Sunteți pe pagina 1din 3

Concurs de limba română

Clasa a III-a

Citeşte cu atenţie textul:

„Odată, Păcală stătea la marginea unei păduri şi se gândea ce să mai facă. Şi când se uită
pe drum, vede o trăsură venind spre el. Repede se scoală, ia un trunchi mare de copac, şi-l ridică
drept în sus. În trăsură era boierul, cucoana şi vizitiul, care mâna caii. Boierul, văzând pe Păcală,
spuse vizitiului să oprească trăsura şi zice:
– Bună ziua !
Păcală răspunde:
– Mulţămim!
– Dar ce faci aici?
– D-apoi, cucoane, ia, am pus şi eu lemnul ista să se hodinească olecuţă, că apoi îl duc
acasă. Da’ dumneavoastră unde vă duceţi?
– Eu am auzit de unul Păcală, care păcăleşte oamenii, şi mă duc să-l găsesc, să mă
păcălească şi pe mine.
( Boierul şi Păcală, poveste populară românească)
SUBIECTUL I

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. În trăsură se aflau:
a)boierul, Păcală, cucoana b)cucoana, boierul , vizitiul c)Păcală, boierul, vizitiul

2. Expresia „Bună ziua!” exprimă:


a)o urare b)o mirare c)un salut

3. Dialogul are loc între:


a)boier şi vizitiu b)Păcală şi boier c)Păcală şi vizitiu

4. Cuvântul din text care are sensul de „puţin” este:


a)olecuţă b)hodinească c)drept

5. În enunţul: ,,Repede se scoală, ia un trunchi mare de copac, şi-l ridică drept în sus.” sunt:
a)3 substantive b)2 substantive c)4 substantive
6. Când a văzut trăsura, Păcală a luat:
a)un trunchi de copac b)un bolovan c)un topor

7. Cuvântul cu înţeles asemănător pentru cuvântul „se scoală”, din text este:
a)se trezeşte b)se ridică c)se sperie

8. Completează proverbul: ,,Lăcomia...................omenia.”:


a)strică b)ajută c)distruge.

9. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:


a) mireazmă, alee, neînţeles
b) ştiinţific, fixi, aşază
c) optsprezece, fiică, rucsac

10. Alege seria corectă de cuvinte înrudite cu ,,om” :


a) omenie, omenesc, omuleţ
b) omit, omenire, oameni
c) omenos, omidă, neomenos

SUBIECTUL II

Scrie răspunsul corect pe spaţiul liniat.

1. Găseşte cuvinte cu înţeles opus pentru cuvintele:

lumină – _______________ musafir – _______________

a vorbi – _______________ a găsi – _________________

atenţie – _______________ a umple – _______________

2. Precizează în paranteză fiecare din sensurile verbului „a face’’ :

I. După- amiaza, Ionel îşi face temele. (_______________)

II. Bunica face mâncare. (___________________)

III. La ora de desen , am făcut un peisaj. (________________)

3. Alcătuieşte câte un enunţ cu cuvintele: o dată, odată, undeva, unde va, oricare, ori care.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Scrie două adjective diferite formate de la substantivul „căldură” .


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti : ,,cel , ce-l, , car, c-ar, iau, i-au”

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SUBIECTUL III

Alcătuieşte o compunere de 8 -12 rânduri în care să foloseşti:

– un substantiv propriu;

– cuvintele ,,l-or” şi ,,dintr-un”;

– cuvântul cu înţeles asemănător pentru cuvântul ,,poteci”;

– expresia: „zbor lin”.

Atenţie! Subliniază în compunere cuvintele și expresiile cerute!


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și