Sunteți pe pagina 1din 17

Student :

Dragomir Cristina
2
Cuprins

Părțile rachetei pag. 4-5

Exerciții de acomodare cu racheta pag. 6

Exerciții de acomodare cu mingea pag. 6

Exerciții de acomodare cu mingea și racheta pag. 6

Poziție fundamentală, opririle, săriturile pag. 7

Exerciții de învățare a formelor de deplasare în teren pag. 7-8

Lovitura de dreapta pag. 10-11

Lovitura de stânga pag. 11-12

Lovitura de atac pag. 12-13

Serviciul pag. 13-14

Voleul pag. 14-15

Smeciul pag. 15-16

Bibliografie pag. 17

Jocul de tenis constă din lovituri succesive imprimate mingii de către


jucător cu ajutorul rachetei.

3
Mâna și racheta trebuie să formeze un ansamblu compact, ăn care
racheta reprezintă prelungirea brațului care lovește mingea.
Părțile rachetei:
 Corzile rachetei formează un plana cărui suprafață imprimă, prin
contactul cu mingea, forța, direcția și efectul loviturii
În funcție de priza rachetei,planul corzii poate fi perpendicular pe sol, oblic
înainte închis sau oblic înapoi deschis, față de traiectoria mingii.

 Mânerul rachetei, de formă octogonală prezintă opt planuri, patru mari și


patru mici, delimitate de opt muchii

4
 Prin priză se înțelege, ținerea rachetei în așa fel încât aceasta să
favorizeze executarea corectă și cu eficiență a loviturilor
Modul cum se aplică palma și degetele pe mâner determină tipul de priză
folosit, iar pentru identificarea prizelor se ia ca reper unghiul format între
degetul mare și arătător, ,,V-ul″

Tipuri de prize în funcție de ținerea rachetei:


- priză închisă ( semiînchisă)
- priză continental
- priză deschisă ( semideschisă)
- priză cu o mână
- priză cu două mâini

5
 Exerciții de acomodare cu racheta
Pentru acomodarea cu racheta se recomandă următoarele exerciții:
- oferirea rachetei fixarea prizei
- ținerea rachetei fixarea prizei
- coborârea mingii de pe cordaj fixarea prizei
- sprijinirea rachetei pe banda fileului fixarea prizei
- deplasarea rachetei în diferite planuri
- ridicarea rachetei fixarea prizei:  de pe sol
 sprijinite de grad, de fileu
 din poziție vertical
 Exerciții de acomodarea cu mingea
- dribling cu mâna pe sol
- ținerea mingii pe mână
- aruncare prindere din aer
- aruncare prindere după contacctul cu sol
- aruncare la țintă, 6- 7 metri distanță
- suveică
- mingile în diagonal
- aruncarea mingii de la un copil la altul și prinderea ei după ricoșarea din sol:
de pe loc și din deplasare
- lovirea mingii cu palma de la un copil la altul
 Exerciții de acomodare cu mingea și racheta
- baterea mingii cu racheta cu sol
- ținerea mingii pe rachetă
- ridicarea mingii de pe sol cu racheta prin batere, tragere, prin mișcarea
rachetei înainte înapoi pe suprafața mingii
- ducerea mingii pe rachetă
- oprirea mingii pe rachetă prin amortizare

6
Poziția fundamentală
Reprezintă poziția între două acțiuni, din care jucătorul poate efectua cu
succes deplasări în oarecare direcție în vederea executării unei lovituri. În
poziția fundamental, picioarele sunt depărtate cât lățimea umerilor, greutatea
corpului este repartizată pee le, tălpile aproximativ paralele susțin greutatea
corpului, fiind sprijinite pe partea lor anterioară, trunchiul ușor aplecat spre
înainte, brațele îndoite din coate țin racheta în poziție mediană.
 Opririle
În momentul în apropierii de locul de unde urmează să se execute
lovitura următoare, jucătorul reduce viteza deplasării printr-o ușoară situare a
centrului de greutate pe spate, combinată cu așezarea piciorului din spate cu
întreaga talpă pe terenul de joc. Opririle se pot reliza:
 În poziție deschisă, în cazul loviturilor d atac
 În poziție închisă specifică loviturilor din schimbul de lovituri, de apărare
cu trimiterea acestora în lungul liniei
 În poziție intermediară specific loviturilor din schimbul de lovituri, de
apărare cu trimiterea acestora în cros
 Săriturile
Săriturile pot fi executate:  de pe loc (retur) sau precedate de deplasare(
atac, voleu)
 de pe ambele picioare sau de pe un picior (
smeci, serviciu)

 Exerciții de învățare a formelor de deplasare în teren


- rostogoliri cu prinderea mingii de tenis ( pas adăugat, pas încrucișat,
alergare, oprire, reașezare)
- deplasării cu prinderea mingii de tenis după contactul cu solul: pas adăugat,
pas încrucișat, alergare, oprire, reașezare
7
- schimbării de direcție : din alergare deplasare spre înainte, și cu pas adăugat
- evantaiul fără pivotare: deplasare lateral cu pas adăugat oprire în doi timpi;
alergare oblic înainte cu pas adăugat oprire în doi timpi; alergare înainte oprire
într-un timp prin săritură pe ambele picioare
- evantaiul cu pivotare: deplasare lateral cu pas adăugat oprire în doi timpi;
alergare oblic înainte cu pas adăugat oprire în doi timpi; alergare înainte oprire
prin pivotare pe piciorul din spate și pășire cu cel din față

8
 Deplasările
Pot fi efectuate cu următoarele procedee:

pași adăugați se utilizează la returul de serviciu dar și la


loviturile din spatele terenului ; acțiunea începe cu piciorul din
partea direcției în care urmează să fie efectuată deplasarea,
trecându-se greutatea corpului pe acest picior, în timp ce
celălalt realizează o împingere în sol care determină
deplasarea corpului; în timpul deplasării,jucătorul execută
răsucirea trunchiului ca o mișcare pregătitoare în vederea
executării loviturii

pași încrucișați se utilizează în schimbul de lovituri pregătitor


și în faza de apărare; încrucișarea picioarelor se face în primul
moment al deplasării spre mingile care vin lateral; acțiunea de
deplasare este începută de cătr piciorul din partea opusă
direcției de deplasarii printr-un impuls în sol coordonat cu
trecrea greutății pe piciorul opus, după care, prin deplasare în
lateral și înapoi cu piciorul de sprijin, se răsucește trunchiul
simultan cu retragerea rachetei spre înapoi realizându-se
primul moment al loviturii, pregătirea ei

alergarea este modalitatea deplasărilor pe distanțe mai mari,


4-10 m, pe care trebuie să le facă jucătorul în minimum de
timp care să favorizeze execuția lovituriide răspuns în condiții
optime; jucătorul aleargă spre înainte pentru a executa o
lovitură de atac, voleu sau pentru a respinge o lovitură scurtă,
trimisă de adversar; când mingile sunt trimise lateral jucătorul
aleargă oblic înainte în aceleași scopuri sau înapoi când,
după un atac la fileu, adversarul se apără printr-un lob;
tehnica alergării înainteeste asemănătoare cu alergarea
atletică de viteză, dar este efectuată în poziție mai joasă

9
Lovitura de dreapta – forehand

 Exerciții de acomodare
- lovirea mingii în sol cu palma:  de pe loc
 din alergare
 din mers
 din săritură
- aruncarea mingii de la un copil la altul și prinderea ei după ricoșarea din sol
de pe loc și din deplasare
- lovirea mingii cu palma de la un copil la altul
 Exerciții de imitație
 imitarea loviturii de pe partea dreaptă, fără minge
 imitarea din poziția finală a părții pregătitoare a loviturii propriu-zise și finalul
mișcării de lovire de pe loc, imitație execuție fragmentară cu accent pe poziția
finală a părții pregătitoare, lovitura propriu-zisă, finalul loviturii
 Exerciții pregătitoare cu mingea și racheta
- din poziția de lovire lăsarea mingii să cadă din mâna stângă întinsă în dreptul
piciorului stâng, prinderea ei cu mâna dreaptă care se deplasează înainte
imitând mișcarea de lovire spre brațul întins din față
- aruncarea mingii de la unul la altul și prinderea ei după ricoșarea din sol: de
pe loc, din deplasare
 Exerciții la minge aruncată și lansată de antrenor

10
- din poziția finală a părții pregătitoare, lovirea mingii aruncate de profesor:
 de pe loc
 din deplasare
- execuție globală:
 de pe loc
 din deplasare
- schimb de lovituri cu profesorul la mingi lansate de acesta, lovituri sub formă
de întrecere:
 cine lovește mai corect mingea
 cine lovește mai multe mingii peste fileu

Lovitura de stânga

 Exerciții de acomodare
- lovirea mingii în sol cu palma:  de pe loc
 din alergare
 din mers
 din săritură
- aruncarea mingii de la un copil la altul și prinderea ei după ricoșarea din sol
de pe loc și din deplasare
- lovirea mingii cu palma de la un copil la altul
 Exerciții de imitație
 imitarea loviturii de pe partea stângă, fără minge
 imitarea din poziția finală a părții pregătitoare a loviturii propriu-zise și finalul
mișcării de lovire de pe loc, imitație execuție fragmentară cu accent pe poziția
finală a părții pregătitoare, lovitura propriu-zisă, finalul loviturii
 Exerciții pregătitoare cu mingea și racheta

11
- din poziția de lovire lăsarea mingii să cadă din mâna dreaptă întinsă în
dreptul piciorului drept, prinderea ei cu mâna stângă care se deplasează
înainte imitând mișcarea de lovire spre brațul întins din față
- aruncarea mingii de la unul la altul și prinderea ei după ricoșarea din sol: de
pe loc, din deplasare
 Exerciții la minge aruncată și lansată de antrenor
- din poziția finală a părții pregătitoare, lovirea mingii aruncate de profesor:
 de pe loc
 din deplasare
- execuție globală:
 de pe loc
 din deplasare
- schimb de lovituri cu profesorul la mingi lansate de acesta, lovituri sub formă
de întrecere:
 cine lovește mai corect mingea
 cine lovește mai multe mingii peste fileu

Lovitura de atac

 Exerciții cu mingea și racheta


- din poziția de lovire prinderea mingii oferite, aruncate cu pășire
- din poziția de lovire prinderea mingii oferite, aruncate de pe loc
- din poziția de lovire prindera mingii oferite, aruncate din mers
12
- din poziția de lovire prindera mingii oferite, aruncate din alergare
 Exerciții de imitație
- priza și poziția fundamentală
- execuția analitică, global de pe loc, din mers, din alergare
 Exerciții la minge oferită, aruncată
- execuții analitice, globale, de pe loc, după deplasare
- schimb de loviturii cu partenerul, la 2-3 schimburi de lovituri de pe fundul
terenului se exersează lovitura de atac
- exerciții sub formă de întrecere:
 cine lovește de mai multe ori mingea correct
 cine lovește de mai multe ori migea peste plasă

Serviciul

Exerciții pregătitoare cu mingea și racheta


- individual: aruncarea mingii în sus cu mâna liberă și prindere cu brațul
întins
 mâna activă âine o minge după ceafă, mâna liberă aruncă
mingea, lovire cu mâna activă, de pe loc, cu pășire
- pe perechi:  aruncarea mingii cu brațul active întins deasupra capului, de
sus în jos înainte la un partener care o prinde și repetă
exercițiul de pe loc, cu pășire
Exerciții de imitare fără minge

13
- imitarea prizei, după profssor, explicație, demonstrație, corectare, sub
controlul profesorului, pe perechi, individual
- imitarea mișcării analitic, global, după profesor, explicație, demonstrație,
corectare, sub controlul profesorului, pe perechi, individual
Execuții analitice și globale cu minge
- din zona liniei de serviciu
- treptat din zona liniei de fund
- plat, cu effect liftat și tăiat

Voleul

Exerciții cu mingea și racheta


- întinderea brațului activ înainte și oblic înainte: de pe loc, cu pășire, din
deplasare, individual, pe perechi
- aruncarea mingii de jos cu mâna liberă și prinderea ei din zbor cu brațul
active, simultan cu ducerea acestuia în față, palma întâmpină mingea: de pe
loc, cu pășire din deplasare
Exerciții de imitație
- execuția analitică, globală de pe loc, după deplasare înainte, lateral
- imitarea voleului după explicație, demonstrație, fragmentat global
Exerciții la minge aruncată, lansată
- din poziția finală a părții pregătitoare, executarea loviturii, propriu – zise,
terminarea mișcării de lovire de pe loc

14
- din poziția finală a părții pregătitoare, executarea loviturii, propriu – zise,
terminarea mișcării de lovire din deplasare
- același exercițiu dar din poziție fundamentală
Execuție globală la minge lansată de antrenor
- de pe loc
- din deplasare:  lateral
 înainte

- voleu contra voleu din careul de serviciu


Exerciții sub formă de întrecere
- cine lovește de mai multe ori mingea corect
- cine lovește de mai multe ori mingea peste plasă

Smeciul

 Exerciții cu mingea
- minge aruncată de sus cu brațul active întins oblic înainte spre partener de
pe loc, cu pășire
- minge aruncată de partener deasupra capului:
o prindere cu mâna liberă
o lovirea cu palma
o de pe loc, cu pășire, cu retragere, din săritură
- invățarea prizei corecte, continental, semideschisă
 Exerciții de imitație
- imitație după explicație, demonstrație, fragmentar, de pe loc, global
- din poziția finală a părții pregătitoare, executarea:
o loviturii propriu – zise
o terminarea mișcării de lovire: de pe loc după deplasare

15
 Exerciții la minge aruncată
- din poziția finală a părții pregătitoare, executarea:
o loviturii propriu – zise
o terminarea mișcării de lovire:
 de pe loc
 după deplasare la minge aruncată de profesor
 după săritura mingii
 din zbor
 Execuție globală la minge lansată de profesor
 de pe loc
 după deplasare
 după căderea mingii
 direct din zbor
 Exerciții sub formă de întrecere
- cine lovește de mai multe ori mingea corect
- cine lovește de mai multe ori mingea peste plasă

16
Bibliografie

1. Baciu A., Moise D., 2008, Metodologia instruirii în tenisul de câmp, Editura
Napoca Star, Cluj Napoca
2. Baciu, A., 2008, Antrenamentul în tenisul de câmp, Editura Napoca Star,
Cluj Napoca
3. Baciu, A., 2008, Orientare şi iniţiere, Cluj-Napoca
4. Doboşi, Ş., Baciu, A., 2004, Tenis de câmp, Curs pentru specializare, Cluj-
Napoca
5. Moise, Gh., Doboşi, S., Moise, D., 1995, Tenis pentru începători, Editura
Garamond, ClujNapoca

17

S-ar putea să vă placă și