Sunteți pe pagina 1din 6

Analiza probei de evaluare

la limba engleză in clasa a IX-a ( Unit I )


Instituția : Gimnaziul Stețcani Media :
Numele profesorului : Ilca Valentina Calitatea :
Pe listă elevi : 17 elevi Reușita :
Au scris : 17 elevi
Nr. Numele, prenumele Textul Gramatic Scor final Nota
crt elevului a
1 Bahnă Mihai 19 puncte 18 puncte 36 puncte 7 ( șapte)
2 Botnari Sorin 19 puncte 20 puncte 39 puncte 8 ( opt)
3 Botnari Vlada 19 puncte 20 puncte 39 puncte 8 ( opt)
4 Buruiană Ion 13 puncte 20 puncte 23 puncte 5 ( cinci)
5 Ceban Ion 13 puncte 20 puncte 23 puncte 5 ( cinci)
6 Enachi Nicolai 15 puncte 18 puncte 33 puncte 6 ( șase)
7 Gatman Nicoleta 19 puncte 25puncte 44 puncte 9 ( nouă)
8 Gatman Adrian 18 puncte 19 puncte 34 puncte 6 ( șase)
9 Gheorgiuc Ion 18 puncte 16 puncte 34 puncte 6 ( șase)
10 Iacob Ira 21 puncte 22 puncte 43 puncte 9 ( nouă)
11 Maric Valeria 18 puncte 22 puncte 40 puncte 8 ( opt)
12 Oleinic Marius 19 puncte 20 puncte 39 puncte 8 ( opt)
13 Parfeni Renata 18 puncte 20 puncte 38 puncte 8 ( opt)
14 Pantea Felicia 18 puncte 20 puncte 38 puncte 8 ( opt)
15 Popa Marin 10 puncte 14 puncte 24 puncte 5 ( cinci)
16 Untilă Marius 19 puncte 18 puncte 36 puncte 7 ( șapte)
17 Zagorodniuc Gabriela 21 puncte 21 puncte 42 puncte 8 ( opt)

Grad de realizare a itemilor în


%

Baremul de convertire a punctelor în note:


Puncte
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3

Adresa de email : homitchi.valentina@gmail.com

Analiza probei de evaluare


la limba engleză in clasa a IX-a ( Unit II )
Instituția : Gimnaziul Stețcani Media :
Numele profesorului : Ilca Valentina Calitatea :
Pe listă elevi : 17 elevi Reușita :
Au scris : 17 elevi
Nr. Numele, Textul Gramatic Creativitate Scor final Nota
crt prenumele a
elevului
1 Bahnă Mihai 14 puncte 15 puncte 9 puncte 38 puncte 7
2 Botnari Sorin 14 puncte 15 puncte 10 puncte 39 puncte 8
3 Botnari Vlada 14 puncte 16 puncte 16 puncte 46 puncte 9
4 Buruiană Ion 14 puncte 9 puncte 3 puncte 26 puncte 6
5 Ceban Ion 10 puncte 10 puncte 10 puncte 20 puncte 5
6 Enachi Nicolai 14 puncte 9 puncte 3 puncte 26 puncte 6
7 Gatman Nicoleta 14 puncte 16 puncte 12 puncte 42 puncte 8
8 Gatman Adrian 12 puncte 14 puncte 6 puncte 32 puncte 6
9 Gheorgiuc Ion 12 puncte 12 puncte 7 puncte 31 puncte 6
10 Iacob Ira 18 puncte 16 puncte 16 puncte 50 puncte 10
11 Maric Valeria 14 puncte 15 puncte 11 puncte 40 puncte 8
12 Oleinic Marius 14 puncte 15 puncte 11 puncte 40 puncte 8
13 Parfeni Renata 14 puncte 6 puncte 6 puncte 26 puncte 6
14 Pantea Felicia 14 puncte 16 puncte 16 puncte 45 puncte 9
15 Popa Marin 12 puncte 16 puncte 0 puncte 28 puncte 6
16 Untilă Marius 12 puncte 15 puncte 11 puncte 40 puncte 8
17 Zagorodniuc G. 12 puncte 16 puncte 14 puncte 42 puncte 8

Grad de realizare a
itemilor în %

Baremul de convertire a punctelor în note:


Puncte
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3

Adresa de email : homitchi.valentina@gmail.com

Analiza probei de evaluare


la limba engleză in clasa a IX-a ( evaluare semestrială)
Instituția : Gimnaziul Stețcani Media :
Numele profesorului : Ilca Valentina Calitatea :
Pe listă elevi : 17 elevi Reușita :
Au scris : 17 elevi
Nr. Numele, Textul Gramatica Creativitate Scor final Nota
crt prenumele
elevului
1 Bahnă Mihai 8 puncte 22 puncte 5 puncte 36puncte 7
2 Botnari Sorin 8puncte 22puncte 7puncte 36 puncte 7
3 Botnari Vlada 8 puncte 14puncte 10 puncte 32 puncte 7
4 Buruiană Ion 8 puncte 10 puncte 5 puncte 23 puncte 5
5 Ceban Ion 8 puncte 9 puncte 0 puncte 17puncte 5
6 Enachi Nicolai 8 puncte 10 puncte 10 puncte 28 puncte 6
7 Gatman Nicoleta 8 puncte 28 puncte 15 puncte 50 puncte 10
8 Gatman Adrian 8 puncte 16 puncte 5 puncte 28 puncte 6
9 Gheorgiuc Ion 8puncte 16puncte 5puncte 28 puncte 6
10 Iacob Ira 8 puncte 28 puncte 15 puncte 50 puncte 10
11 Maric Valeria 8 puncte 22 puncte 10 puncte 40 puncte 8
12 Oleinic Marius 8 puncte 24 puncte 5 puncte 40 puncte 7
13 Parfeni Renata 6 puncte 23 puncte1 0 puncte 39 puncte 8
14 Pantea Felicia 8 puncte 28 puncte 10 puncte 46 puncte 9
15 Popa Marin 8 puncte 25 puncte 0 puncte 33 puncte 7
16 Untilă Marius 8puncte 22 puncte 7 puncte 37 puncte 8
17 Zagorodniuc G. 8 puncte 26 puncte 15 puncte 45 puncte 9

Grad de realizare a
itemilor în %

Baremul de convertire a punctelor în note:


Puncte
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3

Adresa de email : homitchi.valentina@gmail.com

Analiza probei de evaluare


la limba engleză în clasa a VII-a ( Unit 1)
Instituția : Gimnaziul Stețcani Media :
Numele profesorului : Ilca Valentina Calitatea :
Pe listă elevi : 11 elevi Reușita :
Au scris : 11 elevi
Nr. Numele, prenumele Gramatica Creativitate Scor final Nota
crt elevului
1 Bucur Victoria 27 puncte 22 puncte 49 puncte 6(șase)
2 Ceban Adelina 42 puncte 0 puncte 41 puncte 5(cinci)
3 Cernov Constantin 41puncte 30 puncte 71 puncte 9(nouă)
4 Gatman Bogdan 42puncte 25 puncte 67 puncte 9(nouă
5 Godorogea Adelina 29 puncte 0puncte 29puncte 5(cinci)
6 Homițchi Petru 42 puncte 30 puncte 74puncte 9(nouă)
7 Morari Sorin 35 puncte 25 puncte 60 puncte 8(opt)
8 Negnibeda Petru 37 puncte 25puncte 62 puncte 8(opt)
9 Parasii Serafima 42 puncte 0 puncte 42 puncte 6 (șase)
10 Savin Mihaela 37puncte 20puncte 57 puncte 7(șapte)
11 Tănasă Oleg 38 puncte 0 puncte 38puncte 6(șase)

Grad de realizare a itemilor


în %

Baremul de convertire a punctelor în note:


Puncte
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3

Adresa de email : homitchi.valentina@gmail.com

Analiza probei de evaluare


la limba engleză in clasa a VII-a ( Unit II)
Instituția : Gimnaziul Stețcani Media :
Numele profesorului : Ilca Valentina Calitatea :
Pe listă elevi : 11 elevi Reușita :
Au scris : 11 elevi
Nr. Numele, Textul Gramatica Creativitate Scor Nota
crt prenumele final
elevului
1 Bucur Victoria
2 Ceban Adelina
3 Cernov Const.
4 Gatman Bogdan
5 Godorogea Ad.
6 Homițchi Petru
7 Morari Sorin
8 Negnibeda Petru
9 Parasii Serafima
10 Savin Mihaela
11 Tănasă Oleg
12
13

Grad de realizare a
itemilor în %

Baremul de convertire a punctelor în note:


Puncte
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3

Adresa de email : homitchi.valentina@gmail.com

S-ar putea să vă placă și