Sunteți pe pagina 1din 1

1

3.70 4.80

2
5.05

3
4.80

4
36.70 4.80

5
5.05

6
4.80

7
3.70

LICENTA 661/2005 - ALLPLAN 2008

CERTIFICAT SR EN ISO 9001:2001 NR. 378/1/1/1

Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a proiectantului

SOCIETATEA ROMANA PENTRU CERTIFICARE

CMTN -0.35
1 1:
3.60

1.70

0.00

-2.50CIPB

A -0.35 -2.50

Strat de blocaj din arocamente gros. 30 - 50 cm

Limita superioara taluz

Limita inferioara taluz

1.00

3.60

A -2.50 -0.35

3.80

3.80

CSPB -1.50
1: 1

-2.50
1.20

5.75

1.20

1.00

1.80

Limita superioara taluz

Limita superioara taluz

Limita superioara taluz

B
Limita inferioara taluz Limita inferioara taluz Limita inferioara taluz

5.75

5.75

-0.85 C
1.70 5.75 4.00 1.20 8.25 1.20 4.00 1.20

-0.85 C
8.25 1.20 4.00 1.70

CMTN -0.35
35.95 1.70

0.00
22.55

0.00
22.55

0.00 CSPB -1.50


1.00

CMTN -0.35
1.70

2.15

1.00 45

CIPB -2.50

2.00

1.00

1.65

1.20

CIPB -2.50

-2.50 CIPB

2.00

1.00 45

D
Strat de blocaj din arocamente gros. 30 - 50 cm Strat de blocaj din arocamente gros. 30 - 50 cm Strat de blocaj din arocamente gros. 30 - 50 cm

45

2.15

CSPB -1.50

-1.50

1:

1:

1:

5.75

-0.85

5.75

5.75

50.20

1: 1

1: 1

1: 1

11.50

-2.50
3.80

Limita superioara taluz

-0.35

-2.50

-0.85 G G

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE: - Trasarea conturului sapaturii si organizarea lucrarilor de protectie a incintei, conform P7 / 2000 (cavalier, sant de garda) - Executarea sapaturii pe portiuni in functie de nivelul cotei sapaturii, precum si a taluzurilor corespunzatoare. - Executarea pernei de balast, in grosime minima de 1 m, prin compactare in straturi elementare cu grosimea de 20 cm, cu ajutorul mijloacelor terasiere mecanice, cu un indice de indesare de 96 %, conform STAS 7581/91 si C 29/85. -Se va solicita avizul geotehnicianului privind constatarea naturii terenului de fundare - Se vor efectua incercari a pernei de balast, prin penetrare dinamica. Numarul de incercari, precum si modul de realizare a incercarilor sunt in sarcina inginerului geotehnician. - La finalizarea pernei de balast si dupa eliberarea avizului favorabil din partea geotehnicianului privind gradul de compactare se va intocmi proces verbal de receptie a lucrarii.

1.20

1.20

4.75

Strat de blocaj din arocamente gros. 30 - 50 cm

Limita inferioara taluz

0.00

-1.50

CIPB-2.50

3.80

1.70

1.20

-0.85

1: 1

4.75

5.75

1: 1

CMTN - Cota medie teren natural CSPB - Cota superioara perna de balast CIPB - Cota inferioara perna de balast H

4.75

8.05

1.70

4.00

1.20

8.25

1.20

4.00

1.70

14.25

4.75

ATENTIE:

-2.50

Limita superioara taluz

-0.35 I
3.60

Strat de blocaj din arocamente gros. 30 - 50 cm

Limita inferioara taluz

0.00

CIPB -2.50

-2.50 I

- intre terenul natural de fundare (la cota - 2.50) si perna de balast, in grosime minima de 1 m, se va interpune un strat de arocamente in grosime de 30 - 50 cm - acest strat de arocamente va respecta prescriptiile studiului geotehnic si va fi impanat in terenul natural de fundare. - intre stratul de arocamente si perna de balast se va interpune un strat de geotextil; -acest strat de geotextil va fi petrecut si peste taluzul sapaturii, pana la CMTN (cota medie a terenului natural)

14.25

1:

1.20

4.75

CSPB -1.50

3.80

1.00

1.80

1.00

3.60

4.75

VERIFICATORI EXPERT
4.80 3.70

1.70

NUME

SEMNATURA

CERINTA Beneficiar :

1:

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

2.00

4.80

5.05

4.80 35.00

4.80

5.05

J17/876/03

SMART PROJECT
15549750 NUME
arh. Roland URSACHE ing. Florin GHEORGHE ing. Florin GHEORGHE

S.C. AGRI DELTA SERV S.R.L. 080/2010 Com. Vadeni, Tarlaua 161, Parcela 1086/1/1, jud, Braila
Faza :

Proiect nr.:

CMTN -0.35

SPECIFICATIE SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

SEMNATURA

SCARA: Titlu proiect :

1:100
DATA:
MAI 2011

COMPLEX AGRICOL DE PROCESAREA SI DEPOZITAREA SEMINTELOR


STATIE PREGATIRE SI AMBALARE SEMINTE ALIMENTARE

P.Th.
R.01 - 3
Plansa nr.:

Titlu plansa :

PLAN SAPATURA