Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate didactică

Data: 24.11.2022
Ora: 11:00-12:00
Invatatoarea: Gherman Cristina
Propunatoarea: Popa Maria
Clasa: a II-a
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Titlul lecției: Tehnici de prelucrare a hârtiei (decupare, lipire) cu titlul” Mos Craciun”.

Tipul lecţiei: formare de priceperi și deprinderi


Forma de realizare: activitate integrată

COMPETENȚE SPECIFICE
Arte vizuale și abilități practice:

1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic;

2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte;

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei;

Obiective operaționale:
O1: să utilizeze terminologia specifica artelor plastice prin limbaj vizual și mesaj artistic;
O2: să decupeze după contur elementele componente ale lucrării;
O3: să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente;
O4: să realizeze lucrări corecte, originale, în conformitate cu criteriile date;
O5: să analizeze lucrările lor şi ale colegilor, raportându-se la criteriile de evaluare precizate;

Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicația, demonstrația,turul galeriei;
2.Mijloace de învăţământ plansa model, carton colorat, lipici, foarfece.
3. Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală;
4. Forme de evaluare a activității: observarea sistematică, aprecieri verbale, autoevaluarea, aprecierea colectivă;

Desfășurarea activității
Strategii didactice
Etapele lecţiei Ob. Conţinutul știinţific Metode şi Forme de Resurse Forme de
Op. Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor procedee organizare materiale evaluare
1. Moment Pregătirea pentru desfăşurarea exercițiul manual,
organizatoric activităţii: organizatoric frontal materiale
2 min. - se stabileşte un climat propice -elevii își pregătesc materialele
desfăşurării activităţii. pentru activitate
Se pregătesc materialele necesare.
conversația
2. Captarea - adresez întrebări cu privire la lecția - răspund la întrebările conversația frontal manual aprecieri
atentiei anterioară; învățătoarei. verbale
2min. Ce anotimp este afară? Afară este iarnă. individual
Cum este natura în acest moment? Natura este amorțită.
Apoi le voi spune copiilor ca la sfarsit
vor primi o surpriza
3. Anunțarea Se anunţă subiectul lecţiei. - copiii asculta cu atentie conversaţia frontal aprecieri
temei și a Se comunică obiectivele în indicatiile și se pregătesc de verbale
obiectivelor termeni accesibili elevilor pentru a-i lucru. individual
3 min.
motiva şi conştientiza în efortul de
învăţare
La activitatea de astăzi vom face cu
ajutorul materialelor chipul lui Mos
Craciun, deoarece se apropie
sarbatorile.
4.Desfășurarea Se distribuie elevilor planșele șablon - urmează explicațiile conversaţia frontal foarfecă, aprecieri
activității elementele componente ale lui Mos învățătoarei și rezolvă lipici, carioci, verbale
20 min. Craciun cerințele; explicația individual
Elevii intuiesc materiale: observarea
Se explică şi se demonstrează mărgelele, nasturii sistematică
etapele de realizare a lucrării:
1. Vor manui fiecare element pe care
Elevii aleg, decupează,
il primesc ( barba, nasul, fata, caciula)
asamblează și lipesc cât mai
2. decuparea dupǎ contur a
origina elementele
elementelor componente( barba, nasul,
O1 fata, caciula) componente și decorative,
O2 3. alegerea elementelor decorative moment în care elevii au
O3 4. asamblarea prin lipire a posibilitatea de a-şi manifesta
elementelor decorative ; creativitatea în elaborarea
5. lipirea ochiilor pe chipul mosului;
6. lipirea omului de zăpadă pe planșă. produsului.

Elevii vor repeta sarcinile de lucru


fiind supravegheați si îndrumați în
realizarea lucrării propuse.

Lucrările finalizate vor fi expuse- realizeaza o plansa Mos


Craciun
5. Evaluarea Se cere elevilor să aprecieze - elevii vor face aprecieri conversația frontal auto-
activității lucrările după următoarele criterii: asupra modului în care au evaluare
5 min. O4 - respectarea tehnicii de lucru; lucrat. turul galeriei
O5 - își vor prezenta munca;
- corectitudinea decupării;
- aranjarea elementelor;
- acurateţea lucrării;
- gradul de finalizare

7. Încheierea - Se fac aprecieri referitoare la modul - elevii ascultă aprecierile cu conversația frontal aprecieri
activității în care elevii au participat la entuziasm; colective
3 min. desfăşurarea lecţiei.

Se acordă recompense.

S-ar putea să vă placă și