Sunteți pe pagina 1din 139

01 I

ta,_
Intrirs9frisnirtrurvitritit
gm_ _ =_ _
urrin °AISLE" At' INULI.mit.EMEM
111111111111111111 1111111111111MAIIIMIVOINIVIIIIIM 11111017111V

ION PILLAT

PE ARGq IN SUS
EDITIE NOUA DEFINITIVA

Dy6

A.-
00' m)(

EDITU.RA
LIBRARIEI UNIVERSALA"
ALCALAY & Co.
www.digibuc.ro
BueureW, Calea Victoriel No.27
0...4,1 t n; IA
BIBLIOTECA PENTRU TOT!
No. 1404-405

ION P1LLAT

PE ARGES IN SUS
EDITIE NO13 DEFINITIVA

EDITURA umLowi
.UNIVERSALA
ALCALAY & Co.
BUCURE $ T I
www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 3

CTITORII
Acolo unde 'n Arges se versa Raul Doamnel
murmuril pe ape copiliíria mea,
Ca Negru Voda, care descalecand venea,
Mi-am ctitorit viata pe dealurile toamnei.

Prin viile de aur ca banii dintr'o salbii


Pe al colinei mele Impodobit pieptar,
Inchis-am fericirea in strilmtul ei hotar
De nuci bogati in umbra', umbrind o ma albii.
Acolo 'n paces noptii, pe drumuri de podgorii,
Am mers tiicut eland de carele cu boi,
Cand neaua lunii ninge pe Weä in ziivoi,
Când sopoteste valea de cântecele morii.

Las altora tot globul terestru ca o minge,


Eu am fames in paza pridvorului striibun,
Ca sii culeg cu ochii livezile de prun
Când alb Negolul, toamna, de ceruri se atinge
$i tot visAnd la vremea când infloririi teii,
Pe când Imbrae3 tare al iernii alb suman,
SA deslusesc cum piere trecutul, an cu an,
Pe drumuri departate sunându-si clopoteii.

www.digibuc.ro
4 Ion Pillat

SI stau, pe când afartt se stinge orice wapiti,


Privind cenusa caldii din vatra mea, de-acum
Si sit aud dcodatii cu 'nfiorare cum
Trosneste amintirea ea o castanii coapa.

www.digibuc.ro
FLORICA

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 7

INCHINARE
Priveliste menita sa-mi fie o psaltire,
Intaia mea credinta si ultimul meu scut,
Mo.?ie aurita de-amurg si de-amintire,
Deal albastrit de lung, de dor si de trecut.
Florica, inflorita in Mai ca o mireasa,
Tu, care legi in toamnii un rod de ofice ram,
latinde peste mine un val de frunza deasa,
Primeste iar la gnu-4i copilul ce eram.
Aleea ini-o deschide cu bratele de mama
Ca sà ma culc in casa din deal, la pieptul t5u.
Fii pentru mine Shinta Icoana ce din rama
Alina lin feciorul risipitor si rau.

Am ratacit pe piatra cetatilor haine


$i m'am jucat cu anii cum altii svarlä mingi...
Tu mmai, pastratoare a zilelor mezine,
Mai poti cu-a lor lumina pierduta sa m'atingi.
Fii pentru regasitul o manastire vie
In care amintirea aprinde lumanari,
.$i unde, pe o ttimpla de umbra, reinvie
Ochi cunoscuti, luceferi iesind din innoptari...
www.digibuc.ro
8 Ion Pi llat

Nu vezi suind poteca pe dealul din Florica,


Cu ochi de finer* si par frumos de nea,
Cum trece spre mormântul bunicului, bunica,
Tinând ca ieri de mánti copiläria mea?
N'auzi, atât de-aproape dar parca 'n alta -tetra,
Si râsul men sburdalnic si glasul ei blajin?
Nu simti sporind dorinta si dulce si amarii
De-a reveni mai iute la cel dintill ch.min?...

Cu ochi de altädatti, cu degetul pe buze


Asa cum se cuvine In preajm6 de mormânt
VA voi urma, curate si albe chliluze,
Spre eel mai drag, mai trainic si sufletesc piimânt.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 9

FLORICA
Aid Isi ingroparä bunicii mei copila,
In loc ferit de-arsifä, de viscol si de vânt.
Colinei inchinarä iubitul ei mormânt,
Legând de dealul rodnic si numele si-argila

$i vremea prea fugarii e fragedul destin


Al celei ce fusese abia o zi Florica...
Azi, de fetif a moartä noi nu mai stim nimica;
Dar când acum Florica in soare aprilin
Etern reinfloreste, ceva in piept mä' doare,
Privind cum prinde raza cu fermecatu-i fir
0 fasä de bobocul pläpând de trandafir
$i-un zâmbet de lumina de fiecare floare.
Un zâmbet ce odata trilia pe buza ei...
$i mä 'nfior la gandul päglin si la credinfa
Ca trebuie naturii sti-i altoesti fiinfa
Pamântul sii palpite ca inima, de vrei.

www.digibuc.ro
10 Ion Pillat

MORM ANTUL
De n'ar fi muschiul crucii, vedeam un pat de flori,
Gatit sub bolta verde si vie a pädurii.
Ai adormit in raiul din slovele scripturii,
Tu, ce-odihnesti la umbra de codri soptitori.
Te-ai cununat cu moartea ca 'n basmul Mioritei,
Pastorul de oameni, bunicule. Acum
Esti zumzet de albine si 'mprastiat parfum
In viea imbatata de Inflorirea vitei.
Te-a biruit pamântul, dar 1-ai insufletit
Si I-a patruns iubirea-ti de tara, ca serail*,
Stejarilor prieteni le-ai claruit fiinta
Si sangele, ce curge cu seva infratit.
Orice copac din juru-mi, 11 simt di mi-e parinte,
Cu cea din urmä iarbii, de mult am legamant.
De dincolo de oameni, de timp si de mormant,
Un ram se-apleactt tainic sit' mä binecuvinte.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus II

ITARFUL DEALULUI
Cu-o singurti sfortare 'ncordând vânjosu-i umar..
Un uria urcânduli poverile ce-1 strâng
Pletosul deal, din vale sui cu vii 0. crâng
Ca sa-§i revadti tara cu sate ftirti numär,
Cu casele: mioare §i lurle1e: pastori,
Ce-au coborit pe verdea câmpie arge§anti,
Cu drumul ce 'nscrte§te inceata caravanti
De sâlcii plânettoare §i. plopi pribegitori;

Tinutul unde seam din lund §i din 7.tivoaie,


Ca §i argintul sprinten, viu apele sclipesc,
Si unde clarul cântec de depot cre§tinesc
Apropie colina de-a cerului viipaie.
0, will de deal! 0, capilt lini§titor de drum!
Opresc aicea pasul si imi desleg privirea,
Când prin amurg se 'naltti, viand nemarginirea,
Din fiecare casti un crin inalt de fum.

www.digibuc.ro
12 Ion Pillat

IN VIE
Tot mai miroase viea a tämttios si coarnii,
Mustos a piersici coapte si crud a foi de nuc...
Vezi, din zavoi sitarii spre alte veri se duc;
Ce vrca cu mine toamna, pe dealuri de mrt 'ntoarna?
Nu e amurgul incii, dar ziva e pe rod
$i soarele de aur drt 'n ptIrg ca o gutuie.
Acura omidä. neagra spre poama lui se Buie
This, un tren de marfrt pe-al Argesului pod.
Cu galben si cu rosu isi coase codrul iia.
Prin ILA lumina sboar il. ca viespi de chihlibar.
0 ghionoae toacii inteun agud, si rar
Ca un ecou al toamnei rrispunde toe:ilia...
S'a dus. $i itträs sunä... si tace. Dar aud
Ecou ce adormise si-a tresärit deodatä
In inim ä. cum. prinde o toacrt 'ncet srt bah
-
Lovind in amintire ca pasärea 'n agud.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 13

CASTANUL CEL MARE


Se sbate Strâmbii-lemne cumplit in pomul sdravin,
Cu brate noduroase si cu atletic trunchi
Intelenit in vie, desi pttn' la genunchi
I s'a urcat cu 'ncetul pmântul gras i reavin.
Dar toamna, sub rodire incununat cu spini,
$i 'n noapte plin de pace, de 'Agri si de stele,
Ca grindina sloboade castanele lui grele
$i 'nseninat, primeste pe crestetu-i lumini.
Castanul intre struguri si-a inteles menirea:
Ce-am cautat pe drumuri, giiseste' stând pe Ice,
$i, adincind piimântul aceluia§ noroc,
Cu zeci de ramuri tine in brate fericirea.
simt, Floric, 'n preajmi-i atita de same!
De ce nu poate pasu-mi s prindi
$i si rimin al viei ca pomul pe colinii,
$i s mi string de tine ca vita de arac...

www.digibuc.ro
14 Ion Pillaf

RADACINI
Nod de naparci, vrpi vajnici cat bratul i cat cotul,
Trunchi negru de balaur Incolacit i rupt,
Ciorchine de §oparle pamantul dedesupt
Surpandu-se, in taina se desvelesc cu totul.
'Dar vraci vicleni cu barba de iascA §i de mu§chi,
In nopti cu luna nouà plesnindu-i cu nuiele,
I-au inlemnit deodata umflati a§a in piele
De le-au riimas sub coaja intfiratatii mu§chi.
Frunzarele deasupra, imbelpgand colina,
Ii leagana seninul cu vantul In vazduh
Cum sa cunoascà iadul in care trup i duh
Se sbate desgropatil, sucità, radficina?
Stau i privesc la vrpii ce scormone'n pamant
15i la pamantul care le fuge de sub pantec...
Copad, mo§ie, vreme neindurat descantec...
eu .cu tot frunzi§ul vant.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 15

CIRESUL
Voi inhiima magarul, ca 'n vremi, la carioara
El ce priveste toate cu ochi de infelept
$i voi urma poteca de mult, suisul drept
Prin viea verde 'n tactul copitei ce-o mascara.
Si luiind priijina lunga si cosul impletit,
0 fata 'n vtdnic rosu va merge inainte.
Am sa opresc inagarul din mersul lui cuminte
Sub un cires, de roade si de ani multi boltit.

Ciresul va fi rosu ca si 'n copilarie,


Ciresele pe ramuri Tor atarna cercei,
Cu brafe goale, fata va prinde 'n sorful ei,
La fiece prajinii, o suta si o mie.
Si cand, tarziu, lungi umbre se Tor culca pe lunci,
Cand gol va fi ciresul liar cerul plin de stele,
Bunicii i-asi aduce acasa cosuri grele...
Deli mai avea bunica si sufletul de-atuncil

www.digibuc.ro
16 Ion Pillat

SPRE ISVORANI
Las poviirnisul viei sii cada 'n praf de soare,
$i 'ntr' un tunel de frunze umbrite, brusc pâtrund.
Atttt de dreaptii fuge dirarea pânti 'n fund
CA viid, ca prin ochianul intors de-o vriijitoare,
Ciisutele riislete din satul Isvorani
Mici capre *grate pe-o rtipil de luminii,
Prin nuci proptiti ca 'n bâtä in strâmba lor tulpinti,
Sub saricii frunzoasii de garboviti ciobani
$i arritäri din tart in stampe japoneze
Ca o furnicii neagrâ ce 'mpinge albu-i ou,
0 Lai cum zoreste, greu de urnit, un bou
Nemaiputând pe coastri cireada s'o urmeze,
Pe când din zarea serii ca namile, cu rost
Rilsar, riinind ainurguI ceresc cu cornul fruntii,
Pe rând: albastri, vineti, de aur-verde muntii
Pazind de-acolo basmul copilului ce-am fost.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 17

PA DUREA DIN VALEA MARE


0 simfi deodatii -iota, ru o cutremurare,
Cum stilpâneste peste micirnea ta de orn,
Cu mil de trunchiuri albe si cu un singur dorn
Frematiltor pAdurea de fagi din Valea Mare.

Aicea omenirea te lasá pic ell pie:


Ineepi de traiu-ti silnic si striimt sil te desfereci,
Inveti, uirnit, sil intri in codri ea 'n biserici
$i di mai sfiint pe lume nu poate fi nirnic
Deck aceasta pace in razele 'nserilrii,
Când se târäsc, allituri de netede tulpini,
Din arborii aevea alti arbori mai senini,
Sub frunzele cu glasul dumnezeese al milrii,
$i clind, legându-ti paii de cale, te-ai oprit
Sub fagii 'nalfi, in templul adeviirat al firii,
Ca un bolnav de suflet redat ttimilduirii,
La jghiabul care curge cu §ipot potolit.

www.digibuc.ro
18 Ion Pillat

CUCUL DIN VALEA POPII


In zori, ca potera0i, din via Orag ies plopii.
Ascult dela fäscruce cu suflet de haiduc
Cum cucu 'n codru verde inii chiamit sii inä duc
S'opresc la drumul mare norocu 'n Valea Popii.

Pe flori, ca pe-o velintii, stau dela cântiaori,


Pândind cu ochii lacomi din riistiritul rumen
Cum, soarele sose§te rotund ca un egumen
$i numial pe ceruri miitänii de cocori.
Pe ciind in calea-i lung se roagä la toti sfintii,
Eu II desbrac de raze sub frasin 0 anin.
In luminosul cântee de cue, ma Insenin
Pe valea 'ntineririi 0 a fiigtiduinfii.
Dar cucul, pang surii, nu s'a 'ndurat sti. stea.
Cù-cul aci In vale... Cù-cu! sub dealuri sboarii...
Cii-eu! 0 iar Imi scapii In zliri o primilvarg...
Cù-cul 0 mai departe, copiläria mea...

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 1

LA ZAVOI
MA' 'ntorc la tine, Arges, o, ran de-odinioara,
Pe drumul de fan* ce fuge printre clai,
Dar unde mai sunt astazi, sii fie-aceleasi
Tustrei copiii veseli, de-atunci, din carioara?
$i unde-i scaldatoarea in care ca un vrac
Zavoi cu par de salcii i ochi de apii vie
Schimbai nisipu aur, cu varga de magie
A razei pogorite pe cerul porumbac.
De doua ori acelasi nu m'oi schida in ape,
Cad zilele de-avalma ea valul tau se scnrg,
$i vacile baltate de ¡mire in amurg
Nu beau acelas Arges cand vin sa se adape.
In cipciit, in clipot i 'n sonot ne'ncetat,
Alt ran, din clipá 'n dipti te-a zamislit isvorul;
Nebanuit ca dansul ma naste viitorul
Dar tu te chiemi tot: Arges, eu tot: Ion Pillat.

www.digibuc.ro
20 Ion Pillat
,

IN LUNCA
Tu, care treci cu card sub dealul din podgorii
Ducând la camp sindrilii sau sus la munte gräu,
Te-abate 'n lunca veche si mama pan' la eau.
Amurgu 'n viii se Iasui en carduri de prigorii,
Cu-apusul luna alba ciizu In helesteu:
Pe floarea-i ca pe-un nufar se-aseaza brotaceii,
$i cântecul lor straniu, fain umbrele aleii,
Cu zile descântate m'ar urmiiri mereu,
De n'ar incepe-acuma ca 'n amintiri sii sune
Lung clopotele 'ncete ce vin dela zavoi,
Dar vacile in noaptea albastrului trifoi
Treptat se depärteaza prin vis si prin pgsune...
Opreste-ma la Arges, pe plaja care-o stin,
Sa-i fin In mttini nisipul, in cupe efemere,
$i sti visez cum fuge prin degete si piere
Trecutul si talanga si soarele târziu.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 21

PARCUL GOLEUILOR
Am asteptat amurgul ca ziirile sa fie
Altare largi suflate in aur preacurat,
Iar siilciile, care pe drum au tremurat,
In spre Golesti, srt 'nsire albastra lor stafie.

Am stat biatind la poartti prehmg si s'a deschis;


Si iatil casa 'n iederi si parcul in paragini,
Si iatii-mil ca unul ce-ar riisfol imagini
Dintr'o cillatorie pe jumiltate vis.
Aleele e toamnrt due toate ciitre moarte.
Razoarele se 'nneaert In bozii si 'n urzici...
Si, inimil nciircatii de amintiri, imi zici:
Va trebui odatil Florica ta sit' poarte
In ea pustietatea de care mai bolesti...
Dar m'am oprit cu miina sfios la prilgrie,
Ctici m'aiungeau, lungite de-amurg pe biiliirie.
Mari, umbrele 'nfrtifite a fratilor Golesti.

www.digibuc.ro
22 Ion Pi liat

LUMINA, IARNA
A nins. In soare codrul cu trunchiuri de cärbune
Intinde umbre-albastre pe proaspiitul omät
Si mii visez la geamuri cu anii indärät:
V4(1 deahil alb, tiirlia si vremurile bune.

les, scárittie zilpada ca ieri sub pasul meu,


Si atärnând marame subtiri de promoroacil
De ramurile joase, lumina goal:a joacii
Azi numai pentru mine si pentru Dumnezeu.
Apoi i§i dii. pe spate tot pärul de betealä
$i sare inviirtindu-si al razelor hanger
$i unde talpa-i roza atinge albul ger
Fulgerätor scânteie pe nea câte-o petalä.
Crra... trece pe sub soare viislind, intiiiul corb.
A stat din joc lumina, pe brânci se face mica...
Crra... stolu 'ntreg si 'n um.brä rämân privind cu
fricä
Trei picaturi de kluge pe-o ramurii de sorb.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 23

BISERICA LUI HORIA


Mai stai visând la mmitii, ce soimi si aur poarta?
Pe vale Ariesur soptind 11 mai auzi?
Pribeaga langa Arges, vadanii printre duzi,
Biserica pustie si fara brazi la poarta.
Cioplita din puterea molidului si din
Credinta stramoseasca legata 'n bârna dura,
Ce mester vechi, de Ora, cu greaua lui secura
Ti-a hotarit altarul lui Horia, destin.
In jurul Mu cresc duzii cu frageda verdeata
Si iarba cruda 'ntinde la soare plase verzi
sr, princla rândunele de umbra. Tu iti pierzi
Deasupra loi, in frunze, clopotnita 'ndräzneata.
Pe Motil tki zadarnic ii mai astepti, si nid
Un preot nu'ti mai cilia, batrân, din psaltichie...
Dar azi, cu primilvara, cereasca si pustie,
Slujesti botez la granguri si nunta la furnici.

www.digibuc.ro
24 Ion Pillat

CASUTA DIN COP AC


Se leagänii §i astiizi, când vântul suflii 'n frunza,
Sus pe stejar 'nglfafii disufa din copac.
Cu gazda mea biitrânii ce bine ma impacl
Ii duc bolnavu-mi suflet, de oameni sil.-1 ascunzii,

Un suflet ce sii. uite trecutul nu putn


Si care jalnic bate mereu la altii. poartii,
Un suflet ce iubired nehotruit i§i poarta
Din loc in loc, zadarnic... 0, vindecii-mi-I tu!
Tu, sora cea mai bunii cu aripa §i ramul,
Prime§te-I la fereastra de cer cu cioctirlii.
Tu, nelegatil Mai prin grele temelii
De farina prAfoasti, dii-i sii-§i serbeze hiamul:

Pridurea §i vraduhul §i vântul, la un loc


Si ruptii din pârjolul apusului de soare,
Fiicând din creangii'n creangii, viu flactira-i sii. sboare:
0 veveritä ro§ie cu coada ei de foc.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 25

CASA DIN DEAL


Prin ochelari de gearnuri privea cu ochi de lampa
Ca o bunicil bunä la nepotelul mic.
Pe-atunci stiam cti-i vie; azi nu mai stiu nimic:
Apäs cu nepäsare de om pe-a usii clampti.
Sub coperisul, care ii sta ca un bonet,
Glicina ei pe tâmple cädea ca o suvità.
Si, mirosind a floare de tei, a lämâitä,
A cantalup, a lissà de chute& a serbet,
In fiece odaie desväluiam. cu fria.
Alt gand din vechiul suflet curat si rotnânesc...
Ce nu-mi cuprinde mintea, desi imbätrânesc,
Pe-atunci triiia in voie in inima mea mica.
Pendulele biitrâne mai bat acela ceas,
Pre lung, ca o doll:intl., in linistea sonorä,
Dar timpul intrà 'n mg trântindu-i altä oil,
Si inima i-o sparge, tic-tac, sub al meu pas.

www.digibuc.ro
26 Ion Part

CAMARA DE FRUCTE
Deschid cu team g. usa ciimarii dealtiidatil
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind in taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma si râcoarea si umbra lor uitatii.
Mg prinde amintirea in vânâtul ei fum,
Prin care cresc pe politi si rafturi ca pe ruguri,
Arzând in umbrä, piersici de jar si-albastii struguri
i pere de-aur rosu cu Mari de parfum.
oviiitor ca robul ce calca o comoarg
Din basmul cu o mie si una nopti, ma 'nehin:
Vild pepeni verzi smaragde cu miezul de rubin
$i tilmitiosii galbeni ca soarele de vara.
-
Se-apriud fantasmagoric caise si. gutui:
Trandafirii lampioane si lAmpi de aur verde...
Dar parasind &Amara ce minfile imi pierde,
Tot rodul vriijitoarei cu laciit 11 incui.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 27

ODAIA BUNICULUI
Nu s'a clintit nimica i recunosc iatacul
Bunicului pe care, viu, nu 1-am cunoscut.
Riimase patu-i simplu i azi nedesfäcut,
$i ceasul lui pe masa 0-a mai pästrat tic-tacul.
-Tad rochia bunicii cu §al i malakov,
Vd uniforma veche de ofifir" la modi
Pe când era el Junker de mult sub Ghica Yodh.
Când mai mergeau boierii in butcá la Bra§ov.
$i lângä biitu-i rustic, titiat in lemn de vie,
Vh'd putina lui unde lua Lai de foi de nuc.
A scârtilit o u§ä... un pas... 0-a0ept nauc
sr, intre-aci bunicul dus mimai pang. 'n vie.
Un ronfäit de parec sau ceasul mä. trezi?
Ecou íi fac, in tainet, ca rimele poemii...
$i ceasul vechi tot bate, tic-tic, la poarta vremii,
$i §oricelul roade trecutul zi cu zi.

www.digibuc.ro
28 Ion Pillat

OCHELARII BUNICII
Pe scrin, pastrand privirea ei vie, au rams
Pe galbena gazetà ce'ncremeneste anul.
Odaia de-altildatti mi-aratil talismanul:
Iau ochelarii moartei si-i pun sfios pe nas.
Prin abureala vremii nu s'a schimbat nimica,
Doar pozele din rame vechi au intinerit...
Dar din adiinc de-oglindti, in fatii, mi-a zilmbit
In ¡Mill ei ca 'n vremea &Ind eram mic bunica.

La geam fosneste plopul sau pasii au fosnit?


Prin usa zilvoritti ei" intrii in odaie.
E o fetitti: Pia, cu bucle: Niculaie...
Dar cine e bgiatul acela linistit?
Bunica-i dil pe frunte, blond, piirul la o parte...
De ce se uitii astfel la mine? Nu-1 mai stiu...
Nu vreau sa-1 stiu... nu pot stt-1 eiu... E prea tfirziiil
De omul chel 0 rilu, riimiin legat pd moarte.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 29

CAPELA
De ce te-au dus, bunico, bite() chilie rece
$i te-au läsat cu totii sub lespezi de cavou,
Când lunca e un cântec *i dealul un ecou
Crescând mereu pe vreme ce primävara trece,
Când gâza cea mai mica din soare ia un strop
$i când lumina calcA prin aurite ganguri
In crângul plin de cintezi, de mierle i de granguri?...
Te-a#eapta iasomia *i-albastrn1 lieliotrop;

Albi, trandafirii 'n floare intreabit toti de tine.


De ce nu vii ca 'n vremuri cu secatoru 'n mini?
Grädina te dorete de-atâtea stiptämâni!
Dar nu mai vii... chiar ziva s'a stins... §i noaptea vine.
0 pulbere de lunä albe§te pe livezi
$i iar se face hung ca 'n zina ingroptirii;
Florica ta se pierde in umbrele uitätii,
Cape la ta riimâne pe dealuri de zäpezi.

www.digibuc.ro
30 Ion Pillat

ODIHNA TATII
Bunicul meu aicea se odihnea odatil.
Pe banes de lemn rustic a§eaza-te §i tu,
Fetita mea, pe locul in care 'n vremi stätn
$i mama o fetitä ca tine cu-al ei tag.
Prive§te dealul unde trairam in trecut,
$i capul drag pe bratu-mi proptit, a§a, ti-1 lasa.
Incape toatii viea §i vechea noasträ casä
In sufletul tau -Canar din alte vremi facut.
Departe pe zavoaie un tren i§i pierde fumul
Ca o naframil care se schimbil'n porumbiei...
Nu fumul, viata piere §i pa§ii mei mai grei,
Ecou de-acum, urmeaza pe-ai trii u§ori pe drumul

Pe care §i bunicul cu mamil-mea venea.


N'auzi cum sunä pa§ii lor de odinioara?...
Pe sub castanul mare, in seara ce coboara,
Fii-i a§teptam sii vie cu noi, fetita mea.

www.digibuc.ro
N_
Pe Arges in sus 31

STRAINUL
Pe band., sub castanul din vie, te aseaza,
Straine, ce venit-ai privelistea s'o vezi
Florica e acolo, cu casii, pare, livezi,
$i peste drumul mare: zavoiul. Insereaza.
Campia e albastra si 'n zare norii ard.
Sclipeste Raul Doamnei in spre apus, o clipa...
Un taur muge; putul cu lant si roar& tipa;
$i vrrr... un sbor de vrabii sbueneste dinteun gard...
Te-apleci mirat, straine, pe-amurg ca pe o rama
Ce-ar straluci din umbra muzeului pustiu,
$i crezi, pornind aiurea ranit de-un dor tarziu,
Ca ai cuprins Florica... Dar n'ai zarit, ia seama,
Pe-albastra departare a luncii de demult,
Trecutul men ce arde sclipind in Raul Doamnei
N'ai auzit, deodata rupand tacerea toamtiei,
Vrrr... timpu'n sbor, pe care eutremurat 1-ascult.

www.digibuc.ro
32 Ion Pillat ,

COMOARA
Pe Arges, Yana luncä, un deal se'naltii 'n chipul
Urciorului de-argilä al vechilor olari
$i pomeneste zeii uitati de WA, cari
I-au plämädit Riptura si. lutul g nisipul.
Pe rotunjimea formei, din vale pânii'n cer,
Se suie fmpletindu-si lumina ce adie,
Frunti verzi de nuci si trupuri de arämitä vie
Cu frunza zugrävit ä. ca pe un Iiiicer...

$i'n galbena lumin ä. a toamnei argesene


Cu mere care sboarä si berze care cad,
Am luat fn palmä dealul: un ou fncondeiat,
Ca 644 desmierd mai bine cu sonmoroase gene.

Si m'am zärit atuncia sub bolfile de vii,


Copil ducând la gura un strugur de ruginii
Dar ma pälì deodata durere-asa hainä
01 imi scilpii din mânä comoara si pierl.

www.digibuc.ro
, Pe Arges in sus 33

ADIO LA FLORICA
Acum träsura trage la scara amintirii
$i de plecare sunà in curte zurgälrti.
Acum, din mine, ceasul temut al despärtirii
5i-intinde umbra surà staptinitor pe vai.

Pocneste biciul: casa se drt in laturi, piere;


Intregul deal coboarä si iatil-ne pe drum.
Amurgul ne petrece cu razele-i de miere,
Tilmi Ha mnserärii inaltá-albastru fum.

0, surugiu, oprestel Stai locului, trasurtil


Prin plute seculare srt fad cu ochiul -plâns,
Sporind pe ceruri, dealul In flori ca o räsurä,
Ce 'n poala lui lumina trecutului a strâns.

Infrânil-ti call' 'n spumil, o clipii sii vad Ina


Mormâutul si Cape la si. Tien cu castani:
Priveliste rilmasti aceeasi ca o stânert
Domnind pe risipirea atâtor zeci de ani.

Din Valea Popii, cucul niä strigrt pe-a sa limbrt...


$i Argesul sopteste: De ce ne pärttsesti?
De ce iti schimbi ctiminul, nimic când nu se schimb5
Din deal dela Florica la parcul din Golesti.
66071 - 3 www.digibuc.ro
34 Ion Pi Ilat

Ramai la noil un clopot din Isvorani mai plange,


Si tot aud in urma: la noi la noi la noi...
Opreste-ti telegarii cu narile in stmge,
0, surugiu, Miprasnic gonind ca un strigoi.
Ba nu. Da bici mai bine si drumului ii lasill
Nu-mi Orasesc ciiminul, in suflet cand 11 duc.
Imi voi zidi 'n orase intamplatoare casil
Dar de averi, de lume si de huhri uituc,
Ca Argesul sa-si mane murmuratoare ape,
In crangul de-altadata iar cucul sa-1 ascult,
Pe ochii mei lilsa-voi sit cada grele pleoape
Si voi gasi in mine Florica de demult.
-

www.digibuc.ro
TOAIVIiNA AMINTIRII

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 37

COPIL DE-ODINIOARA
Prin iamb.* din &Amara zavorita
Se furi§eaza cald miros de mere,
Readucând in vremea viscolita
A toamnelor trecuta mangaiere,
Când sufletul impovarat venise,
Cu târna lui de poame §i de vise,
In casa amintirilor inchise.
Si 'n inimi amortite de-a kr straja,
Strabat adânc, imbalsamând gandirea,
Cu seva lor fierbând din nou sub coaja,
Copilarescul dor 0 amagirea...
Si 'n kimi, Tiu ca 0 intiiia oara,
Te scoli din somn, tu, cel de-odinioara,
Din somnul tau, copil de-odinioarii...

www.digibuc.ro
38 Ion Pillat

SEPTEMYRTE
In zare cine 'nscrie al berzelor triunghi?
In inimi cine 'nfige trecutul ca un junghi?
Vezi Toamna si-Amintirea surorile divine
Când una ne soseste si cealaltä revine.
Zadarnic cred di vremea cu anii a prescut:
In fiecare toamnä reintru in trecut.
Copiliiria-mi toatii &A busna la uluci,
Când sta la poartá cosul cu struguri si au nuci.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 39

SEPTEMVRIE
0 foaie se desprinde din crang *i. calendar:
De-un an o a§teptase Septemvrie ca dar.
Tot ce legat fusese, de-acuma o sti sboare.
Lumina e mai calda, de§i e mai racoare.
Colorile Invie pe moartea frunzaturat,
Mud farmecu 'nfloririi declinului naturii.
$i tremurand In vantul ce-o smulge ui-o ridica,
0 pasare de aur e frunza cea mai mica.

www.digibuc.ro
40 Ion Pillat

SEPTEMITRIE
Din bulggrii vin care cu vinete i verze.
Se-afundg zgri, departe, un unghi obtuz de berze.
Am Intálnit o fata cu tufgnele 'n brate.
Un viingtor la iazuri a, tras cu puatca 'n rate.
Aud prin porumbi0e chelälìuind ogarul.
Love §te rar i ritmic butoiul gol, dogarul.
Azi n'a lgsat postawl ziarele din thrg;
Dar mere poleite ca 'n basme dau In ptirg.
Pe semne 'n co§ul noptii vrea soarele sg cadg;
Au inceput de-o vreme i zilele sà scadg.
La lampg, i clind ziva cu totul s'o umbri,
Voi reciti Pasteluri" de V. Alecsandri.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 41

CINA CEA DE TMNA


Prin ulmii de sub vie, pe deal, mai stii tu casa
Ce-albeste ca i oul in cuib sfios de foi?
Mai stii tu cerul genii cu fete ca matasa
clopotul cirezii venind dela
tti mai aduci aminte pridvorul prins de vita,
cina cea de tainä, tactim lângrt tactim,
Si masa presiiratii cu flori de lämilitä,
carele spre noapte gemând pe caldartun...

Si cum stäteam aläturi, noi doi cu fericirea,


Doar greerii tinfindu-i isonu 'n depärtrai
Si noaptea câmpeneascrt albasträ ca iubirea
vorbele 'ngttnate mai dulci ca siírufäri.
Intâia stea prin frunze crestea tremurätoare
Când licuriciu 'n umbra trecu
Prin ulmii de sub vie, mai stii tu casa oare
Si umbra ca un suflet, i steaua ca un dor!

www.digibuc.ro
42 Ion Pillat

T 0 A Md\T A
Au vuit prelung ca vântul pasarile migratoare
Peste casa parinteascä unde ieri m'am regäsit
Singur cu lumina, care galbenä venea din scare,
In odaia de-altadata sa-mi ureze bun sosit.
Toamnii, iata-ne 'mpreunä, gospodina ce porti cheea
Ruginita ca o frunza., a trecutului meu mort.
Toamna, iatii-ne alaturi, noi cu visul, pe aleea
Nucilor ce ancoreazrt pentru iarna 'n al tau port.
Precum seara, pe ampie când fâsii se prinde ceata,
Tot auzi sunând vecernii si nu stii de unde vin,
Sub frunzarele raffle amintirea chiamä' viata,
Dar trecutul Ii raspunde ca un clopot in declin.
Zile albe, zile negre... ce sträine, ce departe,
Buclele in care dorul meu de cer 1-am ingropat,..
Toamnä, lasa-ma sa mangiii parul tau de frunze moarte,
Partil tau de aur rosu si de soare intrupat.

www.digibuc.ro
Pe Arge§ in sus 43

IN CRAMA
Peste miri§ti lung riisung chiote de vâniltori...
sit intriim in crama veche... Printre butii, 'nalte-ascultrtl
Cum in pivnite boltite, avorit cu grijii multrt,
Numai vinul nou mai cântit spumegind prin ziiciltori.
Au tacut sub neaua vremii ale patimilor goarne,
Dar ne fierbe inch.' 'n inimi al dorintelor pelin...
S'a§teptiim sil. se prefacrt mustul Mr r*. pret in vin
i cotnarul amintirii in pahare sa ne toarne.
1914

www.digibuc.ro
44 Ion Pillat

TIMPUL
L-a trezit, vorbind in Walt, o tocalie,
Din capita de fan proaspat si curat
Unde Timpul atipise noaptea 'n vie
Dar ciudos pe lemnul prost, a scuturat
Ca un praf de aur, zorii pe mosie.
TO cocosii din podgorii au cantat...
Un viiitoi sari, sbucnind, dintr'un tufis,
Iar un pui de randunica dintr'o surii.
Ii privi, o clipa, pe furis:
Iepurele dintr'un hop trantit pe-o rani,
Amorti inghemuit in aratura;
Pasarea pica din sbor inalt batrana
Ii cazu, ca frunza, Timpului in mad&
Dar el, siret, nu s'a mirat
Ca plugurile negre ies toate la arat,
$i mici de-aid
Cu boi greoi,
Dau zor:
Sunt niste coropisniti pe razor
$i-un car cu coviltir, pe iarba dejugat:
Un vierme alb pe-o frunza de frasin, nemiseat...
Mari lanuri au crescut de grill bogat;
Cu seceri de lumina, viu, fete-au secerat,
www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 45

$i rosii testimele in soare-au misunat


Gândaci aprinsi,
Zi§i Boi ai Domnului" in sat
$1 stoguri ca batrâne pe camp finur4 sfat...
$1 morile de apil, sortite de noroc
Sa-si invârteascli roata, diliitoreau pe loc...

$i cum aprinse toamna in codri 'ntâiul foc,


0 bung zi, din Iezer, npusa si Negoi,
Se scurseril pe drumuri, umflate 'n valuri noui
Cu spuma lor de Musa, pgraele de oi...
$i frunze 'n via-fa printre atâtea moarte foi,
Sitari pestriti pornirti cu toamna din eivoi...

far Timpul a ramas uimit


Când primul fulg de nea a fulguit:
Un fulg crizut
Din stolul dilator ce s'a pierdut.
Atunci a rat5cit prin vii,
$i tarit teamg
A poposit in larzna dela crama.

Tacerea de odatsa si-intinse imprejur,


Auitor si vesnic, golu-i sur...
Pe sub bolfile pustii
A fesut priienjenisul,
Prin geamuri sparte da frunzisul,
$i din pereti
Cresteau bureti,
www.digibuc.ro
46 Ion Pi Hat

Pe butii goale mucegaiul...


Viafa Isi pierduse graiul,
Cojita ca o tencuialri.
Lung Timpul a discat de plictisealii...
A plecat.
Cu un sarut, din drum, schimbil in babil-cloantä,
Schioptind in bilf si firil dinti
0 fatii, dreaptä ca o lantil,
Mliidietoare In catrinfi...
$i luându-i piersicile din obraz,
Liisiind smochini uscate filcu haz.
Acuma dase bruma timpurie
Si carele grâbeau spre teascuri
Zilri pe deal, bogath' 'n rod, o vie
$i 'n ea cu lirnbi de serpi, un foe de -vreascuri.
Pfindarul, cu suman si puscii veche,
Vrajea la jar soptindu-i la ureche,
Plindind si umbra nopfii sii nu fure.
Simti cum Timpul adc l. prin pâdure,
A bubuit lung pusca lui cu cremeni...
Dar Timpul, luând in palmii plindar si deal si vie,
A ills, a tits_ suflând usor:
Un fulg de piipadie
Ce 'n vânt il semeni
Se depiirt g. privelistea niilucitor;
Se filcu mica... mica asa cum
Ai fi privit-o la panopticum",
Sau incrustatii www.digibuc.ro
'n tine, in rama anilor.
Pe Arges in sus 47

$i Timpul o porni la deal, la vale,


Sub stelele cat pumnul...
$i niciun sat nu-i mai ie§ea in cale,
Niciun rumân nu intâlnea, niciunul.
Singur un bordei pitit §i chior
Cu'n ochi ro§u de opait la fereastra,
Pe câmpia inghefatii, mai adasta
A0eptând pe dilator....
Timpul de perete trânti up.
5i infra. stapanitor.

Focul stins nu ui-a svâcnit cenu§a,


Lumânarea sub icoana n'a clintit,
$i pe pat
Omu 'ntins nu s'a mi§cat,
Cu obrazul ca in piatra daltuit
Omul galben q,i cu brate 'ncruciqate...

Timpul, mort §i el, dizu pe spate.

www.digibuc.ro
48 Ion Pillat

CANTEC IN TOAMNA
De aur vechi s'a nicut frunzarul;
Zärile-s stinse cum e cenup.
Deschide
Toamna ne chiamä.

Am impuscat in zvoi sitarul


Din urmä: sburase s plece.
Vantul e rece.
Toamna ne

Viea pe deal de mult e'ngropatä;


Stolul pe cer sa dus: o nälucui.
Dor ma apucä.
De altä. data.
Unde e§ti, unde, casä uitatii?
Unde, azi, sunteti, zilele mele
Voi, rândunele
De altä. datii!

www.digibuc.ro
TRECUTUL VIU

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 5J

INAPOIERE
Pe soarele 'nserarii vd plopii natti din zare.
Pe drunturile strilmte, chervane 'n siruri rare
Mergeau invaluite de pace. Mori de vant,
Cu aripe deschise izbite de pamlint,
Pareau un card de berze srburand stangace. fine
Ca valurile marii, caliitoreau coline
lanuri de secara, de grail si de porumb,
Fugeau i ele 'n urma vazduhului de plumb.
casa striljuita de anii mei, deodata
In suflet si sub plopii din zare, mi se-arata.
In pocnete de bice sfn tropote de cai,
Intrai in amintire eu sgamotos
1910

www.digibuc.ro
52 Ion Pi Hat

JUCARII
Ce mä indeaninä 'n seara tihnitä de Cräciun,
SA iau in mânä lampa, sil dau in laturi usa?
In fafa mea stä calul de lem.n si stä päpusa
Cu suflet de tärâte, nevinovat sii bunl,

St g. mien! tren mecanic in gara lui prea mia,


Un amp de luptä, masa soldatilor de plumb,
$i galbene ghiulele de boabe de porumb,
Stricand orânduiala ostirii färä fria,

$i tot Inchis de-atuncea albumul de imagini,


Ce deschisese tam de fantasmagorii.
Azi chipurile sterse sunt numai märturii,
Chi ochiul nu revede la fel aceleasi pagini.

CAci unde-i trenul fulger pentru 'nconjurul lumii?


Armatele pornite spre stäpilnirea ei?
Piipusile sfioase In rochii de femei,
Primindu-ne iubirea sau Indräsneala glumii?

Cu priraul dor de ducil ce 'n mine isvorit-a,


Azi unde-i calul Vintes sä. sufle foc pe näri?
Aceste biete lucruri, ce furä imbiltari,
Stt fie mai reale and moarte-s inteatettal...
www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 53

In Ng am doar calul de lemn, am doar papusa


Cu suflet de tarate, nevinovat si bun...
$i ma gandesc in seara pioasa de Craciun,
In care 'mbatranirea si-a strecurat cenusa,

va sosi i mua cand far a. ochi i mana


Voi reveni de ce nu? in vechiul meu iatac,
Spre a sin:4i cu milk' cum toate se prefac
In jucarii menite straine sa-mi ramana.

Ca 'ntotdeauna sta-vor: i tocul si caietul


Si fila incarcata cu colb de poezii.
Intiun pahar mixandre uitate-or putrezi,
$i cucul din ceasornic î5i va urma tabietul.

$i versurile mele imi vor cersi oprirea.


0, strofele pe care, ani lungi, ca un zaraf
Le-am strans cu stag in suflet, le-am cantatit in vraf,
Gttndind cu vorbe de-aur sa cumpar nemurirea.

Dar sfintele silabe cu rima i cesura,


Ce-mi sunt acuma: cantec, icoana si parfum,
Nu vor patrunde pang in visul meu postum
Descatusat din steiul de pamanteasca sgura.

Voi recunoaste totusi pe polifa uniea:


Doar cattle ce 'ncuie perfecte
$i fata mladioasa cu coapsele subtiri,
Ce'n patu-mi doarme goala, in ghem. ca o pisicrt.
www.digibuc.ro
54 Ion Pillat

Le-oi recunoa§te toate, nepricepând nimic


Din ate astazi omul cel non iube§te'n ele,
Si le-ai privi cu-aceea§ mirare ca pe-acele
Relieve mo§tenite dela copilul mic.

www.digibuc.ro
Pe Ames in sus 55

DRUM DE NOAPTE
Ca leascg, drum de noapte, pgduri adânci de fag,
$i. prin frunzise lung cernuta 'n ceafg fing,
Poiene necosite de mult, si miros vag
De flori de fân in floare, de fragi si de sulfing...
In pace sufleteascá topindu-se, te-alinii
Realitatea vremii pe al naturii prag.
Prin ce metempsicozg revgd obrazul drag
Al fetei de altil data in albg crinolingl
Aceeasi ochi sglbatici, acelas zâmbet trist,
Din care fgurisem a dorului povarg,
$i eu acela§ tangr si palid Bonjurist...
Când ea inf gsuratii in välul de percal
Imbillsgmat de vântul piidurilor, in varg,
Visa la iarnä baluri la consulul muscal.
1914

www.digibuc.ro
56 Ion Pi llat

ACI SOSI PE VREMIJRI


La casa amintirii cu-obloane i pridvor,
Pgienjeni zbrelir i poartg i zgvor.
Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc
De and luplarti 'n codru i poteri i haiduc.
In drumul lor spre zare imbgtrânirg plopii.
Aci sosi pe vremuri bunica-mi Calyopi.
Nergbdator bunicul pândise dela scarg
Berlina leggnatg prin lanuri de secarg.
Pe-atunci nu erau trenuri ca azi, si din berling
Sari, subfire-o fath in largg crinoling.
Privind cu ea sub lung câmpia ca un lac,
Bunicul meu de sigur i-a recitat Le Lac".
Iar când deasupra casei ca umbre berze cad,
Ii spuse Sburgtorul" de-un tângr Eliad.
Ea-1 asculta tgcutg, cu ochi de peruzea...
Si totul ce romantic ca 'n basme se urzea.
$i cum sedeau... departe un clopot a sunat,
De nuntä sau de moarte, in turnul vechi din sat.
www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 57

Dar ei, in clips asta, simfeau ca-o


De mult e mort bunicul, bunica e
Ce straniu lucru: vremeal Deodatil pe perete
Te yezi aevea numai in stersele portrete.
Te recunosti in ele, dar nu si 'n fafa ta,
Cci trupul tu te nit& dar tu nu-I pofi uita...
Ca ieri sosi bunica... i vii acuma tu:
Pe urmele berlinei trásura ta statu.
Ace las drum te-aduse prin lanul de secarii.
Ca (Musa tragi, in dreptul prindvorului, la scar&
Subfire, calci nisipul pe care ea still
Cu berzele intr'ânsul amurgul se opri...
Si m'ai gsit, zâmbindu-mi, aproape pueril,
Clind fi-am soptit poeme subtile de Merrill.
Iar clind in noapte cámpul fu Iac intins sub lung
Si-am spus Balada Lunei" de Horia Furtunii,
M'ai ascultat pe gânduri, cu ochi de ametist,
Si fi-am prtrut romantic si poste simbolist.

Si cum sedeam... departe, un clopot a sunat


Ace las clopot poate in turnul vechi din sat...
De nunt4 sau de moarte, in turnul vechi din sat.
www.digibuc.ro
58 Ion Pillat

BATRANII
Ptidurea arde 'n toaninti cu fladiri vegetale...
Si plopii piing 'n ceruri ca fade rituale,
Si ulmii lui Virgiliu, eminescanii tei,
Ciresii rosii focuri cu foile scântei
Dela vâniosul carpen la frageda ferigä,
Pe linaba frunzei sale in fata nosträ strigii
Durerea anualti si grea de-a vesteji.
Vii inteleg eu singur, aprinse elegii,
Colori sfâsietoare ca note muzicale,
Si inima-mi se sträuge pe pietruita cale
Din viea de pe dealuri la casa dela crania,
La sunetul dramatic al frunzelor de-aramii.
Aud cum suflii 'n luptti, trufas, din tibicinti
Stejarii, legionarii 'ell coiful de rugink
Cum fagii, Getii aprigi cu pär insiingerat,
Ina Itä 'n agonie peanul lor curat.
Wijiiitor vibreazil un vuet viu de coarde:
E vaetul de ducii al galbenelor hoarde,
Si frasinii, arinii, alunii si gorunii
In vânt isi lasä coama sii fillfilie ca Hunii...
Dar drumul brusc coteste: in ochii mei câmpiu
Cu petici de-artiturti si-imbracti siirácia
Vi Id Argesu 'n zavoaie, cu case mici Pitesti.
0, deal dela Florica, in toamnä, drag imi esti,
Când, fumuriu, Brumarul isi lasä. 'n viti ttimilia,
www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 59

aind scorburosi, cu foaia lor lucie ca lrungiao


Stau la rgsptintii nucii cu trunchiul centenar
Pgzind butuci de vita' si rod de chihlibar
Când vgd din deal, sub mine, albind pe sub trei plute
Prietenoasa casg a zilelor trecute.
Priveliste totalg, pe amintiri te razimi
Te-ai copt incet in suflet ea miezul unei azimi.,
$i jata cg pe dealul copilgriei mele
Trecutul ancoreazil cu-albastrele-i vintrele,
Imbracil ce atinge cu stranii prelungiri...
$i nu stiu, Tad cu ochii sau vgd in amintiri,
M'am imbiitat cu -vise sau cu seminti de mac,
Pe drumuri cunoscute de rgacesc buimac.
Sub pasu-mi somnoroase, ca potiirnichi iau sborul
Din ierburi, zile moarte igrindu-O viitorul.
Eu stau, pandind cu teamg, zorit i nedibaci,
Cu sufletu 'n ochire deget pe trägaci:
una dupà alta se 'naltil 'n vânt i sboarg...
pas cu pas si drumul i noaptea se coboarg.
Afarg luna piing brumeazii pe feresti...
Din ce stihii venità pe-a stelelor potedi
scotoceasc6 pânä i in bibliotedi?...
Cerceatoare lung, cu miina ta de var
Stergi, pe furis, pe rafturi un prgfuit slovar,
Domneasca intgrire, pecetea nu-0 pun stavili:
Pe zapise aluneci, pe condici i pe pravili,
Te vâri prin Letopiset, pgtrunzi in Uricari.
In leggturi de piele i lemn mäncat de cari,
www.digibuc.ro
60 Ion Pillat

Stii vorba ce deschise al cerului hotar:


Te razimi de-o Cazanie sau de-un Penticostar.
De tine dgruite cu argintate muchii,
Strhfulgerg din umbra un univers de buchii.
0, lung, nu le-atinge si lasg-le Sri doarmg:
Intorci o foaie numai si-un veac uitat se darmg;
Abia desmierzi o filg si-un suflet il rgscoli,
Ce odihniit in tihnii prin galbenele coli,
Cu giindul lui de-atuncea si trupul lui de ieri.
Dar lunei cgrturare zadarnic e sg-i ceri
curme dorul slovei si setea de cetire.
Apleacii fruntea albil pe vechpa mea Psaltire,
Urmându-i stihuirea c'un deget diafan;
Scandeazg versul tainic in ritmul unui an
$i veac de veac se 'ncheagà pe pagini...
Cine oare
0 simt si-ascunde, vie, privirea arzatoare?
Ce suflet de pe vremuri a revenit stingher?
Ce umbra se 'ntrupeazii in umbra din ungher?
Din razele de lung au scApgrat scântei:
Patriarhal, In cgrig, se 'nalfg Dosoftei.
Pgienjenisul vremii cu mitini uscate ruinpe;
Se-aprind, ca nestemate, odgidiile-i scumpe,
$i barba pieptgnatg pe piept i se desface,
$i dreapta si-o ridicg in biblic semn de pace...
$i pacea si veciea si luna sunt cu el.
Ai fost deplin cgluggr si blând ca si un miel,
Adânc din dirti stiut-ai", iar azi fi-e moartg slova,
Pgstorule de inimi ce-a pgstorit Moldova.
www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 61

Pentru-ai Rd fii nemernici nu-fi ptirttsi tu raiui:


Noi fi-am uitat credinf a si sufletul si graiuL
Jelim gonifi departe de fara Domnului,
Ca 'n valea blestematti a Vavilonului.
Vti plângem datini sfinte si, tu, cinstitg farti,
Pe care o credinfil si-un neam le tnilfarti.
In Probota, cetatea simbolicà si vie,
Cu zid Malt de pace si turnuri de fràfie
Cresteai cuprins de rug si plin de taine mari,
Si 'n sfintele amurguri, prin brazii seculari,
Ori unde-fi duceai pasii dkleai de Dumnezeu.

Intoarce-te acolo, cetite Dositeu,


Nu-i nici o poezie sit fie ca tacerea...

Atunci pal cu glasul mai dulce deck mierea:


Eu am adus in tam ta rumâneasca limbil.
De bun neam si feritil dela o cale strâmbr...

Lasând in vremea veche si staref si vliidicrt,


Lin, ca un vas-fantomà ce ancora 'si ridicri
Mind cu prora timpul mai neted ca un lac,

.....
Mi se oprise casa pe ftirmul altui veac.

A tras in dreptul casei rildvanul sub copac.


Coboarti Banul Mare, pe cap cu 'nalt calpac,
Cu fafa sa prelungti, cu ochiul lui destept,
Si barba-i castanie II fâlftiie pe piept.
La nimeni nu se uitti, posomorit mahmur,
Si de sub blanuri scumpe de ¡der si de samur,
www.digibuc.ro
62 Ion Pillat

La FOrttu ii vezi hangerul smältat cu pietre rare.


Il suie slugi plecate finându-1 de subsuoare,
Pe un divan l-aseazä, smerite II cinstesc..
Plecat m nchin in fatä-fi, slävite
Tu, ce-ai läsat in tarä ca sfânth mostenire,
Urmasilor: o pild i patriei: cinstire.

In Mai, cind Iuna nouil 10 strecurh. caicul


Prin pomii mahallii, privea mirat calicul
La calul ffiu cel negru trecind trufas, in trap,
Cu sea suflaffi 'n aur pe verdele-i valtrap.
Descälecai in grabä sub un. umbrar de nuci,
Loveau cu palma robii in 'naltele uluci,
O mina neviizutii, din dos trägea
$i te gäseai in raiul grdinii, pe pridvor
O fata Ifingii tine, 'n salvari i fermenea,
Cu ocM de ciprioar g. obräjori de nea,
Pare& finând o roza in mink sub turban,
Sultana riltilcitä a unui vers persan.
$i tu, Arhon vel Bane, cu degetele 'n barbii,
Posac cum e cadiul primind in mini o ¡alb&
Asculti oftând cum cântä de-o biatä turturea.
Taraful, melodia in famA o
O 'nalf ä. ca o minge vruíflt i o lasa
Sä cadii in fficerea gradinii ca 'ntr'o plasä.
Pe rind lauta, cobza i naiul, o
$i dragostea iubitei care anti,
In vis ca intr'un scutec te 'nfisurä treptat.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 63

Din somnul fau de piatril, de ce te-ai desteptat?


Ce vrei la mine, spune, ce dor ti-a dat viata
Cad cine mult iubeste, in groapa nu inghiata,
Si cine mult suspina, si dupa moarte-i viu!
Si el, ca pentru sine, riispunse: Nu mai stiu
Departe mi-este veacul si vremea ta mi-e grea.
Dar, alb, ma urmareste un sbor de turturea,
Si 'n umbra &di piere, zaresc ca o lumina
O floare numai una ce arde in gradinii.
E turturea, e floare, naluca e?... nu stiu;
De n'o culeg, se stria. si moare, de o fill.

A si intrat in mat Dinicu din Golesti,


Cu barba-i de carbune si ochii lui de jar;
Pasise pragul vremii ca un usor hotar.

Boiere, drept la cuget si bun la Dumnezeu


Bine te vad aicea.
$i el imi spuse greu:
Desi suntem cu inimi si cu mosii vecine,
Am colindat Evropa si moartea, pan' la tine;
Sa m'odihnesc, ma lasa, de-atatea OH si maxi.
De nu-s poet, in brau-mi, port totusi calimari.

Poet nu-i cel ce scrie, poet e cel ce-a mers.


E pasul care sung scandat ca si un vers.
Golescule, tu care intaiul ai deschis
Ca un copil camara Apusului de vie,
De ce nu pot culege cu ininia ta nouii
Lumina diminetii ca un polei de rota"
www.digibuc.ro
64 Ion Pillat

Pe-orasele striline cu nume greu de spus,


Când iarài diligenta porneste spre apus?
De ce nu pot ca tine sä intru la $enbrun":
,F ântâna cea frumoasr cum zici in graiu-ti bun
Prisind sfios nisipul greblatelor alei.
De portul tau exotic se minunau femei
Cu plrii de paie i aluri de matase;
Ilfideau cu ochi albastri sau negri, curioase,
$i la plecare fete nebune, in carefg
Ifi asvârleau, ca pSri, volane din rachetii,
Sau intrebau in grupuri mirate cine esti.
Eu Constandin, boierul cinstit dela Golesti,
De m'am purtat prin tam atâtor impärati,
E ca s'aduc in mine un suflet bun la frail
$i de s'au strâns in juru-mi, pe piete, ca la urs,
Ce-am invritat r'âmâne i râsul lor s'a scurs
Ca Argesu 'n zavoaie cu apele lui marl.
Am adormit in pace la umbeci de vlristari
Vlàstatii poartii umbra crautului copac
Ali isprgvit voi oare ce-am inceput s fac?
Aveti, e drept, Apusul intreg in prarie,
Asi vrea mai bine 'n creier si 'n cugete sti fie.
De ce ai vrut, urmase, din groapa mea sit vin
De ai nemteascil hainà, dar suflet biza ntin?
Pe mine de sta moda Fanarului, visam
Un suflet ca o floare, ascuns . dup'un ram,
Un suflet proaspat, dornic de roade ca pamântul.
Stramosii-i clarified, cu legea lor, cuvântul:
De mic if botezarrt cu lacrimi i amar
Ca greu s cântiireascil pe-ai cerulni chntar,
www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 65

Cat il atingi, un sunet frematator sa dea,


Un suflet nou si totu§i batran ca tetra mes.
Tot mai priveam prin veacuri domnescul lui radvan
and, nas in nas, la poarta, dadui de Anton Pann.
Pura ca 'n moda veche, giubea i antereu,
Pe jos urcase dealul si gafiiia din greu.
Bine-ai venit I Pe finul islet al lui Pepe le,
De ani l-a§teapta casa copilariei mele.
Am gazduit intr'ansa, pe rand, pe toti poetii.
Ca plata mi-au pus lacrirai in ochii tineretii.
Din fagurii iubirii mi-au daruit durerea,
M'au invatat, Mitangii, s'o pretuiesc ea mierea.
Ei mi-au schimbat stejarii in salcii plangatoare,
Si cu basmiri de luna §i de privighetoare,
Mi-au smuls din ceruri piing si sborul ciocarliei
Ce infipsese 'n soare sageata veseliei.
0, Anton Panne, oaspe ce 'n Ora n'ai pereche,
Tu singur poti cu gluma ta floare la ureche
Sa inflore§ti in Mimi de plans amar §i ura,
Pe máracinii vietii a rasului räsura.
Povestitor al vorbei, calif peste silabe,
Sedeai, ca inteo mie O. una nopti arabe,
In mahalà, sub parul batran, la cafenea,
Istorisind zabavnic bum vorba iti venea.
La ¡aril, cu Moq Albu, oprit la §ezatori,
Svarleai la fete 'n poala un pumn de ghicitori,
$i cum prin gram chiar romnul a randuit cicoarea,
Sadit-ai printre oameni sà fie zicatoarea.
0, music" bland, ce'n stranii cantai smerit la ingeri,
Cand isonul cazuse armonios de plangeri,
www.digibuc.ro
66071 - 5
66 Ion Pillat
Doar tu, suiai la ceruri cu 'its de melodie...
Nepoate, vorba multa la om e sarâcie.
Pe Nastradin ascultii-1, desi a fost pagfin,
Ciici dacii versul trece, proverbele râmân.
Dar roate uruirä si bice au pocnit...
A cui caleascri-albastril de luna s'a oprit?
Ce vechi poet se 'ntoarce cu cai inaintasi
Ca srt revadà taut umililor urmasi?
M'am repezit la scarii... Nu-i un poet: sont trei,
Si-un. &line e cu dânsii. 0 fi?... da, da, sunt eil
Eliade ma priveste cu ocbi de Sburator,
Alexandrescu vine cu cânele Azor,
Si prins in uniformil ca 'ntr'un corset de fata,
Sfios, imi drt Cârlova o irking inspirata.
In anul una mie opt sute si trei zeei,
Cu patru cai ce 'nnoatrt in praful lunei ieci,
Pornirilli din Târgovisti ca sti-mi sositi acum
VA rog, poftiti 'nbiuntru sä v'odihniti de drum.
&A., ca azi de albii, aceeas noapte 'n tail,
Când zurgilliiii vostri de clued se 'naltarri.
Colinele muntene páleau in sir pe cer,
Milià ca o nálucii un munte griinicer,
Argintul viu in ighiaburi cursese cu susur,
Isi poleiau toti plopii destinul lor obscur,
Si sate in lumina aceasta uimitoare,
Se färuiau deodatá ca pentr'o stirbritoare.
Prin ramuri reviirsatá incolo si incoace,
Pe drumul mare, luna và nriscocià baltoace
www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 67

$i vg stropiit trgsura cu picuri argintii...


Dar voi, pgstrând in suflet ruinele pustii,
$i urmiirifi de gândul trecutului unic
Din câmpenescul farmec neculegand
Vedeafi numai ruine domnind voevodale.
$i bola in surpiiturg pe necioplite dale,
$i tainife zidite pe vremi de mesteri mari,
$i clopote de-aramä turnate de-algmari,
curfi domnesti cu turle, clopotnifi, paradis
Vil rgsgreau vedenii in lung si in vis,
Ca semne c aicea fu Scaunul scutul.
Tiirgoviste, adio! Te 'ntuneci cu trecutul.

Erau atilt de finen cà mg simfeam bgtrân.


Smerit sedeau ca'n strung. Am inceput sá 'nein
Zgrind prin geam tot dimpul sub lung revgrsat:
,.$i apele dorm duse i morile au stat".
Dar cum taceit Eliade privindu-mg, tacui.
De versurile viefii srt fie-asa sgtui?
$i lui Alexandrescu strigai cu glas ce bate:
Ale turnurilor umbre p-ste unde stau culcate,
Catre fármul dimpotriva se intind, se prelungesc".
Iar el, nedându-mi vreme nici stihul sti-1 sfârsesc,
Mg intrebg de cine-i, cfici nu gândise Inca
Puternica poemg cu rimele de stalled,
In care ritmic Oltul loveste val cu val...
$i când i-am spus de cine-i o, visul triumfal
Ce-i strglucl in ochii infrigurafi la vestea
Cg pentru vesnicie va scrie, el, acestea...
www.digibuc.ro
68 Ion Pillat

Ce ne'nfeles de-aproape ai rasunat, galop!


$i totusi, at se 'ntinde fn funk' drum de deal,
Nici nor de praf nu suie, nici calaref, nici cal.
L'aud fn curte par'c i nici In zare nu-i.
Au cine-alearga astfel purtat de ritmul lui?
Ce blistem, din mormhntul cu cruce push strâmb,
Il mama ca vârtejul pe ses, pe deal, pe (iamb?
Ce baba cu descântec de moarte 1-a fmpuns?
Nu-1 prind eu ochii inert, i 'n suflet mi-a ajuns.
Flilmânzi cu dinfii musca din lung, vârcolacii.
Mara, ca de viscol, se clatina
Castani i plopi de spaimii au frunzele crispate
$i 'n groaza lor si-asv&rla, lungi, crengile pe spate,
Caci Mihnea, calul i fuga negru bloc
Pe drum &auk fn cremeni, fasnind din limbi de foc,
Potcoavele tus-patru and cad deodatii, grele.
Si'n urma 'n transparenta ce duce plinla stele,
Desfasurfindu-si friza* de oase i strigoi,
Tacuta cavalcada a morfilor spre noi.
$i siingele fn vine fmi ingheta de ger,
Caci rupt din ceata stafiilor din cer,
State& Bolintineanu in fata mea, aici,
Cu fruntea: zid de umbra, cu ochii: licurici
Ce-si aprindeau din besna scânteia de fosfor,
Straluminfind obrazul livid din jurul bor.
'On semn fad]. se sterse, cu calu-i, &Manful.
Ca aburele bàlfii and sung. baltareful,
Se risipira mortii, se prabusira 'n groape.
Tacerea mh. cuprinse, o pipaiam aproape...
www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 69

Un sgomot surd de ropot, tgcerea o 'ntretaie.


Din depgrtgri afunde se-aud multimi in mers,
Atiitea mii de soapte nu fac dectit un vers.
Se urnflg ca un fluviu, cresciind din ora in om.
Cum. freamiltul furtuna prin frunzele de porn,
Acum rgsung totul in asprii vijelie.
Ca tunetu'n pgdure, un glas adânc invie
Si norü dg sg spargg si norii grei se sparg.
In fatti-mi, ca pe-o hartg deschisg, 'n lung si 'n larg
Se-arata tot Ardealul cu munti si cu eoline,
Desvgluindu-si codrii si apele lui line,
Ogoarele, câmpia, pgsunile bogate,
Cetritile de piatiii si albele lui sate.
Ca un puhoi de apà ce dupg ploi s'a scurs,
Din Retezat vin bacii in sarica de urs.
Mioarele, ciirlanii, rgmas-au sus, la stâni
Azi bitta ciobgneascg e ghioagg 'n a lor mâni.
Prin stânci rostogolite, pe rape si poeni,
Cg lgri vin falnic Moth din muntii Apuseni
Sit prindg ei, vulturii regescul corb, in plisc.
Si buciumul lor sung prelung din pisc in pisc,
Din viirf in vârf se-alungii ecoul piing. tree,
Inmormfintând chemarea din vremurile dace,
Trezind nilvalnic vi'sul ce n'a murit de-atunci...
$i iatà visul creste pe lanuri si pe lunci,
Pgtrunde viu in case s'i 'n inimi farg fricg..
Cu mic si mare, sate de-avalma se ridicg.
Pornesc bgrbati, neveste si fete si Mai
Se umflg de multime potecg, drumuri, ciii.
Pgmântul tot ill span.' infricosate ape,
Rostogolind in elewww.digibuc.ro
topoare, furci si sape...
70 Ion Pillat
Dar preoti merg in frunte ducând cuvântul sfânt.
Atuncia Mureseanu ieì ca din pamânt.
In ochi purtit el singur a lor priviri ce ard
Si graiul tuturora in graiul lui de bard.
Având drept bronz toti rnuntii, iar limbrt,
neamul meu,
Si-o singuril credinta in el si 'n Dumnezeu,
Turnat-am cu-al meu suflet in al iubirii clocot
sune mântuirea Ardealului, un clopot.
El sutra clar pe Crisuri, el sunl pe Thrnave,
scoale Mimi moarte i suflete trândave;
El ciinfd sus pe Somes, el canto' jos pe Olt,
Unirea sa'nfloreascrt ca rujile in volt.
Pe Câmpul Libertatii obezile sunt sparte
Desteapta-te Române, din somnul cel de moartel"
Se revarsA 'n odaie un luminos descântec
De zureiliii ce sunA in trap vioi de cai...
SA vad pe eel ce vine, pe geam ma aplecai:
Goneau cAruta postii trei surugii cAläri.
Nici n'apucasem bine sal mä cobor pe scud
Si 'n fata-mi sta poetul senin: Alecsawiri.
Cum Il pofteam in casai, cu mina má opri:
Nu vreau sá vii cu mine pe lunA pânI 'n luncrt.
Dorinta-i mA cuprinse cu tainich poruncO.
Se cliitinA prtmântul sub roate i fugl.
Sburam acum alAturi mAnati de surugii..
In vânt veneau miresme de UM si tot mai bine
Se deslusia o aprt cu zumzetul de-albine,
www.digibuc.ro
Pe Arges 'in sus 71

Si sâlcii se 'nchinarti cu fruntea la pima at


Când se opririi caii sforilitori, in vânt
Tot scuturându-si salba de sunet rând pe rind.

N'auzi imi spuse bardul Siretul [pea cântfind?


Apleacti-te, patrunde vrâjita lui ogliadd:
Privelisti se aIung i altele colinda,
Desvaluiud privirii obrazul tärü drag.

Se 'nfiorase lunca la glasul lui de mag


Si Argesul sub luna se 'nfiorti si el,
Miscându-si solzii lucii pe-al undelor mud.
tiet rtiu de munte, care nici când n'avuse parte
De un poet facit nemuritor in carte,
Râu bun al carui nume iiisunator i dulce
Pe nimeni nu gasise in vers slvit sa-1 culce.
Sopti: Siretul nu e, sunt eu dar când vorbesti
avoiul din Florica e lunca din Mircesti.
Simt apa curgâtoare i zarea c se schimbii,
$i valu-mi glasueste moldoveneascit limbâ.
0, graiul cel mai dulce din tarile rorneme,
De când pe lira de-aur l-ai instrunat, stâpânei
Si-o salcie pe maluri: Asa e... a soptit.

bardul de pe Siret venit.


Pe drumuri impietrite de-al noptilor polei
Suna tot mai departe un 'its de clopotei.
ma re'ntorceam spre cash eu singur. Raza lunii
Sculpta cu dalttt vie in relief alunii,
Eland din steiul umbrei sä scapere scântei.
www.digibuc.ro
72 Ion Pillat
Vei räsäri in cale-mi, din noaptea de sub tei
Tu, dureros de dulce poet, sit' mi te-apropii?
$i teii troenir i tremurarâ plopii.
ca o lip'sâ mare m'atinse nemurirea
Acelui ce'n luceafär îi ingheta privirea.
$i ramurile toate biltura lung in geam,
Iar codrul i cu mine aliiturea plângeam.
Pustiul i uritul mi-erau din uou sapitnii
Pieriserä in noapte i in trecut Bâtrânii,
Läsându-mä mai singur si mai stingher pe lume.
Le mai duceam aleanul si-i mai chemam pe nume,
Când, prin ferestre, ziva läsà. pe-al meu covor
0 floare de lumina svârlitä din pridvor.
$i soarele deodatá aproape imi era,
$i 'n fafti-mi Grigorescu sezând pe canapea.
Da, i-am väzut bastonnl de lemn de corn, surtucul
$i paläria moale pâstratä 'n cap uitucull
Dar el zärind o schitä de-a lui cum sta 'n perete,
Surrtse aratând-o: De asi tat brtiete,
N'asi mai pica cu pensuli de Or, ci asi privl
In rama br fireascrt privelitile vii.
De ce sä strici o pânzä cfind ai un cer de varli?
$i se scula i ochii paliti ii scânteiarä:
Inchide casa, trage obloanele
Ne-asteaptä drumuri albe si-o tarä de lumina.
Te suie 'n carul rustic cu pasnicii lui boi,
Te culcrt in sulfinä, in fân i in trifoi,
Càci pentru tine câmpul ti I-am cules drept
$i, drept umbrar albastru, ti-am împânzit eternrt
0 bola pe sub care de-acum ne-om adânci.
www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 73

Se mântuise casa când vorba Isi sfârsi,


Si'n urmii disparuse...
Mergeam scrim, nu stiu:
Pe Topolog, pe Trotus, pe Mures sau pe jiu,
Cad apa lor tot una de limpede ramâne
Când oglindeste vraja colinelor române.
Niel muget, nici talangá, nici cel mai slab ecou...
Yana tacuta vale un linistit tablou,
0 paned zugrävit t. de razele de soare
In care orice linie traia nemuritoare.
Si 'n calma ei lumin a. de vis si de am.urg
Privit-a Grigorescu cu ochi de demiurg.
$i se fact' deodatá un drum peste muscele...
Veneau domol ca blocuri de nea ce misca grele
Rumegatori, plavanü cuminfi si 'n vârf de car
-
Taranul care poarta pe umeri cerul clar.
Dar dealuri povarnite se Impingeau spre munte,
Când am zarit cioporul de oi albind si'n frunte,
Cu bâta dupa spate si cu caciula sura,
Ciobanul ce coboarä pe plai ca din pictura.
Atunci, din mari, ascunse si ne 'nfelese legi,
Ace la§ sus la Rodna, acelas pe Bucegi,
Cu clacica opinca si piept dc legionar,
Stând viu in faf a noastra dar totusi legendar,
Puternic ca o stand'. si verde ca un brad,
Trai pastorul milk si ultimul nomad...
De-asupra lui: doar cerul, ca temelii: Carpatul,
Jur-Imprejur: o fara dealungul si dealatul...
Proptit tacut In bâta, cu ochi pierdufi in gol
Din pusta lui Petöfi la stepa lui Gogol,
Sviir lea piezisa-i www.digibuc.ro
umbra pe dealuri si câmpii.
74 Ion Pillat

De pretutindeni glasul pilmântului grill:


In zori de zi te 'naltti la cer cu ciodirlia,
Cu soarele ce-apune sil. 'mbrätisezi câmpia,
Te-asterne pe podgorii ca umbra unui nue,
Deschide 'n codru verde curare de haiduc,
Pe plai sii pasti allituri de stele printre oi,
Sii-adormi cu garla lenes sub plute in zavoi,
sa fii un mar de aur in mgrul plin de mere,
In clopot sa fii cântec si in amurg tacere,
SU cresti in gritu cu grâul si 'n inimi cu iubirea
Ca vorba ta sit chieme in noi nemarginirea.

www.digibuc.ro
Pe Arges In sus 75

URSUL LUI DONICI


Dar luna, greu, cu ochii 'mpilinieniti de somn,
Lästind in urrna sterne i chipuri vechi de Domn
Si praful sit' se cearna pe hronic i ceaslov,
In raza-i, ca 'ntr'o mänä, luà cartea lui Krilov...
Nu wean, ia seama, luno, azi versuri
Un glas glumet, de-afarä striga: Te pacrilestil
Si usa o deschise larg Donici, dând cu palma,
Si dupä el intrarä, Inghesuifi, de-avalma,
La mine, ca 'ntr'o casä pe care-o cala hotii,
Mugind, sbierând, lätrând i miorläind cu totii,
Târî, pe brânci, In salturi, pe labe, sau In sbor,
Puhoi grozav, ce creste din tinda 'n foisor
$i greu se strânge 'n scara i 'n salil se desface
Rilmaserii afara doar clout'. boloboace"
Val viu de bläni i pene, cu ghiarä, plisc sau
Strivindu-se de ziduri, lovindu-se de bolti
Pe mobile, pe scoarte, usor sau anevoe,
Se revärsase Arca potopului lui Noe.
De groaza Inlemnisern i päru-mi sta
Privind la Rac, la Broascä, la sältareata Stine&
La Leul ce vâneazä, la Ursul din priseci,
Cum Soarecele iese cu un Guzgan din beci,
Mornita cum se strtimbil la chipu-i din oglindä,
Curn Veverita, sprinten grind din grindä 'n
www.digibuc.ro
76 Ion Pillat

Pe scrinuri si pe mese rästoarnä' toate cele,


$i cum isi taie sborul Li liac si Randunele,
amain doi Caini: o ¡awl de casä si-un duläu,
Vulturul si Paingul sositi de pe Ceahläu,
Pe stalpul etajerii un $arpe incrustat
Cu ochii de rubine si trup de matostat,
$i printre oi barsane, doinind oitii bar",
Pe Mill pilstoriei proptit: un Lup nazar.
Un Greier §i-o Furnica pe-un sal zoreau cat pot;
Radea Bursucul, Vulpei cu pufisor pe bot";
Mägarului, cu ifos canto. Privighetoarea;
$i ca 'ntr'un bloc de stancä sculptându-si nemiscarea,
Un Elefant, de tronuri si de mariri sätul,
Mai masura veciea cu-al trompei lung pendul...

Neputincios, in jaltu-mi de spaimii sgribulit,


Tinteam cu desnildejde acest potop curnplit
$i 'n ganclul meu tot una de greu afuriseam
51 fabula si luna ce iscodia le geam...
Ce vrefi, cinstite fiare? abia putui sil. 'ngan.
Pe Donici dand de-o parte, räspunse-un urs bätran,
0 namila cat usa, cu saptele-i cojoace,
Crescut In fund de codri si nestiind sil joace.

0, fiule, n'ai teamä, la tine mult n'om. sta,


Cdci, oricat de bogatii ar fi odaia ta
In colb de &tilt uitate pe rafturi in virag,
Un fagure de miere ne este mult mai drag,
Cules in zori, pe routi, din guri de buturugi:
Un fagure din care lumina zilei sugi,
www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 77

Pe dind se 'nalfg zornic prin ramuri, ca un nor,


Surorile albine in roi
Oricat ar fi de moale, matasuri i covoare
Nu stint ca iarba verde in rasgrit de soare,
Când raza e arcuvul ce-atinge intr.() doarg
Pgdurea ce rgsung ca lemnul de vioarg,
Când codrul tot tresare sg-vi scoale

Noi am venit la tine sg. judectim poetii.


Nu te 'ngrozi, cgci fabuli vtiu bine n'ai scris incg.;
De fabulivti ne plângem: obrazul ni-1 mantillas.;
Gasira, vezi, cu cale sà ne prosteascg neamul.
Rabdargm toate: lantul i jugul greu i hamul
Nu vrem s ne-altoiasdi cu sufletul lor mie
Ne-au invglat bravoave i fapte de nimic.
Ne-au judecat pe semne cu proprie mgsurg,
Cgci numai Omul minte, blesteamg, st rieL bug,
Slugarnic cu cel tare vi bici cu cel mai slab...
Ce inimii intrece pe-a calului arab?
Ce ragni fese pânza mai fin ca un paing?
Credinta unui dine nici sfinfii n'o atingl
Si nu cunosc pe lume neveste sau fecioare
Sg aibg ochii galevi ai bietei
Devi nu's doctor" inch i n'am urmat vreun curs,
Pe oi nu-mi schimb ngravul i pielea mea de urs.
Nu vrem puetul fie maestru cat de male
Sii 'Ada tofi vtrengarii din clasele primare
De vorbele neghioabe ce ne voptiti cu talc...
Privi urit la Donici ce tot -Meuse milk,
Se sdirping la ceaf i mormài nainte:
www.digibuc.ro
78 Ion Pillat

Vezi, fiule, voi oameni, nu §tifi deck cuvinte.


Ca i copiii care prind fluturi vii pe pagirti,
Le-afi fintuit In suflet cu sboruri de imagini,
$i jocul lor de aripi nebun i ne 'ntrerupt
V'ascunde noaptea sfantà ce doarme dedesubt.
Noi ascultam stain zile la panda, nopfi intregi,
Ca sA' culegem glasul ce tu nu-1 infelegi;
Sam, urmarind tacerea ce vrea sit ni-1 ascunza
Sub fiecare piatrk sub fiecare frunza;
Adulmecam padurea, poiana, iarba
Siimanfa care cre§te i mu§chiul ce tresalta,
$i muntele ce spre cei a lui spinari,
$1 campul care fuge sporind din zari in zari.
Vezi, pestii-ascultil apa i pasarile vantul,
Sobolii orbi, cum bate ca inima pamantul...
Fiinfa noastrA toatA e-o vasta ascultare:
Urechea ne large§te firetile hotare
$i ni le duce pang in cap de univers...
Ce cata 'n van poefii subtili cu al lor vers
Cu ritmuri ¡maw i cantec de silabe
Gaseqte trupul nostru greoi in patru labe...
Scurt se opri cu ochii holbafi la luna plink
Ce prelingea prin geamuri o miere de lumina,
$1 ursu 'n doua labe i cu priviri aprinse,
Spre galbena comoara tot botul 1§i intinse.
Dar suplirata, luna, facandu-se vapaie
$i maturand cu raza-i intreaga mea odaie,
Imi §terse ca fantasme lighioanele lui Donici...
hi potoli mania, §i se-adanci In hronici.
www.digibuc.ro
LINIPEZIMI ARGESENE

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 81

ACUARELA
Nu cuvintele purtate ca argintii
Cei trecuti din mana 'n Diana pe tejghele,
Ar putea srt mi te chieme 'n ochii mintii,
Rau muntean, cu limpezimi de acuarele.

Cum sá dau cu slove negre si tocite,


Jocul fraged: numai apa, numai soare,
Si frunzisul: spumii verde pe rachite,
Si lumina: aur sprinten sub picioare;

Naltul cer primavaratic care manti


Sus la munte, pe ulmet §i pe arinisti,
Norii albi si le adapa turma prima
Vine seara cu-ale umbrelor nelinisti;

Ridicandu-se in noapte: vajnic taur,


Dealul care paste cer de stanjenei;
Si svacnindu-si bobul mic spre closca de-aur,
Stele le svarlite 'n zare pumn de mei;

Case le cu prispil scunda, stand pe labe,


Suri zavozi legati de drumurile-funii;
Toate morile 'n genunchi ca niste babe
Ce albesc pe prundul glirlei panza lunii...
www.digibuc.ro
82 Ion Pillat

Cat asi vrea sa uit de tot abecedarul,


Din taceri sa pot urzi paienienisuri
Sa prind stele licarind pe 'ntreg hotarul
Apelor incremenite 'n luminisuri.

Si, in zori, in vorba-rni noua sa patrunza:


Ceru 'n aripi care calla araturii,
Glasul apei, tactul morii, vantu 'n frunza,
Cucul, ritmic, ca si inima pildurii.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 83

IN PADURE
De sui prin viea 'n floare sus pe deal,
De lasi, pe zari albastre ca un cer,
Ziivoi si duly pädurea de tufani
Iti inveleste 'n umbre pasu 'ncet.
De iii mereu poteca sub frunzis,
De-auzi in suflet ciintecul de cuc
Ne mai dorind orasul greu de zid,
Nici omul de-azi, nici cartile de-acum,
Te-opresti din drumul dus pesie poieni
La un bordei biltriin de pädurar...
$i cilinii toti cum latrii la boier,
0 fatil spune: Tata e plecat
In Valea-Mare, la silvicultor".
Te uiti la ochii ei, la trupul ei...
$i 'fi vin in minte sillcii din zavoi
$i ritul Win de soare, plin de cer.

www.digibuc.ro
84 Ion Pillat

INSCRIPTIE PENTRU NUCUL


DIN VIE
Când toamna si amurgul Isi desveliau tot gândul
Si desbracând iar dealul de straluciri straine,
Ma inalfau pe-altarul colinelor latine
Strabunul si bunicul si tatal tau, de-a-rândul,
Suirä sit' se 'nchine la umbra mea de zeu...
Opreste-ti pasii, vino si tu cu darul greu
De struguri si-I agata de ramurile joase:
Curat sii-ti fie duhul si viile manoase.

www.digibuc.ro
Pe Arget: In silk 85

INSCRIPTIE PENTRU 0 FANTANA


De unde vezi Pitestii i Argesul i tam
Zavoaielor albastre and le imbradi Tara,
De unde prinzi lumina judind pe Raul Doamuei
Prin luncile de aur sub cerurile toamnei,
Acolo unde casa 'si-inalta alb pridvorul,
Prietene, te-aseazii sa-fi murmure isvorul
Si ca Florica toatii in suflet
Mai stai s'auzi trecutul cum cântil in fântânii.

www.digibuc.ro
86 Ion Pillat

ALTA INSCRIPTIE
Tu ce iubesti Florica, stai sa-mi auzi soptirea.
Pe gura mea de piatra, apleacii-te smerit
In svon de apit vie iti canta amintirea
$i casa iar rasuna de glasuri ce-au trait.

ALTA
Apleaca-te o clipa pe unda tremurata,
Pe-oglinda vremii 'n care cu apa toate pier
Sunt rasul si sunt plansul din casa de-altadata
Pe dealul din Florica, la margine de cer.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 87

D0R
Prin ploaie 'n strada plinti de tumult,
I-aud soptirea tainica demult.
De stau buimac, la fie-ce vitrina
Ii vrid in tremur piinza de lumina'.
Pe-al'âturi de 'mi rid fete pe furis,
Zilresc doar salcii svelte 'fi luminis.
Mii duce val-vârtej o gioatii oarbii,
In luncii mä trezesc trântit pe iarbil.
Un trecAtor grail m'a irobrâncit,
Din cer o bareä cade linistit.
Pe-asfaltul ud clipeste-un felinar,
Sal prima stea pe-al apelor hotar.
Cu vuet surd motoare demareazii,
Toti greerii de clacrt se- aseaza.
Un far de-autobuz ma pironeste,
Pe Arges suie luna filrä veste.

www.digibuc.ro
88 Ion Pillat

MARINARUL
Pe povârnise dealul alunecg. abrupt
Ca sg-si opreascg botul de vie tocma 'n vale
Dar sub boltirea vitei oprindu-mg in cale,
Privesc câmpia care adoarme dedesubt.
In abureala serii schimbându-se in mare,
La nesffirsit isi duce un tremurat hotar.
Am ancorat. Acuma sunt bunul marinar
Re'ntors din pribegie la vatra primitoare.
Se 'nalf g. pasnic fumul pe gând si pe dimin,
Se coace tiiingioasa sifirsitului de varg
Dar frunza se apleadi de-o tainicg povarg
Atinsg, când o ploug imbelsugat senin.
Ci sufletul, ce'n vremuri gemù in larg de mare,
Deodatil se trezeste ca vântul in catarg,
anti pânze de corgbii albastrul mort II sparg
Cu aripile albe de berze diliitoare.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 89

ITRAJA
Sorcova,
Morcova,
Sa traiesc,
'ntineresc,
Ca un mar,
Ca un par,
Ca... un... fir...
De... tran-da-fir...

Vraciule, asculta-mi rugal


Vraciule, 1f i poruncesc,
Pan' sa stau sa
din amintire sluga,
De pe fata svarle-mi gluga,
$i in suflet nemurirea
Sa deslege
$i sa lege
Ce e viu din vremea moarta,
Ce ma 'mpinge
Si ma frange
$i ma poartil:
Frunza naoarta."
Mosul prinde voiniceste 'n mama
Bata rabojita dela stalls&
www.digibuc.ro
)0 Ion Pillat

0 'nvârtqte peste cap §i. nazdravan


Tine 'n degete un lung ochian.
Vrei sa vezi?" gege§te §i 'n oglinda
Tari §i mari §i nouri se perinda.
Iatti Arge§ul i viea veehe,
Morfii mei iubifi... §i in ureche
Glasul lor eu râsu-ini impreunit..
Dar pe umbra drumnlui fasuna
Tot mai rar, tot mai departe, tot mai stins:
Ce-am iubit
Si-am indragit
Si s'a sfilr§it,
Ce-am aprins
Si m'a cuprins
Si s'a desprins
Ca un mar,
Ca un par,
Ca... un... fir...
De... tran-da-fir.

www.digibuc.ro
CALENDARUL WEI

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 93

MARTISOR
Privesti de pe poteca ce urea 'n deal la noi,
Din sbor inthia barza cum cade pe zävoi.
Vezi trenul care inträ bled de tot in gara
$i omul care sapä. si plugul care ara.
A nins cu nea de floare pe prunii din livezi
Si muntii dela Rucär cu iarna lor II vezi.
Auzi pe sub podgorü un chine care late&
Te simti legat de toate nu pati urni o pier&
Aceste lucruri simple ce vesnice ifi suntl
Ce sfantä bucurie descoperi in piimânt.
Ce limpede te chiama un cue: odatä, douä
De fiecare datä ti-e inima mai nouä.
De fiecare data mai trainie te unesti
Cu farmecul acestor privelisti câmpenesti.
In garii, iatá trenul a inceput sh miste.
Tali pomii ninsi, pe dealuri ii fluturii batiste.
Galgaitor, din iarbil un sipot s'a trezit.
In tine si prin ramuri e cerul limpezit.
www.digibuc.ro
94 Jon Pillat

Ce riisete, ce chiot pe drumurile viei


Pe unde-au mers puirinii îfi duci i tu copiii.
0 nouri vìaf astazi de viata veche legi.
Dau muguri pretutindeni din vestedele crengi.
Cu apa ei luniina ti-a botezat câmpia.
Ce pace e pe omul in alb ce mpg via,
Pe barza ce se duce pe Arges tot in sus,
Pe-adâncul rost al vietii la care te-ai supus.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 95

PRIER
Bubuitor, furtuna lung pe Zgliol rasuna,
Ca o caleasca 'n goana pe o podisca, tuna.
Cad firele de ploaie si soarele cu acul
Luminii mi le coase ca sa ciirpeascit sacul
Acestor nori zanatici cari lasa tot mai rare
Rubiele transparente, pomantt pe carare.

Miroase gardul viei a iarba si a ploaie.


A tras din nou furtuna cu pusca prin zavoaie,
Dar n'a putut sa. 'mpuste, vezi, pasärea ce are
Po lei pe vârf de aripi si-albastru pe spinare,
Ea sboara, sparge norii, asterne pe botar
Seninul primaverii cu sufletul tau clar.
Departe-s norii negri, iti fluieri câinii sui.
Spre fetele ce sapil cântând in vie, sui.
Zâmbesti la tofi copacii ei astazi ifi sunt ha-0 .
$i uifi de Capita la, de genii, de confrafi.
La Capsa, in bocalul lor de literatura,
Stau gogosari maestrii acrifi de-atdta mil
www.digibuc.ro
96 Ion Pi llat

i castrave¡i discipoli verzui ca murätura:


Doct, picurri ofetul in svarturi. Casca gura
Prin abureala sticlei, din strada, liceene...
Päzea! printre picioare, sbucnind din buruene,

Vatuiul o tuleste de vale... si-a fost dus.


Toti câinii dupa dânsul iar tu privesti de sus,
Itilziind cu hohot, fuga ce 'n riipa se prävale...
au, nu regrefi di' astfel n'ajungi in manuale.

www.digibuc.ro
Pe Arges in slut 97

FLORAR
E Mai si'n codru cucul imi anta drept in fa-fa.
Cu soarele poteca porneste'n dimineatä
Cu drumul 0 pädurea, hai murgule, la deal!
M'oi legiinit in pasul täu legiinat de cal,
Prin panzele luminii zäri-voi de departe
Argesul 0 lunca deschisä ca o carte,
In care slove negre un ard räslet de oi
Insir ä. versuri simple la margini de zilvoi.
0, at asi da ca Domnul sii-mi häftizeasa darul
Sà pot sä le descopär si eu abecedarud,
Dar sunt un om si nu pot cifi dectit cerneala.
Prin frunzele in tremur, o pasäre sineala
Din pene isi aratä sil fie cerul, ea?
Pe värf de deal, striing fretul si mä ridic in sea.
S'o luiim spre Ira lea Popii, s'o luiim spre Valea
Mare,
Spre Isvorani sii mergem? Tot una mi-i. In zare
Negoiul alb m'asteaptä de and copilärii.
Hai, murgule I 0 du-mii, in voe, unde-i stii.
66071 - 7 www.digibuc.ro
98 Ion Pillat

Strilbate o ptidure, coboaril. 0 iar suie,


Ajunge o poianä In cap de carttruie.
La poalele poienii, dosita de arinisti,
0 apii lin 10 mânil strillimpezile linisti.
0 moarà sift, brarfina, uitatii pe ',grail
De oamenii din sate cu holdele de grau.

Dar ,roata ei mai cantil, de apä dusii rar,


..5i macinä polenul luminii din Florar.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 99

CIRE,$AR
Deschide poarta lunii cu cosul de ciresi,
S'au imbräcat ciresii in rosile chmesi
$i zarea in lumina de aur in spre searä.
Auzi cum cânth 'n lunch, lung, roata dela moarh l

Arinii ei din sita usoaril de frunzis


Ii cern pe-oglinda apei luminile furis

$i shgetând penumbra la sthvilarul morii


Se-alungii rândunele si fulgerh. prigorii.

Chlare vii in voie pe bunul buestras


Pe care iarba'n margini de sanf s'o pascrel Iasi.
Ti-au cunoscut prin ramuri mari pilliiria moale
$i'n druni ifi dau binefe cosasi ce merg la vale,
Dar te gandesti la fata inorarului ce are
Obraz ca painea rumen On par mälai de soare.
Te-a§teapth colo'n umbra cea verde sub arfari
A alergat si-si fine cu mina siinii tari
$i mici ce bat odath din douh aripi sub
Chmase, cum ar bate din aripi un hulub.
www.digibuc.ro
100 Ion Pillat

Nici numele, nici neamul nu-I stiistii eä ti-e dragä:


Cu drag 11 culegi gura gustoasä ca o fragä,
Si-un trup de miros proaspät de proaspät mácinis
Pc malul gârlei limpezi se lasá pe prundis.
Se duce apa fata s'o duce ca si ea.
Copita'si bate murgul ce nu mai vrea sä stea.
Incaleci, Ii dai drum.il, scapi pumnii fili
Te duci prin grâul scrii cu dintec de cârstei.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 101

CUPTOR
5i-a pus, se vede, Domnul paintintul in cuptor,
De coace ca o pia sub cer dogoritor.
Prin iarba arsa greed cu Orbit prelung
Tacerea negfarsita a zilei o impung,
Tar apele luminü se joaca pe zavoi.
La iazul scurs dorm bivoli cu botul in noroi,
Dorm oile in roar& eu umbra, sub stejar,
Ca pieirele de moarà dorm boil liinga car,
$i pe sub car cosasii eu capul pe cojoc...
Pe cer, vulturul negru vireaza stand pe loc.
Un fasait de coasii se-aude 'n vre-o poiana,
Dar tace infrieosatil de-a linistei dojanii.
In Welt dar unde-i viintul se 'neearca tocalia,
Dar tace si-ea de teama sá nu trezeasca viea...
In casa racoroasa si cu obloane trase,
In vechea mea odaie vrea visul sit ma lase
Ineet imi deschid ochii sa nu mill'nsele parca;
Trecutul si-amintirea tot gandul mi-I bleared.
www.digibuc.ro
102 Ion Pillat

Pe valuri de lumina las vara s m poarte


tu, biblioteca din vremuri dragi, o carte
rajita cum e cartea ce o citesti tntai,
Sa-i pun iar talismanul deschis la cilpatai.
Din rafturi ian volumul si Robinson Crusoe
Cu papagalu-i verde Ind intra iar in voe.
0, Doamne, ca fovarils de viata tine-mi-I
Pastreaza-mi pan' la moarte un suflet de copil.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 103

GUSTAR
Nu-i var i nu-i toamnh: e vremea and in tine
Pe inserhri senine, un dor de ductift vine,
Când noptile sunt clare i cerul e paharut
De sticlh care z1 hyle cu stelele, ca zarul

Pe drumuri depärtate s prinda


Pe casa prsiiä voi trage greu zh'vorul
$1 voi porni la ceasul and toaca bate rar...
Tàind calare vadul sub lunca din hotar,
Opri-voi murgu 'n spume pe malul rupt de ape,
In ochi sh-mi iau atâta cht sufletul incape:
Zhvoiul plin de umbre, ca un altar colina
Sig]. soare-apune muntii incremenind lumina.
Sorbi-voi haiduceste privirea ph.na'n fund
pe clestaruI serii nu voi lasa, rotund,
Deck un bob de rouá ce hare plapând
stea îmi arde in noapte i in gaud.
Strang bine catu'n pulpe si pinteni dau s'ajung
La hanul vechi ce-atine sub plute drumul lung.
www.digibuc.ro
104 lon Ei Hat

1mi leg de-o pluta murgul si bat in poartd salnic


Ca sii'mi rilsari, voinick hangità stritnan valnic,
Cu ochii de viidanii, cu bratul alb si plin
Sgi-ti cer culcus de noapte si o oca de vin.
Mi-aduci, cu rata friptit pe varzà, vinu'n oalii
Te'ntrebi mirat: Sii fie chiar hanul lui Metnjoalà?"
Dar nu ritspunzi si'n juru-mi e cald, icoanä nu-i,
Miroase a iubire, a mere, a gutui.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 105

VINICER
Ajuns in miez de toamnk dai cu spaimA seamk
Când chiotä culesul in drumul lui spre cramk
Ca despre lucrul viei vorbit-ai prea putin.
Si totusi o, poete uituc ce subiect p1M

De poezie gravii aveai la indemânä:


Cum vita peste iarnä adoarme in Wang
Ca omul dela tarii culcat in tintirira
(Dar taina adormirii acesteia n'o stim);
Apoi Prier and vine pe-a Argesului apä,
Cum siipatorii vita pe dealuri o desgroapa;
Cum tremurá golasä ca pruncul si-o boteazii
Si mierla cu un cântec i soarele cu-o razä.;
Cum coardele le leagA vierul de arac,
Cum taie joarda siabá i lemnul prea sárac...
Dar plânsul sfânt al vitei nu-1 vei cânta tu oare
Cu lacrima lui clarä, de ochi vindecätoare?
Dar despre sulfatare nu pomenesti nimic,
Nici despre boala vitei ce filoxerr zic!
www.digibuc.ro
106 Ion Pillat

Cum vrei atunci, poete, ca un viticultor


Din cartea-ti O. culeagä un sfat folositor:
Pe raftul libräriei, uitatä, o sä. pa'.
Povetile si tâlcul le stiu de mult. 0 cadä
-Cu must de tämitioasä mai bine sä-mi aduci,
in ceardacul casei, in tihn ti. en papuci,
( a Anton Pann de veseli când da de un nerod.
Cu metodologie sä bem al vitei rod.

www.digibuc.ro
Pe Arge.5 in sus 107

BRUMAREL
Cu soarele azi galben ca fagurii de miere
In jurul men se'nchide un mtir boltit de mere.
Din ram eu rup ea'n basme un rod de aur §i
0, porn vriljit de toamnii, nu poti s. mä retii.
Prin ramuri desfâcute uvr de lama mea
atresc comoara viei qi-odihna ei m vrea.
Sub un but= de vitil râmân culcat pe spate
Privesc in gol la cerul cu ape neschimbate.
In Diana hut ciorchina cu bob de chilimbar
Si p ridic spre soare, sus Raza lui au jar
Fantastic o pâtrunde: un lampion aprins;
Ii sug lumina dulce §i focu-i m'a cupiins.
Beau soare Dar un piersic cu bratul gol m'agatii
Si imi lipqte sânul, pietros i mic, pe firth%
Eu il silrut cu dirifü i poama lui cu sfinge
Strope§te piitima§a iubire ce o frânge.
0, toamnii, vriiiitoare mai tare decât moartea
www.digibuc.ro
La tine intru 'n slujb cat m va fine soarta.
108 Ion Pillat

Da-mi frunza ta ce sund cu galbenii clin luna,


Da-mi pe covorul foilor iar coboritul oilor;
Da-mi in zavoi sitarii, pe mir4te ogarii,
$i peste zarea drumului, albastru, sulul fumului;
Da-mi in iatac sulfinii, pe ceruri da-mi lumina.,
$i scâncetul cucoarelor pe lini§tea ogoarelor;
$i cla-mi un nuc stufos, la umbra sa stau jos,
SA scriu pe frun lea glici tot calendarul viei.

www.digibuc.ro
Pe Arge in sus 109

BRUMAR
Pe umeri iei sumanul i fluieri dupa câni.
Poteca suie dealul prin viea din bâtrâni.
S'au Inrosit cireii, Ingalbenirh
Ce strtijue cu bruma de pe Brumar butucii.
Acolo unde chiot i cântec furâ'n toi,
guri de pivnifi ciocanul pe butoi.
Dar soarele s5galnic acoperii cu-aramti
Sindrila potrezit i muschiul de pe eramä

Si raza lui de aur prin corzile de vii


La strugurii luminii te'ndeamnti ail mai vii...
Poete, te Imbatii de-acuma doer cu soare.
Auzi scâncesc In ceruri, lung, sirnri de cucoare.
Dar càinii ttti sburdalnici alungil din tufis
Tiircate cotofene sbucnind in sbor
ambesti amar la pana de nea i de carbune
Glindesti la zile rele, giindesti la zile bune,

La traiul vechi ce calcii cu pasul tau tâcuf


Pe-acest pâmiint pe care de mic l-ai cunoscut,
www.digibuc.ro
110 Ion Pillat

Si te intrebi: ziipadrt a inceput sit cadii?


Sunt iari colofene ca pete de ziipadii.
Te-opresti siili razimi dorul de ulmii fit'rii foi.
Te-opresti sali fluieri cainii si toamna inapoi
'
Ravin in goaná cilinii, dar toamna nu mai vine
Sti-ti culce la picioare credinfa ca un &line.
Si singur cu poteca si cilinii iar cobori
Sub ceru'n care-a krill sancesc prelung cucori.

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus iii

U NDRE A
De eri albine albe pe viea ta roiesc
Toti prunii i toti merii in iarng infloresc.
Petalele cu aripi de ghiatg cad domoale
Pe un covor mai male ca iarba cea mai moale.
S'au uters din fata tarii i drumuri e poteci
Stg Argesu'n zgvoaie cu tglpile lui reci
Si nu cuteaza mosul pe prund mgcar un pasc
Isvoarele cu barba in turturi au rgmas
$i strasing fáciindu-si la ochi cu palma mtinii,
Tot eguttind cgrarea, stg cumpäna fgntânii.
Auzi întâi un sgomot, apoi deodatä clar
Ca piegturi de ploaie pe-o apg de clestar.
Sunt clopoteii ascultg-i bine cum
0 flamurg de sunet iti fluturg pe drum.
Aproape, mai aproape, sub deal, la deal, pe deal,
10 sung la ureche o toacg de metal...
Dar in odaia cramei cu focul in ciimin,
Aduci pentru prieteni urciorul cel mai plin.
www.digibuc.ro
1 12 Ion Pi llat

Te-asezi cu ei la masii, citesti si procitesti


$i vinul vechi s'i. vinul mai nou cel pritocesti.
Butucii ard in sobil cu trosnet si scântei.
Din rodul viei tale esti bucuros sä bei
Cucernic pentru oaspeti ridici câte-o bärdacii,
Pe fratirn poezie nu-i uiti cu cana seacä.
ca poet al viei serliându-i sfântul hram,
Inchini pentru Horatiu, Virgil si Francis Jammes.

www.digibuc.ro
Pe Argeq in sus 1 13

GHENAR
Perdelele's Itisate §i lämpile aprinse
Frumosul vers anume II chiemi acum. in minte.
Vre-un critic sit' te'nvete, discipol sti te facil
Estetului, din milli, inchinii-i o btirdacil.
Gandqte-te la omul acela din Mirce§ti,
Senin la gura sobei ca tine il iube§ti.

Dar lasti, desmortitti din somn de focul tilu,


Sti sbiirntie o muscti lovindu-se mereu
De limpezimeiinchisit a geamului, pe care
Nu toti sit' o priceapil vezi bine sunt in stare.
Ghenar veal cu viintit amurg i roii zori...
Si mil gändesc di dacil ai fi qi vânätor
Te-ai duce dupil iepuri in lunca ta ce este
Sub chiciura din sálcii poiana din poveste.
Si. i-ai gtisi sub tufe pititi, ca bulgtiri mari
De-omtit, ciulind urechea deodatti la ogari.

In 1ini0ea deplintl a iernii se aude


Impu§ctitura tare cu lungi ecouri surde.
www.digibuc.ro
1 I4 Ion Pillat

Wiciesul eel mai negru te miri de-a inflorit?


Nu si-a nisat doar viata un iepuras rgnit.
Priveste-l: pe cearceaful zripezii se sfIrseste
Ca un copil cuminte ce 'n patul lui boleste.
De-aceea, stiu, tu pusca in Waal nu vei lua
Vei recitl poetii iubiti la vatra ta.
Srn serile de iamb.' tihnit vei astepta,
Din must vin clar, din suflet vers lirnpede, siu
dea.

www.digibuc.ro
Pe Arge§ in sus 1 15

FAURAR
Pc dealurile ninse mergi astilzi la pi-Ware,
Cobori spre Valea Mare sub cerurile sure,
$1 fagi cu coajii alb5, la sipotul de leac,
Ca stranii colonade de tcmplu se desfac.
Te-opresti sii bei din apa curatà ce da vialä:
Iti spune pklurarul: E sipot sfânt, nu 'nghiatii.
5i dii sii chieme basmul vechi al isvorului...
Dar nu-1 asculti, ii-e gândulvezi tula fata lui.
Iti amintesti bordeiul poienii, toiul verii,
5i câinii care latrii doar, doar o sit' te sperü,
Si fata rästirità: in drum ca din piimânt,
5i ploaia de luminii a soarelui in crâng.
51 gardul viu si umbra pädnrii tremurate,
Potecile, rilscrucea iti amintesti de toate;
De muschiul cald pe râpa de unde 'n codru vezi
Colinele albastre ca vii si cu livezi,
De guruitul dulce-al porumbului siilbatic,
www.digibuc.ro
De fata- mai sfioasil ca un porumb siilbatic,
116 Ion Pil lat

De serile sub fagii prieteni când o stea


Se anina de frunze ca fata sg. mai stea...
Iti aminie§ti de -Wale vezi toate: ochiul,geana...
Mo§ Pavel, ce-ti mai face, de-acum un an, Beane!
Boierule, am dat-o dupa un cârciumar
De prin Lere§ti; e omul chiabur.,. Auzi doar rar
Cum sung. §i rgsung, departe, In pgdure,
Auitor, a moarte departe o secure.

www.digibuc.ro
aNTECE DE DEMULT

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 1 19

DRUMUL STRAMOSESC
In searti brazü lung soptesc
Si sta. telega 'n poartii.
S'asterne drumul strilmosesc,
Iar dorul lui ne poartii.
Luceferi ard de veghe sus,
Pre lung talanga sun5.
lsvoarele povesti ne-au spus
Tesute 'n mreji de lung..
Departe, caii merg intins,
Potcoava 'n noapte
Iar drumul tot e parcii nins
Stropit cu stropi de lung.
Zgpadg n'a cgzut pe drum,
Dar a brumat in mine.
Doar brazii mari viseazii-acum
Un dor din vremi strane.
1908

www.digibuc.ro
120 Ion Pi Ilat

AMURG
Strunele vioarei tale plângeau.
Un cântec foarte vechi
Se legna pe ele.
Veneau din vale adieri,
Venea din lunci
Miros de fin cosit 0 ud de ploi.
lar trandafiri subfiri, umplând cerdacul,
Spre tine aplecafi ca spre lumina,
Petalele râcoritoare le scuturau u§or.
1908

www.digibuc.ro
Pe Arges In sus 121

INSERARE
Iar sbarnie cobza in vuiet usor,
S'aprinde pe cerFi lin nor dupii nor,
$i plopul afara se tânguie 'n vânt.
Domol te cuprinde al serii descânt..
1909

www.digibuc.ro
1 22 ion Pillat

CANTEC DE TOAMNA
Lin frunzele cad, plâng apele 'n vad,
Lung buciumul toamnei in noapte r5sung.
Prin ramuri de tei nind molcum scântei,
Isi cerne vrajirea vapae de lung.
Tree nori dupii nori in veci calatori
Pe 'ntiusele sesuri in sboruri desarte.
Pe-al inimii gol s'asterne domol
Durerea trecuta ca frunzele moarte.
1909

www.digibuc.ro
Pe Arge§ in sus 123

CANTEC IN NO APTE
Prin nucii din vie,
Pe plopii din zare e stins asfintitul
Dar stiiruie 'n mine
$i 'n geamul deschis al ferestrii,
In razil târzie.

De la cules, arare ori,


Un cântec vechi mai vine inch."...
Adusä 'n vânt §i. dusä 'n vânt,
Ce catä vremea de demult
Cif ¡deli ei, de 'mi cântii?
$i glasuri de fete, in chiot, pe drum
Coboarii la crama din vale.
Mai sciirgie prelung un car
Sub dealuri date cu lunfi,
Pe-urcupri ninse de var.
1909

www.digibuc.ro
124 Ion Pi Hat

NOCTURIVA
Pace pe noi, glue de cimpoi 0. lung.
Isvoare plâng: departe'n Wing räsunil.
Prin codruI Dins, ce cant s'a afins pe strunä?
Timpul trecut, in ochi, tâcut s'adunii.
NM

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 125

ALT CANTEC
Iti lasrt mânile tale
In ale mele usor.
A nins pe tttmplele tale
Amurgul ne-asteaptil 'n pridvor.
$i fruntea ti-o lasa usure
De tot pe umárul meu
Ascultii cum sunki 'n piidure
Trecutul din bucium mereu.
1 9 10

www.digibuc.ro
126 Ion Pillat

IN PRIMAVARA...
In primiivaril au sosit sa-mi cânte la fereastra
Din fluer, din cobzii, din nai:
Nadejdea, credinta, iubirea albastrii
Aduse de veselul Mai.
Fâceau o larm m'au trezit din lunga mea visare
Le-am aruncat un icusar;
S'a dus taraful cerându-mi ertare
$i tot l-a§tept sit Tina iar...
1910

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus I 127

VISAI DE 0 CETATE...
Visai de o cetate la margine de marl..
Trec peste ea cocorii sburtind spre alte tali.
Pe cer pier nori târându-si penumbra le piimiint,
Fug legiiniind cornii catargele in vânt.
Intrai facut intr'ânsa, umblai in lung si 'n lat:
Se intilf a doar murmur de ape, departat.
Urcai pe scuri de piatrii in turlä pildii 'n nori:
Se auzea doar freamt de aripi de cocori.
1911

www.digibuc.ro
12+3, Ion Pi Bat

SUB PLOPII 'N SIR...


Sub plopii 'n sir
Ce se desie
In goana lor spre zare,
Pe calu-mi alb,
Sub cer rozalb
Pornii in cutezare.
Zi dupfI zi
Se imbulzi.
An dupa an se-alunea.
Spre-un rilsiirit
Ne 'ntrezlirit
E cale Inca lunel.
Sub plopii 'n sir
Ce se &sir'
Sub raze lungi stelare,
Am intillnit
Un om cernit
La pas venind &glare.

Mergea tlicut
$i n'avea scut,
De mult pierduse spada.
Wanit era
$i sangera
Cu fata ca zapada.
www.digibuc.ro
Pe Arge§ in sus 129

Zadarnic vii
Cu doruri vii,
Cu inimil de nalba!"
Ciudat mi-a spus
.Si spre apus
S'a dus cu steaua alit
1913

66071 - 9 www.digibuc.ro
130 lou Pillat

TREI CALARI
Când pe turlele cetâtii medievale
Flori de umbr a. linistite s'au liisat,
Sun& tropot si riisurai 'n vale,
Ca un cântec bâtrânesc si mäsurat.
Tree sub portile boltite din cetate,
Pe-un cal negru, pe-un cal alb si pe-un cal murg,
Trei cältiri cu suflete ciudate
$i cu umbrele lungite de amurg.

Au pornit cu noaptea largâ inainie:


Uinta unul ca si soarele in zori,
Altul ca 'nserarea pe morminte
Piírasite de iubire si de flori.
Dar al treilea cuvinte de lumina
$i de umbrä nu rosteste, ci ficut
Isi ascultä inima lui pling
De nrideidea si durerea din trecut.
1914

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 131

DIN BRETANIA
asufele ceditilor bretone,
Cu spate-adus si soapte guturale,
Se 'nclinti 'n umbra 'naltei catedrale.
In zori de zi se imptlnzeste marea.
Prin neguri zabrelite de lumina,
Bat clopote, blajine, in surding.

Nevestele pescarilor ce plead.,


Nu se bocesc, nu fluturtt batiste,
Simfind prelung cum se goleste zarea.
Si in amurg, purtând copilu 'n brate,
Mai stau pe fuirmul mtirilor bretone,
Ca pe vitralii stersele Madone.

1915

www.digibuc.ro
132 Ion Pillat

IN PREAJMA NOPTII
In argintate zale
PAraele s'au prins.
Pe-a stelelor petale
Argint brumat a nins.
Ee -tail de lumina
Viseazti luna pling?
A inflorit cu stele
Al noptilor copac
Si dorurile mele
In taina se desfac
Ca flori pe o tulpina,
Lumin cu
In pacea nevisatA,
De ce mi s'a trezit
0 inimä curata,
Si 'n sbor nettirmurit
Un suflet de luminA
Senin ca luna
aind trupul ce m poartii
Ii duce, tristA za,
lubirea lui: o moartA
Cu ochi de peruzea,
0 moartil fArri vina
Spre vesnica
1915
www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 133

PE PA JITE
cum goalä te-ai oprit pe pragul
de cer, de iarbii §i. lumina,
Visez, ori ji-ai schimbat aevea
involtul trup Inteo tulpinä?
Ca ramuri brate Impacate
Intinzi uitând de dor, de urä,
Si pärul -Ulu in vânt rämâne
purtat in chip de frunzaturä.
infilwratti 'n tineretea
copacilor din primävarä,
In tine ca sub nuwhi isvorul
se urea seva i coboaril...
1916

www.digibuc.ro
134 Ion Pillat

IN LUNA IN CARE PALESC...


In luna in me pitlesc trandafirii
Pe vestede scoarle de foi ruginii,
In inima trisfa indemnul iubirii
Fosneste si-asteaptii s. vii...
In luna in care pillesc trandafirii...
$i vise si doruri, ce nu le mai stii,
In ploaia de aur, aduc aniintirii
Brumatele roade a florii de-o zi.
Aprinsil pe ramul iubirii,
Cu vise, cu doruri ce nu le mai stii...
E luna in care palesc trandafirii...
1916

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 135

IN PARC
and am venit tiirziu ca sa te caut
In parcul imbracat in frunza hit&
In parcul napadit de ierburi rele
Departe, pe-o carare neuinblatii,
Zarii pe Zeul Toamnei trist si singur.
Cum alergam cu dorul de-alta data
Purtand in suflet rediurile verzi
$i cerul clar si iarba cu zorele
Si visul viu, in care sit' te pierzi,
Am stat pe loc legat de-o melodie.
Si Zeul Toamnei, pe un nai de aur,
Imi falmacià trecutul lu surdina:
$i soarele se stinse prin frunzare,
Palind facet cu galbena. lumina,
Cand cerul isi coclì, in zari, arama.
1918

www.digibuc.ro
136 fon Pi Ilat

CLOPOTE SUNA...
Clopote sung...
Dar pentru cine?
Dormi. Noapte bung,
Suflet de plumb.
Stele de-acuma...
Dar pentru cine?
Lacul si bruma
Lunii pe el.
Nourii repezi...
Dar pentru cine?
Sillcii si lebezi,
Nuferi si-un crin
Singur pe lume...
Dar pentru cine?
Alb, ca din spume,
Su flet de plumb.

1919

www.digibuc.ro
Pe Arges In sus 137

TREI INGERI
Trei 1ngeri sboarii 'n asfintit;
Doi tac 0 unul a grttit:
E 1ini0ea atitt de mare..,
Aud cum se deschide-o floare.

Trei lageri sboaritn asfintit;


Doi tac 0 unul a §optit:
E lini0ea atilt de Wind...
Aud cum stelele 10 cântri.
Trei ingeri sboaril 'n asfintit;
Toti tac 0 unul s'a gaud&
Ce sgomote înfrioNate...
Aud o inimit cum bate.
1919

www.digibuc.ro
138 Ion Pil lat

COMM, SI STEAUA
In geamul inserärii
0 stea a strälucit,
Aproape de copilul
Cu fruntea pe fereasträ...
Si maim lui atinge
In dorul fericit
Fiinta de sclipire
Pläpiindii si albasträ.
I9IS

www.digibuc.ro
Pe Arges in sus 139

PORUNCA
Deschide-te naturii ca mugurul luminii,
Si sparge inchisoarea ingustului thu trupl
Simtirile sii-ti fie albinele gradinii,
Brazdfind in sbor viizduhul cu aurite linii
Si soarele sil-1 prindh in mierea unui stup.
-
1918

www.digibuc.ro
140 Ion Pi ilat

Dorind ca aceastit noug editie de Pe Arge§ in sus


sg fie definitivii, m'arn ggndit sä adaog cgrtii mete
din 1923, poeziile de aceeasi inspiratie apgrute mai
tärziu. Astfel am luat volumului Limpezimi (1928)
pe lângä ciclul Calendarul viei", poeziile grupate
aid sub numele de Lirnpezimi argesene", cu inter-
oertirea numai, pentru o mai bung con venientg, a
Cântecului in toarnnir cu poezia Acuarelg". La fel
am cornplectat ciclul Florice asa cum a fost tipgrit
in 1926, in volumul de lux ilustrat de Stefan Po-
pescu.
Din poeziile mai vechi socotind ca ele vor con-
tribui sä lgmureascg oarecum drumul parcurs spre
realizarea almosferei poetice din Pe Arge§ In sus
am reluat ciiteva sub titlul de Cântece de demult".
Le-am datat, irnpreunä cu celelalte bucái scrise ina-
inte de rgsboi, pentru o mai bung intelegere a acestei
evolutii.
In ce prim.* forma versdrilor, am revenit pentru
unele din ele, la textul intgii lor publicgri. Poemul
Bgtranii", I-am reprodus in varianta sa din urma,
inult prescurtatg si, sper, mai unitarg. Din versiunea .
anterioarg am pgstrat, ca o poezie de sine stgtgloare,
doar Ursul lui Donici". Am scos insg din cuprinsul
cartii Searg la Miorcani"', sträinä pe Arges.
Ciclul Florica" a fost scris In anii 1920 si 1921;
Bgtränii" in 1918 si terminati mai târziu; tot in 1918:
Aci sosi pe oremuri", Jucgrii", Septemorie"; in
1919: Toamnii" i Cina cea de taing"; in 1921: Cti-
torii"; in 1922: Acuarele i Timpul"; in 1923-1926:
Calendarul viei" Limpezimi argesene".
Mai, 1936. I. P.
www.digibuc.ro
CUPRINSUL
Pag.

1. Ctitorii 3

Florica
2. I»chinare 7
3. Florica 9
4. Mormitntul 10
5. Varful dealului 11
6. In Nie 12
7. Castanul eel mare 13
8. Radacini 14
9. Ciresul 15
10. Spre Isvorani 16
11. Padurea din Valea Mare 17
12. Cucul din Valea Popii 18
13. La zävoi 19
14. In luncrt 20
15. Parcul Golestilor 21
16. Lumina, iarna 22
17. Biserica lui Horia 23
18. Casufa din copac 24
19. Casa din deal 25
20. Camara de fructe 26
21. Odaia bunicului 27
22. Ochelarii bunicii 28
23. Capela 29
4. Odihna tatii 30
25. Sträinul 31
26. Comoara 32
www.digibuc.ro
27. Adio la Florica 33
142 Cuprinsul

Pag.
Toamna amintirii
28. Copil de-odinioaril 37
29. Septemvrie (I) 38
30. Septemvrie (II) 39
31. Septemvrie (III) 40
32. Cina cea de taina 41
33. Toamnii 42
34. In crama 43
35. Timpul 44
36. Cântec in toamnä 49
Trecutul yin
37. Inapoiere 51
38. Jucarii 52
39. Drum de noapte 55
40. Aci sosi pe vremuri 56
41. Batrânii 58
42. Ursul lui Donici 75
Limpezinii argefene
43. Acuarelil 81
44. In padure 83
45. Inscriptie pentru nucul din vie 84
46. Inscriplii pentru o fântânii 85
47. Dor 87
48. Marinarul 89
49. Vrajil 89
Calendarul viei
50. Marfisor 93
51. Prier 95
52. Florar 97
53. Ciresar 99
www.digibuc.ro
Cuprinsul 143

Pag.

54. Cuptor 101


55. Gustar 103
56. Vinicer 105
57. Brumarel 107
58. Brumar 109
59. Undrea 111
60. Ghenar 113
61. Faurar 115

Cfintece de demult
62. Drumul stramosesc 119
63. Amurg 120
64. lnserare 121
65. Cantec de toamna 122
66. Cantec in noapte 123
67. Nocturna 124
68. Alt cantec 125
69. In primavara 126
70. Visai de o cetate.. 127
71. Sub plopii 'n sir. 128
72. Trei calari 130
73. Din Bretania 131
74. In preajma noptii 132
75. Pe pajiste 133
76. In luna in care pillesc.... 134
77. In pare 135
78. Clopote sung-. 136
79. Trei ingeri 137
SO. Copilul si steaua 138
St. Poruncil 139

www.digibuc.ro
Catalogul in ordinea alfabetica

No.

Maior Petra. Dialogul pentru inceputul


limbii romane. Cu note biografice
o scurta analiza introductiva de
Alex. I. Stoicescu 1176
Maiorescu T. Nuvele l schite, traduced 10
Ma lot Hector. Singur pe lume. Cu
stratii. Roman duios pentru tine-
rime, trad. de Haralamb G. Lecca 978-984
Marcu Alex. Dictionar Roman-Italian 1306-1320
Madan I. Fl. Pasarile noastre i legen-
dele lor. 2-2 b.
Mark Twain. Ramasag intre miliardari
alte schite 397-8
Drepturile femeii 799
Martinescu Asim Th. Lenin, Mussolini,
Mustafa Kemal 1256-1257
Masoch Sacher. Hadaska 644-45
Maugham Somerset. In Oceanul Pacific:
Ploaie: Rege la Talua (2 nuvele
extraordinare), trad. de V. Deme-
trius 1234-1235
Maupassant. O vieata, (romanul unei
femei deziluzionate in dragoste)
trad. de H. Lecca 523-6
romanul arivistului bru,
tal l triumfator (volumul legat) 640-3 b.
Duminecile unui burghez 400-400 b.
D-ra Pin, nuvele 519-519 b.
Nuvele alese 314
Inima noastrd (roman) 176-78
Ulcica, nuvele 488
Tare ca moartea, roman complet C06-609
Maupassant, Richepin e Gill. De demult,
Steaua
Michelet Jules. Romania, Roma, Pisa 8

www.digibuc.ro
www.digibuc.ro

S-ar putea să vă placă și