Sunteți pe pagina 1din 21

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ

PEDAGOGICĂ
Nivel I
2022- 2023

DPPD
PORTOFOLIU DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ
NIVEL I

2022-2023
DPPD
Cuprins
1. Preambul............................................................................................................... 3

2. Documente curriculare........................................................................................... 5

3. Fișe de observație..........................................................................................................................6

4. Proiectele de lecții........................................................................................................................11

5. Planificare model................................................................................................. 12

6. Proiect didactic inovativ....................................................................................... 13

7. Jurnal de practică.........................................................................................................................14
1. Preambul

Specificul disciplinei Practică pedagogică

- Disciplină obligatorie
- Cuprinde o dimensiune de practică observativă (asistență la ore), una activă (de
predare și una de documentare

Competențele care vor fi formate

- Realizarea proiectelor didactice conform cerințelor actuale;


- Utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de cunoaștere şi de
autocunoaștere psihologică;
- Ameliorarea şi inovarea procesului educațional;
- Integrarea şi utilizarea noilor tehnologii informaționale şi de comunicare.

Numărul de ore

- Monospecializare:
o 42 de ore (an III, sem. 1)
o 36 de ore (an III, sem. 2)
- Dublă specializare
o 42 de ore (an III, sem. 1 - A)
o 36 de ore (an III, sem. 2 - B)
- Postuniversitar:
o 42 de ore (an III, sem. 1)
o 36 de ore (an III, sem. 2)
Tipuri de activități

 Practică de documentare (8-10 ore)


 Practică observativă/asistență la ore (15-18 ore)
 Practică activă/de predare (1-2 lecții de probă, 1 lecție finală)

Îndrumări generale

- Respectați regulamentele unităților școlare în care vă desfășurați orele de


practică
- Este necesar exprimarea unui comportament civilizat, conform cu
prevederile în vigoare ( de ex., purtarea măștii de protecție)
- Participați la întâlnirile propuse de mentorul de practică

Evaluare

Pe baza portofoliului de practică și a prestației didactice.

Nota va fi media aritmetică din cele două note (una pe baza portofoliului și una
primită de la mentorul de practică).
2. Documente curriculare

Planul cadru de învățământ


http://programe.ise.ro/Actuale.aspx

Programele școlare pentru disciplinele școlare care pot fi predate


conform specializării
http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx
3. Fișe de observație

FIȘA DE OBSERVAȚIE NR 1.
DATELE DE IDENTIFICARE: Miculeci (Căs. Enache) Ancuța Elena
INSTITUȚIA ȘCOLARĂ ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ:
Colegiul Tehnic Mircea Cristea

CADRUL DIDACTIC:
Prof. Bucsa Rodica
CLASA: a IX-a P
TIMP: 12:00-13:00 5 DEC.2022
Abordarea pedagogică
 Expunerea didactică, conversația didactică, demonstrația, observarea, utilizarea manualului, exercițiul;
 Algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de caz, învățarea prin
descoperire.

Resursele metodologice utilizate


 Coversația euristică
 Problematizarea
 Dezbaterea
Activitatea profesorului
 Anunțarea obiectivelor operaționale
 Explicarea modului de desfășurare a activității
Elevii sunt rugați de profesor să pornească calculatoarele și să deschidă aplicația Power Point.
Se trece la reactualizarea cunoștințelor.
Apoi sunt puși să deschidă manualul la o anumită pagină, unde dl Profesor le-a indicat
schemele ajutătoare în predare.
A delegat un elev să vină la tablă cu manualul și să deseneze o schiță, după care dna Profesor
a explicat utilitatea acesteia.
Pe parcursul lecției elevii au fost invitați să intervină cu întrebări sau cu exemple privitoare la
tema lecției.
Activitatea elevilor
- Elevii sunt atenți
- Notează în caiete, răsfoiesc manualul,
- Participă activ la cursuri, punând întrebări, ieșind la tablă
Caracteristicile mediului fizic de predare – învățare (clasa)
Clasa este mare spațioasă, luminoasă cu bănci individuale, asigurând un mediu plăcut desfășurării actului
didactic.
Clasa dispune de mijloace moderne de predare-învățare ( laptopuri, proiector, tablă inteligentă, etc)

Activitatea de evaluare:
1. S-a facut prin verificarea orală a cunoștințelor;
2. S-au făcut fișe de lucru către finalul lecției care au recapitulat ceea ce s-a predat;

Observații :

S-a urmărit ca elevii să înțeleagă tema pentru acasă și modul de rezolvare al acesteia.
FIȘA DE OBSERVAȚIE NR 2.
DATELE DE IDENTIFICARE: Miculeci (Căs. Enache) Ancuța Elena
INSTITUȚIA ȘCOLARĂ ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ:
Colegiul Tehnic Mircea Cristea

CADRUL DIDACTIC:
Prof. Bucsa Rodica
CLASA: a X-a P
TIMP: 08:00-09:00 6 DEC.2022
Abordarea pedagogică
 Exercițiul, problematizarea morală, asalt de idei
 Expunerea didactică, conversația didactică, demonstrația, observarea, lucrul cu
manualul, exercițiul
 Modelarea, instruirea programată, studiul de caz, învățarea prin descoperire
Resursele metodologice utilizate
 Conversația euristică
 Problematizarea
 Dezbaterea
 Laptop, manual, auxiliare și alte cărți în domeniu.
Activitatea profesorului
1. Profesorul se prezintă pe sine( ca și cadru didactic nou), apoi face prezența în catalog și notifică absenții.
2. Profesorul recapitulează pe scurt ultima lecție predată, verifică dacă elevii au avut sau nu teme de făcut
acasă.
3. Profesorul scrie pe tablă lecția pe care o va preda, apoi începe să discute despre lecție. Îi roagă pe elevi să
deschidă manualele și să citească schemele aferente.
4. Profesorul asigură și o altă sursă de informare decîat manualul, elevii sunt rugați să urmărească power
pointul pregătit cu exemple.
5. Motivează elevii pentru învățare, interacționând pe parcursul lecției cu ei și incurajându-i indiferent dacă
au răspuns corect sau nu.
Activitatea elevilor
 Elevii deschid laptopurile , caietele și manualul la pagina indicată.
 Notează în caiete
 Prezintă tema pe care au avut-o de studiat acasă
 Participă la discuții, completând cu ideile lor explicațiile profesorului referitoare la
tema lecției;
 Pun întrebări după ce au fost puși sa evalueze un text;
 Sunt atenți la explicații și interactivi;
 Elevii au lucrat în echipă și in grupuri de învățare prin cooperare
Caracteristicile mediului fizic de predare – învățare (clasa)
Clasa este mare spațioasă, luminoasă cu bănci individuale, asigurând un mediu plăcut desfășurării actului
didactic.
Clasa dispune de mijloace moderne de predare-învățare ( laptopuri, proiector, tablă inteligentă, etc)
Activitatea de evaluare
1. S-a efectuat prin verificare orală curentă
2. Prin teste de tip KAHOOT

Observații :

Profesorul a adaptat stilul de predare la specificul clasei, având în vedere specializarea tehnică
pe care o urmează elevii, încercând aşadar să realizeze o lecţie interactivă şi interesantă. El a
dovedit o bună cunoaştere a subiectului, a răspuns detaliat la întrebările adresate, a oferit feed-
back elevilor, lăudând răspunsurile corecte şi încurajând creativitatea în rezolvarea fişelor de lucru.
De asemeni, a monitorizat permanent activitatea clasei, mergând printre bănci şi interesându-se
de evoluţia rezolvării fişelor propuse.

Elevii au fost receptivi la metodele de predare folosite de profesor, au rezolvat fişele lucrând în
grup, demonstrând competenţe de integrare şi relaţionare, au adresat întrebări pentru lămurirea
aspectelor neînţelese folosind termeni specifici, şi au arătat că sunt familiarizaţi cu utilizarea de
fişe de lucru sau studii de caz prezentate cu ajutorul videoproiectorului.
FIȘA DE OBSERVAȚIE NR 3.
DATELE DE IDENTIFICARE: Miculeci (Căs. Enache) Ancuța Elena
INSTITUȚIA ȘCOLARĂ ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ:
Colegiul Tehnic Mircea Cristea

CADRUL DIDACTIC:
Prof. Bucsa Rodica
CLASA: a X-a P
TIMP: 09:00-10:00 6 DEC.2022
Abordarea pedagogică:
Metode de comunicare orală: Conversația în etapa de organizare a clasei și în etapa de autoevaluare și
evaluare;
Metode bazate pe acțiune: exerciții și mijloace moderne, prezentări PPT
Resursele metodologice utilizate
 Conversația euristică
 Problematizarea
 Dezbaterea
Laptop, manual, auxiliare și alte cărți în domeniu.

Activitatea profesorului
1. Profesorul se prezintă pe sine( ca și cadru didactic nou), apoi face prezența în catalog și notifică absenții.
2. Profesorul recapitulează pe scurt ultima lecție predată, verifică dacă elevii au avut sau nu teme de făcut
acasă.
3. Documentare metodico-științifică (concordanța cu programa, terminologie), formularea obiectivelor
operaționale, unitatea obiective-conținut-itemi de evaluare
4. Adaptarea stilului de predare la specificul clasei și timp
5. Alegerea corectă a metodei de predare
6. Imparțialitatea față de elevi
7. Stăpânirea disciplinei predate și cunoștințe actualizate
1.
Activitatea elevilor

Elevii au notat pe caiete planul lecţiei, definiţiile importante şi tema pentru acasă, au răspuns
la întrebările profesorului şi s-au arătat interesaţi de tema expusă, adresând întrebări
profesorului şi colegilor
Caracteristicile mediului fizic de predare – învățare (clasa)
Clasa este mare spațioasă, luminoasă cu bănci individuale, asigurând un mediu plăcut desfășurării actului
didactic.
Clasa dispune de mijloace moderne de predare-învățare ( laptopuri, proiector, tablă inteligentă, etc)
Activitatea de evaluare
3. S-a facut prin verificarea orală a cunoștințelor;
S-au făcut fișe de lucru către finalul lecției care au recapitulat ceea ce s-a predat;

Observații :
Profesorul şi-a adaptat stilul de predare la timpul disponibil, s-a dovedit imparţial faţă de elevi, a avut o bună
etapizare a conţinuturilor, a utilizat un limbaj adecvat unor elevi de liceu şi a dovedit o bună cunoaştere a temei,
dezvoltând explicaţiile oferite elevilor cu exemple concrete.

Ora a debutat şi s-a încheiat cu un salut, tema pentru acasă nu a existat, deoarece în ora
precedentă avusese loc o succintă evaluare, ale cărei rezultate au fost prezentate în primele 10
minute, concomitent cu trecerea notelor şi a prezenţei în catalog.
FIȘA DE OBSERVAȚIE NR 4.
DATELE DE IDENTIFICARE
INSTITUȚIA ȘCOLARĂ ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ:

CADRUL DIDACTIC:
CLASA:
TIMP: .......a.m. --......p.m.

Abordarea pedagogică

Resursele metodologice utilizate

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Caracteristicile mediului fizic de predare – învățare (clasa)

Activitatea de evaluare

Observații :
FIȘA DE OBSERVAȚIE NR 5.
DATELE DE IDENTIFICARE
INSTITUȚIA ȘCOLARĂ ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ:

CADRUL DIDACTIC:
CLASA:
TIMP: .......a.m. --......p.m.

Abordarea pedagogică

Resursele metodologice utilizate

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Caracteristicile mediului fizic de predare – învățare (clasa)

Activitatea de evaluare

Observații :
4. Proiectele de lecții

Veți adăuga proiectele didactice ale lecțiilor susținute.


5. Planificare model
O veți face împreună cu mentorul de practică
6. Proiect didactic inovativ

Îl veți realiza împreună cu mentorul de practică


7. Jurnal de practică

DATA CLASA PUNCTELE FORTE ASPECTE DE


ÎMBUNĂTĂȚIT
DATA CLASA PUNCTELE FORTE ASPECTE DE
ÎMBUNĂTĂȚIT
DATA CLASA PUNCTELE FORTE ASPECTE DE
ÎMBUNĂTĂȚIT
DATA CLASA PUNCTELE FORTE ASPECTE DE
ÎMBUNĂTĂȚIT

S-ar putea să vă placă și