Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

”În expediție în lumea dispărută a dinozaurilor’’


PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 12.01.2023
G.P.N. Stulpicani
Grupa: mare
Educatoare: Dumbravă Cornelia Corina
Tema: "Cum,este/a fost și va fi aici pe pământ?"
Subtema: " O lume dispărută - Dinozaurii"
Forma de realizare: activitate integrată ALA+ADE Nivelul II
Titlul activități integrate: ”În expediție în lumea dispărută a dinozaurilor’’
Categorii de activități:
 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:Întâlnirea de dimineață: "Bună dimineața, bine ați venit în lumea
dinozaurilor!",Prezența,Calendarul naturii
 ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE:Centre deschise: Nisip și apă, Șiință, Joc de masă
 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:

Activitate integrată: Domeniul Științe: Activitate matematică


Domeniul Estetic și creativ : Activitate plastică
Tipul activității: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor și deprinderilor
Comportamente:
 Formative:
-Efctuarea operaților de grupare și clasificare a obiectelor;
-Dezvoltarea atenției voluntar, imaginației și a voinței;
-Raportarea cantității la număr și a numărului la cantitate (1-10);
-Formarea deprinderii de asculta cerințele educatoarei și de a acționa corecr în raport cu acestea;
-Redarea unor teme pastice specifice picturii;
 Educative:
-Antrenarea copiilor în activități specifice mediului înconjurător;
-Dezvoltarea spiritului de colaborare între copiiși încurajarea acestora pentru îndeplinirea sarcinilor propuse pe
parcursul activiității didactice;
 Informative:
-Îmbunătățirea cunoștiințelor despre dinozauri;

Metode și procedee: - conversația, explicaţia, demonstraţia, observația, exercițiul;


Mijloace de învățământ:ecusoane mascota Dino, decor ”În lumea dinozaurilor”, puzzle ”În lumea dinozaurilor”, lădițe cu
nisip, vulcani-experimnt ,dinozauri plastic, acuarele, pensule,.
Metode de evaluare:observarea sistematică a comportamentului copiilor, repovestirea,chestionarea orală, analiza și
corectarea răspunsurilor, aprecierea verbală.
Forme de organizare:frontal, individual, în grupuri mici;
Durata activității:1:45 minute
Material bibliografic:
 Antonovici Ștefania, Jalbă Cornelia, Nicu Gabriela,”Jocuri didactice pentru activitățile matematice în grădiniță:
culegere”
 I.Bordeanu S., Brădișteanu R., Breben S., Fulga M., Grama S., Hăidean R,. Ignat E., Mânzu L., NeculaG., Nicolae I.,
Popescu C.,Răileanu D., “Curriclum pentru învățământul preșcolar ,prezentare și explicitări”, Editura Didactică
Publishing House, București 2019;
 M.E.N “Curriculum pentru învățământul preșcolar”, București 2008;
A. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
Rutine: Întânirea de dimineață
- Salutul: ” – Bună dimineața,bine ați venit în lumea dinozaurilor!”
- Prezența
- Calendarul naturii
- Noutatea zilei:
- Mesajul zilei: ”În expediție în lumea dispărută a dinozaurilor’’
Tranziții: ”Cântecul dinozaurilor”- cântc
B. ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE (ALA1):
Nisip și apă: ”Căutăm fosile de dinozauri”
Joc de masă: ”În lumea dinozaurilor”
Știință: ”Vulcanul”
C. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:
Activitate matematică:
”Ne jucăm cu dinozauri” (joc didactic)
Estetic și creativ:
”T-rex prietenul nostru” (pictură pe chevalet)
D. ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ALA2):
Joc de mișcare: "Cursa dinozaurilor"
Moment de poveste: ”Dacă aș fi un dinozaur…”
Scenariul zilei:

Sala de grupă este pregătită pentru desfășurarea activității „Prietenii lui Dino”.
Copiii se întâlnesc pe hol cu exploratorul și dinozaurul Dino și intră ordonat în sala de grupă și se așeză pe pernițe, în
semicerc, Dino îi anunță că azi vor fi și ei mici exploratori și vom face o călătorie în lumea dinozaurilor și se vor juca cu
prietenii lui Dino, dinozaurii.
Tranziţia: “Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
Pe pernuțe ne aşezăm
Lumea dinozaurilor o să o explorăm”

Salutul se va realiza prin formula: ” Bună dimineaţa, dragi exploratori!”


Bine ați venit în lumea fascinantă a dinozaurilor!.
Eu sunt explorator și împreună cu prietenul meu Dino
Vom explora lumea dinozaurilor și ne vom juca cu ei
Începem o nouă zi!
Haideți să ne salutăm!-Bună dimineața, mici exploratori!
Mă bucur că sunt aici ! “
Salutul copiilor:Bună dimineața!Eu sunt exploratorul David!
Mă bucur că sunt aici !
Salutul educatoarei:-Bună dimineața, exploratorule David!

Prezența: “ În cerc toți ne-am adunat și frumos ne-am salutat,


Să vedem cine-i absent, poate cine e prezent!
Să ne încânte cineva cu povestioara sa ”
Aș vrea să vă cunosc și eu pe voi, așa că aș vrea să vă prezentați pe rând.
Copiii se vor prezenta pe rând:,, Eu sunt exploratorul… ”

Calendarul naturii:” Vreme bună, vreme rea


În calendar noi vom nota.
De e soare, de e nor
Sau bate un vânt ușor
În lumea dinozaurilor , noi plecăm
Cu dinozauri să ne jucăm!”
Completarea calendarului naturii se face sub îndrumarea educatoarei - se poartă o scurtă discuție despre anotimp, vreme,
dată.
Noutatea zilei: -Copiii, mă aflu aici pentru că am mare nevoie de ajutorul vostru, eu sunt explorator și împreună cu
prietenul meu Dino, vrem să exlorăm împreună fascinanta lume a dinozaurilor și să ne jucm cu ei.
Împărtăşirea cu ceilalţi:Copiii se ridică pe rând și numesc ce specie de dinozaur ar dori să fie dacă ar fi un dinozaur la :
”Dacă aș trăi în timpul dinozaurilor ,aș fi un...?”(tirex,pterodactyl,triceraptos...)
Prin tranziția : ”Suntem exploratori curioși,dar și foarte curajoși
De pe covor ne ridicăm,spre măsuțe noi plecăm
Hai-Hui la drum”
Copiii vor descoperii pe rând fiecare centru de interes. Se merge la fiecare centru pentru a familiariza copiii cu
materialele,sarcinile de lucru și obiectivele urmărite.
Copiii care optează pentru sectorul:
Nisip și apă: ”Căutăm fosile de dinozauri”-Copiii care aleg acest sector, vor fi paleontologi și vor trebuie să găsească
”fosile de dinozauri”, din nisip kinetic cu ajtorul pensulelor.
Centrul Joc de masă: ”În lumea dinozaurilor”-puzzle copiii trebuie să reconstituie corect imaginea.
La centrul Știință:”Vulcanul”-experiment ,copiii trebuie să realizeze experimentul vulcanul, utilizând materialele puse la
dispoziție, astfel vor recrea în miniatură erupția unui vulcan.
Prin tranziția ,,Repede (de pe scăunele )ne ridicăm, rândul iute să-l formăm,
Distanța de un brăț noi o păstrăm
În călătorie la dinozauri noi plecăm!
În semicerc, pe pernuțe frumos ne așezăm ” –se va face trecerea la activitatea matematică în care se va
desfășura jocul didactic ”Ne jucăm cu dinozauri”.
Prin tranziţia cântecului ”Cântecul dinozaurilor” ne va conduce spre activitatea artistico-plastică, în cadrul acesteia vom
realiza pictura pe chevalet: ”T-rex prietenul nostru”
“Dinozauri,dinozauri
Parca-ar fi niște balauri,
Dinozauri, dinozauri
Toată ziua pe coclauri.Heeei!”
Se va merge la măsuțe, unde va începe activitatea plastică, în cadrul căreia se vom picta pe chevalet: ”T-rex prietenul
nostru”.
În final prin tranziția : ”Iute, iute de la picturi ne ridicăm
Pe două rânduri ne așezăm
Cursa dinozaurilor o să ne jucăm” unde vom desfășura jocul de mișcare,, "Cursa dinozaurilor’.

Încheierea activității integrate: Activitatea didactică se încheie cu momentul de poveste, în care copiii creează o poveste
pornind de la titlul sugestiv ”Dacă aș fi un dinozaur,aș fi ...”. Exploratorul și Dino apreciază comportamentul și gradul de
implicare al copiilor la activitatea integrată, mulțumindu-le că s-au jucat,numărat, pictat dinozauri. Copiii sunt recompensați
cu o surpriză dulce care este ascunsă piniata lui Dino.
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)


Activitatea zilei începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ.
Copiii se întâlnesc pe holul grădiniței cu educatoarea-exploratorul și Dino.
Salutul: Dinozaurul Dino intră împreună cu preșcolarii în sala de grupă, se prezintă și îi salută pe aceștia:
”- Bună dimineața copii! Eu sunt Dino. Haideți să ne salutăm!
- Bună dimineața, Dino! ”
Prezența:- Aș vrea să vă cunosc și eu pe voi, așa că vă rog să vă prezentați pe rând, începând de la….
Copiii se vor prezenta pe rând spunându-și prenumele: ”Eu sunt exploratorul….” și azi mă simt.…. ”
Calendarul naturii:- Exploratorul le adresează copiilor întrebări despre ziua săptămânii, anotimp, îmbrăcămintea folosită și
despre starea vremii.
Noutatea zilei: -Copiii, mă aflu aici pentru că am mare nevoie de ajutorul vostru, eu sunt explorator și împreună cu
prietenul meu Dino, vrem să exlorăm împreună , fascinanta lume a dinozaurilor și să ne jucm cu ei.
Mesajul zilei: ”În lumea dinozaurilor” –”Ne jucăm cu dinozauri”
Tranziţia: spre Centrele de interes: ”Suntem exploratori curioși,dar și foarte curajoși
De pe covor ne ridicăm,spre măsuțe noi plecăm
Hai-Hui la drum”
Rutine: „Ne pregătim pentru activități” (exersarea unor deprinderi de ordine și autoservire);
„Apa, prietena mea” (exersarea unor deprinderi igienico-sanitare).

II. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA1)


Centrul de interes: ”NISIP ȘI APĂ”
Subiectul: ”Căutăm fosile de dinozauri”
Mijloc de realizare: explorare
Obiectiv operațional:
-să experimenteze rolul unui paleontolog, săpând după fosile de dinozauri, în nisip kinetic;
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul.
Mijloace de învățământ:nisip kinetic, pensulă,fosile dinozaur;
Desfășurarea activităţii:
Copiii care au în piept ecusoane cu t-rex,trebuie să găsească cu ajutorul pensulelor,dinozaurii din nisip kinetic.
Evaluare:găsirea tuturor dinozaurilor din nisip.

Centrul de interes: ”JOC DE MASĂ”


Subiectul: ”În lumea dinozaurilor” –puzzle colectiv
Mijloc de realizare: reconstituire de imagini
Obiectiv operațional: - să așeze corect părțile din care este compusă imaginea, reconstituind astfel imaginea care ilustrează
lumea dinozaurilor.
Strategii didactice:
Metode și procedee: observația, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul.
Mijloace de învățământ: puzzle cu dinozauri;
Desfășurarea activității: Copiii care au ecusoane cu pterodactil, vor reconstitui o imagine gigant ,în care este ilustrată
lumea dinozaurilor.
Evaluare: gradul de respectare a reconstituirii imaginii.

Centrul de interes: ”ȘTIINȚĂ”


Subiectul: ”Vulcunul”
Mijloc de realizare: experiment
Obiectiv operațional: - să recreze în miniatură erupția unui vulcan , utilizând materialele puse la dispoziție;
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul.
Mijloace de învățământ: mulaj vulcan,bicarbonat, colorant roșu,pensulă, oțet,
Desfășurarea activității: Copiii care au ecusoane cu triceraptos, trebuie să realizeze experimentul vulcanul. Vor uiliza
materialele puse la dispoziție, astfel vor recrea în miniatură erupția unui vulcan;
Evaluare: reușita exerimentului.

III. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE


Domeniul de activitate:Științe-Activitate matematică
Subiectul activității: ”Ne jucăm cu dinozauri”
Mijloc de realizare: joc didactic
Tipul de activitate: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor
Obiective de referință:
-să efectueze operații cu grupele de obiecte constituite în funcție de diferite criterii date ori găsite de el însuși: triere,
grupare/regrupare, comparare,clasificre, ordonare, apreciere a cantității prin punere în corespondență;
- să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte și cifrele corespunzătoare;
- efectuează operații de adunare și scădere cu 1 unitate în limitele 1-10.
Obiective operaționale:
- să numere crescător și descrescător în limitele 1-10;
-să recunoască cifrele în șirul numeric;
- să formeze grupe de dinozauri;
- să raporteze numărul la cantitate și cantitatea la număr;
-să verbalizeze corect acțiunile efectuate folosind un limbaj matematic
adecvat;
-să efectueze operații simple de adunare/scădere,
-să sesizeze greșeala matematică,corectând-o,
Strategii didactice: conversația, explicația, demonstrația,exercițiul,problematizarea;
Sarcina didactică:
-numărarea în ordine crescătoare și descrescătoare în limitele 1-10;
- gruparea dinozaurilor,respectând criteriul dat;
- raportarea numărului la cantitate și a cantității la număr;
Regulile jocului :
Copiii vor număra crescător și descrescător în limitele 1-10, vor recunoaște cifrele și vor forma grupe de obiecte în funcție
de cifra indicată. Vor efectua oprații de adunare/scădere iar la final vor sesiza greșeala matematică, corectând-o;
Element de joc: surpriza, manipularea materialelor, aplauze.
Mijloace de învăţământ: dinozauri,cifre,gheare dinozauri,
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, observația, demonstrația, problematizarea.
Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor, chestionarea orală, analiza și corectarea răspunsurilor,
aprecierea verbală.
Loc de desfășurare: sala de grupă
Desfășurarea activității

Introducerea în activitate și captarea atenției


Copiii se așează pe pernuțe în semicerc, în fața lor aflându-se decor adecvat temei .Pentru că suntem în lumea fascinantă
a dinzaurilor, astăzi ne vom juca cu ei.
Prezentarea titlului jocului și a obiectivelor:
Ne vom juca jocul ”Ne jucăm cu dinozauri”, unde copiii vor trebui să numere, să recunoască cifrele, să raporteze cifra la
cantitate, să efectueze operții simpe, etc..
Dirijarea învățării:
Familiarizarea copiilor cu jocul: Se va explica jocul și regulile lui. Dinozaurii se vor grupa, compara, număra și vor fi
asociați cu cifre corespunzătoare.
Executarea jocului de probă: Se va face jocul de probă pentru a vedea dacă s-a înțeles sarcina didactică a jocului.
Desfășurarea propriu-zisă a jocului: Copiii vor număra crescător-descrescător în limitele 1-10,recunoscând cifrele .Cu
ajutorul dinozaurilor din plastic, vor forma grupe de dinozauri; vor raporta numărul la cantitate și cantitatea la număr, vor
efectua operații simple de adunare/scădere, toate aceste acțiuni efectuându-se folosind un limbaj matematic adecvat;
Complicarea jocului: se va face prin introducerea greșelilor, iar copiii vor trebui să sesizeze greșeala și să o corecteze.
Realizarea feed-back-ului: Se va realiza printr-o scurtă conversație în care voi adresa întrebări legate de jocul desfăsurat.
Încheierea activității:
La final, voi face aprecieri verbale asupra modului în care s-a desfășurat activitatea și îi voi lăuda pe baza comportamentului
acestora în timpul jocului.
Elemente de joc:dinozauri plastic, cifre, recompensa;
Metodee și procedee: observația, conversația, explicația, exercițiul,
problematizarea;
Mijloace didactice:dinozauri, jetoane cu cifre;
Forme de organizare: frontal, individual;
Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor, chestionarea
orală, analiza și corectarea răspunsurilor, aprecieri stimulative.
Bibliografie :
❖ M.E.N.- ,,Curriculum pentru educație timpurie”(3-6\7 ani), 2019
❖ „Jocuri didactice pentru activitățile matematice”-Editura Aramis , 2005
❖ ,,Aplicațiile noului curriculum pentru învățămânult preșcolar”–ghid pentru
cadre didactice, vol I, Editura DPH , Buc. 2009
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

I III. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Domeniul de activitate: Estetic și creativ – Activitate plastică”T-rex prietenul nostru”


Subiectul activității: Mijloc de realizare: pictură pe chevalet
Comportamente:
 Redarea unor teme pastice specifice picturii;
 Denumirea materialelor și instrumentelor de lucru pentru pictură;
 Compunerea originală și personală a spațiului plastic;

Obiective operaționale:
• să identifice materialele și instrumentele necesare,observându-le;
• să picteze t-rexul pe chevalet;
• să analizeze obiectiv lucrările personale și lucrările colegilor;

Strategii didactice: .
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, turul galeriei, exerciţiul, aprecierea verbală;
Mijloace de învățământ: pictură pe chevalet, acuarele, pensule,apă, şerveţele,
Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului copiilor în timpul activității, chestionarea orală, aprecierea
verbală, turul galeriei.
Desfășurarea activității

1.Introducerea în activitate și captarea atenției:


Pe măsuțe avem chevalete cu pânze de dinozauri,pe care va trebui să le pictăm cu culori adecvate.
2.Anunțarea temei și a obiectivelor:
La această activitate vom picta t-rexul si peisajul din jurul lui.
Dirijarea învățării:
Intuirea materialului- se va face cu ajutorul copiiilor care vor denumi materialele găsite pe măsuțe, necesare
picturii(chevalet cu șablon pânză, , acuaree, pensule, șervețele etc).
Prezentarea și analiza modelului- le voi prezenta copiilor modelul educatoarei.
Explicarea și demonstrarea procedeului de lucru- explic copiilor modul de lucru:se pune culoarea adecvată pe pensulă și se
pictează suprafața de pânză ,respectând conturul.
Încălzirea mușchilor mici ai mâinii- se efectuează diferite exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii :
„Ne jucăm, ne jucăm/Cu palmele noi ne jucăm/Când palmele au oboist/Degtele au sosit.„
Realizarea propriu-zisă a lucrării de către copii- cer copiilor să înceapă să lucreze singuri, respectând etapele prezentate
anterior.În timp ce copiii lucrează, urmăresc executarea corectă a temei, oferind ajutor și îndrumări dacă este cazul.
Evaluarea lucrărilor: la sfârșitul activității plastice, copiii și educatoarea vor admira și aprecia lucrările realizate.
Încheierea activității:
Se va face turul galeriei, unde copiii vor avea șansa să își exprime părerea despre lucrările realizate.Se apreciază individual
și colectiv modul de lucru al copiilor, comportamentul lor în timpul activității cât și rezultatul muncii lor.
La final, voi face aprecieri verbale asupra modului în care s-a desfășurat activitatea și îi voi lăuda pe copii care au fost atenți
și au fost cât mai creativi.
IV.ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ALA2)

Subiectul: "CURSA DINOZAURILOR"


Mijloc de realizare: joc de mișcare
Obiective operaționale:
- să respecte regulile jocului;
- să parcurgă traseul aplicativ, sărind de pe o piatră pe alta,și ocolind tufișurile;
Metode și procedee: conversația, demonstrația, explicația, jocul, observația.
Mijloace de învățământ: pietre carton, tufișuri.
Desfășurarea jocului:
Copiii sunt împărțiți pe două echipe (rânduri), la semnalul de fluier vor porni.Vor sări de pe o piatră pe alta, vor ocoli cele
două tufișuri, după care se vor întoarce înapoi ,alergând la echipa lor(în spatele rândului).Câștigă echipa a care termină
prima.Copiii primesc recompese ceva dulce.

S-ar putea să vă placă și