Sunteți pe pagina 1din 8

Substantivul.

Articolul
Amintește-ți !
1. Citeşte, cu atenţie, următoarele enunţuri pentru a răspunde, oral, cerinţelor de mai jos:

„Când a venit vara, Hazel nu se mai sătura să stea la soare. În fiecare zi din vacanţa de vară, stătea
departe de casă cât mai mult posibil, dar nu putea merge în oraş. Era o comunitate mică. (...) Îşi petrecea
timpul plimbându-se pe dealuri. Atrăgea corbii.” (Rick Riordan, Fiul lui Neptun)

a. Identifică un substantiv care denumeşte un lucru:


b. Selectează un substantiv comun- şi unul propriu-
c. Exemplifică genurile feminin- , masculin- şi neutru- cu substantive din text.
Feminin-o/ două
Masculin-un/doi
Neutru- un/ două
d. Indică un substantiv la numărul singular- şi un substantiv la numărul plural-
e. Transcrie un substantiv colectiv-

2. Completează, în scris, spaţiile punctate din enunțuri cu substantivele potrivite:

 Substantivul este partea de vorbire flexibilă care denumeşte obiecte: fiinţe, lucruri, fenomene ale
naturii, acţiuni, însuşiri, stări sufleteşti.

 Substantivele sunt:
comune ; . proprii
 Substantivele defective de singular au doar formă de plural:
 Substantivele defective de plural au doar formă de singular:
 Substantivele colective au înţeles de plural la forma de singular:
 Articolul însoţeşte un substantiv, arătând în ce măsură obiectul denumit este cunoscut vorbitorilor.
 Substantivul este nearticulat când nu primeşte nicio informaţie referitoare la gradul de cunoaştere a
obiectului.
 Articolul hotărât însoţeşte substantivul, arătând că obiectul denumit de acesta este bine cunoscut
vorbitorilor.
 Articolul hotărât se adaugă la sfârşitul substantivului, formând cu acesta un singur cuvânt.
Ex: băiatul , fata
 Articolul hotărât la singular se leagă de substantiv, uneori, prin sunetul de legătură U .

GEN masculin feminin neutru

CAZ/NR. singular plural singular plural singular plural

N., Ac. -l, -le, -a -i -a -le -l -le

G., D. -lui -lor -i -lor -lui -lor

 Articolul nehotărât arată că obiectul denumit de substantiv este mai puţin cunoscut vorbitorului şi
ascultătorului. Acest articol se aşază înaintea substantivului, fiind un cuvânt scris separat.
1
 Numele de persoane masculine sau cele feminine terminate în consoană ori de origine străină sunt
precedate de articolul hotărât LUI (lui Alexandru, lui Cati).
 Formele articolului genitival sunt: A, AL, AI, ALE.
 Articolul genitival face legătura dintre substantivul în cazul genitiv şi substantivul determinat de
acesta.
 Articolul genitival se acordă în gen şi număr cu substantivul determinat de substantivul în genitiv.
 Într-o enumerare de substantive în genitiv, articolul genitival se reia înaintea fiecărui substantiv.

Cazurile substantivului
1. Citeşte, cu atenţie, următoarele enunţuri pentru a răspunde cerinţelor:

 Maria şi Dan au venit împreună spre casă.


Maria și Dan=c
Spre casă=

 Copilului îi dăm fructe şi legume.


Copilului=
Fructe=

 Cărţile colegilor au un aer de legendă.


Cărțile=
Colegilor=
Un aer=
De legendă=

 Mi-e dor de vacanţă.

De vacanță=

 -Soare, mai rămâi cu noi!


Soare=caz

2
SUBIECT- CINE?
NUME PREDICATIV- urmează după un verb copulativ(8 verbe)
ACESTA/ ACEASTA ESTE….
COMPLEMENT DIRECT PE CINE? CE?

Verb complement direct


VĂD....
ȘTIU....
COMPLEMENT PREPOZIȚIONAL DESPRE CINE/ CE? LA CINE/CE?
CU CINE/ CE? DE CINE/CE?...

Verb complement prepozițional

VORBESC DESPRE.....
COMPLEMENT INDIRECT CUI?
( fetei/ băiatului)..... îi dau cartea.

Verb complement indirect


ATRIBUT- determină un substantiv CE FEL DE?
CARE?
A, AL, AI, ALE CUI?
3
Substantiv ATRIBUT

Ex: Casa copilului din curte este alba.


A cui casă? a copilului- atribut
Care copil?- din curte- atribut

Din curte= atribut substantival prepozițional


Determină un substantiv
E substantival, pentru că este exprimat prin substantiv( curte)
E prepozitional, pentru că este precedat de prepozitia din

a. Precizează cazul şi funcţia sintactică a substantivelor din enunţurile de mai sus.


b. Alcătuieşte un enunţ în care să existe structura datorită colegilor.
 Deoarece e însoţit de prepoziţia datorită, substantivul e în cazul dativ.
c. Alcătuieşte un enunţ în care să existe structura: înaintea profesorului.
 Deoarece e însoţit de prepoziţia înaintea, substantivul e în cazul genitiv.

4
În cazul vocativ, substantivul nu are funcţie sintactică. Substantivul în vocativ se desparte prin virgulă de
restul comunicării: Copile, stai cuminte!

3.Alcătuieşte enunţuri în care substantivul elev să aibă următoarele funcţii sintactice:


 subiect în cazul nominativ-
5
 nume predicativ în cazul nominativ-
 atribut în cazul acuzativ-

 complement direct în cazul acuzativ-.


 complement prepoziţional în cazul acuzativ-
 atribut în cazul dativ-

 complement indirect în cazul dativ-


 atribut în cazul genitiv-

 nume predicativ în genitiv-

4.Alcătuieşte enunţuri cu substantivul casă având următoarele funcţii sintactice:


 subiect în cazul nominativ-
 nume predicativ în cazul nominativ-
 complement direct în cazul acuzativ-
 complement prepoziţional în cazul acuzativ-
 circumstanţial de loc în cazul acuzativ-
 circumstanţial de loc în cazul genitiv-
 circumstanţial de mod în cazul acuzativ-
5. Selectează substantivele în vocativ din următoarele enunţuri:
— Cum poţi vorbi aşa, copile?
— Puteţi intra, domnule!
— Doamnă, locul dumneavoastră este aici!
— Băiete, nu intra încălţat în sufragerie!
— Fato, tu chiar vorbeşti serios?

6.Precizează cazul si functia sintactica a substantivelor:


Copiii ascultă muzică.
6
Cheam-o pe colega ta de bancă.

Scuze, te-am confundat cu sora ta!

Am deschis cartea la pagina o sută.

S-a dus la noul magazin.

Cumpăr un plic cu timbre.

Și-a pierdut capul.

Vorbesc despre ideile tale.

Mergem la munte săptămâna aceasta.

Rochia este din mătase.

Înveți ca sora ta?

Acesta este un dinozaur cu blana de cauciuc.

Nu-mi amintesc de numele surorii Olgăi.

Te aștept în fața cinematografului.

Caietul de matematică este al lui Mircea.

Telefoneaza-i lui Bogdan!

Le-a comunicat colegilor dispozițiile dirigintelui.


7
7. În zori, am băut lapte și am mâncat două bucăți de pâine cu unt și cu miere, apoi am plecat spre pădure cu
bunicii. În poiană am cules mușețel, căci roua se evaporase.Bunicului îi tot alunecau ochelarii de pe nas și îl cam
dureau șalele.
 Subst defective de pl-
 Subst defective de sg-
8.Completează cu articole genitivale enunțurile:
 Penarul modern --------- fetiței este frumos.
 Măsuțele ușoare ------------- clasei noastre ne ajută la grupul în grupă.
 Această mamă ---------- fetiței a plecat.
 Acești copii ------------ părinților sunt cuminți.
9.Subliniază cu o linie prepozițiile simple și cu două linii prepozițiile compuse:
Pisica noastră preferă să stea pe fotoliul mamei, așezat lângă fereastră.
Când ea o ceartă, se ascunde și nu vrea să iasă de acolo.
Am discutat despre acest obicei al ei și i-am cumpărat de pe la magazinele pentru animale un coșuleț, dar până la
sosirea mamei stă tot în fotoliu.
10.pisica=substantiv comun, gen fem, nr. Sg, articulat cu articol notărât -a, caz N, fs de subiect
Pe fotoliul=
Mamei=
Lângă fereastră=
Despre obicei=
De pe la magazine=
Pentru animale=
Un coșuleț=
Pănă la sosirea=
Mamei=
În fotoliu=

S-ar putea să vă placă și