Sunteți pe pagina 1din 5

LEXICUL ( I )

Lexicul = vocabularul – totalitatea cuvintelor dintr-o limbă.

Cuvântul – mijloc de comunicare( a gândurilor, ideilor, sentimentelor) între oameni.


Trăsăturile cuvântului: forma(sunetele care alcătuiesc cuvântul) și sensul(înțelesul).

Vocabularul LR are aprox. 120000 de cuvinte.

Vocabularul cuprinde două părți:


- vocabularul fundamental(1500 de cuvinte) cuprinde cuvintele cel mai des folosite
de vorbitori, absolut necesare pentru a se înțelege între ei: obiecte, stări, acțiuni,
animale, păsări, alimente, forme de relief, însușiri etc.
- masa vocabularului cuprinde restul cuvintelor(90% din cuvintele LR):
regionalisme, arhaisme, neologisme, termeni tehnici și științifici, argoul și
jargonul).

Sensul unui cuvânt se stabilește în context, care se definește ca un enunț în care apare un
cuvânt.

Sensul propriu este sensul obișnuit al unui cuvânt, cunoscut de toți vorbitorii și legat de
un aspect din realitate. Sensul propriu are două aspecte:
- sensul propriu de bază – reprezintă ceea ce un cuvânt are specific în sine în orice
context: Copilului i-a căzut un dinte.;
- sensul propriu secundar – rezultat dintr-o asemănare, depinzând strict de context:
Greblei i s-a rupt un dinte.

Sensul figurat este sensul neobișnuit al unui cuvânt, folosit cu valoare expresivă pentru a
forma o imagine poetică: Căldura mușca cu dinți de foc.

Dubletele etimologice sunt perechi de cuvinte cu aceeași origine.


Exemple: drept/ direct; cerc/ circ; a spune/ a expune; femeie/ familie; a săruta/ a saluta;
creier/ cerebel; scară/ scală/ escală; bor/ bord etc.

Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului:


- derivarea,
- compunerea,
- schimarea valorii gramaticale( conversiunea).
Derivarea
Cuvinte derivate
Exemple:
- cuvânt de bază + sufix: atenție
- prefix + cuvânt de bază: neatent
- prefix + cuvânt de bază + sufix: neatenție ( derivat parasintetic)
Serii derivative, când baza unui cuvânt derivat este un alt derivat.
Exemplu: butoiaș( bute+oi=butoi; butoi+ -aș=butoiaș)

Compunerea
Procedee de compunere:
- alăturarea/ parataxa/ juxtapunerea: binefacere, de la etc.
- subordonarea: rochița-rândunicii, papă- lapte etc.
- abrevierea/ prescurtarea: CEC/ C.E.C., Tarom, Romarta, aprozar etc.
Compunerea savantă: biologie, geolog, hidrocentrală, ortografie, polisemie, anglofil,
francofon, insecticid etc.

Schimbarea valorii gramaticale/ conversiunea – trecerea unui cuvânt de la o parte de


vorbire la alta.
Substantive din:
- adjective: Îmi place albastrul.
- verbe la participiu: Crengile ninse păreau de basm.
- verbe la supin: A început culesul porumbului.
- verbe la gerunziu: Suferindul lua medicamente.
- pronume: Am cumpărat nimicuri.
- adverbe: Ajută-ți aproapele!
- interjecții: Am auzit un ah.

Adjective din:
- verbe la participiu: Omul rănit s-a vindecat.
- verbe la gerunziu: Îi privea mâinile tremurânde.
- pronume: Frații mei mă ajută.
- adverbe: Asemena oameni vedem rar.

Adverbe din:
- adjective. Vorbește corect!
- verbe la participiu: Vorbește deschis!
- Substantive: Sâmbătă/ Iarna plec la munte. Se întorc seara. Doarme buștean.
Prepoziții din:
- adverbe: A sosit înaintea mamei.
- verbe la participiu: Datorită lui am trecut proba.
- substantive: A reușit grație seriozității.

Familia lexicală/ de cuvinte cuprinde toate cuvintele obținute prin derivare, compunere
și schimbarea valorii gramaticale de la același cuvânt de bază.

Exemplu: frumos – frumușel, frumusețe, a înfrumuseța, înfrumusețat, înfrumusețare,


Făt-Frumos, frumosul etc.

Împrumuturi lexicale
În LR există.
- cuvinte moștenite din limba latină: venire, frate, cireș, a dormi etc.
- împrumutate din alte limbi: plug, prieten(limba slavă), sarmale, cioban(limba
turcă), istorie, roz(limba franceză), weekend, fotbal (limba engleză), operă,
spaghete ( limba italiană).

Împrumuturile noi = neologisme


Unele neologisme și-au păstrat forma din limba de origine (bleu, fr.), altele și-au
adaptat-o la limba română( roz, fr., blugi, engl.).

Categorii semantice
Denumire Exemple Forma Sensul
Sinonime Larmă, gălăgie, zgomot Diferită Identic/ Asemănător
Antonime A vorbi/ A tăcea Diferită Opus
Omonime Boboc(de floare, de rață) Identică Diferit
Paronime Originar - Original Aproape identică Diferit
Polisemantice Puterea brațelor/ minții Identică Diferit, dar din
aceeași sferă
semantică/ înrudite

Pleonasmul – greșeală de exprimare, care constă în folosirea alăturată a unor cuvinte/ a


unor construcții cu același sens.
Exemple:
concluzie finală/ caligrafie frumoasă/ mijloace mass-media, urmează următorul ... etc.

Tautologia – este o greșeală de limbă care constă în repetarea inutilă a aceleiași idei.
Exemple: Zidul este ceea ce se zidește. Învățătura este ceea ce se învață.
Uneori are valoare expresivă!
Exemple: Legea e lege. / Dacă-i bal, bal să fie!/ ,, ... o soțietate fără prințipuri, va să zică
nu le are,,

Regionalisme – cuvinte folosite în anumite regiuni.


Exemple: megieș, păpușoi, oleacă etc.

Arhaisme – cuvinte vechi, ieșite din uz.


Exemple: polcovnic, spătar, paharnic.

Unități frazeologice( locuțiuni, expresii)


Exemple: cronicari dramatici, artiști plastici, agenție de presă, trecere în revistă, a umbla
cu ocaua mică, slab de înger, a lua la trei păzește, cap pătrat, tobă de carte etc.

Aplicații:

1. Arată cum s-au format cuvintele: călduț, oțelar, a dezlega, maxitaxi, românesc,
românește, a tăinui, încetișor, lungan, reaminti, polisportiv,a răscumpăra, tufiș,
geamgiu, a se răzgândi, vița-de-vie, a înnegri, a împăduri, puternic, pierde-vară,
greșeală, a reașeza, nefiresc, valvârtej, astăzi, despre, porumbiște, tomnatic,
bunăvoie, astă-vară.

2. Explică modul de formare a cuvintelor obținute prin derivare, compunere și


schimbarea valorii gramaticale din enunțurile următoare:
Înălțimile micuțe sunt molatice și se conturează limpede pe cer. Fagul ține adăpost
brădetului și se împuținează, fiindcă, cel tinerel nu mai poate răzbate. Când umblu
voinicește pe lăngă fagii străvechi, văd puzderia brăduilor și brădanilor năzuind în sus.
Replantarea aceasta de la Dumnezeu e puternică. În toamna asta, au început tăieri ale
păduriștii de lângă stână. Singurătatea este grea. Cântă mierle prin aceste tufișuri.
Pădurarul și hăitașii stau lângă căruță. Deodată, în desimea de sub noi, sună încet
mugetul cerbului. Toamna, aici toate locurile sunt triste. Numai muncitorii de la
hidrocentală și curajoșii mai străbat potecuțele.

3. Corectează greșelile și explică tipul acestora:


De curând au avut loc alegeri electorale. La 15 iunie are loc manifestare comemorativă
în memoria marelui nostru geniu Mihai Eminescu. De emoție, i-a crescut tensiunea și a
făcut o hemoragie de sânge. În plus are și gastrită la stomac și se plânge de dureri. A
urmat exemplele pilduitoare din biografiile scrise despre viețile celebrităților. Avionul a
survolat pe deasupra dunelor de nisip, după care a aterizat pe pământ.
4. Găsește:
- sinonimele cuvintelor: folositor, amândoi, demult, el, noroc, a izbuti, prietenesc,
întâiul, căci, către, câț, porumb, pușcă, repede.
- antonimele cuvintelor: prudent,veselie, nou, primul, continuu, uman, acolo, serios,
cinstit, normal, spre, țipă, crește.
- Paronimele cuvintelor: anual, togă, atlas, sașiu, genți, elipsă, literar, numeral.

5. Introdu în enunțuri paronimele: conjunctură – conjectură; a gira – a gera; cazual –


cauzal; lacună – lagună; ori – or; adagiu(substantiv) – adagio(adverb); carbonifer
– carbonier; petrolifer – petrolier, a emite – a omite.

6. Introdu în enunțuri cuvintele polisemantice: a îngheța, a ridica, a ajunge, mare, fir.

7. Alege forma corectă a neologismelor: asterisc/ asterix; a escalada/ a excalada;


excroc/ escroc; fuziform/ fusiform; itinerar/ itinerariu; inopnant/ inopinat; tango/
tangou; stres/ ștres; vindicativ/ vindicatif;

8. Găsește sinonimele cuvintelor: lucrativ, salutar, specios, vindicativ, fortuit,


summum.

9. Scrie corect neologismele a căror pronunție este următoarea: bestselăr, uestern,


ciuingam, copirait, randevu, tocșou, uichend.

10. Explică sensul următoarelor formule și clișee internaționale: mărul discordiei,


sabia lui Damocles, curriculum vitae, mea culpa, modus vivendi, stricto sensu,
magna cum laude, arca lui Noe, patul lui Procust, turnul Babel, mărul lui Adam.

S-ar putea să vă placă și