Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare la istorie ; Unitatea 1: Ieri, azi, mâine (clasa a 4-a)

1. Răspunde la întrebări:
a. Ce este istoria? ___________________________________________________

b. De ce este importantă istoria? ________________________________________

c. De câte feluri sunt izvoarele istorice? _________________________________


d. Scrie trei cuvinte care definesc istoria: _________________________________

e. Enumeră epocile istorice: ___________________________________________

2. Notează cu A afirmaţiile adevărate şi cu F pe cele false:

· Scrierea istoriei se bazează pe izvoare istorice. (……)


· Epocii Medievale i se mai spune și Ev Mediu. (......)
· Izvoarele istorice sunt păstrate în muzee şi arhive. (.......)
· Cea mai lungă perioadă din istoria omenii a fost Preistoria. (.........)
· Epoca Străveche cuprinde epoca pietrei și pe cea a metalelor. (......)

3. În coloana A sunt prezentate unități de timp folosite în istorie. În


coloana B sunt prezentate denumirile acestora. Realizați legătura dintre cele
două coloane trasând o săgeată spre litera corespunzătoare.
A B
1. an A. perioadă de timp ce cuprinde mai multe milenii
2. zi B. 1 000 de ani
3. secol C. 10 ani
4. mileniu D. 100 de ani
5. eră E. 365/366 de zile
6. deceniu F. 24 de ore
4. Menţionează secolul corespunzător fiecărui an prezentat:
a) 678 → .......... c) 1689 → .......... e) 1901 → ..........
b) 1121 → .......... d) 1731 → .......... f) 1979 → ..........
5. Trece în coloana corespunzătoare unui izvor istoric:
documente, podoabe, hărţi, unelte, inscripţii, vase, desene, arme, cronici, ruine.

A. Izvoare scrise B. Izvoare nescrise

----------------------------------- --------------------------------

----------------------------------- --------------------------------

----------------------------------- --------------------------------

----------------------------------- --------------------------------

------------------------------------ --------------------------------

6. Stabileşte corespondenţa între cifrele din dreptul termenilor din prima


coloanǎ şi literele termenilor din cea de-a doua coloanǎ.

sit arheologic arme, unelte, vase din lut


1. a)
şantier arheologic
2. spaţiu istoric b)

surse istorice teritoriul pe care trǎieşte o


3. c) comunitate umanǎ

7. Transformǎ enunţurile de mai jos în enunţuri adevǎrate.


a) Epoca istoricǎ dureazǎ mai mult decât era.
...............................................................................................................................
b) Cronologia mǎsoarǎ spaţiul istoric.
...............................................................................................................................
c) Era creştinǎ marcheazǎ perioada dinainte de Hristos.
.................................................................................................................................
8. Completează tabelul, încadrând anii în secolul şi mileniul potrivit,

folosind în scrierea acestora cifrele romane:

Anul Secolul Mileniul


1650 d. H.
356 d. H
1859 d. H.
2019 d. H.

S-ar putea să vă placă și