Sunteți pe pagina 1din 8

SC EURO CONTUR SRL

LOCATOR IN CADRUL UNUI


CONTRACT DE LEASING
CUPRINS

1. DEFINIREA LEASINGULUI

2. CLASIFICAREA LEASINGULUI
2.1 LEASINGUL OPERATIONAL
2.2 LEASINGUL FINANCIAR
2.3 LEASE-BACK

3. CONTRACTUL DE LEASING

4. RECUNOASTEREA LEASINGULUI FINANCIAR


4.1 IN CONTABILITATEA LOCATARILOR
4.2 IN CONTABILITATEA LOCATORILOR

5. RECUNOASTEREA LEASINGULUI OPERATIONAL


5.1 IN CONTABILITATEA LOCATARILOR
5.2 IN CONTABILITATEA LOCATORILOR

6. INREGISTRARILE CONTABILE GENERATE DE


INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE LEASING IN CONTABILITATEA SC
EURO CONTUR SRL

7. ANEXA: CONTRACT DE LEASING


FACTURA 1393366/23,08,2011
FACTURA 1403846/05,09,2011
1. DEFINIREA LEASINGULUI

Leasingul este o tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de
inchiriere a unei proprietati imoboliare, a unui echipament sau a altor active fixe , pe o perioada de
timp determinata, contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o
promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului.
In Romania leasingul este reglementat de ordonanta guvenului nr. 51/1997, privind
operatiunile de leasing si societatile de leasing.
Leasingul este operatiunea comerciala prin care o persoana, denumita locator, se angajeaza
la solicitarea unei alte persoane, numita locatar sa cumpere de la un tert, denumit vanzator, si sa
confere utilizatorului dreptul de exploatare, de utilizare.

2. CLASIFICAREA LEASINGULUI

La noi in tara exista urmatoarele categorii de leasing:


– leasing operational
– leasing financiar
– lease-back.

2.1 LEASINGUL OPERATIONAL

Leasingul operational presupune folosirea bunului finantat pe o perioada limitata de timp,


fara asumarea unor riscuri si beneficii aferente proprietarului, in general pentru rezolvarea
punctuala a unor activitati specifice.
In cazul leasingului operational bunurile care fac obiectul contractului de leasing se
inregistreaza in contabilitatea firmei de leasing ca si active imobilizate. Avansul din partea
locatorului nu este obligatoriu, iar intreaga rata lunara este deductibila fiscal integral de catre
utilizator. Rata de leasing este formata din amortizarea, cheltuielile de intretinere si o rata de profit
pentru locator. Aceasta rata se calculeaza pornindu-se de la valoarea de intrare a bunului, adica de la
costul de achizitie a acestuia. La sfarsitul perioadei contractuale locatorul este obligat sa inapoieze
bunul.

2.2 LEASINGUL FINANCIAR

Leasingul financiar implica faptul ca bunurile care fac obiectul contractului de leasing se
inregistreaza in contabilitatea locatorului ca si imobilizari, iar la expirarea perioadei contractuale
acesta poate sa opteze pentru returnarea bunului, prelungirea contractului de leasing sau pentru
achizitionarea acestuia. In cazul in care locatorul opteaza pentru achizitionarea bunului, pretul
acestuia va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrere(de piata) pe care acesta o are la data la
care optiunea este exprimata.
In cazul leasingului financiar perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel
putin 75% din durata normata de utilizare a bunului. In momentul incheierii contractului riscurile si
beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra locatorului.Cheltuielile deductibile in cazul
leasingului financiar sunt cele cu dobanda, amortizarea si diferentele rezultate din cursul valutar.
Rata lunara este compusa din principal si dobanda, la care se aplica TVA-ul. Leasingul financiar
este recomandat cu precadere companiilor mici.
Exista situatii care conduc in mod normal la catalogarea leasingului ca fiind unul financiar.
Acestea sunt:
– leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pana la sfarsitul perioadei
de leasing.
– locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic in raport cu
valoarea justa a bunului la data la care optiunea devine exercitabila.
– durata contractului de leasing acopera in cea mai mare parte, durata de viata economica a
bunului, chiar daca titlul de proprietate nu este transferat.
– bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala, astfel incat
doar locatarul le poate modifica fara a efectua modificari majore.
– la inceputul contractului de leasing valoarea actualizata a platilor minime de leasing este cel
putin egala cu aproape intreaga valoare justa a bunului in regim de leasing.

2.3 LEASE-BACK

Lease back este prescurtarea pentru sale and lease back si este tranzactia financiara care
presupune vanzarea unui imobil, pentru ca in baza unui contract de leasing pe termen lung
vanzatorul sa isi pastreze dreptul de folosire a bunului in schimbul unei chirii. Avantajul
vanzatorului este acela ca isi deblocheaza o suma mare de bani pentru alte investitii, beneficiind de
o sursa de finantare in cazul in care indatorarea la banca este foarte mare, sau cand activele sunt
subevaluate in cazul unui credit.
Operatiunea elibereaza o suma importanta de bani prin transformarea activului detinut in
lichiditate,dar nu destabilizeaza activitatea companiei, respectivul bun fiind utilizat in continuare in
aceleasi conditii.
Platile de leasing si pretul de vanzare, sunt de obicei interdependente intrucat sunt negociate
impreuna. Tratamentul contabil al tranzactiei de vanzare si de leasback depinde de tipul contractului
de leasing.
Daca o tranzactie de vanzare si de leasback are ca rezultat un leasing fnanciar, surplusul
dintre suma de vanzare si valoarea contabila nu va fi recunoscuta mediat ca venit in situatiile
financiare ale locatorulu- vanzatorului. Acel surplus va fi amanat si amortizat pe intreaga durata a
contractului de leasing.
Daca o tranzactie de vanzare si de leasbck are ca rezultat un leasing operational si este
evident ca tranzactia se va face la valoare justa, orice profit sau pierdere va fi recunoscut imediat.

3. CONTRACTUL DE LEASING

Pe langa partile contractuale, contractele de leasing trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele
date:
– clauza privind definirea contractului de leasing, ca leasing financiar sau operational
– denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing, precum si caracteristicile de
identificare a acestuia
– valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora
– perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului
– clauza privind obligatia asigurarii bunului
– valoarea totala a contractului de leasing

Contractul de leasing financiar mai trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:


– valoarea de intrare a bunului
– valoarea reziduala a bunului convenita de parti
Contractul de leasing se incheie in scris. In cazul incetarii contractului din culpa
utilizatorului sau prin dauna totala survenita inainte de implinirea unui an de la intrarea in vigoare a
contractului de leasing este tratat fiscal si contabil ca bun al unui contract de leasing.
Contractele de leasing, precum si garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii
obligatiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii.

4. RECUNOASTEREA LEASINGULUI FINANCIAR

4.1. IN CONTABILITATEA LOCATARILOR


Locatarii vor recunoaste operatiunile de leasing financiar in bilanturile lor ca active si datorii
la o valoare egala la inceputul contractului de leasing cu valoarea justa a bunului in regim de leasing
sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing, daca aceasta din urma este mai mica,
fiecare fiind determinata la inceputul contractului de leasing. Orice costuri initiale directe ale
locatarului sunt adaugate la suma recunoscuta drept activ.
Tranzactiile si alte evenimente vor fi contabilizate si prezentate in concordanta cu fondul lor
economic si cu realitatea financiara, si nu numai cu forma juridica. Este adecvata inregistrarea
leasingului financiar in bilantul locatarului atat ca un activ cat si ca o obligatie de a achita platile
viitoare de leasing. La inceputul perioadei de leasing, activul si datoriile pentru platile viitoare de
leasing se inregistreaza in bilant la valorile egale, mai putin orice costuri initiale indirecte ale
locatarului care sunt adaugate la suma recunoscuta ca activ.
Nu este adecvat ca datoriile pentru bunurile in regim de leasing sa fie prezentate in situatiile
financiare ca o deducere a valorii activelor, bunurilor date in leasing. Daca pentru prezentarea
datoriilor in bilant datoriile curente sunt reflectate separat de cele pe termen lung, aceeasi distinctie
se va utiliza si pentru datoriile generate de leasing.
Costurile identificate ca fiind atribuite direct activitatilor efectuate de locatar pentru un
leasing financiar sunt adaugate la valoarea inregistrata ca activ.

4.2 IN CONTABILITATEA LOCATORILOR


Locatorii vor recunoaste in bilant bunurile detinute in regim de leasing financiar drept
creante, la o valoare egala cu investitia nete in leasing. Locatorul transmitand locatarului, in mare
masura toate riscurile si avantajele aferente titluilui de proprietate, ratele de incasat le va trata ca
rambursare a principalului si ca venit financiar aferent. Acest vent reprezinta recompensa
locatorului pentru investitia si serviciile sale.
Costurile initiale indirecte sunt adesea generate de locatori si nclud sume cum ar fi
comisioanele, taxele legale si costurile interne ce sunt suplimentare si direct atribuibile negocierii si
semnarii contractului de leasing. Aceste costuri intale sunt incluse in evaluarea initiala a sumei de
primit din leasingul financiar si reduc suma venitului recunoscut pe termenul de leasing. Rata
implicita de dobanda de leasing este definita de asa manera incat costurile initiale directe sunt
incluse in mod automat in suma de primit din leasngul financiar, nu este necesara adaugarea lor
separata.
Costurile generate de locatorul producator sau distribuitor in legatura cu negocierea si
semnarea contractului de leasing sunt excluse din definirea costurilor directe initiale. Concluzia este
ca ele sunt excluse din investitia neta in leasing si sunt recunoscute drept cheltuieli atunci cand
profitul din vanzare este recuscut, ceea ce pentru leasingul financiar se intampla de obicei la
inceputul perioadei de leasing.

5. RECUNOASTEREA LEASINGULUI OPERATIONAL

5.1 IN CONTABILITATEA LOCATARILOR


Platile de leasing in cazul unui leasing operational vor fi recunoscute ca o cheltuiala liniar,
de-a lungul duratei contractului de leasing.
5.2 IN CONTABILITATEA LOCATORILOR
Locatorii vor prezenta bunurile detinute in regim de leasing operational in comformitate cu
natura acestora. Venitul rezultat din leasingul operational va fi recunoscut ca un venit pe o baza
liniara pe toata durata contractului. Costurile, inclusiv amortizarea, suportate pentru obtinerea
veniturilor din leasing sunt recunoscute drept cheltuieli.
Costurile directe initaiale suportate de locatori pentru negocierea si semnarea contractului de
leasing operational vor fi adaugate la valoarea contabila a bunului dat in leasing si recunoscut drept
cheltuiala pe toata perioada contractulu de leasing pe aceasi baza ca si venitul din leasing.
Politica de amortizare a bunurilor amortizabile in regim de leasing se va face pe o baza
consecventa cu politica normala de amortizare a locatorului pentru bunuri similare.

6. INREGISTRARILE CONTABILE GENERATE DE


INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE LEASING IN CONTABILITATEA SC
EURO CONTUR SRL

In data de 18,08,2011 societatea Euro Contur SRL incheie un contract de leasing financiar
cu societatea Motoractive IFN SA pentru achizitionarea de echipamente tehnologice(agregat
frigorific, sistem de racire, vitrine frigorifice, camere frigorifice, camere de congelare).
Societatea Euro Contur SRL a selectat furnizorul de echipamente tehnologice, iar firma de
leasing le-a achizitionat, urmand sa fie obiectul contractului de leasing. Valoarea totala a
echipamentelor tehnologice pe care le achizitioneaza societatea de leasing este de 31,154E.
Contractul de leasing este incheiat pe o perioada de 36 luni, valoarea reziduala ce urmeaza
sa se achite este de 311,54.Valoarea contractului de leasing este de 34.123,36E. In momentul
semnarii se achita suma de 7.788,50E. Ratele urmeaza sa fie egale in valoare de 722,87E.
Dobanda totala ce urmeaza sa fie achitata de societate este de 2959,56E, iar asigurarea va fi de
313,92E.
In continuare voi inregistra in contabilitate valoarea echipamentelor tehnologice la valoarea
ce urmeaza a fi rambursata firmei de leasing si anume 31.158,80E. Cursul valutar la BNR in data de
18,08,2011 este de 4,2567, deci valoarea in lei este de 132.613 lei.

2131 = 167 132.613


"Echipamente tehnologice" " "

In data de 23,08,2011 Motoractive Ifn SA emite factura cu nr 1393366. In contabilitatea SC


Euro Contur SRL se efectueaza urmatoarele inregistrari:
In primul rand se inregistreaza obligatia de plata a ratei initiale de 7.788,5 la cursul zilei si anume
33.502,23 ron, comisionul de administrare in valoare de 2.680,18 si TVA-ul aferent
167 = 404 33.502,23
"Alte imprumuturi si datorii asimilate" "Furnizori de imobilizari"
4426 = 404 8.683,78
"TVA deductibil" "Furnizori de imobilizari"
446.2 = 404 2.680,18
"Alte taxe si varsaminte" "Furnizori de imobilizari"

Inainte de termenul de scadenta societatea Euro Contur SRL efesctueaza plata din contul de la
banca in lei. Aceasta operatiune se va inregistra in contabilitatea firmei astfel:

404 = 5121 3.974,38


"Furnizori de imobilizari" "Conturi la banci in lei"
In data de 05,09,2011 se emite o noua fatura pentru Euro Contur nr. 1403846, care va genera
urmatoarele inregistrari contabile: se inregstreaza obligatia de palta a ratei de leasing in valoare de
2.441,52 ron, comisionul de adminstrare in valoare de 34,27 ron, dobanda aferenta in valoare de
654,75 ron, prima de asgurare pentru bunurile cumparate in leasing in valoare de 74,70 ron,
cheltuieli din diferente de curs valutar in valoare de -0,09 si TVA-ul deductibil aferent in valoare de
769,23 ron.

167 = 404 2.441,52


"Alte imprumuturi si datorii asimilate" "Furnizori de imobilizari"

446.2 = 404 34,27


"Alte taxe si varsaminte" "Furnizori de imobilizari"

1687 = 404 654,75


"Dobanzi aferente altor imprumuturi si dat. Asimilate" "Furnizori de imobilizari"

613 = 404 74,70


"Cheltuieli cu primele de asgurare" "Furnizori de imobilizari"

665 = 404 - 0,09


"Cheltuieli cu diferentele de curs valutar" "Furnizori de imobilizari"

4426 = 404 769,23


"TVA deductibil" "Furnizori de imobilizari"

Inainte de termenul de scadenta societatea Euro Contur SRL efesctueaza plata din contul de
la banca in lei. Aceasta operatiune se va inregistra in contabilitatea firmei astfel:

404 = 5121 3.974,38


"Furnizori de imobilizari" "Conturi la banci in lei"

SC Motoractive Ifn SA va emite facturi pentru SC Euro Contur SRL pana ce valoare
contractului de leasing va fi recuperata, iar aceste facturi vor genera aceleasi inregistrari in
contabilitatea locatorului.
BIBLIOGRAFIE

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAQPORTARE


FINANCIARA(IFRS) - CECCAR 2007

S-ar putea să vă placă și