Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Amarinei Ionela-Sianziana
Adresă(e) Str Aleea Lalelelor,nr23,bl 99, sc B,ap 5,Suceava,Romania
Telefon(oane) 0771205388
Fax(uri)
E-mail(uri) sanzianaiftode@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) romana

Data naşterii 10.06.1991

Sex feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul Asistent de farmacie


ocupaţional

Experienţa profesională 2011-2012 practicant asistent de farmacie la Farmacia Catena Obicini


2012-2014-asistent de farmacie la Farmacia Silvapharm
2014-2016-asistent de farmacie la Farmacia Bioartemisia

Perioada 2012-2016
Funcţia sau postul ocupat Asistent de farmacie
Activităţi şi responsabilităţi principale Preluarea marfii
Urmarirea termenelor de valabilitate
Implicare la nivelul farmaciei
Ajutor pentru farmacist in oficina
Asistarea si urmarirea modului de informare si consiliere a pacientilor de catre
farmacist
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Primire marfa, asezarea medicamentelor,introducerea retetelor in sistemul informatic, inventar.
Ajutor in etichetarea produselor oficinale,tiparire si verificare de retete.Am asistat la prepararea unor
forme farmaceutice si divizarea lor.

Educaţie şi formare 2006-2010 Colegiul Tehnic Mihai Bacescu Falticeni


2010-2013 Postliceala Sanitara Suceava – specialitatea asistent de farmacie

Perioada 2010-2013
Calificarea / diploma obţinută Cerificat asistent de farmacie
Disciplinele principale studiate / Chimie,Anatomie,Botanica,Semiologie,Informatica,Elngleza
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Postliceala Sanitara Suceava
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleza


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba 10 engleza 8 engleza 8 engleza 8 engleza 8 engleza
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Perseverenta,integritate,munca in echipa.

Competenţe şi aptitudini Sunt o persoana ordonata,orientata spre organizarea cat mai buna a lucrurilor.
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice Preluare marfa


Operare cu retete in domeniul informatic
Cunostinte de operare PC

Competenţe şi aptitudini de utilizare a Cunostinte in domeniul de operare PC


Stapanirea programlui de navigare (Mozzila,Opera, Safari)
calculatorului
Cunostinte in domeniul de operare in domeniul farmaceutic : PharmaOriginal
\

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini Sunt o fire rabdatoare,orientata spre nevoiele oamenilor.Sunt atenta la detalii iar firea mea
comunicativa ma face sa fiu deschisa catre interactiunea cu diferite categorii de varste.

Permis(e) de conducere nu

Informaţii suplimentare

Anexe

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628

S-ar putea să vă placă și