Sunteți pe pagina 1din 19

PFA, Micro sau Impozit pe profit?

Taxe și contribuții sociale datorate de firme în 2023.


Avantajele și dezavantajele fiecărei forme de organizare.

ContApp
Platforma de management fiscal-contabil
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

Cuprins

1. Cod fiscal 2023. Taxe și contribuții datorate de contribuabili

1.1. Impozitul pe venitul realizat în 2023 de persoanele fizice

1.2. Salariul minim brut pe economie in 2023 este de 3.000 lei

1.3. Contributia de asigurari sociale (pensie) – CAS 2023

1.4. Contributia pentru asigurari de sanatate – CASS 2023

1.5. Impozitul pe veniturile Microîntreprinderilor

2. PFA vs Micro vs Impozit Profit. Avantaje și dezavantaje. Soluția optimă pentru 2023.

2.1. Costurile de înființare

2.2. Codul CAEN (Clasificare Activitatilor din Economia Nationala)

2.3. Personalitatea juridica

2.4. Gestiune contabilă și fiscală

2.5. Impozitul pe venit

2.6. Disponibilitatea venitului

2.7. Contributii sociale

2.8. Taxa pe valoare adăugată – TVA

2.9. Activități de consultanță

2.10. Radierea de la Registrul Comertului

2.11. Tabel comparativ PFA vs Micro. Care este soluția optimă?

2.12. Comparație din punct de vedere fiscal

2.13. Concluzii

3. Obligația unei persoane fizice de a se înregistra fiscal.

3.1. Venituri ocazionale

3.2. Caracterul de continuitate

3.3. Conform codului Fiscal

3.4. Înregistrarea în Registrul Comerțului

3.5. Înregistrarea la ANAF

4. Când ai nevoie de contabil pentru activitatea ta

5. ContApp.ro și Ghid PFA. Te învață să-ți administrezi activitatea ca un EXPERT CONTABIL!

5.1. ContApp. Platformă de administrare online pentru PFA și Profesii Liberale.

5.2. Ghid Complet pentru administrarea PFA și a Profesiilor Liberale.

5.3. Ghid complet pentru administrarea activității. Pentru PFA, PFI, ÎI, ÎF și Profesii Liberale.

5.4. Cat costă ContApp și Ghid PFA?

1/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

Cod fiscal 2023. Taxe și contribuții datorate de contribuabili


Persoanele fizice pot desfășura activități economice organizate ca Activități Independente, fără personalitate juridica, sau
sub forma de Societăți Comerciale.

I. Persoanele fizice pot obține:

Venituri din activități independente, organizate ca:


PFA – Persoana Fizica Autorizata,
II – Întreprinderi Individuale,
PFI – Persoana Fizica Independenta,
IF – Întreprinderi Familiale;
Venituri din profesii liberale înregistrate la ANAF si la organizațiile profesionale de care aparțin;
Venituri din drepturi de autor;
Venituri din cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, castiguri din investitii, venituri din agricultura silvicultura,
piscicultura, venituri din alte surse, venituri din străinătate;

II. Sau pot înregistra o societate comerciala care, din punct de vedere fiscal, se împart în:

Microintreprinderi, societati comerciale care au cifra de afaceri de pana la 1 milion de euro si cel putin un salariat la
31.12.2022;
Societati comerciale care nu au salariati la 31.12.2022 sau au cifra de afaceri mai mare de un milion de euro, (sau
nu opteaza pentru regimul micro);

ATENȚIE! Pentru veniturile obținute în 2022, se aplică prevederile Codului fiscal din 2022. Pentru veniturile
obținute în 2023 se aplica noul Cod Fiscal, modificat de OUG 16/15.07.2022 și următoarele. Până la data de
25 Mai 2023, se completează capitolul I din Declarația Unică 2023, unde definitivăm impozitul și contribuțiile
sociale datorate pentru veniturile obținute în 2022, ca urmare, aplicăm Codul fiscal din 2022. La capitolul II din
Declarația Unica 2023, estimăm veniturile din 2023, pentru care aplicăm prevederile Codului fiscal 2023.

Impozitul pe venitul realizat în 2023 de persoanele fizice

Cota de impozit pe venit este de 10% si se aplica:

a. la venitul net, pentru activitățile impuse în sistem real. Venitul net in sistem real reprezinta diferenta dintre venitul brut
încasat si cheltuielile deductibile platite in cursul anului fiscal. Din venitul net se scad pierderile raportate din anii precedenti
si contributia sociala datorata rezulta venitul impozabil.

b. la valoarea normei de venit, pentru activități independente impuse cu norma de venit.

Valoarea impozitului de plata se obține prin aplicarea procentului de impozit, de 10%, la valoarea normei de venit sau a
normelor de venit cumulate daca sunt mai multe activități autorizate la ONRC. Norma de venit poate fi corectata în funcție
de mai multe criterii – (vezi aici normele de venit pentru 2023).

Important! Incepand cu anul 2023 se anulează plafonul de 100.000 de euro de la care activitățile independente impuse cu
norme de venit erau obligate sa aplice sistemul real de impozitare. Noul plafon este de 25.000 euro.

c. la venitul net obținut prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 40%, în cazul veniturilor obținute din drepturi de
autor si arenda;

d. Se aplica la venitul brut obținut din chirii. Cota forfetara de 40% a fost eliminata si nu se mai aplica pentru veniturile
obținute din cedarea folosinței bunurilor în 2023.

Salariul minim brut pe economie in 2023 este de 3.000 lei

Prin HG 1447/08.12.2022, salariul minim pe economie este stabilit la valoarea de 3.000 lei (din care 200 lei neimpozabili

2/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

pentru salariati).

Baza de calcul a contributiilor sociale a fost modificata prin Ordonanta de urgenta nr 16 din 15 iulie 2022, care introduce
mai multe plafoane la care raportam venitul realizat pentru a stabili contribuțiile datorate. Astfel, avem:

plafonul de 6 salarii = 18.000 lei – plafon nou pentru CASS, valabil din 2023
plafonul de 12 salarii = 36.000 lei – plafon curent pentru CAS si CASS, valabil din 2018
plafonul de 24 salarii = 72.000 lei – plafon nou pentru CAS si CASS, valabil din 2023

PFA, Micro sau Impozit pe profit in 2023? Un calculator de taxe si impozite gasesti pe aceasta pagina.

Contributia de asigurari sociale (pensie) – CAS 2023

Persoanele fizice care obtin venituri din activități independente din una sau mai multe surse precum si contribuabilii care
obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, sunt obligate sa plătească contributie de asigurari sociale daca
estimeaza (sau obtin) pentru anul curent venituri nete, a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 sau 24 de salarii
minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Încadrarea in plafonul anual de cel puțin 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a
declaratiei, se efectueaza prin cumularea veniturilor nete si/sau a normelor anuale de venit din activități independente.

Baza anuala de calcul al contribuției de asigurări sociale, in cazul persoanelor care realizează venituri din activitati
independente, o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 sau 24 de salarii de baza
minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declarației.

Daca estimezi in declaratia unica un venit net mai mare de 36.000 lei esti obligat sa te asiguri in sistemul de asigurari
sociale de stat si sa alegi venitul la care vrei sa platesti contribuția. Venit ales nu poate fi mai mic decat plafonul de 12 sau
24 de salarii minime pe economie.

Procentul de contribuție de 25%, se aplica la venitul de ales de contribuabil, care reprezinta baza de calcul a CAS si astfel
se obține contribuția anuala datorata pentru 2023. Pentru 2023 CAS datorat este egal cu:

36.000 lei x 25% = 9.000 lei, valoarea minima a contribuției sociale datorata pentru 2023, daca venitul realizat
depaseste 12 salarii minime brute;
72.000 lei x 25% = 18.000 lei, valoarea minima a contribuției sociale datorata pentru 2023, daca venitul realizat
depaseste 24 salarii minime brute;

Atentie! Contributia de asigurari sociale se calculeaza de catre contribuabili, prin aplicarea procentului de contributie la
baza de calcul si se plateste de catre acestia in termenul prevazut de lege. ANAF nu va mai emite decizii de impunere in
urma depunerii Declaratiei Unice.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 mai inclusiv, al anului urmator celui pentru
care se datoreaza contributia. Obligatiile aferente veniturilor realizate in 2023 se achita pana la data de 25 Mai 2024.

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari
sociala (CAS 2023) oricand pana la termenul de plata.

Nu sunt obligati la plata CAS:

Contribuabilii asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de
pensii potrivit legii (avocati, personal clerical);
Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile realizate
din activitati independente;
Contribuabilii impusi in sistem real care estimeaza si realizeaza un venit net anual sub baza minima de calcul,
(36.000 lei in 2023);
Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari
sociale pentru veniturile venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

3/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

Optiunea de a plati contributie sociala CAS (pensie)

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care nu estimeaza ca vor realiza un venit net anual mai mare
de 12 salarii minime brute pe economie, pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul curent, in
conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute
pe tara, depun declaratia unica pana la data de 25 Mai 2023 si platesc contributia, de cel putin 9.000 lei, pana la data de 25
Mai 2024.

Contributia pentru asigurari de sanatate – CASS 2023

Procentul de CASS este de 10% . Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabili prin
aplicarea cotei de contributie de 10% asupra bazei anuale de calcul.

18.000 lei x 10% = 1.800 lei, valoarea contribuției de sanatate datorata pentru 2023
36.000 lei x 10% = 3.600 lei, valoarea contribuției de sanatate datorata pentru 2023
72.000 lei x 10% = 7.200 lei, valoarea contribuției de sanatate datorata pentru 2023

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia


de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei, realizate din urmatoarele categorii
de venituri:

venituri din activitati independente, inclusiv profesii liberale


venituri din contracte de activitate sportiva,
venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
venituri din asocierea cu o persoana juridica,
venituri din cedarea folosintei bunurilor,
venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
venituri din investitii,
venituri din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse si/sau alte categorii de
venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare
cumulata este cel putin egala cu 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a
declaratiei.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a
declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

venitul net sau norma de venit din activitati independente,


venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa deducerea cotei de cheltuieli forfetare precum si
venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
venituri din cedarea folosintei bunurilor;
venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
venitul si/sau castigul din investitii incasat (dobanzi; dividende distribuite dupa 2018 si incasate in cursul anului; alte
venituri din investitii).
venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Contribuabilii care estimeaza un venit net cumulat mai mare de 6/12 sau 24 de salarii brute sunt obligati la plata CASS,
baza anuala de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 6/12 sau 24 de salarii
minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a
CASS, depun declaratia unica, pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in care

4/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

evidentiaza venitul realizat in anul anterior si venitul estimat pentru anul in curs.

Persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de
venituri, mai mic decat nivelul a 6/12/24 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat, este cel putin
egal cu nivelul a 6/12/24 salarii minime pe tara, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul
superior celui declarat la estimat.

De exemplu, daca ai estimat intre 18.000 si 36.000 dar ai realizat intre 36.000 si 72.000 lei, atunci trebuie sa „definitivezi
„contributia de sanatate, asa cum am facut la impozit pana acum.

Pentru veniturile estimate/realizate in anul 2023 termenul de plata a contributiei este 25 Mai 2024. Poti sa platesti oricand
contributia pana la aceasta data, din una sau mai multe transe. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

Impozitul pe veniturile Microîntreprinderilor

De la 1 ianuarie 2023 se elimina impozitul de 3% pe cifra de afaceri si se impune obligația ca o microîntreprindere sa aibă
cel puțin 1 salariat pentru a putea aplica impozitul de 1% pe cifra de afaceri.

Astfel, pentru ca o societate comerciala sa se încadreze in categoria microîntreprinderilor trebuie:

sa aiba cifra de afaceri de până la 1 milion de euro la 31.12.2022;


sa aiba cel puțin un salariat la 31.12.2022;

Taxele la microintreprinderi sunt:

taxele aferente salariatului la nivelul a unui salariu minim pe economie;


contribuția asiguratorie pentru munca, egala cu 2,25% din salariul brut, platita de angajator;
1% din cifra de afaceri;
8% impozit pe dividendele distribuite dupa 1 ianuarie 2023;

Societățile comerciale care la 31 decembrie NU au un salariat sau care au ca obiect de activitatea consultanta de afaceri,
sunt obligate sa treacă la impozit pe profit, începând cu 1 ianuarie 2023.

In Ordonanța care modifica Codul Fiscal nu este clar definit ce înseamnă servicii de consultanta, in aceasta categorie pot
intra mai multe coduri CAEN, care conțin cuvântul consultanta, printre care:

6202 Activitati de consultanta in tehnologia informative


6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

De asemenea, sunt excluse din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor si societatile comerciale
care „desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară
activităţi de intermediere în aceste domenii”. Incepand cu 1 Ianuarie 2023 societatile comerciale care desfasoara
activitati de intermediere in asigurari sunt obligate sa treaca la impozit pe profit sau pot infiinta o PFA/II in sistem real.

Taxele plătite de aceasta categorie de societăți comerciale sunt:

16% la diferența dintre venitul înregistrat si cheltuielile deductibile înregistrate;


8% impozit pe dividendele distribuite si incasate după 1 ianuarie 2023;

5/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

PFA vs Micro vs Impozit Profit. Avantaje și dezavantaje. Soluția optimă pentru

2023.
Activitățile independente cuprind toate activitățile economice organizate ca:

Persoana Fizica Autorizata (PFA),


Persoana Fizica Independenta (PFI),
Întreprindere Familiala (IF) si
Întreprindere Individuala (II)
Profesii Liberale

Mai jos vom folosi termenul de PFA pentru toate entitatile din lista de mai sus.

Societatile comerciale pot fi grupate din punct de vedere fiscal se in:

Microintreprinderi, societati comerciale care au cifra de afaceri de pana la 1 milion de euro si cel putin un salariat la
31.12.2022;
Societati comerciale care NU au salariati la 31.12.2022 sau au cifra de afaceri mai mare de 1 milion de euro;

Textul de mai jos are scopul de a evidentia diferentele esentiale dintre activitatea independenta (organizata ca PFA, PFI, II
sau Profesie Liberala) si SRL – societate comerciala cu raspundere limitata.

Costurile de înființare

Sunt mai mici la PFA, dar diferenta nu este mare. Daca te ocupi singur, PFA-ul nu are costuri de infiintare, iar la SRL
cheltuielile sunt de cateva sute de lei. In cazul SRL, practica este sa se apeleze la un avocat care te poate costa pana la
500 – 1.000 de lei pentru redactarea actelor si depunerea lor la Registrul Comertului.

Codul CAEN (Clasificare Activitatilor din Economia Nationala)

Activitatea economica pe care vrei sa o desfasori trebuie incadrata sub un cod CAEN pentru care trebuie sa ceri
autorizatie de functionare de la Registrul Comertului. Activitate independenta este limitata la acele activitati pentru care
titularul are pregatire profesionala si trebuie sa prezinte dovada pregatirii profesionale – diploma, certificat de absolvire,
adeverinta de absolvire curs sau experienta profesionala ca salariat, etc. La infiintarea unui SRL nu este nevoie de dovada
pregatirii profesionale si se pot inregistra/autoriza oricate activitati economice.

In ceea ce priveste numarul de coduri CAEN si numarul de salariati:

PFA poate avea in obiectul de activitate cel mult 5 clase de activitati prevazute de CAEN si poate angaja cel mult
trei persoane cu contract individual de munca;
Întreprinderea individuala (II) poate avea in obiectul de activitate cel mult 10 clase de activități prevazute de CAEN
si poate angaja cel mult 8 salariați, terțe persoane, cu contract individual de munca;
Întreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane;
Din punct de vedere fiscal nu sunt diferente intre PFA, II, IF, se aplica acelasi regim de impozitare;
Aceste limite nu exista pentru societățile comerciale;

Important! Începând cu 2023, societățile comerciale pentru care veniturile din consultanta reprezinta mai mult de 20% din
cifra de afaceri, nu pot avea regimul fiscal al microintreprinderilor.

Personalitatea juridica

Activitățile independente nu au personalitate juridica ca urmare patrimoniul unei PFA se confunda cu patrimoniul personal
al titularului, cel care a înființat PFA. Asa cum spune si numele – PFA – din punct de vedere juridic ești o persoana fizica
care este autorizata sa desfășoare o activitate economica pentru care ai facut dovada pregătirii profesionale.

In consecință, ca PFA iți angajezi patrimoniul personal pe cand ca fondator al unei SRL răspunzi in limita patrimoniului
propriu al SRL-ului, distinct de cel al fondatorilor ei.

6/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

Gestiune contabilă și fiscală

Este mult mai usor de gestionat activitatea la o PFA decat la SRL si te poti ocupa singur, inclusiv de relatia cu administratia
financiara. Ca activitate independenta gestiunea activitatii economice se realizeaza conform principiilor contabilitatii in
partida simpla. In cazul cel mai des intalnit se depune declaratia unica anual si se intocmeste Registrul de incasari si plati
si Registrul de evidenta fiscala. La SRL administrarea contabila si fiscala este mai complicata fiind necesare serviciile unui
contabil care te costa de la 300 lei pe luna, in functie de volumul activitatii si de complexitate.

Impozitul pe venit

La PFA impozitul pe venit este de 10% si se aplica:

la venitul net, pentru activitatile impuse in sistem real– venitul net este egal cu diferenta dintre venitul brut incasat
si cheltuielile deductibile platite in cursul anului;
sau la norma de venit, daca activitatea pe care vrei sa o desfasori se afla in lista activitatilor pentru care
administratia financiara stabileste norme de venit.

Ca SRL platesti un impozit

de 1% din totalul veniturilor facturate, daca SRL este microintreprindere, cu cel putin un salariat (8 ore pe zi) la
31.12.2022, sau
daca SRL NU opteaza pentru regimul micro, se plateste 16% impozit la diferenta dintre veniturile si cheltuielile
inregistrate;
ambele categorii de mai sus platesc 8% impozit pe dividendele distribuite in cursul anului 2023;
pentru dividendele incasate de catre asociatul unei SRL se plateste contributie la sanatate, chiar daca
asociatul/fondatorul micro-intreprinderii este salariat si plateste CASS si ca salariat.

Începând din 2023 se va plati CASS pentru dividende la 3 plafoane, anume daca valoarea acestora depășește 6,12,24 de
salarii minime pe economie, valabile in anul in care se distribuie dividendele.

venit net/norma de venit/dividend mai mare de 6 salarii = 18.000 lei, rezulta CASS datorat = 1.800 lei
venit net/norma de venit/dividend mai mare de 12 salarii = 36.000 lei, rezulta CASS datorat = 3.600 lei
venit net/norma de venit/dividend mai mare de 24 salarii = 72.000 lei, rezulta CASS datorat = 7.200 lei

Disponibilitatea venitului

Ca activitate independenta poti dispune oricand de banii incasati. Spre deosebire de PFA, in cazul SRL profitul net nu este
la dispozitia asociatilor firmei pana cand acesta nu este repartizat ca dividende si impozitat cu 8%. In practica insa, cei
mai multi antreprenori se folosesc de disponibilitatile firmei fara a plati impozit pe dividende sau fara a aduce documente
justificative pentru banii cheltuiti, practică nepermisă de legea fiscală și sancționată la un eventual control. Incepand cu
2019 dividendele se pot repartiza si trimestrial, nu numai anual. Pentru distribuire trebuine intocmite situatii financiare
trimestriale.

Contributii sociale

Ca activitate independenta, daca venitul net/norma de venit depasete plafonul de 6/12/24 salarii salarii minime pe
economie, contribuabilul are obligatia de a plati contributii sociale la pensie si la sanatate.

Ca asociat intr-o societate comerciala, cu regimul fiscal de microintreprindere, esti obligat sa angajezi o persoana cu
contract individual de munca, pentru care se plateste contributie la sanatate, la pensie, contributie asiguratorie pentru
munca, impozit pe salariu.

Ca asociat intr-o microintreprindere sau intr-o societate platitoare de impozit pe profit, pentru veniturile din dividende se
plateste contributie la sanatate, la plafoanul de 6/12/24 de salarii in functie de valoarea dividendelor distribuite si incasate
in cursul anului fiscal.

Important! Contributia la pensie (CAS) nu este o taxa ci este o cotizatie la fondul national de pensii care iti da
dreptul la incasarea unei pensii dupa varsta minima de pensionare;

7/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

Taxa pe valoare adăugată – TVA

La venituri (facturate) de peste 300.000 lei, persoana este obligata sa se inregistreze ca platitor de TVA, fie ca este PFA,
fie ca este SRL. Pana la acest prag exista optiunea de a fi plătitor de TVA, daca este avantajos din punct de vedere fiscal.

Activități de consultanță

Spre deosebire de microintreprinderi, persoanele fizice care desfasoara activitati economice organizate ca PFA/II/IF nu au
restrictii cu privire la natura activitatii. Totusi, ca prevedere generala, este obligatoriu ca veniturile realizate sa provina din
activitati autorizate la Registrul Comertului, cu atat mai mult daca activitatea este impozitate cu norma de venit.

In cazul societatilor comerciale la care ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management din veniturile
totale este de peste 20%, acestea sunt obligate să treacă la impozitul pe profit, in cota de 16% din profitul brut realizat.

In Ordonanța 16/2022 nu este definit clar ce înseamnă servicii de consultanta, in aceasta categorie pot intra mai multe
coduri CAEN, care conțin cuvântul consultanta, printre care:

6202 Activitati de consultanta in tehnologia informative


6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

De asemenea, sunt excluse din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor si societatile comerciale
care „desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară
activităţi de intermediere în aceste domenii”. Incepand cu 1 Ianuarie 2023 societatile comerciale care desfasoara
activitati de intermediere in asigurari sunt obligate sa treaca la impozit pe profit sau la PFA/II in sistem real.

Radierea de la Registrul Comertului

In cazul PFA radierea este simpla, ieftina si dureaza cateva zile. In cazul SRL procedura este dificila, fiind necesara o
documentatie laborioasa din cauza careia multi antreprenori, care nu mai desfasoara activitati pe SRL, evita sa o parcurga,
caz in care ajung sa aiba cazier fiscal, daca nu-si indeplinesc obligatiile declarative.

8/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

Tabel comparativ PFA vs Micro. Care este soluția optimă?

Nr Criterii de Venitul PFA/Profesii Liberale Microintreprindere Avantaj/Dezavantaj


departajare: realizat

1 Impozit pe – 10% la diferență dintre încasări si 1% impozit la venitul – avantaj PFA


venit plăți facturat in cazul micro pentru ca se iau in
calcul sumele
incasate si nu
sumele facturate,
ca in cazul srl;
– presupunand ca
toate facturile se
incseaza, Micro
este mai
avantajoasa.

2 Impozit pe – nu este cazul 8% la dividendele Avantaj PFA.


dividende distribuite Tinand cont de cele
doua impozite,
diferenta dintre
PFA si SRL este de
aprox 1% in
favoarea SRL.

3 Contribuția de Venitul net -nu se plătește CASS – se plătește CASS Avantaj PFA: +
sănătate – realizat pentru salariat micro, la 3.360 lei
CASS este între 0- plafonul de 12 salarii =
6 salarii, 3.360 lei
adică până
la 18.000 lei

4 Venitul net -se plătește CASS la plafonul de 6 – se plătește CASS Avantaj PFA: +
realizat salarii = 1.800 lei pentru salariat, la 1.560 lei
este între 6- plafonul de 12 salarii =
12 salarii, 3.360 lei
între 18.000
și 36.000 lei

5 Venitul net -se plătește CASS la plafonul de – se plătește CASS Avantaj SRL: + 240
realizat 12 salarii = 3.600 lei pentru salariat la lei
este între plafonul de 12 salarii =
12-24 3.360 lei;
salarii, între
36.000 și
72.000 lei

6 Venitul net -se plătește CASS la plafonul de – se plătește CASS Avantaj SRL: +
realizat 24 salarii = 7.200 lei pentru salariat la 3.840 lei
este peste plafonul de 12 salarii =
72.000 lei 3.360 lei;

7 Venitul nu este cazul se plateste CASS de la Avantaj PFA;


incasat din 1.800 lei la 7.200 lei, in practic la micro se
dividende functie de valoarea plateste CASS a 3-a
dividendelor distribuite oara, daca
dividendele
depasesc 72.000
lei

9/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

Nr Criterii de Venitul PFA/Profesii Liberale Microintreprindere Avantaj/Dezavantaj


departajare: realizat
8 Contribuția la Venitul net -nu se plătește CAS – se plătește CAS pentru Avantaj PFA: +
Pensie – CAS realizat salariat, la plafonul de 12 8.400 lei
este între 0- salarii = 8.400 lei
12 salarii,
adică până
la 36.000 lei

9 Venitul net -se plătește CAS la plafonul de 12 – se plătește CAS pentru Avantaj SRL: + 600
realizat salarii = 9.000 lei salariat, la plafonul de 12 lei
este între salarii = 8.400 lei
12-24
salarii, între
36.000 și
72.000 lei

10 Venitul net -se plătește CAS la plafonul de 24 – se plătește CAS pentru Avantaj SRL: +
realizat salarii = 18.000 lei salariat, la plafonul de 12 9.600 lei. Acesta
este peste salarii = 8.400 lei este dezavantajul
24 salarii, principal al PFA
peste fata micro.
72.000 lei

11 Contributia – nu este cazul la PFA – 2,25% din salariul brut, Avantaj PFA: +756
asiguratorie 756 lei pe an lei pe
pt munca

12 Contabilitate – In cazul PFA, titularul poate Este nevoie de contabil Avantaj PFA: +
întocmi singur contabilitatea. Se pentru declarația 100, 4.500 lei
depune declarația unica. Cost de 112, 205, situații
aprox 500 lei/an financiare anuale sau
trimestriale, etc. Cost
aprox de 5.000 lei/an

13 Acces la – este imediat, în cazul PFA este necesară Avantaj PFA


venitul repartizarea pe
incasat dividende a venitului
realizat

14 Activitati de Fara restrictii In limita a 20% din Avantaj PFA


consultanta venituri, unele activitati
sunt excluse
(intermedierea in
asigurari)

15 Numărul de – 5 în cazul PFA, 10 în cazul I.I., se nelimitat, nu este Avantaj SRL


coduri CAEN cere dovada pregătirii necesara dovada
profesionale pregatirii profesionale

16 Număr de – 3 în cazul PFA, 8 în cazul I.I. nr de salariati nelimitat Avantaj SRL


salariați +sotul/sotia poate lucra fara taxe dar sotul/sotia poate
lucra doar ca salariat(a)
a SC

17 Regimul TVA acelasi acelasi Egalitate

18 Răspunderea Cu patrimoniul personal In limita patrimoniului Avantaj SRL


legală societății

10/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

Nr Criterii de Venitul PFA/Profesii Liberale Microintreprindere Avantaj/Dezavantaj


departajare: realizat
19 Recunoaștere Activitățile economice Este recunoscuta Egalitate
vechime desfășurate de titularul PFA vechimea in munca a
constituie vechime în muncă salariatului SC dar nu si a
și, după caz, vechime administratorului SC.
în specialitate, daca venitul net
depaseste 12 salarii minime pe
economie

20 Înființare – Simplă, fără costuri Complicată Avantaj PFA

21 Radiere – Simplă, fără costuri Complicată Avantaj PFA

11/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

Comparație din punct de vedere fiscal

Pentru comparația de mai jos am folosit calculatorul de taxe de pe aceasta pagina.

In funcție de venitul net estimat sunt următoarele opțiuni:

Nr Venit net obținut (încasări minus Opțiuni:


plăți)

1 Venitul net este mai mic decât – In acest caz, singura opțiune este PFA in sistem real,
3.000 lei pe luna, adică de pana la – PFA cu norma de venit nu este o buna alegere pentru ca, de regula, norma
35.999 lei, inclusiv de venit este stabilita la cel puțin 12 salarii minime pe economie și se plătește
CAS si CASS.

2 Venitul net este intre 3.000 si 6.000 In acest caz:


lei pe luna, adica de pana la 71.999 – PFA cu norma de venit, daca activitatea poate fi impusa cu norma de venit,
lei, inclusiv iar daca nu se poate cu norma, atunci
– PFA in sistem real este soluția optima, plătești CAS si CASS la plafonul de
12 salarii.
– Costurile fiscale si administrative ale unei microintreprinderi sunt mai mari
in acest caz.

3 Venitul net realizat este intre 6.000 In acest caz ai de ales intre:
lei si 10.500 lei/luna – PFA cu norma de venit, daca activitatea poate fi impusa cu norma de venit,
iar daca nu se poate cu norma atunci ai de ales intre:
a) PFA in sistem real, unde mai plătești inca o data CAS si CASS = 12,600 lei
sau
b) Microintreprindere unde plătești contabil 4.500 lei, CASS = 3600 la
dividende si CAM=756 lei. Practic ai de ales intre a plați CAS=9.000 lei sau
Contabilitate + CAM=5.256 lei.

4 Venitul net realizat este mai mare Ai de ales intre PFA si Micro, singura modificare fata de punctul 3 este ca
de 10.500 lei/luna dividendele la Micro depășesc plafonul de 72.000 lei si mai plătești încă o
data CASS=3600 lei, a 3-a oara.
Deci ai de ales intre a plăți CAS=9.000 lei sau Contabilitate + CAM +
CASS=8.856 lei.

5 Ești plătitor de TVA sau ai salariați Atunci recomandarea este sa lucrezi cu un contabil și costul cu serviciul de
în activitate contabilitate nu mai poate fi un criteriu de departajare intre formele de
organizare.

6 Societate plătitoare de impozit pe Nu este recomandabila în nicio situație. Costurile fiscale si administrative ale
profit SC cu impozit pe profit sunt mai mari în comparație cu celelalte forme de
organizare.

Calculele de mai sus sunt realizate pentru un salariu brut de 3.000 lei, din care 200 de lei neimpozabili pentru salariatul
micro.

Concluzii

Ca antreprenor aflat la inceput de drum, cand inca nu cunosti potentialul activitatii pe care vrei sa o desfasoari, unde
tu si familia ta reprezinta principala resursa umana implicata, recomand infiintarea unei PFA/II/IF. Este mai usor de
infiintat, mai usor de gestionat si mai usor de radiat.
In cazul in care activitatea desfasurata presupune inca de la inceput investitii importante, are salariati si un proces
laborios de obtinere si vanzare a produselor sau serviciilor, recomand infiintarea unei microintreprinderi.

12/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

Obligația unei persoane fizice de a se înregistra fiscal.


Persoanele fizice au obligatia de a inregistra o activitate economica la ANAF sau la Registrul Comertului atunci cand
obtin venituri cu caracter de continuitate.

Persoane fizice care, fara a avea o forma de inregistrare, se afla in situatia de a obtine venituri dintr-o activitate
economica. Veniturile obtinute pot fi ocazionale sau pot avea caracter de continuitate, caz in care este obligatorie
inregistrarea fiscala.

In ciuda unor prevederi legale neclare, incerc sa stabiliesc mai jos, cu mai multa precizie, cand o persoana fizica obtine un
venit ocazional sau cand obtine venituri dintr-o activitate economica cu caracter de continuitate.

Venituri ocazionale

Veniturile obținute de persoanele fizice care nu au caracter de continuitate sunt impozitate ca venituri din alte surse,
conform cu art. 114 din Codul Fiscal litera g). Din acest paragraf putem clarificări cu privire la caracterul ocazional al
veniturilor.

g) veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de
proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile
cap. II – Venituri din activitati independente si cap. VII – Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
Norme metodologice

(2) In veniturile din activitatile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de
contribuabilii care nu sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie si care desfasoara activitati de productie,
comert, prestari de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si venituri din activitati
agricole, silvicultura si piscicultura, fara a avea caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile
cap. II Venituri din activitati independente si cap. VII Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura din titlul
IV al Codului fiscal.

Caracterul de continuitate

ART. 269 – Persoane impozabile si activitatea economica

(1) Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfășoară, de o maniera independenta si indiferent de loc,
activitati economice de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități.

(2) …… activitatile economice cuprind activitatile producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv
activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate
economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

(3) Persoana fizica, care nu a devenit deja persoana impozabila pentru alte activitati, se considera ca realizeaza o
activitate economica din exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, daca actioneaza ca atare, de o maniera
independenta, si activitatea respectiva este desfasurata in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate, in
sensul art. 269 alin. (2) din Codul fiscal.

Singurul paragraf din codul fiscal in care este definit termenul de „venit ocazional” apare in contextual de mai jos.

(5) În cazul achiziției de terenuri și/sau de construcții de către persoana fizică în scopul vânzării, livrarea acestor
bunuri reprezintă o activitate cu caracter de continuitate dacă persoana fizică realizează mai mult de o singură
tranzacție în cursul unui an calendaristic. Dacă persoana fizică realizează o singură livrare într-un an aceasta este
considerată ocazională și nu este considerată o livrare impozabilă. Dacă intervine o a doua livrare în cursul aceluiași
an, prima livrare nu se impozitează, dar este luată în considerare la calculul plafonului prevăzut la art. 310 din Codul
fiscal. Totuși, dacă persoana fizică derulează deja construcția unui bun imobil în vederea vânzării, conform alin. (4),
activitatea economică fiind deja considerată începută și continuă, orice alte tranzacții efectuate ulterior nu mai au

13/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

caracter ocazional.

In concluzie putem deduce ca o activitate are caracter de continuitate atunci cand persoana fizica:

denota o intentia de a obtine venituri pe o perioada mai lunga de timp din desfasurarea unei activitati;
desfasoara actiuni care pregatesc si sustin activitatea generatoare de venituri;
numarul de tranzactii este constant si predictibil pe o anumita perioada de timp;

Conform codului Fiscal

ART. 67 – Definirea veniturilor din activități independente


(1) Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile
din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.
(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit
actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective

Norme Metodologice la art. 67

(1) În aplicarea prevederilor art. 67, se supun impozitului pe veniturile din activități independente persoanele fizice care
realizează aceste venituri în mod individual și/sau într-o formă de asociere constituită potrivit dispozițiilor legale și care nu
dă naștere unei persoane juridice, în vederea desfășurării de activități în scopul obținerii de venituri.
(2) Exercitarea unei activități independente, reglementată prin art. 67 din Codul fiscal, presupune desfășurarea acesteia cu
regularitate, în mod continuu, pe cont propriu și urmărind obținerea de venituri.
(3) O activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 din
criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal este o activitate independentă.
(4) Activitățile care generează venituri din activități independente cuprinse în cadrul art. 67 alin. (1) din Codul fiscal sunt, cu
titlu de exemplu:
a) activități de producție;
b) activități de comerț, respectiv cumpărare de bunuri în scopul revânzării acestora;
c) organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive și altele asemenea;
d) activități al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacții printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de
mandat, de reprezentare, de agenție, de agent de asigurare și alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu
prevederile Codului civil, precum și a altor acte normative, indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul;
e) vânzarea în regim de consignație a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;
f) activități de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, și altele asemenea;
g) transport de bunuri și de persoane;
h) activități de prestări de servicii.

(5) Veniturile reglementate la art. 67 din Codul fiscal obținute din valorificarea în regim de consignație sau prin vânzare
directă către agenți economici și alte instituții a bunurilor rezultate în urma unei prelucrări sau procurate în scopul
revânzării sunt considerate venituri din activități independente. În această situație consignatarul/cumpărătorul va solicita
documente care atestă proveniența bunurilor respective, precum și cele care atestă desfășurarea unei activități
independente. Nu se încadrează în aceste prevederi bunurile din patrimoniul personal.
(6) Persoanele fizice nerezidente sunt supuse impozitării în România pentru veniturile obținute din desfășurarea în
România, potrivit legii, a unei activități independente în conformitate cu reglementările art. 67 din Codul fiscal, printr-un
sediu permanent.
(7) În aplicarea art. 67 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice asociate impunerea se face la nivelul fiecărei persoane
asociate din cadrul asocierii fără personalitate juridică, potrivit contractului de asociere, inclusiv al societății civile
profesionale, asupra venitului net distribuit.

(8) În sensul art. 67 alin. (2) din Codul fiscal, în categoria venituri din profesii liberale sunt cuprinse, cu titlu de exemplu,
veniturile obținute de către: medici, avocați, notari publici, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, contabili
autorizați, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, precum și alte persoane fizice cu profesii
reglementate în condițiile legii și a îndeplinirii a cel puțin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal.

Înregistrarea în Registrul Comerțului

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si (3) din Noul Cod civil, sunt considerati profesionisti toti cei care

14/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

exploateaza o intreprindere.

Constituie exploatarea unei intreprinderi exercitarea sistematica, de catre una sau mai multe persoane, a unei activitati
organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent daca are
sau nu un scop lucrativ.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, inainte de inceperea activitatii economice, au obligatia sa ceara inmatricularea sau, dupa caz,
inregistrarea in registrul comertului urmatoarele persoane fizice sau juridice:

persoanele fizice autorizate,


intreprinderile individuale si intreprinderile familiale,
societatile,
companiile nationale si societatile nationale,
regiile autonome, grupurile de interes economic,
societatile cooperative,
organizatiile cooperatiste,
societatile europene,
societatile cooperative europene si grupurile europene de interes economic cu sediul principal in Romania,
alte persoane fizice si juridice prevazute de lege.

Prevederile de mai sus nu se aplica meseriasilor si taranilor care isi desfac produsele din gospodaria proprie.

Potrivit dispozitiilor art. 2 lit. a), coroborate cu art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor
economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si
completarile ulterioare,

activitatea economica este definita ca fiind: activitatea agricola, industriala, comerciala, desfasurata pentru obtinerea unor
bunuri sau servicii a caror valoare poate fi exprimata in bani si care sunt destinate vanzarii ori schimbului pe pietele
organizate sau unor beneficiari determinati ori determinabili, in scopul obtinerii unui profit;

orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice
autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa fie inregistrata si autorizata, in conditiile
acestui act normativ.

Potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008, in temeiul dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al
dreptului de stabilire, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al
Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.

Înregistrarea la ANAF

Totodata, potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (3) din acest din urma act normativ, O.G. nr. 44/2008 nu se aplica:

profesiilor liberale;
acelor activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale;
acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare
sau alte interdictii.

De asemenea, asociatiile si fundatiile dobandesc personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor
aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi au sediul, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000
cu privire la asociatii si fundatii, aprobate prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare..

15/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

Când ai nevoie de contabil pentru activitatea ta


Contabilitatea in partida simpla se bazeaza pe declaratii pe propria raspundere. Dupa infiintarea PFA-ului se depune
declaratia unica, moment in care se estimeaza un volum al veniturilor pe baza carora se calculeaza impozitul si
contributiile sociale datorate, daca venitul estimat este peste plafonul de 6/12/24 de salarii minime pe economie.

Dupa incheierea anului fiscal se calculeaza venitul realizat, se completeaza Registrul de Evidenta Fiscala si se depune
declaratia unica cu definitivarea impozitului si contributiilor sociale pentru anul fiscal incheiat.

Gestiunea fiscala si contabila a unei activitati independente se complica si necesita mai multa atentie si cunostinte, din
momentul in care apare cel putin una din urmatoarele situatii:

activitate complexa de productie sau comert, cu gestiune de materii prime si materiale, produse finite, stocuri de
marfa etc;
depasesti plafonul de 300.000 lei cifra de afaceri si devii platitor de TVA;
angajezi cel putin un salariat;

Pana la momentul in care nu te confrunti cu una din situatiile de mai sus, te poti descurca singur cu evidenta contabila, cu
un efort minim pentru intocmirea registrelor si declaratiilor. Evidenta contabila pentru activitatile independente este simpla,
motiv pentru care am realizat ghiduri si solutii dedicate tuturor profesionistilor cu sau fara experienta in contabilitate.

Daca una din situatiile de mai sus apare in activitatea ta, iti recomand, fara ezitare, sa apelezi la o persoana dedicata.
Consulta aici si oferta noastra de contabilitate dedicata activitatilor independente si profesiilor liberale.

16/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

ContApp.ro și Ghid PFA. Te învață să-ți administrezi activitatea ca un EXPERT

CONTABIL!
ContApp. Platformă de administrare online pentru PFA și Profesii Liberale.

Automatizează contabilitatea cu ContApp: facturare, încasări și plăți, registre obligatorii, declarația unică.

Dedicată profesioniștilor din orice domeniu, cu sau fără experiență în contabilitate!

Facturare in lei si in valuta, cu TVA sau fără


Contabilitate completă
Calcule impozite și contribuții
Declarația unică
Consultanță și Ghiduri de îndrumare
Notificări cu modificările fiscale
Arhivare Jurnale pentru 10 ani

Administrează-ți activitatea online cu ContApp. Totul într-un singur loc:

Facturezi ușor din orice loc și de pe orice dispozitiv.


Contabilitatea automatizată și conform Codului Fiscal, FĂRĂ să mai plătești alte servicii.
Deduci ușor din cheltuielile zilnice, ca să mai reduci din impozitul de plată.
Pregătit oricând pentru controlul fiscal, dacă este cazul.
Poți ține contabilitatea independent sau în colaborare cu contabilul tău.
Stăpânești administrare fiscală și contabilă a activității tale cu ajutorul Ghidului inclus.
Datele tale sunt într-un loc sigur și ai acces la ele timp de 10 ani, cu email și parolă..
Vezi mai multe detalii

17/19
ContApp 2022. Cod fiscal 2023 Taxe si contributii sociale datorate PFA vs SRL. Solutia optima. Versiunea a 4-a din 20.12.2022

Ghid Complet pentru administrarea PFA și a Profesiilor Liberale.

Administrează-ți activitatea ca un EXPERT! Ghidul prin care contabilitatea în partidă simplă devine foarte simplă!

Ghid complet pentru administrarea activității. Pentru


PFA, PFI, ÎI, ÎF și Profesii Liberale.

Taxe și contribuții sociale datorate de PFA si Profesiile


Liberale;
Totul despre contabilitatea în sistem real, cu exemple
si studii de caz;
Totul despre contabilitatea la normă de venit, cu
exemple si studii de caz;
Completarea declarației unice, înregistrare in SPV;
Gestionarea relației cu ANAF – plăți, compensări,
restituiri;
TVA si operațiuni intracomunitare;
Alte informații utile și necesare pentru administrarea
corectă a activității;
Vezi mai multe detalii.

Cat costă ContApp și Ghid PFA?

Aplicația ContApp – 290 lei/ an – vezi detalii.

Ghidul de administrare – 176 lei/an – vezi detalii.

Comandă ContApp si primești bonus Ghidul de Administrare PFA:

466,00 290,00 lei Abonament pentru 1 an la ContApp și Ghid PFA

Contactează-ne dacă ai întrebări.

Constantin Cozma
Tel: 0724 331 977,
Email: constantin@contapp.ro
Multumesc si Mult Succes!

18/19

S-ar putea să vă placă și