Sunteți pe pagina 1din 77

INSTRUIRE

MANUAL

FAMILIE: Cazane suspendate

UNIT: Compact de condensare

MODELE: PIGMA GREEN EVO

PIATA: ES PI IT RDC

: 1V1 04/03/2016
Training manuel PIGMA GREEN

ACTUALIZAȚI

1V1 04.03.2016 MTL Actualizare Erp și mixer nou

1v0 13/06/2012 MP Crearea documentului

VERSIUNE DATA NUME MODIFICARI

INDEX
Pag. 2de 77
Training manuel PIGMA GREEN

1 INFORMAȚII GENERALE ....................................................................................................................................5


1.1 DIMENSIUNI SI DIMENSIUNI ......................................................................................................................5
1.2 DESCRIERE DETALIATĂ – VERSIUNEA COMBI .....................................................................................6
1.3 DESCRIERE DETALIATĂ – VERSIUNEA COMBI - EU .............................................................................7
1.4 SINOPTIC .............................................................................................................................................................8
1.5 DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL ...................................................................................................9
1.6 AFIȘAJ ..............................................................................................................................................................10
1.6.1 Indicații ale modurilor de funcționare afișate pe ecran ..............................................................................11
2 LOGICA DE OPERARE ........................................................................................................................................12
2.1 MODUL DE ÎNCĂLZIRE ..............................................................................................................................12
2.2 MODUL SANITAR ..............................................................................................................................................15
3 FUNCȚII SPECIALE .............................................................................................................................................18
3.1 CURĂȚĂTOR DE COBURI ” FUNCȚIA ...........................................................................................................18
3.2 FUNCȚIA „ .................................................................................................................................COMFORT ” 19
3.3 ANTIGEL ” FUNCȚIA .......................................................................................................................................21
3.4 VERIFICAREA DEBITULUI DE APĂ .........................................................................................................22
3.5 FUNCȚIA ...............................................................................................................................„ AER PURGE ” 25
3.6 „ÎNTÂRZIERE LA REPORNIRE AUTO-ADAPTIVĂ A ÎNCĂLZIRII” .....................................................26
4 UNITATE HIDRAULICA ......................................................................................................................................27
4.1 BLOC HIDRAULIC DREAPTA ..............................................................................................................................28
4.2 BLOC HIDRAULIC DREAPTA – VERSIUNEA UE ..................................................................................................29
4.3 BLOC HIDRAULIC STÂNG ..................................................................................................................................30
4.4 VALVĂ 3 CĂI .................................................................................................................................................31
4.5 VALVĂ 3 CĂI .................................................................................................................................................32
4.5.1 Motor supapă cu 3 căi .................................................................................................................................32
4.6 SCHIMBĂTOR SECUNDAR .........................................................................................................................32
4.6.1 Temperatura limită anticalcar ....................................................................................................................32
4.7 UNITATEA DE POMPĂ ................................................................................................................................33
4.7.1 Verificarea vitezei POMPĂ .........................................................................................................................33
4.7.2 Tipuri de post-circulație ..............................................................................................................................34
4.8 UNITATE DE POMPĂ – VERSIUNEA UE .......................................................................................................35
4.8.1 Tipuri de post-circulație ..............................................................................................................................36
4.9 SENSOR DE PRESIUNE DE ÎNCĂLZIRE ...................................................................................................37
4.10 ROBINET DE UMPLER. ................................................................................................................................37
4.11 SUPPA DE SCOARE ......................................................................................................................................37
4.12 CAPCANĂ DE CONDENS ............................................................................................................................38
4.13 BY-PASS .........................................................................................................................................................39
4.14 UNITATEA DE SCHIMBĂTOR PRIMAR ...................................................................................................39
4.15 FILTRUL DE ÎNCĂLZIRE .............................................................................................................................40
4.16 VASA DE EXPANSIUNE ..............................................................................................................................41
4.17 DEBITOR SANITAR PROPORȚIONAL ......................................................................................................42
4.18 SONDA DE TEMPERATURA ..........................................................................................................................43
5 LIGNE GAZ .............................................................................................................................................................44
5.1 ARZĂTOR ..........................................................................................................................................................45
5.1 MIXER (PÂNĂ ÎN FEBRUARIE 2016) ................................................................................................................46
5.2 DIAFRAGMA DE GAZ (PÂNĂ ÎN FEBRUARIE 2016) .....................................................................................46
5.3 MIXER (DIN MARTIE 2016) .............................................................................................................................47
5.4 DIAFRAGMA DE GAZ (DIN MARTIE 2016) ..................................................................................................47
5.5 EȘTIENT .........................................................................................................................................................48
5.6 SIT 848 SIGMA SUPPA GAZ ........................................................................................................................48
5.7 SETĂRI DE GAZ ............................................................................................................................................49
5.7.1 Reglarea CO2 - putere maximă (gaz/aer) ...................................................................................................49
5.7.2 Reglarea CO2 - putere minimă (zero) .........................................................................................................49
5.8 SONDE DE APRINDERE / ELECROD .............................................................................................................51
6 SISTEM DE EŞAPAMENT ...................................................................................................................................53
Pag. 3de 77
Training manuel PIGMA GREEN

7 SISTEM ELECTRIC ȘI ELECTRONIC .............................................................................................................54


7.1 CARTEA PRINCIPALA .................................................................................................................................54
7.1.1 SCHEMA ELECTRICĂ ...............................................................................................................................55
7.1.2 SCHEMA ELECTRICĂ – versiunea UE ......................................................................................................56
7.2 CONEXIUNEA PERIFERICE ........................................................................................................................57
7.3 MENIU UTILIZATOR ....................................................................................................................................58
7.3.1 GUIDE DE NAVIGATION DANS LES MENUS .........................................................................................58
7.3.2 MENIU ........................................................................................................................................................59
7.3.3 MENIU 0 : Réseau E-Bus ............................................................................................................................60
7.3.4 MENIU 2 : PARAMETRI GENERALI DE LA CHAUDIERE .....................................................................60
7.3.5 MENIU 4 : PARAMETRII ZONEI 1 ............................................................................................................62
7.3.6 MENIU 5 : PARAMETRII ZONEI 2 ............................................................................................................63
7.3.7 MENIU 6 : PARAMETRII ZONEI 3 ............................................................................................................63
7.3.8 MENU 8: PARAMETRES DU SERVICE APRES VENTE ..........................................................................64
8 CODURI DE EROARE ..........................................................................................................................................66
8.1 SISTEME DE PROTECȚIE A CADANEI. ....................................................................................................66
8.1.1 Coduri de eroare .........................................................................................................................................66
9 DATE TEHNICE TABEL ......................................................................................................................................68

Pag. 4de 77
Training manuel PIGMA GREEN

1 INFORMATII GENERALE
1.1 DIMENSIUNI SI DIMENSIUNI

LEGENDĂ
C Robinet de umplere B Priza apa calda
S Valva de scurgere C Intrare gaz

Sc Condens de descărcare D Intrare apă rece

A Livrarea sistemului E Retur sistemul de incalzire

Pag. 5de 77
Training manuel PIGMA GREEN

1.2 DESCRIERE DETALIATĂ – VERSIUNEA COMBI

LEGENDĂ
1 Gaze de evacuare 12 Supapa de siguranta 3 bar
2 Purjare cu aer 14 Filtru de incalzire
3 Schimbător de căldură primar 15 Pompa
4 Electrod de ionizare 16 Debitmetru sanitar
5 Senzor NTC1 17 Supapă cu 3 căi
6 Senzor NTC2 18 Presostat ON/OFF
7 Amortizor 19 Ventilator
8 Vana gaz 20 Senzor de aprindere
9 Gaze de evacuare 21 Aprinderi
10 Siph on 22 Termofuzibil
23 Admisia analiza gazelor de evacuare

Pag. 6de 77
Training manuel PIGMA GREEN

1.3 DESCRIERE DETALIATĂ – VERSIUNEA COMBI - EU

LEGENDĂ
1 Gaze de evacuare 12 Filtru de incalzire
2 Purjare cu aer 13 Sifon
3 Schimbător de căldură primar 14 Senzor reed
4 Electrod de ionizare 15 Pompa
5 Senzor NTC1 16 Supapă cu 3 căi
6 Senzor NTC2 17 Presostat ON/OFF
7 Amortizor 18 Ventilator
8 Vana gaz 19 Senzor de aprindere
9 Schimbător de căldură cu plăci 20 Aprinderi
10 Supapa de siguranta 3 bar 21 Termofuzibil
11 Robinet de umplere 22 Admisia analiza gazelor de evacuare

Pag. 7de 77
Training manuel PIGMA GREEN

1.4 SINOPTIC

LEGENDĂ
1. Purjare manuală a aerului 16. supapă cu 3 căi
17. Manometru
3. Arzător 18. Presostat ON/OFF
4. Sonde de ionizare 19. Pompă
5. Senzor NTC1 20. Vas de expansiune
6. Senzor NTC 2 21. Robinet de gaz
7. Schimbător de căldură sanitar 22. FAN
8. Supapa de siguranță 3 b 23. Sonde de aprindere
24. Termofuzibil
10. By-pass
11. Robinet de scurgere A Livrare încălzire
12. Sifon B Livrare apă caldă sanitară
13. Robinet de umplere C Gaz
14. Filtru de încălzire D apă rece
15. Debitmetru E Încălzire pe retur

Pag. 8de 77
Training manuel PIGMA GREEN

1.5 DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL

1
2

11

4 10

9
5

6 8

LEGENDĂ
1 Afişa 7 Manometru

2 Buton ON / OFF 8 Temperatura de reglare sanitară

3 butonul ESC 9 Buton de confort

4 Buton de reglare a încălzirii 10 Buton meniu și validare

5 Buton vara / iarna 11 Butonul de resetare

6 butonul SRA

Pag. 9de 77
Training manuel PIGMA GREEN

1.6 AFIŞA

ICONA DESCRIERE

Navigare

Parametru de navigareà

Cod

Cod implicit

Flacără și nivel de putere

Eroare de flacără

Incalzire dezactivata

Activare încălzire

Dezactivare sanitară

Activare sanitară

Funcția confort

Boiler OFF și funcția anti-îngheț activată

Funcția anti-îngheț activată

SRA activat

Sistem solar

Pag. 10de 77
Training manuel PIGMA GREEN

1.6.1 Indicații ale modurilor de funcționare afișate pe ecran

În timpul funcționării aparatului, este posibil să se verifice starea fierbei :

ECRAN DESCRIERE ETAT CHAUDIERE

Așteptare STAND-BY . Nicio cerere.

Reglage consigne Reglarea cererii de încălzire prin butonul nr. 4.numărul indică
chauffage punctul de referință. Clipesc timp de 5 s

En mode chauffage Radiatorul care simbolizează circuitul de încălzire este


brûleur allumé with înconjurat, această faimă este activată și există o indicație a
mode SRA activé nivelului de putere

En mode chauffage
Sfârșitul cererii de încălzire, centrala este OPRITă dar există
brûleur éteint avec
o post-circulație de 3 min (valoare implicită)
mode SRA activé

Reglage consigne Reglarea cererii sanitare prin butonul nr. 8.numarul indica
sanitaire temperatura de reglare. Clipesc timp de 5 s

Puisage sanitaire en Robinetul care simbolizează circuitul sanitar este înconjurat,


cours, brûleur acea faimă este activată și există o indicație a nivelului de
allumé. putere

Réchauffage de la
Centrala funcționează în regim de încălzire a rezervorului,
réserve sanitaire
cele 2 numere indică temperatura de control pentru sistemul
(programat de
sanitar
confort)

En puisage sanitaire Sfârșitul solicitării sanitare, centrala este OPRITă dar există
brûleur éteint. o post-circulație de 3 min (valoare implicită)

Funcție Antigel în Funcția anti-îngheț este activată, gestionarea cu senzorul de


curs de funcționare . livrare NTC1.

Sistemul solar
conectat la legătura Sistemul solar este conectat prin E-Bus la cazan
E-Bus

Mod TEST Analiza arderii

Mod de purjare Funcția de purjare a aerului

Pag. 11de 77
Training manuel PIGMA GREEN

2 LOGICA DE OPERARE

2.1 MODUL DE ÎNCĂLZIRE

OPERAȚIUNE 25°C 82°C


Prin apăsarea butoanelor , puteți vedea pe afișaj
GAMĂ (timp de 4 secunde) temperatura setată

Prin parametrul 420 este posibil setarea intervalului de încălzire 1: 35 ÷ 82°C ; 0: 20 ÷ 45°C).
Prin parametrii 425 (min) și 426 (max) este posibil să setați temperatura maximă și minimă a încălzirii.

HEATING REQUEST

When the boiler is at rest the valve is on the


“sanitary” position. When heating is turned on the
motor is supplied (inside shaft out), that closed the Three-way valve ON
outlet of the secondary exchanger and puts pump
intake in communication with the heating circuit.

7 seconds

The circulating device start is delayed 7 seconds after


heating request in order to allow switching the 3 way
valve; when it starts, the circulating device intakes the PUMP ON
water coming from the heating system backflow and
sends it to the primary exchanger

To clean the combustion chamber, the ventilator is


supplied at the maximum speed during pre-ventilation Pre purge function:
period 5 seconds.
The same operation will be made after the burner VENTILATOR ON
OFF during 5 seconds.

follows

Pag. 12de 77
Training manuel PIGMA GREEN

To clean the ignition probes there is one pre spark Pre spark period
period during 1,5 seconds. Spark Generator ON
In the same time the ventilator goes to the soft ignition
speed. + Ventilator at the
soft ignition speed

The gas valve is supplied. Gas valve ON

Flame ionization is checked. (By the detection electrode).


1st attempt with the power of slow ignition, if at the
end of the safety time (8 sec) the flame has not been
detected it will be signalled 5 P1 and a second
attempt will be made;
2nd attempt with the power of slow ignition, if at the
end of the safety time (8 sec) the flame has not been
detected it will be signalled 5 P2 3 rd attempt will be
Flame detection
made ; CONTROL
3rd attempt with the power of slow ignition, if at the
end of the safety time (8 sec) the flame has not been
detected it will be shutdown 5 01 c with 40 seconds
of post-ventilation at maximum speed and 2 minutes
of post-circulation at minimum speed.

To stabilized the flame on the burner surface the


ventilator stays at the ignition speed during a short
Ventilator at the
period. ignition speed

The checking is made with heating return and delivery


probes. ΔT del-ret and the delivery and return
temperatures of the rising speed are checks. WATER FLOW
The pressure is checked by a pressure switch
CHECK

follows

Pag. 13de 77
Training manuel PIGMA GREEN

After flame detection the boiler is free to modulate


the power according to the required thermal load
and realized thanks to the speed of the ventilator.
Modulation is carried out between the maximum
heating power values (adjustable from the control
panel with parameter 2 31) and the minimum power
value (value fix). The shut down temperature of the
burner is operated as follows:

1° min after flame detection:


T off = T set-point + 8°C
FLAME
2° min after flame detection: MODULATIO
T off = T set-point + 6°C
starting from the 3rd min after flame detection: N
T off = T set-point + 4°C

NORMAL BOILER OPERATION


This logic is used to prevent the burner from
shutting down too quickly with the system at
temperature.
Next ignition can be delayed from 0 to 7 minutes
(default value = 2 min., adjustable from the control
panel with parameter 236.

The pump has 2 speeds that are operated by the


control of the heating delivery-return ΔT. It is
operated as follows:

ΔT del-ret < ΔT – 2°C → V2 pump speed


ΔT del-ret > ΔT → V3 pump speed PUMP
where: ΔT= 20°C (default value can be sent by Speed control
parameter 239 between 10 and 30°C).

Speed switching is carried out with a 5 minute


delay (non-settable value) raising or diminishing.

Performed from the flow and return NTC. If the


temperature rise 102°C a lock out occurs, indicated Overheat
on the display with 1 01.
control

N.B. Starting from heating request, the “limit temperature” (88°C, not adjustable fixed value) remains on
executed by the primary exchanger outlet probe (NTC 1).
When the burner is switched OFF, post ventilation is performed in order to evacuate the residual exhaust
during 5 seconds.
If there is a bad circulation through the heating system, the automatic by-pass can be opened (max
capacity 350 l/h).

Pag. 14de 77
Training manuel PIGMA GREEN

2.2 SANITA RY MODUL

OPERAȚIUNE 40°C 60°C


Prin apăsarea butoanelor „+” sau „-“, puteți vedea
GAMĂ pe display (timp de 4 secunde) temperatura setată .

DEMAND FOR
DOMESTIC HOT
WATER

When the boiler is on stand-by the valve is already on


the SANITARY position.
If there is a demand while the boiler is operating on
HEATING mode, the three- way valve will be switched Three-way valve
on SANITARY.
During this passage the circulating device and the Heating Heating
burner remain on. ON OFF
The outlet of the plate exchanger will be in
communication with the pump intake directed towards
the primary exchanger. Switch shaft Shaft position is OK
position

In the same time:

The pump (set automatically on maximum speed),


intakes water coming from the outlet of the secondary Pump ON
and sends it to the primary exchanger. Ventilator ON
The ventilator is supplied at the soft ignition speed. Spark generator ON
the spark generator is supplied to clean the ignition
probes.

Follow

Pag. 15de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Gas valve is supplied Gas valve ON

Flame ionization is checked. (By the detection electrode).


1st attempt with the power of slow ignition, if at the
end of the safety time (8 sec) the flame has not been
detected it will be signalled 5 P1 and a second
attempt will be made;
2nd attempt with the power of slow ignition, if at the
end of the safety time (8 sec) the flame has not been
detected it will be signalled 5 P2 3 rd attempt will be
Flame detection
made ; CONTROL
3rd attempt with the power of slow ignition, if at the
end of the safety time (8 sec) the flame has not been
detected it will be shutdown 5 01 c with 40 seconds
of post-ventilation at maximum speed and 2 minutes
of post-circulation at minimum speed.

The checking is made with heating return and delivery


probes. ΔT del-ret and the delivery and return
temperatures of the rising speed are checks. WATER FLOW
The pressure is checked by a pressure switch CHECK

follows

Pag. 16de 77
Training manuel PIGMA GREEN

The burner output is modulated varying the


VENTILATOR rpm between the minimum to the
maximum speed. FLAME
The burner runs until the scale prevention
temperature is reached. The temperature is
MODULATIO
checked by the sanitary probe NTCs. N

NORMAL BOILER OPERATION


Performed from the flow and return NTC. If the
temperature rise 102°C a lock out occurs, indicated Overheat
on the display with 1 01.
control

To reduce the formation of scale in the secondary


exchanger.
During the D.H.W. mode the switch off and switch
on of the burner depends on the following values of
temperature:

SCALE
PREVENTIO
N temperature

N.B.: The sanitary switch-off logic could be changed by the parameter 2 53:

– 0 : Anti-scale (62 or 65°C)  default


– 1 : Set-point + 4°C

Pag. 17de 77
Training manuel PIGMA GREEN

3 FUNCȚII SPECIALE
3.1 FUNCȚIE DE CURĂȚARE ” FUNCȚIE

Această funcție este utilizată pentru a efectua analiza corectă a arderii cazanului și calibrarea gazului maxim
și minim.
Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a-l activa:

ACȚIUNE ECRAN

Apăsați butonul Reset timp de 5 secunde


continue. Afișajul va afișa această indicație.
 Cu centrala în modul „Iarnă”, vanele cu 3 căi sunt poziționate pe „încălzire” și arzătorul pornește chiar
și fără încălzire solicitată.
 Cu centrala în modul „vară”:
o fără necesitate sanitară, arzătorul se aprinde la încălzire;
o cu cerere sanitară arzătorul se aprinde în sanitar.
 Temperatura de livrare (NTC1) este verificată în timpul funcției „Curățător de gaze arse”, după cum
urmează:
 modul „vară” → Oprit: 86°C; Pe: 81°C;
 modul „iarnă” → Oprit: 89°C; Pe: 84°C.

Pot fi selectate trei puteri diferite când funcția este activată


:
ACȚIUNE ECRAN PUISSANCE

Rotiți
butonul
Putere maximă în
în sens
invers modul de încălzire
acelor de
ceasornic .

Putere maximă în
.
modul sanitar

Rotiți
butonul
în sens
invers Putere minima
acelor de
ceasornic .

Pentru a ieși din funcția „Curățător de gaze arse”, apăsați butonul RESET. Cu toate acestea, după 30 de
minute, funcția va fi dezactivată automat
Pag. 18de 77
Training manuel PIGMA GREEN

3.2 FUNCȚIA „ COMFORT ”.

Această funcție permite utilizatorului să activeze sau nu funcția de menținere a temperaturii în rezervorul de
rezervă de apă sanitară.
La nivel de atelier, această funcție rămâne activă într-un interval de timp 24h/24h, 7zile/7zile. Mențiunea
„COMFORT”, este afișată în partea de jos a ecranului și permite adaptarea Temperature Hold în rezerva
sanitară în funcție de nevoile utilizatorului.

Pentru a-l programa, respectați instrucțiunile de mai jos:

Comentariu Programer la fonction « maintien en T° de la réserve sanitaire »

Configurație de ieșire a
atelierului.
Termenul „ COMFORT ”
indică faptul că starea de
menținere a temperaturii
este setată permanent.

Programare CONFORT
funcţie

apasarea butonului Comfort


permite setarea acestei
functii n

Pictograma „Timer” este


afișată pe ecran.

Dezactivarea funcției

Apăsarea acestui buton


pentru a treia oară se
oprește complet. Cazanul
este un regim instantaneu.
Ecranul nu mai indică
simbolul ceasului și nici
modul Confort nu
funcționează

Cu meniul 250, este posibilă validarea acestei funcții CONFORT:

0 = Dezactivare
1 = cronometru
2 = Activați întotdeauna

Pag. 19de 77
Training manuel PIGMA GREEN

PUNCTUL SETAT ACM TEMPERATURA OPRIT TEMPERATURA PORNITĂ


36 40 34

37 41 35

38 42 36

39 44 38

40 45 39

41 46 40

42 47 41

43 49 43

44 50 44

45 51 45

46 53 47

47 54 48

48 56 50

49 58 52

50 59 53

51 61 55

52 63 57

53 64 58

54 66 60

55 68 62

56 70 64

57 71 65

58 72 66

59 73 67

60 74 68

Pag. 20de 77
Training manuel PIGMA GREEN

3.3 ANTIGEL ” FUNCȚIE

Această funcție este activată numai dacă selectorul ON/OFF este pornit în poziția ON. Funcționează prin
intermediul temperaturii detectate de sonda de livrare a încălzirii (NTC1).
CONDIȚIE EVENIMENTE TIMP
- POMPA este alimentată cu viteza III
Temperatura Până când
1 CAZ _

detectată de sonda - VALVA CU 3 CĂI comută alternativ temperatura


NTC1: poziția arborelui de la 1 minut la NTC1 este
Variază între „încălzire” la 1 minut la modul „sanitar”  9°C
3°Cși8°C
- DISPLAY - ul afișează pictograma

Dacă , după 20 de minute ,


CONDIȚIILE descrise în primul CAZ sunt încă prezente (3°C<NTC1< 8°C)
verifică automat EVENIMENTELE celui de-al 2 - lea CAZ

CONDIȚIE EVENIMENTE TIMP


- ARZATORUL se aprinde, alimentat cu
putere minima;

- Valoarea cu 3 căi este poziționată pe


„sanitar” și comută la fiecare 30 s
ACM/CH

- Când temperatura este de 40°C,


arzătorul se stinge. Timp de 15 minute Până când
Temperatura
CAZ
2 -lea

centrala mentine temperatura intre temperatura


detectată de sonda
35°C si 40°C NTC1 este
NTC1:
30°C
Este dedesubt3°C
- După 15 minute există 2 minute de
post-circulație în încălzire

- În 90 de minute, dacă temperatura


scade din nou sub 8°C, arzătorul
pornește imediat.

- DISPLAY - ul arată pictograma .

Dacă sonda de livrare NTC1 nu funcționează (deschis sau scurtcircuit), verificarea funcției „antigel” este
urmată de sonda de retur încălzire NTC2, dar în aceste cazuri funcționează doar pompa (arzătorul nu se
aprinde). Afișajul nu afișează codul de activare a antigelului, dar codul de eroare al NTC1 deschis sau
scurtcircuit 1 10 sau
1 11 .
Antigelul este activat chiar dacă sonda de retur NTC2 nu funcționează (deschis sau scurtcircuit) dar
funcționează doar pompa (arzătorul nu se aprinde). În acest caz, afișajul nu afișează codul de activare a
antigelului, ci codul de eroare al circuitului deschis sau scurtcircuit NTC2 1 12 sau 1 13 .
Antigelul este activat chiar dacă centrala este oprită din cauza lipsei de detectare a flăcării 5 01 sau blocată
pentru supraîncălzire 1 01 , dar în aceste cazuri funcționează doar pompa (arzătorul nu se aprinde), iar
afișajul arată codul de eroare al blocarea și nu cea de activare a antigelului.
Daca are loc o intrerupere a alimentarii, centrala pastreaza in memorie toata setarea si cand alimentarea
este pornita centrala revine in starea in care era inainte de oprire.

Pag. 21de 77
Training manuel PIGMA GREEN

3.4 VERIFICAREA DEBITULUI DE APĂ

Verifica Când Ce se întâmplă


1. Oprire imediată de siguranță 1 P1 :
- 10 sec de post-circulație
Verificați întotdeauna cu
- 10 sec de post-ventilare
Gradient Tman > 7°C/sec flacăra aprinsă, cu
Centrala repornește după 10 sec.
excepția primelor 4
2. Dacă eroarea apare de alte 2 ori în
(verificat la fiecare 100 ms) secunde după detectarea
următoarele 4 minute, se va opri 1 03 :
flăcării.
- 20 sec de post ventilatie
- 1 min de post circulatie .
Verificați întotdeauna cu
Gradient Tman > 20°C/sec
flacăra aprinsă și până la
sau 1. Oprire 1 04 :
7 secunde după fiecare
Gradient Trit > 20°C/sec - 20 sec de post ventilație
oprire pentru setarea
- 1 min de post-circulație .
temperaturii sau oprirea
(verificat la fiecare 100 ms)
de siguranță.
1. Oprire imediată de siguranță 1 P2 :
- 10sec post-circulație;
- 10 secunde post ventilare .
După 10 secunde, centrala repornește.
2. Daca in 4 minute de la prima oprire de
Verificați întotdeauna cu siguranta defectul apare din nou va avea loc o
flacăra aprinsă și până la oprire de siguranta 1 P2 :
7 secunde după fiecare - 10sec de post-circulatie;
Tman – Trit >55°C
oprire pentru setarea - 10 secunde de post ventilație.
temperaturii sau oprirea După 10 secunde cazanul repornește, dar
de siguranță. temporizatorul este pus la zero.
3. Dacă în 4 minute de la prima oprire de
siguranță defectul apare din nou, acesta va fi
oprit 1 05 :
- 20 sec de post ventilație
- 1 min de post circulație .
1. Dacă defectul apare timp de 20 de secunde
continue, va avea loc o oprire de siguranță 1
P3 :
- 10sec de post-circulație;
- 10 secunde post ventilare .
Verificați întotdeauna cu
Trit > Tman +10°C După 10 secunde, centrala repornește.
flacăra aprinsă.
2. Dacă defectul apare timp de 20 de secunde
continue încă de 2 ori în 4 minute, se va opri 1
06 :
- 20sec de post ventilație;
- 1 min de post circulație .
1. Oprire 1 07 :
Verificați întotdeauna cu
Trit > Tman +30°C 20sec post ventilare;
flacăra aprinsă.
- 1 min de post circulație

Pag. 22de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Evolvement of start T° > 7°C/sec

>7°C/sec
Evolvement
ution <7°C/sec
10 sec 10 sec 10 sec
ON
Extractor
OFF
20 sec (post-vent.)
ON
Pump
OFF
60 sec (post-circ.)
ON
Burner
OFF

ON
Time 255 sec
OFF
1 P1 1 P1 1 03

Evolvement of start or return T° > 20°C/sec


Case “A” Case “B”
>20°C/sec
Evolvement
<20°C/sec
<7 sec
ON
Extractor
OFF
20 sec (post-vent.) 20 sec (post-vent.)
ON
Pump
OFF
60 sec (post-circ.) 60 sec (post-circ.)
ON
Burner
OFF

1 04 1 04

Pag. 23de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Start T° – Return T° > 55°C


Check also 7 seconds after each burner shut down

>55°C
StartT°-RetT°
<55°C
10 sec 10 sec 10 sec
ON
Extractor
OFF
20 sec (post-vent.)
ON
Pump
OFF
60 sec (post-circ.)
ON
Burner
OFF

ON
Time 255 sec
OFF
1 P2 1 P2 1 05

Return T° > Start T° + 10°C

> StartT°+10°C
RetT°
< StartT°+10°C
20 sec 20 sec 20 sec
ON
Extractor
OFF
20 sec (post-vent.)
ON
Pump
OFF
60 sec (post-circ.)
ON
Burner
OFF

ON
Time 255 sec
OFF
1 P3 1 P3 1 06

Pag. 24de 77
Training manuel PIGMA GREEN

ReturnT° > Start T° + 30°C


>StartT°+30°C
RetT°
<ReturnT°+30°C

ON
Extractor
OFF
20 sec (post-vent.)
ON
Pump
OFF
60 sec (post-circ.)
ON
Burner
OFF

1 07

3.5 FUNCȚIA „ AIR PURGE ”.

Această funcție poate fi activată de către instalator prin parametrul 2 01 (sau apăsarea tastei ESC timp de 5
secunde ( se continuă până la final (aproximativ 6’) sau apăsarea tastei ESC).
Scopul este de a ajuta la purjarea aerului rezidual din circuitul primar după un ciclu de umplere.
La activare începe următorul ciclu

V3V in Heating V3V in Heating

Pump ON 60 sec. V3V in sanitary Pump ON 60 sec.

Pump OFF 30 sec. Pump ON 60 sec. Pump OFF 30 sec.

Pump ON 60 sec. Pump ON 60 sec.

Acest ciclu poate fi repetat de mai multe ori, până când cazanul și sistemul de încălzire sunt complet purjate
din aer.

Pag. 25de 77
Training manuel PIGMA GREEN

3.6 „ÎNTÂRZIERE LA REPORNIRE AUTO-ADAPTIVĂ”

Cu parametrul 2 35 se poate alege tipul de întârziere la repornire a încălzirii:


 0: manual;
 1: automat.

MANUAL : cu parametrul 2 36 se poate seta intarzierea repornirii incalzirii intre 0 si 7 min.

AUTOMAT : întârzierea de repornire a încălzirii este calculată pe baza temperaturii de referință a încălzirii,
vezi tabelul de mai jos:

Set-point de
<50°C 51-60°C 61-70°C 71-80°C >80°C
încălzire

Ritardo alla
riaccensione 5 4 3 2 1
(minuți)

Pag. 26de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4 UNITATE HIDRAULICA

VERSIUNEA UE

LEGENDĂ
9. Senzor de temperatură pe tur al
1. Supapă de aerisire manuală
schimbătorului de căldură NTC1
2. Senzor temperatură retur schimbător de căldură NTC2 10. Fără supapă de retur
3. Schimbător de căldură secundar 11. Vas de expansiune
4. Supapă de siguranță de 3 bar 12. Senzor presiune incalzire
5. Debitmetru sanitar 13. Pompă de circulație
6. supapă cu 3 căi 14. Siguranță termica
7. Robinet de umplere 15. Robinet de scurgere
8. Schimbător de căldură primar

Pag. 27de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.1 BLOC HIDRAULIC DREAPTA

1 10

9
2

6
4 5

LEGENDĂ
1. motor cu supapă cu 3 căi 6. Retur incalzire
2. supapă cu 3 căi 7. Filtru de incalzire
3. Debitmetru sanitar 8. Pompa
4. Apă rece 9. Senzor de presiune
5. Robinet de umplere 10. Deareator

Pag. 28de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.2 BLOC HIDRAULIC DREAPTA – VERSIUNE EU

Bloc compozit cu funcții integrate:

- Filtru CH și ACM
- Supapă de deviere electrică
- Toate componentele sunt montate prin cleme
- Unitate de pompare cu supapă de dezafectare și presostat de încălzire

Pag. 29de 77
Training manuel PIGMA GREEN

- Conectori din alamă pentru instalare


- Sistem de umplere primar

1
9

2
8

3 7

4 6

LEGENDĂ
6. motor cu supapă cu 3 căi 11. Filtru de incalzire
7. supapă cu 3 căi 12. Pompa
8. Debitmetru sanitar 13. Senzor de presiune
9. Fără supapă de retur 14. Deareator
10. Robinet de umplere

Pag. 30de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.3 BLOC HIDRAULIC STÂNG

LEGENDĂ
1. Supapă de siguranță de 3 bar și by-pass 3. Schimbător de căldură sanitar
2. Conducta by-pass

Pag. 31de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.4 VALVĂ CU 3 CĂI

Cazanul folosește 3 căi pentru a schimba distribuția apei (partea sistemului de încălzire sau partea
schimbătorului secundar). Este gestionat de PCB printr-un releu special. Este format dintr-un corp din
material compozit și un motor electric (Actuator).
Cu centrala in stand-by, vana cu 3 cai este pozitionata in regim sanitar.

LEGENDĂ
1. motor supapă cu 3 căi

2. Clemă de blocare a motorului


supapei cu 3 căi 5
3. Motor cu supapă cu 3 căi cu
clemă de blocare a unității 1
hidraulice

4. Arbore
4
5. Inel O de etanșare

2 3

POZIȚIA „ÎNCĂLZIRE”. POZIȚIA „SANITARĂ”.

Pag. 32de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.5 VALVĂ CU 3 CĂI

4.5.1 motor supapă cu 3 căi


Mișcarea supapei cu 3 căi este asigurată de un motor electric ELBI l care este ușor de dezasamblat.
Cazanul nu trebuie golit pentru a-l înlocui, ci trebuie doar să scoateți clema și să deconectați cablul de
alimentare. Alimentarea cu PCB ajunge întotdeauna la motorul electric în funcție de funcția selectată (mixt
sau doar sanitar) pe control. panou
Fire electrice: Alimentare electrică

1 2 3
Alimentare: 230Vca
Rezistenta: 10 kohm

STM0011

Înroulement
Funcția sanitară 2-1 extern
Funcția de încălzire 2-3 tras inapoi

4.6 SCHIMBĂTOR SECUNDAR

Schimbătorul secundar este fixat de unitatea hidraulică cu două șuruburi.


Cele două puncte în care sunt fixate șuruburile sunt asimetrice cu corpul schimbătorului, astfel încât acesta să poată fi
asamblat doar în poziția corectă

Echangeur sanitaire : 16 plăci

Apa fierbinte din schimbătorul principal curge


în A, transferându-și căldura și iese prin B

Apa rece din rețeaua de apă caldă menajeră,


trece prin debitmetrul proporțional menajer
(pornind astfel cazanul în regim de apă caldă
menajeră) se varsă în C , se încălzește și
iese prin D, gata de utilizare în rețeaua de
distribuție.

4.6.1 Temperatura limită anticalcar

Temp. limită
T set START
anticalcar.
Reduce formarea de calcar în schimbătorul NTC1
Nu
secundar. În timpul funcționării în MOD (sondă de 85°C 81°C
influent
SANITAR, arzătorul se stinge și repornește livrare)
depinde de valorile temperaturii detectate de
sondele NTC1 și NTC-urile indicate aici în NTC2 >52°C 65°C 64°C
dreapta. (sondă de
retur) <52°C 62°C 61°C

Pag. 33de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.7 UNITATE DE POMPA

Tip pompa:
 Wilo INMTSL 15/5 HE-2 . (CLAS PREMIUM EVO 18 și 24)
 Wilo INTMTSL 15/6.7 HE-2 . ( CLAS PREMIUM EVO 30, 35 și 38 )

PCB controlează modularea pompei de circulație la două viteze diferite V2 și V3.


 Pe „sanitar” pompa funcționează întotdeauna pe V.3 pentru a permite un schimb excelent de căldură
 La „încălzire” dispozitivul de circulație are 2 viteze care sunt acționate de controlul încălzire del-ret Δ T.
Acționat după cum urmează :

 Δ Tdel-ret < Δ T – 2°C→ V2;


 Δ Tdel-ret > Δ T → V3;

unde: Δ T= 20°C(valoare implicită, care poate fi setată la parametrul 2 39 între 10 și 30°C).

Comutarea vitezei se realizează cu o întârziere de 5 minute (valoare care nu poate fi setată) în sus sau în
jos.
Este posibil să se excludă modularea pompei cu parametrul 2 38 :
- 0: viteza 2 fix.
- 1: viteza 3 fix.
- 2 adaptativ

24 kW 30 și 35 kW

Sistemul antilipire permite dispozitivul de circulație și supapa cu 3 căi timp de 15 sec. la fiecare 21 de ore de
la ultima operație.

4.7.1 Verificarea vitezei POMPĂ

Viteza pompei poate fi verificată prin parametrul on 8 23 sau prin măsurarea tensiunii (Vac) între pinii 5 și 6
ai conectorului CN11 al cardului electronic:
- 145 Vac : viteza maxima;
- 0 Vac : viteza minimă.

145 Vac: Vitesse maxi


0 Vac: Vitesse mini

Pag. 34de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Pag. 35de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.7.2 Tipuri de post-circulație

Poziția
Pompa de
Post-circulație după: supapei cu 3 Timpul post-circulării
viteza
căi
Oprire din cauza:
Deschidere termostat de 3 min
Incalzi (setat de parametrul 237 V2
cameră între 0 e 15’)
Încălzire oprită prin butonul 3 min
Incalzi (setat de parametrul 237 V2
Vară/Iarnă între 0 și 15')
Livrare NTC > T set +4 Incalzi continuu V2
Retur NTC > 62°C sau 67°C Sanitar continuu V3
alin. 254=0 30 sec
dacă:Tdel<75°C; 3 min
dacă Tdel>75°C;
Sfârșitul cererii sanitare Sanitar Post circulație: 30 sec V3

alin. 254= 1 3 min


Sfârșitul ciclului de confort Sanitar 30 sec V3
Incalzire/
Sfârșitul funcției antigel 2 min V3
Sanitar
Sfârșitul funcției de curățare a
Incalzi 1 min V2
coșului de fum
Senzor solar Sanitar 30 sec V2
Erori
Senzor de presiune (102),
Incalzi 40 sec V2
presiune joasă (108, 111)
Fără circulație (103, 104, 105,
Incalzi 1 min V3
106, 107)
Flacără lipsă, ridicarea flăcării
Incalzi 2 min V2
(501, 504)
Supraîncălzire (101),
deschidere siguranță termică Incalzi 2 min V2
(610)
Fără circulație (1P1, 1P2, 1P3) Incalzi 10 sec V3
Termostat de podea deschis
Incalzi 90 sec V2
(116)

Pag. 36de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.8 UNITAT POMPĂ – VERSIUNEA UE

Pompa este complet modulantă. Modularea este in functie de puterea cazanului in incalzire..
În sanitare pompa merge întotdeauna la viteza maximă.
Model pompa: 1Waf ES 2VK/53-9A-C.
Alimentare electrica: 230Vac.
Consum electric: 46 W (viteza maxima).

PAR. NOTĂ
Viteza maximă a pompei (setabilă între
245
75 și 100)
Viteza minimă a pompei (setable între
246
40 și par. 245

Setând parametrul 246 ca și parametrul 245, pompa funcționează întotdeauna la turație fixă.
Setând parametrul 246 și 247 la 75 pompa funcționează la turația care este ca turația mică a pompei
modulând în 2 trepte, la această viteză este garantată funcționarea by-pass-ului.

Max speed

Min speed

Pag. 37de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Control PWM Conector de alimentare

Există un led bicolor (verde și roșu) în partea frontală a pompei:


 Led stins: pompa oprita sau nu este alimentata;
 Led verde aprins fix: pompa pornita cu viteza stabila;
 Led verde aprins intermitent: pompa aprinsă cu schimbarea vitezei;
 Led roșu pe fix: pompă blocată; cu sistemul gol sau cu aer în interiorul sistemului
pornesc alternativ ledul roșu și verde intermitent.

Cu firul PWM deconectat (conector PCB principal CN6) pompa merge la viteza
maximă.

4.8.1 Tipuri de post-circulație

Poziția
Pompa de
Post-circulație după: supapei cu 3 Timpul post-circulării
viteza
căi
Oprire din cauza:
Deschidere termostat de 3 min
Incalzi (setat de parametrul 237 Min/Mean
cameră între 0 e 15’)
Încălzire oprită prin butonul 3 min
Incalzi (setat de parametrul 237 Min/Mean
Vară/Iarnă între 0 și 15')
Livrare NTC > T set +4 Incalzi continuu Min/Mean
Retur NTC > 62°C sau 67°C Sanitar continuu Max
alin. 254=0 30 sec
dacă:Tdel<75°C; 3 min
dacă Tdel>75°C;
Sfârșitul cererii sanitare Sanitar Post circulație: 30 sec Max

alin. 254= 1 3 min


Sfârșitul ciclului de confort Sanitar 30 sec Max
Incalzire/
Sfârșitul funcției antigel 2 min Max
Sanitar
Sfârșitul funcției de curățare a
Incalzi 1 min Min
coșului de fum
Senzor solar Sanitar 30 sec Min
Erori
Senzor de presiune (102),
Incalzi 40 sec Min
presiune joasă (108, 111)
Fără circulație (103, 104, 105,
Incalzi 1 min Max
106, 107)
Flacără lipsă, ridicarea flăcării
Incalzi 2 min Min
(501, 504)
Supraîncălzire (101),
deschidere siguranță termică Incalzi 2 min Min
(610)
Fără circulație (1P1, 1P2, 1P3) Incalzi 10 sec Max
Termostat de podea deschis
Incalzi 90 sec Min
(116) Pag. 38de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.9 SENSOR DE PRESIUNE DE ÎNCĂLZIRE

Presostatorul de minimă verifică presiunea din circuitul de încălzire, cu micro-întrerupător ON/OFF.


Setarile sunt :
 OPRIT: 0,4 bar;
 ON: 0,6 bar.
Când se deschide, există strigătul de siguranță în jos 1 08

4.10 ROBINET DE UMPLARE.

Pentru a umple circuitul de încălzire utilizați robinetul poziționat sub suportul grupului hidraulic, trageți în jos
ghidonul și apoi rotiți în sens invers acelor de ceasornic.

4.11 VALVA DE SCURGERE

Pentru golirea instalatiei rotiti robinetul corespunzator


pozitionat in partea inferioara a cazanului in sens invers acelor
de ceasornic.

Pag. 39de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.12 CAPCANĂ DE CONDENS

Sifonul de condens este integrat în cazan și este situat în fața părții de curgere a grupului hidraulic.
Se poate accesa din exteriorul carcasei, fara a deschide camera de aer.
NB Nu uitați să umpleți sifonul înainte de a pune în funcțiune cazanul

LEGENDĂ
1. Sifon
2. Sifon pentru condens
1

Pag. 40de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.13 BY-PASS

Centrala are un by-pass automat și, prin urmare, nu este necesară nicio reglare. În cazul pierderilor de
sarcină în sistem cauzate de exemplu de intervenția termostatului sau a supapelor de zonă, by-pass-ul
garantează un debit în schimbătorul principal de condensare de minim 350l/h.
Prin urmare, by-pass-ul este conceput pentru a proteja schimbătorul principal de condensare împotriva
supraîncălzirii în cazul unei circulații proaste sau insuficiente a apei.
Dacă apare această condiție, sistemul reglează puterea în mod normal și apoi oprește arzătorul principal
când se atinge temperatura de referință.
By-pass-ul este poziționat în unitatea de livrare și este încorporat în același bloc al supapei de siguranță de 3
bar.
.

By-pass

4.14 UNITATE DE SCHIMBĂTOR PRIMAR

Schimbătorul primar se menține în poziție localizată în interiorul camerei de ardere în 3 puncte. A integrat
funcții suplimentare: cutie de fum, supapă de aer, evacuare condens.

Generatorul este realizat cu tevi netede din otel inoxidabil (material: 304 L/ Diametru: 18 mm/ Grosime: 0,8
mm). Pentru a avea un schimb termic maxim, tuburile sunt turtite si prinse la 6 mm.

Bos-urile sunt folosite pentru a menține distanța dintre fiecare bobină ( 1,5 mmla 2 mm). Bobinele sunt
montate în serie în paralel, două câte două.

Numar de tuburi in functie de puterea arzatorului:

Puterea
Nr de tub
arzatorului
24 KW 3 tuburi + 1 tub
30 KW 4 tuburi + 1 tub
35 KW 5 tuburi + 1 tub

Generatorul de capac este realizat din material compozit: PP FG 30 % & PPO.

O siguranță termică protejează schimbătorul primar. Când temperatura fumului este mai mare de 167°C,
contactul siguranței termice este deschis și defectul 6 10 apare pe afișaj.

LEGENDĂ
1. Supapă manuală de eliberare a aerului 4. Siguranță termica
2. Zona de condensare la temperaturi joase 5. Zona de temperatură ridicată

Pag. 41de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.15 FILTRUL DE ÎNCĂLZIRE

Pe unitatea de retur a încălzirii există un filtru care poate fi scos din partea frontală a cazanului. Pentru a
inspecta și curăța filtrul, urmați instrucțiunile prezentate mai jos.

Filtre chauffage

Pag. 42de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.16 VAS DE EXPANSIUNE

Vasul de expansiune absoarbe dilatarea apei din circuitul primar atunci când există o creștere a temperaturii
cazanului. Este constituit din două părți separate printr-o membrană din cauciuc SBR. Pe de o parte, este un
gaz inert (azot), iar pe de altă parte, apa din circuitul primar. Camera de gaz inertă (care poate fi
comprimată) absoarbe volumul de apă crescut din cauza creșterii temperaturii.
Vasul de expansiune a fost conceput pentru o perioadă de cca. 175 litressistem de incalzire.

Tehnici Données
Capacitate 6,5 litri
Temperatura maxima de functionare 90°C
Presiunea azotului 1 bar
Presiune maximă de lucru 3,0 bar
Gas

HEATING WATER CIRCUIT


Pression d’eau (bar)

Contenance de l’installation (litres)

Pag. 43de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.17 DEBITOR PROPORIONAL SANITAR

Când este activat modul sanitar, debitul de apă trece prin turbină, ceea ce permite PCB-ului să măsoare
debitul cu ajutorul unui senzor cu lame.
Cand sunt variatii ale debitului sanitar, prin masurarea debitmetrului proportional, PCB anticipeaza
deschiderea sau inchiderea gazului, pentru a reduce oscilatiile de temperatura.
Un filtru de alimentare cu apă rece este încorporat în debitmetrul sanitar pentru a opri impuritățile din
instalație.
Exista si un dispozitiv anti-ciocan (prin PCB) care poate fi setat prin intermediul 2 5 parametrului 2 intre 0,5
sec si 20 sec (implicit 0,5 sec).
Puteti vedea debitul sanitar prin intermediul parametrului 8 2 5. Se poate masura si tensiunea pe conectorul
CN14:
- 0Vdc = fără debit
- 5Vdc = fără debit
intre 2Vdc si 3Vdc = debit
Debit ON > à 1,6 l/min
Debit OFF < à 1,3 l/min

Prin parametrul 825


Reed sensor
Debit en L/min 0 1,6 2 4 6 8 10 12
Frecvență în Hz 0 4,8 6 12 1 24 30 36
8
LEGENDĂ

1. Unitate de debitmetru 2

2. Clip care fixează unitatea


debitmetrului de unitatea
hidraulică 1

A Dispozitiv de reglare a
debitului (opțional) A B C D
B Contor debitmetru/filtru
recipient de admisie a apei
rece

C Turbină

D Capac debitmetru

Debitmetrul poate fi asamblat


doar într-o singură poziție.

Pag. 44de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Pag. 45de 77
Training manuel PIGMA GREEN

4.18 SONDA DE TEMPERATURA

Pentru a verifica temperatura de livrare și retur utilizați senzorul cu două contacte. Pentru citirea temperaturii
apei sanitare se folosește senzorul de imersie situat pe priza sanitară; dacă senzorul NTC nu funcționează
corect temperatura va fi verificată de senzorul NTC2 .
Dacă senzorul NTC1 nu funcționează corect, funcția antigel va fi verificată de senzorul NTC2 (doar circulația
pompei).
IMPORTANT!!!! Nu folosiți pastă conducătoare pentru senzorii de contact deoarece aceștia modifică
valoarea rezistenței.

TEMPERATURA REZISTENTA
(°C) (kOmh)
0 27
10 17
20 12
25 10
30 8
40 5
50 4
60 3
70 2
80 1,5

IMPORTANT!!!! Nu folosiți pastă de contact între senzor și țeavă

SONDAȚI CODURI DE EROARE

1 10 NTC1 circuit deschis sau fără semnal.

1 12 NTC2 circuit deschis sau fără semnal.

Pag. 46de 77
Training manuel PIGMA GREEN

5 LIGNE GAZ

LEGENDĂ
1. Arzător 5. Ventilator
2. Amortizor 6. Electrod de detectare
3. Diafgrama gazelor 7. Electrod de aprindere
4. Conducta aer-gaz 8. Generator de scântei

Pag. 47de 77
Training manuel PIGMA GREEN

5.1 ARZĂTOR

Arzătorul cilindric de premix din oțel inoxidabil Ø 70 mm este alcătuit dintr-o carcasă exterioară perforată de
diametru mic pe care are loc arderea. o carcasă interioară perforată de diametru mare care echilibrează
propagarea gazului.
Acest arzator poate fi folosit cu gaz natural si GPL.
.

LEGENDĂ Puter Lungime


1. Arzător din oțel inoxidabil e a
25 KW 104,6 mm
2. Electrod de scânteie 30 KW 135,8 mm
3. Electrod de ionizare 35 KW 167 mm

Pag. 48de 77
Training manuel PIGMA GREEN

5.1 MIXER (PÂNĂ ÎN FEBRUARIE 2016)

LEGENDĂ
1 Ventilator
2 Mixer
3 Garnitură

25kW 30 kW 35 kW
Gaz
(ø mm) (ø mm) (ø mm)
G20 / G31 17 21 21

5.2 DIAFRAGMA DE GAZ (PÂNĂ ÎN FEBRUARIE 2016)

25kW 30 kW 35 kW
Gaz
(ø mm) (ø mm) (ø mm)
G20 5,0 5,7 6,6
G31 3,6 4,3 5,0

Pag. 49de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Pag. 50de 77
Training manuel PIGMA GREEN

5.3 MIXER (DIN MARTIE 2016)

25kW 30 kW 35 kW
Gaz
(ø mm) (ø mm) (ø mm)
G20 / G31 17.5 21 25

5.4 DIAFRAGMA DE GAZ (DIN MARTIE 2016)

Pentru G20, diafragma de gaz este integrată în mixer. Pentru G31 trebuie să adăugați diafragma potrivită pe
care o găsiți în kit-ul de transformare.

25kW 30 kW 35 kW
Gaz
(ø mm) (ø mm) (ø mm)
G20
5,0 5,7 6,6
(integrat)
G31 3,6 4,3 5,0

Pag. 51de 77
Training manuel PIGMA GREEN

5.5 SILEN CER

5.6 SIT 848 SIGMA VALVĂ GAZ

Vana de gaz montată este o supapă SIT 848 SIGMA prevăzută cu doi operatori alimentați la 230 VCA care
permit sau întrerup alimentarea cu gaz la arzătorul principal. Viteza ventilatorului reglează presiunea gazului
de ieșire a supapei în funcție de citirile detectate de PCB-ul electronic prin intermediul sondelor de
temperatură.

Supapa este pre-aranjată să funcționeze cu diferite tipuri de gaz fără a fi nevoie să înlocuiți nicio piesă, ci
trebuie doar să schimbați duza. Presiunea maximă de intrare cu care poate funcționa supapa de gaz este de
60 mbar

3 4

LEGENDĂ
1. SETARE OFF-SET (setare de putere minimă)
2. P INT MANOMETRO
3. MANOMETRO DE PRESIUNE A GAZ DE INTRARE
4. ELETTROVALVĂ DE GAZ
5. SETARE TROTTLE (setare de putere maximă)
Pag. 52de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Pag. 53de 77
Training manuel PIGMA GREEN

5.7 SETĂRI DE GAZ

Cu supapa de gaz este posibil să setați:

o Reglarea gaz/aer pe vana de gaz (putere maxima);


o Reglarea zero pe supapa de gaz (putere minimă).

5.7.1 Reglare CO2 - putere maxima (gaz/aer)

Acesta trebuie făcut în timpul „ funcției de curățare a gazelor de ardere ”.

Pentru a fixa șurubul, utilizați o singură cheie hexagonală CH 2,5 .

CO2
Gaz 18 KW 24 KW 30 KW 35 kW
G20 20 mb 9,0% ± 0,7% 9,0% ± 0,7% 9,0% ± 0,7% 9,0% ± 0,7%
G31 37 mb 10,0% ± 0,7% 10,0% ± 0,7% 10,0% ± 0,7% 10,0% ± 0,7%

5.7.2 Reglare CO2 - putere minimă (zero)

Acesta trebuie făcut în timpul „ funcției de curățare a gazelor de ardere ”.

Pentru a fixa șurubul, scoateți capacul și utilizați doar o cheie hexagonală CH 4 .

CO2
Gaz 18 KW 24 KW 30 KW 35 kW
G20 20 mb 9,0% ± 0,7% 9,0% ± 0,7% 9,0% ± 0,7% 9,0% ± 0,7%
G31 37 mb 10,0% ± 0,7% 10,0% ± 0,7% 10,0% ± 0,7% 10,0% ± 0,7%

Dacă există dificultăți de a seta CO2 la puterea minimă, urmați procedura de mai jos:
 Conectați monometrul la admisia de presiune a supapei de gaz „P INT”;
 Forțați centrala la puterea maximă (prin funcție de coș);
 Prin șurubul minim setați presiunea pentru a avea presiunea aproape de 0mbar;
 Forțați centrala la puterea minimă (prin funcție de coș);
 Setați CO2 (vezi mai sus).

MINIMUM
POWER
SETTING

P INT

Pag. 54de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Vérification et réglage des puissances de la chaudière

24 Kw 30 kW 35 Kw
G20 G31 G20 G31 G20 G31
Indice de wobbe inferiore
45,7 70,7 45,7 70,7 45,7 70,7
(15°C 1013 mbar) (Mj/m 3 )
% d'allumage 220 55 60 60
Puissance maxi reglabil
231 55 60 60
incalzire
Vitesse maxi en sanitaire 232 86 86 88

Mini ventilator Vitesse 233 18 18 18


Vitesse maxi ventilateur en
234 76 78 78
chauffage
Diafragma gaz 5 3,6 5,7 4,3 6,6 5
Maxi
2,75 2,02 3,17 2,33 3,65 2,68
Débit de gaz sanitar
max/min Maxi
(15°C 1013 2,33 1,71 2,96 2,17 3,28 2,41
incalzire
mbar)
Mini 0,58 0,43 0,69 0,50 0,74 0,54

Pag. 55de 77
Training manuel PIGMA GREEN

5.8 SONDE DE APRINDERE / ELECROD

Curent de ionizare mai mare de 1 µA

LEGENDĂ
1. Electrod de aprindere s
2. Electrod de ionizare

Generatorul de scântei produce tensiunea înaltă (14 KW) între cele două sonde de aprindere. Sonda de
ionizare detectează prezența flăcării în arzător Curentul de ionizare mai mare de 1 µA. Dacă semnalul dispare,
se fac trei încercări de a încerca să aprindă arzătorul

Electrode d’allumage
I ionisation

2 1
Carte
110 v ~ Flamme

LEGENDĂ
1. Sonde de aprindere 3 . Generator de scântei
2. Sondă de ionizare

Pag. 56de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Verificarea și reglarea puterii de aprindere moale


eu
Pentru a verifica și a seta aprinderea moale, este posibil în parametrul 2 20

Viteza de aprindere (T/min) = 1330 + ((5100 – 1330)/100 x V)

V = Valoarea în parametrul 2 20

Valoare de setare : V = 50 en gaz NAT


V = 60 en gaz GPL

Pag. 57de 77
Training manuel PIGMA GREEN

6 SISTEM DE EVACUARE
Cazanul este amenajat atat pentru evacuarea fumului coaxial 60/100mm cat si pentru split 80/80mm (doua
moduri de conectare a conductelor de admisie). Prizele de analiză a arderii sunt încorporate în gâtul de
evacuare a fumului

LEGENDĂ
1. Gaz de evacuare 60/100 3. Analiza arderii
2. Sistem de aer proaspăt bi-cos
COAXIAL 60/100 și 80/125
C13 C33 C43

BI-FUS 80/80
C13 C33 C43 C53 C83

Tip Ø Material 24 KW 30 KW 35 KW
(mm) (m) (m) (m)
C13 C33 C43 60/100 Al/PP 12 10 7
B 33 60/100 Al/PP 12 10 7
Coaxial
C13 C33 C43 80/125 Al/PP 36 30 20
B 33 80/125 Al/PP 36 30 20
C13 80/80 PP 24 (x=y) 26 (x=y) 16 (x=y)
C33 80/80 PP 40 (x=y) 50 (x=y) 28(x=y)
C43 80/80 PP 24 (x=y) 26 (x=y) 16 (x=y)
Sistem de C53 C83 80/80 PP 60 (x+y) 50 (x+y) 35 (x+y)
evacuare B23 80/80 PP 60 (a) 50 (a) 35 (y)
split C13 60/60 PP 4 (x=y) 1,5 (x=y) /
C33 60/60 PP 5,5 (x=y) 2 (x=y) /
C43 60/60 PP 4 (x=y) 1,5 (x=y) /
C53 C83 60/60 PP 12 (x+y) 8 (x+y) 2,5 (x+y)
Pag. 58de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Pag. 59de 77
Training manuel PIGMA GREEN

7 SISTEM ELECTRIC SI ELECTRONIC


7.1 CARD PRINCIPALA

Centrala utilizează un card electronic GAL2EVO COND pentru verificarea completă a centralei și a
interfețelor utilizator LCD;
The Placa electronică GAL2EVO COND este protejată de o siguranță de 2A, 250 VAC și un VDR
protejează cardul împotriva vârfurilor de tensiune de alimentare de până la 275 VAC. Toleranța tensiunii de
alimentare este de 230 Vac +10% -15% și nu trebuie să respecte faza și neutrul.

Pag. 60de 77
Training manuel PIGMA GREEN

7.1.1 SCHEMA ELECTRICA

Pag. 61de 77
Training manuel PIGMA GREEN

7.1.2 SCHEMA ELECTRICA – versiunea UE

Pag. 62de 77
Training manuel PIGMA GREEN

7.2 CONEXIUNEA PERIFERICALE

Este posibil să conectați perifericele de mai jos:


 Termostat de cameră 1
 Termostat de cameră 2
 Senzor de cameră
 Senzor extern
Control expert

Pag. 63de 77
Training manuel PIGMA GREEN

7.3 MENIUL UTILIZATORULUI

Pentru reglarea și controlul diferiților parametri existenți, cazanului îi sunt alocate 8 meniuri distincte.
Nr de Pentru Pentru
meniu utilizator tehnician
0 Rețeaua E-Bus conectată Nu da
2 Parametri generali ai cazanului Nu da
4 Controale parametrilor în zona 1 Încălzire Nu da
5 Controale parametrilor în zona 2 Încălzire Nu da
6 Controale parametrilor în zona 3 Încălzire Nu da
8 Parametri pentru serviciul post-vânzare Nu da

7.3.1 GUIDE DE NAVIGATION DANS LES MENUS


Butonul Meniu/OK oferă acces la diverse meniuri care permit adaptarea funcționării instalației și cerințelor de
utilizare a cazanului

1. Atingeți butonul „MENU/OK”, meniul „ 0”este


afișat în partea stângă a ecranului.

2. Pentru a putea selecta meniul dorit, este suficient


să rotiți butonul de încălzire (rep 4). Meniurile
parcurg de la o la 8 și sunt afișate în partea
stângă a ecranului.
3. Pentru a selecta meniul, atingeți butonul
„MENU/OK”.
Pentru a avea acces la meniurile de la 0 la 8, 10
utilizatorul trebuie să introducă un cod de parolă:
234 cu ajutorul butoanelor « + » și « - » și
validați-l atingând încă o dată butonul MENU/OK”
4
4. După aceasta, butonul de încălzire (rep 4)
permite selectarea submeniurilor.

5. Pentru a selecta submeniul dorit, apăsați butonul


« MENU’/OK”.

6. Cu ajutorul butonului rep « 4 » , este posibil să


selectați parametrul dorit.

7. Pentru a putea modifica valoarea parametrului,


apăsați butonul „MENU’/OK”. Pentru a o schimba,
rotiți cheia rep « 4 » și selectați valoarea dorită.

8. Pentru a salva noua valoare a parametrului,


apăsați butonul „MENU’/OK”.

9. Pentru a ieși din meniuri, apăsați butonul „ESC”


de mai multe ori, până când se obține o dată de
temperatură în partea stângă a ecranului

Pag. 64de 77
Training manuel PIGMA GREEN

7.3.2 MENIURI

Cod de acces
MENI
UL Meniu complet
Autobu
0 z
02 Rețeaua de autobuze
04 Cazan de afișare
2 Parametrul cazanului
Temperatură punct de referință
20 ACM
22 Cazan cu punct de referință general
23 Incalzire centrala zona 1
24 Incalzire centrala zona 2
25 Apa calda menajera
26 Setarea manuala a cazanului
27 Test - Utilități
28 Meniul de resetare
4 Parametrul de zonă 1
40 Punct de referință
42 Setarea Z1
43 Z1 Diagnostic
5 Parametrul de zonă 2
50 Punct de referință
52 Setarea Z2
53 Z2 Diagnostic
6 Parametrul de zonă 2
60 Punct de referință
62 Setarea Z3
63 Z3 Diagnostic
8 Parametru de serviciu
81 Statistica cazanelor
82 Cazan
83 Temperaturile cazanului
84 Depozitare
85 Serviciu
86 Istoricul erorilor
VAL Acces direct la parametrii cazanului
821 – 822 – 823 – 824 – 825 – 827 – 830 – 831 – 832 – 833 – 835 - 840

ERR Ultimele 10 erori


Zi lună an

PCB Acces direct la parametrii de modificat la schimbarea PCB


220 – 228 – 229 – 231 – 232 – 233 – 234 – 247 – 250 – 253

GAZ Acces direct la parametrii de modificat la schimbarea robinetului de gaz


220 – 231 – 232 – 233 – 234 - 270

A
STABI
LIT Acces direct la parametrii de modificat la setarea cazanului
220 – 223 – 231 – 238 – 245 – 246

Pag. 65de 77
Training manuel PIGMA GREEN

TIMP Timp
Ora
Data – Lună – An
Temporizator

Pag. 66de 77
Training manuel PIGMA GREEN

7.3.3 MENIU 0 : Réseau E-Bus


Sub-meniu

Parametru
Meniul

Setare
Funcţie Gamă
implicită

0 2 REȚEA DE AUTOBUZ
0 2 0 Prezența rețelei în autobuz (doar vizualizare) /
0 4 INTERFAȚA CU UTILIZATORUL
Timp de iluminare de fundal
0 4 1 (min)
1 ÷ 10 ; 24h 24h
0 4 2 Buton SRA dezactivat 0-1 0

7.3.4 MENIU 2 : PARAMETRES GENERAUX DE LA CHAUDIERE


Parametru
Submeniu
Meniul

Setare
Funcţie Gamă
implicită

2 0 GENERAL
Temperatura punctului de
2 0 0 referință ACM
36 ÷ 60 /
2 2 GENERAL
Aprindere lentă ca % din Vezi tabelul
2 2 0 puterea maximă de încălzire
0 ÷ 100
gazelor
0: oprit
2 2 1 Raport de modulație 1/10
1: Pornit
1
Selectare termostat de podea 0: Termostat de podea
2 2 3 sau termostat de cameră zona 2 1: Termostat de cameră zona 2
0
0: dezactivat
2 2 4 Termoregulare
1: activat
0
0: dezactivat
1: 10 secunde
2 2 5 Repornirea întârziată a încălzirii
2: 90 de secunde
0
3: 210 secunde
0: combi
1: Depozitare cu NTC (rezervor) Depinde de
2 2 8 Varianta cazan 2: numai incalzire sau depozitare cu versiunea
termostat cazanului
3: micro-stocare
Depinde de
2 2 9 Puterea nominală a cazanului 0 ÷ 100 kW
cazan
2 3 ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ-1
Puterea maximă de încălzire
Vezi tabelul
2 3 1 (procent de putere maximă 0 ÷ 100
gazelor
absolută de încălzire) (%)
Putere maximă de apă caldă Vezi tabelul
2 3 2 menajeră
0 - 99
gazelor
Vezi tabelul
2 3 3 Puterea minima a cazanului 0 - 99
de gaze

Pag. 67de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Parametr
Submeni
Meniul

Setare
Funcţie Gamă
u

u
implicită

Puterea maximă de încălzire


Vezi tabelul
2 3 4 absolută (Puterea maximă de 0 - 99
de gaze
încălzire)
Selectați gestionarea întârzierii 0: manual (setat cu par. 2 36)
2 3 5 încălzirii 1: automat
1
Întârziere încălzire (min),
2 3 6 activată prin par. 2 35= 0
0÷7 3
0 ÷ 15
2 3 7 Încălzire post-circulație (min)
CO: non stop
3

Pag. 68de 77
Training manuel PIGMA GREEN

0 ÷ 15
2 3 8 Modularea pompei la încălzire
CO: non stop
3
0: fix de mare viteză
Δ T pentru modularea pompei
2 3 9 (°C)
1: reparație de viteză mică 2
2: modulator
2 4 ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ-2
0:5 sec
2 4 3 Incalzire post-ventilatie
1:3 min
0
0 ÷ 60
2 4 4 Timp de creștere (min) (cu funcția Auto funcționând)
16
2 4 5 Viteza maximă a pompei 75 ÷ 100 100
2 4 6 Viteza minimă a pompei 40 ÷ par 244 40
0: numai sonde de temperatură
Dispozitiv de detectare a
2 4 7 presiunii apei de încălzire
1: presostat 2
2: senzor de presiune
Corecție temperatură externă
2 4 9 (°C)
-3 ÷ 3 0

2 5 APA CALDA MENAJERA


0: dezactivat
1: activat timp de 30 de minute după o solicitare
2 5 0 Funcția de confort sanitar de încălzire 0
2: întotdeauna activat
2 5 1 confort (min) 0 ÷ 120 0
Pornire întârziere sanitară
2 5 2 (anti lovirea cu ciocănirea) (dec)
5 ÷ 200 5
0: anticalcar (62 o 65°C).
2 5 3 Logica de oprire sanitară
1: punct de referință+4°C
0
0: Post-ventilatie: Tflow< 75°C= fara post-
ventilatie; Tflow> 75°C= 3 min (viteza minima);
Post-circulație și post-ventilație
2 5 4 sanitară
Post-circulație: 30 sec 0
1: Post-ventilație: 3min
Post-circulație: 3min
Întârziere pornire încălzire după
2 5 5 sanitar (min)
0 ÷ 30 0
Funcție antilegionella (numai
pentru cazane cu mulțumire 0: dezactivat
2 5 7 externă și senzor NTC – par. 1: activat
0
228 = 1)
2 6 REGLAREA MANUALĂ CAZANULUI
0: oprit
2 6 0 Activarea modului manual
1: Pornit
0
Controlul pompei cazanului 0: oprit
2 6 1 (setați parametrul 260 =1) 1: pornit (cronometrat 10 min)
0
Parametru
Submeniu
Meniul

Setare
Funcţie Gamă
implicită

Controlul ventilatorului 0: oprit


2 6 2 (setați parametrul 260 =1) 1: pornit (cronometrat 10 min)
0
Controlul supapei de deviere 0: Sanitar
2 6 3 (setați parametrul 260 =1) 1: Încălzire (cronometrată 10 min)
0

2 7 TESTARE & UTILITATI


Funcția de curățare a gazelor de 0: oprit
2 7 0 fum 1: Pornit (selectați puterea dorită)
0
0: oprit
2 7 1 Funcția de purjare a aerului
1: Pornit
0

2 8 RESETARE MENIU'
Pag. 69de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Resetați setarea din fabrică a DA: apăsați butonul „OK”


2 8 0 meniului 2 NU: apăsați butonul „ESC”
/

7.3.5 MENIU 4: PARAMETRI DE LA ZONE1


Parametru
Submeniu
Meniul

Setare
Funcţie Gamă
implicită

4 0 PUNCT DE REFERINȚĂ
4 0 2 Setarea temperaturii zona 1 Par 425 ÷ Par 426 /
4 2 SETARE ZONA 1
Selectați temperatura ridicată
0: temperatură scăzută
4 2 0 sau scăzută pentru zona 1
1: temperatură ridicată
1
(numai cu modul de zonă)
0: temperatura de livrare fixă
1: termoreglare de bază
Selectarea modului de
4 2 1 termoreglare
2: doar sonda de cameră 1
3: doar sonda exterioară
4: sonda de camera + sonda externa
0_2 ÷ 1_0 (par. 420=0)
0_6 (par 420=0)
4 2 2 Selectați curba de termoreglare 1_0 ÷ 3_5 (par. 420=1) 1_5 (par 420=1)
(cu funcția automată activată)
-7 ÷ 7 (par. 420=0)
Selectați deplasarea paralelă a
4 2 3 curbei de termoreglare
-14 ÷ 14 (par. 420=1) 0
(cu funcția automată activată)
Influența sondei de cameră 0 ÷ 20
4 2 4 asupra termoreglării (cu funcția automată activată)
20
Temperatura maximă de 20 ÷ 45 (par. 420=0) 45 (par. 420=0)
4 2 5 încălzire în zona 1 (°C) 35 ÷ 82 (par. 420=1) 82 (alin. 420=1)
Temperatura minimă de 20 ÷ 45 (par. 420=0) 20 (par. 420=0)
4 2 6 încălzire în zona 1 (°C) 35 ÷ 82 (par. 420=1) 35 (alin. 420=1)

4 3 DIAGNOSTICĂ
OFF: nu (doar
4 3 4 Cerere de încălzire pe zona 1
ON: da vizualizare)

Pag. 70de 77
Training manuel PIGMA GREEN

7.3.6 MENIU 5: PARAMETRI DE LA ZONE2

Parametru
Submeniu
Meniul

Setare
Funcţie Gamă
implicită

5 0 PUNCT DE REFERINȚĂ
5 0 2 Setarea temperaturii zona 2 Par 525 ÷ Par 526 /
5 2 SETARE ZONA 2
Selectați temperatura ridicată
0: temperatură scăzută
5 2 0 sau scăzută pentru zona 2
1: temperatură ridicată
1
(numai cu modul de zonă)
0: temperatura de livrare fixă
1: termoreglare de bază
Selectarea modului de
5 2 1 termoreglare
2: doar sonda de cameră 1
3: doar sonda exterioară
4: sonda de camera + sonda externa
0_2 ÷ 1_0 (par. 520=0)
0_6 (par 520=0)
5 2 2 Selectați curba de termoreglare 1_0 ÷ 3_5 (par. 520=1) 1_5 (par 520=1)
(cu funcția Auto activată)
-7 ÷ 7 (par. 520=0)
Selectați deplasarea paralelă a
5 2 3 curbei de termoreglare
-14 ÷ 14 (par. 520=1) 0
(cu funcția automată activată)
Influența sondei de cameră 0 ÷ 20
5 2 4 asupra termoreglării (cu funcția automată activată)
20
Temperatura maximă de 20 ÷ 45 (par. 520=0) 45 (par. 520=0)
5 2 5 încălzire în zona 2 (°C) 35 ÷ 82 (par. 520=1) 82 (alin. 520=1)
Temperatura minimă de 20 ÷ 45 (par. 520=0) 20 (par. 520=0)
5 2 6 încălzire în zona 2 (°C) 35 ÷ 82 (par. 520=1) 35 (alin. 520=1)

5 3 DIAGNOSTICĂ
Temperatura de livrare a zonei
5 3 2 2 (°C)
(doar vizualizare) /
Temperatura de retur zona 2
5 3 3 (°C)
(doar vizualizare) /
OFF: nu (doar
5 3 4 Cerere de incalzire pe zona 2
ON: da vizualizare) /

7.3.7 MENIU 6 : PARAMETRII ZONEI 3


Parametru
Submeniu
Meniul

Setare
Funcţie Gamă
implicită

6 0 PUNCT DE REFERINȚĂ
6 0 2 Setarea temperaturii zona 3 Par 425 ÷ Par 426 /
6 2 SETARE ZONA 2
Selectați temperatura ridicată
0: temperatură scăzută
6 2 0 sau scăzută pentru zona 3
1: temperatură ridicată
1
(numai cu modul de zonă)
0: temperatura de livrare fixă
1: termoreglare de bază
Selectarea modului de
6 2 1 termoreglare
2: doar sonda de cameră 1
3: doar sonda exterioară
4: sonda de camera + sonda externa
6 2 2 Selectați curba de termoreglare 0_2 ÷ 1_0 (par. 420=0) 0_6 (par 420=0)
1_5 (par 420=1)
1_0 ÷ 3_5 (par. 420=1)
Pag. 71de 77
Training manuel PIGMA GREEN

(cu funcția automată activată)


-7 ÷ 7 (par. 420=0)
Selectați deplasarea paralelă a
6 2 3 curbei de termoreglare
-14 ÷ 14 (par. 420=1) 0
(cu funcția automată activată)
Influența sondei de cameră 0 ÷ 20
6 2 4 asupra termoreglării (cu funcția automată activată)
20
Temperatura maximă de 20 ÷ 45 (par. 420=0) 45 (par. 420=0)
6 2 5 încălzire în zona 3 (°C) 35 ÷ 82 (par. 420=1) 82 (alin. 420=1)
Temperatura minimă de 20 ÷ 45 (par. 420=0) 20 (par. 420=0)
6 2 6 încălzire în zona 3 (°C) 35 ÷ 82 (par. 420=1) 35 (alin. 420=1)

6 3 DIAGNOSTICĂ
Temperatura de livrare zona 3
6 3 2 (°C)
(doar vizualizare) /
Temperatura de retur zona 3
6 3 3 (°C)
(doar vizualizare) /
OFF: nu
6 3 4 Cerere de incalzire pe zona 3 ON: da /
(doar vizualizare)

7.3.8 MENIU 8: PARAMETRES DU SERVICE APRES VENTE


Parametru
Meniul

Setare
Meniu
Sotto-

Funcţie Gamă
implicită

8 1 STATISTICA CAZANULUI
Ore arzător pornit la încălzire
8 1 0 (hx 10)
(doar vizualizare) /
Ore arzător pornit în sanitare
8 1 1 (hx 10)
(doar vizualizare) /
Numărul de ridicări flam
8 1 2 (nx 10)
(doar vizualizare) /
Numărul de cicluri de aprindere
8 1 3 (nx 10)
(doar vizualizare) /
Durata medie a cererii de
8 1 4 căldură
(doar vizualizare) /
8 2 BOLILER
8 2 1 Starea ventilatorului 0: Oprit; 1: Pornit (doar vizualizare) /
Viteza ventilatorului X 100 (numai
8 2 2 Viteza ventilatorului
vizualizare)
/
0= sanitar; 1= haeting ((doar
8 2 4 Starea pompei
vizualizare)
/

8 2 5 Poziția supapei cu 3 căi (doar vizualizare) /


0= deschis; 1= închidere (doar
8 2 6 Debitmetru sanitar (l/min)
vizualizare)
/

8 2 7 Pompă modulantă (%) EU vers. (doar vizualizare) /


8 2 8 Putere pe gaz (kW) (doar vizualizare) /
8 3 TEMPERATURA CAZANULUI
Temperatura setată la încălzire
8 3 0 (°C)
(doar vizualizare) /
Temperatura măsurată la
8 3 1 livrarea încălzirii (°C)
(doar vizualizare) /
Temperatura măsurată pe retur
8 3 2 de încălzire (°C)
(doar vizualizare) /
Temperatura măsurată sanitară
8 3 3 (°C)
(doar vizualizare) /
Pag. 72de 77
Training manuel PIGMA GREEN

8 3 5 Temperatura exterioara (°C) (doar vizualizare) /


8 4 DEPOZITARE ȘI SOLAR (dacă există)
Temperatura măsurată de
8 4 0 depozitare (°C)
(doar vizualizare)
Temperatura la intrarea sanitară
8 4 2 (°C)
(doar vizualizare)

8 5 SERVICIU
Lună până la următoarea
8 5 0 întreținere
0 ÷ 60 24
0: oprit
8 5 1 Întreținere pe zile act
1: Pornit
0
Resetarea avertismentului de DA: butonul „OK”
8 5 2 întreținere NU: butonul „ESC”
/

8 5 4 Afișează versiunea software (doar vizualizare) /


Versiunea principală a software-
8 5 5 ului PCB
(doar vizualizare) /

8 6 ISTORIC ERORI
8 6 0 Ultimele 10 erori / /
SI: butonul „OK”
8 6 1 Resetați lista de erori
NU: butonul „ESC”
/

MENIU TIME
(dezactivat când Expert Control este conectat)
Ora
DATA
Zi
Lună
An
TEMP
ORIZA
TOR
Prog1 06:00 – 22:00
06:00 – 08:00
Prog2 12:00 – 14:00
17:00 – 22:00
06:00 – 08:00
Prog2
16:00 – 22:00

Pag. 73de 77
Training manuel PIGMA GREEN

8 CODURI DE EROARE

8.1 SISTEME DE PROTECȚIE A CADANEI .

Există două tipuri de erori pentru defecțiuni:


- Oprire (rezolvată prin resetare);
- Oprire de siguranță (Fără resetare: centrala va începe să funcționeze din nou corect când cauza este
înlăturată).
Există un al treilea tip de cod de eroare care este utilizat pentru a indica o defecțiune care nu oprește
centrala care continuă să funcționeze corect (indicație).

8.1.1 Coduri de eroare

Codurile de eroare sunt împărțite în șase unități funcționale diferite, cu alte cuvinte, prima cifră indică ce
unitate funcțională a cazanului este implicată în eroare:

1 Circuit primar
2 Circuit sanitar
3 PCB electronic
4 Comunicarea cu perifericele
5 Aprindere și detecție
6 Intrare aer/Ieșire fum
7 Zonele

Afişa Descriere Resetați


CIRCUIT PRIMAR
1 01 Supraîncălzi Resetați
Fără
1 02 Scurtcircuit sau circuit deschis la presiune proporțională de încălzire
resetare
1 03 Circulația sau prezența apei: Gradient Tman > 7°C/sec de 3 ori Resetați
Circulația sau prezența apei: Gradient Tman > 20°C/sec sau Gradient Trit >
1 04 Resetați
20°C/sec
1 05 Circulația sau prezența apei: Tman – Trit> 55°Cde 3 ori Resetați
1 06 Circulația sau prezența apei: Trit > Tman + 10°Cde 3 ori Resetați
1 07 Circulația sau prezența apei: Trit > Tman +30°C Resetați
Lipsă apă pe circuitul primar (P<Pmin) pentru cazan cu presostat Fără
1 08
minim pornit/oprit (par.247=1) resetare
Fără
1 09 Presiune mare în circuitul primar (P>3bar)
resetare
Fără
1 10 Sondă de livrare a încălzirii întreruptă sau scurtcircuită (NTC1)
resetare
Lipsă apă pe circuitul primar (P<Pmin) pentru centrala cu senzor de Fără
1 11
presiune (par. 247=2) resetare
Fără
1 12 Sondă retur încălzire circuit deschis sau fără semnal (NTC2)
resetare
Fără
1 14 Sondă exterioară circuit deschis sau fără semnal
resetare
Fără
1 16 Termostatul de podea deschis
resetare
Semnaliza
1 P1 Circulația sau prezența apei: Gradient Tman > 7°C/sec
rea
Semnaliza
1 P2 Circulatia sau prezenta apei: Tman – Trit>55°C
rea
Semnaliza
1 P3 Circulația sau prezența apei: Trit > Tman +10°C
rea
CIRCUIT SANITAR
Fără
2 02 Sondă scăzută a rezervorului circuit deschis sau fără semnal (solar)
resetare
Fără
2 03 Sondă rezervor circuit deschis sau fără semnal
resetare
Pag. 74de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Fără
2 04 Sondă colector solar circuit deschis sau fără semnal
resetare
Fără
2 05 Sondă de intrare sanitară circuit deschis (solar)
resetare
Fără
2 07 Supraîncălzirea colectorului solar
resetare
Fără
2 08 Temperatura colectorului solar scăzută
resetare
2 09 Nefolosit /
PCB
Fără
3 01 Eroare de afișare Eeprom
resetare
Fără
3 02 Eroare de comunicare GP – GIU
resetare
Fără
3 03 Eroare internă PCB
resetare
Fără
3 04 Mai mult de 5 resetări executate în 15 minute
resetare
3 05 Eroare internă PCB Resetați
3 06 / 3 07 Eroare internă a cardului PCB Resetați
3.P9 întreținere Resetați
COMUNICARE CU PERIFERELE
Fără
4.11 Sondă de cameră deschisă sau scurtcircuit Zona 1
resetare
Fără
4.12 Sondă de cameră deschisă sau scurtcircuit Zona 2
resetare
Fără
4 13 Sondă de cameră deschisă sau scurtcircuit Zona 3
resetare
Aprindere și detecție
5 01 Flacăra lipsă Resetați
Fără
5 02 Flacără detectată cu robinetul de gaz închis
resetare
5 04 În blocare după 3 ridicări de flacără Resetați
Semnaliza
5 P1 Prima încercare de aprindere a eșuat
rea
Semnaliza
5 P2 A doua încercare de aprindere a eșuat
rea
Semnaliza
5 P3 Desprinderea flăcării în timpul funcționării
rea
PRISE AER / IEȘIRE FUMI
6 10 Contactul siguranței termice deschis Resetați
6 12 Ventilatorul merge prea încet sau cablul nu este conectat Resetați
ZONE
Fără
7 01 Sondă de livrare încălzire zona 1 deschisă sau scurtcircuită
resetare
Fără
7 02 Sondă de livrare a încălzirii zona 2 deschisă sau scurtcircuită
resetare
Fără
7 03 Sondă de livrare încălzire zona 3 deschisă sau scurtcircuită
resetare
Sondă retur încălzire zona 1 deschisă sau scurtcircuită Fără
7 11
resetare
Sondă retur încălzire zona 2 deschisă sau scurtcircuită Fără
7 12
resetare
Sondă retur încălzire zona 3 deschisă sau scurtcircuită Fără
7 13
resetare
Fără
7 22 Supraîncălzire zona 2
resetare
Fără
7 23 Supraîncălzire zona 3
resetare
Fără
7 50 Schema hidraulica nu este definita
resetare

Pag. 75de 77
Training manuel PIGMA GREEN

Pag. 76de 77
Training manuel PIGMA GREEN

9 TABEL DATE TEHNICE


Note Numele modelului 25 KW 30 KW 35 KW
generale Certificare CE (pin) 0085CL0440

Aport termic nominal max/min (60/80°C) (Hi) kW 22/5,5 28/6,5 31/7


Aport termic nominal max/min (60/80°C) (Hs) kW 24,4/6,1 31,1/7,2 34,4/7,8
Aport de căldură sanitară max/min (60/80°C) (Hi) kW 26/5,5 30/6,5 34,5/7
Performanță energetică

Aport de căldură sanitar max/min (60/80°C) (Hs) kW 28,9/6,1 33,3/7,2 38,3/7,8


Putere termica max/min (60/80°C) kW 21,5/5,4 27,3/6,3 30,2/6,8
Putere termică sanitară max/min % 97,8 97,8 97,9
Eficiență la aportul nominal de căldură (60/80°C)
% 97,5/87,8 97,6/87,8 97,6/87,9
Hi/Hs
Eficiență la 30% 30°CHi/Hs % 107,7/97 107,7/97 107,7/97
Eficiență la aportul nominal de căldură (30/50°C)
% 105,8/95,3 106/95,5 106,4/95,8
Hi/Hs
Eficiență la aportul minim de căldură (60/80°C) Hi/Hs % 97,6/87,9 97,5/87,8 97,5/87,8
Pierderi maxime de căldură către carcasă (∆T=50°C) % 0,0 0,0 0,0
Pierderi de căldură către coș cu arzătorul în funcțiune % 2,2 2,2 2,2
Stele de eficiență (dir. 92/42/EEC) nr **** **** ****
Debit maxim gaze arse (G20) Pa 100 100 100
Tiraj minim °C 64 64 64
Temperatura gazelor de ardere (G20) % 9,0 9,0 9,0
Emisii

Conținut de CO2 (G20) ppm 119 101 98


Conținut de CO (0%O2) % 4,5 4,5 4,5
Conținutul de O2 nr 5 5 5
Clasa Nox % 27 27 27
Capacitatea vasului de expansiune L 6,5 6,5 6,5
Conținut maxim de apă în sistem (∆Tmax 75°Crad /
Circuit de

L
incalzire

∆T 35°C)
Presiune maximă de încălzire bar 3 3 3
Vas de expansiune preîncărcare Bar 1 1 1
Temperatura de încălzire max/min (interval de
°C 82/35 82/35 82/35
temperatură ridicată)
Temperatura sanitara max/min °C 60/36 60/36 60/36
Circuit sanitar

Debit specific sanitar (10 min. cu ∆T=30°C) Litri/min 12,2 14,1 16,0
Cantitatea de apă caldă ∆T=25°C Litri/min 14,5 16,8 19,3
Cantitatea de apă caldă ∆T=35°C Litri/min 10,4 12 13,8
Stele de performanță Confort (EN13203) nr *** *** ***
Debitul minim de apă caldă Litri/min <2 <2 <2
Presiune sanitară max/min bar 7/0,3 7/0,3 7/0,3
Frecvența tensiunii de alimentare V/Hz 230/50 230/50 230/50
Date Puterea electrică totală absorbită W 110 - 75(UE) 113 - 80(UE) 113 - 80(UE)
electrice Protecția sistemului electric IP X5D X5D X5D
Temperature ambiante minime de l'habitation °C 5 5 5
Greutăți Greutate kg 32 35 36

Pag. 77de 77

S-ar putea să vă placă și