Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES-VERBAL DE CONTROL

în fază de execuție determinantă pentru


rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor

încheiat astăzi:______________

Nr. de înregistrare la societatea de construcţii controlată

Ca urmare a verificării la obiectul Construire abator si unitate de procesare a


carnii in satul Ineu din cadrul obiectivului CONSTRUIRE ABATOR SI UNITATE DE
PROCESARE A CARNII IN SATUL INEU ce se realizează în baza autorizaţiei de
construire nr. 2/09.02.2021, valabilă până la data de 09.02.2024(36 luni), eliberată de
Comuna Carta, ce se execută în baza proiectului nr. 1586/2020 – 275/2020 elaborat de
S.C. Arhitectura S.R.L. – Miercurea Ciuc verificat de:

Numele si prenumele Atestat nr. Pentru cerințele


ing. Sata I. Ignacz 126 A1, A2, A3, A11,

la faza determinantă:
FAZA PREMERGATOARE TURNARII BETONULUI PT. PLANSEUL PESTE PARTER,
VERIFICARE ARMARE PLANSEE SI GRINZI COTA +3.65

în prezenţa:
- investitorului Asociatia Coposesorala TERCS INEU
reprezentat de dirigintele de şantier Zsok Szilárd
cu autorizaţia nr. 00023765
- proiectantului de specialitate S.C. Gloriett Projekt S.R.L.
reprezentat de ing. Sűveg Botond

- executantului
S.C. IMPEX AURORA S.R.L.
reprezentat de șef șantier ing. Elekes Károly
respectiv de responsabilul tehnic cu execuţia:

Numele si prenumele Atestat nr. Domeniile atestate


ing. Balázs Bécsi József 00001653 1.1

În baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi


completările ulterioare, a Procedurii privind controlul de stat în faze de execuţie
determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor – indicativ PCF 002,
aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.
1.370/2014, a reglementărilor tehnice în vigoare, a controlului efectuat asupra lucrărilor din
teren și a documentelor privind calitatea materialelor și a elementelor de construcții și a
instalațiilor puse în operă, privind calitatea lucrărilor constatate de investitor, executant și
proiectant cu prilejul verificărilor efectuate în baza obligațiilor legale și contractuale,

1
Se constată că :
- SUNT / NU SUNT respectate detaliile de execuţie prevăzute în planşele nr.
…………………………………………………………………………………………….…
- SUNT / NU SUNT respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare:
Legea nr. 10/1995
-
SUNT / NU SUNT asigurate condiţiile de continuare a execuţiei lucrărilor
…………………………………………………………………………………………….

MENŢIUNI SPECIALE : ………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

În baza celor de mai sus


SE ( NU SE ) AUTORIZEAZĂ
CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

Prezentul proces verbal s-a întocmit în .................... exemplare, câte un exemplar


pentru fiecare semnatar.
Factori Funcția Numele și prenumele Semnătura și
responsabili ștampila

Proiectant de
Proiectant: ing. Sűveg Botond
specialitate

Șef șantier ing. Elekes Károly

Executant:

Responsabil tehnic ing. Balázs Bécsi


cu execuţia József

Beneficiar: Diriginte de şantier ing. Zsók Szilárd

S-ar putea să vă placă și