Sunteți pe pagina 1din 3

TEST LIMBA ROMÂNĂ

Cls. a VI-a

PRONUMELE

I. Completează textul cu formele neaccentuate/clitice ale pronumelor personale:


,, Făt-Frumos ............ săgetă şi ............... zbură un cap; când era să-............... mai ia un cap,
Scorpia se rugă cu lacrimi ca să ......... ierte, că nu- ........... face nimic şi, ca să- .........
încredinţeze, dete înscris cu sângele ei. Scorpia ospătă pe Făt-Frumos, iară el .......... dete şi
dânsei înapoi capul ce-............... luase cu săgeata, care se lipi îndată, cum ............. puse la
loc.”
(9x0,20= 1,80p) (Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte)
II. Înlocuieşte pronumele personale cu formele adecvate ale pronumelui personal de
politeţe: (6x0,20=1,20p)
1. Tu/ ................................. mergi mâine la expoziţie?
2. Ei/ .................................. vizitează şcoala noastră.
3. Ea/ ................................. ne ascultă.
4. El/ .................................. ne conduce la gară.
5. Voi/ ................................ aţi vizitat oraşul.
6. Pe tine/ ............................... te-am aşteptat la gară.

III. Citiți, cu atenție, următorul text:

,,Când a venit pe lume fratele meu cel mic, ulița îl aștepta la poartă. El nu știa: era așa
de mic!
Căsuța lui de-atunci era un leagăn alb; palmele mamei erau singura uliță prin care
putea păși; ochii mamei – singurele ferestre prin care putea privi. Pe-atunci știa doar să
scâncească și se numea Scâncea – Voievod. (...)
În curând pașii lui se căzniră prin ogradă; ulița îl privea înduioșată pe sub poartă,
făcându-i semn cu portița: îl chema la ea. El nu putea ajunge până acolo.Supărarea
curcanului îl supăra ca o furtună; se-nnoura curcanul în pene – el fugea în cerdac.
Purta rochiță pe atunci și se numea Puiuț.(...)
Îi surâdeau ochii, îi râdeau buzele; îi zburda inima în piept, ca un buratec pe iarbă.
Ulița îl învățase să privească primăvara. Știa acum că primăvara este o Duminică a
pământului și că florilor pomilor sunt drăgălașe ca surâsul unui copilaș din leagăn;
căzute de pe crengi, ele tot râd.”

1. Precizează felul, persoana, numărul, cazul și funcția sintactică pentru pronumele


subliniate în textul citat: îl, el, lui, se, -i, la ea;
(6x0,50=3p)

Pronumele Felul Persoana Numărul Cazul Funcț. sint.


îl
el

lui

se

-i

la ea

IV. Rescrie următoarele enunțuri corectând greșelile de ortografie:


(5x0,20=1p)
1. Nui nimic de spus care săl facă să se simtă m-ai bine.
................................................................................................................................................
2. Mii frică că v-om întârzia.
................................................................................................................................................

V. Folosiți, în enunțuri, următoarele clitice pronominale, atât cu valoare


morfologică de pronume personale, cât și cu valoare morfologică de pronume
reflexive. (5x0,60=3p)

vă: - (pronume personal) ................................................................................................


(pronume
reflexiv) ...................................................................................................
mi: (pronume personal) ...................................................................................................
(pronume
reflexiv) ....................................................................................................
te: (pronume
personal) .....................................................................................................
(pronume
reflexiv) ......................................................................................................
îți: (pronume personal) ....................................................................................................
(pronume
reflexiv) ......................................................................................................
ne: (pronume
personal) ....................................................................................................
(pronume
reflexiv) .....................................................................................................

Se acordă 1 punct din oficiu.


SUCCES!

Prof. Dovleac Georgeta

S-ar putea să vă placă și