Sunteți pe pagina 1din 3

TEMĂ LABORATOR

Sd. Sg. Maj. HAMZA Antonio


Sd. Sg. NANU George
Sd. Sg. POP Mircea-Raul
Sd. Sg. Tifrea Florin
În achiziția unor noi parașute, trei criterii au A. Calculați măsura eficaității sistemului (MoE);
stat la baza luării unor decizii, fiecare fiind B. Calcuați valoarea costului pe ciclu de viață (LCC);
detaliate prin alte trei subcriterii: C. Analiza cost -eficacitate (LCC/MoE);
D. Cunoscând că numărul unităților ce vor fi achiziționate este de 100 buc, că acesti sistem va rămâne în
serviciu 12 ani și că bugetul alocat pentru acest sistem este de 300 mii Euro, să se aleagă soluția optimă.
A. Calculați măsura eficacității sistemului
C1 Mărimi fizice
SC11 Greutate voalură (kg) Tabelul inițial R&D(Resear O&M(Oper
SC12 Suprafață voalură (m2) C1 C2 C3 ch & ation &
Parașute Cost unit. Casare
SC13 Volum în stare pliată (cm3) SC11 - SC12 - SC13 - SC21 + SC22 - SC23 + SC31 + SC32 + SC33 + Development Meintnance
V1 4.5 27 9,340 9 3 4.5 144 250 208 1,500.00 € )8.00 € ) €
10.00 5.00 €
C2 Mobilitate la pilotare V2 3.66 27 8,636 9 3.2 4.7 136 250 208 2,650.00 € - € 11.00 € 4.00 €
SC21 Viteza de înaintare (m/s) V3 3.05 17.5 7,210 13 2.5 3.5 137 250 240 3,250.00 € 9.00 € 10.00 € 5.00 €
SC22 Timpul executării unei rotații 360 (s) V4 2.9 16.26 6,637 15 1.3 2.8 127 240 240 2,600.00 € 5.00 € 12.00 € 5.00 €
SC23 Finețe (xm înaintare/1m coborâre) V5 5.7 26 13,600 9.5 1.5 3.2 115 250 208 1,600.00 € - € 9.00 € 10.00 €
V6 3.8 15.5 8,354 12 2.8 3 125 250 240 1,950.00 € 8.00 € 12.00 € 7.00 €
Prag de
4.0 20.0 9,000.0 9.0 2.8 2.5 120.0 240.0 200.0
C3 Condiții de siguranță acc.
SC31 Greutate maximă suspendată (kg) 0.25 0.40 0.35 1
Cf. imp.
SC32 Spațiul minim de deschidere (m) 0.35 0.25 0.40 0.30 0.30 0.40 0.40 0.20 0.40
SC33 Viteza maximă de deschidere (km/h) CONDIȚII 1 1 1

1. Verificăm ce valori trec pragul de acceptare


C1 C2 C3
Parașute
V1 Parașuta MANTA 290 SC11 - SC12 - SC13 - SC21 + SC22 - SC23 + SC31 + SC32 + SC33 +
V2 Parașuta SOLO 290 V1 neacceptat neacceptat neacceptat 9 neacceptat 4.5 144 250 208
V3 Parașuta PILOT 188 V2 3.66 neacceptat 8,636 9 neacceptat 4.7 136 250 208
V4 Parașuta TRIATHLON 175 CRW V3 3.05 17.5 7,210 13 2.5 3.5 137 250 240
V5 Parașuta JALBERT 282 V4 2.9 16.26 6,637 15 1.3 2.8 127 240 240
V6 Parașuta Navigator 280 V5 neacceptat neacceptat neacceptat 9.5 1.5 3.2 neacceptat 250 208
V6 3.8 15.5 8,354 12 2.8 3 125 250 240
Prag de
4.0 20.0 9,000.0 9.0 2.8 2.5 120.0 240.0 200.0
acc.
0.25 0.40 0.35
Cf. imp.
0.35 0.25 0.40 0.30 0.30 0.40 0.40 0.20 0.40

2. După ce scoatem din tabel variantele neacceptate (V1, V2, V3) pentru variantele rămase calculăm BEST & WORST
C1 C2 C3
Parașute
SC11 - SC12 - SC13 - SC21 + SC22 - SC23 + SC31 + SC32 + SC33 +
V3 3.05 17.5 7,210 13 2.5 3.5 137 250 240
V4 2.9 16.26 6,637 15 1.3 2.8 127 240 240
V6 3.8 15.5 8,354 12 2.8 3 125 250 208
Prag de
4.0 20.0 9,000.0 9.0 2.8 2.5 120.0 240.0 200.0
„ acc.
0.25 0.40 0.35
Cf. imp.
0.35 0.25 0.40 0.30 0.30 0.40 0.40 0.20 0.40
WORST 3.8 17.5 8354 12 2.8 2.8 125 240 208
BEST 2.9 15.5 6637 15 1.3 3.5 137 250 240

3. Se trece la normalizarea matircei


Ni = (𝑉 𝑖−𝑉 𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡)/(𝑉 Parașute
C1 C2 C3
SC11 - SC12 - SC13 - SC21 + SC22 - SC23 + SC31 + SC32 + SC33 +
𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑉 𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡 ) V3 0.83 0.00 0.67 0.33 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00
V4 1.00 0.62 1.00 1.00 1.00 0.00 0.17 0.00 1.00
V6 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 1.00 0.00
0.25 0.40 0.35
Cf. imp.
0.35 0.25 0.40 0.30 0.30 0.40 0.40 0.20 0.40

4. Multiplicarea matricei normalizate cu ponderile alese fiecărui subcriteriu


C1 C2 C3
Parașute
SC11 - SC12 - SC13 - SC21 + SC22 - SC23 + SC31 + SC32 + SC33 +
V3 0.29 0.00 0.27 0.10 0.06 0.40 0.40 0.20 0.40
V4 0.35 0.16 0.40 0.30 0.30 0.00 0.07 0.00 0.40
V6 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.20 0.00
0.25 0.40 0.35
Cf. imp.
0.35 0.25 0.40 0.30 0.30 0.40 0.40 0.20 0.40

5. Calculăm capabilitatea sistemului tehnic


Se însumează valorile obținute pe Parașute C1 C2 C3
fiecare criteriu și se multiplică cu V3 0.14 0.22 0.35
coeficientul de importanță a V4 0.23 0.24 0.16
fiecărui criteriu V6 0.06 0.05 0.07

6. Se calculeaza MOE
V3 0.71 Reprezentare grafică a valorii MoE
V4 0.63
V6 0.18
V6

V4

V3

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80

C1 C2 C3
Sd. Sg. Maj. HAMZA Antonio
Sd. Sg. NANU George
Sd. Sg. POP Mircea-Raul
Sd. Sg. Tifrea Florin

B. Calculați valoarea costului pe ciclu de viață - LCC


LCC=Cost/unit + R&D + O&M*nr ani + Casrare
LCC(Live Cicle Cost)
V3 3,384.00 €
V4 2,754.00 €
V6 2,109.00 €

C. Analiza cost-eficacitate(LCC/MOE)

MOE LCC LCC/MOE


V3 0.71 3,384.00 € 4,742.52 €
V4 0.63 2,754.00 € 4,374.32 €
V6 0.18 2,109.00 € 11,834.07 €

Chart Title
3,500.00 €

3,000.00 €

2,500.00 € V3
V4
lcc

2,000.00 € V6

1,500.00 €

1,000.00 €
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80
Moe

D. Soluția optimă
LCC Preț 100 buc.
V3 3,384.00 € 338,400.00 €
V4 2,754.00 € 275,400.00 €
V6 2,109.00 € 210,900.00 €

Știind că bugetul alocat este de 300,000 € avem două variante de


alegere a soluției:

I) Achiziționăm 88 de bucăți din V3 (300 mii/3,384 = 88), iar restul


le achizționăm în cursul anului următor dintr-un buget viitor

II) Achiziționăm 100 de bucăți din V4 în valoare de 275,400.00 €


(MOE V4>MOE V5)

S-ar putea să vă placă și