Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

_____
din___________2023

Doamnei Președintă a Republicii Moldova, Maia Sandu


Domnului Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu
Doamnei Prim-Ministră a Republicii Moldova, Natalia Gavriliță
Domnului Ministru al Culturii, Sergiu Prodan

Scrisoare deschisă

În legătură cu faptul că la 3 ianuarie 2023 Organizaţia Concertistică şi Impresariat,


„Moldova-Concert” a avertizat că va întrerupe contractul de locațiune cu AO Uniunea Meșterilor
Populari din Moldova, care ocupă biroul nr. 58 (24,2 m2), etajul 3, de pe str. A. Pușkin, 24, ca
urmare UMPM rămâne fără sediu, rugăm insistent să binevoiți a interveni pentru a rezolva acest
caz în favoarea UMPM.
Ţinem să precizăm că UMPM închiriază acest spaţiu din anul 1998 şi a respectat mereu
obligaţia de a achita la timp plata pentru arendă şi serviciile comunale. Suntem avertizați, ca
până la data de 31 ianuarie 2023, biroul să fie eliberat, în lipsa unui temei juridic determinat,
inclusiv cu încălcarea condițiilor contractuale, drept confirmare, anexăm actele care determină
corectitudinea și respectarea termenilor și obligațiunilor contractuale de către UMPM.
Pentru informare, precizăm că în aceeași clădire au sediu şi alte uniuni de creație:
Uniunea Cineaștilor din Moldova, Uniunea Teatrală din Moldova, Uniunea Muzicienilor din
Moldova, dar numai Uniunii noastre i s-a refuzat continuarea contractului de locațiune. Am
considerat că ni se face o nedreptate, odată ce membrii Uniunii Meşterilor Populari din Moldova
au aceleași drepturi ca membrii celorlalte Uniuni de Creaţie din ţară. Ne adresăm în vederea
soluționării acestei probleme, în temeiul cadrului legal al Republicii Moldova, care prevede
protejarea oamenilor de creație de către Stat. Meșterii sunt din diferite regiuni ale țării şi au
nevoie să se întrunească la aceiași adresă accesibilă pentru toți, cu care s-au obișnuit pe
parcursul a 25 de ani. Pentru a putea realiza misiunea și obiectivele statutare, avem nevoie de
susținerea structurilor statului pentru desfășurarea activităților Uniunii.
Uniunea reunește circa 480 de meșteri reprezentativi de diverse genuri de creație
tradițională, iar în acest an (15 ianuarie 1993) împlinește 30 de ani de la fondare. Cu acest prilej
am planificat mai multe acțiuni, am demarat mai multe proiecte pentru a pune în valoare
contribuția meșterilor populari la realizarea politicilor, programelor și strategiilor culturale, la
dezvoltarea turismului rural și a economiei. Cele mai importante evenimente culturale
comunitare, precum expozițiile, festivalurile, târgurile culturale au loc cu participarea nemijlocită
a meșterilor populari. Impactul lor este recunoscut și peste hotare. Grație meșterilor populari,
care au semnat acorduri de colaborare UNESCO, Republica Moldova împreună cu România a
înscris în Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității trei
elemente: „Tehnici tradiţionale de realizare a scoarţei în România şi Republica Moldova”(1
decembrie 2016), „Practici culturale asociate zilei de 1 Martie”(6 decembrie 2017), „Arta

cămășii cu altiţă - element de identitate culturală în România şi Republica Moldova” (1


decembrie 2022).
În contextul celor expuse, reiterăm rugămintea noastră prin semnături de a susține AO
UMPM în păstrarea sediului (biroul nr. 58 (24,2 m2), etajul 3, de pe str. A. Pușkin, 24):

Membrii Consiliului Uniunii Meșterilor Populari din Moldova:

1. Parlui Victoria

2. Gîrlovan Ludmila

3. Gori Elena

4. Pascari Dumitru

5. Zaporojan Dumitru

6. Cucuietu Iurie

7. Baltă Rodica

8. Grigoriev Daria

9. Cernea Elena

10. Creţu Anatol

11. Beznos Elena

12. Varvara Buzilă, dr., conf. univ., șefa Secției Etnografie, MNEIN.

În speranţa că ne veţi susţine,

Vă mulţumim anticipat!

S-ar putea să vă placă și