efectuarea unor calcule cu
numere reale
Competenţe derivate:
1. extragerea radăcinii pătrate dintr-un număr rațional pozitiv;
2. identificarea radicalilor asemenea dintr-un șir de radicali;
3. efectuarea operațiilor cu numere reale tinând cont de ordinea efectuării operațiilor;

Materiale necesare:
 Fișa de lucru
Concepte abordate:
 Rădăcina pătrată
 Operații cu numere reale
Metode şi procedee: Conversaţia, observaţia sistematică, algoritmizarea, exerciţiul
Material didactic: Fişă de lucru
Forme de organizare: Frontală, individuală

Bibliografie: Manual clasa a VII a , Editura Litera

1
Secvenţele Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică Observaţii
lecţiei
Metode Mijloace Forme de
organizare
Secvenţele lecţiei Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică Observaţii
C F I

Metode Mijloace Forme de


organizare
Moment Se asigură condiţiile optime pentru conversaţia catalog x
organizatoric desfăsurarea lecţiei. Se consemează C F I
absenţele în catalog.
Anunțarea temei și Profesorul anunţă titlul lecţiei explicatia caiet de x
Captarea
comunicarea Verific frontal temele scrise-Operații
“Recapitulare facând cu numere notițe
atenţiei
obiectiveloreventual observaţii
reale” şiiarledacă
cere există
elevilor să îl noteze conversația
conversația caiet de x
şi urmărite exerciţii nefinalizate
în caiete:elevilor li se va teme
verificarea sugera metoda de rezolvareelevii asupra
Se informează explicația
temei Elevii işi verifică tema şi principale
obiectivelor corecteazăale lecţiei.
eventualele greșeli

Profesorul prezintă elevilor o fișă


Profesorul adresează
de lucru, elevilor
explică ocerințele
serie de şi conversaţia
întrebări
Recapitularea și pentru a reactualiza
precizează cunoștințele
că în timp ce un elev va fișa de
Reactualizarea acumulate anterior
da în vederea
raspunsul el varealizării
scrie explicația
pe fișă conversaţia lucru x x x
consolidarea
cunoștințelor unei bune desfașurări
cunoștințelor rezolvareaa lecției ce urmează
exercițiului tinând cont exercițiul
a fi parcurse.de indicațiile elevului, ceilalţi vor
nota
Intrebarile vor în caiete în
fi adresate și mod
vor rezolva
direct,
sarcinile
elevii vor raspunde oral. de lucru individual.

Tema pentru acasă Exercițiile rămase neterminate din conversația x


fișa de lucru

2
3
Școala Gimnazială Nr. 2 Timișoara Profesor Dolea Simona-Valentina

Fișă de lucru
Oprerații cu numere reale

Calculaţi:

1) 7 2 113  25 
32 133  234 

2) 2 3  15 3  24 3 =
2 2  30 3  17 2  4 3 

3) 2 3  5 3  14 3 =
11 7  9 11  14 7  5 11 =

4) 21 3  5 9 
45 12  5 3 

63 35 : 21 33 
5)
15 18 : 5 2 

(7 7)3 
6)
5 8 
2

1 1 2 1
7) = = = =
2 5 7 57 5 13 19

8)

9)

10)

4
5

S-ar putea să vă placă și