Sunteți pe pagina 1din 2

Numele:............................................... 12.11.

2019
Probă de evaluare
Istorie - Trecutul și prezentul din jurul nostru
1. Completează:
Istoria este știința care studiază ……………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………
Oamenii care scriu istoria se numesc.................................. . Reconstituirea istoriei se realizează
cu ajutorul ....................................................... . Acestea pot fi: .........................sau ...................... .
Descoperirea izvoarelor istorice se realizează de către .................................……..
Evenimentele sunt prezentate în istorie în ordine..........................................................................
În istorie timpul a fost împărțit în două mari perioade: ..................................................................
………………. și ............................................................................. .
2. Încercuiește varianta corectă:
 Grupul bazat pe legături de sânge și de căsătorie este
a) familia b) poporul c) comunitatea.

 Momentul în care s-a petrecut un eveniment în istorie se numește


a) act istoric b) dată istorică c) eveniment istoric.

 Grupul de oameni care au interese, mod de viață, credințe comune formează o


a) familie b) comunitate c) minoritate.

 Dovezile trecutului unei localități se pot păstra în


a) fabrică, muzeu, port b) cetate, magazin, șantier c) muzeu, arhiva școlii, primărie
3. Grupează următoarele denumiri de izvoare istorice: unelte, arme, scrisori, monede, hărți, ruine,
inscripții, vase, documente, podoabe.:

Izvoare scrise Izvoare nescrise

4. a) Unește corespunzător:
1 deceniu 1000 ani
1 secol 10 ani
1 mileniu 100 ani

b) Completează tabelul încadrând anii în secolul și mileniul potrivit, folosind în scrierea


acestora cifrele romane:
Anul Secolul Mileniul
106
1859
1918
2009

5. Precizează ordinea cronologică a momentelor din viața unei persoane:


6. Enumeră trei minorități naționale ce trăiesc pe teritoriul țării noastre.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Enumeră trei documente pe care le deține familia ta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Stabilește care propoziție este adevărată ( A) și care este falsă(F).

____ Germanii au inventat tiparul.


____ Ungurii s-au așezat în Câmpia Panonică.
____ Neil Armstrong, Michael Collins și Edwin Aldrin au călătorit spre Marte.
____ Turcii erau de origine asiatică.
____ Nicolae Milescu a călătorit la Roma.

9. Realizează corespondența:

Marco Polo - a făcut înconjurul lumii;

Cristofor Columb - a călătorit la Roma;

Fernando Magelan - a descoperit America;

Badea Gheorghe Cârțan - primul care a zburat în spațiu;

Emil Racoviță - a călătorit în China și India;

Iuri Gagarin - a participat la o expediție în Antarctica;

S-ar putea să vă placă și