Sunteți pe pagina 1din 5

CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL DE EFICIENTA TERMICA “G”

IMOBIL LOCUINTA P+1E+M

Amplasamentul cladirii:
Localitatea: Bucuresti, zona climatica: II.
Parametrii de calcul:
- aer exterior: -temperatura conventionala te = -15˚C

Determinarea rezistentelor termice specifice ale elementelor de constructie opace


(ANEXA 1)

Rezistenta termica specifica a unui strat omogen


R= δ / λ b [m2K/W] δ – grosimea stratului
λ- conductivitatea termica de calcul a materialului
b- coeficient de tasare
Rezistenta termica specifica unidirectionala
Rtot=Ri + ΣRj + Re= +ΣRj +
αi =8 W/m2K
αe=24 W/m2K
Coeficientul de transfer termic unidirectional
U= [W/ m2K]
Rezistenta termica corectata
R’= r R r = 0.85 perete exterior (din Normativul C107)
r = 0.9 planseu sub pod
r = 0.9 planseu parter
Coeficientul de transfer termic corectat
U’= [W/ m2K]

Rezistente termice normate


Rnec= max [Rcf nec, Rcd nec, Rec nec] -rezistenta termica necesara

Rezistenta termica determinata din conditia de confort:


Rcf nec = Ri = 1/8 * = 0,729 m2 K/W
θr = +9,3 ˚C la θi = 20 ˚C si φ = 50% (C107/ 3 Anexa B )
θr – temperatura de roua
θi – temperatura interioara
θe – temperatura exterioara
φ – umiditatea relativa

Rezistenta termica determinata din conditia de condens :


Rcd nec = Ri = 1/8 * = 0.45 m2 K/W
Rezistenta termica determinata din conditii economice:

Rec nec = 3 m2 K/W pentru planseu sub pod (C107/ 1)


Rec nec = 1.4 m2 K/W pentru perete exterior
Rec nec = 4.5 m2 K/W pentru planseu parter

Rnec= max[0.729, 0. 45, 3] = 3 m2 K/W pentru planseu sub pod


Rnec= max[0. 729, 0. 45, 1.4] = 1.4 m K/W pentru perete exterior
2

Rnec= max[0. 729, 0. 45, 4.5] = 4.5 m2 K/W pentru planseu parter

Verificarea izolatiei:

Tabel 2 - Perete exterior


λ R b
Nr. Material δ [m] [W/mk] [mpK/W] S24[W/mpK] D [-] [-]
1 Tencuiala din mortar de ciment 0,02 0,93 0,022 10,080 0,217 1
2 Zidarie caramida 0,25 0,21 1,190 9,510 11,321 1
3 Izolatie termica polistiren celular 0,15 0,04 3,409 0,210 0,716 1,1
4 Tencuiala din mortar de ciment 0,025 0,93 0,027 10,080 0,271 1
ΣR 4,648

R corect
  Perete ext.
2
ΣR [m K/W] 4,648
Ri [m2K/W] 0,125
Re[m2K/W] 0,042
Rtot [m2K/W] 4,815
U [W/m2K] 0,208
r 0,85
R' [m2K/W] 4,09

La peretele exterior grosimea stratului de izolatie de 15 cm este suficienta :


Rnec <R’PE 1.4 m2 K/W < 4.09 m2 K/W
Tabel 1 - Planseu sub pod
R b
Nr. Material δ [m] λ[W/mk] [mpK/W] S24[W/mpK] D [-] [-]
2 Placa de beton armat 0,1 1,62 0,062 15,360 0,948 1
3 Sapa de egalizare din beton 0,08 0,46 0,174 5,790 1,007 1
4 Bariera contra vaporilor 0,008 0,17 0,047 3,280 0,154 1
8 Izolatie termica polistiren celular 0,15 0,04 3,409 0,210 0,716 1,1
ΣR 3,692

R corect
Planseu sub
 
pod
ΣR [m2K/W] 3,692
Ri [m2K/W] 0,125
Re[m2K/W] 0,125
Rtot [m2K/W] 3,942
U [W/m2K] 0,254
r 0,9
R' [m2K/W] 3,55

La acoperis grosimea stratului de izolatie de 15 cm este suficienta:


Rnec <R’terasa grea 3 m2 K/W < 3.55 m2 K/W

Tabel 1 - Planseu Parter


R b
Nr. Material δ [m] λ[W/mk] [mpK/W] S24[W/mpK] D [-] [-]
2 Placa de beton armat 0,1 1,62 0,062 15,360 0,948 1
3 Sapa de egalizare din beton 0,08 0,46 0,174 5,790 1,007 1
4 Bariera contra vaporilor 0,008 0,17 0,047 3,280 0,154 1
5 Sapa din mortar de ciment 0,03 0,93 0,032 10,080 0,325 1
6 Hidroizolatie 0,015 0,17 0,088 3,280 0,289 1
7 Pietris 0,3 0,26 1,154 3,770 4,350 1
8 Izolatie termica polistiren 0,2 0,04 4,545 0,210 0,955 1,1
ΣR 6,102

R corect
Planseu
 
Parter
ΣR [m2K/W] 6,102
Ri [m2K/W] 0,125
Re[m2K/W] 1,000
Rtot [m2K/W] 7,227
U [W/m2K] 0,138
r 0,9
R' [m2K/W] 6,50

La planseul parterului grosimea stratului de izolatie de 20 cm este suficienta:


Rnec <R’terasa grea 3 m2 K/W < 6.5 m2 K/W

Verificarea criteriilor de performanta energetica a cladirii


Coeficientul global de izolare termică a unei clădiri (G)

G= + 0.34*n [W/m3K ]
Unde: L - coeficientul de cuplaj termic, calculat cu relaţia :
L= [W/K]
τ - factorul de corecţie a temperaturilor exterioare [ - ];
V - volumul interior, al clădirii [m3];
R'm - rezistenţa termică specifică corectată, medie, pe ansamblul clădirii, a unui element de
construcţie [m2K/W];
A - aria elementului de construcţie [m2], având rezistenţa termică R'm;
n -viteza de ventilare naturală a clădirii,respectiv numărul de schimburi de aer pe oră[h-1].

A = ΣAj ariile elementelor de construcţie care intră în alcătuirea anvelopei clădirii şi


anume:

Aria plaseu sub pod : AAcop =134 mp


Aria peretilor exterioare: APE =275.1 mp
Aria tamplariei exterioare : AF+U = 65.6 mp
Aria planseu parter : Aplsol = 134 mp

LTE = = = 37W/K τTE = = 0.9 din normativul C107/1

LPE = = = 67 W/K τPE = 1


LF+U = = = 72 W/K τF+U = 1

Lplsol = = = 20 W/K τsol= 1

m – coeficient de masivitate termica


mpi = 1 kg/ mp -elemente de
constructie interioare
mpe = 1.225 – 0.05 D = 1.225 – 0.05* 5.85 = 7.705 kg/mp -pentru pereti
exteriori
mi = 1,2 kg/mp -ferestre si usi
exterioare

Volumul total al cladirii: V=1065 m3


Numărul de schimburi de aer pe oră [h-1]: n= 0.6 din Anexa 1 C107/ 1 pentru:
 clădire individuală
 moderat adăpostită
 clasa de permeabilitate moderata

G= + 0.34*n = +0.34*0.6 =0.404 W/m3K


G = 0.404 W/m3K
GN = 0.49W/m3K si A/V ≥ 0.6 din Anexa 2 C107/ 1
Verificare : G ≤ GN
Nivelul de izolare termica al cladirii este corespunzator.

S-ar putea să vă placă și