Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare sumativă (I semestru)

2022-2023
la Limba și literatura română, cl. a V-a B
Data_______________________ N.P.____________________________
Citește textul și realizează următoarele sarcini:
A fost odată ca niciodată un tăietor de lemne tare nevoiaş şi omul ăsta îşi avea căscioara la marginea
unui codru nesfârşit, unde-şi ducea viaţa împreună cu nevastă-sa şi cei doi copii ai săi. Şi pe băieţel îl
chema Hansel, iar pe fetiţă Gretel.
De sărmani ce erau, nu prea aveau cu ce-şi astâmpăra foamea. Şi-ntr-o bună zi, întâmplându-se să se
abată asupra ţării o mare scumpete, nu mai fură-n stare să-şi agonisească nici măcar pâinea cea zilnică.
Seara în pat, pe bietul om începeau să-l muncească gândurile şi, zvârcolindu-se neliniştit în aşternut,
se pomenea că oftează cu grea obidă.

(Hansel şi Gretel - Frații Grimm)

1. Răspunde în enunțuri complete la întrebările de mai jos:


a.) Când și unde are loc acțiunea din text? 4 p.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
b.) Cum îi chema pe cei doi copii ai nevoiașului?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
c.) De ce sărmanii „nu mai fură-n stare să-şi agonisească nici măcar pâinea cea zilnică”?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
d.) Din ce cauză „bietul om se pomenea că oftează cu grea obidă”.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Propuneți câte un sinonim contextual pentru cuvintele: 4 p.
Nevoiaș_______________________________________________________________________________
Nesfârșit_______________________________________________________________________________
Astâmpăra_____________________________________________________________________________
Așternut_______________________________________________________________________________
3. Alcătuiește câte un enunț dezvoltat cu lexemele propuse la exercițiul anterior: 4 p.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Încercuiește răspunsul corect: 3 p.


Fragmentul propus face parte din genul:
a) liric; c) dramatic;
b) epic;
Textul are:
a) un personaj; c) trei personaje;
b) două personaje; d) patru personaje.
Momentele subiectului genului epic sunt:
a) Explozițiunea, deznodământul, indicativ;
b) Expozițiunea, intriga, desfășurarea acțiunii, punctul culminant, deznodământul;
c) Dialogul, deznodământul, punctul culminant, intriga.

5. Transcrie, din text, trei verbe, precizând modul și timpul (aspectul temporal) al acestora: 6
p.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Identifică o figură de stil din text și explică, printr-un enunț, ce a vrut să spună autorul cu ajutorul
acesteia: 3 p.
Figura de stil___________________________________________________________________________
Explicația_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_

7. Descrie, în spațiul rezervat, cea mai frumoasă amintire de a ta de la școală din acest an: 4 p.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8. Redactează un dialog din patru replici cu un prieten referitor la cadoul pe care îl așteptți de
sărbătorile iernii:
4 p.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9. Alcătuiește, în spațiul rezervat, comparații care să conțină unul dintre termenii: fulg, soare, iarnă,
școală, carte, libertate: 6 p.

Corectitudinea sarcinelor scrise – 5 p.


Total – 43 p.

Convertirea punctelor în note:

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puncte 0-1 2-4 5-7 8-11 12-17 18-24 25-30 31-36 37-39 40-43

S-ar putea să vă placă și